AnasayfaBlogGeometri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Geometri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

28 Mayıs 2021
Bu görsel, üzerinde kalem ve cetvel bulunan bir defteri ızgara bir yüzey üzerinde otururken tasvir etmektedir. Defter dikdörtgen şeklindedir, beyaz kapaklıdır ve bir sayfa grafik kağıdına açıktır. Kalem kırmızıdır ve defterin üzerinde durmaktadır, cetvel ise defterin sol tarafına yerleştirilmiştir. Grafik kağıdında sayfada görülebilen silik bir ızgara deseni vardır. Kalem, cetvel ve defterin hepsi keskin odakta, bu da görüntünün oldukça net ve ayrıntılı görünmesini sağlıyor. Ayrıca arka planda, biraz odak dışı olmasına rağmen dizüstü bilgisayar gibi görünen bir cihaz var. Arka plan nötr bir renktedir ve görüntüde başka nesne yoktur.
TanımÖzellikleriÖrnekler
GeometriYüzey, cisim, nokta, açı ve çizgilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, özelliklerini ve ölçümlerini inceleyen matematiğin alt dalıMimar Sinan'ın Selimiye Camii'nde kullandığı birim daire metodu
Geometri ÖğretmeniGeometri (matematik) anlatan kişiGeometri öğretmeni aynı zamanda matematik öğretmenidir
Geometri Özel DersiYoğun talep gören ve geometri konularında uzmanlaşılmış dersBirebir geometri özel dersi
Geometri KazanımlarıMilli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm sınıf seviyelerinde verilen geometri konularıMatematiğin dilini kullanarak nesneler ve insanlar arasındaki ilişkileri anlamlandırmak
Geometri İlişkilendirilmesiGeometri öğretmeninin öğrencilere geometriyi diğer derslerle ilişkilendirerek anlatmasıGeometrinin mühendislik, mimarlık, sanat gibi diğer mesleklerle ilişkisi
Geometri UygulamalarıGeometri konularının günlük hayatta ve mesleklerde kullanımıMimar Sinan'ın geometriyi kullanarak inşa ettiği eserler
Geometri ÖğrenimiGeometri dersinin okulda temelden çok iyi öğrenilmesi gereken bir ders olmasıGeometri ve matematiğin yoğun okunan derslerden olması
Geometri Öğretmeninin GörevleriMilli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işlemek, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ders anlatmak ve mesleki gelişimini sürdürmekÜniversite sınavında çıkan sorulara dair uzmanlaşmak
Geometri ve SanatGeometrinin sanatla ve estetikle olan ilişkisiMimar Sinan'ın estetik ve geometriyi birleştirdiği eserler
Geometri ve Mesleki UygulamalarıGeometrinin mühendislik, mimarlık, bilgisayar programları ve tasarım gibi mesleklerde kullanılmasıGeometrinin kare, üçgen, prizma, silindir gibi somut nesneleri temsil eden terimlerle ilişkisi

Geometri deyince aklıma Mimar Sinan gelir. Neden mi? Mimar Sinan inşa ettiği eserlerinde geometriyi muhteşem bir şekilde kullanmış. Onun eserlerine bakıp o eserlerdeki muhteşem geometriyi fark etmemek mümkün değil. Mimar Sinan’ın, eserlerini yaparken geometriyi kullanması eserlerinin sağlam yapılar olmasına katkı sağlamış. Ayrıca bu sanat eserlerinin geometrik oluşu onlara estetik değerler katmış. Örneğin Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii’ni ele alalım. Mimar Sinan bugün dahi sırrı çözülemeyen, kendine has bir yöntem olan birim daire metodunu Selimiye Camii’nde uygulamış.

Geometri ve matematiği çok iyi kullandığını o günkü insanlara gösterdiği gibi biz 21. yy insanlarına da kanıtlamış. Geometrideki bu yöntemle eserin akustik açıdan başarısını sağlamış. Ses, camiin içinde homojen bir şekilde dağılıyor. Ayrıca Selimiye Camii’nin kubbesi tam 31,5 metre. Altında bu kubbeyi taşıyan kolon ya da başka bir şey yok. Tam bir mimarlık ve mühendislik harikası. Mimar Sinan’ın Camii’nin kubbesini o genişliğe yerleştirmek için 13 bilinmeyenli denklemi 4 işlemden farklı olarak 5.bir işlem bularak çözdüğü söylenir. Anlaşılan o ki, Mimar Sinan’ın kullandığı matematik ve geometri sırları hala çözülmeyi bekliyor. Mimar Sinan örneğinden sonra gelelim geometri tanımına. 

Yüzey, cisim, nokta, açı ve çizgilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, özelliklerini ve ölçümlerini inceleyen matematiğin alt dalına geometri denir. Eski adı hendesedir. Yunanca ‘’ Geo (yer)’’; ‘’Metro (ölçüm)’’ kelimelerinin mezcedilmesinden türetilmiştir. Yani yer ölçümü, arazi ölçümü diyebiliriz. Geometri hayatımızın her alanında yer alır. Mimarlık, mühendislik, grafik ve bilgisayar programları, tasarım, sanat, endüstriyel alanlar, simülasyonlar, bayındırlık vb. gibi. yani geometrinin kullanılmadığı meslek yok gibi. her yerde bize lazım olabilir. bu nedenle geometri dersi okulda temelden çok iyi öğrenilmesi gereken bir derstir.

Geometri Öğretmeni Nedir?

Geometri öğretmeni, özel eğitim kurumlarında devlet okullarında ya da birebir özel ders şeklinde geometri (matematik) anlatan kişidir. Parantez içine matematik yazmamın sebebi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında geometri adıyla bir dersin olmaması. Geometri öğrenci ve öğretmenler tarafından ayrı bir isimle adlandırılsa da o aslında matematiğin alt dalıdır. Okullarda matematik dersinin içinde anlatılan bir konudur. Yani matematik öğretmeni aynı zamanda geometri öğretmeni; geometri öğretmeni aynı zamanda matematik öğretmenidir.

Matematik dersi ilk ve orta öğretimin tüm kademelerinde en yoğun okutulan iki dersten biridir(diğeri Türkçe dersi). Geometri öğretmeni genel matematik dersine girdiği için haftalık programı yoğundur. 

Günümüzde bazı matematik öğretmenleri geometri konularında uzmanlaşıp geometri özel dersi verebiliyor. Geometri özel ders noktasında yoğun talep alan derslerden biridir. Milli Eğitim Bakanlığı geometri kazanımlarına tüm sınıf seviyelerinde yer vermiş. İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar geometri konuları matematik dersinde anlatılır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geometri konularıyla öğrencilere vermek istediği kazanımlar matematik dersinin kazanımları içine yerleştirilmiştir.

Bunlar:

 • Matematik kavramlarını anlamaları ve günlük hayatta kullanmaları

 • Matematiğin dilini kullanarak nesneler ve insanlar arasındaki ilişkileri anlamlandırmaları

 • Kavramları farklı temsillerle ifade etmeleri

 • Zihinde işlem yapma ve tahmin etme yeteneklerini geliştirmeleri

 • Matematiğin estetik ve sanatla ilişkisini fark etmeleri

 • Matematiksel okuryazarlık geliştirmeleri, kullanabilmeleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tebliğler Dergisinde geometri dersi olmadığı için matematik öğretmeninin okutacağı derslere bir bakalım:

 • Matematik

 • Mesleki matematik

 • İlköğretim matematik

 • İstatistik

 • Araştırma Teknikleri

 • Araştırma Teknikleri ve İstatistik

Geometri Öğretmeni Ne İş Yapar?

Geometri öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işler.

 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ders anlatır.

 • Geometri öğretmeninin özellikle üniversite sınavında çıkan sorulara dair uzmanlaşması gerekir. Çünkü matematik ana derstir ve bir soru çok puan getirir. AYT’ de 10 soru, YKS’ de 10 soru toplam 20 soru geometriden çıkar. Bu nedenle günümüzün sınav sorularına göre geometri öğretmeni kendini geliştirir. Mesleki gelişimini sürdürür.

 • Geometri dersinde ders anlatırken somut materyal kullanır. Üçgen, prizma, silindir, kare gibi terimler günlük hayattan somut nesneler gösterilerek öğrencinin dersi kolayca kavramasını sağlar.

 • Geometrinin hayatın bir parçası olduğu, her meslekle uzaktan ve yakından alakalı olduğunu hesaba katarak öğrencilere geometri konularını anlatır. Diğer derslerle ilişkilendirir.

 • Geometri öğretmeni konuyu anlattıktan sonra bol soru çözer. Böylece konular daha iyi anlaşılır.

 • Ülkemizde öğrencilerin okul başarısı matematik dersinin iyi olup olmamasıyla ölçülür. Öğrencilerin bu dersin zor olduğuna dair ön yargıları vardır. Toplum baskısıyla beraber öğrencileri başarısızlık korkusu sarar. Bu sebeple matematik/geometri öğretmenine çok iş düşer. Öğrencilerin ön yargılarını kırmak için matematik ve geometri dersini matematiksel oyunlarla sevdirmelidir.

Geometri Öğretmeni Maaşları

Bir matematik öğretmeni, üniversite sınav konuları ve soruları noktasında kendini eğitebilir. Sadece geometri anlatarak çok rahat özel ders öğrencisi bulabilir. Çünkü üniversite sınavına çalışan öğrenciler genellikle matematik ve geometriyi ayrı bir ders olarak çalışıyor. Özel ders veren bir geometri öğretmeni saati 120-300 TL arası para kazanır. 

Özel eğitim kurumlarında çalışan bir geometri öğretmeni 3000-5000 TL arası para kazanır. Devlet okulunda çalışan bir geometri öğretmeni göreve başladığı ilk yıl 2021 yılında 4.792.96 TL maaş alır. Genel maaş tablosu geometri öğretmeninin çalıştığı yıllara göre şöyledir:

Kıdem Yılı  Derece  Maaş1/4 25 ve +  5.459.73 TL1/1  21 5.430.91 TL3/3  17  5.161.41 TL4/2  13 5.074.91 TL5/1  9 4.889.67 TL7/3  5 4.820.60 TL9/3 2  4.797.17 TL

Bu tabloda İLKSAN kesintisi, BES yoktur. Bekâr öğretmen üzerinden maaşlar hesaplanmıştır.

Geometri Öğretmeni Nasıl Olunur?

Geometri öğretmeni olmak istiyorsanız üniversite sınavına sayısal bölümden hazırlanmalısınız. Geometri öğretmeni, matematik öğretmeni demektir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tebliğler Dergisine göre aşağıdaki bölümlerden birini bitirmelisiniz:

Yukarıdaki sıralama aynı zamanda atanma sıralaması. Yani 1.2.3. sıralamadaki bölüm mezunlarıyla geometri/matematik öğretmeni ihtiyacı karşılanamazsa 4. ve 5. sıradaki mezunlara atanma sırası gelebilir. 2020 yılındaki atama durumlarına baktığımızda ise 999 kişi devlet okullarına atanmış. Atama puanları ise 78-80 arasındadır. 

Geometri, Yüzey, cisim, nokta, açı ve çizgilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, özelliklerini ve ölçümlerini inceleyen matematiğin alt dalı, Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nde kullandığı birim daire metodu, Geometri Öğretmeni, Geometri (matematik) anlatan kişi, Geometri öğretmeni aynı zamanda matematik öğretmenidir, Geometri Özel Dersi, Yoğun talep gören ve geometri konularında uzmanlaşılmış ders, Birebir geometri özel dersi, Geometri Kazanımları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm sınıf seviyelerinde verilen geometri konuları, Matematiğin dilini kullanarak nesneler ve insanlar arasındaki ilişkileri anlamlandırmak, Geometri İlişkilendirilmesi, Geometri öğretmeninin öğrencilere geometriyi diğer derslerle ilişkilendirerek anlatması, Geometrinin mühendislik, mimarlık, sanat gibi diğer mesleklerle ilişkisi, Geometri Uygulamaları, Geometri konularının günlük hayatta ve mesleklerde kullanımı, Mimar Sinan'ın geometriyi kullanarak inşa ettiği eserler, Geometri Öğrenimi, Geometri dersinin okulda temelden çok iyi öğrenilmesi gereken bir ders olması, Geometri ve matematiğin yoğun okunan derslerden olması, Geometri Öğretmeninin Görevleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işlemek, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ders anlatmak ve mesleki gelişimini sürdürmek, Üniversite sınavında çıkan sorulara dair uzmanlaşmak, Geometri ve Sanat, Geometrinin sanatla ve estetikle olan ilişkisi, Mimar Sinan'ın estetik ve geometriyi birleştirdiği eserler, Geometri ve Mesleki Uygulamaları, Geometrinin mühendislik, mimarlık, bilgisayar programları ve tasarım gibi mesleklerde kullanılması, Geometrinin kare, üçgen, prizma, silindir gibi somut nesneleri temsil eden terimlerle ilişkisi
Geometri Öğretmeni Geometri Öğretmeni nedir Geometri Öğretmeni ne iş yapar Geometri Öğretmeni maaşları Geometri Öğretmeni nasıl olunur
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Gözlüklü bir kadın elinde bir yığın kitap tutarken gülümsüyor. Mavi bir gömlek ve fermuarlı siyah bir sırt çantası giymektedir. Arka planda beyaz bir duvar ve üzerinde el yazısı ile yazılmış bazı metinler içeren siyah bir tabela var. Kadın ayakta, başı hafifçe sağa eğik, gözleri kitaplara bakıyor. Yüzünde sıcak ve dostane bir ifade var. Saçları geriye doğru at kuyruğu şeklinde toplanmış ve yüzü gözlükleriyle hafifçe çerçevelenmiş. Dudakları, elindeki kitaplardan duyduğu mutluluğu ifade eden bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış. Oda iyi aydınlatılmış ve renkler canlı, kadını doğal ortamında gösteriyor.
5
(152)

İngilizce Eğitimi (C1-C2)

6 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606
Bu görüntü 3D Studio Max Eğitimi üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah bir arka plan üzerinde kahverengi saçlı bir kadın yüzü ve bir tabelanın yakın çekimi görülmektedir. Diğer ayrıntılar arasında siyah bir yüzeyin yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf, metal bir nesnenin yakın çekimi, karbon fiber yüzey üzerinde metal bir köşe ve beyaz metinli siyah ve mavi altıgenler bulunmaktadır. Bu unsurlar birlikte 3D Studio Max Eğitiminin karmaşıklığını ve çevrimiçi kursların gücünü göstermektedir. Bu kurs sayesinde kullanıcılar etkileyici 3D modeller, animasyonlar ve görseller oluşturmayı öğrenebilirler. Bilgilerini genişletmek veya 3D tasarım alanında kariyerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen herkes için harika bir kaynaktır.
5
(7)

3D Studio Max Eğitimi

26 Konu16 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
12870