AnasayfaBlogChurn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi Kavramları ve Anlamları
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi Kavramları ve Anlamları

11 Mart 2023
Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi, müşterilerin satın alma, kullanma ve satın alma sürecinin daha üst seviyede bir kalitede sürdürülmesini sağlamak için uygulanan stratejilerdir. Churn, müşterinin bir ürünün ya da hizmetin satın alma ve kullanma sürecinde çıkış noktasını ifade eder. Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi ise, müşterileri daha fazla satın alma için yeni ürünler sunmak ve geçmişte elde edilen müşterileri satın alma döngüsüne devam etmek için tasarlanan stratejileri içerir. Bu stratejiler, müşterilerin ürün ve hizmetleri satın alma sürecinde kalmalarını sağlamak ve onların satın alma isteklerini arttırmak için müşteri iletişimi teknikleri ve dijital teknolojileri de içerebilir.
KavramTanımÖrnek
ChurnBelirli bir süre içinde bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini kullanmayı bırakan müşterilerin yüzdesini ifade eder.Bir şirketin bir ay içinde 100 müşterisi vardı ve bu ayda 10 müşteri kaybetti. Bu şirketin churn oranı %10 olur.
Müşteriyi Elde Tutma YönetimiMüşteri kaybını en aza indirmek ve müşteri sadakatini teşvik etmek için strateji ve süreçlerin uygulanmasını içerir.Bir şirket müşterilerini elde tutmak için çeşitli indirimler, özel teklifler ve kampanyalar sunabilir.
Churn AnaliziMüşterilerinin dışına çıkma olasılıklarının ölçülmesi ve davranışlarının izlenmesi için kullanılan bir analiz yöntemidir.Bir online perakendeci, müşterilerinin geçmiş satın alma verilerini kullanarak, kimlerinin satın alma yapma olasılığının düşük olduğunu tahmin edebilir.
Müşteri Geri Kazanım StratejileriMüşteri kaybının önlenmesi veya dönüşümü için planlanmış, uygulanmış veya öngörülen çabaların bütünüdür.Bir mağaza, müşterilerin alışverişlerini teşvik etmek için bir üyelik programı başlatabilir.
Churn Oranı HesaplamaBir organizasyonun müşteriyi elde tutma yönetimindeki başarısının ölçümü olarak kullanılan bir terimdir.Bir şirketin bir ay içinde 100 müşterisi vardı ve bu ayda 10 müşteri kaybetti. Bu şirketin churn oranı %10 olur.
Müşteri Elde Tutma StratejileriMüşterilerin satın alma, kullanım ve karşılıklı sadakat davranışlarını sürekli olarak desteklenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ve uygulanan stratejik planlamalardır.Bir şirket, mevcut müşterilere özel etkinlikler, özel davetler, ödüller veya özel teklifler sunabilir.
Müşteri AnaliziMüşterilerin satın alma alışkanlıklarının, tutumlarının ve davranışlarının incelenmesi anlamına gelir.Bir şirket, bir ürünün satın alınmasıyla ilgili müşteri verilerini analiz ederek, neden bazı müşterilerin o ürünü satın aldığını ve diğerlerinin satın almadığını anlamaya çalışabilir.
Müşteri Riski YönetimiBir işletme veya örgütün müşterilerinden kaynaklanan risklerin yönetimi.Bir banka, müşteri risk sistemleri oluşturarak, müşterinin ödeme gücünün veya kredibilitesinin düşmesi durumunda oluşabilecek potansiyel zararı önceden tespit edip önleyebilir.

Modern iş dünyasının rekabetçi ortamında, müşterileri çekmek ve elde tutmak sürdürülebilir başarı için hayati önem taşımaktadır. Mevcut müşterileri elde tutmak, yeni müşteriler edinmekten genellikle daha az maliyetli ve daha kârlıdır. Bununla birlikte, müşteri kaybı, bir şirketin geliri ve büyümesi için önemli bir tehdit oluşturabilir. Bu yazıda churn ve müşteriyi elde tutma ile ilgili kavramlar ve anlamlarını ele alacağız.

Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi Kavramları ve Anlamları Nelerdir?

Churn ve müşteriyi elde tutma yönetimi, her türlü müşteri odaklı iş stratejisinin temel unsurlarıdır. Müşteri kaybı yani churn, belirli bir süre içinde bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini kullanmayı bırakan müşterilerin yüzdesini ifade eder. Müşteriyi elde tutma yönetimi, müşteri kaybını en aza indirmek ve müşteri sadakatini teşvik etmek için strateji ve süreçlerin uygulanmasını içerir.

Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetiminde Uzmanlaşın!
Eğitime kayıt olun ve uzmanından öğrenmeye hemen başlayın. Eğitim sonunda uluslararası alanda geçerli sertifikanızı alın.

Etkili elde tutma yönetimi müşteri memnuniyetini artırabilir, geliri yükseltebilir ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilir. Gelin bu konuyla ilgili kavramları örnekleriyle birlikte detaylı bir şekilde ele alalım.

 1. Churn analizi: Churn analizi, müşterilerinin dışına çıkma olasılıklarının ölçülmesi ve davranışlarının izlenmesi için kullanılan bir analiz yöntemidir. Churn analizi, müşterilerinin bağlılıklarını artırmak ve mevcut müşterileri elinde tutmak için kullanılan rekabetçi bir yaklaşımdır. Churn analizi, özellikle ticari işletmelerin müşteri kayıplarını azaltma girişimleri için kritik bir stratejidir.

  Churn analizi, müşterilerinin özelliklerini ve davranışlarını analiz ederek, mevcut müşteri bazındaki satışları ve yüksek büyümeyi artırmak amacıyla müşteri kayıplarını tahmin etmeyi hedefler. Örnek olarak, bir online perakendeci, müşterilerinin geçmiş satın alma verilerini kullanarak, kimlerinin satın alma yapma olasılığının düşük olduğunu tahmin edebilir ve bunların mevcut müşterilerini elinde tutmak için özel teşvikler ve çekicilikler sunabilir.

 2. Müşteri geri kazanım stratejileri: Müşteri geri kazanım stratejileri, müşteri kaybının önlenmesi veya dönüşümü için planlanmış, uygulanmış veya öngörülen çabaların bütünüdür. Bu stratejiler, müşteri satışlarının veya bağlılığının artırılması amacıyla kullanılan kampanyalar, krediler, promosyonlar, indirimler ve diğer teşvikleri kapsar. Akademik tanım olarak, müşteri geri kazanım stratejileri, müşteri tabanının büyümesi veya müşteri bağlılığının artırılması için uygulanan çeşitli çabalar ve planlar olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, müşteri geri kazanım stratejisi olarak, mevcut müşterilerin alışverişlerini teşvik etmek için bir mağazaya üye olmalarını sağlayan bir program başlatmak düşünülebilir. Program, üyelerin alışverişlerinden çeşitli indirimler, özel ödüller ve diğer teşvikler almalarını sağlar. Program, müşteri geri kazanımını arttırmak için tasarlanmıştır.

 3. Churn oranı hesaplama: Churn oranı hesaplama, bir organizasyonun müşteriyi elde tutma yönetimindeki başarısının ölçümü olarak kullanılan bir terimdir. Churn oranı, bir süre içinde kaybedilen müşteri sayısının, toplam müşteri sayısının bir oranı olarak tanımlanır.

  Örneğin, bir şirketin bir ay içinde 100 müşterisi vardı ve bu ayda 10 müşteri kaybetti. Bu şirketin churn oranı %10 olur. (10/100=0.1=10%). Bu oran, müşteri elde tutma yönetiminin başarısını ölçmek için kullanılan bir değerdir.

 4. Müşteri elde tutma stratejileri: Müşteri elde tutma stratejileri; müşterilerin satın alma, kullanım ve karşılıklı sadakat davranışlarının sürekli olarak desteklenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ve uygulanan stratejik planlamalardır. Bu stratejiler, müşteri sadakatini arttırmak, müşteri sadakatini korumak ve müşterileri kazanmak için tasarlanmıştır.

  Örnek olarak, bir şirket müşterilerini elde tutmak için çeşitli indirimler, özel teklifler ve kampanyalar sunarak kalıcı müşteri ilişkileri geliştirebilir. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi, müşterilerin kullanımını kolaylaştırmak için kullanılabilir. Mevcut müşterilere özel etkinlikler, özel davetler, ödüller veya özel teklifler gibi özel teşvikler de sunulabilir.

 5. Müşteri analizi: Müşteri analizi, müşteriyi elde tutma yönetiminde kullanılan bir terimdir ve müşterilerin satın alma alışkanlıklarının, tutumlarının ve davranışlarının incelenmesi anlamına gelir. Akademik tanım olarak, müşteri bazlı analiz, bir organizasyonun mevcut müşterilerinin eğilimleri, özellikleri, tutumları ve davranışlarını anlamaya ve öngörmeye yardımcı olmak amacıyla, müşterilerin kullanımı, satın alma ve diğer satış yapıcı etkinliklerinin izlenmesini içerir.

  örnek olarak, bir şirket, bir ürünün satın alınmasıyla ilgili müşteri verilerini analiz ederek, neden bazı müşterilerin o ürünü satın aldığını ve diğerlerinin satın almadığını anlamaya çalışabilir. sonuç olarak, şirket, müşteri analizi sonucunda, ürünün satışını artırmaya yönelik stratejiler oluşturabilir.

 6. Müşteri riski yönetimi: Müşteri Riski Yönetimi, bir işletme veya örgütün müşterilerinden kaynaklanan riskleri tanımlayarak, değerlendirerek ve yöneterek elde etmeye çalıştığı işlemdir. Akademik olarak, müşteri riski yönetimi, belirli bir müşterinin işlemlerinin işletmeyi potansiyel olarak zarara sokabilecek sonuçlarının önceden belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve sonuçta sınırlandırılmasıdır.

  Örnek olarak, bir banka müşterilerinin kredi ve ödeme kayıtlarını inceler. Banka, belirli bir müşterinin kredi ve ödeme kayıtlarının, potansiyel olarak gelecekte bankaya zarar verecek sonuçlara neden olmasını önlemek amacıyla, özellikle dikkatli bir şekilde gözden geçirir. Banka, müşterinin risk profilini değerlendirmek için, müşterinin geçmiş kredi ve ödeme kayıtlarının yanı sıra, gelir durumunu da değerlendirerek, müşterinin riskinin sınırlandırılmasını sağlamak için kararlar alır.

 7. Müşteri sadakatı yönetimi için veri segmentasyon analizi: Veri segmentasyon analizi, müşteri sadakatı yönetiminde, müşterilerin davranışlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılan bir analizdir. Bu analiz, müşterileri belirli gruplara ayırmak ve her gruba özel pazarlama stratejileri geliştirmek için kullanılır. Örneğin, bir işletme, müşterilerini yaş, cinsiyet, lokasyon ve satın alma özelliklerine göre segmente edebilir. Her segmente bazı özellikleri paylaşan müşterilere özgü pazarlama kampanyaları geliştirerek onların daha fazla alışveriş yapmaları ve sadakatlerini artırmaları sağlanır.

 8. Müşteri kaybı analizi: Müşteri kaybı analizi, bir işletme tarafından, mevcut müşterilerinin hangi sebeplerden dolayı işten ayrıldıklarını ve işletmeyi etkileyen potansiyel müşteri kayıplarını anlamaya çalışan bir yöntemdir. Akademik tanımı olarak, müşteri kaybı analizi, işletmenin mevcut müşterilerinin uzun vadeli bağlılığını artırma ve müşteri kayıplarının önlenmesi için geçmiş müşteri kayıplarının nedenlerinin anlaşılması yoluyla müşteri kazanma ve koruma çabalarını teşvik etmek için kullanılan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir işletme, müşteri kaybı analizi kullanarak, müşterilerinin neden işten ayrıldığını anlamaya çalışarak, bu durumu önlemek için gerekli önlemleri alabilir. Örneğin, müşteriler ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinden memnun kalmayarak firmanın hizmetlerinden ayrıldıklarını anlayabilir. İşletme, bu durumu önlemek için ürün kalitesini artırabilir veya mevcut müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilir.

 9. Müşteri sadakat programları: Müşteri sadakat programları, müşterilerin bir şirketin ürün ve hizmetlerine karşı tutumlarını ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için tasarlanmış bir stratejidir. Bu programlar, müşterilerin ürün ya da hizmet satın almasını teşvik etmek ve satın alma davranışını artırmak için ödüllendirme ve diğer teşvikler içerir. Akademik tanım olarak, Müşteri Sadakat Programları, müşteri davranışını ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için müşterileri ödüllendiren uygulamaların tümüdür.

  Örnek olarak, bir restoran şirketi, müşterilerine özel bir kart veya program aracılığıyla, müşteri sadakat programı oluşturabilir. Müşteriler, her seferinde gittiklerinde, kartlarını kullanarak belirli miktarlarda harcama yaptıklarında, özel indirimler veya ödüller kazanabilirler. Bu, müşterileri teşvik etmek ve daha fazla harcama yapmalarını sağlamak için bir Müşteri Sadakat Programıdır.

 10. Müşteri kaybı nedenleri: Müşteri kaybı nedenleri, bir işletmenin müşterilerinin zamanla kaybolmasına neden olan faktörleri ve koşulları tanımlayan bir terimdir. İşletme, müşteri kaybının nedenlerini anlamak ve bunlara karşı önlemler almak için bu kavramı kullanır. Akademik olarak, müşteri kaybı nedenleri, işletme için müşteri sadakatini etkileyen tüm çevresel faktörleri, koşulları ve etmenleri içerir.

  Örnek olarak, müşteri kaybı nedenleri arasında, düşük müşteri sadakati, kötü hizmet, düşük kalite veya yüksek fiyatlar gibi faktörler yer alabilir. Bu faktörler, bir işletme tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini ve sadakatini etkileyebilir. Dolayısıyla, her bir faktöre özel çözümler geliştirmek işletme tarafından çok önemlidir.

 11. Müşteri deneyimi: Müşteri deneyimi, müşterinin bir ürün veya hizmeti kullanırken yaşadığı toplam etkiye verilen isimdir. Müşteri deneyimi, müşterinin ürün veya hizmeti satın alma sürecinden, kullanım süresine ve sonrasına kadar müşterinin duygusal, davranışsal ve kalıcı olarak hissettiği her şeyi kapsamaktadır. Akademik olarak, müşteri deneyimi, müşterinin bir ürün veya hizmet kullanımı sırasındaki tüm algılarını, duygularını, tutumlarını ve davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan duygusal bağı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

  Örnek olarak, bir restoran müşterisinin restoran deneyimini anlamak için, müşterinin girişten çıkışa kadar olan tüm süreçteki duygularını, algılarını, tutumlarını ve davranışlarını incelemek gerekir. Müşterinin seçtiği gıdaların lezzeti, servis ekibinin ne kadar yardımsever olduğu, restoranın ortamının ne kadar keyifli olup olmadığı gibi unsurlar, toplam müşteri deneyimini etkileyecektir.

 12. Müşteri kaybı yönetimi: Müşteri kaybı yönetimi, müşteri karşılaştığı sorunlarını ve kayıplarını önlemek için çalışan veya uygulamaların bir araya getirildiği sistemleri anlamına gelir. Akademik tanımı, müşteri kaybını önlemek veya en aza indirmek için tasarlanmış stratejilerin, prosedürlerin, politikaların veya mekanizmaların bütünü olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir şirketin müşteri kaybını önlemek için satış ekibi tarafından düzenli olarak müşteri geri bildirimleri toplanmasını ve bu geri bildirimler üzerinden de müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları yürütmesi müşteri kaybı yönetimi çalışmalarının bir örneğidir.

 13. Müşteri kaybı maliyeti: Müşteri kaybı maliyeti, tüketicilerin satın alma davranışlarının gözlemi ve ölçülmesiyle doğrudan ilgili olan herhangi bir süreçte meydana gelen müşteri kayıplarının maliyetini ifade eder. Bu maliyet, müşterileri elde tutmaya çalışırken harcanan zamana, çabaya ve kaynaklara karşılık gelen ödemelerdir.

  Örnek olarak, bir e-ticaret sitesi sahibi, müşterilerini elde tutmak için özel teklifler gönderebilir ve ücretsiz kargo hizmeti sunabilir. Bu hizmetlerin maliyeti, müşteri kaybı maliyeti olarak kabul edilebilir.

 14. Müşteri memnuniyetsizliği: Müşteri memnuniyetsizliği, müşterinin karşılaştığı ürün, hizmet veya deneyim konusundaki beklentilerini karşılamadığı durumları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Müşteri memnuniyetsizliği, müşterinin üründen, hizmetten veya deneyimden beklenti içerisinde olduğu fakat beklentilerinin karşılanmadığını deneyimlediği durumlarda ortaya çıkar.

  Örnek: Bir müşteri, bir restoranda yemek sipariş etti ve beklediğine göre çok daha kötü bir yemek servisi aldı. Müşteri beklediği lezzeti alamadığı için memnuniyetsizlik hissetti ve bu durum müşteri memnuniyetsizliği olarak tanımlanır.

 15. Müşteri sadakatı stratejileri: Müşteri Sadakatı Stratejileri, müşterilerin, ürünleri veya hizmetleri sürekli olarak almaya devam etmesini sağlamak için kullanılan stratejilerin genel adıdır. Bu stratejiler, müşterilerin loyallıklarını artırmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanılan çeşitli yöntemlerdir. Akademik tanım olarak, Müşteri Sadakatı Stratejileri, müşterinin ürün veya hizmetleri sürekli olarak almaya devam etmesini sağlamak için kullanılan çeşitli yöntem ve stratejilerdir.

  Örnek olarak, müşteriyi elde tutma yönetiminde, müşterilere ücretsiz ürünler veya hizmetler sunmak, onları özel promosyonlar ve indirimlerle ödüllendirmek ve müşteri memnuniyetini ölçmek gibi Müşteri Sadakatı Stratejileri kullanılabilir.

 16. Müşteri sadakatı stratejileri için veri analitiği: Müşteri sadakatı stratejileri için veri analitiği, müşteri sadakatını arttırmak için kullanılan veriye dayalı yaklaşımların bir kümesini ifade eder. Müşteri sadakatı stratejileri, müşterinin markayla olan bağlılığını artırmak için çeşitli veri analitiği teknikleri kullanılarak müşterilere özel bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Veri analitiği, müşteri verilerini toplayarak, anlamlı ölçümler elde etmek ve bu ölçümler üzerinden daha iyi kararlar vermek amacıyla kullanılır. Örneğin, bir şirketin, mevcut müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını barındıran verilere dayalı olarak, özel ve hedefe yönelik teklifler sunması mümkündür.

 17. Müşteri sadakatı yönetimi için veri analizi yöntemleri: Müşteri sadakatı yönetimi için veri analizi yöntemleri, müşteri sadakatının saptanması, ölçülmesi ve yönetilmesi için veri analizi yöntemlerinin kullanılmasını ifade eder. Bu yöntemler, müşteri davranışlarının anlaşılması ve müşteri sadakatının artırılması için kullanılır. Akademik olarak, müşteri sadakatı yönetimi için veri analizi yöntemleri, kullanıcının davranışlarının tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi için kullanılan veri analizi yöntemleri olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir müşteri sadakatı yönetim sistemi kurulacak olsun. Veri toplama ve analiz etkinliği başlatılacak. Müşteri sadakatını ölçmek için müşterinin satın alma ve kullanım davranışları, tercihleri, satın alma sıklığı ve tutarları gibi verilerinin toplanması ve analiz edilmesi gerekecek. Bu verilerin analiz edilmesi, müşterinin satın alma ve kullanım davranışları hakkında daha fazla bilgi sağlayacak ve müşteri sadakatı yönetim süreçlerini kolaylaştıracaktır.

 18. Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, müşterinin bir ürün veya hizmetten beklediği beklentileri karşılaması ve bunun sonucunda ürün veya hizmeti satın alma tekrarını arttırma olasılığının yüksek olmasıdır. Akademik olarak, müşteri memnuniyeti, müşterinin tüketici karar verme sürecinden oluşan, belirli bir mal veya hizmetten beklentileriyle karşılaştırılan ürünün veya hizmetin performansının derecesidir.

  Örnek olarak, bir restoran müşterisi, restoranın temizlik oranı, özellikle yiyeceklerin lezzeti ve hizmet kalitesi gibi beklentileri ile karşılaşıyorsa, müşteri memnuniyeti olumlu olacaktır.

 19. Müşteri sadakatı yönetimi: Müşteri sadakatı yönetimi, müşterinin müşteri ilişkileri süresince markaya, ürüne veya hizmete karşı bağlılık göstermesini arttırmak amacıyla kullanılan stratejilerin tümünü ifade eder. Akademik tanım olarak, müşteri sadakatı yönetimi, bir markanın müşteri ilişkileri çerçevesinde müşterilerinin marka sadakatını arttırmak için kullandığı stratejileri içerir.

  Örnek olarak, bir restoran zinciri, üyelerine nakit ödüller ve indirimler veren bir üyelik programı başlatabilir. Bu program, mevcut müşterilerin restorana bağlılıklarını arttırmak ve potansiyel olarak yeni müşterileri çekmek için kullanılan bir müşteri sadakatı yönetimi stratejisidir.

 20. Müşteri kaybı önleme: Müşteri kaybı önleme, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış alanlarında belirli stratejilerden oluşan bir yaklaşımdır. Amacı, müşteriyi elde tutma yönetimi yoluyla müşteri kaybını önlemek veya en aza indirmektir. Bu stratejiler arasında, müşteri memnuniyeti, müşteri ilgisini korumak, kaliteyi artırmak, müşteri kazanım ve sadakat programlarını geliştirmek, çevrimiçi satış kanallarının kullanımını desteklemek ve ürünleri ve hizmetleri güncellemek gibi faktörler bulunur.

  Örnek olarak; şirketin müşterilere kazanım programları sunması, ödüller ve indirimler teklif etmesi, müşteri memnuniyetini arttırmak ve özel teklifler sunmak, müşterileri düzenli olarak aramak ve onlarla iletişim kurmak gibi stratejilerden oluşan bir müşteri kaybı önleme stratejisi kullanılabilir.

 21. Müşteri kazanım maliyeti: Müşteri kazanım maliyeti, müşterileri kazanmak için harcanan parayı ifade eder. Bu maliyet, kampanyalar, ürün lansmanları, müşteri hedefleme veya ürün satışı için gereken her türlü masrafları kapsar. Akademik olarak, müşteri kazanım maliyeti, “bir müşteriyi satın almak için harcanan toplam maliyeti ifade eder” şeklinde tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir e-ticaret mağazasının bir müşteriyi satın almak için harcadığı maliyetleri örnek verebiliriz. Bu maliyetler, üçüncü taraf reklamverme şirketleri, online sosyal medya platformları, organik arama motoru optimizasyonu, e-posta pazarlama ve diğer harcamalar olabilir. Bu maliyetler, müşteri kazanım maliyeti olarak adlandırılır.

 22. Müşteri başarı yönetimi: Müşteri başarı yönetimi, müşteri fidye veya başarısını artırmak için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, müşterinin müşteri deneyiminin optimize edilmesi ve müşterinin marka ile olan ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilir. Müşteri başarı yönetimi, müşterilerin ihtiyaçlarını net bir şekilde tanımlamaktan, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak için özelleştirilmiş çözümler sunmak ve müşterilere uygun bir şekilde destek sağlamak için tasarlanmış çözümleri uygulamaya kadar uzanan bir süreçtir.

  Örnek olarak, bir perakendeci, ürün satışlarını arttırmak için müşteri başarı yönetimi kullanarak müşterilere özel indirimler sunabilir. Bu, müşterileri teşvik edecek ve ürün satışlarını artıracak şekilde özelleştirilmiş müşteri fırsatları sunmak anlamına gelir.

 23. Müşteri sadakatı analizi: Müşteri sadakatı analizi, müşterinin işletme ile olan ilişkisini kapsayıcı, çok boyutlu bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, müşterilerin işletmeye olan bağlılıklarının ve ürün ve hizmetleri tercih etme eğilimlerinin tespit edilmesine ve izlenmesine yardımcı olmak için kullanılır.

  Müşteri sadakatı analizi, kullanılan çözümler ve araçlar aracılığıyla, müşterinin işletme ile olan ilişkisini çeşitli ölçümlerle ölçmek için kullanılır. Örneğin, müşteri sadakatının ölçümü için, müşterinin ne kadar sıklıkla işletmeyi tercih ettiği ve ne kadar süreyle bu tercihi sürdürdüğü analiz edilebilir. Müşteri sadakatı analizi, müşterilerin işletme ile olan ilişkilerini çeşitli ölçümler kullanarak izlemek ve geliştirmek amacıyla kullanılır.

 24. Müşteri sadakatı ödüllendirme programları: Müşteri Sadakatı Ödüllendirme Programları, müşterilerin şirketin ürün ve hizmetlerine sadık kalmalarını teşvik eden çeşitli teşvik programlarının tümüdür. Bu programlar, müşterilerinin şirkete bağlı kalmalarını ve pazarlık yapmadan alışveriş yapmalarını teşvik eder. Programlar, düşük ücretli veya ücretsiz ürünler, özel promosyonlar, indirimler veya diğer ödüller aracılığıyla müşterilere sunulurlar. Örnek olarak, bir perakendeci, özel bir kart, üyelik programı veya üye dostu kampanyalar ile müşterilerinin daha fazla alışveriş yapmalarını teşvik edebilir. Müşteriler, programa katılmak için gereken adımları takip etmek veya ödülleri kazanmak için daha fazla alışveriş yapmak zorunda değildir.

 25. Müşteri sadakatı yönetimi için veri toplama yöntemleri: Müşteri Sadakatı Yönetimi için Veri Toplama Yöntemleri, müşteri ilişkilerini yönetmek ve müşteri sadakatini arttırmak için kullanılan verileri toplama teknikleri olarak tanımlanır. Bu yöntemler, kalite ve müşteri memnuniyetine odaklanarak, satış sonrası hizmetler, tüketici anketleri ve ürün kullanımının analizi gibi birçok veri toplama ve analiz yöntemini içerir.

  Örnek olarak, bir e-ticaret mağazası, kullanıcılarının alışveriş deneyimini iyileştirmek için, tüketici anketleri ve ürün kullanımı hakkında veriler toplayarak bir anket yönetebilir. Anketten toplanan veriler, kullanıcı görüşleri ve beklentileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve kullanıcıların alışveriş deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir.

 26. Müşteri geri kazanımı: Müşteri geri kazanımı, müşterilerin satın alma veya satın almayı düşünen kişilerden kaynaklanan kayıplarını telafi etmeyi amaçlayan stratejilerin tümüdür. Bu stratejiler müşterilerin satın almaya devam etmesini veya tekrar satın almasını sağlamak için tasarlanır. Akademik tanım olarak, müşteri geri kazanımı, müşteri sadakatini artırmak ve müşterilerin satın alma sıklığını arttırmak için pazarlama stratejileri olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir perakendeci fiyat indirimi veya ücretsiz ürünler gibi indirimler sunarak müşterileri geri kazanmaya çalışabilir. Bu indirimler, müşterileri mağazaya çekmek ve onların bağlılığını arttırmak için tasarlanmıştır.

 27. Churn yönetimi: Churn yönetimi, müşteriyi elde tutma, müşteri sadakati ve müşteri kaybını önleme ile ilgilidir. Bu kavram, müşterinin markaya olan sadakati, satın alma sıklığı ve bağlılığını ölçmek ve uzun vadeli müşteri sadakati kazanmak için kullanılan bir stratejidir. Bu, müşteri kazanma ve satışları artırmak için önemli bir araçtır. Churn yönetimi, müşterilerin ne zaman, ne sıklıkta ve ne şekilde satın alacağını önceden tahmin etmeyi ve satışlarını optimize etmeyi amaçlar.

  Örnek olarak, bir perakende mağazasının müşterilerinin önceki satın alma ve arama davranışlarını analiz etmesi, onların gelecekte yapacakları satın almalarını tahmin etmesi ve müşterilerine özel teklifler ve indirimler sunması churn yönetimi stratejisi olarak kabul edilebilir. Bu strateji, müşterinin markaya sadakati ve bağlılığını artıracak ve müşteri kaybını önleyecektir.

 28. Müşteri elde tutma yönetimi: Müşteri elde tutma yönetimi, müşteri sadakatini arttırmak için kurumsal ve bireysel müşterilerin faydalanabilecekleri ürün ve hizmetleri tanıtmak, satın almalarını desteklemek ve daha fazla ürün satmak için tasarlanan stratejilerin tümünün özeti olarak tanımlanır. Akademik tanımı ise, müşterinin kurumsal ve bireysel alışkanlıklarını destekleyen ve daha fazla ürün satışına yönelik stratejileri planlayan, uygulayan ve değerlendiren bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir perakende mağaza, mevcut müşterilerinin alışkanlıklarını ölçmek için kullanılan özel puan sistemi oluşturabilir. Puanlarını kullanarak müşterilerin kendilerine özel promosyonlar ve indirimler sunabilir. Bu şekilde, müşteriler sadakati arttırılırken mevcut müşteriler yeni ürünler satın almaya daha yatkın hale getirilebilir.

 29. Müşteri bağlılığı: Müşteri bağlılığı, bir şirketin müşteri portföyünü koruması ve çoğaltmasını sağlayacak stratejileri icra etmesi anlamına gelmektedir. Akademik tanım olarak, müşteri bağlılığı, müşterilerin, ürünlerin veya hizmetlerin satın alma sıklığını, satın alma miktarını ve satın alma süresini etkileyen, ancak karşılıklı bağlılık ve sadakat temeline dayalı ürün veya hizmet satın alma davranışı olarak tanımlanmaktadır.

  Örnek olarak, bir çikolata şirketi, müşterilerine çeşitli fırsatlar sunarak, müşteri bağlılığını arttırmaya çalışabilir. Bu fırsatlar arasında; indirim kuponları, ücretsiz ürünler, özel hediyeler, anında indirimler ve üyelik avantajları sayılabilir. Müşteriler, bu fırsatlardan yararlanarak, daha fazla çikolata satın alacak ve şirketin müşteri portföyünü arttıracaktır.

 30. Müşteri yöneltme: Müşteri yöneltme, bir şirketin müşterileriyle olan ilişkisinin zorluklarının üstesinden gelmek için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, bir şirketin hizmetlerine erişiminin ve müşteri sadakatini artırmak için müşteriye çeşitli teşvikler ve ödüller sunarak müşterileri yönlendirmesini içerir. Akademik tanım olarak, müşteri yöneltme, bir şirketin müşteri sadakatini arttırmak için farklı ödül ve teşvikler sunarak müşterileri ürün veya hizmetlere çekmeye çalışan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir otel zinciri müşterilerine ücretsiz konaklama veya indirimli fiyatlarda kalmak için haftalık e-posta kampanyaları sunabilir. Böylece, müşteriler otel zincirinin hizmetlerine erişebilir ve otel zincirine sadakat gösterebilir.

 31. Müşteri sadakatı ölçümleme: Müşteri sadakatı ölçümleme, müşterinin markaya veya ürüne olan sadakatini ölçmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Müşteri sadakatı ölçümleme, müşterilerin markalarına karşı olan tutum ve davranışlarının ölçülmesi ile ilgilidir. Akademik olarak, müşteri sadakatı ölçümleme, müşterilerin markayı seçme ve kullanma arasındaki bağlılığının ölçülmesidir.

  Örnek olarak, bir perakende mağazasının müşterilerini tekrar satın almaya teşvik etmesi için müşteri sadakatı ölçümleme yapabilir. Mağaza, müşterilerinin mevcut ürünleri satın alma sıklıklarını, geçmiş satın alımlarını ve diğer satın alım davranışlarını kullanarak, mevcut müşterilerini tekrar satın almaya teşvik etmek için puanlamalar oluşturabilir.

 32. Müşteri sadakatı için CRM sistemleri: Müşteri sadakatı için CRM sistemleri, müşterilerin işbirliğinin sürekli olarak izlenmesi ve yönetilmesini sağlayan bir yazılımdır. CRM, müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management) anlamına gelir ve şirketlerin müşterilerinin satın alma eğilimlerini, taleplerini ve şikayetlerini kolayca takip etmesini sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin CRM sisteminde, müşterilerin satın alma geçmişi, satın alma alışkanlıkları, e-postalar, iletişim bilgileri, indirim kuponları ve daha fazlası kaydedilebilir. Bunların tümü, müşteri sadakatını desteklemek ve geliştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir şirket, müşterilerinin satın alma geçmişi ve alışkanlıklarının anlaşılması ile, müşterilerinin doyurulması için daha uygun ürün ve hizmetler sunabilir.

 33. Müşteri sadakatı yönetimi için veri segmentasyon yöntemleri: Müşteri sadakatı yönetimi için veri segmentasyonu, müşterileri segmente ederek, onların ihtiyaçlarına göre özel çözümler tasarlayarak müşterinin satın alma davranışını etkileyen bir stratejidir. Veri segmentasyonu, müşterileri gruplara göre sınıflandırma veya bölme sürecidir. Günümüzde, segmentasyon, müşteri davranışlarını, satın alma eğilimlerini, tercihleri ve diğer özellikleri göz önüne alarak müşteri profilleri oluşturmak ve müşterileri sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Örneğin, bir müşteri sadakatı yönetim programında, müşteriler yaş, cinsiyet, meslek gibi özelliklerine göre segmente edilebilir. Böylelikle, iki segment arasındaki farklılıklara göre özel çözümler tasarlanabilir.

 34. Müşteri kaybı tahmini: Müşteri kaybı tahmini, müşteriyi elde tutma yönetiminde bir ölçüm aracı olarak kullanılmaktadır. Bu ölçüm aracı, müşterinin yararlı olduğu süre boyunca müşteri kayıplarının ne zaman ve hangi oranda oluşabileceğini tahmin etmeyi amaçlar. Akademik olarak, müşteri kaybı tahmini, müşterinin müşteri kaybı riskiyle ilişkili olan faktörleri ve bunların müşteri özellikleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan bir modellendirme tekniğidir.

  Örnek olarak, bir müşteri kaybı tahmini modeli, müşterinin müşteri kayıplarının ne zaman ve hangi oranda oluşabileceğini belirlemek için müşterinin özelliklerini inceleyebilir. Örneğin, belirli bir müşterinin önceki satın alma sıklığı, varlıklarının değeri, müşteri ile ilişkili işlemlerin sayısı veya müşterinin türü gibi faktörleri değerlendirerek, bu müşterinin yakın gelecekte ne zaman ve hangi oranda müşteri kaybı yaşayabileceğini tahmin edebilir.

 35. Müşteri yaşam döngüsü: Müşteri Yaşam Döngüsü, müşterilerin bir ürün ya da hizmete yatırım yaptığı, satın aldığı ve sonra ne yapacağına karar verdiği veya ürünü veya hizmeti almaya devam edip etmeyeceğine karar verdiği sürecin tamamını ifade eder. Akademik olarak, müşteri yaşam döngüsü, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) bir parçası olarak kullanılan bir kavramdır. Bu, bir müşterinin ürün ya da hizmetle ilgili algılarının ve davranışlarının zamanla değişmesini ifade eden, bir müşteri ilişkisinin başlangıcından sona ermesine kadar olan kapsamlı bir süreci kapsar.

  Örnek olarak, bir çiçekçi mağazasının bir müşterisine karşı uyguladığı müşteri yaşam döngüsü şöyle olabilir: İlk etapta, müşteri çiçekçi mağazasını ziyaret edip çiçekleri incelemeye başlar. Sonra, müşteri çiçekleri satın alır ve mağazadan ayrılır. Daha sonra, müşteri çiçekleri kullanır ve memnuniyetini gözlemler. En sonunda, müşteri çiçekçi mağazasını tekrar ziyaret edip satın almaya karar verir ya da etmez.

 36. Müşteri yönetimi: Müşteri Yönetimi, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını ve ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri satın almalarını sağlamak için kurumsal bilgiler, teknoloji ve insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını içeren stratejik bir yaklaşımdır. Akademik tanımı olarak, Müşteri Yönetimi, müşterilerin geri dönüşünü arttırmak ve müşteri sadakatini artırmak için müşteri deneyiminin her aşamasını optimize etmeyi hedefleyen, zaman, kaynak ve iletişim gerektiren uzun vadeli bir plan ve stratejidir.

  Örnek olarak, bir şirket, müşterilerinin deneyimini optimize etmek için müşterilerinin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi edinmek için anketler yayınlayabilir ve müşteriyle iletişim kurmak için yeni teknolojiler kullanarak çeşitli kanallar oluşturabilir. Böylece, şirket müşterilerinin beklentilerini karşılayabilecek ürünler ve hizmetler geliştirebilecek ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunabilecektir.

 37. Müşteri portföy yönetimi: Müşteri portföy yönetimi, bir işletmenin müşterilerinin aktif veya potansiyel satışlarını, potansiyellerini ve satış sonrası ilişkilerini yönetmek için kullandığı stratejileri ifade eder. Akademik olarak, müşteri portföy yönetimi, müşteri bilgilerini analiz etmeyi, satış sonrası desteği ve ürünleri geliştirmeyi gibi müşteri satışlarının verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yöntem olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin bir müşteri portföy yönetim programı oluşturması, müşterilerinin alımlarını, satışlarını ve satış sonrası ilişkilerini takip etmek için işletmeye özel bir yazılım sistemi oluşturması anlamına gelir. Program sayesinde, şirket, müşteri satışlarının sonuçlarını ve önemli satış verilerini anlayarak müşteri potansiyellerini etkili bir şekilde yönetebilir.

 38. Müşteri beklentileri: Müşteri beklentileri, müşterinin satın alma ya da satın almaya karar verme sürecinde elde etmeyi umduğu ürün ya da hizmetin kalitesini, özelliklerini ve fiyatını ifade eden terimdir. Akademik olarak, müşteri beklentileri, her müşterinin ürün ya da hizmetten ne beklediğini anlamaya yönelik bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir müşteri, bir araba satın almak için bir araba mağazasına gittiğinde, arabayı satın almak için aradığı özellikleri anlatmak için müşteri beklentilerine yönelmelidir. Örneğin, müşteri, arabanın konforu, güvenilirliği, yakıt tüketimi, güvenli sürüş özellikleri gibi özellikleri karşılamasını bekleyebilir.

 39. Müşteri sadakatı programları analizi: Müşteri Sadakat Programları Analizi, müşteri sadakatına yönelik yürütülen stratejilerin etkinliğinin kontrol edilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Müşteri sadakat programları, müşteri çekme, müşteri bağlılığını artırma ve müşteri elde tutma programlarının etkinliğini ölçmeyi ve karşılaştırmayı amaçlar. Müşteri sadakat programları analizinin amacı, müşteri tepkilerini ölçmek, müşteri deneyimini değerlendirmek ve müşterinin marka sadakatini artırmak için gereken stratejik değişiklikleri belirlemektir.

  Örnek olarak, bir perakendeci, müşteri sadakat programlarının etkinliğini ölçmek için online anketler ve kampanya yanıtlarını kullanabilir. Bu anketler, müşterilerin markaya ne kadar bağlı olduğunu, markalarının ürün ve hizmetleri hakkındaki görüşlerini ve markayı tercih etme nedenlerini ölçmeyi mümkün kılar. Müşteri sadakat programları analizi ile elde edilen veriler kullanılarak, müşteri sadakatını arttırmak ve müşteri kaybını önlemek için önlemler alınabilir.

 40. Müşteri sadakatı programları analitiği: Müşteri sadakatı programları analitiği, müşterilerin toplumdaki etkilerini anlamak, ölçmek ve öngörülebilir bir şekilde değerlendirmek için kullanılan bir stratejidir. Müşteri sadakatı programları analitiği, müşterinin özelliklerini ve davranışlarını analiz etmek için müşterinin geçmiş satın alma davranışlarının analizi, müşteri sadakatının ölçülmesi, müşterinin pazarlama tepkilerinin ölçülmesi ve müşterinin karşılıklı değer sağlamaya yönelik taleplerinin izlenmesi gibi çalışmaları içerir.

  Örnek olarak, bir perakende mağazasının kullandığı bir müşteri sadakatı programı analitiği, müşterilerin kullandığı kredi kartlarındaki bilgileri kullanarak geçmiş satın alma davranışlarını analiz ederek müşterinin satın alma alışkanlıklarını tespit etmeye yardımcı olacaktır. Program ayrıca, müşterilerin hangi ürünleri sıklıkla satın alma eğiliminde olduklarını ve ne zaman satın alabileceklerini tahmin etmeye yardımcı olacak şekilde ayarlanabilir.

 41. Müşteri sadakatı yönetimi için veri güncelleme yöntemleri: Müşteri sadakatı yönetimi, müşteri ilişkilerinin sürekliliğini ve ürün ya da hizmetin kalitesini sağlamak için müşteriye yönelik çalışmaların sürdürülmesini ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Veri güncelleme yöntemleri, müşteri sadakatı yönetimi için kullanılan araçlardır. Bu yöntemler, müşterilerin tercihlerini ve davranışlarını takip etmek, müşteri verilerini analiz etmek ve müşteri sadakatını artırmak için çeşitli stratejiler geliştirmek için kullanılır.

  Örnek olarak, bir müşteri sadakatı yönetimi programı kapsamında, müşterilerin zaman zaman müşteri bilgilerini güncellemeleri teşvik edilebilir. Böylece, müşteri tercihlerini doğru bir şekilde tespit etmek ve müşteri davranışlarını daha iyi anlamak için daha güncel veriler elde edilebilir. Ayrıca, müşteri bilgilerinin güncel olması, müşterilere özel tekliflerin daha doğru bir şekilde gönderilmesini ve daha üstün bir müşteri deneyiminin sağlanmasını da mümkün kılar.

 42. Müşteri sadakatı yönetimi için veri yönetimi araçları: Müşteri sadakatı yönetimi için veri yönetimi araçları, müşteri sadakatının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan teknolojileri içerir. Bu araçlar, müşteri sadakatının ölçülmesi, müşterilerin tahmin edilebilirliği ve satışların optimize edilmesi gibi birçok farklı amaca hizmet edebilir. Veri yönetimi araçları, müşteri sadakatının ölçülmesi, müşterilerin tahmin edilebilirliği ve satışların optimize edilmesi gibi birçok farklı amaca hizmet edebilir. Veri yönetimi araçları, özellikle, müşteri performansını izlemek, müşteri etkileşimlerinin izlenmesi ve müşteri davranışlarının anlaşılması gibi alanlarda destek sağlar. Örneğin, bir şirket, müşteri sadakatını artırmak için veri yönetimi araçlarını kullanabilir. Müşteri bilgilerini analiz ederek, müşteriye en uygun ürün ve hizmetleri sunabilir. Aynı zamanda, müşterinin kendi kişisel tercihlerine göre özel teklifler ve kampanyalar oluşturabilir.

 43. Müşteri ilgisi: Müşteri ilgisi, müşterilerin memnuniyetini, bağlılığını ve satın alma isteğini arttırmak için müşterilerin kurumsal veya bireysel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Akademik tanım olarak, müşteri ilgisi, bir ürün veya hizmeti satın almak için müşterilerin neye ihtiyaç duyduklarını anlamak ve onlara o ihtiyaçları karşılamak için çabalamak olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak, bir müşteriye satın almak istediği ürünün hakkında detaylı bilgi vermek, müşterinin satın alma sürecinde sorularına cevap vermek veya müşteriyi ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgilendirmek müşteri ilgisinin önemli bir parçasıdır.

 44. Yenileme oranı: Yenileme oranı, bir şirketin mevcut müşterilerinin sözleşmelerini yenileme ya da yenileme olmayan zamanda müşteriyi elde tutma yönetimi pozisyonunda kullanılan bir terimdir. Akademik olarak, yenileme oranı, mevcut müşterilere sağlanan ürün ya da hizmetlerin bir dönem boyunca yenilenme ya da yenilenme olmayan zamanda elde tutulma oranının ölçümüdür. Örnek olarak, bir sözleşme satış şirketinin mevcut müşterilerinin bir yıl içindeki sözleşme yenileme oranı %80 ise, bu şirketin bu mevcut müşterilerin %80'inin sözleşmelerini bir yıl içerisinde yenilemiş olduğu anlamına gelir.

 45. Müşteri sadakatı yönetimi için veri yönetimi stratejileri: Müşteri sadakatı yönetimi için veri yönetimi stratejileri, müşteri ve pazar araştırmasının kullanılmasını sağlayan, özellikle müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan ve etkin müşteri sadakatının korunmasını hedefleyen stratejilerdir. Veri yönetimi stratejileri, müşterinin sadakatini kazanmak ve elde tutmak için kurumsal bilgilerin toplanmasını, sınıflandırılmasını, analiz edilmesini ve bunların sonuçlarının kurumsal politikalara dönüştürülmesini hedefler. Örnek olarak, bir şirket, önceden satın alma davranışlarını sınıflandırarak müşteri satın alma süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilir. Ayrıca, şirketler, müşterilerinin satın alma davranışlarını tahmin etmek ve müşterinin satın alma davranışlarının değişmesine neden olabilecek faktörler hakkında bilgi toplayabilir.

 46. Geri kazanım stratejileri: Geri kazanım stratejileri, müşterileri elde tutma yönetiminde kullanılan stratejilerdir. Bu stratejiler, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının ve tüketim davranışlarının anlaşılmasına ve müşteriyi elde tutma veya satın alma işlemlerinin tekrar içgüdüsünün geri çekilmesine dayanır. Akademik tanımı, müşteri elde tutma veya satın alma işlemlerinin tekrar içgüdüsünün sağlanması için müşterinin tüketim davranışlarının anlaşılması ve müşteri ilişkilerini destekleyen stratejilerdir.

  Örnek olarak, müşteriyi elde tutma veya satın alma işlemlerinin tekrar içgüdüsünün sağlanması için, müşterilerin alışkanlıklarını anlayarak, onlara özel indirimler sunulması bu stratejilerden biridir. Bu şekilde, müşteri, özel indirimlerden yararlanmak için tekrardan satın alma yapma ihtimalini arttırır.

 47. Müşteri stratejileri: Müşteri stratejisi, bir organizasyonun müşterileriyle etkileşimini yönetmeyi amaçlayan, planlanmış ve uzun vadeli bir yönetim yaklaşımıdır. Müşteri stratejileri, müşterilerin şirketin çevrimiçi veya çevrimdışı platformlardaki deneyimlerini doğru şekilde yönetmek ve müşteri sadakatini arttırmak amacıyla tasarlanır. Müşteri Stratejileri, bir şirketin müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamasını, müşteri verileri ve bilgilerini toplamasını, müşteriye özel teklifler sunmasını ve müşteriler arasındaki ilişkileri geliştirmesini içerir.

  Örnek olarak, bir şirket, müşterilerinin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için müşteri stratejileri uygulayabilir. Bunun için, şirket ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırabilir ve müşteri problemlerini çözebilir. Şirket, ayrıca, müşterilerinin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için özel teklifler ve indirimler sunabilir.

 48. Müşteri geri dönüşümü: Müşteri geri dönüşümü, müşterilerin bir işletmenin ürün ve hizmetlerinden memnun kalmalarını sağlamak için çeşitli pazarlama ve satış stratejileri kullanılarak üretilen kalıcı müşteri ilişkilerini güçlendirme sürecidir. Akademik tanım olarak, müşteri geri dönüşümü, müşterileri, ürün ve hizmetleri kullanarak üretilen kalıcı ilişkilerin kurulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olan pazarlama ve satış stratejileri olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir müşteri geri dönüşüm programı, müşterilere faydalar sunmak için kullanılabilir. Program, müşterilere indirimler, özel teklifler ve diğer ödüller vermek için kullanılabilir. Bu, müşterilere daha fazla ürün satın almalarını teşvik edebilir ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmelerini sağlamak için kullanılabilir.

 49. Müşteri sadakatı yönetimi için veri yönetimi uygulamaları: Müşteri sadakatı yönetimi için veri yönetimi uygulamaları, müşterinin sadakatini sağlamak için kullanılan veri tabanından elde edilen bilgileri ve bu bilgileri kullanarak müşterilerin davranışlarını anlamak için kullanılan çeşitli teknikleri kapsar. Bu teknikler arasında müşteri analizi, kampanya yönetimi, satış ve dağıtım yönetimi ve veri depolama sayılabilir. Akademik tanım olarak, Müşteri Sadakat Yönetimi için Veri Yönetimi Uygulamaları, müşterilerin davranış ve beklentilerini anlamak için çeşitli veri yönetimi yöntemlerinin kullanıldığı bir pazarlama stratejisidir.

  Örnek olarak, bir mağazanın müşterilerinin önceki alışveriş geçmişlerini izlemek ve ürünlerinin satış süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Müşteri Sadakat Yönetimi için Veri Yönetimi Uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar, mağazanın müşterilerinin alışveriş tercihlerini, alışverişlerin fiyatlarını ve tüketim hakkındaki davranışlarını inceleyebilmesini sağlar. Mağaza, bu bilgilere dayanarak, daha yüksek kalitede hizmet sunabilecek ve müşterilerini elde tutmak için özel teşvikler sunabilecek özel politikalar oluşturabilir.

 50. Müşteri odaklılık: Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti için yönetim stratejilerinin ve faaliyetlerinin temelini oluşturan bir kavramdır. Bu yaklaşım, şirketin müşterilerinin ihtiyaçlarını tanımlaması ve bunları karşılaması için çaba göstermesini vurgulayan ve çoğunlukla müşteri memnuniyeti aracılığıyla ölçülmektedir. Akademik tanım olarak, müşteri odaklılık, müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılması üzerine kurulu bir stratejidir.

  Örnek olarak; bir banka, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak için çalışır ve bu ihtiyaçları karşılayacak ürünler ve hizmetler sunmak için çaba gösterir. Bankanın tüm operasyonları, müşterilerin memnuniyetini sağlamak üzere tasarlandı. Bu, müşteri odaklılık yaklaşımının bir örneğidir.

 51. Kayıp azaltma: Kayıp azaltma, müşteri elde tutma yönetiminde, müşteri kaybının önlenmesine veya en aza indirilmesine yönelik çabaların genel adıdır. Akademik tanım olarak, kayıp azaltma, müşteri elde tutma yönetiminde, müşteri kaybının önlenmesini veya en aza indirilmesini amaçlayan stratejileri içeren bir yaklaşım olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir internet sağlayıcısı, müşterilerinin kayıplarını önlemek için daha iyi bir ürün ve hizmet kalitesi sağlamak, sağladıkları ürünlerin fiyatlarını düşürmek veya müşterilerini daha iyi desteklemek gibi stratejileri kullanabilir.

 52. Elde tutma maliyeti: Elde tutma maliyeti, bir işletme tarafından müşterileri elde tutma çabasının maliyetini ifade eder. Bu, müşteriye özel ürün ve hizmetleri sunmak, özel fiyatlar vermek, kampanyalar düzenlemek ve müşteri ile iletişimi sıkılaştırmak gibi çeşitli stratejileri uygulayan işletmeler için geçerlidir. Örnek olarak, bir üreticinin müşterilerine özel fiyatlar vermesi, müşteriye özel destek sağlaması ve ürünlerinin devamlılığını sağlayacak yeni ürünler geliştirmesi gibi çalışmaların yapılması, bu maliyeti oluşturur.

 53. Müşteri memnuniyeti araştırması: Müşteri memnuniyeti araştırması, müşteriye olan tatmin düzeylerini ölçmek için kullanılan bir tekniktir. Bu araştırma, müşterinin ürün veya hizmetleri kullanırken yaşadığı deneyimleri ve tatmin düzeyini ölçmek için uygulanır. Akademik tanım olarak, müşteri memnuniyeti araştırmaları, müşterinin ürün veya hizmetlerle etkileşiminin sonucunda yaşadığı duygusal durumları ve beklentilerini ölçmeyi amaçlayan özel olarak tasarlanmış anketler ve diğer veri toplama araçlarının kullanılması olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir perakende mağazasından bir ürün satın almış olan bir müşteriye, satın alma deneyiminden memnun olduğunu veya mağaza deneyiminden memnun olduğunu ölçmek için bir müşteri memnuniyeti anketi uygulanabilir. Bu anket, müşterinin hizmetten ne kadar memnun kaldığını veya ürünün ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için özelleştirilmiş sorular içerecektir.

 54. Sadakat etkileşimi: Sadakat etkileşimi, müşteri ile müşteri hizmetleri arasındaki iletişimin ve uzun süreli ilişkilerin oluşturulmasını hedefleyen çabalardır. Bu çabalar, müşteri ile müşteri hizmetleri arasındaki güveni arttırmak ve müşterinin müşteri hizmetlerine bağlı kalmasını teşvik etmek için yönlendirilir.

  Akademik tanım olarak, Sadakat etkileşimi, müşteri ile müşteri hizmetleri arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin sürekliliğini desteklemek için şirket tarafından uygulanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, müşterinin şirketin ürün ve hizmetlerinden tatmin olmasını, güven duymasını ve yine şirketin ürün ve hizmetlerini kullanmasını teşvik etmeyi amaçlar.

  Örnek olarak, bir perakende mağazasında, müşterinin alışveriş yapmasını teşvik etmek için bir üyelik programı uygulanabilir. Program, müşterinin belirli bir sayıda alışveriş yaptığında ödüller ve indirimler sunabilir. Program, müşterinin mağazaya sadakatini artırmak ve mağazaya olan bağlılığını arttırmak için tasarlanmıştır.

 55. Müşteri deneyimi yönetimi: Müşteri deneyimi yönetimi, müşterinin her aşamasında, müşteri ile olan ilişkileri yönetmek amacıyla, etkin ve verimli bir müşteri deneyimi oluşturma stratejilerinin oluşturulmasını kapsayan bir yaklaşımdır. Akademik olarak, müşteri deneyimi yönetimi, müşterinin algısına dayalı olarak, müşteri ile olan ilişkilerinin tüm süreçlerinde, müşterilerin şirkete karşı tutumlarını etkileyen, ürünlerin, hizmetlerin ve markaların kalitesinin üst düzeyde müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini sağlamak amacıyla kullanılan yönetim süreçlerini içerir.

  Örnek olarak, Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi pozisyonunda, şirketler, müşterilerin memnuniyetini sağlamak için tüm müşteri temas noktaları boyunca müşteri deneyimini geliştirme stratejileri oluşturabilirler. Örneğin, bir şirket, müşterilerine daha hızlı ve kolay bir ödeme yöntemi sağlamak için kredi kartı ödeme seçeneğinin eklenmesini düşünebilir. Bu, müşteri deneyimini etkili bir şekilde geliştirecek ve ödeme sürecini daha kolay ve daha keyifli hale getirecektir.

 56. İşbirliği programları: İşbirliği programları, müşteri tatmini ve müşteri sadakatini artırmak amacıyla çeşitli müşteri ödülleri veya teşvikleri içeren bir programdır. Akademik tanım olarak, işbirliği programları, müşterilere katma değer sağlayan, müşteri sadakatini artıran, müşteri tatmini ve bağlılığını arttıran stratejilerdir. Örnek olarak, müşteri kazancının bir etkisi varsa, firmalar müşterilerine tanımlı miktarda indirim veya ödüller sunabilirler. Bu şekilde, müşterilerin tekrar alışveriş yapmasını ve sadakatlerini arttırmalarını sağlamalarına yardımcı olurlar.

 57. Pazarlama iletişimi: Pazarlama iletişimi, bir şirketin, ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için pazarlama stratejileri ve araçlarının kullanıldığı bir yaklaşımdır. Pazarlama iletişimi, çeşitli platformlar aracılığıyla müşterilere ve potansiyel müşterilere marka hakkında doğru bilgiler sunmak için çalışır. Akademik tanım olarak; Pazarlama iletişimi, müşterileri etkilemek ve onların alışveriş davranışlarını değiştirmek için, ürünler hakkında bilgi veren ve satın alma kararlarını destekleyen etkileşimsel bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Örnek olarak; kullanıcıların dikkatini çekmek ve marka bilinirliğini arttırmak için, şirketler çeşitli pazarlama iletişimi araçlarını kullanabilirler. Bunlar arasında, sosyal medya, e-posta pazarlama, çevrimiçi reklamlar, çevrimiçi promosyonlar, çevrimiçi mağazalar ve dijital etkinlikler sayılabilir.

 58. Sadakat puanı: Sadakat puanı, müşteri sadakatini ölçmek ve artırmak için kullanılan bir ölçümdür. Sadakat puanları, müşterilerin bir şirketin ürünlerinden veya hizmetlerinden ne kadar sık ve ne kadar uzun süre yararlanabildiklerini göstermek için müşterilere atanmış olan, bir veya birden çok numaraların toplamıdır. Bu puanlar, müşterilerin geçmiş ve gelecekteki alışveriş davranışlarını ölçmeye, müşterilerin sadakatini öngörmeye ve müşteriyi elde tutma programlarının başarısını değerlendirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir müşteri her ay bir şirketin ürünlerinden satın alıyorsa, bu müşteriye bir sadakat puanı atanır. Aynı müşteri aynı ürünü iki ay için aldığında, bu müşteriye birkaç sadakat puanı daha atanır. Sadakat puanlarının arttıkça, müşteriye özel teklifler ve indirimler sunulabilir.

 59. Sadakat analitiği: Sadakat analitiği, müşteri bağlılığını izlemek ve öngörümek için kullanılan veri analizi tekniklerinin karışımıdır. Bu teknikler, müşteri davranışlarının anlık ve uzun vadeli ortalamalarını ortaya çıkarmaya, müşteri kayıplarını önlemeye, müşteri sadakatini arttırmaya ve müşteri satışlarını optimize etmeye yardımcı olmak için kullanılır.

  Örnek olarak, sadakat analitiği müşterilerin bazı ürünleri daha sık satın almasını, daha iyi bir müşteri deneyimi sunan satış ekipleriyle çalışmak istemesi, kampanyalara katılma olasılığı gibi müşteri sadakatini ölçmek için kullanılabilir. Sadakat analitiği, ürün ve hizmetlerin müşteriye ne kadar uygun olduğunu ve müşteriye ne zaman sunulabileceğini tahmin etmek için kullanılabilir.

 60. Sadakat verileri: Sadakat verileri, müşterilere ilişkilerinin sürekliliğini desteklemek için özellikle tasarlanmış ve toplanan verilerdir. Bu veriler, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını, satın alma davranışlarını veya kalıcı müşterileri korumak için çeşitli stratejiler uygulanmasını sağlayarak, müşteri sadakatini ölçmek için kullanılabilir. Akademik tanım olarak, sadakat verileri, bir müşterinin belirli bir ürün ya da hizmete, markaya veya satıcıya yönelik tekrarlanan alışveriş davranışının kalıcı ve sürekli olmasını sağlamak için toplanan veriler olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir müşterinin, aynı ürünü aynı markadan her ay alması, sadakat verileri olarak sayılır. Bu veriler, müşteri sadakatini ölçmek için kullanılarak, müşteriyi elde tutma yönetiminde kullanılabilir.

 61. Müşteri sadakatının artırılması: Müşteri sadakatının artırılması, müşterilerin markaya olan bağlılığını (loyalty) arttırmak için tasarlanmış yönetsel stratejilerin tümünü ifade eder. Bunlar, müşteriye değer kazandıracak ve onların marka ile olan bağlılığını artıracak fırsatlar, ürün ve hizmetler, ödül programları, indirimler, promosyonlar veya teşvikler gibi çeşitli yöntemleri içerebilir.

  Örnek olarak, bir marka, müşterilerine ücretsiz veya indirimli ürünler sunarak müşteri sadakatını artırabilir. Bu tür ürünler, müşterilerin daha fazla para harcamalarını sağlayarak, markaya olan bağlılığını artırmaya yardımcı olabilir.

 62. Sadakat programları yönetimi: Sadakat programları yönetimi, müşterilerin e-ticaret, mağazalar, ürün ve hizmetler arasında aşırı seçim yapabilecekleri bir ortamda tutunmayı sağlamak için kullanılan bir stratejidir. Müşterilerin satın alma alışkanlıkları ve beklentilerini ölçmek için kullanılan ve müşterilerin tekrar satın alma olasılıklarını artırmak için kullanılan ödül programlarının yönetiminden bahsedilmektedir. Akademik tanım olarak; Sadakat programları yönetimi, bir markanın sahip olduğu ürün ve hizmetlerin müşterilere sağladığı uzun vadeli değerinin, müşterilerin deneyimlerini ve alışkanlıklarını ölçmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar aracılığıyla desteklenmesi olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir markete müşteri olarak kayıt olan bir kişi, mağazanın sadakat programına katılmış olur. Katılım programının kapsamına göre, müşteri her satın alımından sonra, belirli miktarlarda puan kazanır. Elde edilen puanlar, bir sonraki alışverişlerinde müşterinin kullanabileceği indirimler veya özel promosyonlar ile değerlendirilebilir.

 63. Sadakat programları: Sadakat programları, müşterilerin sadakatini sağlamak için tasarlanan ve müşterilerin belirli alışverişleri veya alışverişlerinin toplam tutarına bağlı ödüller sunan programlardır. Sadakat programları, müşteri sadakatini artırmak, müşteri sadakatini ödüllendirmek veya müşterileri teşvik etmek için tasarlanmıştır. Akademik tanım olarak, sadakat programları, müşterinin satın alma davranışının ödüllendirilmesi veya ödüllendirilmesi amacıyla özelleştirilmiş ödeme veya satın alma yöntemleridir.

  Örnek olarak, bir mağaza, müşterilerinin ürün satın almalarını desteklemek için bir sadakat programı oluşturabilir. Mağazaya her ziyaretinde, müşteriye bir puan kazandırılır. Müşteri belli bir puan seviyesine ulaştığında, ödüller kazanır. Ödüller, indirimler, ücretsiz ürünler veya diğer avantajlar olabilir.

 64. Marka sadakati: Marka sadakati, müşterinin, bir ürünün ya da hizmetin satın alma sürecinde ürünü ya da hizmeti tercih etme ve tekrarlayarak kullanma olasılığı olarak tanımlanır. Akademik olarak, marka sadakati, müşterinin bir markaya olan bağlılığının, kalıcı bir ilişki kurmasının ve karşılıklı değer yaratmasının bir sonucu olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir kişinin her ay aynı markanın ürünlerini satın alması, markaya olan sadakati göstermektedir.

 65. Müşteri bağlılığı: Müşteri bağlılığı, müşteri ve satıcı arasındaki seviyeli ve devamlı ilişkiyi tanımlayan bir terimdir. Müşteri bağlılığı, satıcı ve müşteri arasındaki ilişkinin sürekliliğini artırmak ve devam ettirmek için tasarlanmış bir stratejidir. Akademik olarak, müşteri bağlılığı, müşterinin satıcıya veya markaya olan olumlu bir güvenin, satın alma kararlarının ve tavsiyelerinin bir sonucu olarak kalıcı davranışlarını ölçmek için kullanılan bir kavramdır.

  Örnek olarak, bir çevrimiçi alışveriş perakendecisi, müşteri bağlılığı yönetimi stratejisi oluşturarak, müşterilerinin alışverişleri sırasında deneyiminin iyileşmesini ve müşterinin satıcıya olan bağlılığını artırmayı amaçlayabilir. Müşteri bağlılığını arttırmak için, perakendeci özel indirimler, kampanyalar ve müşteri programları sunabilir.

 66. Müşteri katılımı: Müşteri katılımı, müşterinin süreç ve ürünlerin geliştirilmesinde doğrudan etkisi olan bir stratejidir. Müşteri katılımı, müşterinin ihtiyaçlarını anlamak ve ürünleri ve hizmetleri tasarlayarak onların tatmini için bir yaklaşım olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir müşteri katılım programı, müşteri geri bildirimlerini kullanarak ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine izin veren bir süreçtir. Müşteriler, ürün ve hizmetlerin özelliklerini, işlevselliğini ve kullanışlılığını değerlendirerek ve geri bildirimlerini sağlayarak müşteri katılımının önemli bir parçasını oluştururlar.

 67. Kayıp önleme: Kayıp önleme; müşterinin işletmeden ayrılmasını önlemek için alınacak önlemler içeren bir müşteri sadakati stratejisidir. Bu strateji, müşteri ile ilişkileri geliştirmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve müşterinin işletmeden ayrılmasını önlemek için işletme tarafından alınacak her türlü önlemi kapsar.

  Örnek olarak, bir müşteri Churn (ayrılma) riski taşıyorsa, bir kayıp önleme stratejisi olarak, işletme ona özel bir indirim veya ödül sunarak müşterinin sadakatini arttırmaya çalışabilir. Ayrıca, işletme, müşteriye daha iyi bir hizmet sunmaya yardımcı olmak için daha fazla çaba harcayabilir veya müşteri ile aralarındaki ilişkiyi güçlendirmek için daha sık temas kurabilir.

 68. Müşteri sadakatı stratejileri: Müşteri sadakatı stratejileri, müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan tekniklerin ve yaklaşımların bir kümesidir. Bu stratejilerin amacı, müşterilerin varlığını, satın alma sıklığını veya pazarlama harcamalarının devamlılığını arttırmak ve müşteri bağlılığını geliştirmektir. Akademik tanım olarak, müşteri sadakatı stratejileri, mevcut müşterileri tutmak için kullanılan, ödül programları, müşteri kartları, satış ve pazarlama çabaları, fiyat teklifleri, promosyonlar ve diğer türde çabalardır.

  Örnek olarak, bir şirket, müşterilere bir müşteri kartı programını tanımlayabilir. Program, müşterilerin her satın alımda bir seviye kaydetmesini sağlayarak, özel fırsatlar ve ödüller kazanmalarını sağlayabilir. Program aynı zamanda müşterinin satın alma sıklığını izleyebilir ve özel teklifler gönderebilir.

 69. Kayıp azaltma stratejileri: Kayıp azaltma stratejileri, özet olarak müşterileri elde tutmaya yönelik olarak alınan önlemleri tanımlar. Bu stratejiler, müşterileri kaybeden şirketlerin, müşterilerini elde tutmak için almaları gereken önlemleri içerir. İş ortamlarında, müşteriyi elde tutma yönetimi pozisyonunda, kayıp azaltma stratejileri, yüksek müşteri sadakati ve istikrarını sağlamak için geliştirilen taktik ve yöntemleri tanımlar. Örnek olarak, müşterileri cazip promosyonlarla ödüllendirmek, kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak, müşteri iletişimini güçlendirmek ve müşteri şikayetlerine cevap vermek gibi kayıp azaltma stratejileri kullanılabilir.

 70. Hedefli pazarlama: Hedefli pazarlama, müşterilerin tamamının beklentileri, ihtiyaçları ve tercihlerine özgü olarak, bir şirketin ürün ve çözümleri hedeflenen kitlelere sunmak için kullanılan bir strateji olarak tanımlanmaktadır. Hedefli pazarlama stratejisi, potansiyel müşterileri tarayarak, onların profillerini oluşturmak ve ürünlerinin çözümlerinin uygun olan müşterilere özelleştirilmesi için özel fırsatlar sağlamak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir e-ticaret mağazası, bir müşterinin geçmiş alışverişleri, arama tercihleri, cinsiyeti, yaşı ve tercih ettiği ürünleri tespit etmeye çalışır. Bu bilgilere dayanarak, özel teklifler yayınlamak ve müşterinin ürünlerini almaya teşvik etmek için hedefli pazarlama kullanılabilir.

 71. Müşteri profillemesi: Müşteri profillemesi, müşterilere kapsamlı, ayrıntılı ve benzersiz bilgiler vermek için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji müşterilerin kişisel ve finansal profillerini, alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak amacıyla kullanılır. Bu bilgiler, kimliği, yerleşim yeri, yaş, cinsiyet, geçmiş alışveriş davranışları, kredi profili ve diğer özellikleri kapsar. Müşteri profilini oluşturmak, şirketlerin müşterilerine özel sunabilecekleri ürün ve hizmetleri tespit etmelerine ve müşteri sadakatini artırmalarına yardımcı olur.

  Örnek olarak, bir online perakendeci, müşterilerinin alışveriş davranışlarını ve diğer özelliklerini analiz ederek, her müşteriye özel ürün ve hizmetler sunmak için müşteri profil oluşturabilir. Örneğin, müşterinin geçmiş alışveriş davranışlarını inceleyerek, elbiseler, ayakkabılar, çanta ve aksesuarlar gibi ürünleri önermek mümkündür.

 72. Müşteri iletişimi: Müşteri iletişimi, müşterilerin ihtiyaçlarının, arzularının ve beklentilerinin tespit edilerek karşılanmasına yönelik bir süreçtir. Müşteri iletişiminin temel amacı, müşterilerin memnuniyetini artırmak için kalıcı ilişkiler kurmaktır. Akademik olarak, müşteri iletişimi, farklı kanallar aracılığıyla müşterileri iletişim kurmayı, onların ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır.

  Örnek olarak, online alışverişteki müşteri iletişimi, satıcıların müşterilerinin memnuniyetini arttırmak için çeşitli kanallar aracılığıyla tepkilerini anlayabilmesini ve müşteri şikayetlerini çözümleyebilmesini sağlar. Satıcılar, çeşitli müşteri iletişim araçlarını kullanarak müşterilerinin memnuniyetini artırabilir ve kalıcı ilişkiler kurabilirler.

 73. Kayıp kazanç yönetimi: Kayıp kazanç yönetimi, bir işletmenin mevcut müşterilerinin elde tutulmasını sağlamak için çeşitli stratejileri uygulaması olarak tanımlanır. Bu stratejiler, müşteri sadakatini arttırmak, müşteri kaybını azaltmak, müşteri tecrübesini optimize etmek ve müşteri satın alma davranışlarını kontrol etmek gibi çeşitli amaçları içerir. Bir örnek olarak, bir işletme, müşterilerinin sadakatini arttırmak ve kayıpları azaltmak için ödüllendirme programları, kampanyalar, teşvikler, düşük fiyatlar veya ücretsiz ürünler gibi farklı seçenekleri düşünebilir.

 74. Sadakat endeksi: Sadakat Endeksi, bir müşterinin firmaya olan bağlılık düzeyini ölçmek için kullanılan bir terimdir. Akademik olarak, müşteri sadakat endeksi, müşterilerin bir şirketin ürün ve hizmetlerine karşı ne kadar bağlı olduklarını ölçmek için kullanılan bir araçtır. Bu endeks, bir müşterinin şirketin ürün ve hizmetlerine ne kadar sık başvurduğunu, ne kadar uzun süre ürün ve hizmetlerini kullandığını ve ne kadar uzun süre müşteri olarak kaldığını ölçmek için tasarlanmıştır.

  Örnek olarak, bir müşteri sadakat endeksi, bir müşterinin şirketin ürün ve hizmetlerini kullanmaya devam etme ve yeni ürün ve hizmetler satın alma olasılığını ölçmek için kullanılabilir. Müşterinin şirketin ürün ve hizmetlerini kullanmaya devam etmesi ve yeni ürün ve hizmetler satın alması, onun şirkete olan bağlılık düzeyini ölçmek için önemli bir göstergedir.

 75. Müşteri sadakati oranı: Müşteri Sadakati Oranı, bir şirketin müşterilerinin kalıcı olması için ne kadar başarılı olduğunun ölçümüdür. Akademik olarak, müşteri sadakati oranı, müşterilerin bir markaya sadık kalma sürelerinin toplam satın alma sürelerinin oranıdır. Örnek olarak, bir şirketin geçen yıl satın alan müşterilerinin, bu yıl da aynı markayı satın alma olasılığını gösterir.

 76. Kayıp takibi: Kayıp takibi, müşteri elde tutma yönetiminde kullanılan bir terimdir. Terim, müşterilerin satın alma sürecinden çıkmasının önlenmesi veya durdurulması için uygulanan stratejileri ifade eder. Kayıp takibi, müşterinin satın alma sürecinin her aşamasında potansiyel kayıpların saptanması ve önlenmesi için kullanılan çeşitli araçların bir kombinasyonunu içerir.

  Örnek: Bir mağazada, kayıp takibi stratejisi olarak, sepetler kullanılırken ürünleri satın almayı düşünmeyen müşterilere özel promosyonlar ve indirimler sunulmasıdır. Böylece, satın almayı düşünmekte olan müşterilerin sepetlerinde ürünleri almalarını teşvik edebilirsiniz.

 77. Sadakat ödülleri: Sadakat ödülleri, müşterilerin satın alma ve kullanım sürelerini arttırmak için kullanılan teşviklerdir. Bunlar, müşterilerin satın alma kararlarını etkileyerek, müşteri sadakatini arttırmak ve onları bir markaya bağlamak için kullanılır. Akademik tanım olarak, sadakat ödülleri, bir markanın müşterilerini ödüllendirmek ve sadakatlerini teşvik etmek için kullandığı yöntemler olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir restoran, müşterilerinin her ziyaretinde bir ödül programı başlatabilir. Ziyaretçinin her ziyaretinde, restoranın ödül programına katıldığı için belirli bir miktar kazanır ve bu kazanımların çoğalmasıyla birlikte, ödül programına daha fazla katılım göstermeye teşvik edilebilir.

 78. Sadakat pazarlaması: Sadakat pazarlaması; müşterilerinin sadakatini kazanmak ve sürdürmek için müşteriye özel ilgi, hizmet ve teşvikler sunan bir pazarlama stratejisidir. Akademik tanım olarak, sadakat pazarlaması, “müşterilerin veya satın alma gruplarının kurumsal markaya veya ürüne zaman içinde oluşan bağlılıklarını tanımlamak için kullanılan bir konsepttir” olarak tanımlanmaktadır.

  Örnek olarak; bir işletme, kullanıcılarının onlara sadık kalma eğilimini arttırmak için çeşitli ödüller ve teşvikler sunabilir. Örneğin, bir kullanıcı alışverişlerinde sıkça kullanıyorsa, işletme ona indirimler sunabilir veya ücretsiz ürünler ve hizmetler sunabilir. Böylece, müşteri sadakatini kazanmak ve sürdürmek için işletme ödüller sunmaktadır.

 79. Müşteri beklentileri yönetimi: Müşteri Beklentileri Yönetimi, marka veya ürünün başarısının sürmesi için müşterilerin beklentilerini belirlemek ve karşılamak için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir stratejidir. Bu, ürünleri üretirken, satarken veya kullanırken müşterilerin beklentilerini anlamak ve gerekli ölçümleri yapmak anlamına gelir.

  Örnek olarak, bir şirketin, müşterilerinin bir ürünü satın almasıyla ilgili beklentilerini anlamak için düzenli olarak anketler yapmasını düşünebiliriz. Bu anketler, müşterilerin ürüne ilişkin görüşlerini ve beklentilerini belirlemek için kullanılabilir. Şirket, bu anketler sonuçlarına göre ürününü ve hizmetlerini geliştirebilir ve müşteri memnuniyetini arttırabilir.

 80. Sadakat ölçümü: Sadakat ölçümü, müşterilerinin bağlılıklarını ölçmek için kullanılan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) tekniğidir. Bu teknik, müşterinin markaya karşı davranışlarını ve alışkanlıklarını anlamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Akademik tanım olarak, sadakat ölçümü, müşterilerinin bağlılıklarının ve marka sadakatının ölçülmesini sağlayan, mevcut müşteri davranışlarının izlenmesi ve öngörülmesi üzerine inşa edilmiş bir CRM tekniğidir.

  Örnek olarak; bir şirketin, müşterilerinin alışkanlıklarını tahmin etmek için sadakat ölçümü uygulayabileceği bir durum şöyle olabilir: Şirket, müşterilerinin bir ürünü veya hizmeti alıp almadığını, ne sıklıkla alıp almadıklarını, ne zaman alıp almadıklarını ve alıp almadıkları ürün veya hizmetin ne kadar süre kullandıklarını gözlemleyerek müşterilerinin alışkanlıklarını tahmin etmeye çalışacaktır.

 81. Sadakat kazanımı: Sadakat kazanımı, müşteriyi elde tutma yönetiminde kullanılan bir terimdir. Bir müşterinin bir şirkete olan bağlılığının artırılmasını hedefleyen bir strateji olarak tanımlanır.

  Sadakat kazanımı, müşterilerin işte kalma sürelerini uzatmak ve onların bir firmanın ürün ve hizmetlerini tercih etme olasılıklarını artırmak üzerine kuruludur. Bu, müşterilerin, müşteri sadakati yaratan ödül programları, kampanyalar, indirimler ve özel davetler gibi ürünleri ve hizmetleri teşvik eden bir yaklaşımla elde edilir.

  Örnek olarak; bir restoran, müşterilerine her ziyaretlerinde belirli bir miktar indirim uygulayarak onların tekrar restorana gelmelerini teşvik edebilir. Aynı zamanda, bir müşteriye düzenli müşteri olarak tanımlanmasını sağlamak için, düzenli bir aralıkta restorana gelmelerini teşvik edebilecek özel davetler ve indirimler de sunabilir.

 82. Sadakat etki analizi: Sadakat etki analizi, müşterilerin veya diğer tüketicilerin, bir ürün veya hizmetin tüm kullanımlarının sonunda gösterdikleri sadakat davranışını ölçmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu analiz, müşterilerin veya tüketicilerin, bir ürün veya hizmeti ne kadar sık kullandıklarını, farklı markaların ürünlerini arasındaki tercihlerini veya bir ürün veya hizmetten ne kadar yararlandıklarını ölçmek için kullanılabilir.

  Örnek: Bir perakende mağazasının, müşterilerinin ne kadar sadık olduğunu ölçmek istiyorsa, sadakat etki analizi kullanarak, müşterilerinin mağazaya ne kadar sık başvurduklarını, kullandıkları ürünleri veya hizmetleri ve ne kadar sık alışveriş yaptıklarını ölçebilir. Analiz sonucunda elde edilen veriler, müşteri sadakat programlarının nasıl geliştirileceği gibi kararlara yardımcı olabilir.

 83. Müşteri sadakatı analitiği: Müşteri sadakatı analitiği, müşteri elde tutma yönetiminde, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını ve satın alma kararlarını anlamak için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, belirli müşteri gruplarının tahmin edilebilirliği ve satın almaya olan tutumlarının ve kararlarının incelenmesi üzerine kuruludur. Müşteri sadakatı analitiği, müşterilerin mevcut ve geçmiş satın alma davranışlarının tahmin edilebilirliğini sağlayarak firmalara fayda sağlamak için kullanılır.

  Örnek olarak; bir mağazanın müşteri sadakatı analitiğinden bir rapor alabilir. Raporda, müşterinin son 6 aylık satın alma davranışlarının incelenmesi, hangi ürünleri ne sıklıkla almış olması, alışverişlerinin ne zaman gerçekleştiği ve ne kadar miktarda harcama yaptığı gibi bilgiler yer alır. Rapor, müşterinin davranışlarının tahmin edilebilirliğini arttırmaya yardımcı olur ve şirkete pazarlama ve satış stratejileri oluşturmak için fikir verir.

 84. Sadakat programı verimliliği: Sadakat programı verimliliği, müşteriyi elde tutma ile ilgili olarak müşterilerin, ürün ve hizmetleri satın almak ve kullanmak için ne kadar süre ve para harcadığının ölçülmesidir. Akademik tanım olarak, sadakat programı verimliliği, müşteri sadakatini ölçmek için kullanılan bir toplam ölçüm yaklaşımıdır. Örnek olarak, bir perakende mağazasının müşterilerine sunmuş olduğu üyelik kartı programı, müşterilerin alışveriş tutarlarını ve ne kadar sık alışveriş yaptıklarını ölçmeyi amaçlar. Bu veriler, mağazanın müşterilerinin sadakatini ölçmek ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için kullanılabilir.

 85. Müşteri kazanma yöntemleri: Müşteri Kazanma Yöntemleri; müşteri elde tutma programlarının ürünleri, hizmetleri ve faydaları hakkında bilgi sağlamak, müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilmek, müşterinin faydasına olan ürünleri ve hizmetleri sunmak, müşterinin memnuniyetini arttırmak ve müşteri bağlılığını sağlamak amacıyla kullanılan stratejilerdir. Akademik tanım olarak; Müşteri kazanma yöntemleri, müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan araçlar ve teknikler olarak tanımlanır. Örnek olarak; Müşterinin ihtiyaçlarını anlamak için anketler yapmak, indirimler ve promosyonlar sunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri ile doğrudan iletişim kurmak gibi stratejiler kullanılabilir.

 86. Sadakat derecesi: Sadakat derecesi, müşterinin bir markaya, ürüne veya hizmete olan tutumunu, bağlılığını ve devamlılığını ölçmek için kullanılan bir terimdir. Sadakat derecesi, müşterinin belirli bir süre boyunca belli bir markaya, ürüne veya hizmete sadık olma olasılığını ölçmek için kullanılır. Akademik olarak, sadakat derecesi, müşterilerin markaya, ürüne veya hizmete olan bağlılıklarını ve bu bağlılıkların sürekliliğini ölçen bir göstergedir.

  Örnek olarak; Bir şirketin müşterilerinin bir ürün satın almak için ona sadık kalma olasılığı, müşterinin sadakat derecesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Müşterilerinin büyük bir yüzdesinin aynı ürünü aynı şirketten almayı tercih etmesi, sadakat derecesinin yüksek olduğunu gösterir.

 87. Kayıp önleme programları: Kayıp önleme programları, müşteri elde tutma yönetiminde kullanılan bir terimdir. Bu programların amacı, mevcut müşterileri elde tutmak ve müşterilerin satın alma davranışlarının devamlılığını sağlamak için çeşitli teşvikler sunmaktır. Akademik tanım olarak, kayıp önleme programları, kurumsal müşterilerin satın alma davranışlarının devamlılığını önlemek ve mevcut müşterileri elde tutmak için çeşitli teşvikler sunan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir perakende mağazasının mevcut müşterilerine üyelik kartları sunarak kayıp önleme programı uygulayabileceği düşünülebilir. Üyelik kartı alan müşterilere mağazanın ürünlerinden özel indirimler sunulabilir, anlaşmalı kurumlarla ortak çalışmalar yapılabilir veya üyelerine özel çekler verilebilir. Böylelikle müşterilerin mağazaya tekrar geri dönme olasılığı artar.

 88. Müşteri sadakatı araştırması: Müşteri sadakat araştırması, müşterilerinin işletmeye olan bağlılıklarını ve neye göre ürünlerini tercih ettiklerini anlamaya yardımcı olan bir araştırmadır. Akademik olarak, müşteri sadakat araştırması, müşterilerinin markalara, ürünlere ve hizmetlere olan sadakatlarını ve bağlılıklarını ölçen, tanımlayan ve açıklayan bir incelemedir. Bu çalışmalar, müşteri davranışlarını anlamak için kullanılan bir çok farklı yaklaşımı içerir.

  Örnek olarak, bir e-ticaret şirketi, müşteri sadakatını ölçmek için iki seçenek sunabilir: önceki alışverişlerin sıklığını veya yeniden satın alma olasılığını ölçebilir. Bunlar, her iki seçenek için de müşteri sadakatının ne kadar iyi olduğuna dair güvenilir sonuçlar verecektir.

 89. Kayıp müşteri geri kazanımı: Kayıp müşteri geri kazanımı, bir şirketin mevcut müşterilerini korumasını veya kayıplarını gidermesini sağlamak için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, şirketin mevcut müşterilerini tutmasını, marka sadakatini artırmasını veya kayıplarının önüne geçmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Örnek olarak, bir mağazanın mevcut müşterilerinin ürünlerine veya hizmetlerine sadık olmalarını sağlamak için özel indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar veya ücretsiz ürünler gibi çeşitli teşvikler sunabilir.

 90. Sadakat yönetimi stratejileri: Sadakat yönetimi stratejileri, müşterilerin müşteri-işletme ilişkilerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için kullanılan stratejileri tanımlar. Bu stratejiler, müşterilerin mevcut hizmetleri kullanmalarını veya yeni ürünleri satın almalarını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Akademik olarak, sadakat yönetimi, müşterilerin işletmeye bağlılıklarını sürdürmelerini sağlamaya yönelik özelleştirilmiş bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir mobil cihaz şirketi, müşterilerinin cihazlarını yenilemelerini sağlamak ve sadakatini sürdürmelerini teşvik etmek için özel indirimler veya ödüller sunabilir. Bu tür bir strateji, müşterilerin işletmeye bağlılıklarının artmasına ve müşteri kaybının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

 91. Müşteri bağlılık stratejileri: Müşteri bağlılık stratejileri, müşterilerin herhangi bir şirkete veya markaya sadık kalmalarını teşvik etmek için ortaya konan kapsamlı bir kavramdır. Bu stratejiler, satış çalışmalarının yanı sıra, marka tanıtımını, müşteri hizmetlerini, pazarlama faaliyetlerini, ürün kalitesini ve müşteri deneyimini de içerir. Müşterilerin potansiyel müşteriler arasından tercih yaparken, söz konusu şirketin ürün ve hizmetlerini tercih etmeye istekli olmalarını sağlamak için bu stratejiler kullanılır.

  Örnek: Bir şirketin, müşterilere özel indirimler sağlaması, ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırması ve müşteri hizmetlerindeki sürekli gelişim gibi müşteri bağlılık stratejileri uygulayarak, müşterilerine sadık kalmalarını teşvik etmeye çalışması gibi.

 92. Sadakat pazarlama stratejileri: Sadakat pazarlama stratejileri, müşterileri ve müşteri sadakatini arttırmak için tasarlanmış, taktiksel veya stratejik rekabetçi pazarlama stratejileridir. Bu stratejiler, müşterilerin mevcut müşteri olarak kalmalarını ve yeni müşterileri çekmeyi amaçlamaktadır. Akademik tanımı, sadakat pazarlama stratejilerinin müşterilerin satın alma ve satın alma karar süreçleri ile ilgili olarak, müşteri bağlılık ve sadakatını arttırmak için özel olarak tasarlanmış pazarlama stratejileridir.

  Örnek olarak, bir mağazanın üyelerine özel indirimler sunması bir sadakat pazarlama stratejisidir. Üyelerin daha fazla ürün ve hizmet satın almalarının teşvik edilmesi, üyelerin mağazaya sadık olmalarını ve yeni üyelerin çekilmesini amaçlamaktadır.

 93. Müşteri sadakatı maliyeti: Müşteri sadakatı maliyeti, müşterileri elde tutma ve müşteri sadakatını arttırma projelerinin işletmelere maliyeti olarak tanımlanır. Bu maliyet, müşterinin mevcut durumunu koruma veya müşteri sadakatını arttırma projelerinin ücreti, ödül programlarının, indirimlerin veya promosyonların maliyeti, müşteri ilişkilerini arttıracak çalışmaların maliyeti gibi alanlarda ortaya çıkar. Bu maliyet, müşterinin mevcut durumunu korumak veya müşteri sadakatını arttırmak için gerekli olan çaba ve kaynakları içerir.

  Örnek olarak, bir müşteri sadakat programı oluşturmak için, bir müşteri ilişkileri ekibi kurmak veya mevcut ekibe ekstra kaynaklar sağlamak gibi girişimler müşteri sadakatı maliyetini arttıracaktır. Programın uygulanması için gerekli olan promosyonların, indirimlerin ve ödül programlarının maliyeti de bu maliyetin içinde yer alır.

 94. Sadakat programı geliştirme: Sadakat programı geliştirme, müşteri tavırlarının ve alışkanlıklarının bilimsel yaklaşımlar kullanılarak geliştirilmesi anlamına gelir. Bu, müşterilerin sürekli olarak müşteri sadakati ve satın alma olasılıklarının artmasını sağlamaya yönelik bir stratejidir. Sadakat programları, müşterilerin işletmeye olan sadakatini arttırmak ve kalıcı müşteriler oluşturmak için ödüller, indirimler, özel teklifler ve diğer ödüller gibi farklı yollarla teşvik edilmesini içerir.

  Örnek olarak, bir perakende mağazası, müşterilerine özel teklifler, indirimler veya ücretsiz ürünler sunarak müşteri sadakatini ödüllendirebilir. Müşteriler, bu ödülleri almaya devam etmek için mağazaya geri dönebilir ve daha fazla ürün satın almaya devam edebilir.

 95. Churn oranı: Churn oranı, bir firmanın kayıtlı müşterilerinin süreç süresi boyunca ortalama olarak elde tutma oranını ölçmek için kullanılan bir terimdir. Churn oranı, müşterinin bağlı olduğu süre boyunca sözleşmeyi sonlandırması durumunda, mevcut müşteri sayısının bir önceki dönemdeki müşteri sayısına oranını gösterir. Akademik tanım olarak, churn oranı, bir periyodun bitiminde kalan müşteri sayısının bir önceki periyotta mevcut olan müşteri sayısına oranı olarak tanımlanabilir. Örnek olarak, Bir firma, bir ay içerisinde 500 müşteriyle başladı ve ay sonunda 400 müşteriyle bitirdiyse, bu firma için churn oranı %20'dir.

 96. Müşteri yenileme: Müşteri Yenileme, müşterilerin mevcut işlemlerini devam ettirmelerini, kaybetmemelerini veya kaybetme ihtimalini azaltmak için girişimlerin toplamıdır. Akademik tanım olarak, bir müşterinin mevcut işlemlerini sürdürmesini sağlamak için, müşteri ve müşteri ilişkisinin sürdürülebilirliğini artırmak için gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder.

  Örnek olarak, bir abonelik servis sağlayıcısının, müşterilerine her ay yeni bir üyelik paketi sunarak, aboneliklerini yenilemeye teşvik etmeyi amaçlayan bir program oluşturması müşteri yenileme stratejisi olarak kabul edilebilir.

 97. Müşteri elde tutma: Müşteri elde tutma, işletmelerin müşterilerini, ürünlerini ve hizmetlerini elinde tutmaya çalışan çalışmaları içeren pazarlama stratejisidir. Müşteri elde tutma, müşterilerin daha uzun süreler boyunca satın alma davranışlarını destekleyen ve müşteri bağlılığını arttıran çalışmaları içerir.

  Örnek olarak, bir işletme, müşterilerine özel teklifler ve promosyonlar göndererek müşteri elde tutma çalışmalarının bir parçası olarak müşterilerine ödül verebilir. Bu, müşterinin işletmeyle ilişkisini sürdürmesine ve daha fazla para harcamaya teşvik edecektir. Aynı zamanda, müşteri geri bildirimlerini anlama ve bunlardan daha iyi hizmetler sağlamaya çalışmak da müşteri elde tutma çalışmalarının bir parçasıdır.

 98. Müşteri kaybı: Müşteri kaybı, müşterinin bir şirketten alışveriş yapmayı terk etmesini veya satın alma sıklığını azaltmasını gösteren bir terimdir. Akademik tanım olarak, müşteri kaybı, müşterinin şirketin ürün veya hizmetlerini kullanmayı bırakmasına veya satın alma sıklığını azaltmasına neden olan bir olaydır. Örnek olarak, bir müşteri, belli bir süre boyunca, belirli bir ürün veya hizmeti almış olsa bile, o ürünü veya hizmeti almayı bırakabilir. Bu durum, müşteri kaybı olarak adlandırılır.

 99. Müşteri devamlılığı: Müşteri devamlılığı, müşteri kaybını önlemek için uygulanan bir stratejidir. Müşteri devamlılığı, müşterilerin ürün ve hizmetleri satın almaya ve tüketmeye devam edebilecekleri güvenilir bir ortam oluşturmak için entegre bir yaklaşım içerir. Müşteri devamlılığı, müşteri sadakatini arttırmak için birçok farklı teknik ve araçları içerir. Akademik tanım olarak, Müşteri devamlılığı, müşterilerin deneyimlerini önemseyen, bunların memnuniyetini arttırmak ve tüketici sadakatini geliştirmek için yaygın olarak kullanılan bir işletme stratejisidir.

  Örnek olarak, bir mağaza müşterilerini tekrar satın almaya teşvik etmek için kullanılabilecek bir müşteri devamlılığı stratejisi oluşturabilir. Mağaza, ödüllendirme programı oluşturarak müşterilerini teşvik edebilir. Ayrıca, müşterilerinin doğum günlerini kutlamak, özel indirimler ve promosyonlar düzenlemek gibi teşvikler sağlayabilir.

 100. Müşteri sadakati: Müşteri sadakati, müşterilerin bir işletmeye olan bağlılıklarının belirlenmesine yardımcı olan bir terimdir. Bu bağlılık, müşterinin sıklıkla alışveriş yapması, işletmeyi tavsiye etmesi veya işletmenin ürün veya hizmetlerinden memnun olması gibi faktörlere dayanmaktadır. Akademik tanım olarak, müşteri sadakati, müşterinin bir işletme veya markaya karşı sürekli bağlılık, memnuniyet ve tavsiye etmeyi göstermesi olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir mağazaya giden bir müşteri, mağazaya karşı sürekli sadakat gösterir ve sürekli olarak alışveriş yapar. Mağazanın ürün veya hizmetlerinden memnun kalır ve arkadaşlarına ve ailenin diğer üyelerine mağazayı tavsiye eder. Bu, müşterinin mağazaya karşı sadakatini ortaya koyan bir örnektir.

Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi Kavramlarını Bilmek Neden Önemlidir?

Müşteri sadakati yönetimi, müşteri sadakati programları, davranış kalıplarını ölçme, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek önlemleri alma gibi uygulamaların bütünleşik bir yaklaşım olarak teorik ve pratik uygulamalarla öğrenilmesi churn ve müşteriyi elde tutma yönetiminin verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Enstitü'de düzenlediğimiz Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi kursuna katılabilirsiniz. Bu kurs müşteri sadakati yönetiminin kurumsal düzeyde etkin kullanımını teşvik edecek ve müşteri elde tutma ve churn oranlarının düşürülmesinde önemli bir fayda sağlayacaktır.Müşteri memnuniyeti, en büyük kaynaktır; mevcut müşterileri elde tutmak, daha canlı bir kaynak oluşturur.

IIENSTITU
Churn, Belirli bir süre içinde bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini kullanmayı bırakan müşterilerin yüzdesini ifade eder, Bir şirketin bir ay içinde 100 müşterisi vardı ve bu ayda 10 müşteri kaybetti Bu şirketin churn oranı %10 olur, Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi, Müşteri kaybını en aza indirmek ve müşteri sadakatini teşvik etmek için strateji ve süreçlerin uygulanmasını içerir, Bir şirket müşterilerini elde tutmak için çeşitli indirimler, özel teklifler ve kampanyalar sunabilir, Churn Analizi, Müşterilerinin dışına çıkma olasılıklarının ölçülmesi ve davranışlarının izlenmesi için kullanılan bir analiz yöntemidir, Bir online perakendeci, müşterilerinin geçmiş satın alma verilerini kullanarak, kimlerinin satın alma yapma olasılığının düşük olduğunu tahmin edebilir, Müşteri Geri Kazanım Stratejileri, Müşteri kaybının önlenmesi veya dönüşümü için planlanmış, uygulanmış veya öngörülen çabaların bütünüdür, Bir mağaza, müşterilerin alışverişlerini teşvik etmek için bir üyelik programı başlatabilir, Churn Oranı Hesaplama, Bir organizasyonun müşteriyi elde tutma yönetimindeki başarısının ölçümü olarak kullanılan bir terimdir, Bir şirketin bir ay içinde 100 müşterisi vardı ve bu ayda 10 müşteri kaybetti Bu şirketin churn oranı %10 olur, Müşteri Elde Tutma Stratejileri, Müşterilerin satın alma, kullanım ve karşılıklı sadakat davranışlarını sürekli olarak desteklenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ve uygulanan stratejik planlamalardır, Bir şirket, mevcut müşterilere özel etkinlikler, özel davetler, ödüller veya özel teklifler sunabilir, Müşteri Analizi, Müşterilerin satın alma alışkanlıklarının, tutumlarının ve davranışlarının incelenmesi anlamına gelir, Bir şirket, bir ürünün satın alınmasıyla ilgili müşteri verilerini analiz ederek, neden bazı müşterilerin o ürünü satın aldığını ve diğerlerinin satın almadığını anlamaya çalışabilir, Müşteri Riski Yönetimi, Bir işletme veya örgütün müşterilerinden kaynaklanan risklerin yönetimi, Bir banka, müşteri risk sistemleri oluşturarak, müşterinin ödeme gücünün veya kredibilitesinin düşmesi durumunda oluşabilecek potansiyel zararı önceden tespit edip önleyebilir
Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi
Bu, uzun, dalgalı, kahverengi saçlı ve ten rengi gömlekli bir kadının resmi. Açık tenli ve parlak bir gülümsemesi var. Gözleri kahverengi ve burnu sivri. Dudakları hafifçe ayrılmış ve çenesi hafifçe kalkık. Çenesinde küçük bir güzellik izi var ve yanakları hafifçe kızarmış. Bir kolye takıyor ve saçları at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış. Rahat ve memnun görünüyor. Duruşu kendinden emin ve bakışları ileriye dönük. Arkadaş canlısı ve davetkar görünüyor.
Şeyda Arabacı
Uzman Müşteri Temsilcisi

Şeyda Arabacı, altı yılı aşkın süredir müşteri hizmetleri sektöründe çalışan bir çağrı merkezi uzmanıdır. İşini büyük bir gururla yapıyor ve işini geliştirmek için kendini yeni şeyler öğrenmeye adamıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir çizgi film karakteri ahşap bir merdivenin tepesinde durmakta ve elinde sarı yıldız şeklinde bir şeker tutmaktadır. Mavi ve beyaz çizgili bir gömlek ile kırmızı ve beyaz çizgili bir şapka giymekte ve bir elini havaya kaldırmış bir şekilde durmaktadır. Arkalarında kara tahta üzerine tebeşirle çizilmiş bir merdiven resmi ve üzerinde de yıldız şeklinde bir şeker var. Merdivenlerin dibinde farklı renk ve boyutlarda iki yıldız şekilli şeker parçası daha vardır. Arka plan parlak sarıdır ve merdivenler açık renk ahşap kaplamalıdır. Karakter mutlu ve heyecanlı bir ifadeyle elindeki yıldız şeklindeki şekere doğru bakmaktadır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

2021'de Müşteri Deneyimi Bizi Nereye Götürecek?

05 Şubat 2021
Mavi bir zemin üzerine yerleştirilmiş yeşil plastik bir mıknatısın ortasında bir kişi durmaktadır. Figürün üzerinde beyaz bir gömlek var ve kollarını mıknatısı kucaklıyormuş gibi uzatmış. Kişinin kısa kahverengi saçları ve küçük bir gülümsemesi vardır. Mıknatıs parlak yeşil renkte, beyaz kenarlıklı ve kırmızı merkezlidir. Mıknatısın ortasında bir yıldıza benzeyen siyah bir sembol vardır. Mıknatısın her yerinde, genel tasarıma katkıda bulunan küçük sarı daireler vardır. Bu görüntü manyetizmanın gücünün eşsiz ve ilginç bir temsilidir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteriyi Elde Tutmayı Nasıl Başarabilirsiniz?

24 Şubat 2021
Beyaz elbise giymiş bir kadın elinde bir sertifika tutuyor. Sertifika dikdörtgen şeklindedir ve lacivert bir kenarlığa sahiptir. Yüzünde gururlu ve mutlu bir ifadeyle sertifikaya bakıyor. Koyu renk saçları gevşek bir topuzla geriye toplanmış. Elleri kendinden emin bir şekilde sertifikayı sıkıca kavramış, parmakları sıkıca kenarlarına sarılmış. Uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor, yüzünde bir başarı ifadesi var. Güneş arkasında, sahneye sıcak, altın rengi bir ışık yayarak gururlu başarısını vurguluyor. O, başarının resmidir ve onun gururlu başarı anı bu fotoğrafta yakalanmıştır.
Sertifika

Hangi Sertifikalar Önemli?

04 Temmuz 2021
Üzerine beyaz tebeşirle kelimeler yazılmış bir kara tahtanın yakın çekimi. Kelimeler, ortasında beyaz bir daire bulunan altın bir madalya ve kırmızı ve altın bir logo ile çevrelenmiştir. Madalya kara tahtanın sol üst köşesinde, logo ise sağ alt köşesinde yer almaktadır. Altın madalyanın beyaz dairesinin içinde bir harf vardır. Karatahtanın ortasında bir kelimenin yakın çekimi, solunda ise bir röntgenin yakın çekimi yer almaktadır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri Sadakat Programı: Kapsamlı Rehber

26 Aralık 2019
Önlük giymiş bir adam bir mağazada duruyor. Gözlük takmış ve dümdüz karşıya bakıyor. Elleri önündedir ve resmin sağ alt köşesinde ellerinden birinin bulanık bir görüntüsü vardır. Arka plan odak dışıdır ve resmin sol üst köşesinde bir kişinin bacağının bulanık bir görüntüsü vardır. Arkasında raflar ve çeşitli eşyaların sergilendiği bir mağazada duruyor gibi görünüyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve elindeki görevi üstlenmeye kararlı ve hazır görünüyor.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteriye İsmiyle Hitap Etmek

26 Şubat 2016
Takım elbiseli bir adam, elinde bir pano tutarak bir araba galerisinde durmaktadır. Yakınlarda duran, yirmili yaşlarının sonunda olduğu anlaşılan bir kadınla konuşmaktadır. Adam mavi bir kravat takmaktadır ve kravat yakından görülebilmektedir. Gri takım elbise giymiş başka bir adama bir araba anahtarı uzatıyor. İçinde bir kâğıt olan bir el de yakından görülüyor. Bir adamın yüzüne yakından bakıldığında gözlerinin arabaya doğru baktığı görülür. Arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsünün yanı sıra bir odadaki bir kişinin bulanık görüntüsü de görülüyor. Takım elbiseli adam büyük olasılıkla diğer adamla arabayı tartışıyor ve kadın da büyük olasılıkla bir satış görevlisi. Görüntü profesyonel bir atmosfere sahip ve ışıklandırma parlak ve doğal.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Kazanın

02 Ekim 2019
Bu resimde hoşnutsuz bir ifadeye sahip bir kadın görülüyor. Kaşları çatılmış ve dudakları mutsuzluk belirtisi olarak aşağıya doğru bükülmüş. Kadın görüntünün odağında, arkasında bulanık yeşil ve beyaz bir arka plan var. Yakın çekim çenesinden alnına doğru yapılmış, yüzü ve koyu renk saçları yakalanmış. Sağ elinde siyah uçlu ve beyaz gövdeli bir kalem tutmaktadır. Elinin yanında beyaz kenarlıklı yeşil bir nesne, uzakta ise siyah kenarlıklı beyaz bir nesne vardır. Siyah kenarlıklı beyaz bir duvar da görülebiliyor.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kızgın Müşteri Nasıl Sakinleştirilir?

17 Şubat 2018
Bu fotoğraf, müşteri şikayetleri ve yönetimine yönelik etkili çözümleri temsil eden bir konsepti yansıtmaktadır. Bir önceki fotoğrafla aynı renk sıcaklığında ve fotoğrafik tarzda hazırlanmıştır. Fotoğrafta bir müşteri temsil edilmektedir. Bir şikayetini iletmek için telefonla konuşmaktadır. Müşterinin ifadesi memnuniyetsizliğini ve sorununu göstermektedir. Arka planda, etkili çözüm yöntemlerinin kullanımını simgeleyen yapılandırılmış ve organize bir çalışma ortamı görülüyor. Açık renkli dosyalar ve bilgisayar monitörü önünde çalışan bir kişi şikayetin anlaşılması ve analiz edilmesi aşamasını temsil ediyor. Çözüm bulma sürecinde kullanılan bir yazılım veya programın ekranı ise çözüm üretme aşamasını vurguluyor. Renkler yine profesyonellik ve güven duygusuyla uyumlu olarak nötr tonlarda tutulmuştur. Işıklandırma, ön plandaki ayrıntıların net bir şekilde görülebilmesini sağlayacak şekilde dengelenmiştir. Fotoğrafın çekildiği lens boyutu yine 35mm olarak seçilmiştir, bu da detayların ve ifadelerin net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Bu fotoğraf, müşteri şikayetlerine ve yönetimine yönelik etkili çözümlerin görsel bir sunumudur. Renkler, kompozisyon ve fotoğraf stili bir önceki konseptle tutarlıdır, dolayısıyla izleyiciye aynı temel mesajı iletmektedir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri Şikayeti ve Yönetimi: Etkili Çözüm Yöntemleri

20 Mayıs 2019