AnasayfaBlogReaktif Halkla İlişkiler Nedir?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Reaktif Halkla İlişkiler Nedir?

30 Ocak 2021
Bir kişi bir kağıda yazı yazmaktadır. Kağıt bir masanın üzerine yerleştirilmiştir ve kişi yazmak için siyah bir kalem kullanmaktadır. Kağıdın üzerine eğilmiş ve kalemi tutan eli görülüyor. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve arka planda mavi-siyah bir ok görülüyor. Tuşları beyaz ve siyah olan bir klavyenin yakın çekimi de görülüyor. Kağıdın sağında sayfaları hafifçe açılmış spiralli bir defter var. Kişinin eli yakın planda görülüyor ve parmaklarının arasında bir kalem tutuyor. Kalem siyahtır ve ucunda mavi bir ok vardır. Kağıt tamamen yazıyla doludur ve kişi elindeki işe odaklanmıştır.
KonuAçıklamaSonuç
Reaktif Halkla İlişkilerHedef kitle ile olan iletişim durumuna göre oluşan bir stratejik planlama türüdür.Olumsuz durumlardan kurtulmaya yönelik bir çaba gerektirir, ideal iletişim biçimi değildir.
Reaktif Halkla İlişkiler İletişimiBir tehdit ya da olumsuzluk olmasa bile, olası zorluklara karşı stratejik planlar üretilir.Olumsuz bir durum karşısında zorunlu bir tepki gerektirir, sarsıcı ve olumsuz algıya yol açabilir.
Reaktif Halkla İlişkilerin Sebebiİşletmeler var olan olumsuz durumu onarmak ve olası zararları önlemek için uyguladığı bir iletişim stratejisiSadece olumsuz durumlarda kaybı önlemek için adımlar atılır, genellikle savunmacı bir yaklaşım benimsenir.
Reaktif İletişime Sebep Durumlarİşletmenin yönetim biçimi, kurumsal iletişim biriminin yokluğu, hedef kitleyi tanıyamama gibi durumlarBu durumların varlığı işletmenin proaktif sürece geçmesini engeller ve reaktif iletişime sebep olur.
İşletmenin Yönetimiİşletme yöneticilerinin öngörü yetersizliği, finansal odaklılık gibi durumlarBunlar işletmenin yönetim zayıflığına ve dolayısıyla reaktif iletişime sebep olur.
Reaktif ve Proaktif Halkla İlişkiler KarşılaştırmasıReaktif halkla ilişkiler, olumsuz duruma reaksiyon gösterirken, proaktif halkla ilişkiler fırsat yaratabilir.İşletmelerin proaktif iletişim kurması her zaman daha olumlu bir durumdur.
Reaktif İletişimin EtkileriVar olan ya da olabilecek krizlere tepki niteliğinde çözümler üretir.Hedef kitlenin olayı büyütebilmesine ya da unutmasına yol açabilir.
Reaktif İletişimin Neden Olduğu SorunlarOlayı akışına bırakma çabası, hedef kitlenin olayı büyütme ve unutma riskiİşletmelerin olumsuz durumlarda yara almasına ve kriz yönetiminde sorunlar yaşamasına sebep olabilir.
Reaktif İletişim TürleriReaktif iletişim pazarlama, halkla ilişkiler ve imaj/algı çalışmalarında kullanılabilir.İlgili duruma göre farklı reaktif iletişim taktikleri uygulanabilir.
Reaktif Halkla İlişkilerin Gelecekteki EtkileriOlayların akışına bırakma, gerektiğinde hızlı bir şekilde tepki gösterme becerisiBu tavır, işletmelerin kriz yönetimini geliştirebilir ve hedef kitle ile daha etkin iletişim kurabilmesini sağlar.

Halkla ilişkiler uygulamaları tek bir anlayış ya da duruma bağlı olarak harekete geçmez. Genellikle hedef kitle ile olan iletişim durumuna göre uygulamaya geçen stratejik planlar, söz konusu durumu ya olumlu etkiler ya da olumsuz bir sonuca neden olur. Adına proaktif ve reaktif iletişim dediğimiz kavramlar da süreci yönetmeye yönelik halkla ilişkiler yaklaşımlarıdır.

Reaktif halkla ilişkiler, proaktif halka ilişkilerden daha karmaşık bir süreçtir ve olumsuz bir çağrışıma sahiptir. Bildiğiniz üzere halkla ilişkiler gücünü iletişim ve hedef kitleden alır. Reaktif halka ilişkiler süreci, bir tepki gösterebilme çabasını ifade eder ve daha çok olumsuz durumlardan kurtulmaya yönelik bir çaba harcar.

Reaktif halka ilişkiler, ideal bir iletişim biçimi değildir. İşletme ve markaların proaktif bir iletişim kurmaları her zaman daha olumlu bir durumdur. Peki neden reaktif halkla ilişkileri uygulamak zorunda kalan işletmeler var ve bu durumun ortadan kalması için neler yapılmalı?

Reaktif Halkla İlişkiler İletişimi

Halkla ilişkiler iletişimi, aktif iletişimi benimsemektedir. Proaktif olarak ifade edilen aktif iletişimde, fırsat yaratmaya yönelik bir çaba söz konusudur. Yani, iletişimsel strateji, düşünme, planlar, bir tehdit ya da olumsuzluk olmadan da harekete geçirilir. Reaktif iletişim ise tepki göstermek için uygulanan süreci ifade eder. Buradaki tepki, olumsuz bir duruma ya da olaya karşı gösterilmesi zorunlu tepkidir. Örnek reaktif iletişim süreci şöyle meydana gelmektedir:

  • Daha Çok Olumsuz Bir Olayın Yaşanması

  • Olaya Tanıklık Etme ya da Olayı Nakletmek (Resmi ve gayri resmi kanallar aracılığıyla)

  • Zorunlu Açıklama

  • Algı/ İmaj 

Reaktif iletişime neden olan durum, sarsıcı ve olumsuz algıya yol açabilecek şiddette olabilir. Buna önlemeye yönelik de işletmeler, reaktif iletişimden yararlanır. Reaktif iletişim; pazarlama, halkla ilişkiler ve imaj/algı çalışmaları için kullanılabilmektedir. Reaktif iletişim uygulamalarında, var olan ya da olabilecek krizlere bir tepki niteliğinde çözümler üretilir. Bununla birlikte reaktif iletişimi benimseyen bazı kurum ve işletmelerde ise olayı akışına bırakma gibi bir iletişimsizlik çabası da vardır. Bu durum ise hedef kitlenin olayı büyütebilmesine ya da olayı unutmasına yol açar. 

Reaktif halkla ilişkiler, proaktif halka ilişkilerden farklı olarak yoğun bir strateji ve çaba göstermekten uzaktır. Ayrıca reaktif iletişime yol açan çoğu durum da işletmenin vizyonsuzluğu ve zayıflığıyla açıklanabilir. 

Reaktif Halkla İlişkiler Neden Uygulanır?

Reaktif halkla ilişkileri uygulayan çoğu işletme ve kurum, savunmacı yaklaşımı benimser. Proaktif iletişimde olan fırsatları yakalama, değerlendirme gibi aşamalar yerine çözümü bekleyen sorunlar, krizler ve önlemler, reaktif iletişimde yer alır. Reaktif halkla ilişkiler iletişimi; var olan olumsuz durumu onarmaya, olası zararları önlemeye ve satışı tekrar canlandırmaya yönelik enerji harcar. İşletme benimsediği reaktif strateji nedeniyle sadece olumsuz durumlarda kaybı önlemek için bir adım atar ve aslında reaktif iletişimi benimsediği için de kaybının önüne geçemeyecek anı kurtaran tepkiler verir. Bir döngü hâlinde işlenen reaktif süreç, işletmenin yönetim plansızlığından meydana gelir. 

İşletmenin mevcut durumu göremeyecek kadar ürün ya da hizmet odaklı olması, proaktif iletişimi de engellemektedir. Ayrıca bir misyon ve vizyona sahip olmayan işletmeler de yalnızca bugünle ilgilenmekte ve geleceğe taşınacak hedeflerden uzaktırlar. Sadece tepki vermekle yetinen bir işletmenin, yüksek başarılar elde etmesi de zordur.

Reaktif İletişime Sebep Olan Durumlar

Proaktif halkla ilişkilerde marka, imaj ve itibar çalışmalarına büyük önem verilir. Reaktif iletişimi benimseyen bir işletme ise olumsuz durumlarla ilgilenmeyi, halkla ilişkiler sanmaktadır. Fakat günümüzde daha iyi biliyoruz ki halkla ilişkiler, hedef kitleyi temel almadan çalışmalar yürütemez. Proaktif iletişimde sıklıkla, bilgi verme yoluyla halkla ilişkiler etkinleştirilmektedir. Günümüzün imaj ve algı çalışmaları açısından yalnızca bilgi vermek, epey geride kalmış bir halkla ilişkiler yöntemidir. 

Reaktif bir iletişime neden olan ve işletmenin proaktif sürece geçmesine engel kimi durumlar şunlardır; işletmenin yönetim biçimi, kurumsal iletişim biriminin yokluğu, işletmenin olayları değerlendirme yetersizliği ve hedef kitleyi tanıyamama. Bu durumları daha geniş açıyla inceleyelim. 

  • İşletmenin Yönetimi

İşletmenin yönetim kadrosu ve yönetim biçimi, reaktif iletişime sebep olabilmektedir. Genellikle yönetici sınıfının kâr odaklı olması ve diğer süreçlerden bihaber olması, halkla ilişkiler çalışmalarını da engellemektedir. Öngörü yetersizliği, yönetici kadrosunun tam hakimiyeti, diğer departmanların eksikliği gibi olumsuzluklar, işletmenin yönetim zayıflığıdır. Aynı zamanda kendi durumunu ve fırsatları göremeyen işletme, dolaylı yollardan önlem almaya çalışır ve zayıflığını sürdürür. İşletmenin yönetim zayıflığından kurtulması için işe dayalı departmanlara ayrılması ve yönetici kadronun durumun farkına varması gerekir. Özellikle halkla ilişkiler açısından planlama, strateji ve öncelik belirleme gibi süreçlerden haberdar olunması, büyük fayda sunacaktır. 

  • Kurum İçi Halkla İlişkiler Biriminin Yokluğu

Bir diğer önemli sorun ise halkla ilişkiler biriminin yokluğudur. Yönetime sıkı sıkı bağlı olan yönetici kadronun halkla ilişkiler görevlerini de üstlenmesi, bir vizyonsuzluk yaratabilmektedir. Halkla ilişkiler birimi; iletişim ve halkla ilişkiler konusunda belli bir birikime sahip olduğundan süreci yönetebilecek potansiyele de sahiptir. Fakat, birimin yokluğu; plansızlık, strateji eksikliği, önceliği belirleyememe ve etkin tepki verememe gibi durumlara sebep olur. Kısacası halkla ilişkiler birimi, halkla ilişkiler stratejileri üretmek konusunda bilgi ve uygulama yetkinliğine sahiptir. Yönetici kadronun da reaktif halkla ilişkiler geliştirmekten ziyade, strateji üretebilecek ve fırsatları yakalayabilecek bir departmana ihtiyacı vardır. 

  • Hedef Kitleyi Tanıyamamak

Yalnızca tek bir anlayışa bağlı kalarak hedef kitleyle olan iletişim sürdürülemez. Reaktif bir iletişim sürecinde, iç ve dış hedef kitleye yönelik yapıcı bir uygulama yoktur. Genellikle, ürün veya hizmet odaklı bir pazarlama söz konusudur. Var olan olumsuz bir durumda da hedef kitleye yalnızca bilgi verilir, gerekirse algıyı düzeltmeye yönelik çaba harcanır. Oysa reaktif iletişime sebep olan şey, hedef kitlenin algısını değiştirmeye uğraşmamaktır. Bir tepki göstermeden önce hedef kitle çalışmaları yapılsa büyük ölçüde daha az sarsıcı bir süreç yaşanabilir. Yine olası bir fısıltı ve söylenti karşısında da işletmenin sürece hakim olması ve spekülasyonun sebebini hedef kitleye etkili iletişim yollarıyla anlatması gerekir. 

Görüldüğü üzere reaktif halkla ilişkiler, ideal bir yöntem değildir. Artık halkla ilişkilerin gerçek değerinin anlaşıldığı bir süreçte, proaktif iletişime geçecek altyapıya sahip olmak gerekir. Belli bir halkla ilişkiler birikimi ve sermayesi, işletmenin de tepki göstermekten öte hareket edebilmesine önayak olacaktır.

Reaktif Halkla İlişkiler, Hedef kitle ile olan iletişim durumuna göre oluşan bir stratejik planlama türüdür, Olumsuz durumlardan kurtulmaya yönelik bir çaba gerektirir, ideal iletişim biçimi değildir, Reaktif Halkla İlişkiler İletişimi, Bir tehdit ya da olumsuzluk olmasa bile, olası zorluklara karşı stratejik planlar üretilir, Olumsuz bir durum karşısında zorunlu bir tepki gerektirir, sarsıcı ve olumsuz algıya yol açabilir, Reaktif Halkla İlişkilerin Sebebi, İşletmeler var olan olumsuz durumu onarmak ve olası zararları önlemek için uyguladığı bir iletişim stratejisi, Sadece olumsuz durumlarda kaybı önlemek için adımlar atılır, genellikle savunmacı bir yaklaşım benimsenir, Reaktif İletişime Sebep Durumlar, İşletmenin yönetim biçimi, kurumsal iletişim biriminin yokluğu, hedef kitleyi tanıyamama gibi durumlar, Bu durumların varlığı işletmenin proaktif sürece geçmesini engeller ve reaktif iletişime sebep olur, İşletmenin Yönetimi, İşletme yöneticilerinin öngörü yetersizliği, finansal odaklılık gibi durumlar, Bunlar işletmenin yönetim zayıflığına ve dolayısıyla reaktif iletişime sebep olur, Reaktif ve Proaktif Halkla İlişkiler Karşılaştırması, Reaktif halkla ilişkiler, olumsuz duruma reaksiyon gösterirken, proaktif halkla ilişkiler fırsat yaratabilir, İşletmelerin proaktif iletişim kurması her zaman daha olumlu bir durumdur, Reaktif İletişimin Etkileri, Var olan ya da olabilecek krizlere tepki niteliğinde çözümler üretir, Hedef kitlenin olayı büyütebilmesine ya da unutmasına yol açabilir, Reaktif İletişimin Neden Olduğu Sorunlar, Olayı akışına bırakma çabası, hedef kitlenin olayı büyütme ve unutma riski, İşletmelerin olumsuz durumlarda yara almasına ve kriz yönetiminde sorunlar yaşamasına sebep olabilir, Reaktif İletişim Türleri, Reaktif iletişim pazarlama, halkla ilişkiler ve imaj/algı çalışmalarında kullanılabilir, İlgili duruma göre farklı reaktif iletişim taktikleri uygulanabilir, Reaktif Halkla İlişkilerin Gelecekteki Etkileri, Olayların akışına bırakma, gerektiğinde hızlı bir şekilde tepki gösterme becerisi, Bu tavır, işletmelerin kriz yönetimini geliştirebilir ve hedef kitle ile daha etkin iletişim kurabilmesini sağlar
reaktif halkla ilişkiler proaktif halkla ilişkiler reaktif iletişim halkla ilişkiler iletişimi halkla ilişkiler stratejileri halkla ilişkiler birimi
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Cam bir tahtanın önünde kalem tutan bir elin yakın çekimi. Kalem mavi renkte ve tahtanın üzerine yazıyor, altta beyaz bir çizgi uzanıyor. Tahtanın diğer tarafında bir tüpün yakın çekimi görülüyor. Arka plan beyaz kenarlı mavi bir tahta. Sağ alt köşede bir kişinin beyaz gömleğinin kolu görülüyor. Genel görüntü, cam bir tahta üzerine yazı yazan bir elin canlı bir tasviridir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Proaktif ile Reaktif Halkla İlişkilerin Farkı

26 Eylül 2021
Bu yakın çekim görüntü, başka bir halat tarafından sıkıca çekilen bir halatı gösteriyor. Halat kahverenginin açık bir tonunda ve dokuma liflerden yapılmış gibi görünüyor. Karlı bir zemin üzerinde gergin bir şekilde gerilmiş, birkaç kar parçası görülebiliyor. Halat sıkıca sarılmış ve lifler açıkça görülebiliyor. Halatın dokusu pürüzlü ve oldukça güçlü görünüyor. Görüntünün arka planı sisli bir gridir ve halatın gizemli görünümüne katkıda bulunur. İpin sıkılığı bir amaç için kullanıldığını düşündürüyor ve soğuk kış havası görüntüdeki aciliyet hissini artırıyor.
Nedir?

Risk İletişimi Nedir?

12 Ağustos 2021