AnasayfaBlogBilgi Çağında Spor Yöneticiliği
İşletme Yönetimi

Bilgi Çağında Spor Yöneticiliği

19 Mayıs 2018
Beyaz gömlekli bir adam kollarını ve bacaklarını iki yana açmış koşarak zıplamaktadır. Ayakları yerden kalkmış ve havada duruyormuş gibi görünüyor. Yüz ifadesi kararlı ve odaklanmış. Arka planda koşan bir adamın tel kafesi ve bir ızgaranın yakın çekimi görülüyor. Sağ tarafta bir adam sandalyede oturmaktadır. Işık parlak ve renkler canlı. Görüntü, hareket halindeki bir bedenin hareketinin yanı sıra çevredeki ortamın ayrıntılarını da gösteriyor. Hareket halindeki bir koşucunun enerji ve heyecanını ve odaklanmış bir sporcunun kararlılığını yansıtıyor.
KonuÖnemli BilgilerAmaç ve Sonuçlar
Bilgi Çağında Spor YöneticiliğiTeknolojik atılımlar ve bilgi çağı, spor yönetimini ve organizasyonlarını etkilemektedir.Spor yöneticileri, rekabetçi ve sürekli değişen ortama ayak uydurabilmelidir.
Spor EndüstrisiGloballeşme ve teknolojik gelişmeler spor endüstrisini büyük bir pazar haline getirmiştir.Sportif fonksiyon alanları çok boyutlu bir bakış açısını zorunlu kılar.
Spor İşletmeleriRekabetin artması ve tüketici bilincinin yükselmesi işletmelerin sürekli kaliteli hizmet sunmasını gerekli hale getirmiştir.İyi organize olmuş bir örgüt yapısı ve kaliteli hizmet sunumunu gerektirir.
Bilgi YönetimiBaşarılı spor örgütleri, bilgi yaratan ve bu bilgiyi yeniliklere dönüştürenler olmaktadır.Sürekli iyileşme, örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi gereklidir.
Spor KulüpleriDinamik özelliklere sahip spor kulüpleri, çevreye hızla reaksiyon vermelidir.Sportif fonksiyon alanlarının farklı olması, lider personeli hassas ve karmaşık durumlara yönlendirecektir.
Muhakeme ve Karar VermeSpor liderleri, belirsizlik ve beklenmedik durumlarda hızlı ve etkili kararlar almalıdır.Spor liderlerinin çok yönlü vasıfları bünyesinde bulundurması gerekmektedir.
İleri EğitimÖrgütsel gelişime yönelik sürekli eğitim gerekmektedir.Liderlik Eğitimi Sertifikası liderlerin eğitim sürecine katabilecektir.
Rekabet ve RakipProfesyonel spor adamları en fazla “Rakip” ve “mücadele” değerlendirmeleri üzerine düşünmekte.Rekabet analizleri, belirsiz ve öngörülemeyen bir geleceğin baskısı altına girmiştir.
Spor YöneticiliğiSpor yöneticiliği, çok boyutlu düşünmeyi ve beklenmedik durumlarda hızlı reaksiyon göstermeyi gerektirir.Spor yöneticileri muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilmelidir.
Dinamikler ve DeğişimBilgi çağının dinamik yapısı, spor sektörünün de hızla değişime uymasını gerektirir.Hızlı değişime uyum sağlama kapasitesi, spor sektöründeki liderleri başarıya ulaştırır.

Dünyamız büyük bir değişim içerisindedir. Spor endüstrisi de bu çağın kuvvetlerinden birisi olarak değişime ayak uydurma çabasındadır. Küreselleşmenin  etkisiyle  ekonomik olarak büyük bir pazar haline gelmiş olan dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ile sporu da içine alacak şekilde genişlemiş ve sektörel olarak hem üretim ve hizmet, hem de  organizasyonel   açıdan yeni bir pazar ortamı yaratmıştır.

Endüstri içinde sportif fonksiyon alanları çok boyutlu bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır. “Bugünkü dünyanın spor organizasyonlarında meydana gelen gelişmeler, teknolojik atılımlar ve içinde yaşadığımız bilgi çağı, simetriğin yanında asimetrik değişkenleri de dikkate almamızı zorunlu hale getirmiştir.” Çünkü rakip ve mücadelenin alacağı şekil, tek boyutlu bir düşünce sistematiğinin mutlak mağlubiyeti anlamına gelecektir.

Sportif İşletmeler açısından rekabet koşullarının ağırlaşması, bunun yanında tüketici bilincinin artması, insanların sadece aldıkları mal veya hizmetlerle değil, tüm hayatlarında kaliteyi aramaları ve değişik seçim halklarını kullanmaya dikkat etmeleri, hizmet sektöründe de başarılı olmanın yolunun iyi organize olmuş bir örgüt yapısı içinde sürekli kaliteli hizmet vermekten geçmesi gerektiğini göstermektedir.

Bilgi çağında spor yönetimi neden önemli?

Örgüt yapısı özellikle dinamik özelliklere sahip spor kulüpleri için hayati öneme sahiptir. Örgüt yapısının tasarımında da dikkate alınması gereken hususlar, organizasyon ilkeleri ışığında dikkate alınmalıdır. Günümüzde başarıya ulaşmış spor örgütleri, istikrarlı bir şekilde bilgi yaratan, bu bilgiyi örgütün tamamına yayan ve yenilik yaparak bu bilgiyi yeni teknolojilere, ürünlere, hizmetlere, faaliyetlere ya da süreçlere dönüştürenler olmaktadır.

Sportif işletmelerin bugünün yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve kendilerini güncel tutarak rekabet güçlerini artırabilmeleri maksadıyla,  bilgi alanlarını genişletmelerine, sürekli iyileşme ve gelişmeye, örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimine, ve öğrenen örgüt aşamasına doğru gelişmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bilgi çağının dinamik yapısı, çevreye ve değişime hızla reaksiyon gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Çevreye çok duyarlı olan ve ondan en hızla etkilenen spor kulüplerinin, Sportif fonksiyon alanlarının birbirinden çok farklı olması; lider personeli, muhakeme-inisiyatif ve liderlik açılarından hassas, belirsiz ve karmaşık durumların içine yönlendirecektir.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi Sertifikası

En önemli nokta nedir? Sportif organizasyon liderlerini bekleyen en önemli işlev “karar verme” olacaktır. Belirtilen koşullar çerçevesinde görev yapacak liderlerin, “karar verme” fonksiyonu sonucunda en etkin hasılaya ulaşması için yoğun bir muhakeme süreci yaşaması beklenmektedir. Bilhassa Profesyonel spor adamlarının üzerinde en fazla düşündükleri kavramlar olan “Rakip ” ve “mücadele” değerlendirmeleri; bilinemeyen ve öngörülemeyen bir geleceğin baskısı altına girmiştir.

Spor endüstrisinde aktif görev yapacak liderlerin, sportif alanın değişen karakterine, özellikle hızlı temposuna uyum sağlayabilmesi için çok yönlü vasıfları bünyesinde bulundurması gerekmektedir. Spor endüstrisi içinde spor yöneticiliği, çok boyutlu düşünmeyi, belirsizlikler ve beklenmedik durumlarda süratle reaksiyon göstermeyi gerektiren niteliğiyle, etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderlere ihtiyaç duyacaktır.

Bilgi Çağında Spor Yöneticiliği, Teknolojik atılımlar ve bilgi çağı, spor yönetimini ve organizasyonlarını etkilemektedir, Spor yöneticileri, rekabetçi ve sürekli değişen ortama ayak uydurabilmelidir, Spor Endüstrisi, Globalleşme ve teknolojik gelişmeler spor endüstrisini büyük bir pazar haline getirmiştir, Sportif fonksiyon alanları çok boyutlu bir bakış açısını zorunlu kılar, Spor İşletmeleri, Rekabetin artması ve tüketici bilincinin yükselmesi işletmelerin sürekli kaliteli hizmet sunmasını gerekli hale getirmiştir, İyi organize olmuş bir örgüt yapısı ve kaliteli hizmet sunumunu gerektirir, Bilgi Yönetimi, Başarılı spor örgütleri, bilgi yaratan ve bu bilgiyi yeniliklere dönüştürenler olmaktadır, Sürekli iyileşme, örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi gereklidir, Spor Kulüpleri, Dinamik özelliklere sahip spor kulüpleri, çevreye hızla reaksiyon vermelidir, Sportif fonksiyon alanlarının farklı olması, lider personeli hassas ve karmaşık durumlara yönlendirecektir, Muhakeme ve Karar Verme, Spor liderleri, belirsizlik ve beklenmedik durumlarda hızlı ve etkili kararlar almalıdır, Spor liderlerinin çok yönlü vasıfları bünyesinde bulundurması gerekmektedir, İleri Eğitim, Örgütsel gelişime yönelik sürekli eğitim gerekmektedir, Liderlik Eğitimi Sertifikası liderlerin eğitim sürecine katabilecektir, Rekabet ve Rakip, Profesyonel spor adamları en fazla “Rakip” ve “mücadele” değerlendirmeleri üzerine düşünmekte, Rekabet analizleri, belirsiz ve öngörülemeyen bir geleceğin baskısı altına girmiştir, Spor Yöneticiliği, Spor yöneticiliği, çok boyutlu düşünmeyi ve beklenmedik durumlarda hızlı reaksiyon göstermeyi gerektirir, Spor yöneticileri muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilmelidir, Dinamikler ve Değişim, Bilgi çağının dinamik yapısı, spor sektörünün de hızla değişime uymasını gerektirir, Hızlı değişime uyum sağlama kapasitesi, spor sektöründeki liderleri başarıya ulaştırır
Bilgi Çağında Spor Yöneticiliğibüyük liderlik inisiyatifkarar verme becerileri karar verme stratejileri karar verme süreci liderlik becerileri
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Omuz hizasında kıvırcık saçlı genç bir kadın, kollarını önünde kavuşturmuş, dik bir pozisyonda duruyor. Siyah bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymiştir. Gözleri kapalı ve yüzü düşünceli bir ifadeyle hafifçe aşağıya doğru eğik. Başı hafifçe sol tarafa eğik ve dudakları büzülmüş. Duruşu kendinden emin ve kararlı. Ayakları yere sağlam basmaktadır. Kendinden emin ve kendinden emin görünüyor, sanki önüne çıkan her türlü zorlukla yüzleşmeye hazır.
Bölümler

Spor Yöneticiliği Bölümü

09 Ekim 2020
Metalik gümüş gövdeli bir robot kendi gözüne dokunmak için uzanırken diğer elinde bir ayna tutuyor. Robotun yüzüne yakından bakıldığında, ortasında iki dairesel mercek bulunan parlak, özelliksiz bir yüzey görülüyor. Merceklerin arkasından çıkan küçük bir ışık, robotun gözünü yukarı doğru uzanırken aydınlatıyor. Robot bu anda neredeyse canlı görünüyor, sanki kendi varlığını düşünüyormuş gibi. İfadesiz yüzü, teknolojinin gücünü ve gelecekteki makinelerin yapabileceklerinin potansiyelini hatırlatıyor.
Teknoloji

Yapay Zeka ve Sektörel Faydaları

21 Kasım 2018
Bir futbolcu futbol topunun üzerinde durmakta, bacaklarını iki yana açmış ve ayaklarını sıkıca yere basmaktadır. Sol ayağında siyah bir ayakkabı, sağ ayağında ise kırmızı bir çorap var. Sağ ayağı görüntüde yakından kırpılarak ayakkabısının bağcıkları ortaya çıkarılmış. Arkasında, çimenler, çizgiler ve işaretlerle birlikte büyük bir futbol sahası görülüyor. Üzerinde durduğu top, dokusu ve şekliyle yakın plandadır. Topu çevreleyen beyaz kauçuk malzeme gibi dikişler de açıkça görülebiliyor. Boyutu ve şekli onu oyun sırasında tekmelemek ve fırlatmak için ideal kılıyor.
İşletme Yönetimi

Spor Endüstrisinin Geleceği

19 Aralık 2020
Resimde bir kişinin ayağının yakın plan çekimi gösterilmektedir. Ayak çıplaktır ve ayak parmakları görülebilmektedir. Ayaktaki deri pürüzsüz ve tırnaklar bakımlı. Ayak hafifçe sola doğru açılıdır ve arka planda siyah bağcıklı beyaz bir ayakkabı vardır. Ayakkabı orta büyüklükte ve tabanı görülebiliyor. Tabanın dokusu belirgin ve ayağın ortasında hafif bir girinti de görülebiliyor. Çevredeki ortam bulanıklaştırılarak ayağa ve ayakkabıya odaklanılması sağlanmıştır. Görüntüdeki renkler toprak tonlarında, ayak açık bej renginde ve ayakkabı biraz daha koyu bir tonda.
Meslekler

Yeni Çağda Spor Endüstrisi

20 Temmuz 2018
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Yüksek çözünürlüklü öğrenmeyi öğrenme eğitimi kapak görseli. Kadın yüzü, robot silüeti arka planda, dijital grafikler. Öğrenmeyi öğrenme eğitimi teması.
4.9
(34)

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

11 Konu4 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102464