AnasayfaBlogGeleceğin İş Dünyası ve İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi

Geleceğin İş Dünyası ve İşletme Yönetimi

10 Ocak 2018
Görüntünün odağında bir dizüstü bilgisayarın yakın çekimi yer alıyor. Dizüstü bilgisayar gümüş kaplamalı dikdörtgen bir şekle sahip ve dizüstü bilgisayarın sağ tarafında bir dizüstü bilgisayar faresi var. Sol tarafta siyah ekranlı bir tablet ve ortada bir klavye var. Arka planda siyah beyaz kaplamalı ve birkaç tuşu görünen bir piyano var. Köşede yeşil yapraklı bir bitki de var. Sağ tarafta siyah çerçeveli ve beyaz camlı bir gözlük var. Sağ altta siyah çizgileri olan beyaz yuvarlak bir nesne var. Sol üstte, üzerinde rakamlar basılı bir çift kulaklık var. Görüntünün sol üst tarafında bir grafiğin yakın çekimi, sağ tarafta ise bir dizüstü bilgisayar ve kahvenin yakın çekimi görülüyor. Görüntünün ortasında, içinde birkaç parça bulunan beyaz bir daire var.
KonuAçıklamaÖnemi
İşletme Yönetimiİşletmelerin sosyal ve ekonomik faaliyetlerini organize eden yönetimsel bir durum.İşletmelerin dünya ekonomisindeki yerlerini koruma ve büyüme yeteneklerini belirler.
Küresel RekabetYerel işletmelerin ulusal sınırlar dışında dünya çapında rakipleri ile yarışması durumu.İşletmelerin küresel düzeyde rekabet edebilme yeteneklerini belirler, bu da işletme yönetimini geliştirmeyi gerektirir.
Gelişim ve YenilikÇalışanların ve işletmelerin sürekli olarak bilgi ve becerilerini artırmaları durumu.İşletmelerin rekabet gücünü ve adaptasyon yeteneklerini belirler.
Uzaktan EğitimÇevrimiçi işletme yönetimi eğitim programları.Çalışanların iş yoğunluklarına rağmen bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar.
Konfor BölgesiÇalışanların kendini tekrar eden bir çalışma rutinine girmesi ve yeniliklerden uzak kalma durumu.İş hayatında başarısızlığa yol açabilir, bu nedenle yönetimin çalışanları bu bölgeden çıkarıp yenilikleri öğrenmeye teşvik etmesi gerekir.
Çağdaş Yönetim AnlayışıYeni yönetim tekniklerini öğrenme ve uygulama.İşletmelerin gelişen dünya ekonomisine uyum sağlaması ve başarılı olması için gereklidir.
Katma DeğerÇalışanların işletmeye sağladıkları ekonomik veya sosyal değer.Eğitim ve gelişim ile çalışanların işverene ve işletmeye önemli bir değer sağlama potansiyelleri artar.
Yönetim EğitimiÇalışanların işletme yönetimi konusunda bilgilerini artırmak için katıldıkları eğitim programları.Daha başarılı ve verimli bir işletme yönetimine olanak sağlar.
Gelişim Döngüsüİşletme ve işletme yönetiminin sürekli gelişim döngüsü.Sürekli gelişim ve yenilenme işletmelerin rekabet gücünü ve başarısını belirler.
İş Hayatında Başarıİşletme yönetimi bilgisine sahip olmanın ve bu bilgiyi uygulamanın çalışanın iş hayatındaki başarıyı artırması.Başarılı çalışanlar işletmenin genel başarısına ve küresel rekabetteki duruşuna katkı sağlar.

Mal veya hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getiren ekonomik birim olan işletmeler sosyal veya kar amacıyla faaliyet yürütürler. Dünya ekonomilerinin birbirleriyle bağlarının güçlenmesi ve ekonomiler arasındaki sınırların kalkmasıyla ulusal işletmelerin artık yerel rakipleri dışında küresel rakipleri olması yani uluslararası işletmelerle rekabet etmek zorunda kalmaları nedeniyle günümüzde işletme yönetimi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan işletmelerin gelişen ve küreselleşen dünya ekonomisi içerisinde yerlerini koruyabilmeleri ve daha ileri gidebilmeleri için çağdaş yönetim anlayışına sahip olmaları gerekmektedir.

Gelecekte işletme yönetiminin yeri nedir?

Profesyonel iş yaşamının içinde olanlar belirli bir süre sonra kendini tekrar eden çalışma içine girer ve bir konfor bölgesi oluşturur. Konfor bölgesi oluşturma insan doğasına uygun bir davranıştır. Bu şekilde çalışma hayatında yeniliklerden uzak kalırlar. Bu nedenle insanların kendilerini geliştirmek, daha yeni şeyler öğrenmek ve yeni beceriler edinmek, değişen dünyada ortaya çıkmış yeni deneyim ve bilgilerinden faydalanmak amacıyla işletme yönetimi programlarına katılmaları beklenir. İşletmelerin doğası gereği daha ileriye gitmeleri ve büyümeleri nedeniyle, yani işletme güçlerinin etkisi nedeniyle çalışanların gelişme içerisine girmeleri ve işletmenin gelişimine ayak uydurmaları gerekir. Söz konu nedenle çalışanların oluşturdukları bu kendini tekrar eden konfor bölgesinden çıkarak yeni yönetim tekniklerini öğrenmek, öğrenilenleri doğru bir şekilde uygulamak ve sürekli kendilerini geliştirmek durumundadırlar. Aksi durumda iş hayatında başarısızlığa uğrarlar.

Yukarıda belirtilen açıklamaların ışığında diyebiliriz ki işletme ve işletme yönetimi birbirlerini sürekli gelişim döngüsü içinde olmaya zorlarlar. Bu döngünün doğal bir sonucu olarak da işletme yönetimi alanında çağdaş ve yenilikçi bir eğitime ihtiyaç ortaya çıkmıştır. iş hayatında düzenli bir çalışan olarak iş yoğunluğu ve benzeri sebeplerle yeni bilgilere erişim oldukça sınırlıdır. bu nedenle günümüz dünyasındaki değişimi yakalayabilmek için yeni yönetim anlayışlarına ve bu alanda ortaya çıkan yeni uygulamalara yetişmek amacıyla eğitime devam etmek sadece daha verimli işler ortaya çıkarmaya değil aynı zamanda işverene de işletme için gerçekten önemli bir değer olduğunuzu kanıtlama fırsatı yaratacaktır. Uzaktan eğitim sistemi iş yükü nedeniyle eğitim almakta zorlananların imdadına yetişmektedir. Uzaktan eğitim ya da diğer adıyla çevrimiçi işletme yönetimi eğitimi sonucunda herhangi bir organizasyonda gerçek bir etki yaratmak için gerekli araçlara sahip olursunuz.

İşletme Yönetimi, İşletmelerin sosyal ve ekonomik faaliyetlerini organize eden yönetimsel bir durum, İşletmelerin dünya ekonomisindeki yerlerini koruma ve büyüme yeteneklerini belirler, Küresel Rekabet, Yerel işletmelerin ulusal sınırlar dışında dünya çapında rakipleri ile yarışması durumu, İşletmelerin küresel düzeyde rekabet edebilme yeteneklerini belirler, bu da işletme yönetimini geliştirmeyi gerektirir, Gelişim ve Yenilik, Çalışanların ve işletmelerin sürekli olarak bilgi ve becerilerini artırmaları durumu, İşletmelerin rekabet gücünü ve adaptasyon yeteneklerini belirler, Uzaktan Eğitim, Çevrimiçi işletme yönetimi eğitim programları, Çalışanların iş yoğunluklarına rağmen bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar, Konfor Bölgesi, Çalışanların kendini tekrar eden bir çalışma rutinine girmesi ve yeniliklerden uzak kalma durumu, İş hayatında başarısızlığa yol açabilir, bu nedenle yönetimin çalışanları bu bölgeden çıkarıp yenilikleri öğrenmeye teşvik etmesi gerekir, Çağdaş Yönetim Anlayışı, Yeni yönetim tekniklerini öğrenme ve uygulama, İşletmelerin gelişen dünya ekonomisine uyum sağlaması ve başarılı olması için gereklidir, Katma Değer, Çalışanların işletmeye sağladıkları ekonomik veya sosyal değer, Eğitim ve gelişim ile çalışanların işverene ve işletmeye önemli bir değer sağlama potansiyelleri artar, Yönetim Eğitimi, Çalışanların işletme yönetimi konusunda bilgilerini artırmak için katıldıkları eğitim programları, Daha başarılı ve verimli bir işletme yönetimine olanak sağlar, Gelişim Döngüsü, İşletme ve işletme yönetiminin sürekli gelişim döngüsü, Sürekli gelişim ve yenilenme işletmelerin rekabet gücünü ve başarısını belirler, İş Hayatında Başarı, İşletme yönetimi bilgisine sahip olmanın ve bu bilgiyi uygulamanın çalışanın iş hayatındaki başarıyı artırması, Başarılı çalışanlar işletmenin genel başarısına ve küresel rekabetteki duruşuna katkı sağlar
Geleceğin İş Dünyası ve İşletme Yönetimigelecekte işletmelergelecekte iş yöntemleri geleceğin işletmeleri geleceğin şirketleriişletme yönetimi
Sarı saçlı bir kadın, beyaz arka plan, renkli gözlü
Beyza Keskin
Sosyolog, Blog Yazarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji bölümünden sonra Ege Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünden de mezun olmuştur. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.