AnasayfaBlogBanka Müfettişi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Banka Müfettişi Nedir? Ne İş Yapar?

11 Haziran 2021
Banka Müfettişi

Banka müfettişi, banka ve bankaların gözeriminde faaliyet gösteren kurumların, genel kanun ve yönetmelikleri uygulayıp uygulamadığını denetlemekle sorumlu kişidir. Türk Dil Kurumu bilgilerine göre Arapça kökenli olan “denetmen, denetleyici” anlamını taşır. Devletin kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumların pek çoğunda, çalışanların gerçekleştirdiği faaliyetleri denetleme ve inceleme yetkisi olan meslek dalını ifade eder.

Müfettişler inceleme yapmak ve rapor hazırlamakla görevlendirilmiş meslek mensuplarıdır. Görev aldıkları şirketlerin, kamu kuruluşlarının çalışanları olarak bilinir. Müfettişler görev aldıkları kurumun çalışan personelidir. Müfettişlik en temel anlamda, büyük kurumsal ve ana merkez haricinde de işleyişlerini devam ettiren kurumların, denetleme ihtiyacı ve zorunluluğundan ortaya çıkan bir iş kolu olarak tanımlanır. Bu sebeple özellikle, bakanlıklar ve banka gibi kurumlarda müfettişliğin çok önemli ve kritik bir yeri vardır.

Yazımızda banka müfettişi nedir? Banka müfettişi ne iş yapar? Banka müfettişi olmak için hangi şartlar aranır? Gibi sorulara açıklık getirdik.

Banka Müfettişi Nedir?

Banka müfettişi, bir bankanın faaliyetlerinin yasal zorunlulukları içinde gerçekleşmesi ve finansal istikrarı garanti etmesini sağlayan kişidir. Banka müfettişliği, bankacılık sektörünün tarihine bakıldığında da görüldüğü üzere, bankacılık sektörünün en basına kadar dayanan bir meslek dalıdır. Müfettişler, bankaların önlerine çıkan riskleri tespit edebilmesi ve bu riskler için gerekli çalışmaları yerine getirebilmesi bakımından son derece kritik bir pozisyona sahiptir. Bu pozisyona bakıldığında banka müfettişliğini “kurumsal güvenlik görevlisi” olarak da adlandırmak mümkündür.

Banka müfettişi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren Bankacılık, Matematik, Maliye, İşletme, İktisat ve ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranır. Özel bankalarda çalışmak isteyenlerin başvurulan kurum tarafından düzenlenen yazılı sınav ve sözlü mülakata katılması gerekir. Kamu kurumlarında yer alabilmek için ilgili kurumun kadro ilanında belirtilen kriterleri yerine getirmeleri gerekir.

Banka müfettişi olmak isteyen kişilerin eğitim dışında mesleki nitelikleri de barındırması gerekir. Sahip oldukları mesleki nitelikler başarılarında önemli rollere sahiptir. İşverenler banka müfettişlerinin eğitimlerinin yanında önemli mesleki nitelikleri de barındırması bekler. Özellikle kendini geliştirmeye devam etmeleri mesleğin olmazsa olmazlarındandır. Mevzuatları yakından takip etmeli ve güncel olmalıdırlar.

Banka Müfettişi Ne İş Yapar?

Banka müfettişi, bankaların birimlerini ve bankaların gözetimi altında çalışan kuruluşların, belirli olan döneme ait çalışmalarını, genel kanun ve yönetmelikleri göre uygulayıp uygulamadığını denetlemekle sorumlu olan kişidir. Bankanın iç işleyişini denetlemekten sorumlu olan banka müfettişinin matematiksel düşünme ve analiz yönünün kuvvetli olması gerekir. Aldıkları sorumlulukları kendilerinden beklenen süre içinde yerine getirmeleri istenir. Kamu kurumları ve özel bankalarda görev alabilen banka müfettişinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Nakit rezervlerini, tahsis edilmiş teminat ve banka menkul kıymetlerini doğrulamakla görevli kişidir.

 • Kurumun likidite durumunu ve piyasa risklerine duyarlılığını analiz etmesi gerekir.

 • Kazanç eğilimi ve gelecekteki beklentilerin analizini yapmakla sorumludur.

 • Risk faktörleri ve nedenlerini araştırarak, güvenli olmayan uygulamaları ele almalıdır.

 • Kurumdaki zayıflıkların ve eksikliklerin tespiti yapmalı ve düzeltilmesini önermelidir.

 • Mevcut işlem durumunu etkilemiş ya da etkileyebilecek yasa ve yönetmelik ihlallerini engellemelidir.

 • Kurumsal uygulamaları değerlendirmeli ve bunun için özel araştırmalar gerçekleştirmelidir.

 • Teftiş raporları hazırlamalıdır.

 • Bankacılık alanındaki gelişmeleri takip etmeli, bilgi birikimini arttırmalıdır.

Banka Müfettişi Maaşları

Banka müfettişinin temelde gerçekleştirdiği iki iş vardır. Bu işler, güvence hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri olarak ikiye ayrılır. Banka müfettişleri pek çok konuda sorumluluk aldığından dolayı danışmanlık hizmetlerini daha küçük bazlı olarak yaparlar. Asıl anlamda güvence hizmetlerinde görev aldıkları görülmektedir.

Kamu alanında ve özel sektörde banka müfettişlerine mutlaka ihtiyaç vardır. Özel sektörde çalışmak için ilgili kurumun sınavlarına katılmaları gerekir. Kamu alanında çalışabilmek için ise açık olan pozisyona göre başvuru yapmaları gerekir. Banka müfettişlerinin maaşları da çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterir. Tecrübeleri, birikimler, eğitimleri maaşlarına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır. Özel sektör ve kamu sektöründe de kazandıkları maaşlar farklılık gösterir. Bir banka müfettişi ne kadar kazanır, inceleyelim.

 • Yeni görev başlayan bir banka müfettişi en az 8.000 TL maaş kazanır.

 • Bir süre tecrübe edinen bir banka müfettişi ortalama 11.800 TL gelir elde eder.

 • Uzun yıllar bilgi ve tecrübe edinmiş bir banka müfettişi ise en yüksek 16.000 TL maaş almaktadır.

Banka Müfettişi Nasıl Olunur?

Banka müfettişi olmak isteyen kişiler öncelikle nasıl bir eğitim hayatı ile karşılaşacaklarını araştırır. Bunun dışında merak edilen bir diğer önemli konu kariyer yaşamlarıdır. Banka müfettişi olmak için üniversitelerde yer alan dört yıllık eğitim veren Bankacılık, Matematik, Maliye, İşletme, İktisat ve ilgili bölümlerinden herhangi birinden mezun olmaları gerekir. Özel bankalarda görev alabilmek için başvurulan kurum tarafından düzenlenen yazılı sınav ve sözlü mülakata girmeleri gerekir. Kamu kurumlarında yer almak için ilgili kurumun kadro ilanında belirtilen kriterleri yerine getirme mecburiyeti aranır. Bir müfettiş olmak için eğitim tek başına yeterli değildir. Bankanın iç işleyişini denetlemekle görevli olan banka müfettişinin matematiksel düşünme becerisinin ve analiz yönünün kuvvetli olması gerekir. İşverenlerin meslek mensuplarında aradığı diğer nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Raporlama prosedürleri ve standartları hakkında bilgiye sahibi olmaları gerekir.

 • Bankacılık yasaları ve düzenlemelerine hakim olmaları gerekir.

 • Finansal verileri analiz etme becerisi ve yorumlama yeteneğine sahip olmaları gerekir.

 • Diğer banka personeli ile olumlu ve etkili çalışma ilişkileri kurabilmelidir.

 • Pozisyonun gerektirdiği gizliliğe saygı göstermeli ve sürdürme becerisini sergilemelidir.

 • Hem sözlü hem de yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi göstermelidir.

 • Bireysel olarak ya da takım içinde uyumlu olarak çalışmalarını sürdürmelidir.

 • Titiz, dikkatli ve ayrıntıları gözden kaçırmayacak nitelikte çalışmalar yapmalıdır.

 • İş ve zaman yönetimi gerçekleştirmede uzmanlık göstermelidir.

 • Gerekli durumlarda liderlik yapabilmelidir.

 • Yurt içi ve yurt dışı banka şubelerini denetlemesi gerekebilir. Bu durumlar için seyahat engeli bulunmamalıdır.

 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğünün kalmamış olması beklenir.

Banka Müfettişi nedir Banka Müfettişi ne iş yapar Banka Müfettişi maaşları Banka Müfettişi nasıl olunur
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.