AnasayfaBlogKadın Doğum Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kadın Doğum Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

17 Haziran 2021
Bu görüntüde hamile bir kadının karnını tutan bir kadın görülüyor. Beyaz bir önlük giyiyor ve sağ elinde bir pano tutuyor. Yüzü neşe dolu ve gülümsemesi geniş. Sarı saçları topuz yapılmış ve sol tarafında bir bitki var. Doğrudan karşısındaki doktora bakıyor. Hamile kadının karnı yuvarlak ve dolgun. İkisi de beyaz havlulu beyaz bir yatağın üzerinde durmaktadır. Arka plan bulanıklaştırılarak yakın çekim etkisi yaratılmış. Görüntü, hamileliğin neşesini ve güzelliğini ve bir anne ile doğmamış çocuğu arasındaki özel bağı hatırlatıyor.
GörevlerTanımıMaaş
Hastayı üniteye ve servise kabul etmeHasta doktorunun isteği doğrultusunda hemşire tarafından doğru bir şekilde üniteye ve servise kabul edilirKamu Hastanelerinde Maaş: 4.200 TL - 6.300 TL
Hasta bakım planı hazırlamaHemşire, verilere bağlı olarak hasta bakım planını hazırlar ve bunu uygularOrtalama Maaş: 4.500 TL
İlaç ve malzeme kontrolüHemşirelik için gerekli malzemelerin ve ilaçların yeterli olduğunu kontrol eder ve temin ederÖzel Hastanelerde Maaş: Değişken
Hasta ve yakınlarına bilgi vermeHemşire, hastanın durumu ve bakımı hakkında hastayı ve yakınlarını bilgilendirir
Güvenlik önlemlerinin alınmasıHemşire, çalışan ve hasta güvenliği için rapor tutar ve gerekli önlemleri alır
Doktor istemi kabul etmeDoktorun istemi hemşire tarafından kabul edilir ve uygulanır
Hastanın takibiHastanın genel sağlık durumu hemşire tarafından takip edilir
Girişimlerin yan etkilerini gözlemlemeHer tıbbi girişimin sonuçları hemşire tarafından izlenir ve kaydedilir
Hastanın şikayetlerini dinleme ve değerlendirmeHemşire, hastanın ihtiyaçlarını, öneri ve şikayetlerini dinler ve değerlendirir
Hemşirelik bakımında ihtiyaç duyulan tekniklerin uygulanmasıHasta ile ilgili protokollere ve numunelere uyularak alınır, uygun şekilde vakit kaybetmeksizin yerine ulaşmasını sağlar ve bunların kayıtlarını tutar

Kadın doğum hemşiresi, kadın hastalıkları ve doğum servisinde yatan hastalara kurumun faaliyet politikası doğrultusunda profesyonel hemşirelik bakımını yapan ve lisans eğitimlerini hemşirelik alanında tamamlayan sağlık çalışanı olarak tanımlanabilir. Yazımızda kadın doğum hemşirelerine yer verdik.

Kadın Doğum Hemşiresi Nedir?

Globalleşme, dünyanın herhangi bir coğrafyasında ortaya çıkan olayların, başka bir coğrafyada olayları etkilemesiyle toplumsal ilişkilerin dünya ölçeğinde yoğunlaşması olarak gösterilmektedir. Globalleşme, 2000 yılından itibaren en çok konuşulan kavramlardan biri olmasına istinaden yeni bir süreç olarak görülemez, malların, bilginin, sermayenin, olgu ve kavramların dünya genelinde ekonomik, coğrafi, politik diyebileceğimiz sınır tanımaksızın dolaşması, yaygınlaşması gelişen ve halen gelişmekte olan uluslararası bağımlılık süreci olarak okunmaktadır.

Globalleşme sınırlılıkları ve yararlılıkları ile sağlığı, çevreyi, bilimi, toplumsal yapıyı ve teknolojiyi etkilediği gibi eğitimi de etkilemiştir. Siyasi, ekonomik, teknoloji kültürel ve çevresel etkileşim boyutlarına sahip olan globalleşme, bütün diğer meslekleri etkilediği gibi hemşirelik mesleğini de etkilemiştir. Bu kapsamda hemşirelik bilgisi ve eğitiminde üç farklı değişiklik oluşturmuştur. Bunlar bilginin doğası, hemşirelik eğitimi ve eğitim kurumlarının yapısı şeklindedir. Globalleşme döneminde özellikle İngiliz ve Amerikan bakım modelleri ve eğitim yapıları diğer birçok ülkenin hemşirelik eğitim sistemlerini etkisi altına almıştır. Kadın doğum hemşireliği mesleği de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Her yıl yapılan seminer, kongre ve bilimsel çalışmalarda kadın doğum hemşiresinin önemi daha da iyi anlaşılmıştır. Kadın doğum hemşiresi, kadın hastalıkları ve doğum servisinde yatan hastalara kurumun faaliyet politikası doğrultusunda profesyonel hemşirelik bakımını yapan ve lisans eğitimlerini hemşirelik alanında tamamlayan sağlık çalışanı olarak tanımlanabilir.

Kadın Doğum Hemşiresi Ne İş Yapar?

Kadın doğum hemşiresinin görev amacı, kadın hastalıkları ve doğum servisine yatan hastalara görev yapmış olduğu kurum politikaları doğrultusunda protokollere uygun profesyonel hemşirelik bakımı vermektir. Bu kapsamda görev ve sorumlulukları şöyle ifade edilebilir:

 • Hastayı doğrudan üniteye ve servise kabul ederek bunların uyumunu sağlar.

 • Elde etmiş olduğu veriler ışığında, hasta bakım planını hazırlar ve gerçekleştirir. Ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek, ihtiyaçlara göre bakımda farklı ve yeni düzenlemeler yapar.

 • Hemşirelik çalışmalarının bütün aşamalarını zamanında ve eksiksiz olarak kaydedilmesini gerçekleştirir.

 • Yapılan bakım ve tedaviyle ilgili çalışmalara ve gözlemlere yönelik hemşirelik nöbet ya da vardiya değişimlerinde sözel ve yazılı olarak teslimini yapar.

 • Hemşirelik çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemelerin yeterli miktarda ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder ve bunların teslimini gerçekleştirir.

 • Ekip halinde hasta ve yakınlarını bilgilendirmede bulunur. Bu durumu hasta eğitim formuna kaydeder.

 • Çalışan ve hasta güvenliği ile ilgili raporların tutumunu gerçekleştirerek gerek duyulan güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.

 • Doktora tarafından yazılan istemi kabul eder.

 • Doktorun sözlü istemini sözel istem işlemine uygun olarak kabul eder, planlanan tedaviyi gerçekleştirir ve kaydeder.

 • Sorumluluğu altında bulunan hastanın takibini alır, yetki kapsamında bulunan girişimleri uygular, bebek ve annenin genel sağlık durumunu an itibariyle takip eder.

 • Yapmış olduğu her girişim için yan etkilerini gözlemlemeye çalışır ve sonuçlarını kaydeder.

 • Hastanın istek, öneri ve şikayetlerini dikkatli bir şekilde dinler ve değerlendirir.

 • Hemşirelik bakımına engel oluşturan sorunlar için çözüm bulma adına Sorumlu Hemşire ile görüşür ve iş birliği yapar.

 • Tıbbi malzemenin ve ilaçların temin edilmesini, uygun şartlarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlamaya çalışır. İlaçların son kullanma tarihinin kontrolünü yapar, etki ve yan izler ve bunları kaydeder.

 • Hastanın bir başka bölüme nakli gerekmesi halinde ise hastanın gönderileceği bölümün hemşiresine bilgi verir. Hastayı ilgilendiren bütün kayıtların ve hastanın güvenli durumda naklini gerçekleştirir.

 • Hemşirelik bakımında ihtiyaç duyulan teknikler olan asepsi, izolasyon, sterilizasyon ve dezenfeksiyonları bilir ve bunlara tam olarak uyulmasını sağlar.

 • Hasta ile ilgili protokollere ve numunelere uyularak alınır, uygun olabilecek şekilde vakit kaybetmeksizin yerine ulaşmasını sağlar ve bunların kayıtlarını tutar.

Kadın Doğum Hemşiresi Maaşları

Kadın doğum hemşiresi maaşlarını kamu ve özel olarak iki farklı başlık halinde değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerinde maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, nöbete kalınması, mesleki tecrübe yılı gibi faktörlerle değişkenlik göstermektedir. Bir kamu hastanesinde en düşük maaş alımları 4.200 TL ile en yüksek ise 6.300 TL’ye kadar çıkmaktadır. Ortama maaş alımları ise 4.500 TL’dir. Örneğin 3. bölgede yer alan bir kamu hastanesinde görevli ve 5 yıllık bir mesleki birikime sahip olan, ayda 2 defa nöbete kalan bir kadın doğum hemşiresinin alabileceği maaş 5.600 TL’dir.

Özel hastanelerdeki maaş alımları ise en düşük 4000 TL, en yüksek 6000 TL, ortalama ise 4500 TL seviyelerindedir. Özel hastanelerdeki maaş alımları da hastanenin kurumsal kimliği, hemşirenin mesleki tecrübe yılı gibi durumlara göre değişmektedir. Örneğin 20 yıllık kurumsal geçmişi olan, 5 yıllık deneyimli ve ayda 2 defa nöbete kalan bir kadın doğum hemşiresinin alabileceği maaş 5.600 TL’yi bulmaktadır.

Kamu hastanelerinde verilen maaşların daha yüksek olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir. Bunun en büyük sebebi ise kamuya ait hastanelerin nüfus yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak yatay bir büyüme göstermeleri olarak gösterilebilir. Örneğin Devlete tarafından İstanbul’un bir ilçesine hastane açılırken diğer bir taraftan Van’ın bir ilçesine de hastane açılması beklenmektedir. Bu yatay büyümeden dolayı hastanenin bulunduğu coğrafi bölge maaş değişkenliğini yükseltmektedir. Yukarıda yer alan maaşların tamamı 2021 yılı için geçerlidir.

Kadın Doğum Hemşiresi Nasıl Olunur?

Kadın doğum hemşiresi olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekir. Çünkü hemşirelik bölümü sayısal puan türünden alımları tercih yapılmaktadır. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafında her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek iyi bir puan elde edilmelidir. Alınan bu puanın sonrasında ise yine aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek buradan da iyi bir puan alınmalıdır. Her iki sınavdan alınan puanlar ve lise ortalamaları da eklenerek, üniversitelerin sağlık yüksekokulu ve sağlık bilimleri bünyesinde yer alan hemşirelik bölümünü tercih etmeleri gerekir. Toplamda 4 yıllık bir eğitim sonrasında hemşire unvanı alınmaktadır.

Lisans eğitimini oldukça zorlu bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Hem pratik hem teori eğitimleri yapılmaktadır. Üniversite eğitiminin 3. ve 4. Sınıfların da dönem içinde stajları bulunmaktadır. Lisan eğitimi sonrasında kamu hastanelerinde çalışmak isteyenler KPSS/Lisans düzeyi ilgili puan türlerinden atabilecek kadar bir puan almaları beklenmektedir. Özel hastaneler için herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Kurum içinde yapılan hizmet içi eğitimler sonrasında ise bu meslek elde edilmiş olunur. 

Hastayı üniteye ve servise kabul etme, Hasta doktorunun isteği doğrultusunda hemşire tarafından doğru bir şekilde üniteye ve servise kabul edilir, Kamu Hastanelerinde Maaş: 4200 TL - 6300 TL , Hasta bakım planı hazırlama, Hemşire, verilere bağlı olarak hasta bakım planını hazırlar ve bunu uygular, Ortalama Maaş: 4500 TL, İlaç ve malzeme kontrolü, Hemşirelik için gerekli malzemelerin ve ilaçların yeterli olduğunu kontrol eder ve temin eder, Özel Hastanelerde Maaş: Değişken, Hasta ve yakınlarına bilgi verme, Hemşire, hastanın durumu ve bakımı hakkında hastayı ve yakınlarını bilgilendirir, , Güvenlik önlemlerinin alınması, Hemşire, çalışan ve hasta güvenliği için rapor tutar ve gerekli önlemleri alır, , Doktor istemi kabul etme, Doktorun istemi hemşire tarafından kabul edilir ve uygulanır, , Hastanın takibi, Hastanın genel sağlık durumu hemşire tarafından takip edilir , , Girişimlerin yan etkilerini gözlemleme, Her tıbbi girişimin sonuçları hemşire tarafından izlenir ve kaydedilir, , Hastanın şikayetlerini dinleme ve değerlendirme, Hemşire, hastanın ihtiyaçlarını, öneri ve şikayetlerini dinler ve değerlendirir, , Hemşirelik bakımında ihtiyaç duyulan tekniklerin uygulanması, Hasta ile ilgili protokollere ve numunelere uyularak alınır, uygun şekilde vakit kaybetmeksizin yerine ulaşmasını sağlar ve bunların kayıtlarını tutar,
Kadın Doğum Hemşiresi Kadın Doğum Hemşiresi nedir Kadın Doğum Hemşiresi ne iş yapar Kadın Doğum Hemşiresi maaşları Kadın Doğum Hemşiresi nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.