AnasayfaBlogAktüerya Bilimleri Bölümü
Bölümler

Aktüerya Bilimleri Bölümü

05 Haziran 2020
Resimde sağ elinde siyah bir kalem ve sol elinde bir hesap makinesi tutan bir kişi görülüyor. Hesap makinesi yüzüne yakın bir yerde duruyor ve gözleri sanki dikkatle bir şeyler hesaplıyormuş gibi cihaza odaklanmış durumda. Kişi mavi uzun kollu bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Saçları kahverengi ve gözlerinin de kahverengi olduğu görülüyor. Görüntünün arka planı boştur, bu da görüntünün odağının kişi ve elindeki nesneler olduğunu ima etmektedir. Kişi yirmili yaşlarda görünüyor ve rahat bir duruşla dik duruyor.
Aktüerya Bilimleri HakkındaDerslerİş İmkanları
Belirsizlik durumlarında riskleri hesaplamak için matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılır.İstatistik, İktisada Giriş, Bilgisayar Programlama, Sigortacılığın TemelleriPrimarily Insurance sector
Enflasyon, sosyal ve politik faktörleri, şirketlerin risk kabul politikasını, poliçelerini ve sigorta şirketlerinin üretim niteliği ve kapasitesini içerir.Olasılık, Doğrusal Cebir, İktisada Giriş II, Bilgi ve İletişim Tekniklerinin TemelleriDanışmanlık sektörü
Risk yönetimi ile paralel bir dil konuşur.İleri Matematik, Matematiksel İstatistik, Finansal Matematik, Demografi ve Yaşam Modellerine GirişMobilya ve Aksesuar sektörü
Aktüerya bilimlerinin amacı, öğrencilere aktüer olma ve problemlere çözüm kullanabilme yetisi kazandırmaktır.İleri Matematik II, Matematiksel İstatistik II, Hayat Sigortaları MatematiğiEndüstriyel ve Üretim sektörü
Ekip çalışmasına yatkın, dikkatli, titiz, güncel olayları takip eden ve finans ve ekonomiye ilgi duyan bireyleri yetiştirir.Aktüerya Matematiği, Hayat Dışı SigortaSağlık sektörü
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanabilen, tüm olasılıkları düşünebilen bireyler yetiştirir.N/ADiğer sektörler
Aktüer olabilen bireyler, her tür olasılığı ve mali durumu düşünme yetisine sahip olmalıdır.N/AN/A
Bireyler, sigorta şirketlerindeki potansiyel riskleri yönetme yeteneği kazanmaktadır.N/AN/A
Bölümün mezunlarına, mevcut istihdam alanları ve kişisel yeteneklerine dayalı olarak çeşitli kariyer fırsatları sunulmaktadır.N/AN/A
Gelecekte başarılı bir kariyer hedefliyorsanız, analitik düşünebilen, dikkatli, titiz ve yüksek matematik bilgisine sahip olan Aktüerya Bilimleri bölümünü tercih edebilirsiniz.N/AN/A

Geleceğin meslekleri konusunda düşünen gençler varsa Aktüerya bilimleri için doğru yere geldiniz. Sınava giren öğrenciler için asıl problem, sınav sonrasında yaşanmaktadır. Bölüm seçme ve gelecekte iyi bir meslek edinmek için kararsız kalır. Ancak Aktüerya bilimleri üniversite için mantıklı tercih olabilir. Birçok uzmana göre bölüm, geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Aktüerya ile ilgili bir bilginiz olmayabilir. Ancak bu yazı sayesinde bölüm hakkında biraz daha bilginiz olacaktır. 

Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir?

Aktüerya bilimleri, bir belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek için matematik ve istatistik yöntemlerini kullanarak her tülü riskleri hesaplama işidir. Aktüerya bilimleri oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Enflasyon, sosyal ve politik etkenler, şirketlerin risk kabul politikası, poliçe, sigorta şirketlerinin üretim niteliği ve kapasitesi, mevzuat gibi alanları kapsamaktadır. Bu alanlarda hata riskini en aza indiren hesaplamalarla yapılan sanatın ismi olarak da Aktüerya bilimlerini söyleyebiliriz.  

Aktüerya bilimleri bölümü, risk yönetimi ile aynı dili paylaşmaktadır. Her ikisinin kullanım amaçları birbirlerine benzerlik göstermektedir. Riske ve problemlere karşı belli bir çözümleme getirmektir. Güçlü problem çözme yetisi bu bölümün önemli yapı taşından biridir. Eğitimin asıl amacı da istatiksel ve matematiksel verilerle öğrencilere aktüer olabilmenin ve olayları çözüme kavuşturma yetisine sahip olabilen bireyler yetiştirmektir. 

Aktüer ise, herhangi bir olayın tüm ihtimalini ve mali durumlarını düşünerek değerlendirebilmek için matematiksel ve istatiksel teknikleri kullanan kişilere denir. Aktüer, olayları çözümlemede en büyük yardımcısı matematik ve istatistik teknikleridir. Aktüer olan kişi her şeyi düşünmektedir. Olabilecek tüm olasılıkları saptayabilir. Bölümün üniversitesini okumuş ve belli bir seviyeye gelmiş kişiler aktüer olabilir.  

Aktüerya Mesleğinin Getirdiği Özellikler 

 1. Kişinin Ekip çalışmasına açık ve yatkın olması 

 2. Dikkatli, titiz ve gözü açık olması 

 3. Gündemi ve güncel olayları takip etmesi 

 4. Finans ve ekonomi sektörüne olan ilgi 

 5. İyi derece matematik bilgisine sahip olması 

 6. analitik düşünce yapısı olması 

Gibi özellikler Aktüerya bilimleri bölümü için önemlidir. Aslında bu özelliklerin birçoğu üniversitede kazanım olarak elde edilebilir. Burada sizlerin gayreti de gerekir. Bireylerin göstereceği gayret sayesinde iyi bir aktüer olma fırsatı doğar. Mesleğin gerekliliği için bu özellikleri barındırmak gerekir. Rakiplerinize göre farklılaşmak isterseniz yukarıdaki 6 özelliği not edin. Geleceğin meslekleri arasında yer alan aktüerler olarak siz de onlardan biri olabilirsiniz. 

Aktüerya Bilimleri İş İmkanları Nelerdir? 

Aktüerya bilimleri bölümünden mezun olan kişiler geniş bir sektör alanında iş bulabilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar öncelikle ‘’Sigortacılık’’ sektörünü seçmektedir. İş imkanının büyük bölümünü sigortacılık sektörü oluşturmaktadır. Aktüer olan kişi aynı zamanda Aktüerya bilimleri bölümünden mezun olmaktadır.  

Aktüerya Bilimleri Mezunları Ne İş Yapar?

Aktüerya bilimleri mezunları geniş bir iş sahasına sahip olur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi aktüerlerin önceliği sigortacılıktır. Diğer meslek ise şu şekildedir: 

 1. Mobilya ve Aksesuar 

 2. Danışmanlık 

 3. Endüstriyel ve Üretim 

 4. Sağlık

Bu 5 sektör Aktüerya bölümünü okuyanlar için tercih edilmektedir. Bunlar dışında da yine tercih yapılabilmektedir. İş imkanı bulduktan sonra kişilerin kazandığı maaş ortalaması ise 4 bin Türk Lirası civarındadır. Taban fiyat olarak asgari ücretle işe başlayabilirsiniz. Günümüzde birçok iş başlangıcı asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. Ancak işinizde iyi olursanız geleceği parlak meslek arasında gösterilmektedir. 

Aktüerya Bilimleri Dersleri Nelerdir? 

Aktüerya bilimleri bölümünü tercih eden öğrencilerin diğer merak ettiği konuda dersler. Bölümün içinde yer alan dersler öğrenci için önemli sayılmaktadır. Bölümle alakalı derslerin çoğunluğu ya da zorluğu tercih etmede etken olabilir. Üniversitelerde hangi bölümü seçerseniz seçin ilk sene genel bir ders takvimi bulunur. Üniversite de yer alan her bölüm için hemen hemen aynıdır. 

Birinci senenin ikinci döneminden başlayan yoğun ders takvimi ikinci senede devam eder. Bölümle alakalı dersler ikinci seneyle birlikte çoğalır. İlk sene oryantasyon süreci işler. Bölüme giriş derslerine birinci sene daha az yer verilir. Şimdi dilerseniz Aktüerya bilimleri dersleri neler, kabaca göz atalım. 

Birinci Yarıyıl 

 • İstatistik 

 • İktisada Giriş 

 • Bilgisayar Programlama 

 • Sigortacılığın Temelleri 

İkinci Yarıyıl 

 • Olasılık 

 • Doğrusal Cebir 

 • İktisada Giriş 2 

 • Temel Bilgi ve İletişim Teknikleri Kullanımı

Üçüncü Yarıyıl 

 • İleri Matematik  

 • Matematiksel İstatistik 

 • Finansal Matematik 

 • Demografi ve Yaşam Modellerine Giriş 

Dördüncü Yarıyıl 

 • İleri Matematik 2 

 • Matematiksel İstatistik 2 

 • Hayat Sigortaları Matematiği

Beşinci Yarıyıl 

 • Aktüerya Matematiği 

 • Hayat Dışı Sigorta Matematiği 

 • Regresyon Çözümlemesi 

 • Aktüeryal Yazılımlar 

 • Altıncı Yarıyıl 

 • Aktüerya Matematiği 2 

 • Sigorta ve Finans için Stokastik Süreçler 

Yedinci ve Sekizinci Yarıyıl tamamen seçmeli derslere ayrılmıştır. Yani Aktüerya bölümü son sene seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bazı yarıyıllarda da seçmeli ders olduğunu hatırlatalım. Seçmeli derslerde ise dikkat çeken şu dersler yer almaktadır; 

Sigorta İstatistiği, Veri Madenciliği, Finansal Risk Yönetimi, Reasürans, Aktüeryal Sistem Benzetimi, Sosyal Güvenlik Aktüeryası, Finansal Zaman Serileri, Aktüerya Uygulamaları, Yaşam Modelleri, Stokastik Calculus 

Bölüm içinde yer alan dersler birçok üniversitede hemen hemen aynıdır. İşleyiş ve düzen farklı olsa da çoğunlukla ismini verdiğimiz dersler görülmektedir. Aktüerya bilimleri daha çok matematik ağırlıklı olduğunu belirtelim. Ayrıca İnkılap, İngilizce ve Genel Matematik gibi dersler standart olduğu için listeye koymaya gerek duymadım. 

Aktüerya Bilimleri Tabanları ve Sıralaması 

Aktüerya bilimleri 4 yıllık bir bölümdür. Üniversite sınavında MF – 1 puan türü ile alım gerçekleşmektedir. MF – 1 puan türünde başarılı olan üniversiteye adayları bu bölüm tercih edebilir. Üniversiteyi 4 senenin sonunda bitiren öğrenciler ‘’Aktüer’’ unvanının sahibi olur. Aktüerya bilimleri okumak isteyen öğrenciler için sadece 4 üniversite yer almaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir: 

ÜniversitePuan TürüKontenjanTaban PuanBaşarı Sırası
Hacettepe ÜniversitesiSayısal70256,17518317248
Ankara ÜniversitesiSayısal60240,28299390042
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)Sayısal3214,66427477643
Kırıkkale ÜniversitesiSayısal30DolmadıDolmad

 Kırıkkale, bölümde açık kalan üniversite oldu. Diğer üniversitelerde ise ortalamanın altında bir puanla tercih listesinde yer aldığını söyleyebiliriz. Aktüerya bölümünü kazanmak ve seçmek birçok bölüme göre daha kolay. Önümüzdeki senelerde bu 4 üniversiteye yenileri ekleneceği düşünülmektedir. Ayrıca Aktüerya bölümünün farklı branş ve alanları olduğunu da belirtelim. Aslında geniş bir branş ve alana sahip. Ancak öğrenciler tarafından fazla keşfedilmemiş bölüm olarak durmakta. Gün geçtikçe üniversite adayları tarafından daha fazla tercih listesinde yer alacağı düşünülüyor. 

Belirsizlik durumlarında riskleri hesaplamak için matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılır, İstatistik, İktisada Giriş, Bilgisayar Programlama, Sigortacılığın Temelleri, Primarily Insurance sector, Enflasyon, sosyal ve politik faktörleri, şirketlerin risk kabul politikasını, poliçelerini ve sigorta şirketlerinin üretim niteliği ve kapasitesini içerir, Olasılık, Doğrusal Cebir, İktisada Giriş II, Bilgi ve İletişim Tekniklerinin Temelleri, Danışmanlık sektörü, Risk yönetimi ile paralel bir dil konuşur, İleri Matematik, Matematiksel İstatistik, Finansal Matematik, Demografi ve Yaşam Modellerine Giriş, Mobilya ve Aksesuar sektörü, Aktüerya bilimlerinin amacı, öğrencilere aktüer olma ve problemlere çözüm kullanabilme yetisi kazandırmaktır, İleri Matematik II, Matematiksel İstatistik II, Hayat Sigortaları Matematiği, Endüstriyel ve Üretim sektörü, Ekip çalışmasına yatkın, dikkatli, titiz, güncel olayları takip eden ve finans ve ekonomiye ilgi duyan bireyleri yetiştirir, Aktüerya Matematiği, Hayat Dışı Sigorta, Sağlık sektörü, Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanabilen, tüm olasılıkları düşünebilen bireyler yetiştirir, N/A, Diğer sektörler, Aktüer olabilen bireyler, her tür olasılığı ve mali durumu düşünme yetisine sahip olmalıdır, N/A, N/A, Bireyler, sigorta şirketlerindeki potansiyel riskleri yönetme yeteneği kazanmaktadır, N/A, N/A, Bölümün mezunlarına, mevcut istihdam alanları ve kişisel yeteneklerine dayalı olarak çeşitli kariyer fırsatları sunulmaktadır, N/A, N/A, Gelecekte başarılı bir kariyer hedefliyorsanız, analitik düşünebilen, dikkatli, titiz ve yüksek matematik bilgisine sahip olan Aktüerya Bilimleri bölümünü tercih edebilirsiniz, N/A, N/A
aktüerya bilimleri aktüerya bilimleri nedir aktüerya aktüerya bilimleri bölümü
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Masanın üzerinde duran bir dizüstü bilgisayar ve bir hesap makinesinin yakın çekimi. Dizüstü bilgisayarın klavyesi ve monitörü siyah, hesap makinesi ise beyazdır. Dizüstü bilgisayarın üstünde bir parça beyaz kağıt vardır. Arka planda bir kişinin başının, yüzünün, elinin ve beyaz bir nesnenin bulanık bir görüntüsü vardır. Kişinin başı hafifçe sola bakmaktadır ve koyu renk saçları vardır. Yüz hafifçe aşağıya doğru bakmaktadır. Kişinin eli bir kalem tutmaktadır ve beyaz nesne bulanıktır ve seçilmesi zordur. Masa ahşaptan yapılmıştır ve nispeten temizdir.
Ne Demek?

Aktüerya Bilimleri Ne Demek?

14 Ocak 2020
Aktüerya Bölümü
Bölümler

Aktüerya Bölümü Nedir?

20 Eylül 2020
Görüntünün ortasında, duvarları beyaza boyanmış, kırmızı çatılı küçük bir ev yer alıyor. Evin etrafı yemyeşil çimen ve ağaçlarla çevrili ve üzerinde kıvrık saplı siyah bir şemsiye bulunuyor. Evin solunda kalın yapraklı dalları olan büyük bir ağaç var. Evin sağında ise çeşitli çiçek ve bitkilerle dolu bir bahçe var. Yukarıdaki gökyüzü açık ve mavidir ve güneş pırıl pırıl parlamaktadır. Ev küçük ve şirin, etrafını çevreleyen beyaz bir çit var. Panjurları ve pencerelerinin yanı sıra çatıdaki baca da dahil olmak üzere evin ayrıntıları görülebiliyor.
Bölümler

Sigortacılık Bölümü Nedir?

09 Nisan 2020