AnasayfaBlogZaman Yönetimi Hakkında Her Şey
Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi Hakkında Her Şey

10 Temmuz 2019
Bir kadın masanın üzerinde oturmuş, elinde tuttuğu saate bakmaktadır. Sol kolunu uzatmış ve sağ kolunu bükmüş, saat dirseğinin kıvrımında durmaktadır. Bacak bacak üstüne atmış, yüzü ciddi bir ifade içinde, gözleri saatin yüzüne odaklanmış. Beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymiş, koyu kahverengi saçları omuzlarına gevşek dalgalar halinde dökülüyor. Masa açık ahşap renginde ve etrafına dağılmış bir dizüstü bilgisayar, bir lamba, mavi bir cilt, bir bitki ve arka planda bir kitaplık gibi nesneler var. Atmosfer bir odaklanma ve tefekkür atmosferidir.
KonuAçıklamaİlgili Detaylar
Zaman YönetimiGünümüzde ve geçmişe dönük baktığımızda toplumlarda ve yönetim kademelerinde belirginleşen bir kavram.Zamanın etkin kullanılabilmesi için geliştirilen stratejiler ve teknikler.
İş HayatıZaman yönetiminin belirgin şekilde önem kazandığı alanlardan biri.Yöneticilerin yoğun meşguliyetleri ve iş yükleri zaman yönetimini zorunlu kılar.
Zaman Yönetimi FarkındalığıToplumlar ve yönetim kademelerinde zaman yönetiminin önemini kavrama durumu.Farkındalık zaman yönetimi performansını artırabilir.
Zaman Yönetimi TeknikleriZamanı etkin ve verimli kullanmak için uygulanan yöntemler.Planlama, önceliklendirme, delegasyon, multitasking vb.
Zaman Yönetimi AraçlarıZaman yönetimini kolaylaştıran ve destekleyen teknolojiler ve yazılımlar.Takvim uygulamaları, proje yönetim araçları, zaman takip yazılımları vb.
Zaman Yönetimi EğitimleriZaman yönetimini geliştirmek ve etkin kılmak için düzenlenen eğitim programları.Online ve offline dahil birçok platformda sunulan eğitimler.
Zaman Yönetiminin FaydalarıZaman yönetiminin kişisel ve profesyonel hayatta sağladığı avantajlar.Stres azalması, artan verimlilik ve performans, daha fazla boş zaman.
Zaman Yönetiminin ZorluklarıZaman yönetimini uygulamak ve sürdürmekle ilgili karşılaşılan engeller ve zorluklar.Öncelikleri belirleme zorluğu, zaman tahmini hataları, zaman hırsızları.
Zaman Yönetimi ve StresZaman yönetiminin stres üzerindeki etkisi.Etkin zaman yönetimi, stres düzeyini azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.
Zaman Yönetimi ve VerimlilikZaman yönetiminin verimliliğe olan etkisi.Zaman yönetimi teknikleri, kişisel ve iş verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Günümüzde ve geçmişe dönük baktığımızda zaman yönetimi kavramının toplumlarda ve yönetim kademelerinde farkındalıkla ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu ne demek? İş hayatını ele alırsak yöneticilerin meşguliyetlerinden dolayı zaman yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır. 

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Bir Eğitim Aracı

Akademik olarak Danimarka’da oluşan ve daha sonra tüm dünyaya bir eğitim aracı olarak yayılan bir yöntem. Yöneticilerin zamanlarını daha iyi plânlamak için bu soruna bir çözüm aramasına yardımcı olacak konuların ve yöntemlerin araştırılmasıyla başlamış. Bu nedenledir ki günümüzde zaman yönetimi her alanda milyar dolarlık bir sektör olarak karşımıza çıkmakta.

Zaman yönetimi konusunda ana tema düşünce olup günümüzün her detayının küçük bölümlere ayrılarak daha iyi plânlamasının yapılması ile sağlanır. Sonrasında ise iş hayatında yöneticilerin daha verimli olarak hareket etmelerini sağlayacak olmasını beraberinde getiren bir süreç olarak karşımıza çıkmakta.

Hangi Durumları Kapsar?

Zaman yönetimi hayatımızda önemsememiz gereken bir yer kaplamakta. Bireysel kaygının artmasından dolayı günlük olayların baskısından kurtulmak için önceliklerimizi açıkça belirlememiz gerektiğini kesin olarak savunur. Yıllar içinde bu yönetim kavramının çeşitli yaklaşımları akademik anlamda ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımların her birisi konunun gelişimi için ayrı ayrı önem arz etmekte ve bu nedenle çok önemli bir yer teşkil eder. 

Ancak bazı yaklaşımlar çabalarımızla aynı yönde performans oluşturmadığından dolayı sorun olarak belirlenmiştir. Zaman çok değerli bir hazine. Belirli bir ahenk içinde acımasızca yoluna devam eder. Geçip giden zamanı asla geri döndüremediğimiz gibi kullanımını da çok iyi bilmeliyiz. Eşit şartlarda kullandığımız bu olgu her bireye günde 24 saat ve haftanın 7 günü olarak adil bir şekilde pay edilmiştir. Zaman satın alamadığımız biriktiremediğimiz veya kimseden ödünç alamadığımız bir olgu olarak kendini daima bize hatırlatır.

Zaman Yönetimi Nasıl Planlanır?

Zaman yönetimi denince temel hedef olarak bireyin kendisini ve iş oluşumlarını istenen düzeyde organize ederek gerçekleşmesi olmalı. İyi bir zaman planlaması sayesinde birçok sorunun ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Zaman planlamasının uygulama aşamasında hangi durumlara dikkat çekmek gerekir. Bunları kısaca inceleyelim;

 • Belirlediğimiz işleri zordan kolaya doğru yapmak,

 • İşleri gün ve saate göre yaparak geciktirmemek,

 • Elimizdeki iş dışında başka bir işe geçmemek,

 • Var olan iş durumuna tüm enerjimizi vermek,

 • Yaratıcılıkla ilgili faaliyetlere zaman ayırmak,

 • Rutin işlerden ve gereksiz ayrıntılardan uzak durmak,

 • Toplantılarda gündemi kullanmak ve toplantıları zamanla sınırlandırmak,

 • Engellenmediğimizi düşündüğümüz saatleri belirlemek,

 • Çalışmayı engelleyen faktörleri tespit edip bunların oluşmasına yol açacak neden için önlem almak.

 • İş paylaşımı yapılabilecek kalifiye eleman yetiştirmek, 

Zaman Planlamasının Yanlış Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Zamanımızı profesyonelce kullanmıyorsak yönetme tarafında yanlış giden bir şeyler var demektir. Aşağıdaki unsurlar hayatımızda mevcut ise bu nedenlerden dolayı kaygılarımız artarak devam eder. Bu durum da başarı yönünde negatif etkilenmemize neden olur. Bu konuları kısaca sıralayacak olursak;

 • Sürekli olarak İş yetiştirememe endişesi olması,

 • İrtibat kuracağımız kişiler ve ziyaretçilerimiz için yeterli zaman ayıramama,

 • İrtibat kurulması ve ziyaret edilmesi önemli olan kişilerle bir araya gelememe,

 • Cevap verilmesi gerek e-mail vs. gibi dijital ortamların yanıtsız bırakılması,

 • Akşam yemeğinden sonra işlerimizden kaynaklı oluşan stres,

 • Telefon görüşmelerimizi yetiştirememe,

 • Verimsiz, meşguliyetlerle dolu bir günün ardından, boş bir gün geçirme duygusu ile yorgunluk, üzüntü ve stres oluşumu.

Etkin Zaman Yönetimi 

İş hayatında etkin zaman yönetimi dört aşamalı bir yol izlenerek yapılabilir. 

 • Zaman yönetimi kurallarından ilki olan bu yöntem çok önemlidir. İlk önce bir zaman çizelgesi oluşturmak gerek. Zaman çizelgesi bir insanın günlük yaşamını nelerin meşgul ettiğini belirlemesine yarayan güzel bir analiz aracıdır. Bu analizi yapabilmek için 24 saatimizi 15 er dakikalık bölümler halinde bölerek 1 hafta kayıt altında tutmalıyız. Daha sonra hangi işlere ne kadar zaman ayırdığımızı bulmalıyız. Bu sayede gereksiz işlere ve önemli işlere ayırdığımız toplam süre ortaya çıkmaktadır. Başarılı birçok yöneticinin böylesine bir kayıt cetvelini aksatmadan tuttuğu gibi düzenli olarak her hafta sonuçlarını kontrol ettiği bilinen bir gerçek. Orta düzey etkin yöneticiler ise iki, üç ya da dört haftalık bir süre zarfı için zaman kaydı tutarlar. Yapılan her denemeden sonra da zaman kullanım cetvelleri üzerinde yeniden düşünülerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Zaman kullanımı pratikle geliştirilebilir üzerinde denetim kurmaya yönelik sürekli bir çaba ve zamanı boşa harcamanın önüne geçebilir.

 • İkinci adım olarak kullanacağımız yöntem günlük zamanımızın nasıl kullanılacağını gösteren bir plan hazırlamak. Bu hazırladığımız planın yazılı olması gerekmiyor fakat ertesi güne mutlaka planlı olarak girmek lazım. Plan hazırlarken şu maddeleri mutlaka yerine getirmek gerek. Günlük ve haftalık işlerin tespiti iyi yapılmalı. Bu nedenle yapılması düşünülen işlerin nedenleri iyi araştırılmalı ve faydası neler belirlenmeli. Bu işin hiç yapılmaması durumunda ise ne olabileceği konusu iyi düşünülmelidir. Bu işi bir başkasının yapıp yapamayacağı konusu üzerinde durulur. Her gün önem sırasına göre altı önemli iş en önemliden en önemsize doğru sıralanmalıdır. 

 • Hazırlanan plan uygulamaya geçirilmeli. Bu nedenle en önemli görülen iş ilk olarak yapılmalı. En zor iş ise en enerjik zamana ayrılmalı. Diğer bir yöntemde kolay işleri zor işlerin yaymak ve önemsiz işlerimizi verimimizin en düşük olduğu zamanlara yaymaktır. Fazla ayrıntıya girmeden aşırı titizliğe kaçmadan ve önemsiz kararları çabuk alarak aynı nitelikteki işleri aynı grupta toplamalıyız. 

 • Bu yöntemde gün sonunda mutlaka günün özeti çıkarılmalı zamanımızın nasıl geçtiğinin değerlendirilmesi iyi yapılmalıdır. 

Sistematik Çalışma

Sonuç olarak zaman yönetimi temelinde asıl amaç kişisel ve profesyonel önceliklerimizin belirlenerek bu yönde alınan kararların düzenlemelerle uygulamaya geçilmesidir. Zamanımızı kontrol altında tutmak için sürekli saate bakmadan işlerimize odaklı bir şekilde çalışmak gerek. Kısaca daha uzun süre ve daha çok çalışma anlamına gelmeyen zaman yönetimi sistematik çalışma anlamına gelmektedir. 

Bu nedenledir ki zaman yönetimi konusunda endişelenmemiz gereken durum zamanın yetersizliği değil nitelikli geçirilmesidir. Hızlanmak veya zamanı verimli kullanmak bize yardımcı olmayacağı gibi ilerleyen dönemde sorunlar yaratacaktır. Zaman denen kaynağın iyi kullanılması ve yönetilmesinin yolu kişisel olarak veya bulunduğumuz yapılarda sürekli iyileşme ve gelişmesiyle oluşabilecek durumlardan ibarettir.

Her zaman başarının yolu zaman yönetimi. Zaman geri alınamaz, ileri sarılamaz ve saklanamaz. Zamana dair yapılabilecek tek şey ondan en iyi biçimde faydalanmak. Zamanı doğru kullanın. İşe basit ve önemsiz gibi görünen alışkanlıklarınızı gözden geçirerek başlayabilirsiniz. Zamanın kötüye kullanımı da iyiye kullanımı da elinizde. İstanbul İşletme Enstitüsü bu konuda online eğitimler veriyor. Alacağınız Zaman Yönetimi Eğitimi size bu konuda çok yardımcı olabilir.

Yazar: Murat Kahraman

Zaman Yönetimi, Günümüzde ve geçmişe dönük baktığımızda toplumlarda ve yönetim kademelerinde belirginleşen bir kavram, Zamanın etkin kullanılabilmesi için geliştirilen stratejiler ve teknikler, İş Hayatı, Zaman yönetiminin belirgin şekilde önem kazandığı alanlardan biri, Yöneticilerin yoğun meşguliyetleri ve iş yükleri zaman yönetimini zorunlu kılar, Zaman Yönetimi Farkındalığı, Toplumlar ve yönetim kademelerinde zaman yönetiminin önemini kavrama durumu, Farkındalık zaman yönetimi performansını artırabilir, Zaman Yönetimi Teknikleri, Zamanı etkin ve verimli kullanmak için uygulanan yöntemler, Planlama, önceliklendirme, delegasyon, multitasking vb, Zaman Yönetimi Araçları, Zaman yönetimini kolaylaştıran ve destekleyen teknolojiler ve yazılımlar, Takvim uygulamaları, proje yönetim araçları, zaman takip yazılımları vb, Zaman Yönetimi Eğitimleri, Zaman yönetimini geliştirmek ve etkin kılmak için düzenlenen eğitim programları, Online ve offline dahil birçok platformda sunulan eğitimler, Zaman Yönetiminin Faydaları, Zaman yönetiminin kişisel ve profesyonel hayatta sağladığı avantajlar, Stres azalması, artan verimlilik ve performans, daha fazla boş zaman, Zaman Yönetiminin Zorlukları, Zaman yönetimini uygulamak ve sürdürmekle ilgili karşılaşılan engeller ve zorluklar, Öncelikleri belirleme zorluğu, zaman tahmini hataları, zaman hırsızları, Zaman Yönetimi ve Stres, Zaman yönetiminin stres üzerindeki etkisi, Etkin zaman yönetimi, stres düzeyini azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir, Zaman Yönetimi ve Verimlilik, Zaman yönetiminin verimliliğe olan etkisi, Zaman yönetimi teknikleri, kişisel ve iş verimliliğini önemli ölçüde artırır
zaman yönetimi zaman online eğitimler yöntem etkili zaman yönetimi planlama
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.