AnasayfaBlogYerel Yönetimler Bölümü
Bölümler

Yerel Yönetimler Bölümü

23 Ekim 2020
Bu görüntü, ön planda binalar ve metin, arka planda ise bir şehir manzarası ile bir su kütlesi üzerindeki bir köprüyü tasvir etmektedir. Ön planda bir merdivenin yakın çekimi ve bulanık bir pencere var. Görüntünün üst kısmına doğru, mor bir arka plan üzerinde beyaz bir harf ve siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir harf var. Sağ tarafta ise renkli bir şehir görüntüsü var. Köprü güçlü, sağlam bir yapıdır ve altından uzun bir su geçmektedir. Arka plandaki şehir, çeşitli şekillerde uzun ve kısa binalar ile parlak renklerin bir karışımıdır. Şehirde çok fazla hareketlilik var, arabalar ve insanlar etrafta dolaşıyor. Manzara nefes kesici ve hareketli bir şehrin mükemmel bir örneği.
Yerel Yönetimler KavramlarıDetaylarEk Bilgiler
Yerel YönetimlerAnayasanın kendine has bir ayrımı olan ve toplumun yerel gereksinimlerini karşılamak amacıyla var olan kuruluşlarTanımı, “il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri”dır. 1389 belediye Türkiye'de bulunmaktadır.
BelediyelerYerel yönetimlerin bir kısmını oluşturan ve yöneticileri beş yılda bir seçilen organlarBüyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ve Belde (Kasaba) Belediyeleri Türkiye'deki belediye türleridir.
İl Özel İdareleriYerel yönetim birimlerinin diğer ayağını oluşturan, vali tarafından yönetilen ve yerel ve merkezi yönetim temsilcileri tarafından oluşturulan organlarİlçe temsilciliklerinin adı “İlçe Özel İdaresi”dir.
Yerel Yönetimler BölümüMarmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan ve yerel yönetim konularında disiplinler arası bir eğitim sağlayan bir lisans bölümüBölüm, yerel siyasetin küresel gelişmeleri değerlendirebilecek, analitik düşünebilen ve kamuya yararlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
İş İmkanlarıYerel Yönetimler bölümü mezunları KPSS ile memur olabilirler. Yerel yönetimlerde, gençlik ve spor il müdürlüklerinde, emniyet genel müdürlüğünde ve Jandarma Genel Komutanlığında iş imkanları bulunmaktadır.Kaymakamlık ve idari hakimlik sınavlarına da başvuru hakkı vardır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, derneklerde ve vakıflarda da çalışabilirler.
Bölüm Mezunlarının İşleriYerel yönetimlerde her kademede, özel sektörde araştırma geliştirme ve personel yönetimi gibi pozisyonlarda görev alabilirler.Resmi yazışmalar ve kanun, tüzük, yönetmeliklere hakim olma gibi donanımlar bölüm mezunlarından beklenir.
Bölüm DersleriAnayasa Hukuku, Yönetim Bilimlerine Giriş, Yerel Yönetimler, Yönetim Hukuku gibi dersler yer almaktadır.Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve yabancı dil (İngilizce) gibi genel dersler de programa dahildir.

Yerel yönetimler, anayasal kuruluşlardır. Kuruluş amaçları; il, ilçe ve belde gibi farklı büyüklükteki topluluktaki insanların gereksinimlerini karşılamaktır. Anayasada yerel yönetimlerin tanımı, “il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri” ifadeleriyle yapılmıştır. 

Yerel yönetimlerin bir kısmını belediyeler oluşturur. Belediyelerin yöneticisini yani başkanlarını belirlemek için de beş yılda bir “Yerel Seçimler” yapılır. İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde toplamda 1389 belediye bulunur. 30 Büyükşehir Belediyesi, 51 İl Belediyesi, 519 Büyükşehir İlçe Belediyesi, 403 İlçe Belediyesi ve 386 Belde (Kasaba) Belediyesi toplam sayı içinde yer alır. Belediyeler yerel yönetimlerin sadece bir ayağıdır. 

Yerel yönetim birimlerinin diğer ayağını da İl Özel İdareleri oluşturur. Merkezi yönetim temsilcisi vali il özel idarelerinin başında bulur. Karar organında merkezi yönetim temsilcilerinin yanı sıra yerel yönetimden de temsilciler vardır. İl özel idarelerinin ilçe temsilciliklerinin adı da “İlçe Özel İdaresi”dir. Belediyeler ve il özel idareleriyle birlikte kalkınma ajansları, belediyelere bağlı birimler, gençlik ve spor il müdürlükleri de yerel yönetimler kapsamındadır. 

Yerel Yönetimler Bölümü Nedir?

Yerel yönetimler lisans bölümü ilk olarak Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kuruldu. 2015-2016 akademik yılında ilk kez öğrenci kabul etti. İlk mezunlarını da 2019 yılında verdi. Marmara Üniversitesi’nin öncülüğünü Iğdır Üniversitesi devam ettirdi. İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi çatısı altında Yerel Yönetimler bölümünü kurdu. İlk öğrencilerini de 2019-2020 eğitim öğretim yılında aldı.

Yerel Yönetimler disiplinler arası bir lisans bölümüdür. Kamu yönetimi, siyaset bilimi, iktisat gibi bölümlerle ortak noktaları vardır. Yerel Yönetimler bölümünün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden farkı toplumsal, ekonomik ve siyasal olayları yereli temel alarak anlamaya çalışmasıdır. Kentsel problemlere ve çözümlerine daha fazla odaklanmasının sebebi de budur.

Bölümde verilen eğitimin amacı yerel siyaseti küresel gelişmelerle değerlendirebilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerini daha girişimci, daha bilinçli, daha vizyonlu ve geniş çerçeveden bakabilecek bireyler olarak yetiştirmek de bölümün hedeflerinden biridir. Analitik düşünerek çözüm odaklı bakış açısı kazandırmak da bir başka amaç sayılabilir. Kamu yararını gözeten, toplumsal refahı öncelik sayan yerel yönetim uzmanları yerel kalkınmanın da öncüsü olacaktır. Bölümü seçecek öğrencilerin iletişim yönünün kuvvetli olması ve güçlü sosyal ilişkiler kurabilmesi gerekir. Kısaca girişimciliği gelişmiş ve kolay iletişim kurabilen öğrenciler meslek hayatının da başarılı bireyleri olacaktır. 

Yerel Yönetimler Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Yerel Yönetimler bölümü mezunları KPSS ile memur olabilirler. Atanabilecekleri memuriyet kadroları KPSS sınavının P3 puan türüne göre alım yapmaktadır. Yerel Yönetimler bölümünün iş imkanları arasında sayılabilecek ilk kurum belediyelerdir. Anayasadaki yerel yönetimler tanımından da anlaşılacağı üzere bölüm mezunlarının çalışabileceği kamu kurumları şöyle sıralanabilir. 

 • İl Özel İdareleri,

 • Büyükşehir Belediyeleri, 

 • İlçe Belediyeleri,

 • Belde Belediyeleri,

 • Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı da iş alanı olabilir. Bu iki kurumda subay alımlarına ve komiser yardımcılığı sınavlarına başvurabilirler. Kaymakamlık ve idari hakimlik de başvurabilecekleri diğer sınav alanlarıdır. Özel sektör de çalışma alanları arasındadır. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, dernekler ve vakıflarda da çalışabilirler. Marmara Üniversitesi’nde bu bölümü okuyan öğrenciler Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olanların gireceği bütün sınavlara girebilirler. 

Yerel Yönetimler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yerel Yönetimler bölümünde okuyan öğrenciler; yerel yönetimler başta olmak üzere özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışabilecek donanımla mezun olurlar. Mezunları; yerel yönetimlerin bütün birimlerinde, her kademede çalışabilecek donanımla mezun olurlar. Özel sektörde ise, araştırma geliştirme bölümü ve personel yönetimi gibi kademelerde görev alabilirler. 

Resmi yazışmaları bilmeleri ve kanun, tüzük, yönetmeliklere hakim olmaları da yerel yönetimler alanında başarılı olmalarını sağlar. Bilgisayarı iyi kullanmak ve yazı diline hakim olmak da çalışanlardan beklenilenler arasındadır. 

Yerel Yönetimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Yerel Yönetimler bölümün dersleri kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile benzerlik gösterir. Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve yabancı dil (İngilizce) bütün bölümlerde olduğu gibi yerel yönetimlerde de vardır. Marmara Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü ders müfredatına bakıldığında; okutulan dersler şöyle listelenebilir: 

 •  Anayasa Hukuku

 • Yönetim Bilimi

 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı

 • dijital okuryazarlık

 • Yerel Yönetimlere Giriş

 • Siyaset Bilimi 

 • Hukukun Temel Kavramları 

 • Sosyoloji 

 • Kent Diplomasisi

 • Yerel Seçim Sistemleri

 • Kamu Yönetimi

 • Siyaset Bilimi

 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 • Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Yerel Yönetim Tarihi

 • Kent Sosyolojisi

 • Türkiye'de Siyasal Hayat

 • İdari Yargı

 • Yerel Yönetim Maliyesi

 • Türkiye'de Kentleşme Politikaları

 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

 • İmar Uygulamaları

 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi 

 • Kent ve Bölge Planlama

 • Çevre Sorunları ve Yönetimi

 • Kent Kültürü ve Estetiği

 • Yerel Yönetim Sistemleri

 • Yerel Hizmet Yöntemleri

 • Yerel Siyaset

 • Kent ve Bölge Planlama

 • Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler

Marmara Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi’nde ki bölüm dersleri benzerlik gösterir. İki üniversitenin dersleri arasında göze çarpan en farklı ders “Küresel Kentler ve İstanbul” dersidir.

Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puan ve Sıralama

Yerel Yönetimler bölümü ülkemizde sadece Marmara Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi’nde var. Merkezi sınavla Eşit Ağırlık puan türüne göre öğrenci alır. İki üniversitenin kontenjanlarına bakıldığında bölümün toplam 103 kontenjanı bulunduğu görülür. Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) son güncel verilerine göre bölümün taban puanı ve sıralaması şöyledir:

ÜniversiteFakülteBölümKontenjanTaban PuanSıralama
Marmara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler FakültesiYerel Yönetimler62276,23615347.078
Iğdır Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fak.Yerel Yönetimler41DolmadıDolmadı

Yerel Yönetimler bölümüyle ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bilgisi de paylaşılmalıdır. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler bölümüne DGS ile geçilebilir. DGS’de de Eşit Ağırlık puan türüne göre öğrenci alır. Kontenjanı 2. Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler ön lisans bölümünden mezun olan öğrenciler tercih edebilir. 

Yerel Yönetimler, Anayasanın kendine has bir ayrımı olan ve toplumun yerel gereksinimlerini karşılamak amacıyla var olan kuruluşlar, Tanımı, “il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri”dır 1389 belediye Türkiye'de bulunmaktadır, Belediyeler, Yerel yönetimlerin bir kısmını oluşturan ve yöneticileri beş yılda bir seçilen organlar, Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ve Belde (Kasaba) Belediyeleri Türkiye'deki belediye türleridir, İl Özel İdareleri, Yerel yönetim birimlerinin diğer ayağını oluşturan, vali tarafından yönetilen ve yerel ve merkezi yönetim temsilcileri tarafından oluşturulan organlar, İlçe temsilciliklerinin adı “İlçe Özel İdaresi”dir, Yerel Yönetimler Bölümü, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan ve yerel yönetim konularında disiplinler arası bir eğitim sağlayan bir lisans bölümü, Bölüm, yerel siyasetin küresel gelişmeleri değerlendirebilecek, analitik düşünebilen ve kamuya yararlı bireyler yetiştirmeyi hedefler, İş İmkanları, Yerel Yönetimler bölümü mezunları KPSS ile memur olabilirler Yerel yönetimlerde, gençlik ve spor il müdürlüklerinde, emniyet genel müdürlüğünde ve Jandarma Genel Komutanlığında iş imkanları bulunmaktadır, Kaymakamlık ve idari hakimlik sınavlarına da başvuru hakkı vardır Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, derneklerde ve vakıflarda da çalışabilirler, Bölüm Mezunlarının İşleri, Yerel yönetimlerde her kademede, özel sektörde araştırma geliştirme ve personel yönetimi gibi pozisyonlarda görev alabilirler, Resmi yazışmalar ve kanun, tüzük, yönetmeliklere hakim olma gibi donanımlar bölüm mezunlarından beklenir, Bölüm Dersleri, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimlerine Giriş, Yerel Yönetimler, Yönetim Hukuku gibi dersler yer almaktadır, Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve yabancı dil (İngilizce) gibi genel dersler de programa dahildir
Yerel Yönetimler bölümü Yerel Yönetimler Lisans Üniversite Fakülte Marmara Üniversitesi Iğdır Üniversitesi Belediyeler
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.