AnasayfaBlogYabancı Dil Eğitimi Mi Çokkültürlü Sosyal Yaşam Mı?
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi Mi Çokkültürlü Sosyal Yaşam Mı?

13 Ocak 2021
Yabancı Dil Eğitimi Mi Çokkültürlü Sosyal Yaşam Mı?

Yabancı dil eğitimi diğer uluslarla iletişim sağlamak için kişinin anadili dışındaki dillerde eğitim almasıdır. Ülkemizde %85 İngilizce, %8 Almanca, %5 Fransızca, %2 diğer dillerde eğitim veriliyor. Tarih, Edebiyat ve İlahiyat fakültelerinde ise Arapça, Farsça, Osmanlıca okutuluyor. Ayrıca ticaret ve turizmden dolayı Rusça ülkemizde rağbet gören diller arasında.

Bilgi ve kültür aktarımının hızlandığı bir çağdayız. Bilgi kolaylıkla yayılıyor. Bunun sebebi ise bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi. Ülkelerarası sınırlar kalktı, rekabet arttı. Teknoloji ve ticaretin dışında kalmamak, dünyaya açılmak gerekiyor. Bunun için yapılacak ilk şey uluslararası iletişimi geliştirmek. Kültürlerarası iletişim ortak bir dili gerekli hale getirdi. Bu gereklilik dil öğrenme zorunluluğunu doğurdu. Yani yabancı dil eğitimini.

Yabancı Dil Eğitimi ve Çokkültürlü Sosyal Yaşam

Sosyal yaşam kişilerin aynı ortamda duygu ve düşüncelerini paylaştıkları, iletişim ve etkileşimde bulundukları ortak alandır. İletişimin ve ulaşılabilir olmanın kolaylığı farklı ülkelerden insanların aynı ortak alanı paylaşmalarına neden oldu. Bu paylaşım çokkültürlü sosyal yaşamı meydana getirdi.

İnsanların çoğu büyük şehirlerde yaşıyor. Büyük şehirde yaşayan kişinin yabancı biri ile karşılaşması günlük rutin haline geldi. Örneğin Stuttgart( Almanya) şehrinin 581000 nüfusu var. Yapılan bir araştırmaya göre bu şehirde her beş kişiden biri farklı bir pasaporta sahip. Her üç kişiden biri Almanya’ da doğmamış. Stuttgart’ da her iki evlilikten birinde en az iki eşten birinin Alman pasaportu yok. Bu durum sadece Avrupa ülkeleri için geçerli değil. Türkiye de artık çokkültürlü sosyal yaşamın görüldüğü ülkelerden biri.

Resmi rakamlara göre ( Aralık 2020 itibariyle) ülkemizde 3 milyon 639 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye son yıllarda İran, Afganistan ve Orta Asya’dan hiç azımsanmayacak rakamlarda göç alıyor. Yabancı dil eğitimi dediğimizde sadece İngilizce aklımıza geliyor. Yazımızın başında ülkemizde verilen yabancı dil eğitiminin % 85’nin İngilizceye ait olduğunu belirtmiştik. Ama ülkemizin aldığı göçlere bakarsak gelen insanların çoğu Arapça ve Farsça konuşuyor. Yani ülkemizde sadece İngilizce değil Arapça ve Farsça dil eğitimi de önem kazanıyor.

Yabancı Dil Eğitimi Sürecindeki Hatalar Nelerdir?

Ülkemizde birçok yabancı dil eğitimi veren kurs ve okullar var. İnsanlar yabancı dile ait temel bilgilerini bu kurumlardan öğreniyor. Genel olarak gramer konusunda başarılı bir ülkeyiz. Fakat iş yabancı dilde derdimizi anlatmaya gelince orada tıkanmalar yaşıyoruz. Öğrendiklerimizi pratiğe dökmekte zorlanıyoruz. Peki, bunun sebebi nedir? Bu durumun birkaç sebebi var:

 • Aceleci olmak: Yabancı dil eğitim sürecinde çok aceleciyiz. Hemen hızlı ve akıcı konuşmak istiyoruz. Her şeyi bir anda anlamak, kavramak derdindeyiz. Oysaki yabancı dil eğitimi uzun bir süreç. Bu dönemde sabırla dinlemek, okumak ve izlemek gerekiyor. Çokkültürlü sosyal yaşam içerisinde acele etmeden sindire sindire kendimizi yabancı dil konusunda eğitmek mümkün.

 • Mükemmeliyetçi olmak: Konuşurken hata yapmaktan korkuyoruz. Gramer kurallarına göre konuşmaya kendimizi zorluyoruz. Oysaki insan kendi anadilini bile çoğu zaman kurallarına göre konuşmuyor. Kurallara odaklanan kişi o kurallar dünyasında kayboluyor ve derdini anlatamaz hale geliyor. Başarısızlığa uğradığı için strese giriyor. Bu durumu çözmek için en iyi yol rahat bir arkadaş ortamında sohbet etmek. Çokkültürlü sosyal yaşamda farklı dillerden birçok insanla arkadaşlık kurabiliriz.

 • Yabancı dil eğitimini ders olarak görmek: Yabancı dil eğitimi sadece bir okul dersi değildir. Çokkültürlü sosyal yaşamın bir parçasıdır. Anadili Türkçe olan bizler yıllarca Türkçe dersi görüyoruz. Bu dersleri işlerken aynı zamanda hayatımızda Türkçeyi kullanıyoruz. Bir yabancı dili hızlı ve pratik konuşmanın en kısa yolu günlük konuşma dilini öğrenmektir. Öğrenmek istediğimiz yabancı dili de günlük konuşmalarımıza dâhil etmeliyiz. Çokkültürlü sosyal yaşamda günlük konuşma dilini çok sık kullanır ve pratik yapmış oluruz. Bu durum öğrenmemizi daha kolay hale getirecektir. Yabancı dil eğitimi ile yaşamımız arasında bir bütünleşme sağlayacaktır. Çokkültürlü sosyal yaşam bu bütünleşme için bulunmaz bir fırsat.

Yabancı Dil Eğitiminin Çokkültürlü Sosyal Yaşama Faydaları

 • Yabancı dil eğitimi alan kişinin içinde bulunduğu çokkültürlü sosyal yaşama karşı farkındalığı artar. Yani dünyada sadece kendi milletinden, kültüründen insanların yaşamadığını anlar. 

 • Farklılıklara saygısı çoğalır. Çokkültürlü sosyal yaşamın bir çeşitlilik olduğunu yaşayarak gözlemler.

 • Kişi sosyal yaşamında farklı dil kullanan bireyleri ötekileştirmez.

 • Aldığı yabancı dil eğitimi ile o ülkenin kültürünü, yaşam tarzını, geleneklerini öğrenir.

 • Çokkültürlü sosyal yaşama sahip insanlar aldıkları yabancı dil eğitimi neticesinde toplumda kendilerini daha net ifade ederler.

 • Bulundukları ortamlarda yanlış anlaşılmaların veya anlaşmazlıkların önüne geçerler.

 • Yabancı dil eğitimi çokkültürlü sosyal yaşamda basmakalıp düşünce, bağnazlık, önyargı gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır.

 • Çokkültürlü sosyal yaşamda azınlık dili konuşanlar kendilerini anlayan bir toplumda yaşadıkları için psikolojik rahatlık içindedirler.

Çokkültürlü Sosyal Yaşamın Yabancı Dil Eğitimine Faydaları

 • Çokkültürlü sosyal yaşamda birden fazla dil konuşulur. Birey bu dillerden en az birini öğrenmek için kendini yabancı dil eğitimi almaya zorunlu hisseder.

 • Yabancı dil eğitimi alan kişi bol miktarda zihinsel jimnastik yapar. Sürekli yeni kelimeler öğrenme peşindedir.

 • Birey, çokkültürlü sosyal yaşama sahip olduğu için işte, okulda, çarşıda sürekli farklı dil konuşan insanları görür. Böylece yabancı dilde bolca pratik yapar.

 • Kişi çokkültürlü sosyal yaşamında samimi arkadaşlıklar kurar. Samimi ortamlarda konuşulan yabancı dil daha kolay gelişir. Günlük dile hâkimiyet artar. Konuşma hızı yükselir.

 • Kişi bulunduğu ortamda tam olarak ne konuşulduğunu anlamasa bile o dilin hangi dil olduğunu bilir.

 • Çokkültürlü sosyal yaşam sayesinde yabancı dil artık bir ders olmaktan çıkar. Kişinin, yaşadığı toplumda kullandığı bir araç haline gelir.

Kısacası, çokkültürlü sosyal yaşam her ülkede görülen bir hayat tarzı haline geldi. Savaşlar, iklim değişikliği ve ekonomik sorunlar nedeniyle birçok insan kendi ülkesinden göç etmek zorunda kalıyor. İçinde bulunduğumuz 21. Yy’ da adeta bir kavimler göçü yaşanıyor. Göç eden insanlar sadece kendileri göç etmiyor. Dil, kültür ve geleneklerini de gittikleri ülkelere taşıyor. Birey göç ettiği ülkeye hızla adapte olmak zorunda. Bu zorunlulukta yabancı dil eğitimini beraberinde getiriyor.

Birey anadilini annesinden öğreniyor. Yabancı dili ise hayatını geçirmek zorunda olduğu çokkültürlü sosyal yaşamdan. Karşılıklı faydalarını göz önünde bulundurursak sizce bize dil öğreten yabancı dil eğitimi mi yoksa çokkültürlü sosyal yaşam tarzı mı? İsterseniz bir düşünün.

Yabancı Dil Eğitimi Nedir?

Yabancı dil eğitimi diğer uluslarla iletişim sağlamak için kişinin anadili dışındaki dillerde eğitim almasıdır. Kültürlerarası iletişim ortak bir dil kullanmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu durum da Yabancı dil eğitimini doğurmuştur.

Çokkültürlü Sosyal Yaşam Nedir?

Sosyal yaşam kişilerin aynı ortamda duygu ve düşüncelerini paylaştıkları, iletişim ve etkileşimde bulundukları ortak alandır. İletişimin ve ulaşılabilir olmanın kolaylığı farklı ülkelerden insanların aynı ortak alanı paylaşmalarına neden oldu. Bu paylaşım çokkültürlü sosyal yaşamı meydana getirdi.

Yabancı Dil Eğitimi ve Çokkültürlü Sosyal Yaşamın Birbirlerine Etkisi Nedir?

Yabancı dil eğitimi ve Çokkültürlü sosyal yaşam birbirlerini pozitif olarak etkiler. Yabancı dil eğitiminin çokkültürlü sosyal yaşamda psikolojik, sosyolojik, ekonomik faydaları vardır. Çokkültürlü sosyal yaşamın yabancı dil eğitimine katkıları çoktur. Kişiler yabancı dili ders olarak görmez. Yaşamın bir parçası olarak görür. Böylece daha hızlı ve kalıcı öğrenilir.

Yabancı dil Yabancı dil eğitimi Çokkültürlü sosyal yaşam Yabancı Dil Eğitimi ve Çokkültürlü Sosyal Yaşam
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yabancı Dil Eğitimi Şart
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi Şart

21 Haziran 2019
Yabancı Dil Eğitimi Yolculuğu
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi Yolculuğu

23 Eylül 2019
Malta’da Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi

Malta’da Yabancı Dil Eğitimi

04 Mart 2019
Korece Eğitimi
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Asuhan TurhalAsuhan Turhal
750229
Rusça Eğitimi - Kursu (A1-A2)
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
550229
YDS Sınavına Hazırlık Kursu (Hızlandırılmış Kurs)
5
(24)

YDS Kursu

16 Konu80 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
22501125