AnasayfaBlogTürkçe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Türkçe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

19 Nisan 2021
Genç bir kadın elinde bir kağıt parçasıyla sınıfta oturmaktadır. Yeşil-beyaz bir gömlek giymiş ve konsantrasyon içinde gözlerini kapatmış. Etrafı bulanık olduğundan herhangi bir ayrıntıyı seçmek imkansız. Arkasındaki duvar beyaz bir yazıyla dolu, bu da bir işaret gibi görünmesini sağlıyor. Kadının göğsü ön planda yakın plandadır ve benzersiz bir perspektif verir. Kadın kararlı ve kendisini bekleyen her türlü mücadeleye hazır görünüyor.
Türkçe Öğretmeni TanımıGörevleriHedefler
Devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında Türkçe dersi anlatan kişi.Öğrencilere Türkçe dersi anlatmak; öğrencilerin konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek.Öğrencilerin Türkçeyi etkili ve doğru konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak; öğrencilere okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak.
Okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasında ve sunulmasında rehberlik eden kişi.Ulusal bayram ve törenlerin organizasyonunu yapmak; öğrencilerin bu etkinliklerin önemini anlamalarını sağlamak.Öğrencilere kültürel ve ulusal değerlerin bilincini vermek; bu etkinlikler aracılığıyla da öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek.
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek adına faaliyetler düzenleyen kişi.Seminer, panel, münazara, konferans gibi faaliyetlere öğrencilerin katılımını sağlamak.Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek; bu faaliyetler aracılığıyla öğrencinin bilgi ve becerilerini arttırmak.
Öğrencilerin okuduğunu anlama, kelime hazinesini geliştirme gibi yeteneklerini artıran kişi.Öğrencinin kelime hazinesini geliştirmek; öğrencinin okuduğunu anlama yeteneğini geliştirmek.Öğrencinin duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirmek; bir konudaki görüşlerini sözlü ya da yazılı olarak etkili ve anlaşılır şekilde ifade etmelerini sağlamak.
Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun biçimde doğru ve dikkatli bir şekilde konuşma ve yazmayı öğreten kişi.Öğrencilere Türkçenin dil bilgisini öğretmek; öğrencilerin doğru ve dikkatli bir şekilde Türkçe konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak.Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun kullanmayı öğretmek; Türkçenin dikkatli ve doğru kullanılmasıyla ilgili bilinç geliştirmek.
Öğrencilerin dil gelişim düzeyine ve öğrenme biçimlerine uygun ders anlatan kişi.Öğrencinin dil gelişimine uygun dersi anlatmak; öğrencinin öğrenme biçimlerine göre dersi anlatmak.Öğrencinin en etkili şekilde Türkçeyi öğrenmesini sağlamak; öğrencinin dil gelişim düzeyine uygun ders anlatarak öğrenim sürecini kolaylaştırmak.
Öğrencilere Türkçeyi etkili bir şekilde konuşmayı ve yazmayı öğreten kişi.Öğrencilerin Türkçeyi etkili bir şekilde konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak; dersin konusuna göre öğretim materyalleri kullanmak.Öğrencinin Türkçeyi anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirmek; öğrencinin sözel ifade becerisini geliştirmek.
Dersin daha etkili olması için derse uygun teknolojik kaynakları kullanan kişi.Derse uygun teknolojik kaynakları kullanmak; bu kaynakları seçerken kaynakların kullanışlı, güncel ve etkili olmasına dikkat etmek.Öğrenmenin daha etkili olmasını sağlamak; öğrencinin teknoloji kullanım becerisini geliştirmek.
Öğrencilere, medya okuryazarlığından, Osmanlı Türkçesine kadar çeşitli konuları anlatan kişi.Öğrencilere, medya okuryazarlığı, çocuk edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı, düşünme eğitimi, Osmanlı Türkçesi ve daha pek çok konuyu anlatmak.Öğrencilerin, Türkçe ile ilgili çeşitli konuları kavramasını sağlamak; genel kültürlerini arttırmak.
Öğrencilere Türkçenin önemini, değerini ve dilin önemini anlatan kişi.Öğrencilere Türkçenin önemini anlatmak; öğrencilere dili kullanmanın önemini ve değerlerini aşılamak.Öğrencilere Türkçenin önemini ve değerlerini aşılamak; öğrencilerin dili değerlendirebilecekleri bir yetenek ve bilinç geliştirmelerini sağlamak.

Türkçe öğretmeni öğrencilerine Türkçe dersi anlatan kişidir. Türkçe ya da Türk dili Batı Asya ve Güneydoğu Avrupa’da konuşulan Türk dilleri ailesine ait bir dildir. Batı Oğuz dili olan Osmanlı Türkçesinin devamı Türkçedir. Türkiye başta olmak üzere Kıbrıs, Ege Adaları, Balkanlar ve Ortadoğu’yu da içine alan geniş bir coğrafyada konuşulur. Yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık 85 milyon kişinin Türkçe konuştuğu tahmin ediliyor.

Türkçe, anadilimiz. Anadil eğitimi doğduğumuz andan itibaren ailede başlıyor. 0-7 yaş arası konuşma ve dinleme şeklinde süren anadil eğitimi okul hayatının başlamasıyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme şeklinde devam ediyor. Anadil eğitimi, sadece eğitim kurumlarıyla sınırlandırılmayacak kadar önemli.

Fakat anadil eğitiminin büyük ve en etkili bölümü ilköğretim kurumlarında Türkçe dersleriyle yürütülüyor. Türkçe dersleri ilköğretim döneminde diğer tüm derslerin anlaşılması için destekleyici bir konumda. Çünkü insanın anadilini en iyi şekilde öğrenmesi düşünme yapısını ve karar verme gücünü pozitif manada etkiliyor. Kişinin okulla beraber çevresini, kültürünü ve çeşitli evrensel kültürleri tanıması, bu bilgileri kendi içinde geliştirmesi ve kendini ifade etmesi anadil eğitiminin kalitesiyle oluyor.

Etkili iletişim becerisi dinleme, konuşma, yazma ve okuma ile kazanılır. Okuma ve dinleme kişinin anlama gücünü arttırır. Yazma ve konuşma ise anlatım kabiliyetini geliştirir. Türkçe öğretiminde temel amaç ise bu dört ana beceri olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemede öğrenciye yetkinlik kazandırmaktır. Anadilinde yetkinliğe(olgunluk) ulaşan öğrenci sorgulayan, araştıran, düşünen, üreten ve anlayan bir kişiliğe sahip olacaktır. Böylece bu gelişim diğer derslere de sirayet edecek.

Örneğin bir matematik problemi çözebilmek için önce soruyu çok iyi şekilde anlamak gerekiyor. Anlamak problem çözmenin yarısı diye boşuna dememişler. Fen bilgisi dersinde deney yapmadan önce konuyu iyi okuyup kavramak, deney materyallerini tanımak gerekiyor ki deneyi doğru uygulayıp doğru sonuç alabilelim. Sosyal bilgiler, Tarih ve coğrafya dersleri zaten sözel dersler olduğu için hepsi okuma dinleme, konuşma ve yazma becerisi gerektiriyor. Yani sonuç olarak nasıl ki anadil eğitimi hayatın temelini oluşturuyorsa Türkçe öğretimi de diğer tüm derslerin temelini oluşturuyor.

Türkçe Öğretmeni Nedir?

Türkçe öğretmeni, devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında Türkçe dersi anlatan kişidir.

Ülkemizde Türkçe dersleri ilköğretim 1.sınıf ve 8.sınıf arası sınıflarda okutulmaktadır. İlkokul 1.sınıf ve 4.sınıf arası (1.Kademe) Türkçe derslerini sınıf öğretmeni okutur. Ortaokul 5,6,7, ve 8.sınıf (2.kademe) Türkçe derslerini ise Türkçe öğretmeni okutur. Ortaöğretim kurumları olan liselerde Türkçe dersi yoktur. Türk Dili Ve Edebiyatı dersi vardır. 

Türkçe öğretmeni ortaokul 5.ve 6.sınıflarda haftada 6’şar saat; 7.ve 8.sınıflarda haftada 5’er saat derse girer. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre Türkçe öğretmeninin girdiği dersler şunlardır:

 • Türkçe

 • Çocuk Edebiyatı

 • Türk Dili ve Edebiyatı

 • Halk Kültürü

 • Düşünme Eğitimi

 • Medya Okuryazarlığı

 • Okuma Becerileri

 • Yazarlık ve Yazma Becerileri

 • İletişim ve Sunum Becerileri

 • Osmanlı Türkçesi

 • Diksiyon ve Hitabet

 • Drama

İlgili eğitim: Diksiyon Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi öğretim programı ile öğrencilere şu kazanımları sağlamak istemektedir:

 • Öğrencilerin konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi

 • Okuduğunu anlama, kelime hazinesini geliştirme ve buna paralel olarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirme

 • Bir konudaki görüşlerini sözlü ya da yazılı olarak etkili ve anlaşılır şekilde ifade etmelerini sağlama

 • Öğrencilere okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığı kazandırma

 • Türkçeyi kurallarına uygun biçimde doğru ve dikkatli konuşma ve yazmalarını sağlama

Türkçe Öğretmeni Ne İş Yapar?

Türkçe öğretmeni, branş dersleri içinde en yoğun çalışan öğretmenlerden biridir. Çünkü her sınıf haftada 5-6 saat Türkçe dersi görür. Ayrıca Türkçe Öğretmeni okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasında ve sunulmasında öğrencilere rehberlik eder. Türkçe öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Türkçe öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı doğrultusunda öğrencilerin dil gelişim düzeylerine ve öğrenme biçimlerine göre dersi anlatmak

 • Öğrencilerin konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek

 • Öğrencilerin Türkçeyi etkili ve doğru konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak

 • Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için seminer, panel, münazara, konferans gibi faaliyetlere katılmalarını sağlamak

 • Dersin konusuna göre öğretim materyalleri kullanmak

 • Bu materyalleri seçerken materyallerin kullanışlı, güncel ve etkili olmasına dikkat etmek

 • Öğrenmenin daha etkili olması için derse uygun teknolojik kaynakları kullanmak

 • Ulusal bayram ve törenlerin organizasyonunu yapmak

 • Öğrencilerin ulusal bayram ve törenlerin önemini anlamalarını sağlamak. Ve öğrencilerin bu törenlere katılmalarını sağlamak.

 • Türkçe öğretimine ilişkin mesleki gelişimini sürdürmek

 • Öğrencilerin başarı durumlarını sınavla ölçmek

 • Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak

 • Okulda sosyal ve kültürel faaliyetlerde öğrencilere rehberlik etmek. Okul dergisi veya gazetesi çıkarmak. Kompozisyon, şiir ve öykü yarışmaları düzenlemek. Özel gün ve törenlerin hazırlanması ve düzenlenmesine öncülük etmek.

Türkçe Öğretmeni Nasıl Olunur?

Türkçe öğretmeni olabilmek için Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirmek gereklidir. Bu bölüm eğitim fakültesi bünyesinde bulunur. Üniversite sınavında sözel alandan tercih yaparak girilir. Sözel alanın en popüler ve en yüksek puanlı bölümlerinden biridir. Ataması en çok yapılan ilk 10 sözel meslekler arasında Türkçe Öğretmenliği ilk sırada yer alır. 2020 yılında toplamda 2593 kişi Türkçe öğretmeni olarak atanmıştır. KPSS puan ortalamaları ise 2020 yılı itibariyle 75-76 civarında.

Devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında Türkçe dersi anlatan kişi, Öğrencilere Türkçe dersi anlatmak; öğrencilerin konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek, Öğrencilerin Türkçeyi etkili ve doğru konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak; öğrencilere okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak, Okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasında ve sunulmasında rehberlik eden kişi, Ulusal bayram ve törenlerin organizasyonunu yapmak; öğrencilerin bu etkinliklerin önemini anlamalarını sağlamak, Öğrencilere kültürel ve ulusal değerlerin bilincini vermek; bu etkinlikler aracılığıyla da öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek, Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek adına faaliyetler düzenleyen kişi, Seminer, panel, münazara, konferans gibi faaliyetlere öğrencilerin katılımını sağlamak, Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek; bu faaliyetler aracılığıyla öğrencinin bilgi ve becerilerini arttırmak, Öğrencilerin okuduğunu anlama, kelime hazinesini geliştirme gibi yeteneklerini artıran kişi, Öğrencinin kelime hazinesini geliştirmek; öğrencinin okuduğunu anlama yeteneğini geliştirmek, Öğrencinin duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirmek; bir konudaki görüşlerini sözlü ya da yazılı olarak etkili ve anlaşılır şekilde ifade etmelerini sağlamak, Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun biçimde doğru ve dikkatli bir şekilde konuşma ve yazmayı öğreten kişi, Öğrencilere Türkçenin dil bilgisini öğretmek; öğrencilerin doğru ve dikkatli bir şekilde Türkçe konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak, Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun kullanmayı öğretmek; Türkçenin dikkatli ve doğru kullanılmasıyla ilgili bilinç geliştirmek, Öğrencilerin dil gelişim düzeyine ve öğrenme biçimlerine uygun ders anlatan kişi, Öğrencinin dil gelişimine uygun dersi anlatmak; öğrencinin öğrenme biçimlerine göre dersi anlatmak, Öğrencinin en etkili şekilde Türkçeyi öğrenmesini sağlamak; öğrencinin dil gelişim düzeyine uygun ders anlatarak öğrenim sürecini kolaylaştırmak, Öğrencilere Türkçeyi etkili bir şekilde konuşmayı ve yazmayı öğreten kişi, Öğrencilerin Türkçeyi etkili bir şekilde konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak; dersin konusuna göre öğretim materyalleri kullanmak, Öğrencinin Türkçeyi anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirmek; öğrencinin sözel ifade becerisini geliştirmek, Dersin daha etkili olması için derse uygun teknolojik kaynakları kullanan kişi, Derse uygun teknolojik kaynakları kullanmak; bu kaynakları seçerken kaynakların kullanışlı, güncel ve etkili olmasına dikkat etmek, Öğrenmenin daha etkili olmasını sağlamak; öğrencinin teknoloji kullanım becerisini geliştirmek, Öğrencilere, medya okuryazarlığından, Osmanlı Türkçesine kadar çeşitli konuları anlatan kişi, Öğrencilere, medya okuryazarlığı, çocuk edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı, düşünme eğitimi, Osmanlı Türkçesi ve daha pek çok konuyu anlatmak, Öğrencilerin, Türkçe ile ilgili çeşitli konuları kavramasını sağlamak; genel kültürlerini arttırmak, Öğrencilere Türkçenin önemini, değerini ve dilin önemini anlatan kişi, Öğrencilere Türkçenin önemini anlatmak; öğrencilere dili kullanmanın önemini ve değerlerini aşılamak, Öğrencilere Türkçenin önemini ve değerlerini aşılamak; öğrencilerin dili değerlendirebilecekleri bir yetenek ve bilinç geliştirmelerini sağlamak
Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmen Türkçe öğretmeni nedir Türkçe öğretmeni ne iş yapar Türkçe öğretmeni maaşları
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
12570
Bu çevrimiçi kurs görseli kızıl saçlı ve kalpli bir kadını göstermektedir. İspanyolca kursunu (A1) temsil eden siyah beyaz puantiyeli bir gömlek giymektedir. Kalp ayrıca dil öğrenmenin önemini sembolize edebilecek kırmızı ve sarı şeritlerle süslenmiştir. Bence bu görsel öğrencileri İspanyolca kursuna (A1) katılmaya ve öğrenme yolculuklarını keyifli hale getirmeye teşvik ediyor.
5
(23)

İspanyolca Kursu (A1)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
11100