AnasayfaBlogTürkçe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Türkçe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

19 Nisan 2021
Türkçe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Türkçe öğretmeni öğrencilerine Türkçe dersi anlatan kişidir. Türkçe ya da Türk dili Batı Asya ve Güneydoğu Avrupa’da konuşulan Türk dilleri ailesine ait bir dildir. Batı Oğuz dili olan Osmanlı Türkçesinin devamı Türkçedir. Türkiye başta olmak üzere Kıbrıs, Ege Adaları, Balkanlar ve Ortadoğu’yu da içine alan geniş bir coğrafyada konuşulur. Yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık 85 milyon kişinin Türkçe konuştuğu tahmin ediliyor.

Türkçe, anadilimiz. Anadil eğitimi doğduğumuz andan itibaren ailede başlıyor. 0-7 yaş arası konuşma ve dinleme şeklinde süren anadil eğitimi okul hayatının başlamasıyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme şeklinde devam ediyor. Anadil eğitimi, sadece eğitim kurumlarıyla sınırlandırılmayacak kadar önemli.

Fakat anadil eğitiminin büyük ve en etkili bölümü ilköğretim kurumlarında Türkçe dersleriyle yürütülüyor. Türkçe dersleri ilköğretim döneminde diğer tüm derslerin anlaşılması için destekleyici bir konumda. Çünkü insanın anadilini en iyi şekilde öğrenmesi düşünme yapısını ve karar verme gücünü pozitif manada etkiliyor. Kişinin okulla beraber çevresini, kültürünü ve çeşitli evrensel kültürleri tanıması, bu bilgileri kendi içinde geliştirmesi ve kendini ifade etmesi anadil eğitiminin kalitesiyle oluyor.

Etkili iletişim becerisi dinleme, konuşma, yazma ve okuma ile kazanılır. Okuma ve dinleme kişinin anlama gücünü arttırır. Yazma ve konuşma ise anlatım kabiliyetini geliştirir. Türkçe öğretiminde temel amaç ise bu dört ana beceri olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemede öğrenciye yetkinlik kazandırmaktır. Anadilinde yetkinliğe(olgunluk) ulaşan öğrenci sorgulayan, araştıran, düşünen, üreten ve anlayan bir kişiliğe sahip olacaktır. Böylece bu gelişim diğer derslere de sirayet edecek.

Örneğin bir matematik problemi çözebilmek için önce soruyu çok iyi şekilde anlamak gerekiyor. Anlamak problem çözmenin yarısı diye boşuna dememişler. Fen bilgisi dersinde deney yapmadan önce konuyu iyi okuyup kavramak, deney materyallerini tanımak gerekiyor ki deneyi doğru uygulayıp doğru sonuç alabilelim. Sosyal bilgiler, Tarih ve coğrafya dersleri zaten sözel dersler olduğu için hepsi okuma dinleme, konuşma ve yazma becerisi gerektiriyor. Yani sonuç olarak nasıl ki anadil eğitimi hayatın temelini oluşturuyorsa Türkçe öğretimi de diğer tüm derslerin temelini oluşturuyor.

Türkçe Öğretmeni Nedir?

Türkçe öğretmeni, devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında Türkçe dersi anlatan kişidir. Ülkemizde Türkçe dersleri ilköğretim 1.sınıf ve 8.sınıf arası sınıflarda okutulmaktadır. İlkokul 1.sınıf ve 4.sınıf arası (1.Kademe) Türkçe derslerini sınıf öğretmeni okutur. Ortaokul 5,6,7, ve 8.sınıf(2.kademe) Türkçe derslerini ise Türkçe öğretmeni okutur. Ortaöğretim kurumları olan liselerde Türkçe dersi yoktur. Türk Dili Ve Edebiyatı dersi vardır. 

Türkçe öğretmeni ortaokul 5.ve 6.sınıflarda haftada 6’şar saat; 7.ve 8.sınıflarda haftada 5’er saat derse girer. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre Türkçe öğretmeninin girdiği dersler şunlardır:

 • Türkçe

 • Çocuk Edebiyatı

 • Türk Dili ve Edebiyatı

 • Halk Kültürü

 • Düşünme Eğitimi

 • Medya Okuryazarlığı

 • Okuma Becerileri

 • Yazarlık ve Yazma Becerileri

 • İletişim ve Sunum Becerileri

 • Osmanlı Türkçesi

 • Diksiyon ve Hitabet

 • Drama

Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi öğretim programı ile öğrencilere şu kazanımları sağlamak istemektedir:

 • Öğrencilerin konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi

 • Okuduğunu anlama, kelime hazinesini geliştirme ve buna paralel olarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirme

 • Bir konudaki görüşlerini sözlü ya da yazılı olarak etkili ve anlaşılır şekilde ifade etmelerini sağlama

 • Öğrencilere okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığı kazandırma

 • Türkçeyi kurallarına uygun biçimde doğru ve dikkatli konuşma ve yazmalarını sağlama

Türkçe Öğretmeni Ne İş Yapar?

Türkçe öğretmeni, branş dersleri içinde en yoğun çalışan öğretmenlerden biridir. Çünkü her sınıf haftada 5-6 saat Türkçe dersi görür. Ayrıca Türkçe Öğretmeni okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasında ve sunulmasında öğrencilere rehberlik eder. Türkçe öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Türkçe öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı doğrultusunda öğrencilerin dil gelişim düzeylerine ve öğrenme biçimlerine göre dersi anlatmak

 • Öğrencilerin konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek

 • Öğrencilerin Türkçeyi etkili ve doğru konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak

 • Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için seminer, panel, münazara, konferans gibi faaliyetlere katılmalarını sağlamak

 • Dersin konusuna göre öğretim materyalleri kullanmak

 • Bu materyalleri seçerken materyallerin kullanışlı, güncel ve etkili olmasına dikkat etmek

 • Öğrenmenin daha etkili olması için derse uygun teknolojik kaynakları kullanmak

 • Ulusal bayram ve törenlerin organizasyonunu yapmak

 • Öğrencilerin ulusal bayram ve törenlerin önemini anlamalarını sağlamak. Ve öğrencilerin bu törenlere katılmalarını sağlamak.

 • Türkçe öğretimine ilişkin mesleki gelişimini sürdürmek

 • Öğrencilerin başarı durumlarını sınavla ölçmek

 • Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak

 • Okulda sosyal ve kültürel faaliyetlerde öğrencilere rehberlik etmek. Okul dergisi veya gazetesi çıkarmak. Kompozisyon, şiir ve öykü yarışmaları düzenlemek. Özel gün ve törenlerin hazırlanması ve düzenlenmesine öncülük etmek.

Türkçe Öğretmeni Nasıl Olunur?

Türkçe öğretmeni olabilmek için Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirmek gereklidir. Bu bölüm eğitim fakültesi bünyesinde bulunur. Üniversite sınavında sözel alandan tercih yaparak girilir. Sözel alanın en popüler ve en yüksek puanlı bölümlerinden biridir. Ataması en çok yapılan ilk 10 sözel meslekler arasında Türkçe Öğretmenliği ilk sırada yer alır. 2020 yılında toplamda 2593 kişi Türkçe öğretmeni olarak atanmıştır. KPSS puan ortalamaları ise 2020 yılı itibariyle 75-76 civarında.

Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmen Türkçe öğretmeni nedir Türkçe öğretmeni ne iş yapar Türkçe öğretmeni maaşları
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Diksiyon Eğitimi
4.7
(247)

Diksiyon Eğitimi

7 Konu5 Saat
Sibel CurcialiSibel Curciali
13065