AnasayfaBlogTekstil ve Halı Makineleri Bölümü (MYO)
Bölümler

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü (MYO)

12 Şubat 2021
Mavi üniformalı bir adam büyük bir makinenin önünde çömelmiş duruyor. Elleri makine üzerinde çalışırken, çeşitli parçaları sıkarken ve boruları bir anahtarla bağlarken görülüyor. Üniformasının mavisi, benzer renkte beyaz boyalı bir boruyla tamamlanıyor ve arka planda beyaz bir 'O' harfi görülüyor. Adamın yüzü biraz bulanık ama koyu renk saçları ve işine odaklanırkenki konsantrasyonu görülebiliyor. Arkasındaki raf da bulanık ama içindekiler görünmüyor.
Bölüm TanımıEğitim ve İlerleyişİş İmkanları ve Görevler
Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü, emek yoğun bir sektör olan ve büyük oranda Gaziantep İli'nde faaliyet gösteren Makine halıları sektörünün ihtiyacını karşılamak için kurulmuşturBölüm, YÖK ve üniversite tarafından belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte elyaf, iplik, dokuma, boya gibi temel tekstil derslerinin yanında makine halıcılığına ait planlama, üretim teknolojisi ve bilim gibi dersler sunar. Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde, tekstil fabrikaları, halı işlemesi yapan işletmelerin; üretim, planlama, Ar-Ge, kalite kontrol, satış ve pazarlama alanlarında iş bulabilirler.
Bu bölüm, aynı zamanda üretim aşamalarında analiz ve yorumlama kabiliyeti gösterebilecek teknikerler yetiştirmeyi hedefler.Öğrenciler, halı sektörünün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetiştirilerek tekniker rolüne hazırlanır. Dikey geçiş sınavı ile Makine, Mekatronik veya Tekstil Mühendisliğine geçiş yapabilirler.Bölüm mezunları, aynı zamanda Tekstil ve Halı Makineleri alanında kendi iş yerlerini de kurabilirler.
Bölümün ana hedefi; halı sektöründeki ihtiyacın karşılanmasıdır.Bölüm, eğitim sürecinde gelişen teknolojiye uyum sağlama, yeniliklere açık olma, girişimcilik ve inovasyon gibi becerileri kazandırır.Çalıştıkları alanlara göre, bölüm mezunları üretim, planlama, terbiye, kalite kontrol gibi alanlarda görev alabilirler.
Bölüm, halı sektörüne, insana ve çevreye saygı duyan, üretken teknikerler kazandırır.Bölümün eğitim süresi içerisinde, öğrencilerin staj yaparak pratik tecrübe kazanması gerekmektedir.Bölümün mezun verdiği teknikerler, çeşitli teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörüne yenilikler getirebilirler.

Makine halıları sektörü, emek yoğun sektörlerden biridir. Gaziantep ilimizin istihdam sağlayan önemli ana sektörlerinden gösterilmektedir. Her ne kadar yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde son teknolojik makineler insan gücünün yerine geçmeye başlasa da insan gücü hala üretimin vazgeçilmez ana ögelerinden biridir. Bu nedenle de Gaziantep’te yer alıp makine halısı üreten kuruluşların eleman ihtiyacını karşılamak oldukça önemlidir.

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü de halı sektöründe ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere ara eleman yetiştirir ve boyama, dokuma, kalite kontroller gibi süreçleri yürütecek donanımlı ve bilgili mezunlar verir. Yetiştirilen mezunlar tekniker rolü ile üretim aşamalarında analiz ve yorumlama becerisine sahip olacakları şekilde iyi bir eğitim alırlar. Bölümü tercih edecek öğrencilere, çalışma koşullarını ve istihdam olanaklarını değerlendikten sonra tercih yapmaları önerilir.

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Nedir?

Tekstil ve Halı Makineleri programı bu sektördeki gereksinimi karşılamak üzere boyama, dokuma ve kalite kontrollerini yapabilecek aynı zamanda üretim aşamalarında analiz ve yorumlama kabiliyeti gösterebilecek teknikerler mezun veren bir ön lisans programıdır.

Tekstil ve Halı Makineleri eğitimi, tekstil ve halı sektörlerinde ihtiyaç duyulan ara eleman gereksinimi göz önünde bulundurarak, tekstil ve halı teknikeri yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir meslek yüksekokulu bölümüdür.

Eğitim, YÖK’ün ve üniversitenin belirlediği zorunlu ve seçmeli dersleri içermekle birlikte yine mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli mesleki dersleri kapsamaktadır. Bu kapsamda; elyaf, iplik, dokuma, boya gibi temel tekstil derslerinin yanında makine halıcılığına ait planlama, makine halısı üretim teknolojisi ve bilimi gibi halı üretim teknolojisi ile alakalı derslerden oluşur.

En önemli hedef halı sektöründeki ihtiyacın karşılanmasıdır. Bölüm; gerek topluma gerekse halıcılık sektörüne, insana ve çevreye saygı duyan, girişimci, inovatif, üretken teknikerler kazandırır.

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar YKS’nin ilk oturumu olan TYT puan türünden tercih yapması gerekir. Tekstil ve Halı Makineleri bölümü için katılmanız gereken sınav TYT’dir. Tekstil ve Halı Makineleri Bölümünde staj zorunluluğu bulunur.

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümünü tamamladıktan sonra dikey geçiş yapabileceğiniz bölümler bulunur. Tekstil ve Halı Makineleri Bölümünden mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavı’nın bölüm ile ilgili lisans bölümlerine geçiş yapılabilir. Tekstil ve Halı Makineleri DGS geçiş bölümleri aşağıda belirttiğimiz gibidir.

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü mezunları için kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş imkanları bulunmaktadır. Kamu alanında çalışmak isteyen mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılmalıdır. Buradan alacakları geçerli puan ile başvuruları, kontenjan doğrultusunda dikkate alınır. Ayrıca mezunlar kendi işini yapma şansına da sahiptir. Bölümden mezun olan sayısı düşük olması ve sektörün ara elemana ihtiyaç duyması sebebiyle genellikle iş bulmakta zorlanmazlar. Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü iş imkanları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Tekstil Fabrikaları

 • Halı işleme yerleri

 • Özel Dokuma Fabrikaları

 • Özel İşletmeler

 • Halı üretim bölümleri

 • Halı işlemesi yapan işletmelerin; üretim, planlama, Ar-Ge, kalite kontrol, satış ve pazarlama alanlarında

 • Kendi İş Yerlerinde

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü özel ve kamu alanındaki iş imkanlarına göre çeşitli görevlerde yer alabilirler. Çalıştıkları alana göre ara eleman olarak görev alırlar. Ülkemiz için oldukça önemli bir ihracat potansiyeli olan tekstil ve halıcılık sektöründe, iyi yetişmiş ve donanımlı teknikerlerin iş bulma olanakları göz ardı edilmeyecek rakamdadır.

Bölüm mezunları, tekstil fabrikalarında ve halı işletmelerinde; üretim, planlama, terbiye, kalite kontrol, pazarlama, desen, AR-GE gibi bölümlerde çalışabilirler. Bölümden mezun olanlar tekniker olarak anılır. Ve belli başlı sorumlulukları vardır. Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü çalıştığı sektörde ortaya çıkacak problemleri çözme yeteneğine sahip olmalıdır. Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü mezunlarının belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık olmak ve sürekli kendini geliştirerek güncelliğini sağlamak.

 • Tekstil alanında olmaz olmaz İplik, dokuma, boya ve kalite kontrol gibi önemli görevleri yerine getirmek.

 • halı işleme planlama, dokuma, desen tasarımı becerilerini barındırması gerekir. 

 • Üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması da teknikerlerin sorumlulukları arasındadır.

 • Tüm üretim aşamasında yer alan; analiz, gözlem ve yorumlara becerilerine sahip olmaları beklenir.

 • Teknolojiye ayak uydurma, inovatif olma ve tüm bunları üretimde kullanmaları beklenir.

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tekstil ve Halı Makineleri bölümü ön lisans bölümü olup, meslek yüksekokulu çatısı altında yer alır. Programı tercih edecek kişiler 2 yıl süresince hangi dersler ile karşılaşacaklarını araştırır. 2 yıllık eğitim süresi içinde yer aldıkları sektörde yararlı olacak birçok teknik bilginin yer aldığı dersle karşılaşır. Bölüm öğrencilerinin üniversite mezuniyet şartlarından biri zorunlu stajdır.

Tekstil ve Halı Makineleri bölümünü tamamlayanlar, mesleklerinde başarılı birer Tekstil ve Halı Makineleri teknikeri olarak çalışmaya başlayabilir. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler için kariyerlerine farklı devam etmenin bir seçeneği de bölüm için belirlenen lisans bölümüne devam etmeleridir. Tekstil ve Halı Makineleri bölümünü seçen öğrencilerin eğitim yaşamlarında alacağı temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • Elyaf bilgisi

 • İplik dokuma

 • Genel dokuma teknikleri

 • Boya,

 • Genel Terbiye teknolojisi

 • Temel desen bilgisi

 • Bilgisayarlı desen tasarım

 • Makine halıcılığında planlama,

 • Makine halısı üretim teknolojisi,

 • Makine halıcılığında bitim ve konfeksiyon işlemleri

 • Genel ve mesleki etik

 • Araştırma yöntem ve teknikler

 • Tekstilde maliyet hesapları

 • Makine halıcılığında planlama

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

2020 Tekstil ve Halı Makineleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandığı şekliyle aşağıda listeledik. Sizler için listelediğimiz puan ve sıralama 1 eğitim kurumunun bilgilerini içermektedir. Yazımızda belirttiğimiz puan ve sıralama ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel bilgileri kapsamaktadır.

Üniversite  Fakülte  Bölüm  Taban Puan  Sıralama

ÜniversiteFakülteBölümTaban PuanSıralamaColumn B
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNaci Topçuoğlu MYOTekstil ve Halı Makineleri204,129041.512.599
Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü, emek yoğun bir sektör olan ve büyük oranda Gaziantep İli'nde faaliyet gösteren Makine halıları sektörünün ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur, Bölüm, YÖK ve üniversite tarafından belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte elyaf, iplik, dokuma, boya gibi temel tekstil derslerinin yanında makine halıcılığına ait planlama, üretim teknolojisi ve bilim gibi dersler sunar , Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde, tekstil fabrikaları, halı işlemesi yapan işletmelerin; üretim, planlama, Ar-Ge, kalite kontrol, satış ve pazarlama alanlarında iş bulabilirler, Bu bölüm, aynı zamanda üretim aşamalarında analiz ve yorumlama kabiliyeti gösterebilecek teknikerler yetiştirmeyi hedefler, Öğrenciler, halı sektörünün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetiştirilerek tekniker rolüne hazırlanır Dikey geçiş sınavı ile Makine, Mekatronik veya Tekstil Mühendisliğine geçiş yapabilirler, Bölüm mezunları, aynı zamanda Tekstil ve Halı Makineleri alanında kendi iş yerlerini de kurabilirler, Bölümün ana hedefi; halı sektöründeki ihtiyacın karşılanmasıdır, Bölüm, eğitim sürecinde gelişen teknolojiye uyum sağlama, yeniliklere açık olma, girişimcilik ve inovasyon gibi becerileri kazandırır, Çalıştıkları alanlara göre, bölüm mezunları üretim, planlama, terbiye, kalite kontrol gibi alanlarda görev alabilirler, Bölüm, halı sektörüne, insana ve çevreye saygı duyan, üretken teknikerler kazandırır, Bölümün eğitim süresi içerisinde, öğrencilerin staj yaparak pratik tecrübe kazanması gerekmektedir, Bölümün mezun verdiği teknikerler, çeşitli teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörüne yenilikler getirebilirler
tekstil ve halı makineleri tekstil ve halı makineleri teknikeri tekstil ve halı makineleri bölümü tekstil ve halı makineleri bölümü MYO
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
7350
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Sıcak gülümsemeli bir kadın mağazada duruyor. Üzerinde ışıkta parlayan bir kolye ve şık bir bluz var. Gözleri güneş ışığında parlıyor ve ifadesinden neşe duygusu yayılıyor. Doğrudan elindeki tablete bakıyor ve dudakları neşeli bir gülümsemeyle kıvrılıyor. Saçları düz ve sırtından aşağı dökülüyor. Arka plan bulanık ve bir mağazanın önündeymiş gibi görünüyor. Duruşu ve kıyafeti, eğlenceli ve dışa dönük bir kişiliğe sahip, moda bilincine sahip bir birey olduğunu gösteriyor. Işıl ışıl görünüyor ve mutluluğu bulaşıcı.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1321588