AnasayfaBlogBaşarılı Bir Stratejik Yönetim İçin İpuçları
Stratejik Yönetim

Başarılı Bir Stratejik Yönetim İçin İpuçları

22 Ağustos 2016
Bu görüntüde masada oturan, gözlüklü ve kot gömlekli bir kadın görülüyor. Kadın bir dizüstü bilgisayara bakmaktadır ve masanın üzerindeki cihazın tamamı yakın plandadır. Arka planda bulanık yeşil bir nesne ve kadının beli ile yüzünün yakın çekimi var. Görüntünün köşesinde sigara tutan bir elin bulanık bir görüntüsü var. Kadının gömleğine yakından bakıldığında mavi renkli olduğu görülüyor. Son olarak, görüntü mor ve beyaz bir arka planın bulanık bir yakın çekimini de içeriyor. Kadın dizüstü bilgisayarına odaklanmış ve sunduğu tüm bilgileri alıyor gibi görünüyor.
Stratejik Yönetim AşamasıTanımİlgili Bilgiler
Amaç Belirlemeİşiniz için belirlenen amaçlar ve hedefler.Bu aşama, çalışanların başarılı olabilmesi için işyerinin hangi yönlerini geliştirmesi gerektiğine dair bir yol haritası oluşturur. AKILLICA hedefler kullanılır: spesifik, ölçülü, başarılabilir, realist ve zamana dayalı.
Analizİlgili bilgi ve verilerin toplanması ve incelenmesi.Bu aşama, işin sürdürülebilirliği, stratejik kullanımı ve büyümesini etkileyebilecek girişimleri belirlemeye yardımcı olur.
Strateji FormülüVeri ve bilgi analizinden çıkarılan bilinçli kararlar.Bu aşama, işin hangi kaynakları içerdiğini ve hangi dış kaynaklara gereksinim duyduğunu belirler. Beklenmeyen durumlar için alternatif stratejiler oluşturulabilir.
Strateji UygulamasıPlanların eyleme dönüştürülmesi.Bu aşamada, tüm çalışanların belirlenen hedefleri anladığından ve herkesin bu hedeflere ulaşmak için ne yapması gerektiğini anladığından emin olun. Eğer gerekiyorsa, ek finansman sağlayın.
DeğerlendirmePerformans değerlendirmeleri, düzenli mesele incelemeleri ve stratejik değişiklikler.Bu aşamada, ölçülen sonuçların ve stratejik planın etkinliği değerlendirilir. Gerektiği taktirde düzeltici değişiklikler yapılır ve elde edilen bilgiler gelecekteki stratejilerin geliştirilmesinde kullanılır.
SWOT AnaliziOrganizasyonun güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditlerinin analiz edilmesi.Bu analiz, işin dış ve iç çevresindeki faktörlerin yerini belirlemeye yardımcı olur ve iş stratejilerinde önemli bir yer tutar.
PEST AnaliziPolitik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda işin dış çevresinin analizi.Bu analiz, işin geniş çevresini, özellikle makro-çevresini anlamaya yardımcı olur ve genellikle SWOT analizine ek olarak kullanılır.
Görev BildirisiOrganizasyonun amaçlarına dair kesin bir ifade.Görev bildirimi, çalışanları ve paydaşları amaçla eşleştirmeye yardımcı olur ve işin hedeflerine ve hedeflerine yönelik açık bir yol gösterir.
Kaynak YönetimiOrganizasyondaki kaynakların etkin kullanımı ve yönetimi.Bu aşama, iş hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli kaynakları belirleme, planlama ve tahsis etme süreçlerini içerir.
Risk YönetimiPlanlanmamış durumlara ve beklenmeyen olumsuz sonuçlara yönelik stratejilerin oluşturulması.Risk yönetimi, stratejik planın başarısı için önemli bir parça olup, beklenmedik durumların etkilerini minimuma indirecek veya yok edecek stratejileri içerir.

Stratejik yönetim şirketin sahipleri adına üst yönetim tarafından belirlenmiş organizasyonel amaç ve girişimlerin formülü ve uygulanması olarak tanımlanır. Stratejik yönetim şirketin faaliyetlerine, kaynaklarına, organizasyonun rekabet içinde bulunduğu iç ve dış çevrelere bağlı olarak planlanır. Bu stratejik yönetimi işiniz için kritik bir öge haline getirir. İşin dışında ve içinde neler olduğuna dair organizasyonel amaçların altınız çizer ve oluşturur.

İş çevrenizi tamamen analiz etmek zor olabilir ama SWOT analizinizi (güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler) yürütmeyi ve güncellemeyi unutmayın. Bir PEST analizi (politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik) bir işin farklı bir bağlamda dış çevreyi incelemesine izin verir ve aynı zamanda herhangi bir iş modeli için kullanışlıdır. SWOT analizinde olduğu gibi; ve genel olarak SWOT analizinin bir eklentisi olarak uygulanır. Stratejik yönetim, işyerinde çalışan herkes belirlenen amaçları ve hedefleri, kendilerinin hangi noktada olduklarını anladığında en iyi şekilde uygulanır. Başarılı stratejik yönetimin beş seviyesi amaç belirleme, analiz, strateji formülü, strateji uygulaması ve değerlendirmesidir.

Stratejik yönetim için 5 adım

Amaç Belirleme

İşiniz için amaçlar ve hedefler belirlemek işinizi ileriye taşımak için esastır. Aynı zamanda çalışanların başarılı olabilmek için paylaştıkları bir vizyon görevi de görür. Amaç belirlemek bu amaçlara nasıl ulaşılacağına ve organizasyondaki her çalışanın ne yapacağına dair detaylı bilgi vermek zorundadır. Bu her insana başarabilecekleri bir görev vermekle kalmayıp aynı zamanda iş içinde sıkı çalışmak için esas bir motive edici olarak da görev alır. İş için hedef belirlemek her zaman AKILLICA olmalıdır, bu da spesifik, ölçülü, başarılabilir, realist ve zamana dayalı olmak demektir. Son olarak amaçları belirledikten sonra çalışanlar dahil paydaşların isteklerinin altının çizildiği bir görev bildirimi yazmak gerekir.

Analiz

Analiz bir sonraki iki aşamanın başarısına karar verdiği için stratejik yönetimin anahtar bir bileşenidir. Analiz aşaması amaçlara ve hedeflere ulaşmak için olabildiğince veri ve bilgi toplamak ile alakalıdır. Bu işin sürdürülebilirliğine, stratejik kullanımına ve işin büyümesine yardım edecek girişimleri tanımlama ve ölçmeye odaklanmalıdır. Analiz işin karşılaşacağı iç ve dış güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri incelemelidir.

Strateji formülü

Strateji üretmenin ilk adımı verilen veri ve bilgiyi bilinçli bir karar çıkarmak için analiz etmektir. Aynı zamanda işin hangi kaynakları içerdiğini ve organizasyonel amaçları tamamlamak için hangi dış kaynaklara ihtiyaç duyulduğuna karar vermelisiniz. Strateji formülü aynı zamanda şirketin gelecekte karşılaşabileceği öncelik verme meselelerini de içerir. Bir kere öncelik verildiğinde daha sonra organizasyonel hedeflere ulaşmak için stratejilerinizi üretmeye başlayabilirsiniz. İş dünyasının doğası çok akışkandır, ben olsam beklenmedik durum planları yaratırdım veya ilk stratejinin başarısız olması durumunda kullanılabilecek bir Plan B.

Strateji Uygulaması

Uygulama, planları eyleme dökmek demektir. Uygulama aşamasında kapsamlı bir şekilde konuşmak zordur çünkü tamamen önceki aşamalara dayanmaktadır. Bununla birlikte eğer önceki aşamalar başarılı bir şekilde yürütüldüyse o zaman başarılı bir uygulama için her şeyin yolunda olduğuna şüphe yoktur. İşin içindeki herkesin organizasyonel amaçlara ulaşmak adına görev ve sorumluluklarını anladığından emin olun. Aynı zamanda ek bir finansın da kullanım için hazır olduğundan emin olun.

Değerlendirme

Değerlendirme bir grup standart tarafından yönetilen kriterleri kullanarak öznenin değerinin, yararının ve öneminin sistematik belirlemesi olarak tanımlanır. Bu durumda strateji değerlendirmesi çalışanların performans değerlendirmelerini, iç ve dış meselelerin düzenli incelemesini ve gerekliyse stratejide değişiklikler yapmayı gerektirir. Öncelikle başarılı bir stratejik değerlendirme için ölçülen şeyin limitlerinin altını çizin. Bu limitler amaç belirleme aşamasında gösterilenleri yansıtmalı. Bu gerçek veya tahmin edilen sonuçları veya stratejik plan dahilindeki bilgiyi ölçerek gerçekleştirebilir. Bu çevreler devamlı bir şekilde geliştiği için; işinizi etkileyecek pozitif veya negatif açıları kapsama almak veya elemek adına stratejinizde düzeltici değişiklikler yapın. Bu sürecin sonunda elde edilen bilgi gelecek stratejileri geliştirmede hayati önem taşıyabilir bu yüzden saklamayı unutmayın!

Amaç Belirleme, İşiniz için belirlenen amaçlar ve hedefler, Bu aşama, çalışanların başarılı olabilmesi için işyerinin hangi yönlerini geliştirmesi gerektiğine dair bir yol haritası oluşturur AKILLICA hedefler kullanılır: spesifik, ölçülü, başarılabilir, realist ve zamana dayalı, Analiz, İlgili bilgi ve verilerin toplanması ve incelenmesi, Bu aşama, işin sürdürülebilirliği, stratejik kullanımı ve büyümesini etkileyebilecek girişimleri belirlemeye yardımcı olur, Strateji Formülü, Veri ve bilgi analizinden çıkarılan bilinçli kararlar, Bu aşama, işin hangi kaynakları içerdiğini ve hangi dış kaynaklara gereksinim duyduğunu belirler Beklenmeyen durumlar için alternatif stratejiler oluşturulabilir, Strateji Uygulaması, Planların eyleme dönüştürülmesi, Bu aşamada, tüm çalışanların belirlenen hedefleri anladığından ve herkesin bu hedeflere ulaşmak için ne yapması gerektiğini anladığından emin olun Eğer gerekiyorsa, ek finansman sağlayın, Değerlendirme, Performans değerlendirmeleri, düzenli mesele incelemeleri ve stratejik değişiklikler, Bu aşamada, ölçülen sonuçların ve stratejik planın etkinliği değerlendirilir Gerektiği taktirde düzeltici değişiklikler yapılır ve elde edilen bilgiler gelecekteki stratejilerin geliştirilmesinde kullanılır, SWOT Analizi, Organizasyonun güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditlerinin analiz edilmesi, Bu analiz, işin dış ve iç çevresindeki faktörlerin yerini belirlemeye yardımcı olur ve iş stratejilerinde önemli bir yer tutar, PEST Analizi, Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda işin dış çevresinin analizi, Bu analiz, işin geniş çevresini, özellikle makro-çevresini anlamaya yardımcı olur ve genellikle SWOT analizine ek olarak kullanılır, Görev Bildirisi, Organizasyonun amaçlarına dair kesin bir ifade, Görev bildirimi, çalışanları ve paydaşları amaçla eşleştirmeye yardımcı olur ve işin hedeflerine ve hedeflerine yönelik açık bir yol gösterir, Kaynak Yönetimi, Organizasyondaki kaynakların etkin kullanımı ve yönetimi, Bu aşama, iş hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli kaynakları belirleme, planlama ve tahsis etme süreçlerini içerir, Risk Yönetimi, Planlanmamış durumlara ve beklenmeyen olumsuz sonuçlara yönelik stratejilerin oluşturulması, Risk yönetimi, stratejik planın başarısı için önemli bir parça olup, beklenmedik durumların etkilerini minimuma indirecek veya yok edecek stratejileri içerir
stratejik yönetim stratejik yönetim eğitimi stratejik yönetim nedirstratejik yönetim uygulamaları
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü elinde telefon tutan bir kadını gösteriyor. Yüzünde kararlı bir ifadeyle kameraya bakıyor. Saçları koyu renk ve geriye doğru toplanmış. Açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giyiyor. Sol elinde beyaz ekranlı siyah bir telefon tutuyor. Telefon kulağına yakın tutulmaktadır. Sağ elinde ise içinde birkaç sayfa kâğıt olan bir pano tutmaktadır. Pano koyu renkli ve üzerinde birkaç kırışıklık var. Arka planda, içinde birkaç belge olan siyah bir klasörün yakın çekimi vardır. Klasörde de birkaç kırışıklık var. Bu görüntü üst açıdan çekilmiştir.
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Süreci

30 Eylül 2018
Takım elbiseli ve kravatlı bir adam masa başında oturmuş satranç oynamaktadır. Beyaz bir gömlek giymiş ve siyah bir kravat takmıştır. Önündeki masada bir dizüstü bilgisayar ve yan tarafta bir yığın beyaz tüp var. Oyuna odaklanmış ve derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Sağ eliyle boynundaki kravatı ayarlamaktadır. Arka planda mavi klasörlerin bulunduğu bir raf vardır. Rafın üzerinde bir saatin yakın çekimi ve gözlerinin yakın çekimi vardır. Kararlı görünüyor ve dikkatle oyuna konsantre oluyor.
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim ve Kurum Kültürü

02 Eylül 2018
Bu görsel, Stratejik Yönetim üzerine çevrimiçi bir kursa aittir. Resimde takım elbise giymiş, masa başında oturan bir adam görülüyor. İzleyici ön planda metal bir kutunun, bir saatin, bir kişinin gözlerinin, düğmeli bir gömleğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebilmektedir. Arka planda da beyaz bir metnin yakın çekimi bulunmaktadır. Stratejik Yönetim dersi, öğrencilere etkili iş stratejileri planlamak ve uygulamak için gerekli bilgi ve araçları sağlayacaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler potansiyel iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceğini, stratejik planların nasıl geliştirileceğini ve risk ve belirsizliklerin nasıl yönetileceğini öğreneceklerdir. Ayrıca, rekabet ortamını nasıl değerlendireceklerini, şirketlerinin rekabet avantajlarını nasıl belirleyeceklerini ve bir rekabet stratejisi nasıl geliştireceklerini anlayacaklardır. Buna ek olarak, öğrenciler stratejik yönetim ile finans, pazarlama ve operasyonlar gibi diğer işletme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi keşfedeceklerdir. Nihayetinde, bu ders öğrencileri başarılı stratejik yöneticiler olmak için gerekli becerilerle donatacaktır.
4.4
(13)

Stratejik Yönetim Eğitimi

9 Konu2 Saat
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Dr. Mustafa Kalafat
1102545
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
808464