AnasayfaBlogSibernetik Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?
Siber Güvenlik

Sibernetik Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

29 Eylül 2020
Bu, bir devre kartını görüntüleyen bir bilgisayar ekranının görüntüsüdür. Kart, dirençler, kapasitörler ve transistörler dahil olmak üzere birçok küçük bileşenden oluşmaktadır. Kart, bir anten, bir güç kaynağı ve bir konektör dahil olmak üzere diğer birkaç bileşene bağlıdır. Görüntü biraz bulanıktır, ancak devre kartının ayrıntıları hala ayırt edilebilir durumdadır. Kartın ve bileşenlerin renkleri çoğunlukla beyaz, gri ve siyahın tonlarıdır. Kartın çeşitli yerlerinde gücün açık olduğunu gösteren ışıklar yanmaktadır.
KonuAçıklamaEk Bilgi
Sibernetik Nedir?Hem canlı hem de cansız sistemlerin bir amacı olabileceğini kabul eden bir bilim dalıCanlı sinir sistemini bilgisayarlara uyarlamayı amaçlayan, iletişim ve kontrolü konu alan bir alan.
Sibernetik Biliminin Temel AmaçlarıÖz denetimli bilgisayarlar geliştirmek ve sistemlerdeki haberleşme, dengeleri kurma üzerine çalışmak.Canlı ya da cansız karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesine dair bilgiler sağlar.
Sibernetik Biliminin TarihçesiTürk düşünür Ebu’l-İz El-Cezeri, sibernetik biliminin öncüsü kabul edilir.Sibernetik terimini ilk kez Andre Ampere adlı Fransız bilim adamı kullanmıştır.
Sibernetik Biliminin Üzerine Kurulduğu MantıkSibernetik, kendilerini dış dünyanın gereksinimlerine göre yenileyip düzenleyebilen öz denetimli sistemler oluşturma üzerine kurulu.Sistemin kendisinin yol açtığı değişimlere dönük bir denetim oluşturma fikri ile ilerler.
Biyolojik Sibernetik SistemlerVücut içi sıcaklığımızı düzenleme ya da insülin salgılama gibi özellekler sibernetik prensiplere örnektir.Biyolojik sibernetik sistemler genellikle organizmaların evrimsel adaptasyon süreçlerinde rol oynar.
İnsan Yapımı Sibernetik SistemlerKendini yönetebilen, otokontrol ve otobakım yeteneği olan sistemler, genellikle bilgisayar çipleri ile gerçekleştirilir.Bu sistemler genellikle robotik, genetik ve yapay zeka disiplinlerinde kullanılır.
Sibernetik ve RobotikSibernetik prensipleri, robotların öz denetim ve öğrenme yeteneklerinin geliştirilmesinde kullanılır.Robotik kodlama, sibernetikten büyük ölçüde etkilenmiştir.
Sibernetik ve Yapay ZekaSibernetik, yapay zeka sistemlerinin öğrenmesi ve kendilerini düzeltme yeteneklerini geliştirmede önemlidir.Sibernetik, bilişsel bilimlerin ve yapay zeka araştırmalarının temelini oluşturur.
Sibernetik ve GenetikBiyolojik süreçlerin kontrolü ve adapte edilmesi, genetik mühendislik ve biyoteknolojiye katkıda bulunur.Sibernetik prensipler, gen terapisinde ve genetik algoritmalarda kullanılır.
Sibernetik ve Bilgi TeknolojisiBilgi teknolojisi sistemlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için sibernetik prensipler uygulanabilir.Sibernetik, veri analizi, sistem optimizasyonu ve ağ güvenliği gibi alanlarda kullanılabilir.

Sibernetik kelimesinin Türkçe karşılığı; güdüm bilimi olarak geçmektedir. Sibernetik hem canlı hem de cansız sistemlerin bir amacı olabileceğini kabul eder. Sibernetik bazı kaynaklarda, kısaca canlılardaki sinir sistemini bilgisayar sistemlerine uyarlamaya çalışan bilim dalı olarak açıklanır. Modern sibernetiğin kurucuları arasında gösterilen Amerikalı matematikçi ve felsefeci Norbert Wiener, sibernetiği insan ve hayvanlarda kontrol ve iletişimi konu alan çalışma alanı, olarak tanımlamıştır.

Tanımlamalardan bir sonuç çıkarmak gerekirse, sibernetiğin ana amacı için öz denetimli bilgisayarlar geliştirmek diyebiliriz. Bu amacı doğrultusunda bilgisayar sistemlerinin geliştirilebilmesinin önünü sibernetikle açılmıştır ve robotik kodlama alanının da oluşumuna ve gelişimine böylelikle katkı sağlanmıştır.

Sibernetik bilimi; sistemlerdeki haberleşme, denge kurma ve ayarlama üzerine yoğunlaşır ve canlı, cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceler. Aslında sistemler çok eski zamanlardan beri hayatımızdaydı ve tek fark; geri bildirime sahip olmamalarıydı. Sibernetik için bu soruna çözüm buldu diyebiliriz. Bu bilim dalı sayesinde insani müdahaleye gerek kalmadan kendisine verilen görevleri yerine getirip amacına göre hareket edebilen sistemlerin oluşması sağlandı. Böylece sistemler ilkel hallerinden giderek uzaklaştı ve bu sayede iletişim kuran kendini denetleyebilen bir konuma geçti. Bu konum değişikliği sibernetik biliminin dünya gelişim süreci içerisinde robotik, genetik ve yapay zeka gibi yeni birçok disipline temel olmasını sağladı.  

Sibernetik ve Tarihsel Gelişimi

Savaşlar birçok teknolojinin gelişmesinde olduğu gibi sibernetik sistemlerin gelişmesinde de büyük paya sahiptir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında radarlar, ağır silahlar gibi araçlarda oluşan oto-takip ihtiyacı; sibernetik biliminin yükselişinde çok etkili olduğu kabul edilmektedir. Peki, sibernetik bilimi ne kadar eskiye dayanıyor olabilir? Her ne kadar sibernetik temeli için çeşitli milletler kendi öncülerini savunsa da dünyanın ilk mühendisi kabul edilen Türk düşünür Ebu’l-İz El Cezeri’nin güdüm bilimi, sibernetik, öncüsü olduğu kabul edilmektedir. Çünkü bundan yaklaşık 8 asır önce Otomatik Kontrol Bilimini kurmuş ve sistemler arası denge sağlamayı başarmıştır.

1136 – 1206 yılları arasında yaşamış olan El Cezeri; matris ustası, fizikçi ve matematikçi olarak bilinir. Yazmış olduğu “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” adlı eseri bugünkü sibernetik ve robot bililerine temel olacak nitelikte kabul edilmektedir. Bu kitabında 50’nin üzerinde cihazın kullanım esaslarını çalışma prensiplerini ele aldığı bilinmektedir. Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu bilimin temellerini El Cezeri atsa da sibernetik terimini ilk kez Andre Ampere adlı Fransız matematik ve fizikçi olan bilim adamı kullanmıştır.

Sibernetiğe güncel anlamda manasına kavuşturan kişi ise modern sibernetiğin kurucularından olan Amerikalı felsefeci ve matematikçi Norbert Wiener olarak bilinmektedir. 1947'de Norbert Wiener'in elektrik mühendisliği, matematik, biyoloji, nörofizyoloji, antropoloji ve psikoloji gibi yerleşik disiplinlerden ayrı fakat bunlara değinen bir disiplini adlandırmak için isim aradı. Ve her tür sistemdeki hedeflerin, tahminlerin, eylemlerin, geri bildirimlerin ve tepkilerin zengin etkileşimini ifade etmek için "yönlendirme sanatı" anlamına gelen Yunanca bir kelimeyi kullandı; sibernetik. Ve böylece sibernetik kelimesi popülerlik kazanmaya başladı. 

Sibernetik Mantığı

Sibernetik mantığı için mekanizmaların dış dünyanın gereksinimlerine göre kendinin yenileyip düzenleyebilen öz denetimli sistemler oluşturmak üzerine oturtulmuştur, denebilir. Sibernetik mantığı, basit bir geri bildirim döngüsü sayesinde sistemlere öz denetim kazandırmaktadır. Sibernetik, eylemin çerçevesinde yol açtığı değişimlerin, sistem içinde geribildirim yolu ile yansıtıldığı, kapalı sinyal döngüsü şeklinde ifade edilen sistemlere uygulanan bir yaklaşımdır. Sibernetik sistemlerin geri bildirimler sayesinde değişime uğraması, “dairesel nedensellik” ilişkisi olarak tanımlanır. Sibernetik sistemler, yapay olabildikleri gibi biyolojik de olabilirler.

Biyolojik sibernetik sistemlerin mantığı için insan vücudu en iyi örnektir. Vücut içi sıcaklığımızı düzenleme yolu, şekerli yiyecekler yediğimizde insülin salgılanmasındaki artış gibi geri bildirimler biyolojik sibernetik sistemlerin mantığını açıklamaya yardımcı örneklerdendir. Kendi kendini yönetebilen yapay sistemler ise bu öz denetimi genellikle bilgisayar çipleriyle gerçekleştirir. Bu sistemler bir dizi elektronik alıcı vasıtasıyla dış dünya hakkında bilgi toplar. Otokontrol, oto-bakım ve bilgi aktarımı üzerine kurulu bu sistemlerin işleyişlerini, istenilen düzeyde ve değerlerde yürütebilmesi için bu şarttır. Dış dünya ile sistem arasındaki ilişkiye dair toplanan bilgiler, çipler tarafından işlenir. Ve bu sayede sistemler için gerekli öz düzenleyici sinyaller verilir. 

Teknoloji ile birlikte sibernetik bilimi, endüstriyel alanda bir yönetim sanatına dönüşmüştür. Çünkü günümüzde fabrikalar ve imalat işlemleri sibernetik araçlarla idare edilmektedir. Gelişen teknoloji ve paralelinde ilerleyen makineleşme nedeniyle gelecekte de sibernetik sistemlere duyulan ihtiyacın her geçen gün artması kaçınılmazdır.

Günümüzde ev, fabrika gibi alanlarda kullanılan ısıdenetirler bu sistemlere verilebilecek en temel örneklerden biridir. Bu aygıtın sistemi; bir yerin veya bir nesnenin ısısının önceden belirlenen düzeyde olmasını insani müdahaleye gerek kalmadan, negatif geri bildirim halkası içinde otomatik olarak ayarlar. Özetle sibernetik, bir hedefe sahip olmak ve bu hedefe ulaşmak için harekete geçmekle ilgilidir. Hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı veya en azından ona yaklaşıp yaklaşmadığınızı bilmek, sibernetik temelindeki kavram olan geri bildirim sayesindedir.

Sibernetik ve Kullanım Alanları

Doğada, işleyen bir süreç olarak sibernetik, aslında uzun süredir varlığını sürdürmektedir. Sibernetik bir bilim dalı olmaktan fazlasıdır. İnsan hayatında gerçekleşen birçok olay ve durum hakkında geri bildirim sağladığından sibernetik aynı zamanda bir bakış açısı kabul edilir.  Sibernetik birçok bilim ile entegre olabildiği için günümüzde en önemli bilimler arasında yerini almaktadır. Sorunlara disiplinler arası bir çözüm sağlayabilmesi onun gelecekte de önemini kaybetmeyeceğinin göstergesidir.

Sibernetik biliminin; verimlilik, kavramlar arası öğrenme, tesir ve sosyal kontrol gibi konuları ele alması birçok sektörde önemli bir yer kazanmasını sağlamıştır. Sibernetik nerelerde kullanılır, derseniz; son yıllarda artan teknolojik gelişmelerle bu bilim hayatın birçok noktasında karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Özellikle savunma sanayi, fabrika otomasyonları, imalat işlemlerinde verimlilik, endüstri robotlarında ve uzay araçlarının rota işlemleri gibi sektörlerde yerini almış ve vazgeçilmez olmaya başlamıştır. Ayrıca oyun teorisi, sistem teorisi, algısal kontrol, felsefe, mimarlık vb. birçok çalışma alanları sibernetikten doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilenmiştir. Sibernetik için diğer bilim dallarının arasında bir köprü vazifesi gördüğü söylenebilir.

Sibernetik ve Yapay Zeka 

Çoğu zaman yapay zeka ve sibernetik aynı şey olarak yaygın şekilde yanlış anlaşılmaktadır. Aslında bu iki alan arasında temel felsefi farklılar bulunmaktadır. "Sibernetik" teriminin kimliğini ve sınırını kavramak zor olduğundan tam kavranamadığı da söylenebilir. Sibernetik biliminin, yapay zekadan çok önce başladığı kabul edilmektedir. Ayrıca bir diğer ayırıcı nokta ise bu bilimlerin doğmasına neden olan amaçların farklılığıdır. Örneğin; yapay zeka; ister insanlar gibi akıllı bilgisayarlar yapma arzusundan doğmuştur. Sibernetik ise karmaşık insan hedefleri veya sadece değişen koşullar altında bir odanın sıcaklığını korumak gibi hedeflere ulaşabilecek sistemleri anlama ve inşa etme arzusundan doğmuştur.

Yapay zeka, bilginin bir makinenin içinde depolanabilen bir meta olduğu ve bu depolanmış bilginin gerçek dünyaya uygulanmasının zekayı oluşturduğunu kabul eder. Sibernetik ise tam tersine, nesnelliğin anlam hakkındaki ortak anlaşmadan kaynaklandığını ve bilginin depolanan bir meta olmaktan ziyade bir etkileşimin niteliği olduğu savunur. 

Sibernetik Nedir?, Hem canlı hem de cansız sistemlerin bir amacı olabileceğini kabul eden bir bilim dalı, Canlı sinir sistemini bilgisayarlara uyarlamayı amaçlayan, iletişim ve kontrolü konu alan bir alan, Sibernetik Biliminin Temel Amaçları, Öz denetimli bilgisayarlar geliştirmek ve sistemlerdeki haberleşme, dengeleri kurma üzerine çalışmak, Canlı ya da cansız karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesine dair bilgiler sağlar, Sibernetik Biliminin Tarihçesi, Türk düşünür Ebu’l-İz El-Cezeri, sibernetik biliminin öncüsü kabul edilir, Sibernetik terimini ilk kez Andre Ampere adlı Fransız bilim adamı kullanmıştır, Sibernetik Biliminin Üzerine Kurulduğu Mantık, Sibernetik, kendilerini dış dünyanın gereksinimlerine göre yenileyip düzenleyebilen öz denetimli sistemler oluşturma üzerine kurulu, Sistemin kendisinin yol açtığı değişimlere dönük bir denetim oluşturma fikri ile ilerler, Biyolojik Sibernetik Sistemler, Vücut içi sıcaklığımızı düzenleme ya da insülin salgılama gibi özellekler sibernetik prensiplere örnektir, Biyolojik sibernetik sistemler genellikle organizmaların evrimsel adaptasyon süreçlerinde rol oynar, İnsan Yapımı Sibernetik Sistemler, Kendini yönetebilen, otokontrol ve otobakım yeteneği olan sistemler, genellikle bilgisayar çipleri ile gerçekleştirilir, Bu sistemler genellikle robotik, genetik ve yapay zeka disiplinlerinde kullanılır, Sibernetik ve Robotik, Sibernetik prensipleri, robotların öz denetim ve öğrenme yeteneklerinin geliştirilmesinde kullanılır, Robotik kodlama, sibernetikten büyük ölçüde etkilenmiştir, Sibernetik ve Yapay Zeka, Sibernetik, yapay zeka sistemlerinin öğrenmesi ve kendilerini düzeltme yeteneklerini geliştirmede önemlidir, Sibernetik, bilişsel bilimlerin ve yapay zeka araştırmalarının temelini oluşturur, Sibernetik ve Genetik, Biyolojik süreçlerin kontrolü ve adapte edilmesi, genetik mühendislik ve biyoteknolojiye katkıda bulunur, Sibernetik prensipler, gen terapisinde ve genetik algoritmalarda kullanılır, Sibernetik ve Bilgi Teknolojisi, Bilgi teknolojisi sistemlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için sibernetik prensipler uygulanabilir, Sibernetik, veri analizi, sistem optimizasyonu ve ağ güvenliği gibi alanlarda kullanılabilir
sibernetik bilimi sibernetik el cezeri yapay zeka mobil uygulamalar bulanık mantık geri bildirim güdüm bilimi
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
9130
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020