AnasayfaBlogBilim İnsanı Ne Demek?
Bilim

Bilim İnsanı Ne Demek?

13 Eylül 2021
Görüntünün merkezinde bir erkek ve kadın birlikte duruyor, her ikisi de parlak bir gülümsemeyle ışıldıyor. Adam koyu renkli bir takım elbise giyerken, kadın parlak sarı bir elbise giyiyor. Sağlarında, üzerinde sarı bir çubuk bulunan beyaz bir yüzey var. Ekranın sol alt köşesinde, üzerinde küçük siyah bir nokta bulunan kırmızı bir yüzey vardır. Çiftin sağında, üzerinde sarı ve beyaz çizgili bir nesne bulunan bir çit vardır. Arkalarında sıra sıra sarı ciltler vardır. Çift, parlak mavi bir gökyüzünün ve birkaç yeşil ağacın önünde duruyor.
TerimAçıklamaörnekler
Bilim İnsanıBelli bir konuda bilgi edinmek adına planlı ve sistematik araştırmalar yapan kişiFizikçiler, biyologlar, kimyagerler vb.
Bilim AdamıGeçmişte bilimle ilişkilendirilen, genellikle erkek cinsiyetli kişiAlbert Einstein, Isaac Newton vb.
Bilim KadınıDaha modern bir terim, her iki cinsiyetten bilim insanlarını tanımlamak için kullanılırMarie Curie, Barbara McClintock vb.
AlimBelli bir alanda ekstrem derecede bilgi sahibi olan ve genellikle teorik araştırmalarla ilgili olan kişiFelsefeciler, teologlar vb.
BilgeKapsamlı ve geniş bilgiye sahip olan kişi, genellikle bilgelik yaşam deneyimi ve yüksek ahlak anlayışı ile ilişkilendirilirEski filozoflar, dini liderler vb.
AkademisyenYüksek öğrenim kurumlarında eğitim veren, araştırma yapan ve kendi alanına çeşitli katkılarda bulunan kişiÜniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar vb.
BilimSistematik ve organize bilgi edinme süreciFizik, kimya, biyoloji vb.
Bilimsel AraştırmaOlayları, fikirleri ve genellikle bilimsel metodolojiye dayalı gerçekleri keşfetme süreciLaboratuvar deneyleri, teorik araştırmalar vb.
Covid-19 AşılarıBilim insanlarının çalışmaları sonucunda geliştirilen ve covid-19 hastalığına karşı koruma sağlayan aşılarPfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca vb.
Bilimsel BilgiBilimsel metodoloji kullanılarak elde edilen, genellikle kanıtlanabilir ve ölçülebilir bilgiYasalar, teoriler, hipotezler vb.

Bilim insanı; ifadesi çoğu zaman duyduğumuz ama iş, bu ifadeyi açıklamaya geldiğinde duraksadığımız ve açıklayıcı değil de genel geçer tanımlamalar yaptığımız bir kavram olarak ele alınabilir. “Bilim insanı ne demek?”, sorusuna sıklıkla verilen en kısa tanımlardan “Bilim insanı; bilimle ilgilenen kişidir.”, ifadesi üzerinde duralım. Bu tanım elbette doğru ama kısmen yetersiz. Bu tanımda ilk aydınlatılması gereken ise bilimin ne olduğu, hangi alanları kapsadığı. Bilim için insanların belli bir konuyu bilme isteğiyle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bilim, bir konu hakkında gerçekçi bilgi edinmek adına yöntemli araştırma süreçlerini içinde barındırır.  Ayrıca bilim araştırmaları; fiziksel, matematiksel alanlarda olduğu gibi elbette sosyal alanlarda da yapılabilir.

Bugün geçmiş yıllarla kıyaslandığında; işlerimizi kolaylaştıran teknolojiye sahip oluşumuz, sağlık sorunlarına hızlı çözümler bulup sağlığımızı daha sürdürülebilir hale getirebilmemiz gibi birçok ilerleyişi, bilime borçluyuz. Aslında bilimi, bu denli önemli yapan ve onu, öne çıkaran kişilerse bilim insanlarıdır. Bana göre onlar, hayatımızın karanlıklarına ışık tutan toplumun en değerli bireyleri. “Bilim insanı ne demek?”,sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan biri de şu olsa gerek; “Bilim insanı: dünü değiştiren, bugünü şekillendiren ve yarını tasarlayandır.”

Bilim Adamı Ne Demek?

Bilim insanı teriminin, 1833 yıllında İngiliz filozof ve bilim tarihçisi  William Whewell tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Bu terimin gerekliliğini ise William Whewell, şu sözleriyle ifade etmeye çalışmıştır:  “Genel olarak bilimin yetiştiricilerini tanımlamak için özel bir isme ihtiyacımız vardır.”. Bilim insanı ifadesinin dünyaya doğuşu böyle ama toplumlara yansıması veya kullanım şekline bakacak olursanız bilim adamı şeklindeki kullanımının daha yaygın olduğunu fark edeceksiniz. Bilim insanı kelimesi için Türkçe kaynaklarda araştırma yaptığınızda karşınıza; bilim kadını, bilim adamı, bilgin, alim, bilge gibi birçok ifade çıktığını göreceksiniz.

TDK sözlüğünde ise bilim insanı ifadesi için verilen tanım sadece bilim adamı şeklinde. Ancak bilim adamı ifadesine bakarak TDK sözlükte daha açıklayıcı bir sonuca erişebiliyorsunuz. Eski yıllarda bilimle uğraşanların çoğunlukla erkek oluşu ya da kadının bilimle ilgilenecek fırsatı yakalayana kadar birçok toplumsal tabudan kurtulması gerekliliği; sanıyorum ki bilim adamı ifadesinin, bilim insanı ifadesi yerine kullanılmasına zemin hazırladı. Oysa günümüzde kadınlar da artık bilim dünyasında. Ve bu değişimi gören bilinçli insanların; günümüzde, bilim adamı ifadesi yerine bilim insanı ifadesini bilinçli olarak kullanmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada şunu belirtmekte fayda görüyorum: bilim adamı ya da bilim insanı terimleri birbirinden farklı değil. Aynı anlamları karşılamak için kullanılan iki ayrı ifade. Burada bilim insanı ifadesinin bilim adamı ifadesi yerine kullanımındaki ısrar; cinsiyetçiliği örtbas ederek bir anlam iyileştirmesi yapmak olarak algılanabilir.

Bilim İnsanı Kısaca Ne Demek?

Bilim insanı kısaca; bir olay ya da soruna doğru bir açıklama üretebilmek adına bilimsel araştırma basamakları ve uzmanlık bilgisini kullanarak sonuca ulaşmaya çalışan kişi. Bilim insanı olmak isteyenler tek bir alanla sınırlanamaz. Bir bilim insanı birden fazla alanda uzman olabilir. Bilim insanı, merak duyduğu konular üzerine sorular soran ve bu sorularına bilimsel çalışmalar ışığında sistematik şekilde cevap üretmeyi amaçlayan kişidir. Bir bilim insanı, yaptığı çalışmalarıyla kendini kanıtlar. Günümüzde dünyayı etkisine alan Covid – 19 salgınında çözüm yine toplumların yararı üzerine çalışan bilim insanlarının çalışmaları ile üretilmiştir. Aşı olarak ortaya konan bu çözüm sayesinde Covid – 19 ve varyantlarının sebep olduğu ağır hastalık durumu ve ölümlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bilim insanları, her ne sebepten ortaya çıkarsa çıksın, toplumların karşılaştığı sorunlara kısa sürede çözümler üretebilecek kapasiteye sahip insanlardır. Bir meslekten bahsettiğiniz de yaptıkları ve yapabileceklerine bir sınır çizebilirsiniz. Ama bilim için ön görülebilir ve kabul görmüş bir sınır yoktur. Bu da bilim insanlarının çalışmalarının bir sonu olmadığını ve bilim insanı olmak dendiğinde, sadece bir mesleğe mensup oluşun anlaşılmaması gerektiğinin göstergesidir.

Günümüze bakarak konuşacak olursak şaşılacak bir şekilde bilim insanlığı; yaygın olarak icra edilen bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel çalışmalarla uğraşan her kişiye direkt olarak bilim insanı sıfatını uygun görmek sizce ne kadar doğru? Bu soru, tartışılmaya değer derin bir konu. Yine araştırdığınızda bazı kaynaklarda akademisyen için de bilim insanı ifadesinin kullanıldığını görebilirsiniz. Ama çoğumuzun bildiği gibi akademisyen yüksek öğrenim kurumları bünyesinde eğitim veren, araştırma yapan ve kendine has araştırmalarıyla kendi alanına çeşitli yönlerden katkıda bulunan kişiler için kullanılan genel bir mesleki unvandır. Bu nedenle bilim insanı ifadesinin akademisyenler için kullanılması yine eleştirilen bir konudur. Ben, bilim insanı teriminin çok fazla kişi için kullanılacak kadar yaygınlaşmasını; bir şekilde ünlü olan herkese sanatçı ya da aydın denmesine benzetiyorum. İsterseniz bu konudaki görüşlerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Peki, bilim insanı olmak bu kadar kolay mı? Bence değil. Yaptığım araştırmalar da fikrimi değiştirmeme sebep olmadı. Aksine kendi görüşüme daha abartılı şeklide bağlandım. Dijital alanda taradığım kaynaklara göre toplumlar bilim insanlarını birer kurtarıcı olarak görme eğilimindeler. Bunun en güzel örneği olarak günümüz dünyasını sallayan Covid – 19 pandemisi gösterilebilir. Corona vakalarının baş göstermesiyle birlikte gözler direkt bilim insanlarına çevrildi. Onların bulacağı ilaç, aşı ya da herhangi bir çare için tüm dünya sabırsızlıkla bekledi. Görüyorsunuz ya gerçekten de mesleğini toplum yararına kullanan bilim adamları toplumların kurtarıcısı. Bu gönüllü fedakârlıklar, canla başla çalışmalar işte bu yüzden mesleki yaptırımdan ziyade tercih edilmiş bir yaşam şekli olarak nitelendirilir. Yani demem o ki; tüm hayatını topluma faydalı çalışmalar için severek harcayan insanlarla sırf koltuk, para ya da mesleki kariyer sevdasıyla daha çok soyut kulvarda çalışan insanlar bir tutulabilir mi? Artık bu noktada da yorum size kalıyor.

Bilim İnsanının Özellikleri

Bilimsel olarak bir probleme çözüm bulmak ya da bilinmeze ışık tutmak basit bir olay değildir. Kimi bilimsel çalışmalar kısa sürede sonuçlansa da kimi çalışmalar yıllarca sürmekte hatta bir neticeye varmayan yarım çalışmalar da bulunmaktadır. Bu durumda bilim insanlarını diğer insanlardan ayıran özelliğin sadece zekası ve uzmanlık bilgileri olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bilim insanlarının ön plana çıkan özellikleri neler? Bilim insanlarının genellikle sahip olduğu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

Bilim insanı;

  • Araştırmalar için meraklı ve isteklidir. Bu özellikleri, sonuca ulaşma sürecinde önemli rol oynar.

  • Çevresini gözlemleme yetenekleri diğer insanlara kıyasla daha üst seviyededir. Sadece olayları gözlemleyerek bile genellemelere ulaşabilir.

  • Bilimsel bir olay veya sorunun çözüm sürecinde gerekli olan istek ve kararlılığa sahiptir.

  • Akılcı ve gerçekçi davranarak insanlığa fayda sağlayabilecek konularda araştırma yapma eğilimindedir.

  • Çalışmalarından bir sonuç alıncaya kadar araştırmalarını sürdürür.

  • Gözlem ve deneylerinde uygun yöntemi belirleyebilir, elindeki yöntem ve materyali en iyi şekilde kullanabilir.

  • Şüpheci davranmak onu farklı kılan başka bir özelliktir. Üzerinde çalıştığı konu hakkında ortaya atılan fikirlerin etkisinde kalmayıp gözlem ve çalışmalarda bulunur.

  • Bir otoriteye bağlı kalmaz, tarafsızdır.

  • Diğer bilim insanlarının yaptığı çalışmaları takipte kalır ve literatür taraması yapar.

Bilim İnsanı, Belli bir konuda bilgi edinmek adına planlı ve sistematik araştırmalar yapan kişi, Fizikçiler, biyologlar, kimyagerler vb, Bilim Adamı, Geçmişte bilimle ilişkilendirilen, genellikle erkek cinsiyetli kişi, Albert Einstein, Isaac Newton vb, Bilim Kadını, Daha modern bir terim, her iki cinsiyetten bilim insanlarını tanımlamak için kullanılır, Marie Curie, Barbara McClintock vb, Alim, Belli bir alanda ekstrem derecede bilgi sahibi olan ve genellikle teorik araştırmalarla ilgili olan kişi, Felsefeciler, teologlar vb, Bilge, Kapsamlı ve geniş bilgiye sahip olan kişi, genellikle bilgelik yaşam deneyimi ve yüksek ahlak anlayışı ile ilişkilendirilir, Eski filozoflar, dini liderler vb, Akademisyen, Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim veren, araştırma yapan ve kendi alanına çeşitli katkılarda bulunan kişi, Üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar vb, Bilim, Sistematik ve organize bilgi edinme süreci, Fizik, kimya, biyoloji vb, Bilimsel Araştırma, Olayları, fikirleri ve genellikle bilimsel metodolojiye dayalı gerçekleri keşfetme süreci, Laboratuvar deneyleri, teorik araştırmalar vb, Covid-19 Aşıları, Bilim insanlarının çalışmaları sonucunda geliştirilen ve covid-19 hastalığına karşı koruma sağlayan aşılar, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca vb, Bilimsel Bilgi, Bilimsel metodoloji kullanılarak elde edilen, genellikle kanıtlanabilir ve ölçülebilir bilgi, Yasalar, teoriler, hipotezler vb
bilim bilim adamı bilim insanı bilim insanı ne demek bilimsel bilimsel araştırma eğitimi
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
7350
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500