AnasayfaBlogSağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü (MYO)
Bölümler

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü (MYO)

26 Aralık 2020
Bir el, çeşitli renklerde karelerden oluşan bir grafik gösteren bir tablet cihazı tutmaktadır. Grafik ağırlıklı olarak yeşil, mavi ve sarı karelerden oluşuyor. El, cihazın ve grafiğin ayrıntılarını ortaya çıkaracak şekilde yakın plandadır. Tabletin sağında, uzaktan kumandanın yanında bir stetoskop görülüyor. Grafiğin renkleri ve şekilleri görüntüye canlı ve modern bir hava katıyor.
Bölüm İsmiTanımÇalışma Alanları
Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiSağlık kurumlarında tıbbi cihazları çalıştıracak, bilgisayar ve sağlık ekipmanları kullanımı yapabilecek teknikerler yetiştirirDevlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler, Sigorta şirketleri, Sosyal güvenlik kurumları, Medikal ürün satışı yapan firmalar
Bilgisayar ProgramcılığıSağlık bilgi sistemleri teknikerliği ile benzer bir eğitim içeriğine sahip olup bilişim alanında yetenekli bireyler yetiştirirYazılım şirketleri, Teknoloji firmaları, Oyun firmaları
Bilgisayar MühendisliğiSağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümünden dikey geçiş yapma imkanı sunan bir bölüm olup bilgisayar ve yazılım konularında yetenekli mühendisler yetiştirirYazılım şirketleri, Teknoloji firmaları, Üniversiteler, Araştırma enstitüleri
Sağlık Bilgi SistemleriSağlık alanındaki verilere yönelik sistem ve yazılımları geliştiren, analiz eden ve yorumlayan bireyler yetiştirirDevlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler, Sigorta şirketleri, Sosyal güvenlik kurumları
İstatistikVeri analizi, tahmin ve çıkarım metodları üzerine uzman kişiler yetiştirirDevlet daireleri, Araştırma enstitüleri, Sigorta şirketleri, Üniversiteler
Fizik MühendisliğiBilim ve mühendislik prensiplerini kullanarak, teknik ve bilimsel problemleri çözen bireyler yetiştirirAraştırma enstitüleri, Üniversiteler, Teknoloji firmaları, Endüstriyel şirketler
Yazılım MühendisliğiSağlam, güvenilir, verimli ve ekonomik yazılım sistemleri tasarlamak, inşa etmek ve bakımını yapmak için yetenekli mühendisler yetiştirirYazılım şirketleri, Teknoloji firmaları, Üniversiteler, Ar-Ge departmanları
Sosyal GüvenlikSosyal güvenlik kurumlarının işleyişi ile ilgili bireyler yetiştirirSosyal güvenlik kurumları, Sigorta şirketleri, Devlet daireleri
Üniversite HastaneleriSağlık hizmetlerini sunan ve aynı zamanda sağlık bilgi sistemleri teknikerleri yetiştiren eğitim kurumlarıHastane yönetimi, Bilgi işlem departmanı, Tıbbi cihaz kullanımı ve bakımı
Özel HastanelerSağlık hizmetlerini sunan ve aynı zamanda sağlık bilgi sistemleri teknikerlerine iş imkanı sunan özel kuruluşlarHastane yönetimi, Bilgi işlem departmanı, Tıbbi cihaz kullanımı ve bakımı

Sağlık alanında bilgi sistemleri teknolojilerin büyük bir hızla gelişim göstermesi, her geçen gün bilişim alanına verilen önemin artmasına da sebep olmuştur. Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü, her türlü sağlık kurumunda görev alabilecek, bilgisayar ve sağlık ekipmanlarının kullanımını yapabilecek, tıbbi cihazları çalıştıracak teknikerleri yetiştirir.

Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği; en temel anlamda bilgisayar programcılığının benzeridir. Bilgisayar programcılığı bölümüne ait dersler dışında sağlık bilgi sistemleri dersleri de eğitimin içinde yer almaktadır. Bu bölümden mezun olan teknikerler sağlık kurumlarında bilgisayar kullanımı ve sağlık ile ilgili cihazların kullanımı için ihtiyaç duyulan alanlarda çalışır. Sağlık bilgi sistemleri alanı ile ilgili olan ve araştırmayı seven, bilgisayar ile yakından ilgili üniversite adaylarının tercih listesinde yer alan bölümler arasındadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Nedir?

Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü meslek yüksekokulu eğitimlerindendir. Bölümün temel amacı sağlık bilgi teknolojilerini, bunlara ait programları, yazılımları etkili bir şekilde kullanacak ve geliştirecek bireyleri yetiştirmek aynı zamanda sektöre değer katmalarını sağlamaktır.

Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümünün eğitim süresi 4 dönemdir. Öğrencilerin mezun olmaları için 120 kredi şartını yerine getirmeleri ve beklenen mezuniyet koşullarını tamamlamaları gerekir. Bölüm TYT’yi dikkate alır. Bilindiği üzere tüm 2 yıllık ön lisans bölümleri TYT puan türünü dikkate alır. Eğitim süresi iki yıl olan bölümde, üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim alınır.

Bölümden mezun olan meslek mensupları "Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikeri" unvanı ile çalışmalarını sürdürür. Çalışmaya başladıkları kurumlarda tekniker unvanı ile çalışan mezunlar, tekniker maaşı alırlar. Devlet memurları kanununa göre de Teknik Hizmetler Sınıfına (THS) dâhil olurlar.

Bölüm mezunları lisans eğitimi almak isterse; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İstatistik ve daha pek çok lisans bölüme dikey geçiş yapma şansı elde ederler. Bunun için Dikey Geçiş Sınavı puanları dikkate alınır. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümün tercih etmek isteyen öğrenciler öncelikle sorumluluk sahibi ve disiplinli olmalıdır. Sağlık sektörüne ve programlamaya ilgili olmaları ve merak duyup, araştırma yapmayı sevmeleri aranan başlıca özelliklerin başında gelir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü mezunlarının çalışma alanları genellikle devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler olarak karşımıza çıkar. KPSS’de başarılı olan teknikerler hemen hemen tüm devlet hastanelerinde veya araştırma hastanelerinde iş olanağına sahip olur. KPSS’de yeterli puan alamayan teknikerler ise özel hastanelerde çalışma imkanına sahiptir. Bölümün sunduğu başlıca iş imkanlarını inceleyelim.

 • Sağlık Bakanlığına bağlı olan tüm hastane veya diğer kurumlar

 • Özel Hastaneler

 • Sigorta Şirketleri

 • Sosyal güvenlik kurumları

 • Kızılay gibi sivil örgütler

 • Medikal ürün satış faaliyeti gösteren veya İlaç satışı yapan firmalar

 • Sağlık sektörüne bağlı faaliyet gösteren bilişim firmaları

 • Basın, yayın kurumlarının sağlık ile ilgili birimleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümünü bitirip, iş bulamayan mezunlardan bahsetmek neredeyse imkansız olacaktır. Sağlık kurumların özellikle bilgi, işlem birimlerinde görev alacakları bilinen mezunlar için geniş bir iş alanı olduğu görülmektedir. İşlerini daha çok masa başında yürütecek teknikerlerin iş ekipmanları; bilgisayarlar, farklı tıbbi ve medikal cihazlar ve bunlara ait programlar oluşturur.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünü bitirenler kamu ve özel kurumlarda çalışma faaliyetlerini gerçekleştirir. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği mezunları farklı sağlık kurumlarında bilgisayar kullanımı ve sağlık cihazları kullanımı ile ilgili ihtiyaç duyulan çalışmaları yürütür. Aynı zamanda sağlık bilgi sistemleri teknikeri olarak anılan mezunlar; sağlık cihazlarının bakım ve onarımı bunun yanında programcılığı gibi oldukça çeşitli görev ve sorumluluklara sahiptirler. Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği mezunları üniversitelerde ve sağlık kuruluşlarında bilgi işlem bölümünde faaliyet gösterir.

Detaylı olarak sorumlulukları şu şekildedir:

 • İstatistik ve raporlama yapar.

 • Kullanılacak yazılımları hazır hale getirir.

 • Sağlık kuruluşları için ihtiyaç duyulan bilgi sistemlerini geliştirir.

 • Sağlık kuruluşlarında kullanılması planlanan bilgi sistemlerini hazır hale getirmekten sorumludur.

 • Veri depolar, işler, gerekli analizleri yapar ve sunar.

 • Veri kalitesinin arttırılması için çalışmalar yürütür.

 • Sağlık bilgi sistemlerini meydana getiren veri toplama organizasyonunda yer alır.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü üniversitelerde 4 dönemlik eğitim veren bir ön lisans seçeneğidir. Eğitim yaşamlarında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ile ilgili tüm temel dersleri öğrenme şansına sahiptirler. Bunun yanında mesleki gelişimlerine katkısı olacak ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamalı olarak gördükleri zorunlu staj süreli vardır. Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan hemen sonra üniversitenin kuralları dahilinde staj komitesine staj defterini iletmeleri zorunludur.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler için ön lisans diploması verilir. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünü tercih etmeyi düşünen adayların 2 yıl boyunca karşı karşıya gelecekleri dersler şöyledir.

 • Matematik

 • Algoritmalar ve programlamaya giriş

 • Sağlık bilgi sistemleri

 • İşletim sistemleri

 • Bilgisayar donanımı

 • Ofis yazılımları

 • Veri tabanı yönetim sistemleri

 • Sağlıkta Web projesi

 • Meslek matematiği

 • Görsel programlama

 • Tıbbi terminoloji

 • Hastane otomasyonu

 • Tıbbi dökümantasyon

 • Sağlık hizmetleri yönetimi

 • araştırma yöntemleri ve proje hazırlama

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban puan ve başarı sıralamalarına ait ilk 4 eğitim kurumunu sizlerle paylaşıyoruz. Burada hazırladığımız puanlar ve sıralamaların tümü bu yıl yerleşen adaylara ait bilgileri kapsar. Yazımızda yer alan verilerin hepsi ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan son puanlardır.

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu)  289,63135 480339BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) 285,21351 514882HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 244,35136 950950BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 229,00264 1151801

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Sağlık kurumlarında tıbbi cihazları çalıştıracak, bilgisayar ve sağlık ekipmanları kullanımı yapabilecek teknikerler yetiştirir, Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler, Sigorta şirketleri, Sosyal güvenlik kurumları, Medikal ürün satışı yapan firmalar, Bilgisayar Programcılığı, Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği ile benzer bir eğitim içeriğine sahip olup bilişim alanında yetenekli bireyler yetiştirir, Yazılım şirketleri, Teknoloji firmaları, Oyun firmaları, Bilgisayar Mühendisliği, Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümünden dikey geçiş yapma imkanı sunan bir bölüm olup bilgisayar ve yazılım konularında yetenekli mühendisler yetiştirir, Yazılım şirketleri, Teknoloji firmaları, Üniversiteler, Araştırma enstitüleri, Sağlık Bilgi Sistemleri, Sağlık alanındaki verilere yönelik sistem ve yazılımları geliştiren, analiz eden ve yorumlayan bireyler yetiştirir, Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler, Sigorta şirketleri, Sosyal güvenlik kurumları, İstatistik, Veri analizi, tahmin ve çıkarım metodları üzerine uzman kişiler yetiştirir, Devlet daireleri, Araştırma enstitüleri, Sigorta şirketleri, Üniversiteler, Fizik Mühendisliği, Bilim ve mühendislik prensiplerini kullanarak, teknik ve bilimsel problemleri çözen bireyler yetiştirir, Araştırma enstitüleri, Üniversiteler, Teknoloji firmaları, Endüstriyel şirketler, Yazılım Mühendisliği, Sağlam, güvenilir, verimli ve ekonomik yazılım sistemleri tasarlamak, inşa etmek ve bakımını yapmak için yetenekli mühendisler yetiştirir, Yazılım şirketleri, Teknoloji firmaları, Üniversiteler, Ar-Ge departmanları, Sosyal Güvenlik, Sosyal güvenlik kurumlarının işleyişi ile ilgili bireyler yetiştirir, Sosyal güvenlik kurumları, Sigorta şirketleri, Devlet daireleri, Üniversite Hastaneleri, Sağlık hizmetlerini sunan ve aynı zamanda sağlık bilgi sistemleri teknikerleri yetiştiren eğitim kurumları, Hastane yönetimi, Bilgi işlem departmanı, Tıbbi cihaz kullanımı ve bakımı, Özel Hastaneler, Sağlık hizmetlerini sunan ve aynı zamanda sağlık bilgi sistemleri teknikerlerine iş imkanı sunan özel kuruluşlar, Hastane yönetimi, Bilgi işlem departmanı, Tıbbi cihaz kullanımı ve bakımı
sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bilgisayar veri ön lisans lisans sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü (MYO) sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.