AnasayfaBlogRusça Kelimeler Nelerdir?
Yabancı Dil Eğitimi

Rusça Kelimeler Nelerdir?

05 Kasım 2021
Rusça Kelimeler Nelerdir?

Rus dilinde bulunan sözcüklerin anlamlarını hepimiz merak etmişizdir. Alışık olmadığımız ve öğrenmesi oldukça zor olarak görünen Rusçanın bazı kelimelerini bile öğrenmek önemli bir meseledir. Bu nedenle Rusça kursu, en az tercih edilen yabancı dil kurslarından birisidir. Yeni bir dil öğrenmek isteyenlerin son zamanlarda Rusçayı da tercih ettiğini görüyoruz.

İş veya eğitim için Rusya’ya gitmesi gereken kişiler için bazı pratik bilgiler bile orada hayat kurtarabilir. Yazılışı tam olarak bilinmese bile, okunuşu ve anlamı bilinen günlük temel kelimeler seyahat boyunca yeterli olacaktır. Bu nedenle Rusça kelimeler, Rusça günlük kelimeler ve Rusça güzel kelimeler gibi temel kelime gruplarını öğrenmek pratik bir yoldur.

Rusça, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı ve Slav dil grubundaki Doğu Slav dillerinin alt grubuna dâhil olan bir dildir. Yabancı dil olarak tercih edilmeye başlanan Rusça, Rusya’nın politik önemiyle ilgili olarak daha da önem kazanmıştır. Birleşmiş Milletler yapısının resmî dilleri arasında yer alan Rusça, bu açıdan da önemli bir dil konumundadır.

Dolayısıyla da bu nedenler bile, Rusça eğitiminin önemi son dönemlerde daha da artmıştır. Rusça, vurgu açısından diğer dillerden ayrılan bir dil olduğu için, kelime öğrenme dışında vurguyu da öğrenmek gerekir. Vurgu ile birlikte doğru telaffuzu da öğrenmek önemli olduğu için, bu konularla ilgili eğitim almak gerekir.

Kurslar elbette faydalıdır, ancak bazı gündelik kelimeleri ve kullanım şekillerini öğrenmek de başlangıç için faydalı olacaktır.

Bu yazımızda, ‘Rusça Kelimeler ve Anlamları’, ‘Rusça Güzel Kelimeler’, ‘Rusça Havalı Kelimeler’ ve ‘Rusça Günlük Kelimeler’ gibi konu başlıklarımız bulunuyor.

Rusçayı pratik bir şekilde öğrenmek isteyenler! Yazımıza birlikte bakalım, ne dersiniz?

Rusça Kelimelerin Okunuşları ve Anlamları

Rusça kelimelerin okunuşlarını ve anlamlarını içeren bu yazı, Rusya seyahati plânlayanlar için bir dil rehberi niteliği taşıyor. Ancak yine de, online eğitim yoluyla Rusça eğitiminin kısa bir süre içinde tamamlanabildiğini de eklemeliyiz. Pratik bir Rusça eğitimi için, Rusça A1-A2 kursu ve Rusça B1-B2 kursu online eğitimlerine katılmak yararlı olacaktır.

Enstitü çatısı altında verilen online eğitimlerde öğretilen kelimeler ve pratik kullanım şekilleri, Rusça öğrenmek isteyenlere rehber oluyor. Yazımızın bu bölümünde de günlük hayatta sık kullanılan kelimeler, okunuşları ve anlamları yer alıyor.
İşte, Rusça kelimelerden bazı örnekler:

 • Здравствуйте [zdravstvuyte]: Merhaba

 • Доброе утро [dobrae utra]: Günaydın

 • Да [da]: Evet

 • Нет [niet]: Hayır

 • Ладно [ladna]: Peki

 • Хорошо [haraşo] İyi, tamam

 • Добрый день [dobrıy den’]: İyi günler

 • Добрый вечер [dobrıy veçır]: İyi akşamlar

 • Спокойной ночи [spakoynıy noçi]: İyi geceler

 • Пока [paka]: Güle Güle

 • До встречи [da fstreçi]: Görüşürüz.

 • Пожалуйста – [pajalusta]: Lütfen, rica ederim.

 • Извините – [izvinite]: Özür dilerim.

 • Спасибо – [spasiba]: Teşekkür ederim.

 • Не знаю – [niznayu] – Bilmiyorum.

 • Как дела? – [kak dela?]: Nasılsın?

 • Может быть – [mojet bıyt]: Olabilir.

 • Большой [bal’ŞOy]: büyük

 • Маленький [MAlen’kiy]: küçük

 • Широкий [şiROkiy]: geniş

 • Узкий [UZkiy]: dar

 • Чистый [Çİstıy]: temiz

 • Грязный [grYAznıy]: kirli

 • Умный [UMnıy]: akıllı

 • Закрытый [zakRItıy]: kapalı

 • Открытый [atkRItıy]: açık

 • Холодный [haLOdnıy]: soğuk

 • Жаркий [JArkiy]: sıcak

 • Прохладный [prahLAdnıy]: serin

 • Тёплый [TYOplıy]: ılık

 • Трудный [tRUdnıy]: zor

 • Лёгкий [LYOhkiy]: kolay

 • Сухой [suHOy]: kuru

 • Мокрый [MOkrıy]: ıslak

 • Ранний [RAnnıy]: erken

 • Поздний [POzdnıy]: geç

 • Быстрый [BIstrıy]: hızlı

 • Медленный [MEdlennıy]: yavaş

 • Счастливый [ŞastLİvıy]: mutlu

 • Расстроенный [rasstROyennıy]: üzgün

 • Тяжёлый [tyiJYOlıy]: ağır

 • Лёгкий [lYOHkiy]: hafif

 • Высокий [vıSOkiy]: yüksek

 • Низкий [Nİzkiy]: alçak

 • Больной [bal’NOy]: hasta

 • Здоровый [zdaROvıy]: sağlıklı

 • Левый [LEvıy]: sol

 • Правый [pRAvıy]: sağ

 • Длинный [dLİnnıy]: uzun

 • Короткий [kaROtkiy]: kısa

 • Новый [NOvıy]: yeni

 • Старый [sTArıy]: eski

 • Бедный [BEdnıy]: fakir

 • Богатый [baGAtıy]: zengin

 • Правильный [pRAvilnıy]: doğru

 • Неправильный [nepRAvil’nıy]: yanlış

 • Худой [huDOy]: zayıf

 • Сильный [Sİl’nıy]: güçlü

 • Полный [POlnıy]: dolu

 • Пустой [pusTOy]: boş

 • Молодой [malaDOy]: genç

 • Пожилой [pajiLOy]: yaşlı

 • Дешёвый [deŞYOvıy]: ucuz

 • Дорогой [daraGOy]: pahalı

 • Внимательный [vniMAtel’nıy]: dikkatli

 • Невнимательный [nevniMAtel’nıy]: dikkatsiz

 • Свежий [sVEjiy]: taze

 • Несвежий [nesVEjiy]: bayat

 • Голодный [gaLOdnıy]: aç

 • Сытый [SItıy]: tok

 • Натуральный [natuRAl’nıy]: doğal

 • Искусственный [isKUsstvennıy]: suni, yapay

 • Вежливый [VEjlivıy]: nazik

 • Грубый [gRUbıy]: kaba

 • Ленивый [leNİvıy]: tembel

 • Трудолюбивый [trudalyuBİvıy]: çalışkan

 • Храбрый [hRAbrıy]: cesur

 • Трусливый [tRUslivıy]: korkak

 • Мягкий [mYAhkiy]: yumuşak

 • Твёрдый [tvYOrdıy]: sert

 • Сладкий [sLAdkiy]: tatlı

 • Горький [GOr’kiy]: acı

 • Слепой [slePOy]: kör

 • Глухой [gluHOy]: sağır

 • Сильный [Sİl’nıy]: güçlü

 • Занятый [zanYAtıy]: meşgul

 • Честный [ÇEstnıy]: dürüst

 • Благородный [blagaROdnıy]: soylu, asil

 • Весёлый [veSYOlıy]: neşeli

 • Терпеливый [terpeLİvıy]: sabırlı

 • Приятный [priYAtnıy]: hoş

 • Удачный [uDAçnıy]: başarılı

 • Знаменитый [znameNİtıy]: ünlü

 • Красивый [kraSİvıy]: güzel

 • Зрелый [zRElıy]: yetişkin

 • Усталый [usTAlıy]: yorgun

 • Шумный [ŞUmnıy]: gürültülü

 • Здоровый [zdaROvıy]: sağlıklı

 • Свободный [svaBOdnıy]: özgür

Rusça Güzel Kelimeler

‘Rusça güzel kelimeler, güzel sözler nelerdir?’ diye merak edenlerimiz olabilir. Rusça meraklıları için bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yapıp örnekleri aşağıda sıraladık:

 • ‘Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом. А пыль,поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью’: ‘Çamura düşen elmas, hâlâ elmas olarak kalır. Gökyüzüne kadar yükselen toz da toz olarak kalır’

 • ‘Прежде чем диагностировать себя депрессию заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами’: ‘Depresyon veya düşük özgüven tanısını koymadan önce, salaklarla çevrili olmadığınız konusunda emin olun’

 • ‘Верность является тяжелым бременем. Не каждый человек может нести: ‘Vefa çok ağır yüktür, her insan taşıyamaz’

 • ‘Первый язык, который должен выучить человек, это, что единственный, собирается учиться. сладкий язык’: ‘İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil, tatlı dildir’

 • ‘Я черный человек, которого бросила радуга’: ‘Gökkuşağı tarafından dışlanmış olan siyah gibiyim’

 • ‘Он мне нравился, что это так закончилось’: ‘Ben onu, sonu böyle bitmesi için sevmemiştim’

 • ‘Bолк никогда брoсит любимую волчицу, рaди доступной cобаки’: ‘Kurt; en sevdiği kurdu, asla ucuz bir köpek uğruna bırakmaz’

Rusça Havalı Kelimeler

‘Rusça havalı kelimeler’ dendiğinde aklımıza, bir önceki konu başlığımızdaki gibi güzel sözler geliyor. Bu havalı ve güzel sözlerden bazılarını da şu şekilde derledik:

 • ‘Цени человека, который второй шанс’: ‘Size ikinci şansı veren kişileri takdir etmelisiniz’

 • ‘Хочешь продолжения, рассказывай никому начале’: ‘Eğer bir işe devam etmek istiyorsanız, hiç kimseye başlangıçtan söz etmeyin’

 • ‘Есть цветы́, кото́рые цвету́т, цветы́, кото́рые цвету́т по́здно. лю́ди расцвета́ют.’: ‘Erken ve geç açan çiçekler vardır. İnsanlar da aynı biçimde çiçek açar’

 • ‘Е́сли вре́мя, что́бы ныть жа́ловаться, зна́чит доста́точно, что́бы всё измени́ть’: ‘Dırdır yapıp şikayet edecek vaktiniz varsa, birşeyleri değiştirmek konusunda yeterli zamanınız var demektir’

 • ‘То, како́й доро́гой идёте, гора́здо важне́е, ва́ша ско́рость. ” ‘Gittiğiniz yollar, hızınızdan daha önemlidir’

 • ‘Всегда есть выбор. Либо ты делаешь, хочешь ты, счастлив. Либо делаешь, другие, ненавидишь себя’: ‘Her zaman bir seçim şansı vardır. Ya her şeyi istediğin gibi yapıp mutlu olursun. Ya da başkalarının istediği şeyi yapıp, hem onlardan hem de kendinden nefret edersin’

Rusça Günlük Kelimeler

Rusçada günlük kelimeler, gündelik hayat akışında sık sık karşı karşıya kalınan ve kullanılması gereken temel kavramlardır.
Gündelik hayatta en sık kullanılan kelimeleri, okunuşlarını ve anlamlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Взять [vzYAt’]: almak

 • Понять [panYAt’]: anlamak

 • Бросить [bROsit’]: bırakmak

 • Встать [vsTAt’]: kalkmak

 • Смотреть [smatREt’]: bakmak

 • Ждать [jdat’]: beklemek

 • Закончить [zaKOnçit’]: bitirmek

 • Найти [nayTİ]: bulmak

 • Встретиться [vstREtit’sa]: buluşmak

 • Ответить [atVEtit’]: cevaplamak

 • Работать [raBOtat’]: çalışmak

 • Пригласить [priglaSİt’]: davet etmek

 • Слушать [sLUşat’]: dinlemek

 • Отдыхать [atdıHAt’]: dinlenmek

 • Трогать [tROgat’]: dokunmak

 • Слышать [sLIşat’]: duymak

 • Падать [PAdat’]: düşmek

 • Думать [DUmat’] – düşünmek

 • Жениться [jeNİt’sa]: evlenmek

 • Прийти [pRİyti]: gelmek

 • Принести [prinesTİ]: getirmek

 • Идти [idTİ]: gitmek

 • Видеть [Vİdet’]: görmek

 • Смеяться [smeYAt’sa]: gülmek

 • Тратить [tRAtit’]: harcamak

 • Пить [pit’]: içmek

 • Верить [VErit’]: inanmak

 • Хотеть [haTEt’]: istemek

 • Остаться [asTAt’sa]: kalmak

 • Говорить [gavaRİt’]: konuşmak

 • Бегать [BEgat’]: koşmak

 • Читать [çiTAt’]: okumak

 • Сидеть [siDEt’]: oturmak

 • Играть [igRAt’]: oynamak

 • Платить [pLAtit’]: ödemek

 • Изучать [izuÇAt’]: öğrenmek

 • Убить [uBİt’] – öldürmek

 • Умирать [umiRAt’]: ölmek

 • Купить [kuPİt’]: satın almak

 • Продать [praDAt’]: satmak

 • Смотреть [smatREt’]: seyretmek

 • Спросить [spraSİt’]: sormak

 • Рассказать [rasskaZAt’]: anlatmak

 • Летать [leTAt’]: uçmak

 • Забыть [zaBIt’]: unutmak

 • Проснуться [prasNUt’sa]: uyanmak

 • Спать [spat’]: uyumak

 • Дать [dat’]: vermek

 • Писать [piSAt’]: yazmak

 • Кушать [Kuşat’]: yemek

 • Ходить [haDİt’]: gitmek

 • Звонить [zvaNİt’]: telefon etmek

 • Посещать [paseŞAt’]: ziyaret etmek

Rusça Basit Kelimeler

Rusça basit kelimeler konusunda, cümle içinde örnek vermek daha doğru olacaktır. Cümle içindeki kullanımları ve okunuşlarıyla birlikte Rusça basit kelimeler şu şekilde örneklenebilir:

 • Вы говорите по-русски? [vıy gavarite pa-russki?]: Siz Rusça konuşur musunuz?

 • Вы понимаете меня? [vy minya panimayete?]: Siz beni anlıyor musunuz?

 • Вы русский? [vy russkiy? ]: Siz Rus musunuz?

 • Турок [Turık]: Türk

 • Как вас зовут? [kak vas zavut? ]: Sizin adınız ne?

 • Меня зовут Ахмет [minya zavut Ayla]: Benim adım Ayla

 • Что вы хотите? [şto vy hatite? ]: Siz ne istiyorsunuz?

 • Вы откуда? [vy atkuda?]: Siz nerelisiniz?

 • Чем я могу вам помочь? [çem ya magu vam pamoç’?]: Size nasıl yardımcı olabilirim?

 • Рад вас видеть [rad vas videt’]: Sizi gördüğüme sevindim.

 • Конечно [kanieşna]: Tabi ki

 • Да, правда [da, pravda]: Evet, doğru

 • Сколько времени? [skol’ka vremeni?]: Saat kaç?

 • Что это? [şto eta?]: Bu ne?

 • Где могу найти такси? [gde magu nayti taksi?]: Taksiyi nerede bulabilirim?

 • Очень рад [oçin rad]: Çok memnun oldum.

 • Береги себя! [beregi sibya]: Kendine iyi bak!

rusça kursu rusça eğitimi rusça kelimeler rusça güzel kelimeler rusça basit kelimeler rusça havalı kelimeler rusça günlük kelimeler rusça kelimelerin okunuşları ve anlamları
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Rusça Günler Ve Aylar
Yabancı Dil Eğitimi

Rusça Günler ve Aylar

25 Eylül 2021
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

09 Kasım 2020
Rus Dili Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü

30 Kasım 2020
Dil Bölümleri Nelerdir?
Bölümler

Dil Bölümleri Nelerdir?

09 Kasım 2020