AnasayfaBlogRusça Sayılar ve Okunuşu
Online Eğitim

Rusça Sayılar ve Okunuşu

10 Aralık 2021
Rusça Sayılar ve Okunuşu

Rusçanın zor bir dil olduğu, herkesin ortak fikri. Bu zorluğun nedeni de Rusçanın kullandığı alfabenin Latin değil, Kiril alfabesi olmasından kaynaklanıyor. Rusçayı öğrenmek zor olsa da, Rusça sayılar ve okunuşu konusunu öğrenmek zannedildiği kadar zor değildir. Ezber yeteneği olanlar, bol tekrar yaparak Rusça sayıları ezber tekniğiyle kolayca öğrenebiliyor. Bunun için yapılması gereken tek şey, ezberlenen kelimeleri (sayıları) tekrarla pekiştirerek öğrenmektir. 
Bütün dillerde olduğu gibi Rus dili için de mutlaka öğrenilmesi gereken ana konulardan biri sayılar konusudur. Çünkü bir dilde öğrenilmesi gereken temel ögelerden birisi sayılardır. Sayıları kullanmadan, o dildeki konuları doğru ifade edemeyiz. Bu nedenle, Rusçayı temel düzeyde bile olsa öğrenmek için sayıları da öğrenmek gerekiyor. 

Ezber yöntemiyle Rusça sayıları ve okunuşlarını öğrenilmek oldukça kolaydır, gramer bilgisine sahip olmaya bile gerek yoktur. Rusça sayıları bir kaç tekrar yapıp ezberleyerek kısa sürede öğrenmek mümkündür.

Rusça, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Slav Dilleri grubundan Doğu Slav Dilleri alt grubuna ait olan bir dildir. Latin harfleri Rusçadaki seslerin hepsini ifade etmekte yetersiz kaldığı için Rusların kullandığı Kiril alfabesi bu sesler için uygundur. Rus dilinin alfabesi, Kiril alfabesi kullanılarak türetilmiştir ve 33 harften oluşan bir özelliğe sahiptir. 

Rusçada sayılar da tıpkı Rus alfabesinde olduğu gibi, Kiril sayı sistemini kullanan bir yapıya sahiptir. Kiril sayı sistemi yarı-ondalık olarak belirlenmiştir. Bu sayı sistemi, Kiril alfabesindeki grafemler kullanılarak yazılan İyonya rakam sistemini temel alıyor. Kiril sayı sistemindeki hesaplama; her birlik (1, 2, 3, ... 9), her onluk (10, 20, 30, ... 90) ve her yüzlük (100, 200, 300, ... 900) kısma başka bir harf eklenerek yapılıyor.

Rusça kursunda Rus dili öğretildiği kadar, Rus sayı sistemi de öğretilmekte. İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesinde verilen Rusça kursları şu şekildedir: Rusça A1-A2 kursu, Rusça A2 kursu, Rusça B1-B2 kursu, Rusça B2 kursu, Rusça özel ders. Bu kurslar sayesinde Rus dili ve Rus sayı sistemi pratik bir şekilde öğretiliyor. Enstitüdeki Rusça kurslarında kullanılan etkili çalışma teknikleri ve Rusça pratiği yapılabilecek araçlar, dil eğitimi açısından farklılık yaratıyor. 
Bu yazımızda, ‘Rusça Sayılar-100’e Kadar’, ‘Rusça Rakamlar’ ve ‘Rusça Sayıların 10’lu Katları’ gibi konu başlıklarımız bulunuyor.

Rusça sayılar ve okunuşu konusundaki pratik bilgiler için yazımızı birlikte inceleyelim… 

İlgili Eğitim: Rusça A1-A2 Kursu

Rusça Sayılar - 100’e Kadar

Rusça öğrenirken Rusça sayıların 100’e kadar kısmının okunuşu ve yazılışı konusunu da atlamamak gerekiyor. Rusların kullandığı Kiril alfabesindeki sayı sistemini öğrenebilmek için gramer bilgisine ihtiyaç duyulmuyor. Bu nedenle Rusça sayıların öğrenilmesi, alfabeyi öğrenmeye göre çok daha kolaydır. 

Rusça sayıları 100’e kadar öğrenmek için en uygun teknik ezberleme yöntemidir. Rusça sayıları ezberleme yöntemini kullanarak ve birkaç kez tekrar ederek kolayca öğrenmek mümkün. 
Belirtmemiz de gerekir ki, Enstitü platformundaki Rusça A1 kursu ile Rusça A2 kurslarında, Rusçada kullanılan rakam sistemleri ve sayılar da öğretiliyor. Bu kurslara kaydolarak hem Rusça dilbilgisini hem de Rusça sayıları öğrenebilirsiniz.

Hemen hemen bütün dillerde olduğu gibi Rusça için de önemli olan şey sayı sistemidir. Sayı sisteminin 0’dan 9’a kadar rakamlardan oluşması ve sayıların 10’luk sistemi Rusça sayıların öğrenilmesinde temel şarttır. Bu sayı sistemini öğrendiğinizde, 100’e kadar olan herhangi bir sayıyı yazabilir ve okuyabilirsiniz. 

Rusça sayı sisteminin püf noktası olan ve dikkat edilmesi gereken şudur: 10 ve 20 arasında bulunan sayıları yazarken ilk önce birler basamağı ve daha sonra onlar basamağı yazılıyor. Bunun dışındaki sayılarda da, ilk önce onlar basamağı ve sonra da birler basamağı yazılıyor.

Rusça sayıların 100’e kadar yazılışı ve okunuşu şöyledir:

 • 0: нуль = nul 

 • 1: один = odin 

 • 2: два = dva 

 • 3: три= tri 

 • 4: четыре = chetyre 

 • 5: пять = pyat 

 • 6: шест ь= shest' 

 • 7: семь=sem

 • 8: восемь = vosem 

 • 9: девять = devyat 

 • 10: десять = desyat

 • 11: Одиннадцать (Adin’natsıt)

 • 12: Двенадцать (Dive’natsıt)

 • 13: Тринадцать (Tiri’natsıt)

 • 14: Четырнадцать (Çıtiyri’natsıt)

 • 15: Пятнадцать (Pyet’natsıt)

 • 16: Шестнадцать (Şest’natsıt)

 • 17: Семнадцать (Sem’natsıt)

 • 18: Восемнадцать (Vosim’natsıt)

 • 19: Девятнадцать (Devit’natsıt)

 • 20: Двадцать    (Dıvatsıt)

 • 21: Двадцать один (Dıvatsıt-adin)

 • 30: Тридцать    (Tiritsıt)

 • 31: Тридцать один (Tiritsıt-adin)

 • 40: Сорок (Sorık)

 • 41: Сорок один (Sorık-adin)

 • 50: Пятьдесят     (pitdisyad)

 • 51: Пятьдесят один (pitdisyad-adin)

 • 60: Шестьдесят (şestdisyad)

 • 61: Шестьдесят один (şestdisyad-adin)

 • 70: Семьдесят (Semdisıt)

 • 71: Семьдесят один    (Semdisıt-adin)

 • 80: Восемьдесят (Vosimdisıt)

 • 81: Восемьдесят один (Vosimdisıt-adin)

 • 90: Девяносто (Devinosta)

 • 91: Девяносто один    (Devinosta-adin)

 • 100: Сто (Sıto)

Rusça Rakamlar (0-9)  

Rusça rakamlar, Kiril alfabesinde bulunan sayı sisteminin özelliklerini taşıyor. Kiril rakamlarının ve dolayısıyla da Rus rakamlarının tarihi 10. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu rakamlar, Bulgar İmparatorluğu'nun ilk döneminde geliştirilmiş; Bulgar, Güney ve Doğu Slav devletleri tarafından kullanılmış olan rakamlardır. Rusya devletinde ise Kiril sayı sistemi, 18. yüzyıl dönemindeki Arap rakamlarına geçene kadar kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan Rus rakamları ise, Kiril alfabesinden esinlenerek ve Slavca yazılmış olan kitaplarda bulunuyor.

Rus rakamlarının sayı sistemi, Kiril alfabesinden ve Yunan alfabesinden özellikler taşıyor. Yunan alfabesinin İyonya rakam sistemi ve Kiril standart alfabetik düzenine farklı olsa da, ortak bazı özellikleri bulunuyor. 

Sayıların oluşturulması için ihtiyaç duyulan tek basamaklı sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını aşağıda sizler için derledik. Bu tek basamaklı sayılar, 0’dan 9’a kadar Rusça rakamlardır. Bu rakamlar temel olarak kullanılarak, diğer tüm sayılar oluşturulabiliyor.
Rusça rakamlar, yazılışları ve okunuşları:

 • 0: Ноль (Nol)

 • 1: Один (Adin)

 • 2: Два    (Dıva)

 • 3: Три    (Tiri)

 • 4: Четыре (Çıtiyri)

 • 5: Пять (Pyet)

 • 6: Шесть (Şest)

 • 7: Семь (Sem)

 • 8: Восемь (Vosim)

 • 9: Девять (Devit)

Rusça Sayıların 10’lu Katları

Rusça sayıların 10’lu katları da Rusçanın öğrenilmesinde önemli olan bir konudur. Rusça rakamları ve sayı sistemlerini bildikten sonra, sayıları da 10’lu katlar halinde öğrenmek mümkün oluyor. Kiril alfabesindeki sayı sistemlerine dayanan bu sayıların mantığını anlamak, Rusça sayıları öğrenmeye önemli ölçüde yaklaşmaktır. Bu sistemi bir kez anladıktan sonra, ezberlemek de öğrenmek de kolaylaşıyor. 

Rusça sayıların 10’lu katlarını bilmek, günlük hayatta da çok işe yarayan bir konudur. Rusça, dünya üzerinde konuşulan dillerden yedincisi olduğu için, bu dildeki rakamlara gündelik yaşamda da rastlamak mümkündür. Rusça konuşulan veya Rusça metinler olan bir ortamda bu sayıları biliyor olmak bile konuyla ilgili fikir verebilir. 

Rusça sayıların 10’lu katlarının yazılışını öğrenmek biraz daha zor olabilir, ancak okunuşunu öğrenmek daha kolaydır. Sizler için aşağıda Rusça sayıların 10’lu katlarını, yazılışlarını ve okunuşlarını paylaştık. Yazılışlarını tam olarak hatırlayamasanız da, okunuşlarını ezberlemek bile günlük hayatta işinize yarayacaktır. 

Rusça 10’lu sayılar, okunuşları ve yazılışları şu şekildedir: 

 • 10: десять (desyat)

 • 20: двадцать (dvadsat)

 • 30: тридцать (tridsat)

 • 40: сорок (sorok)

 • 50: пятьдесят    (pyatdesyat)

 • 60: шестьдесят (şestdesyat)

 • 70: семдесят    (semdesyat)

 • 80: восемдесят (vosemdesyat)

 • 90: девяносто (devyanosto)

 • 100: сто (sto)

rusça sayılar rusça rakamlar rusça kursu
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Rusça Renkler Nelerdir?
Yabancı Dil Eğitimi

Rusça Renkler Nelerdir?

30 Ağustos 2021
Rusça Günler Ve Aylar
Yabancı Dil Eğitimi

Rusça Günler ve Aylar

25 Eylül 2021
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

09 Kasım 2020
Rus Dili Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü

30 Kasım 2020