AnasayfaBlogRusça Sayılar ve Okunuşu
Rusça Dil Öğrenimi

Rusça Sayılar ve Okunuşu

10 Aralık 2021
Çizgili şapka takmış bir kadın, mavi ve pembe boyalı tuğla duvarın önünde duruyor. Şapka siyah beyazdır ve kenarında karmaşık bir nokta ve çizgi deseni vardır. Kadın kameraya doğru bakıyor ve ağzı hafifçe açık. Boynu görünüyor ve teni kahverenginin orta tonunda. Güneş ışığı yüzünü ve şapkayı aydınlatarak sıcak, ışıltılı bir ton veriyor. Arka plan beyaz bir daire ile doldurulmuş ve ortasında noktalar ve çizgiler bulunan siyah bir ağaç görüntüye kontrast katıyor.
Rusça Öğrenme SüreciZorluk SebepleriRusça Sayılar
Kiril alfabesi kullanılan bir dilAlfabe farklılığıRusça sayılar için ezber teknikleri kullanılır
Ezber yeteneğinin kullanılmasıKonu ve dilbilgisi kurallarının yoğunluğuBol tekrar yapma ve pekiştirme yöntemi
Düzenli pratik yapmaFarklı bir dil yapısıRusça sayılar ve okunuşları
Rusça'da sayı kullanımıDilin kendi özellikleriSayılarla ilgili bol tekrar
Dilin genel özelliklerini öğrenmeDilin karmaşıklığıRusça sayıları öğrenme
Rusça'nın ortak özelliklerini öğrenmeFarklı ses yapısı ve tonlamaSayılarla alakalı kelimeleri öğrenme
Sözcük dağarcığını geliştirmeZengin bir kelime hazinesiSayılar konusunda tüm kelimeleri öğrenme
Gramer kurallarının öğrenimiDilin özelliklerinin öğrenilmesi gerekliliğiSayıların dilbilgisi kurallarını öğrenme
Dilin kullanım alanlarının genişletilmesiDilin alışılmışın dışında olmasıSayılarla ilgili cümleler kurma
Dili aktivite araçları ile öğrenmeYazılı ve konuşma dilinin farklı olmasıRusça'da sayı kullanımı ile ilgili etkinlikler

Rusçanın zor bir dil olduğu, herkesin ortak fikri. Bu zorluğun nedeni de Rusçanın kullandığı alfabenin Latin değil, Kiril alfabesi olmasından kaynaklanıyor. Rusçayı öğrenmek zor olsa da, Rusça sayılar ve okunuşu konusunu öğrenmek zannedildiği kadar zor değildir. Ezber yeteneği olanlar, bol tekrar yaparak Rusça sayıları ezber tekniğiyle kolayca öğrenebiliyor. Bunun için yapılması gereken tek şey, ezberlenen kelimeleri (sayıları) tekrarla pekiştirerek öğrenmektir. 
Bütün dillerde olduğu gibi Rus dili için de mutlaka öğrenilmesi gereken ana konulardan biri sayılar konusudur. Çünkü bir dilde öğrenilmesi gereken temel ögelerden birisi sayılardır. Sayıları kullanmadan, o dildeki konuları doğru ifade edemeyiz. Bu nedenle, Rusçayı temel düzeyde bile olsa öğrenmek için sayıları da öğrenmek gerekiyor. 

Ezber yöntemiyle Rusça sayıları ve okunuşlarını öğrenilmek oldukça kolaydır, gramer bilgisine sahip olmaya bile gerek yoktur. Rusça sayıları bir kaç tekrar yapıp ezberleyerek kısa sürede öğrenmek mümkündür.

Rusça, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Slav Dilleri grubundan Doğu Slav Dilleri alt grubuna ait olan bir dildir. Latin harfleri Rusçadaki seslerin hepsini ifade etmekte yetersiz kaldığı için Rusların kullandığı Kiril alfabesi bu sesler için uygundur. Rus dilinin alfabesi, Kiril alfabesi kullanılarak türetilmiştir ve 33 harften oluşan bir özelliğe sahiptir. 

Rusçada sayılar da tıpkı Rus alfabesinde olduğu gibi, Kiril sayı sistemini kullanan bir yapıya sahiptir. Kiril sayı sistemi yarı-ondalık olarak belirlenmiştir. Bu sayı sistemi, Kiril alfabesindeki grafemler kullanılarak yazılan İyonya rakam sistemini temel alıyor. Kiril sayı sistemindeki hesaplama; her birlik (1, 2, 3, ... 9), her onluk (10, 20, 30, ... 90) ve her yüzlük (100, 200, 300, ... 900) kısma başka bir harf eklenerek yapılıyor.

Rusça kursunda Rus dili öğretildiği kadar, Rus sayı sistemi de öğretilmekte. İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesinde verilen Rusça kursları şu şekildedir: Rusça A1-A2 kursu, Rusça A2 kursu, Rusça B1-B2 kursu, Rusça B2 kursu, Rusça özel ders. Bu kurslar sayesinde Rus dili ve Rus sayı sistemi pratik bir şekilde öğretiliyor. Enstitüdeki Rusça kurslarında kullanılan etkili çalışma teknikleri ve Rusça pratiği yapılabilecek araçlar, dil eğitimi açısından farklılık yaratıyor. 
Bu yazımızda, ‘Rusça Sayılar-100’e Kadar’, ‘Rusça Rakamlar’ ve ‘Rusça Sayıların 10’lu Katları’ gibi konu başlıklarımız bulunuyor.

Rusça sayılar ve okunuşu konusundaki pratik bilgiler için yazımızı birlikte inceleyelim… 

İlgili Eğitim: Rusça A1-A2 Kursu

Rusça Sayılar - 100’e Kadar

Rusça öğrenirken Rusça sayıların 100’e kadar kısmının okunuşu ve yazılışı konusunu da atlamamak gerekiyor. Rusların kullandığı Kiril alfabesindeki sayı sistemini öğrenebilmek için gramer bilgisine ihtiyaç duyulmuyor. Bu nedenle Rusça sayıların öğrenilmesi, alfabeyi öğrenmeye göre çok daha kolaydır. Rusça sayıları 100’e kadar öğrenmek için en uygun teknik ezberleme yöntemidir. Rusça sayıları ezberleme yöntemini kullanarak ve birkaç kez tekrar ederek kolayca öğrenmek mümkün. 
Belirtmemiz de gerekir ki, Enstitü platformundaki Rusça A1 kursu ile Rusça A2 kurslarında, Rusçada kullanılan rakam sistemleri ve sayılar da öğretiliyor. Bu kurslara kaydolarak hem Rusça dilbilgisini hem de Rusça sayıları öğrenebilirsiniz.

Hemen hemen bütün dillerde olduğu gibi Rusça için de önemli olan şey sayı sistemidir. Sayı sisteminin 0’dan 9’a kadar rakamlardan oluşması ve sayıların 10’luk sistemi Rusça sayıların öğrenilmesinde temel şarttır. Bu sayı sistemini öğrendiğinizde, 100’e kadar olan herhangi bir sayıyı yazabilir ve okuyabilirsiniz. 

Rusça sayı sisteminin püf noktası olan ve dikkat edilmesi gereken şudur: 10 ve 20 arasında bulunan sayıları yazarken ilk önce birler basamağı ve daha sonra onlar basamağı yazılıyor. Bunun dışındaki sayılarda da, ilk önce onlar basamağı ve sonra da birler basamağı yazılıyor.

Rusça sayıların 100’e kadar yazılışı ve okunuşu şöyledir:

 • 0: нуль = nul 

 • 1: один = odin 

 • 2: два = dva 

 • 3: три= tri 

 • 4: четыре = chetyre 

 • 5: пять = pyat 

 • 6: шест ь= shest' 

 • 7: семь=sem

 • 8: восемь = vosem 

 • 9: девять = devyat 

 • 10: десять = desyat

 • 11: Одиннадцать (Adin’natsıt)

 • 12: Двенадцать (Dive’natsıt)

 • 13: Тринадцать (Tiri’natsıt)

 • 14: Четырнадцать (Çıtiyri’natsıt)

 • 15: Пятнадцать (Pyet’natsıt)

 • 16: Шестнадцать (Şest’natsıt)

 • 17: Семнадцать (Sem’natsıt)

 • 18: Восемнадцать (Vosim’natsıt)

 • 19: Девятнадцать (Devit’natsıt)

 • 20: Двадцать    (Dıvatsıt)

 • 21: Двадцать один (Dıvatsıt-adin)

 • 30: Тридцать    (Tiritsıt)

 • 31: Тридцать один (Tiritsıt-adin)

 • 40: Сорок (Sorık)

 • 41: Сорок один (Sorık-adin)

 • 50: Пятьдесят     (pitdisyad)

 • 51: Пятьдесят один (pitdisyad-adin)

 • 60: Шестьдесят (şestdisyad)

 • 61: Шестьдесят один (şestdisyad-adin)

 • 70: Семьдесят (Semdisıt)

 • 71: Семьдесят один    (Semdisıt-adin)

 • 80: Восемьдесят (Vosimdisıt)

 • 81: Восемьдесят один (Vosimdisıt-adin)

 • 90: Девяносто (Devinosta)

 • 91: Девяносто один    (Devinosta-adin)

 • 100: Сто (Sıto)

Rusça Rakamlar (0-9)  

Rusça rakamlar, Kiril alfabesinde bulunan sayı sisteminin özelliklerini taşıyor. Kiril rakamlarının ve dolayısıyla da Rus rakamlarının tarihi 10. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu rakamlar, Bulgar İmparatorluğu'nun ilk döneminde geliştirilmiş; Bulgar, Güney ve Doğu Slav devletleri tarafından kullanılmış olan rakamlardır. Rusya devletinde ise Kiril sayı sistemi, 18. yüzyıl dönemindeki Arap rakamlarına geçene kadar kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan Rus rakamları ise, Kiril alfabesinden esinlenerek ve Slavca yazılmış olan kitaplarda bulunuyor.

Rus rakamlarının sayı sistemi, Kiril alfabesinden ve Yunan alfabesinden özellikler taşıyor. Yunan alfabesinin İyonya rakam sistemi ve Kiril standart alfabetik düzenine farklı olsa da, ortak bazı özellikleri bulunuyor. 

Sayıların oluşturulması için ihtiyaç duyulan tek basamaklı sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını aşağıda sizler için derledik. Bu tek basamaklı sayılar, 0’dan 9’a kadar Rusça rakamlardır. Bu rakamlar temel olarak kullanılarak, diğer tüm sayılar oluşturulabiliyor.
Rusça rakamlar, yazılışları ve okunuşları:

 • 0: Ноль (Nol)

 • 1: Один (Adin)

 • 2: Два    (Dıva)

 • 3: Три    (Tiri)

 • 4: Четыре (Çıtiyri)

 • 5: Пять (Pyet)

 • 6: Шесть (Şest)

 • 7: Семь (Sem)

 • 8: Восемь (Vosim)

 • 9: Девять (Devit)

Rusça Sayıların 10’lu Katları

Rusça sayıların 10’lu katları da Rusçanın öğrenilmesinde önemli olan bir konudur. Rusça rakamları ve sayı sistemlerini bildikten sonra, sayıları da 10’lu katlar halinde öğrenmek mümkün oluyor. Kiril alfabesindeki sayı sistemlerine dayanan bu sayıların mantığını anlamak, Rusça sayıları öğrenmeye önemli ölçüde yaklaşmaktır. Bu sistemi bir kez anladıktan sonra, ezberlemek de öğrenmek de kolaylaşıyor. 

Rusça sayıların 10’lu katlarını bilmek, günlük hayatta da çok işe yarayan bir konudur. Rusça, dünya üzerinde konuşulan dillerden yedincisi olduğu için, bu dildeki rakamlara gündelik yaşamda da rastlamak mümkündür. Rusça konuşulan veya Rusça metinler olan bir ortamda bu sayıları biliyor olmak bile konuyla ilgili fikir verebilir. 

Rusça sayıların 10’lu katlarının yazılışını öğrenmek biraz daha zor olabilir, ancak okunuşunu öğrenmek daha kolaydır. Sizler için aşağıda Rusça sayıların 10’lu katlarını, yazılışlarını ve okunuşlarını paylaştık. Yazılışlarını tam olarak hatırlayamasanız da, okunuşlarını ezberlemek bile günlük hayatta işinize yarayacaktır. 

Rusça 10’lu sayılar, okunuşları ve yazılışları şu şekildedir: 

 • 10: десять (desyat)

 • 20: двадцать (dvadsat)

 • 30: тридцать (tridsat)

 • 40: сорок (sorok)

 • 50: пятьдесят    (pyatdesyat)

 • 60: шестьдесят (şestdesyat)

 • 70: семдесят    (semdesyat)

 • 80: восемдесят (vosemdesyat)

 • 90: девяносто (devyanosto)

 • 100: сто (sto)

Kiril alfabesi kullanılan bir dil, Alfabe farklılığı, Rusça sayılar için ezber teknikleri kullanılır, Ezber yeteneğinin kullanılması, Konu ve dilbilgisi kurallarının yoğunluğu, Bol tekrar yapma ve pekiştirme yöntemi, Düzenli pratik yapma, Farklı bir dil yapısı, Rusça sayılar ve okunuşları, Rusça'da sayı kullanımı, Dilin kendi özellikleri, Sayılarla ilgili bol tekrar, Dilin genel özelliklerini öğrenme, Dilin karmaşıklığı, Rusça sayıları öğrenme, Rusça'nın ortak özelliklerini öğrenme, Farklı ses yapısı ve tonlama, Sayılarla alakalı kelimeleri öğrenme, Sözcük dağarcığını geliştirme, Zengin bir kelime hazinesi, Sayılar konusunda tüm kelimeleri öğrenme, Gramer kurallarının öğrenimi, Dilin özelliklerinin öğrenilmesi gerekliliği, Sayıların dilbilgisi kurallarını öğrenme, Dilin kullanım alanlarının genişletilmesi, Dilin alışılmışın dışında olması, Sayılarla ilgili cümleler kurma, Dili aktivite araçları ile öğrenme, Yazılı ve konuşma dilinin farklı olması, Rusça'da sayı kullanımı ile ilgili etkinlikler
rusça sayılar rusça rakamlar rusça kursu
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, üzerinde bayrak olan kırmızı ve sarı bir anahtarın yakın çekimini göstermektedir. Anahtar düz bir yüzeyde durmakta ve kameraya bakmaktadır, bayrak ise anahtarın sağ üst köşesinde yer almaktadır. Bayrak beyazdır ve ortasında siyah beyaz bir kenarlıkla çevrili kırmızı ve sarı bir arma bulunmaktadır. Anahtarda birkaç çıkıntı ve oluk vardır ve sol üst köşede küçük dairesel bir delik bulunmaktadır. Anahtar metalik bir yüzeye sahiptir ve hafif bir parlaklıkla kaplıdır. Anahtarın renkleri parlak ve canlıdır ve bayrak ilginç bir kontrast katmaktadır. Bu görüntü, ayrıntıların ve renklerin bir görüntünün genel kompozisyonuna nasıl katkıda bulunabileceğinin harika bir örneğidir.
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Kelimeler

19 Haziran 2021
Bu görüntü rüzgarda dalgalanan kırmızı, sarı ve beyaz çizgili bir bayrağa aittir. Kırmızı şeritler en uzundur ve çaprazdır, beyaz ve sarı şeritler ise onlara dik olarak uzanmaktadır. Şeritlerin hepsi eşit genişliktedir ve şeritlerin renkleri değişmektedir. Arka planda nokta ve çizgilerden oluşan bir desene sahip siyah beyaz bir ağaç bulunmaktadır. Ayrıca ön planda siyah metinli gri ve siyah bir işaret vardır ve işaretin yakın çekimi görülebilir. Bayrak umut ve birliğin sembolüdür ve işaret muhtemelen önemli bilgiler içermektedir.
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Sayılar ve Okunuşu

25 Haziran 2021
Bir kişinin avucunun içinde tutulan beş zardan oluşan bir grup. Zarların boyutları farklıdır ve en büyüğü kameraya en yakın olandır. Zarların her birinin altı kenarı vardır ve siyah zemin üzerine beyaz rakamlar basılmıştır. Zarın üzerindeki sayılar birden altıya kadar değişmekte ve zarın her bir yüzünde sayılardan biri yer almaktadır. Görüntüde kişinin eli de görülebiliyor ve birkaç parmağı zarın etrafında kıvrılmış durumda. Zar odaktadır ve arka plan bulanıktır.
Yabancı Dil Eğitimi

Fransızca Sayılar ve Okunuşu

19 Temmuz 2021
Bir el, renkli küplerden oluşan bir yığına doğru uzanıyor. En üstteki küp kırmızıdır, onu mavi, sarı ve son olarak siyah takip eder. Kırmızı küpün üzerinde büyük siyah bir sekiz rakamı basılıdır, sarı küpün üzerinde ise daha küçük bir rakam vardır. El bir eldiven giymiş ve kesin, kararlı bir hareketle uzanıyor. Her küp eşit büyüklüktedir ve tüm yığın düzgün bir şekilde düzenlenmiştir. Küplerin renkleri sahneye neşeli ve canlı bir atmosfer katıyor.
Yabancı Dil Eğitimi

Korece Sayıları Öğrenin!

01 Mayıs 2021
Bu çevrimiçi kurs görüntüsünde bir kadın beyaz tahtaya yazı yazıyor. Sarı saçları var ve odaklanmış ve kararlı görünüyor. Bu, öğretilen bir ders ya da bir beyin fırtınası oturumu olabilir. Arka planda kırmızı, beyaz ve mavi bir bayrak olması muhtemeldir, bu da konunun vatanseverlik veya ulusal gururla ilgili olduğunu düşündürebilir. Resimde ayrıca bir miktar bulanıklık var, bu da kişinin hareket halinde olduğunu gösteriyor olabilir. Genel olarak resim bir öğrenme ve faaliyet hissi uyandırıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
913464
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606