AnasayfaBlogGeomatik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Geomatik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

05 Nisan 2021
Bu görüntüde, üzerinde bir cetvel ve gözlük bulunan büyük bir binanın haritası gösterilmektedir. Cetvel yakından çekilmiş ve üzerinde boylu boyunca uzanan rakamlar bulunan iki metal cetvelden oluşuyor. Gözlüğün çerçevesi yeşil ve üzerinde siyah daireler var. Haritanın üzerinde, üzerinde siyah daireler olan yeşil bir kare ve haritası olan bir göl var. Ayrıca ortasında beyaz bir daire olan siyah bir daire var. Haritanın ve üzerindeki nesnelerin renkleri beyaz arka plana karşı göze çarpıyor. Resim net ve ayrıntılı bir detay seviyesine sahip ve nesnelerin hepsi keskin bir şekilde odaklanmış.
Geomatik Mühendisliği TanımıGeomatik Mühendisi GörevleriGeomatik Mühendisi Maaşları
Yeryüzünde ve galaksilerle ilgili ölçme, analiz ve bu süreçleri yönetme bilim dalıArazi parçalarındaki biçim, konum, engebe gibi durumları belirlemek ve haritalandırmakÖzel sektörde görev alan bir geomatik mühendisi 2.500 TL'den başlayan maaş alır
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ile benzer özellikler gösterirTapu bilgilerini baz alarak mülkler için hukuki sınırlar oluştururTecrübe kazandıkça özel sektörde maaşı 5.000 TL'ye kadar çıkar
İnsan yapımı ve doğal olan arazilerin bilgilerini ölçer ve yorumlarJeodezik ve mühendislik araçlarını seçerek harita yaparÖzel sektörde ortalama maaş 3.500 TL
İlk olarak 2009 yılında eğitim vermeye başlamış bir bölümdürAraziden elde edilen bilgileri mühendis, mimari personel, müşteri ve projeyle ilgilenen diğer kişilerle koordine ederKendi ofisini açarak yüksek kazanç elde edebilme imkanı
Hacettepe Ü., İstanbul Teknik Ü. ve Zonguldak Bülent Ecevit Ü. gibi üniversitelerde eğitimi verilmektedirPetrol ya da diğer mineral ürünlerin arama çalışmaları için seçilen yerleri işaretler2020 yılında özel sektörde görev alan bir geomatik mühendisi en az 2.500 TL maaş kazanmaktadır
Kamu sektöründe çok sayıda kadro bulabilen mühendislik dallarından biridirVerileri yorumlar ve bilgi sunmak için bilgisayar destekli tasarım programları ve bilişim teknolojileri kullanırTecrübe ve alanlara bağlı olarak maaşlar değişiklik gösterebilir
Madencilik ve inşaat endüstrileri için hayati öneme sahiptirArazinin şekli, çevresi, yeri ve ölçülerini belirler ve registre ederSektör, firma ve tecrübe unsurlarına göre maaşları belirlenir
Her zaman doğru bilgi vermesi beklenen bir mühendislik dalıZemin etütlerini uygulayarak temel hatları, yükseltileri ve diğer ölçümleri belirlerÖzel sektörde kazanç artışı tecrübe ile doğru orantılıdır
Çeşitli projelerde (havaalanı, çöp sahası, maden ocağı vb.) arazi etütleri yapmakla görevlidirÖlçülen arazi bilgilerini hukuki dayanaklara göre belgelemeli ve kaydetmelidirArazi etütlerini ölçümleme ve projelerin uygulanabilirliğini belirleme yetenekleri, maaşlarına doğrudan etki eder
Hava fotoğrafçılığı, uydu araştırma çalışmaları ve lazer ışın ölçüm sistemi gibi teknolojileri kullanırArazinin uygulama için uygun olup olmadığını değerlendirir ve yeniden yapılandırılması planlanan arazileri incelerÖzel sektördeki tecrübeli geomatik mühendisler 5.000 TL’ye kadar maaş alabilir

Yeryüzünde bulunan hatta galaksileri de içine alan konular ile ilgili; ölçme, analiz süreci ve bu süreçleri yönetme görevleri üstlenen bilim dalına "geomatik mühendislik" denir. Genel tanımlamalara bakıldığında mühendislik dalı; birilerinin yapacağı işlemlerin süreçlerini belirlemek ve ardından tüm kontrolünü yapıp sınamalarını gerçekleştirmektir.

Bazı meslekler ilk söylendiğinde aklınızda bir şey canlanmıyor olabilir. Geomatik mühendisliği de bu meslek gruplarından biridir. Geomatik mühendisi en anlaşılır tanımı ile arazi parçalarında bulunan biçim, konum, engebe gibi durumlarını yerden ve havadan çekilen fotoğraflarla belirler ve elde edilen verileri harita da çizgiler halinde göstermekle görevli kişidir.

Yazımızda Geomatik mühendisi kimdir? Geomatik mühendisinin görev ve sorumlulukları nelerdir? Geomatik mühendisi olmak için hangi şartlar aranır? Gibi soruları sizler için araştırdık.

Geomatik Mühendisi Nedir?

Geomatik mühendisliği ülkemizde ilk olarak 2009 yılında eğitim vermeye başlamış bir bölümdür. Bu nedenle bu bölümü tanımak ve anlamaya çalışmak biraz uzun sürmüş olabilir. Diğer yandan bölüm hakkında söylenebilecek en belirgin özellik ise bu bölümün tanımının Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ile çok fazla benzerlik gösterdiğidir. Bunun yanında harita mühendisliği ile de oldukça benzer özelliklere ve görevlere sahip bir bölümdür. Ancak geomatik mühendisliği bu bölümlerden evrilmiş daha kapsamlı bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor.

Bu mühendislik dalını tercih etmeyi planlayan aday öğrenciler, bilmelidir ki geomatik mühendisleri kamu kurumlarında oldukça fazla kadro bulabilen mühendislik dalları arasında gelir. 2009 yılında ilk olarak İTÜ çatısı altında eğitime başlamış olsa da son yıllarda pek çok üniversitede bu bölümün eğitimini bulmak mümkündür.

Geomatik mühendisi, hem doğal olan hem de insan yapımı olan arazi bilgilerini ölçen kişilere verilen addır. Bu bilgileri haritalandırır ve yorumlar. Yeniden yapılandırılması planlanan arazileri değerlendirir. Havaalanı, çöp sahası, maden ocağı, taş ocağı, boru hattı ve dağıtım sistemleri gibi çeşitli alanın arazi etüdünü yapmakla görevlidir. Geomatik mühendisliği eğitimi veren üniversiteler aşağıdaki gibidir.

 • Hacettepe Üniversitesi

 • İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Geomatik Mühendisi Ne İş Yapar?

Özellikle inşaat ve maden arama endüstrileri için hayati yere sahip geomatik mühendisinin, çalıştığı iş alanına bağlı olarak görev ve sorumlulukları değişiklik göstermektedir. Harita mühendisinin çelıştığı kurumlardaki mesleki sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Arazinin şekli, çevresi, yeri ve ölçüleri dahil olmak üzere tüm veriyi oluşturur ve kaydeder.

 • Tapu bilgilerini baz alarak mülkler için hukuki sınırlar oluşturur.

 • Temel hatlar, yükseltiler ve diğer jeodezik ölçümleri belirlemek için tasarlanmış zemin etütlerini uygular.

 • Petrol ya da diğer mineral ürünlerinin arama çalışmaları için seçilen yerleri işaretler.

 • Jeodezik ve mühendislik araçlarını seçerek harita yapımında kullanmak üzere sabit noktalar oluşturur.

 • Hava fotoğrafçılığı, uydu araştırma çalışmaları ve lazer ışın ölçüm sistemi gibi birçok kaynaktan yararlanır.

 • verileri yorumlar ve bilgi sunmak için bilgisayar destekli tasarım programlar (cad) kullanır. bunun yanında diğer bilişim teknolojileri (bt) yazılımlarını da kullanır.

 • Araziden elde edilen bilgileri mühendis, mimari personel, müşteri ve projeyle ilgilenen diğer kişilerle birlikte koordine eder.

Geomatik Mühendisi Maaşları

Geomatik mühendisi bir diğer bir adı ile harita mühendisi mesleki olarak geniş görev ve sorumluluklara sahiptir. Özellikle kamusal alanda yapılacak; havaalanı, ulaşım sistemleri ve çöp sahası gibi alan çalışmalarında geomatik mühendisleri önemli rollere sahiptir. Özel sektörde ise çok sayıda bulunan harita şirketinde iş bulma imkanları vardır. Ayrıca geomatik mühendisleri kendi ofislerini açabilir ve bu alanda yüksek kazanç elde edebilir. Arazilerin uygulama için elverişli olup olmadığını değerlendiren geomatik mühendisleri, çalışmaları ile arazi etüdlerini de doğru teknolojiler kullanarak ölçümlemeyi üstlenir.

Her zaman doğru bilgi vermesi beklenen geomatik mühendisi çalışmalarını açık hava ve engebeli arazilerde gerçekleştirir. Aynı zamanda geomatik mühendislerini arazi ölçüm belgelerini de hukuki dayanaklara göre tutmaları gerekir. Bu sebeple de bu çalışmalar büyük bir hassasiyet ve doğrulukla yapılmalıdır. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda görevlerindeki çeşitlilik çoğu zaman maaşlarına da yansır. Geomatik mühendislerinin maaşları; sektör, firma, alan, tecrübe gibi unsurlar ön planda tutularak belirlenir. 2020 yılında bir geomatik mühendisinin kazancı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Özel sektörde görev alan bir geomatik mühendisi en az 2.500 TL maaş kazanmaktadır.

 • Zamanla kendini geliştiren, tecrübe kazanan bir özel sektör çalışanı olan geomatik mühendisi 5.000 TL’ye kadar maaş elde edebilir.

 • Özel sektörde geomatik mühendislerinin ortalama maaşları 3.700 TL’dir.

 • Kamu alanında çalışan bir geomatik mühendisi yeni mezun ise 3.500 TL maaş ile işe başladı.

 • 5 yıllık deneyim sahibi olan ve kamu alanında alışan bir geomatik mühendisi ise 5.750 – 5.850 TL maaş geliri elde eder.

Geomatik Mühendisi Nasıl Olunur?

Geomatik mühendisi olmak isteyen aday öğrencilerin üniversitelerin 4 yıllık geomatik mühendisliği ve harita mühendisliği lisans bölümünden mezun olması şartı aranır. Lisans eğitimini başarılıyla tamamlayan öğrenciler geomatik mühendisliği diploması almaya hak kazanırlar. Mezun olmaları ile birlikte geomatik mühendisi unvanına da sahip olurlar ve bu alanda çalışmalara başlayabilirler.

Bunun yanında 2 yıllık harita ve kadastro ön lisans bölümünde okumuş olan öğrenciler de Dikey Geçiş Sınavı’na katılarak geomatik mühendisliği bölümüne geçiş hakkı elde edebilirler. 2 yıl daha eğitim aldıktan sonra geomatik mühendisi olmaya hak kazanırlar. Bir geomatik mühendisinin edindiği teknik bilgilerin yanı sıra bazı önemli niteliklere de sahip olması beklenir. Bu nitelikler şöyledir;

 • Pratik planlama ve geliştirme çözümleri oluşturacak yaratıcılık örnekleri göstermeleri beklenir.

 • Arazi ölçüm belgelerinin hukuki özelliklerini göz önünde bulundurarak, hassasiyet ve doğrulukla çalışabilmelidir.

 • Açık hava ve engebeli arazide çalışamaları gerekeceği için fiziki yeterlilik göstermeliler.

 • Arazi etüdü verilerini ölçmek üzere kullanılacak teknolojik sistemlerin bilgisine hakim olmalılar.

 • Ekip çalışması ve yönetimini başarıyla gerçekleştirmeliler.

 • Zaman yönetimi konusunda iyi hareket etmeliler.

 • Avukat, mimar ve hükümet yetkililerine bulunan verileri aktarabilecek seviyede iletişim becerisine sahip olmalılar.

 • Görselleştirme kabiliyeti göstermeleri gerekir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Geomatik Mühendisi Kimdir?

Geomatik mühendisi hem doğal yapımhem de insan yapımı arazilerin sahip olduğu bilgileri ölçen kişidir. Bu bilgileri haritalandırır, yorumlar ve yeniden yapılandırılması planlanan arazileri değerlendirme işlemleri ile ilgilenir. Bu bölüm ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim vermeye başlamıştır.

Geomatik Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Geomatik mühendisi arazinin şekli, çevresi, yeri ve ölçülerini içeren tüm verileri oluşturur ve kaydeder. Tapu bilgilerini dikkate alarak mülkler için hukuki sınırlar oluşturur ve petrol veya diğer mineral ürünleri arama çalışmaları için seçilen yerleri işaretlemekten sorumludur. Temel hatlar, yükseltiler ve tüm jeodezik ölçümlerini ortaya çıkarmak için tasarlanmış zemin etütlerini uygulamakla ilgilenir.

Geomatik Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Geomatik mühendisi olacak kişilerin üniversitelerde yer alan 4 yıllık geomatik mühendisliği ve harita mühendisliği lisans bölümünden mezun olması gerekir. Ayrıca 2 yıllık harita ve kadastro ön lisans bölümünde okumuş olan öğrencilerde bu alanda mühendis olmak için eğitimine devam edebilir. Bunun için de Dikey Geçiş Sınavı’na girerek bu mühendislik bölümüne geçiş hakkı elde etmeleri gerekir.

Yeryüzünde ve galaksilerle ilgili ölçme, analiz ve bu süreçleri yönetme bilim dalı, Arazi parçalarındaki biçim, konum, engebe gibi durumları belirlemek ve haritalandırmak, Özel sektörde görev alan bir geomatik mühendisi 2500 TL'den başlayan maaş alır, Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ile benzer özellikler gösterir, Tapu bilgilerini baz alarak mülkler için hukuki sınırlar oluşturur, Tecrübe kazandıkça özel sektörde maaşı 5000 TL'ye kadar çıkar, İnsan yapımı ve doğal olan arazilerin bilgilerini ölçer ve yorumlar, Jeodezik ve mühendislik araçlarını seçerek harita yapar, Özel sektörde ortalama maaş 3500 TL, İlk olarak 2009 yılında eğitim vermeye başlamış bir bölümdür, Araziden elde edilen bilgileri mühendis, mimari personel, müşteri ve projeyle ilgilenen diğer kişilerle koordine eder, Kendi ofisini açarak yüksek kazanç elde edebilme imkanı, Hacettepe Ü, İstanbul Teknik Ü ve Zonguldak Bülent Ecevit Ü gibi üniversitelerde eğitimi verilmektedir, Petrol ya da diğer mineral ürünlerin arama çalışmaları için seçilen yerleri işaretler, 2020 yılında özel sektörde görev alan bir geomatik mühendisi en az 2500 TL maaş kazanmaktadır, Kamu sektöründe çok sayıda kadro bulabilen mühendislik dallarından biridir, Verileri yorumlar ve bilgi sunmak için bilgisayar destekli tasarım programları ve bilişim teknolojileri kullanır, Tecrübe ve alanlara bağlı olarak maaşlar değişiklik gösterebilir, Madencilik ve inşaat endüstrileri için hayati öneme sahiptir, Arazinin şekli, çevresi, yeri ve ölçülerini belirler ve registre eder, Sektör, firma ve tecrübe unsurlarına göre maaşları belirlenir, Her zaman doğru bilgi vermesi beklenen bir mühendislik dalı, Zemin etütlerini uygulayarak temel hatları, yükseltileri ve diğer ölçümleri belirler, Özel sektörde kazanç artışı tecrübe ile doğru orantılıdır, Çeşitli projelerde (havaalanı, çöp sahası, maden ocağı vb) arazi etütleri yapmakla görevlidir, Ölçülen arazi bilgilerini hukuki dayanaklara göre belgelemeli ve kaydetmelidir, Arazi etütlerini ölçümleme ve projelerin uygulanabilirliğini belirleme yetenekleri, maaşlarına doğrudan etki eder , Hava fotoğrafçılığı, uydu araştırma çalışmaları ve lazer ışın ölçüm sistemi gibi teknolojileri kullanır, Arazinin uygulama için uygun olup olmadığını değerlendirir ve yeniden yapılandırılması planlanan arazileri inceler, Özel sektördeki tecrübeli geomatik mühendisler 5000 TL’ye kadar maaş alabilir
geomatik mühendisi harita mühendisi arazi lisans ön lisans Geomatik mühendisi nedir Geomatik mühendisi ne iş yapar Geomatik mühendisi maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çerçevede, birden fazla silindir ve sarı bir çatıdan oluşan kendine özgü şekliyle bir roket görülüyor. Arka planda beyaz bulutlu parlak mavi bir gökyüzü, ön planda ise beyaz bir silindirin yakın çekimi görülüyor. Çerçevenin soluna doğru, büyük, turuncu ve gümüş renkli bir cismin yakın çekimi görülmektedir. Merkezde, bir tabelanın yakın çekimi ve altında bir kelimenin yakın çekimi görülüyor. Bu roket, mavi gökyüzü ve beyaz bulutlardan oluşan sakin bir ortamda yer almakta ve görüntüye huzurlu bir atmosfer kazandırmaktadır.
Bölümler

Geomatik Mühendisliği Bölümü

26 Ekim 2020
Bir kişi dokunmatik ekranlı bir cihazla etkileşim kurmak için kalem kullanırken görülüyor. Kişi kalemi sağ eliyle tutuyor ve cihaza odaklanmış görünüyor. Cihaz parlak bir ekrana sahiptir ve arka plan karanlıktır. Ekranda bir Avrupa haritası görülmekte ve üstüne yakın çekim bir ızgara yerleştirilmiş. Ayrıca görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir elin yakın çekimi görülmektedir. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve ekrandan gelen ışık yüzünü aydınlatıyor. Kalem ekrana temas ediyor ve kişi elindeki işe konsantre olmuş gibi görünüyor. Görüntü, dokunmatik ekranlı bir cihazı manipüle etmek için stylus kullanan bir kişi ile teknolojinin iş başında olduğu bir anı yakalıyor.
Meslekler

Harita Mühendisi Olmak

11 Temmuz 2019