AnasayfaBlogPython Örnek Projeler
Yazılımlar

Python Örnek Projeler

04 Ekim 2021
Bir bilgisayar ekranının yakın çekiminde siyah metinli beyaz bir arka plan görülmektedir. Metin ekranın ortasında vurgulanmış ve ince bir kenarlıkla çevrelenmiştir. Metin tek bir sütunda hizalanmıştır ve birkaç satır metin görülebilmektedir. Metin harfler, sayılar ve sembollerin bir karışımı gibi görünmektedir. Metnin genel görünümü net ve açıktır. Metnin kenarları keskin ve iyi tanımlanmış, bu da yüksek kaliteli bir ekran çözünürlüğüne işaret ediyor. Siyah metin ile beyaz arka plan arasındaki kontrast güçlüdür ve kolayca görülebilir.
Python ÖzellikleriPython Proje ÖrnekleriPython Kullanım Alanları
Çalışma sırasında yorumlanan bir programlama diliTo-Do List UygulamasıHacking network sistemlerinde
Program yorumlayıcısı ile etkileşim içerisindedirBasit Hesap MakinesiAskeri savunma alanlarında
Nesne tabanlı stil ve tekniklere ulaşmanıza imkan tanırWeb ScraperUluslararası alanlarda
Taşınabilir kütüphanesi olan Python Unix, Mac ya da Windows gibi çapraz platformlarda kullanıma odurSudoku OyunuBilim ve teknolojiyi ilgilendiren sektörlerde
İnteraktif test ve kod snippetler'ın hata ayıklamasına izin veren etkileşimli bir modesi mevcutturKullanıcılar, Sudoku oyun tahtasına girdikleri sayılarla oyunu tamamlarlarProgram başlatılmadan önce makine koduna çevrilir
Yeni bir değişken tanımlarken öncesinde belirtmek zorunda değilsinizKullanıcının yapması gereken görevleri ve süreleri ekleyebileceği, silip güncelleyebileceği bir uygulamadırAçık kaynak kodludur
Alt düzey modülleri yorumlayıcıya ekleyebilirsinizKullanıcılar, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi basit matematiksel işlemleri yapabilirlerModüler bir yapıya sahiptir
Alt düzey modüllere erişimi olan bir dilBelirli bir web sitesinden veri toplayan bir programdırModern yazılım geliştirme alternatiferi arasında yer alır
Hızlı çalışma özelliği olan bir dildirPython'da rekürsif fonksiyonların nasıl kullanılacağını gösterirWeb geliştirme dilidir
İnsan mantığına yakın programlama diliPython'da temel veri yapısı olan listeleri kullanırGoogle, Facebook ve Netflix gibi büyük şirketler tarafından tercih edilir

Python, dünyada en çok kullanılan ve açık kaynak olması sebebiyle en çok tercih edilen programlama dilleri arasında yer alır. Google, Facebook ve Netflix gibi büyük şirketler tarafından tercih edilir. 90'lı yıllarda Amsterdam'da Guido Van Rossum tarafından geliştirilen bu dil, ismini MontyPython komedi grubunun sergilediği bir gösteriden alır.

Üst seviye bir yazılım dili olan Python, keskin komutlara sahip değildir. Derlenmeye ihtiyaç duymayan bu dil ile yazılan programlar oldukça hızlı çalışır. Kolay bir şekilde öğrenilen Python, zengin bir kütüphaneye sahiptir. Herkesin erişebileceği kodları bünyesinde barındıran bu web geliştirme dili, son yıllarda popülerliğini artırmıştır.

Yaşadığımız çağın öncelikleri arasında yer alır. Bu dili öğrenen sayısı her geçen gün artmaktadır ve artmaya da devam edecek. Seviyenize uygun bol örnek proje üreterek kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Az sayıda kod satırı ile ihtiyaç duyduğunuz programları hayata geçirebilirsiniz. İnsan ile makine mantığı arasında köprü görevini üstlenen Python, insan mantığına yakın bir programlama dilidir.

Bu yüzden, yüksek seviyeli bir yazılım dili olarak adlandırılır. Uygun platformu seçip kodları yazarak uzun süredir hayalini kurduğunuz projeyi yaratabilirsiniz. Bu içerik, Python'da yazabileceğiniz projelere örnek verip kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak.

Python Nedir? 

Yaygın kullanım alanı ile ön plana çıkan Python, modern yazılım geliştirme alternatiferi arasında yer alır. Diğer teknolojilere kolaylıkla entegre olan bu programlama dili, modüler bir yapıya sahiptir. Açık kaynak kodludur. Program başlatılmadan önce makine koduna çevrilir. Evrensel programlar yazmanıza imkan tanıyan Python, nesne yönelimlidir. Yorumsal ve etkileşim odaklı bir dildir. Bilim ve teknoloji alanında önemli bir yere sahiptir. Python, hızlı çalışılmasına olanak tanır. Ancak, insan dilinden uzaklaşması da zor öğrenilebilir algısı oluşturur. Bu dilin kullanım alanları; 

 • Hacking network sistemlerinde, 

 • Askeri savunma alanlarında, 

 • Uluslararası alanlarda, 

 • Bilim ve teknolojiyi ilgilendiren sektörlerde. 

Python eğitimi alarak kariyerinizi yazılım sektörüne yönlendirebilirsiniz. Şirket yazılımları üretebilir ya da çalıştığınız kurumun programlarını güncelleyebilirsiniz. İşlevsel bir programlama dili olan Python' un başlangıç, orta ve ileri seviye kullanıcılarına uygun kod örnekleri bulunur. Pyhtonsyntax olarak isimlendirilen yazım şekli basit ve sadedir. Okumayı ve yazmayı kolaylaştıran bu durum, yeni başlayanları da destekler. Kullanışlı yazılım geliştirme ortamlarına sahip olan Python, Windows ve Linux gibi birçok işletim sisteminde çalışır.

İlgili Eğitim: Python Eğitimi

Python Proje Örnekleri

To-Do List Uygulaması: Bu proje, kullanıcının yapması gereken görevleri ve süreleri ekleyebileceği, silip güncelleyebileceği bir to-do list uygulamasıdır. Kullanıcılar ayrıca tamamlanan görevleri de işaretleyebilirler. Bu proje, Python'da temel veri yapısı olan listeleri kullanır.

# Boş bir To-Do listesi oluşturma
to_do_list = []

# Kullanıcıdan alınan girdileri listeye ekleyen fonksiyon
def add_task(to_do_list):
  task = input("Yapılacak görevi girin: ")
  to_do_list.append(task)
  print("Görev başarıyla eklendi.")

# Listede bulunan görevleri gösteren fonksiyon
def show_tasks(to_do_list):
  print("Yapılacak Görevler: ")
  for task in to_do_list:
    print("- " + task)

# Listeden görev silen fonksiyon
def delete_task(to_do_list):
  task = input("Silmek istediğiniz görevi girin: ")
  if task in to_do_list:
    to_do_list.remove(task)
    print("Görev başarıyla silindi.")
  else:
    print("Görev bulunamadı.")

# Ana döngü
while True:
  print("\nTo-Do List Uygulaması")
  print("1. Görev Ekle")
  print("2. Görevleri Göster")
  print("3. Görev Sil")
  print("4. Çıkış")
  choice = input("Seçiminiz (1/2/3/4): ")
  
  if choice == "1":
    add_task(to_do_list)
  elif choice == "2":
    show_tasks(to_do_list)
  elif choice == "3":
    delete_task(to_do_list)
  elif choice == "4":
    print("Uygulamadan çıkılıyor...")
    break
  else:
    print("Geçersiz seçim. Lütfen tekrar deneyin.")

Basit Hesap Makinesi

Bu proje, basit matematiksel işlemleri gerçekleştiren bir hesap makinesidir. Kullanıcılar, toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve diğer matematiksel işlemleri yapabilirler. Bu proje, Python'da temel operatörlerin nasıl kullanılacağını ve kullanıcı girdilerinin nasıl alınacağını gösterir.

def topla(x, y):
  return x + y

def cikar(x, y):
  return x - y

def carp(x, y):
  return x * y

def bol(x, y):
  return x / y

print("Lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçin.")
print("1. Toplama")
print("2. Çıkarma")
print("3. Çarpma")
print("4. Bölme")

secim = input("Seçiminiz (1/2/3/4): ")

sayi1 = float(input("İlk sayıyı girin: "))
sayi2 = float(input("İkinci sayıyı girin: "))

if secim == '1':
  print(sayi1,"+",sayi2,"=", topla(sayi1,sayi2))

elif secim == '2':
  print(sayi1,"-",sayi2,"=", cikar(sayi1,sayi2))

elif secim == '3':
  print(sayi1,"*",sayi2,"=", carp(sayi1,sayi2))

elif secim == '4':
  if sayi2 == 0:
    print("Bir sayı sıfıra bölünemez.")
  else:
    print(sayi1,"/",sayi2,"=", bol(sayi1,sayi2))
else:
  print("Geçersiz seçim.")

Web Scraper

Bu proje, belirli bir web sitesinden veri toplayan bir programdır. Kullanıcılar, web sayfasındaki verileri belirli bir formatta toplamak için Python'un BeautifulSoup ve Requests kütüphanelerini kullanır. Bu proje, Python'da verilerin nasıl toplanacağını ve işleneceğini gösterir.

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# Veri toplanacak web sayfasının URL'si
url = 'https://www.example.com'

# Web sayfasını almak için GET isteği yapılır
response = requests.get(url)

# Web sayfasının içeriği BeautifulSoup ile parse edilir
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')

# Tüm başlıkları (h1 etiketleri) bul
basliklar = soup.find_all('h1')

# Her başlığı ekrana yazdır
for baslik in basliklar:
  print(baslik.text)

Bu kodlar, herhangi bir web sitesinin içindeki tüm başlıkları (h1 etiketleri) toplar ve ekrana yazdırır. Bu örnekte, Requests kütüphanesi web sayfasını almak ve BeautifulSoup kütüphanesi web sayfasını parse etmek için kullanılmıştır. Başka verileri de web scraping ile toplamak mümkündür, ancak web sitesinin Terms of Service veya robots.txt dosyaları gibi kısıtlamalarını dikkate alarak yapılması gerekmektedir.

Sudoku Oyunu

Bu proje, Sudoku oyununu Python'da uygular. Kullanıcılar, Sudoku oyun tahtasına girdikleri sayılarla oyunu tamamlarlar. Bu proje, Python'da rekürsif fonksiyonların nasıl kullanılacağını ve kullanıcının girdilerinin nasıl kontrol edileceğini gösterir.

# Sudoku oyun tahtası
board = [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]

# Tahtayı ekrana yazdıran fonksiyon
def print_board(board):
  for i in range(9):
    if i % 3 == 0 and i != 0:
      print("- - - - - - - - - - - -")
    for j in range(9):
      if j % 3 == 0 and j != 0:
        print("|", end="")
      if j == 8:
        print(board[i][j])
      else:
        print(str(board[i][j]) + " ", end="")

# Sudoku tahtasını çözen rekürsif fonksiyon
def solve_board(board):
  # Tahta dolu mu diye kontrol et
  empty_pos = find_empty(board)
  if not empty_pos:
    return True
  else:
    row, col = empty_pos
  
  # Boş hücreye sayıları dene
  for i in range(1, 10):
    if is_valid(board, i, (row, col)):
      board[row][col] = i
      if solve_board(board):
        return True
      board[row][col] = 0
  
  return False

# Belirli bir hücreye sayı yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini kontrol eden fonksiyon
def is_valid(board, num, pos):
  # Aynı satırda aynı sayı yok mu diye kontrol et
  for i in range(9):
    if board[pos[0]][i] == num and pos[1] != i:
      return False
  
  # Aynı sütunda aynı sayı yok mu diye kontrol et
  for i in range(9):
    if board[i][pos[1]] == num and pos[0] != i:
      return False
  
  # 3x3'lük kutuda aynı sayı yok mu diye kontrol et
  box_row = pos[0] // 3
  box_col = pos[1] // 3
  
  for i in range(box_row * 3,
box_row * 3 + 3):
  for j in range(box_col * 3, box_col * 3 + 3):
    if board[i][j] == num and (i,j) != pos:
      return False

return True

Python'un Özellikleri Nelerdir? 

Pratik bir syntax yapısına sahip olan Python kodları, satırbaşı yapılarak yazılır. Özel işaretler kullanılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Yeni bir değişken tanımlarken öncesinde belirtmek zorunda değilsiniz. Python özellikleri; 

 • Çalışma sırasında yorumlanan bu programlama dili, PERL ve PHP'ye benzer. 

 • Program yorumlayıcısı ile etkileşim içerisindedir. 

 • Nesne tabanlı stil ve tekniklere ulaşmanıza imkan tanır. 

 • Taşınabilir kütüphanesi olan Python Unix, Mac ya da Windows gibi çapraz platformlarda kullanıma uygundur. 

 • İnteraktif test ve kod snippetler'ın hata ayıklamasına izin veren etkileşimli bir mod sunar. 

 • Alt düzey modülleri yorumlayıcıya ekleyerek Python'u genişletebilirsiniz. Eklemeler ve özelleştirmeler ile bireylerin verimli bir şekilde kullanmasını sağlar. 

 • Büyük ticari veritabanları için çeşitli arayüzler sunar. 

 • Birçok sistemin kütüphane ve pencere sistemini yaratır. Taşınabilir GUI uygulamalarını destekleyen bir platformdur. 

 • Dosya işlemleri ve metinsel veriler üzerinde işlem yapmanıza destek olur. 

 • Yaz-at veya yukarı doğru geliştirme gibi özellikler sunar. 

 • Python kullanışlı bir hesap makinesidir. 

 • İşlevsel ve yapılandırılmış programlama metodlarını destekler. 

 • Dinamik tür denetimi sağlar. 

 • C, C++, COM, Activex, CORBA ve JavaScript ile kolaylıkla uyumluluk gösterir. 

 • Büyük ve küçük harfe duyarlıdır. 

 • Karmaşık işlemleri tek satırda gösterir. 

 • Hata kontrolü sayısı oldukça fazladır. 

 • Net bir şekilde tanımlanan söz dizimine sahiptir. 

 • Basit yapısı, hızlı bir şeklde öğrenilmesini sağlar.

Python Kod Örnekleri 

Yazılım geliştiricilerin %44,1'i tarafından tercih edilen dünyanın en çok kullanılan 4. dilidir. Bu programlama diline hâkim olmak için örnek projelere göz atabilir ve kod yazarak üretebilirsiniz. Python örnek projelerden bazıları şöyle; 

 • Sayı tahmini oyunu ile çeşitli Python fonksiyonları kullanılır. Random ve time modülleri ile if-else ve while döngüleri yer alır. Bu oyun, 1 ile 55 arasındaki bir sayıyı tahmin etmek için yazılan bir örnektir.

from random import randint
rand = randint(1, 55)
sayac = 0
 
while True:
  sayac += 1
  sayi = int(input("1 ile 55 arasında değer girin (0 çıkış):"))
  if(sayi == 0):
    print("Oyunu İptal Ettiniz")
    break
  elif sayi < rand:
    print("Daha Yüksek Bir Sayı Girin.")
    continue
  elif sayi > rand:
    print("Daha Düşük Bir Sayı Girin.")
    continue
  else:
    print("Rastele seçilen sayı {0}!".format(rand))
    print("Tahmin sayınız {0}".format(sayac))
 • Yaş fark etmeksizin herkesin severek oynadığı taş, kağıt, makas oyunu bilgisayara karşı oynanacak tarzda yazılmıştır. Kullanılan kodlar; if-else ve while döngüsü, diziler, random modülüdür. 

 • Bilgisayarın belirlediği gemilerin konumlarını bulmak üzerine olan amiral battı oyununda random modülleri ile bazı döngüler kullanılmaktadır. 

 • Açıklama ya da yorum satırı eklemek için yorumun başına # işareti konur. Bu sembolün adı diyezdir. 

 • Kenarları verilen dikdörtgenin alan ve çevresini bulan program yapılabilir.

kisa=input('Kısa Kenar : ')
uzun=input('Uzun Kenar : ')
alan=int(kisa)*int(uzun)
cevre=2*(int(kisa)+int(uzun))
print("Alan : {0}".format(alan))
print("Çevre : {0}".format(cevre))

Çıktısı da şöyle; 

 • Kısa Kenar : 25

 • Uzun Kenar : 50

 • Alan : 1250

 • Çevre : 150

Python'da Başlangıç Seviyesine Uygun Program Önekleri 

Python'da başlangıç seviyesine uygun örnek projeler ile başlayarak adım adım gelişebilirsiniz. Bu seviyeye uygun kodlar ile proje örnekleri şöyle; 

 • Ekranda "Hoş geldiniz!" yazısı çıkması için kullanılan kodlar

 • Girilen iki sayıyı çarpma işleminde kullanılır

sayi1 = input('1. Sayı :')
sayi2 = input('2. Sayı :')
toplam=float(sayi1)+float(sayi2)
print("Toplam :{0} ".format(carpim))
 • 1 ile 17 arasındaki tek sayıları listeleyen programın kodları;

for i in range(1,18):
    if (i%2==0):
        print(i)
 • Dilediğiniz bir metnin harflerini alt alta yazdıran program;

isim=input("Adınızı Yazınız")
sayac=0
while sayac < len(isim):
  print(isim[sayac])
  sayac += 1
else:
 print("Adınızın harfleri listelendi.")

Python Ne İşe Yarar? 

Python güçlü, etkin ve dinamik bir programlama dilidir. Bu yazılım dilinin kullanım alanları arasında; web geliştirme, internet sayfasını tarama, oyun geliştirme, veri bilimi, makine öğrenimi, güvenlik programları ile ses ve video tabanlı uygulamaların geliştirilmesi yer alır. Python etkileşimli ve yorumlanan bir yazılım olmasından dolayı, faydalı programların yaratılmasına imkan tanır. Bu dilin kullanıcıya sayısız faydası bulunur. Bu işlevler; 

 • Python'un özellikleri ve kütüphanelerini öğrenirken verimli bir keşif süreci yaşayabilirsiniz. 

 • Yeni program üretim aşamasında, hızlı denemeler yapabilirsiniz. 

 • Kod yazarken sonuçları adım adım görebilir, sorunları tespit edebilirsiniz. 

 • Var olan işlevler düzenli olduğu için gelişime açıktır. Bu durum, veri analizi ile web geliştirmeye çevrilebilir. 

 • Bilimsel ve sayısal hesaplama için kullanılır. Görsel tasarım ve paralel hesaplamayı da destekler.

Python Öğrenmek İçin Kaynak Önerileri 

Başlangıçtan ileri seviyeye kadar herkesin kullanabileceği kaynaklar; 

 • Phyton ile ilk defa tanışacaklara güncel bilgilere sahip olan resmi dokümantasyon, 

 • Bildiklerinizi pekiştiren ve profesyonl program kullanıcılarına hitap eden "Learn Python the Hard Way".

 • Kendi oyunlarınızı yazmanızı sağlayan "Python ile Kendi Bilgisayar Oyunlarınızı İcat Edin" kitabı.

Çalışma sırasında yorumlanan bir programlama dili, To-Do List Uygulaması, Hacking network sistemlerinde, Program yorumlayıcısı ile etkileşim içerisindedir, Basit Hesap Makinesi, Askeri savunma alanlarında, Nesne tabanlı stil ve tekniklere ulaşmanıza imkan tanır, Web Scraper, Uluslararası alanlarda, Taşınabilir kütüphanesi olan Python Unix, Mac ya da Windows gibi çapraz platformlarda kullanıma odur, Sudoku Oyunu, Bilim ve teknolojiyi ilgilendiren sektörlerde, İnteraktif test ve kod snippetler'ın hata ayıklamasına izin veren etkileşimli bir modesi mevcuttur, Kullanıcılar, Sudoku oyun tahtasına girdikleri sayılarla oyunu tamamlarlar, Program başlatılmadan önce makine koduna çevrilir, Yeni bir değişken tanımlarken öncesinde belirtmek zorunda değilsiniz, Kullanıcının yapması gereken görevleri ve süreleri ekleyebileceği, silip güncelleyebileceği bir uygulamadır, Açık kaynak kodludur, Alt düzey modülleri yorumlayıcıya ekleyebilirsiniz, Kullanıcılar, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi basit matematiksel işlemleri yapabilirler, Modüler bir yapıya sahiptir, Alt düzey modüllere erişimi olan bir dil, Belirli bir web sitesinden veri toplayan bir programdır, Modern yazılım geliştirme alternatiferi arasında yer alır, Hızlı çalışma özelliği olan bir dildir, Python'da rekürsif fonksiyonların nasıl kullanılacağını gösterir, Web geliştirme dilidir, İnsan mantığına yakın programlama dili, Python'da temel veri yapısı olan listeleri kullanır, Google, Facebook ve Netflix gibi büyük şirketler tarafından tercih edilir
python python programlama python öğrenme python programlama dili
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, siyah arka planlı ve beyaz metinli bir bilgisayar ekranı görüntüsüdür. Metin birbirine çok yakın ve görünür alanın çoğunu kaplıyor. Metin tek tip bir yazı tipiyle yazılmış ve küçük, beyaz, büyük harflerden oluşuyor. Arka planda beyaz çizgileri olan küçük siyah bir kare vardır. Resmin sol alt köşesinde de bir klavye görülüyor. Klavye üzerindeki tuşlar siyah ve beyaz harflerle yazılmış olup hafifçe yükseltilmiştir. Tuşlar standart QWERTY düzeninde düzenlenmiştir.
Yazılımlar

Python Fonksiyonları

07 Eylül 2021
Bu, yüzünde hoş bir ifade olan bir kadının yakın çekim görüntüsüdür. Açık kahverengi saçları gevşek bir at kuyruğu şeklinde toplanmış. Üzerinde koyu gri bir atlet var ve göğsünde siyah dikdörtgen bir nesne görülüyor. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri hafifçe kapalı ve dudakları nazik bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Kolları yanında gevşemiş ve ellerini hafifçe kavuşturmuş. Arka planda, üzerinde simgeler bulunan beyaz bir ızgara ve siyah metinli gri dikdörtgen bir işaret var. Ayrıca beyaz zeminli siyah bir daire ve siyah dikdörtgenli beyaz bir dikdörtgen nesne var. Bu görüntü bir memnuniyet ve neşe hissi uyandırıyor.
Bilişim

Python İle Neler Yapılabilir?

20 Eylül 2021
Gözlüklü ve turuncu gömlekli bir kadın bilgisayar ekranının önünde oturmaktadır. Kadın dikkatle ekrana bakıyor, gözleri odaklanmış ve ağzı hafifçe açık. Arkasında beyaz metinli yeşil ve siyah bir tabela var. Ön planda kadının yüzü yakından çekilmiş, gözlükleri ışığı yansıtıyor. Görüntüde ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir 'E' harfi ve siyah zemin üzerinde beyaz bir 'E' harfi görülüyor. Kadının yüzü bilgisayar ekranının parlak beyazı ve arka planın koyu tonları tarafından aydınlatılıyor. Kadın derinden meşgul ve ekrandakine odaklanmış görünüyor, ifadesi bir ilgi ve düşünceyi yansıtıyor.
Teknoloji

Python Programlama Nedir?

29 Ocak 2021
Genç bir kadın, ekranında parlak mavi ve sarı bir yılan logosu bulunan bir dizüstü bilgisayarın önünde oturuyor. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri odaklanmış ve yoğun. Elleri dizüstü bilgisayarın klavyesinin üzerinde, parmakları tuşlara hafifçe dokunuyor. Dizüstü bilgisayar siyah kenarlıklı beyaz renktedir ve arka planda dikdörtgen bir nesne vardır. Kadının üzerinde yeşil bir gömlek vardır ve saçları arkaya doğru toplanmıştır. Kadın dizüstü bilgisayarda yazıyor gibi görünüyor, ifadesi ciddi ve odaklanmış.
Yazılımlar

Python Öğrenmek Neden Kolay

07 Eylül 2021