AnasayfaBlogPython Fonksiyonları
Yazılımlar

Python Fonksiyonları

07 Eylül 2021
Bu, siyah arka planlı ve beyaz metinli bir bilgisayar ekranı görüntüsüdür. Metin birbirine çok yakın ve görünür alanın çoğunu kaplıyor. Metin tek tip bir yazı tipiyle yazılmış ve küçük, beyaz, büyük harflerden oluşuyor. Arka planda beyaz çizgileri olan küçük siyah bir kare vardır. Resmin sol alt köşesinde de bir klavye görülüyor. Klavye üzerindeki tuşlar siyah ve beyaz harflerle yazılmış olup hafifçe yükseltilmiştir. Tuşlar standart QWERTY düzeninde düzenlenmiştir.
Python FonksiyonlarıÖzelliklerÖrnekler
Fonksiyon TanımıBelirli bir işlevi yerine getirmek için oluşturulan komutlar kümesi olan fonksiyonlar 'def' anahtar kelimeyi kullanılarak tanımlanır.def hello(): print('merhaba')
Fonksiyon ÇağırmaFonksiyonlar, adları ve parantezler yardımıyla çağrılarak işlevleri gerçekleştirilir.hello()
Fonksiyona Parametre GöndermeFonksiyonlara parametre olarak dışarıdan bilgi gönderilebilir.def merhaba(isim): print('Merhaba ' + isim)
Fonksiyondan Bilgi DöndürmeFonksiyonlar, hesaplamaları sonucunda bir değeri 'return' ile geri döndürebilir.def toplama(a, b): return a + b
Kod Tekrarını AzaltmaAynı kodları defalarca yazmak yerine, fonksiyonlar sayesinde tek bir kez yazılıp istenildiği kadar çağrılarak kullanılabilir.print_metin() fonksiyonu
Hata Payını AzaltmaTekrarlama azaldığından, hata yapma oranı düşer.herhangi bir fonksiyon çağrıldığında
Bellek ve Performans Fonksiyonlar her çağrıldığında çalıştığından bellek gereksiz yere dolmaz, performans artar.
Karmaşık İşlemleri BasitleştirmeKarmaşık işlemleri bir araya getirerek bu işlemlerin tek adımda yapılmasını sağlar.
Şablon GöreviYapılmak istenen işlemler için bir şablon görevi görür.
Bir Adımda İşlemBirden fazla adımda yapılan bir işlemi tek bir adım altında toplayarak işleri kolaylaştırır.

Daha önce yazdığım yazılarımda sık sık bazı Python kavramlarından söz ettim. Söz ettiğim Python kavramları arasında Python fonksiyonları en çok duyduğunuz kavramlar arasındadır. Bu kavramı sizlerle daha önce enine boyuna inceleme fırsatımız olmadı. Ancak Python fonksiyonları kavramını hemen hemen tüm konuyla alakalı yazılarımda görmeniz mümkün. Bu yazımda, en baştan bu yana sıklıkla bahsettiğimiz ancak tam anlamıyla inceleme fırsatımızın olmadığı Python fonksiyonları konusunu ele alacağım. Fonksiyonlar konusunu vereceğim örnekler ile Python fonksiyon örnekleri başlığında detaylandırarak konuya hakim olmanız için elimden geleni yapacağım.

Python fonksiyonları kavramını tanımlayarak yazıya başlayalım. Fonksiyon; belirli bir işlevi yerine getirmek için oluşturulan komutlar kümesi olarak tanımlanır. Yapılmak istenen işlemler için her defasında kod yazmak yerine bir defa fonksiyon oluşturarak işlem yapmak istenildiğinde çağırıp kullanılmaktadır. Python fonksiyonları her biri belli bir işi gerçekleştirmektedir. Karmaşık olan işlemleri bir araya getirip bu işlemlerin tek adımda yapılmasını sağlamaktadır. Kısacası karmaşık olan işlemleri daha kısa sürede ve kolay bir şekilde halledilmesini sağlamaktadır. Birden fazla adımda yapılan bir işlemi tek bir adım altında toplamayı sağlamaktadır.

Python fonksiyonları sayesinde aynı kodu defalarca yazma işlemine gerek duyulmaz. Tekrarlama yapılmadığı için tekrarlama yüzünden oluşabilecek hata yapma oranı ortadan kalkar. Bellek gereksiz yere dolmaz. Python fonksiyonları sadece çağırıldıkları zaman çalışan kod parçacıklarıdır. Bir fonksiyon yaratmak için “def” kodunu kullanmak gerekmektedir. “def” anahtar sözcüğü kullanıldıktan sonra geri kalan tanımlama işlemine devam edilebilir. “def” anahtar sözcüğünden sonra gelmesi gereken değer sizin fonksiyonunuzun adı olarak bilinir. 

Örnekle ifade etmek gerekirse şu şekilde yazılır;

def my_function():
 print("Hello from a function")

Daha fazla örnek görerek konu hakkında bilgi sahibi olmak için Python fonksiyon örnekleri başlığını incelemeye ne dersiniz?

Python Fonksiyon Örnekleri

Python fonksiyon örnekleri başlığı altında ilk örneğimizi fonksiyon tanımlamak için kullanalım. Bu sayede temelden örnekler vererek sizlerin konuyu daha iyi anlamasını sağlayalım. Tabi ki “def” anahtar sözcüğünü kullanmadan bu örneği veremeyeceğimizi hepimiz artık biliyoruz. 

def hello():
 print("Merhaba")

Hello örneğinde basit bir fonksiyon tanımlamış olduk. Fonksiyonumuz tanımlandığı için artık çalıştırılma aşamasına geçmeyi bekliyor.

Python fonksiyon örnekleri başlığımızda şimdi de fonksiyon çağırma konusu ile ilgili örnek verelim. Fonksiyonlar tanımlanma işlemlerinden sonra çağırılmadığı sürece çalıştırılmaz. Fonksiyonu çağırmak için fonksiyonumuzun adı ile beraber parantez işaretlerini kullanmamız gerekmektedir. 

def hello():
  print("Merhaba")

hello() # Merhaba

Yukarıda verilen örnekte görüldüğü gibi bir fonksiyon çağırma işlemi yapıldığında ekranda “merhaba” yazısı belirmektedir. Bu fonksiyonu her çağırdığımızda kodlar tekrar çalıştırılmaya devam edecektir. Dolayısıyla ekrana merhaba yazısı yazılmaya devam edecektir.

Python fonksiyon örnekleri başlığında fonksiyona parametre göndermeyi göstermezsek bu konu hakkında bilgi vermemiş sayarım. Oluşturduğumuz fonksiyonumuza dışardan bilgi gönderip fonksiyonumuzun içerisinde bu bilgiyi kullanabiliriz. Bunu örnekle daha iyi anlayacaksınız.

def hello(name):
  print("Merhaba "+ name)
hello("Tuğçe") # Merhaba T

Örnekte gösterilmiş olduğu gibi isim yani name parametresi fonksiyona gönderip kullanabilmekte bu durum kullanıcılara büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Python fonksiyon örnekleri başlığı altında fonksiyondan geriye bilgi gönderme işlemini göstermek gerekir. Fonksiyonumuzun içerisinde print fonksiyonu ile bilgi yazdırma işleminin yerine bilgiyi geriye döndürerek de işlemi tamamlayabiliriz. Nasıl mı?

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere print ile bilgiyi fonksiyon içerisinde yazdırmadık. Onun yerine “Merhaba Tuğçe” bilgisini fonksiyondan geriye döndürme işlevi ile yani return ile döndürüp ekrana yazdırma işleminin yapılmasını sağladık.

Python fonksiyonları örnekleri başlığına devam edelim. Şimdi de toplama fonksiyonu hakkında sizlere bilgi vermek isterim. Toplama fonksiyonu dışarıdan yazdığımız a ve b parametrelerini beklemektedir. Ardından gönderdiğimiz değerleri fonksiyon içerisinde toplayarak sonucu bizlere geri döndürür. Göstereceğimiz örnek ile konunun daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim.

def yazdir(kelime, adet):
  print(kelime * adet)

yazdir('Gel\n', 10)

Bu örnek fonksiyonlar aracılığıyla kolay bir şekilde toplama işleminin yapılabileceğini bizlere gösterir.

Son olarak gönderdiğimiz bir kelimenin kaç kere belirtilmesini istiyorsak o kadar kez gösteren fonksiyonu sizlerle paylaşmak istedim.

Bu formül ekrana 15 kere gel kelimesini yazar. Kelime/n bir alt satıra geçmek için kullanılan bir formül olarak tanınır.

İlgili içerik: Python Örnek Projeler

Python Fonksiyonlarının Görevi

Python fonksiyonlarının görevi arasında karmaşık işlemleri toplayarak bu işlemleri tek adımda yapılmasını sağlamak yer alır.

 • Python fonksiyonlarının görevi arasında yapılmak istenen işlemler için şablon görevi görmek yer alır.

 • Python fonksiyonlarının görevleri arasında bir ya da birden fazla adımdan oluşan işlemleri tek isimde toplamak yer alır.

 • Sürekli tekrar edilen işlemleri tek bir isim adı altında toplamak Python fonksiyonlarının görevi arasında yer alır.

 • İşlem yapma hızları kod satırı olarak işlem yapılmasından daha hızlı olmak zorundadır bu durum da Python fonksiyonlarının görevi olarak bilinir.

 • Python dilinin çekirdek tanımında bulunmayan üst seviyedeki işlemleri tek komutla yapar hale getirmek Python fonksiyonlarının görevi olarak bilinir. 

 • Python fonksiyonlarının görevi arasında sahip olduğu zengin kütüphane içeriği ile matematik ve istatistik işlemleri, dosya sıkıştırma, işletim işlemleri, grafik ara yüz oluşturma, saat işlemleri ve daha bir sürü işlem için gerekli işlemlerin halledilmesi yer alır.

En Çok Kullanılan Python Fonksiyonları Nelerdir?

En çok kullanılan Python fonksiyonları onlarca fonksiyonu sıralamak mümkündür. En çok kullanılan Python fonksiyonları kullanıcılarının veri temizleme işlemlerinden mühendislik projelerindeki işlemleri halletmelerine kadar birçok işte yardımcısı olmaktadır. Python kütüphaneleri içerisinde yer alan onlarca hatta yüzlerce metodu kullanarak projelerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda kullanıcılarına büyük avantaj sağlayan kendi işinize yarayacak spesifik fonksiyon da oluşturma imkanı bulunmaktadır. Buradan hareketle sizlere en çok kullanılan Python fonksiyonları hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

En çok kullanılan Python fonksiyonları arasında abs fonksiyonu gelir. Sayısal bir değeri mutlak bir değere dönüştürmek için kullanılmaktadır. Bir örnek ile bu fonksiyonun özelliğini sizlere açıklamaya çalışacağım.

abs (-4/3)

1.333333333... sonucunu verir.

En çok kullanılan Python fonksiyonları arasında round fonksiyonu da yer alır. Bu fonksiyon da elde edeceğimiz sayısal değerin yuvarlanmış halini kullanıcılarına vermektedir. Bir önceki örnekten yararlanarak bu fonksiyonu da bir örnekle açıklayalım.

round (-4/3)

-1 sonucunu verir.

En çok kullanılan Python fonksiyonları arasında min fonksiyonu ve max fonksiyonu yer alır. Min fonksiyonu bir listede yer alan değişkenlerin en küçük değerini bizlere verirken max fonksiyonu da bir listede yer alan değişkenlerin en büyük değerini kullanıcılarına sunmaktadır. İki fonksiyonu da birer örnekle açıklayalım.

min (5,9,2)

2 sonucunu verir.

max (5,9,2)

9 sonucunu verir.

En çok kullanılan Python fonksiyonları arasında sum fonskiyonu yer alır. Bu fonksiyonsa kullanıcısına bir listedeki sayıların toplamını verir. 

sum (3,4,1)

8 sonucunu verir.

Son olarak len fonksiyonu hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Kullanıcılarının listesindeki öğelerin sayısını ya da bir dizede yer alan karakterlerin sayısını döndürme işlemini yapan fonksiyondur.

len ("Hello")

5 sonucunu verir.

Fonksiyon Tanımı, Belirli bir işlevi yerine getirmek için oluşturulan komutlar kümesi olan fonksiyonlar 'def' anahtar kelimeyi kullanılarak tanımlanır, def hello(): print('merhaba'), Fonksiyon Çağırma, Fonksiyonlar, adları ve parantezler yardımıyla çağrılarak işlevleri gerçekleştirilir, hello(), Fonksiyona Parametre Gönderme, Fonksiyonlara parametre olarak dışarıdan bilgi gönderilebilir, def merhaba(isim): print('Merhaba ' + isim), Fonksiyondan Bilgi Döndürme, Fonksiyonlar, hesaplamaları sonucunda bir değeri 'return' ile geri döndürebilir, def toplama(a, b): return a + b, Kod Tekrarını Azaltma, Aynı kodları defalarca yazmak yerine, fonksiyonlar sayesinde tek bir kez yazılıp istenildiği kadar çağrılarak kullanılabilir, print_metin() fonksiyonu, Hata Payını Azaltma, Tekrarlama azaldığından, hata yapma oranı düşer, herhangi bir fonksiyon çağrıldığında, Bellek ve Performans , Fonksiyonlar her çağrıldığında çalıştığından bellek gereksiz yere dolmaz, performans artar, , Karmaşık İşlemleri Basitleştirme, Karmaşık işlemleri bir araya getirerek bu işlemlerin tek adımda yapılmasını sağlar, , Şablon Görevi, Yapılmak istenen işlemler için bir şablon görevi görür, , Bir Adımda İşlem, Birden fazla adımda yapılan bir işlemi tek bir adım altında toplayarak işleri kolaylaştırır,
fonksiyon python fonksiyon örnekleri python fonksiyonlarının görevi python fonksiyonları en çok kullanılan python fonksiyonları python ileri seviye
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir bilgisayar ekranının yakın çekiminde siyah metinli beyaz bir arka plan görülmektedir. Metin ekranın ortasında vurgulanmış ve ince bir kenarlıkla çevrelenmiştir. Metin tek bir sütunda hizalanmıştır ve birkaç satır metin görülebilmektedir. Metin harfler, sayılar ve sembollerin bir karışımı gibi görünmektedir. Metnin genel görünümü net ve açıktır. Metnin kenarları keskin ve iyi tanımlanmış, bu da yüksek kaliteli bir ekran çözünürlüğüne işaret ediyor. Siyah metin ile beyaz arka plan arasındaki kontrast güçlüdür ve kolayca görülebilir.
Yazılımlar

Python Örnek Projeler

04 Ekim 2021
Bu, yüzünde hoş bir ifade olan bir kadının yakın çekim görüntüsüdür. Açık kahverengi saçları gevşek bir at kuyruğu şeklinde toplanmış. Üzerinde koyu gri bir atlet var ve göğsünde siyah dikdörtgen bir nesne görülüyor. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri hafifçe kapalı ve dudakları nazik bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Kolları yanında gevşemiş ve ellerini hafifçe kavuşturmuş. Arka planda, üzerinde simgeler bulunan beyaz bir ızgara ve siyah metinli gri dikdörtgen bir işaret var. Ayrıca beyaz zeminli siyah bir daire ve siyah dikdörtgenli beyaz bir dikdörtgen nesne var. Bu görüntü bir memnuniyet ve neşe hissi uyandırıyor.
Bilişim

Python İle Neler Yapılabilir?

20 Eylül 2021
Gözlüklü ve turuncu gömlekli bir kadın bilgisayar ekranının önünde oturmaktadır. Kadın dikkatle ekrana bakıyor, gözleri odaklanmış ve ağzı hafifçe açık. Arkasında beyaz metinli yeşil ve siyah bir tabela var. Ön planda kadının yüzü yakından çekilmiş, gözlükleri ışığı yansıtıyor. Görüntüde ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir 'E' harfi ve siyah zemin üzerinde beyaz bir 'E' harfi görülüyor. Kadının yüzü bilgisayar ekranının parlak beyazı ve arka planın koyu tonları tarafından aydınlatılıyor. Kadın derinden meşgul ve ekrandakine odaklanmış görünüyor, ifadesi bir ilgi ve düşünceyi yansıtıyor.
Teknoloji

Python Programlama Nedir?

29 Ocak 2021