AnasayfaBlogOtodidaktizm Nedir? Otodidaktik Ne Demek?
Nedir?

Otodidaktizm Nedir? Otodidaktik Ne Demek?

30 Nisan 2021
Bir kitabın üzerinde, ortasında pırlanta bulunan büyük, gümüş bir yüzük taşıyan bir kişinin elinin yakın plan çekimi. Yüzük elin orta parmağına yerleştirilmiştir. El, parmaklar hafifçe ayrılmış şekilde kitabın üzerine yerleştirilmiştir. Arka plan biraz odak dışı ama beyaz bir duvar gibi görünüyor. Elmas ışıkta parlıyor ve yüzüğün kitaba karşı öne çıkmasını sağlıyor. Kitap desenli bir tasarımla kaplanmış ve bazı sayfaları hafifçe görünüyor. El kitabın üzerinde nazikçe duruyormuş gibi görünüyor ve elmas sayfalarda hafif bir parıltı yaratıyor.
KavramTanımÖzellikleri
OtodidaktizmKendi kendine öğrenme anlamına gelen bir terimBireyin kendini yetiştirmesi, yetkinlik kazanması; ancak bunu öğretmen yardımı olmadan gerçekleştirmesi
ÖğrenmeBilgiyi, beceriyi edinme süreciDinamik bir süreç olup bireyde duygu, davranış, algı ya da zihin düzeyinde bir değişim meydana getirir
Öğrenmeyi ÖğrenmekBilgiye açık olmak, onu edinmek ve kullanmak için gereken yer, zaman, yöntem ve amaç faktörlerini planlama becerisiKendini iyi tanıma, kararlılık, merak, iç disiplin, özgüven, motivasyon, azim ve sevgi gerektirir
Neden Otodidaktizm?Teknoloji ve gelişen dünya koşullarında bireyin kendini daha fazla yetiştirme ve sürekli öğrenme gerekliliğiBilgiye her zaman ve her yerden kolayca erişim. Öğrenme sürecinin birey tarafından yönetilebilmesi
Leonardo Da Vinci ve OtodidaktizmÜniversite eğitimi alamayan Leonardo Da Vinci'nin otodidaktik bir örnek oluşuResim, heykel, anatomi, mekanik, mühendislik, gökbilim, madenler, botanik, matematik, felsefe, edebiyat gibi alanlarda kendini geliştirmiş bir dâhi
Güncel Öğrenme ModeliHayat boyu öğrenmeyi gerektiren dinamikTek bir disiplindeki eğitimin yeterli olmadığı, çok yönlü beceri ve bilgi kazanımının öne çıktığı model
Öğrenme SüreciBilginin algılanıp işlenerek bireyin zihinsel yapılanmasında yer bulma süreciDüşünme, sindirme, derinleşme ve pratiğe dökme gibi aşamaları içerir
Öz DisiplinKendine karşı sorumluluk üstlenerek hedeflere ulaşmayı sağlayan kişisel kavramOtodidaktik bireylerde önemli bir role sahiptir. Kendi kendini motive etmek ve hedeflere ulaşmak için gereklidir
Bireyin Kendi Gelişim SistemiBireyin kendi öğrenme ve yetenek geliştirme sürecini yönetmesiOtodidaktik bireylerde görülür. Kendi öğrenme planını ve hedeflerini belirler
MotivasyonBireyi hedefine ulaşmak için harekete geçiren enerjiÖğrenme sürecinin başarısı buyuk ölçüde motivasyona bağlıdır. Otodidaktik bireylerde kendi kendini motive etme yetisi önemlidir

Günümüz dünyasında her alanda oluşan yeni farkındalıklar, keşifler, gelişmeler doğrultusunda yeni bilgiler de olağanüstü bir hızla çoğalmaya ve hayatımıza dâhil olmaya devam ediyor. Hayatımız, bildiklerimiz, doğa, dünyamız ve asıl önemlisi “insan” farkına varsak da varmasak da büyük bir hızla değişiyor, değişiyoruz. Bu engin bilgi okyanusunun farkında olmak, hangi bilginin nasıl ve ne için özümsenmesi gerektiğini bilmek özel, önemli ve yaşamsal bir beceri halini aldı.

Geleneksel eğitim ve öğretim sisteminde bir okul ve öğretmenler vasıtasıyla öğrenme işi halledilirdi. O dönemde eğitilen bireyler sadece öğrenci rolünde olurdu. Günümüzde ise herhangi bir okul sistemine ya da öğretmene ihtiyaç duymadan kendi kendine öğrenen bireylerin kendilerini yetiştirdikleri, donanımlarını artırdıkları bir dönemi yaşıyoruz. Artık otodidaktizm felsefesiyle beraber bireyler aynı anda hem öğrenci hem de öğretmen olarak kendi gelişim sistemlerini kurabiliyor.

Otodidaktizm Ne Demek?

Otodidaktizm; Eski Yunancadaki autós (oto-kendi) ve didaktikos (didaktizm-öğreticilik) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan ve “kendi kendini eğitmek” anlamına gelen bir terim. Geleneksel bir eğitim sistemine dâhil olmadan, bir eğitmenin eşliği olmadan bireyin kendini yetiştirmesi, yetkinlik kazanması anlamına gelir. Otodidaktizm örgün eğitimin bire bir alternatifi olabileceği gibi tamamlayıcısı olarak da kullanılabilir. Öz öğrenimli yani otodidaktik kişiler hem öğrenci hem de öğretmen rolünü kendisi için bir arada üstlenir.

Birey hangi konuyu hangi kaynaklardan yararlanarak ne kadar zamanda öğreneceğini kendisi planlar. Otodidaktizm kendi okulunu her an yanında taşımaktır. Öğrenme kavramının gerektirdiği düşünme, sindirme, derinleşme ve pratiğe dökme gibi aşamaları birey kendi kendine halleder. Bu da bireyin kendisini çok iyi tanımasını, çok güçlü bir iç motivasyona sahip olmasını ve öz disiplinle çalışmasını gerektirir. Otodidaktizm öğrenme modelinin gerektirdiği ilk beceri ise “öğrenmeyi öğrenmek”tir.

Öğrenme Nedir?

Temel anlamda öğrenme; bilgiyi, beceriyi edinme olarak tanımlanabilir. 

 • Kitapta yazılı kelimeyi gözle algılayıp beyinde çözüp ezberlemek ya da hafızaya almak,

 • Yaşayarak, tecrübe ederek bir beceriyi edinmek, 

 • Çeşitli kaynaklardan bilgiye erişmek eylemlerinin her biri öğrenmeyi oluşturur.

Öğrenme, ulaşılan bir noktadan ziyade bilinçli ya da bilinçsiz olarak hayatının her anında devam eden bir yolculuğa benzer. bilgi her yerde görülmeye, fark edilmeye ya da keşfedilmeye açık bir vaziyette bireyin onu algılayıp işlemesi için yani öğrenme süreci için hazır şekilde bekler.

 • Öğrenme; dinamik bir süreçtir. Öğrenme gerçekleştiğinde bireyde duygu, davranış, algı ya da zihin düzeyinde mutlaka bir değişim meydana getirir. 

 • Öğrenme; değişmektir. Yeni bilgi edinmek beyinde kimyasal değişimlerin oluşması ve nöronlar arası yeni bağların kurulmasıyla sonuçlanır. Yani öğrenme aynı zamanda daha zeki olmaktır. 

 • Öğrenme; zenginleşmektir. Bilgiye nasıl ulaşılacağını öğrenmek, nasıl kullanılacağını öğrenmek, yetkinlikleri artırmayı öğrenmek, yan meslekler edinmek için öğrenmek, gerektiğinde profesyonel kulvarı değiştirebilmek için öğrenmek bir anlamda kendini yedeklemek anlamak gelir. 

Öğrenmeyi Öğrenmek Nedir?

Birey, yaşam, bilgi ve öğrenme dörtlüsünü birbirine kuvvetli bağlarla kenetlenmiş, birbirini besleyerek reaksiyonlar oluşturan bir yaşam çemberi olarak tanımlayabiliriz. Bu çember, birbirini çoğaltan, yücelten ve geliştiren geri bildirilmelerle her an aktif durumdadır. Öğrenmeyi öğrenme ise insan için bu çemberi hep canlı tutacak sorumluluğa ve işlevselliğe sahip olmaktır. Bunun için etkin, zamana uygun ve gelişime açık bir öğrenme planına, hedefine, programına sahip olmak ve doğru öğrenme tekniklerini kullanmak gerekir.

Öğrenmeyi öğrenmek, bilgiye açık olmak, onu edinmek ve kullanmak için gereken yer, zaman, yöntem ve amaç faktörlerini planlama becerisine sahip olmaktır. Kendini iyi tanıma, kararlılık, merak, iç disiplin, özgüven, motivasyon, azim ve sevgi gerektirir.

Neden Otodidaktizm?

Otodidaktik insan örneği denince akla gelen ilk isimlerden biri Leonardo Da Vinci olur. Da Vinci, dünyaya geldiğinde anne babasının evli olmaması nedeniyle döneminin kuralları gereği üniversite eğitimi alamamıştı. Buna rağmen kendisini resim, heykel, anatomi, mekanik, mühendislik, gökbilim, madenler, botanik, matematik, felsefe, edebiyat gibi nice uzmanlık alanında keşifler yapmış, dâhiyane projeler ve olağanüstü eserler üretmiş tarihi bir kişilik olarak tanırız.

Bir insan ömrü boyunca, sonrasında uygulamasını yapabileceği kaç akademik programı bitirebilir? İşin aslı, üniversite eğitimi sayesinde edinilebilecek beceri ya da meslek sayısı sınırlıdır. Öğrenmek için okulda eğitim alma gerekliliği sınırını aşan bireyler beceri skalalarını her geçen gün zenginleştiriyor. Günümüz dinamikleri hayat boyu öğrenen insan modeline ihtiyaç duyuyor. Teknoloji bilgiye erişme hizmetini isteklisine her alanda ve her zaman vermeye hazır şekilde gelişiyor. Otodidaktizm öğrenim modeli ise felsefesinde içerdiği yoğun öğrenme merakı ve hiç bitmeyen bilgi açlığı sayesinde bireyin bilgiye ulaşmasını ve bilginin işlenebilirliğini kolaylaştırıyor. Böylelikle hem bilgi hem de birey katlanan hızla değişmeye devam ediyor.

 • Hayatın getirdikleri, yaşam ve çalışma biçimlerimizde meydana gelen değişimler insanı da değişmeye mecbur bırakıyor. 

 • Değişim büyük bir hızla hayatımıza dahil olurken öğrenilmesi gerekenlerin sayısı ve nitelikleri, ihtiyaçlar, çözülmesi gereken krizler ve sorunlar, değerlendirilmesi gereken fırsatlar da hızla artıyor.

 • Geleneksel eğitim sisteminin kapsamı ve içeriği çoğu zaman bu değişim hızına yetişemiyor, çok hızlı bir şekilde güncellenemiyor.

 • Otodidaktizm anlayışı sayesinde olabildiğince sadeleşmiş, sıkıştırılmış bilgiyi hap gibi kolayca alıp zamandan tasarruf etmek mümkün olabiliyor. Elbette bu defa derinleşme, ustalaşma, bilgiyi pratiğe dökme konusunda bireye daha fazla iş düşüyor.

 • Dijital bazlı öğrenim platformları çoğalıyor. Kaynağa, eğitmene, kursa, uzmana ya da danışmana online platformdan erişim kolaylaşıyor ve maliyeti de düşüyor. Böylece kaliteli, işlevsel bilgiye kolaylıkla ve her yerden ulaşmak mümkün hale geliyor.

 • Öğrenmenin mecburi değil de ilgi duyulan, merak edilen alanlarda yapılabilmesi onu daha keyifli ve ilginç bir hale getiriyor.

Nasıl Otodidaktik Olunur?

Bilgiye ulaşmayı, edinmeyi kolaylaştıracak, öğrenme hızını artıracak çeşitli yöntemleri uygulamak öğrenme kalitesini ve hızını da artırır. Hafıza teknikleri, anlayarak hızlı okuma, kelime dağarcığını artırma, zaman yönetimi, stres yönetimi gibi konularda eğitim almak otodidaktizm modelini benimseyen öğrenciler için oldukça yararlı olur. Öğrenme eyleminin kişiye özgü olması gerektiğinden hareketle öğrenme sürecine ayrılacak zamanın, seçilecek mekânın, yöntemin ve hızın belirlenmesi de kişiye özgü olmalıdır. Bu yüzden de bireyin kendisini tanıması, amaç ve hedeflerini de bu yönde belirlemesi öğrenme verimliliğini de artırır.

İlgili eğitim: Hızlı Okuma Eğitimi

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

 • Kişisel gelişime önem vermek, 

 • Öğrenmeye fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmak,

 • Kendini tanımak, 

 • Etkili öğrenme tekniklerini uygulamak,

 • Motivasyonu artırmak, 

 • Teoriyi pratiğe dönüştürme yollarını araştırmak ve fırsatları değerlendirmek otodidaktik olmanın ana basamakları olarak sıralanabilir.

Otodidaktik İnsanların Özellikleri

Tarihte ve günümüzde bilim, mimari, sinema, müzik ya da teknoloji alanlarında ya hiç eğitim almamış ya da aldığı eğitimin çok üzerine çıkıp dallanıp budaklanarak beceri sahasını kendi kendine genişletmiş birçok isim bulunuyor. Leonardo da Vinci, Henry Ford, Albert Einstein, Thomas Edison, Hermann Hesse, Jacque Fresco, Jimi Hendrix, Steven Spielberg, Earnest Hemingway, Michael Faraday, Quentin Tarantino, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Tanburi Cemil Bey, Tadao Ando, Bill Gates ve Mark Zuckerberg’i geleneksel okul eğitimi almadan kendini pek çok alanda geliştiren ve başarılı olan otodidaktizm modeline örnek kişilikler olarak sayabiliriz. 

Otodidaktizm öğrenme modeli her şeyden önce bireyin kendisini çok iyi tanımasını gerektirir. Kendisini keşfeden, farkındalığını yüksek tutan kişi neyi istediğini bilir ve o noktaya giderken yapılması gerekenleri de planlayabilir. Otodidaktik bireyler kendilerine güçlü sorular sorar;

 • Öğrenmek için nelere ihtiyacım var?

 • Neleri öğrenmeye ihtiyacım var?

 • Kendimi geleceğe nasıl uyarlamalıyım?

Otodidaktizm modelini benimseyenler;

 • Bilgi edinme konusunda sınırsız istekli ve tutkulu,

 • Öğrenmeyi öğrenmiş,

 • Güçlü olduğu konu ve becerilerin farkında olan,

 • İşiyle ilgili nelere ihtiyacı olduğunu bilen,

 • Bilinmeyenler konusunda çok meraklı, araştırmacı ve kâşif ruhlu,

 • Nelerin ona keyif verdiğini, iyi hissettirdiğini bilen,

 • Gerektiğinde mentor, uzman ya da eğitmenlerden destek alan,

 • Veriyi bilgiye dönüştürüp özümseyebilen,

 • Mazeret ve engel kabul etmeyen,

 • Çok okuyan, çok araştıran ve kelime hazinesini sürekli artıran,

 • Kendine amaçlarına uygun eğitim programını oluşturabilen ve onu aksatmadan uygulayabilen,

 • İç motivasyonu ve öz disiplini yüksek,

 • Gelişime ve değişime açık,

 • Yaşam boyu öğrenme modelini hayatlarına uygulayan bireylerden oluşur.

Otodidaktizm, Kendi kendine öğrenme anlamına gelen bir terim, Bireyin kendini yetiştirmesi, yetkinlik kazanması; ancak bunu öğretmen yardımı olmadan gerçekleştirmesi, Öğrenme, Bilgiyi, beceriyi edinme süreci, Dinamik bir süreç olup bireyde duygu, davranış, algı ya da zihin düzeyinde bir değişim meydana getirir, Öğrenmeyi Öğrenmek, Bilgiye açık olmak, onu edinmek ve kullanmak için gereken yer, zaman, yöntem ve amaç faktörlerini planlama becerisi, Kendini iyi tanıma, kararlılık, merak, iç disiplin, özgüven, motivasyon, azim ve sevgi gerektirir, Neden Otodidaktizm?, Teknoloji ve gelişen dünya koşullarında bireyin kendini daha fazla yetiştirme ve sürekli öğrenme gerekliliği, Bilgiye her zaman ve her yerden kolayca erişim Öğrenme sürecinin birey tarafından yönetilebilmesi, Leonardo Da Vinci ve Otodidaktizm, Üniversite eğitimi alamayan Leonardo Da Vinci'nin otodidaktik bir örnek oluşu, Resim, heykel, anatomi, mekanik, mühendislik, gökbilim, madenler, botanik, matematik, felsefe, edebiyat gibi alanlarda kendini geliştirmiş bir dâhi, Güncel Öğrenme Modeli, Hayat boyu öğrenmeyi gerektiren dinamik, Tek bir disiplindeki eğitimin yeterli olmadığı, çok yönlü beceri ve bilgi kazanımının öne çıktığı model, Öğrenme Süreci, Bilginin algılanıp işlenerek bireyin zihinsel yapılanmasında yer bulma süreci, Düşünme, sindirme, derinleşme ve pratiğe dökme gibi aşamaları içerir, Öz Disiplin, Kendine karşı sorumluluk üstlenerek hedeflere ulaşmayı sağlayan kişisel kavram, Otodidaktik bireylerde önemli bir role sahiptir Kendi kendini motive etmek ve hedeflere ulaşmak için gereklidir, Bireyin Kendi Gelişim Sistemi, Bireyin kendi öğrenme ve yetenek geliştirme sürecini yönetmesi, Otodidaktik bireylerde görülür Kendi öğrenme planını ve hedeflerini belirler, Motivasyon, Bireyi hedefine ulaşmak için harekete geçiren enerji, Öğrenme sürecinin başarısı buyuk ölçüde motivasyona bağlıdır Otodidaktik bireylerde kendi kendini motive etme yetisi önemlidir
otodidaktizm otodidaktik yaşam boyu öğrenme öğrenmeyi öğrenme
Bu fotoğrafta canlı bir gülümsemeye sahip genç bir kadın görülüyor. Kendinden emin ve dostça bir ifade ile doğrudan kameraya bakıyor gibi görünüyor. Omuz hizasında kahverengi saçları kulaklarının arkasına toplanmış. Beyaz bir gömlek ve koyu renk kot pantolonuyla güzel bir uyum sağlayan kahverengi bir deri ceket giyiyor. Cilt tonu sıcak, açık kahverengidir ve yüz hatları güzel bir şekilde simetriktir. Gözleri derin, koyu kahverengi ve dişleri mükemmel derecede beyaz ve düz. Mutlu ve rahat görünüyor, neşesi resimden yayılıyor.
Gökben Biler
Blog Yazarı

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gazi Üniversitesi “Endüstri Mühendisliği” bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ikinci üniversite programını ise “Marka İletişimi” bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına kamu sektöründe devam etmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir. İletişim, motivasyon, iş hayatı, kişisel gelişim, hobiler, tasarım, endüstri, kalite yönetimi, reklamcılık alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, detaylı dokusu görülebilen bir beynin yakın çekimidir. Büyük, pürüzsüz bir yarımküre daha küçük, buruşuk kıvrımlar ve kırışıklarla çevrilidir. İnce, koyu bir çizgi her yarımkürenin üst kısmı boyunca uzanıyor. Sol tarafta, üzerine birkaç küçük, siyah tüy serpiştirilmiş büyük bir pembe alan görülüyor. Görüntünün alt kısmında, genel koyu tonlarla kontrast oluşturan küçük bir beyaz daire görülüyor. Görüntü, beynin üst kısmı görülebilecek şekilde yüksek bir açıdan çekilmiştir. Pembe alan haricinde renkler büyük ölçüde soluktur.
Kişisel Gelişim

Öğrenmeyi Öğrenme Nedir?

16 Ekim 2021
Bu görüntü bir bilgisayar klavyesinin yakın çekimini yansıtmaktadır. Klavye, beyaz harfli ve siyah arka planlı çeşitli tuşlardan oluşuyor. Tuşlar dört ayrı sıra halinde düzenlenmiştir ve her sıra bir grup sembol, rakam ve harf içermektedir. Klavye ayrıca bir güç düğmesi, birkaç işlev tuşu ve bir sayısal tuş takımı dahil olmak üzere çeşitli özel tuşlarla donatılmıştır. Tuşlar siyah plastik bir çerçevenin altına yerleştirilmiş ve çerçeve ince beyaz bir kenarlıkla çevrelenmiştir. Çekim açısı klavyenin üst kısmını gösteriyor ve tuşların hepsi odakta.
Kişisel Gelişim

Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri

28 Haziran 2021
Bu resimde, ön kapağında bir dünya haritası bulunan ve içinden bereketli bir ağaç çıkan bir kitap var. Ağacın yeşil ve kırmızı yapraklarının bir karışımı var ve gövdesi oldukça kalın. Kitap düz bir yüzeyde duruyor ve ağaç kitabın ortasından yükseliyor. Ağacın yaprakları her yöne uzanarak yemyeşil bir gölgelik oluşturuyor. Kitabın kenarlarında, gözleri ağaca doğru bakan bir kişinin yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Bu görüntü, doğanın güzelliğinin ve bilginin gücünün mükemmel bir örneğidir.
Eğitim

Öğrenme Stilleri Nelerdir?

23 Şubat 2021