AnasayfaBlogPerakende Matematiği
Satış - Pazarlama

Perakende Matematiği

14 Eylül 2021
Bu yakın çekim görüntü, arka arkaya dizilmiş birkaç barkod kağıdını göstermektedir. Barkodlar siyahtır ve beyaz bir yüzey üzerine basılmıştır. Her barkod bir dizi rakamdan oluşur ve bazıları küçük çizgiler ve noktalar gibi ek unsurlar da içerir. Barkodlar birbirine yakın bir şekilde paketlenmiştir ve görüntüde net bir şekilde görülebilir. Arka plandaki kağıt da beyazdır ve siyah barkodlarla keskin bir kontrast oluşturur. Kağıdın yüzeyi pürüzsüzdür ve numaralar iyi tanımlanmıştır. Görüntü mükemmel bir keskinliğe ve netliğe sahip ve renkler canlı ve parlak.
TerimTanımÖrnek/İlgili Bilgiler
Perakende MatematiğiPerakende sektöründeki verilerin anlamlı hale getirilmesi ve bu veriler üzerinden karar alma basamaklarının matematiksel ve analitik yöntemlerle belirlenmesi sürecidir.Aksiyon ve hedef ölçümlemeleri, sayısal tasnif ve sonuçlar, hedefler, hedef ölçümleri, analitik bakış açısı
VeriBilgi parçalarını ifade eder. Perakende matematiği, bu verileri anlamlı hale getirerek karar verme mekanizmalarında kullanmaktadır.Stok verileri, ciro bilgileri, hedef ciro vs.
Hedef CiroBir perakende işletmenin belirli bir zaman diliminde ulaşmayı hedeflediği satış miktarıdır.Aylık, yıllık vs. hedefler belirlenebilir.
Stok YönetimiBir işletmenin ürünlerinin ne kadarının satılabilir, ne kadarının depolarda bekletilmesi gerektiğine dair kararları yönetme süreci.Stok devir hızı ve stok tutma değeri hesaplama
Ebitta TablosuBir işletmenin işletme karlılığının ölçüldüğü mali tablodur.Karlılık, giderler, satış gelirleri vs. değerlendirilir.
Sayısal RotaPerakende sektöründe, daha iyi finansal sonuçlara ulaşmak için belirlenen sayısal hedef ve yol haritasını ifade eder.Satış artışı oranları, hedef kârlılık oranları vb.
Analitik Bakış AçısıPerakende matematiği, verilere odaklanan ve bu veriler üzerinden kararlar alan analitik bir bakış açısı gerektirir.Veri odaklı karar alma, perakende analitiği vb.
Perakende AnalitiğiPerakende işletmelerinin, satış, stok yönetimi, müşteri davranışları ve daha pek çok veriyi analiz ederek daha bilinçli ve karlı kararlar almasını sağlar.Stok analizi, müşteri davranışları analizi vb.
KPI ÖlçümleriKey Performance Indicators, yani anahtar performans göstergeleri. Bir işletmenin belirli hedeflere ulaşmadaki başarısını ölçmek için kullanılırlar.Satışta artış, stok devir hızı vb.
Kıyaslama Tablolarıİşletmelerin performansını bir önceki dönem veya sektör standartları ile karşılaştırmak için kullanılan tablolar.Yıllık ciro karşılaştırması, farklı mağazalar veya bölgeler arası karşılaştırma vb.

Perakende kelimesi dilimizde toptan satış kavramının zıttı olarak yerleşmiştir. Toptan satış yapmak değil de ürünlerin tek tek satılması anlamını taşımaktadır. Buna ek olarak ürün ya da malların ayrı ayrı satılması olarak da adlandırılabilmektedir. Perakende üretilen ürün ya da malların teker teker ya da yavaş bir şekilde satılması anlamlarını taşımaktadır. Toptan satış olarak adlandırılan ürünlerin toplu bir şekilde ve hızlı satılmasının tam tersi anlamlarını taşır. Bu kavramı tanımladıktan sonra daha derine inerek perakende matematiği hakkında sizleri aydınlatmak isterim.

Perakende satış alanında çalışan kişiler bu kavramı bilmek ve uygulamak zorundadırlar. Eğer perakende satış yapan biri perakende matematiği hakkında bilgi sahibi değilse sağlıklı perakende yönetimi gerçekleştiremez. Bu da perakende satış yapan kişinin alanında başarılı olamayacağı ve çalıştığı işletmeyi zarara uğratacağı anlamına gelmektedir. Perakende modeli satış yapmak demek çoklu detaylar bilmek demektir. Bu detayları yönetmek ise perakende matematiği bilmekten geçmektedir. Perakende analitiği ve periyodik KPI ölçümleri de bu detayları yönetme konusunda bu alanda çalışanlara yardımcı olmaktadır.

Bu kavramı bilmek demek sorumlu olan alan yöneticilerine veya firmanın üst düzey yönetimine daha iyi finansal sonuçlara ve hedeflere ulaşabilmenin sayısal rotası hakkında bilgi vermek demektir. Bu sayısal rota sayesinde perakende ilerleme gerçekleşir. Aynı zamanda sağlıklı ve doğru kararlar alınmasını sağlamaktadır. Bu başlıkla ilgili bir giriş yaptıktan sonra şimdi de hep beraber bu başlığın derinliklerinde yüzmeye ne dersiniz? Ben başlıyorum!

Perakende Matematiği Nedir?

Veriler firmaların karar almalarını sağlayan en önemli unsurlardır. Verileri anlamlı hale getiren firmalar kendi sektörüne ait olan bazı matematiksel formülleri ve modelleri kullanmaktadır. Buradan yola çıkarak bir perakende şirketinde karar alma seviyesinde olan kişilerin perakende matematiği bilmesi hedeflere ulaşma konusunda oldukça önemli görülmektedir. Peki, perakende matematiği nedir? Aksiyon ve hedef ölçümlemeleri, sayısal tasnif ve sonuçlar, hedefler, hedef ölçümleri, analitik bakış açısı, sayıların dili olarak açıklanabilir. Bunlar olmazsa bu kavramın matematiği de olmaz. Çünkü perakendenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için karar verme yetkisi olanların sayılarla belirlenen rota çizgisine ve yine sayılarla anlam bulan farklı güven yöntemlerine ihtiyaçları vardır.

Perakende matematiği, veri havuzunda yer alan bilgi parçalarının hesaplanarak bütüne ulaşmaktır. Yöneticiler için bir karar verme mekanızması olarak kullanabilecekleri sağlam bir kaynak oluşturur. Perakendeyi sayılar ve hedeflerle öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu kavram sahadaki olay ve işlemleri her açıdan bilmeyi sağlar aynı zamanda olayları 360 derece perspektiften okuma, sorgulama, anlama ve kıyaslamada harika kazanımlar sağlamaktadır. Yapılan her bir matematik ölçüm ve bakış açısı sahada olanların farklı bir yönünün aydınlanmasını sağlamaktadır.

İşletmeler perakende matematiği ile net ve ölçülmüş veriler ile karar alma ve yönetme sürecine katkı sağlamaktadır. Firmaların perakende matematiğini kullanabilmesi için tüm ekiplerinin iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir. Firmanın ilgili ölçüm parametrelerini ve raporlarını oluşturması gerekir. Bu sürecin etkin yönetilmesi ve perakende matematiğinin işe yaraması için bunlara dikkat edilmesi gerekir. Net, sade ve anlaşılır raporlar zaman kazandırmaktadır. Matematiği kullanım esnasında daha çok karmaşa ortamı yaratacak, anlaşılırlıktan uzak ve firmanın ilerlemesine yardımcı olmayacak kavramlara gidilmemesi gerekir. Mağaza yöneticileri, mağaza müdürleri, mağaza koordinatörleri, operasyon müdürleri, diğer genel yönetim pozisyonları olmak üzere perakende satış alanında yönetsel ve karar alma alanında çalışan ya da bu alanda kariyer hedefleyen kişilerin eğitilmesi şart olarak bilinmektedir.

Çünkü perakende matematiği sayesinde yönetsel ve karar alma yetkileri olan üst düzey yönetici takımına daha iyi finansal amaçlara ulaşabilmek için sayısal rota verilebilmektedir. Bu sayısal rota perakende satış alanında ilerlemeyi ve belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda doğru ve etkili karar almayı sağlamaktadır. Bu kavramın perakende satış alanına sağladığı işlevleri öğrendikten sonra bu matematiğin içeriğinin ne olduğunu öğrenelim. Perakende matematiğinin içeriği;

 • Ciro ve hedef ciro karşılaştırmaları,

 • Ciro ve hedef ciro hesaplama yöntemleri ve dönemsel karşılaştırmaları,

 • Verimliliği etkileyen olumlu ya da olumsuz faktörler,

 • Stok yönetimi,

 • Stok devir hızı ve stok tutma değeri hesaplama,

 • Kıyaslama tabloları,

 • Ebitta tablosu,

Yukarıda belirtilenlerin dışında daha derin ve aydınlatıcı konular da yer almaktadır. Yukarıdaki maddeler temel anlamda bilgi sağlayacak içerik bilgileridir.

Perakende Matematiğinin Avantajları Nelerdir?

 • Perakende matematiğinin avantajları arasında ilk sırada bir işletmenin satan ve satmayan ürünleri hakkında bilgi vermesi yer alır.

 • Perakende matematiğinin avantajları arasında en çok satan ürünlerin renkleri, bedenleri, boyları ve hacimleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlama yer alır.

 • Perakende matematiğinin avantajları arasında hiç satmayan ve hareket görmeyen ürünlerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlama yer alır.

 • Geçen sene ile bu senenin satış durumları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlaması perakende matematiğinin avantajları arasında görülür.

 • Stok devir hızı ve raf devir hızının ne olduğu konusunda bilgi vermesi perakende matematiğinin avantajları arasında yer alır.

 • Mağaza içi metrekare başına düşen satış verimliliğini göstermesi de diğer avantaj olarak söylenebilir.

 • Mağaza içine giren müşteri sayısından hesaplayarak içeri giren müşterilerin alınan fiş sayısından ne kadar ciro alışveriş yaptıklarını sunması perakende matematiğinin avantajları olarak görülür.

 • Mağaza içerisinde ne kadar ana ürün ne kadar yan ürün satıldığına dair oran bilgisi vermesi perakende matematiğinin avantajları arasında görülür.

 • Ne kadar ürünün merkez depolardan yeniden dağıtıma sevk edilmesi gerektiğini paylaşması da diğer avantajlar arasındadır.

 • Ürün sayım sonuçlarının yorumlanması için destek bilgi sağlaması da bu kavramın sunduğu diğer bir avantajdır.

 • Kar ve brüt karlılık analizleri hakkında bilgi vermesi perakende matematiğinin avantajları arasında görülür.

 • Operasyon verimliliği ve maliyetinin hesaplanması, sezonsal verimlilik ve karlılık işlemlerinin ölçümlenmesi, mark-up analizleri ve doğruluk değerlerinin gözden geçirilmesini sağlaması da sunduğu diğer avantajlar olarak sıralanabilir.

Perakende Matematiğinin Temel Kavramları

 • Perakende Satış Fiyatı: Perakende matematiğinin temel kavramları arasında ilk sırayı alır. Ürünü satmak istediğimiz fiyat olarak bilinir. KDV dahil olan fiyatı temsil eder. Örneğin, 10. 90 TL gibi.

 • Maliyet: Perakende matematiğinin temel kavramları arasında maliyet yer alır. Ürünün güncel kur verilerine göre hesaplanan birim maliyetini temsil etmektedir.

 • Satılan Malın Maliyeti (SMM): Perakende matematiğinin temel kavramları arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir firmanın stoklarına girecek olan ürünün stoka teslim sürecine satılan malın maliyeti denir.

 • Mark-Up: Perakende matematiğinin temel kavramları arasında mark-up yer alır. Üreticiden alınan ürünün satış fiyatının, satın alma maliyetinin kaç katına satıldığını belirten kavrama denilmektedir. Satış fiyatı / satılan malın maliyeti olarak hesaplanır.

 • Iskonto: Satılacak bir ürünün satış fiyatını değiştirmeksizin, PSF üzerinden yapılan özel indirim ya da kampanya fiyatını temsil etmektedir. Perakende matematiğinin temel kavramları arasında oldukça sık kullanılmaktadır.

 • Brüt Kar: Perakende matematiğinin temel kavramları arasında brüt kar da yer alır. Toplam satış tutarından satılan ürünlerin maliyetinin çıkarılması ile hesaplanan kara denir. Brüt kar; elde edilen ciro – satılan malın faaliyeti formülü ile bulunmaktadır.

 • Kar Marjı: Perakende matematiğinin temel kavramları arasında kar marjı da yer alır. Bir firmanın elde ettiği karın toplam kazanca oranlanması ile elde edilen orana denilmektedir.

Perakende Matematiği, Perakende sektöründeki verilerin anlamlı hale getirilmesi ve bu veriler üzerinden karar alma basamaklarının matematiksel ve analitik yöntemlerle belirlenmesi sürecidir, Aksiyon ve hedef ölçümlemeleri, sayısal tasnif ve sonuçlar, hedefler, hedef ölçümleri, analitik bakış açısı, Veri, Bilgi parçalarını ifade eder Perakende matematiği, bu verileri anlamlı hale getirerek karar verme mekanizmalarında kullanmaktadır, Stok verileri, ciro bilgileri, hedef ciro vs, Hedef Ciro, Bir perakende işletmenin belirli bir zaman diliminde ulaşmayı hedeflediği satış miktarıdır, Aylık, yıllık vs hedefler belirlenebilir, Stok Yönetimi, Bir işletmenin ürünlerinin ne kadarının satılabilir, ne kadarının depolarda bekletilmesi gerektiğine dair kararları yönetme süreci, Stok devir hızı ve stok tutma değeri hesaplama, Ebitta Tablosu, Bir işletmenin işletme karlılığının ölçüldüğü mali tablodur, Karlılık, giderler, satış gelirleri vs değerlendirilir, Sayısal Rota, Perakende sektöründe, daha iyi finansal sonuçlara ulaşmak için belirlenen sayısal hedef ve yol haritasını ifade eder, Satış artışı oranları, hedef kârlılık oranları vb, Analitik Bakış Açısı, Perakende matematiği, verilere odaklanan ve bu veriler üzerinden kararlar alan analitik bir bakış açısı gerektirir, Veri odaklı karar alma, perakende analitiği vb, Perakende Analitiği, Perakende işletmelerinin, satış, stok yönetimi, müşteri davranışları ve daha pek çok veriyi analiz ederek daha bilinçli ve karlı kararlar almasını sağlar, Stok analizi, müşteri davranışları analizi vb, KPI Ölçümleri, Key Performance Indicators, yani anahtar performans göstergeleri Bir işletmenin belirli hedeflere ulaşmadaki başarısını ölçmek için kullanılırlar, Satışta artış, stok devir hızı vb, Kıyaslama Tabloları, İşletmelerin performansını bir önceki dönem veya sektör standartları ile karşılaştırmak için kullanılan tablolar, Yıllık ciro karşılaştırması, farklı mağazalar veya bölgeler arası karşılaştırma vb
perakende matematiği perakende yönetimi eğitimi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sıcak gülümsemeli bir kadın mağazada duruyor. Üzerinde ışıkta parlayan bir kolye ve şık bir bluz var. Gözleri güneş ışığında parlıyor ve ifadesinden neşe duygusu yayılıyor. Doğrudan elindeki tablete bakıyor ve dudakları neşeli bir gülümsemeyle kıvrılıyor. Saçları düz ve sırtından aşağı dökülüyor. Arka plan bulanık ve bir mağazanın önündeymiş gibi görünüyor. Duruşu ve kıyafeti, eğlenceli ve dışa dönük bir kişiliğe sahip, moda bilincine sahip bir birey olduğunu gösteriyor. Işıl ışıl görünüyor ve mutluluğu bulaşıcı.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1321588
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
13220