AnasayfaBlogOtopsi Yardımcılığı Bölümü (MYO)
Bölümler

Otopsi Yardımcılığı Bölümü (MYO)

19 Kasım 2020
Bir kişi, üzerine bir etiket iliştirilmiş bir çift ayakla ayakta durmaktadır. Etiket yakın çekimde bir el tarafından tutulmakta ve ayaklar da yakın çekimden görülmektedir. Ayaklar yan yana konumlandırılmıştır ve etiket beyaz renkli dikdörtgen bir kağıt parçasıdır. Etiketin üzerinde görüntüde görünmeyen bir yazı var. Kişinin ayakları ayakkabı ve çorap giyiyor ve çoraplar çeşitli renklerde. Arka plan mavinin açık bir tonu ve görüntü iyi aydınlatılmış. Kişinin ayakları görüntünün ortasına yerleştirilmiştir ve etiket doğrudan ayakların üzerindedir. Etiket hafifçe eğiktir ve kişinin ayakları odaktadır, bu da görüntüye canlı ve hareketli bir görünüm verir.
Otopsi Yardımcılığı Bölümü (MYO)TanımSonuç
AmacıAdli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek nitelikli personeller yetiştirmek.Otopsi teknikerleri; adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması gibi görevlerde aktif olur.
ÖğrenimÖğrenci kabulü TYT puan türü sonuçlarına göre gerçekleştirilir.Öğrenciler mezuniyet sonrası adli tıp kurumlarında ve adliyelerde otopsi yardımcısı olarak çalışma fırsatı bulur.
İstihdamKamu ve özel sektörde sağlık elemanı olarak istihdam.Mezunlarının kolaylıkla iş bulabilme imkanı bulunmaktadır.
Dikey GeçişDikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçiş hakkı bulunmaktadır.Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri gibi programlara geçiş imkanı ile kariyerlerini genişletebilirler.
Çalışma AlanıÖğrenciler otopsi teknikeri unvanı ile mezun olurlar ve otopsi yardımcısı olarak çalışır.Adli tıp ana bilim dallarında, adli tıp enstitülerinde çalışma fırsatı.
Branşın ÖnemiNedeni araştırılan ölüm vakalarında delillerin açığa çıkması için önemlidir.Adaletin doğru karar vermesinde yardımcı ve önemli bir rolü vardır.
YerleşimÜniversitelerin sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan bir ön lisans programıdır.Adli tıp kurumları ve hastanelerin otopsi birimlerinde çalışma fırsatı.
Gelecek PerspektifiAz sayıda üniversitede bulunan ve gelecek vadeden bir meslek.Zorlu şartları nedeniyle tercih aşamasında kararsızlık yaşanabilir. Ancak başarılı bir kariyer imkanı sunar.
YeteneklerTeorik ve pratik bilgiyi kullanma yeteneği, problem çözme ve postmortem örnek alma konusunda beceri.Adli tıp ve otopsi işlemlerinde karşılaşılabilecek problemleri tanımlayıp çözebilirler.
Adli Tıp İçin ÖnemiBilgilere erişme ve bu amaca göre gerekli kaynak araştırması yapma yeteneği.Profesyonellik ve etik kuralların bilincinde olan otopsi yardımcıları adaletin sağlanmasında çok önemlidir.

Otopsinin TDK üzerindeki kelime anlamı; ölüm sebebini belirlemek amacıyla bir cesedi inceleme işi, olarak açıklanmıştır. Adli tıp kurumlarında sıklıkla başvurulan bir tıbbi inceleme işlemidir. Bu programın amacı; otopsi işlemlerinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek nitelikli ara personeller yetiştirmektir. Bu branştan mezun olan otopsi teknikerleri; adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi ve adli patoloji gibi görevlerde faaliyet göstermektedir. Bu programa, TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alımı yapılmaktadır.

Otopsi Yardımcılığı Bölümü mezunları, gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde sağlık elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde kendilerine iş bulabilirler. Bu alanda yetişmiş elemanlara ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının kolaylıkla iş bulabileceğini söyleyebiliriz.

Otopsi yardımcılığı bölümünde öğrenciler, programda yer alan mesleki uygulamaların tümünü tamamlayarak otopsi teknikeri unvanı ile mezun olur. Öğrenciler mezuniyet sonrası adli tıp ana bilim dallarında, adli tıp enstitüleri, adli tıp kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ile adliyelerde otopsi yardımcısı olarak çalışma fırsatı bulur.

Otopsi Yardımcılığı Bölümü mezunu öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri gibi lisans programlarına geçiş yapma hakkına da sahiptir. Bu sayede yeni bir alana ve o alan dahilinde olan iş istihdamına yönelebilirler. Otopsi yardımcılığı, çalışma alanı neticesiyle çoğu kişi tarafından zor bir meslek olarak görülmektedir. Bu bölüm, tercih edilmeden önce tüm şartlarının özenle değerlendirilerek karar verilmesi yerinde olacaktır.

Tüm bunların yanında otopsi teknikerliğinin önemli bir meslek olduğunu da eklemek gerek. Çünkü başarılı otopsi yardımcılarının da katkısıyla ülkemizde nedeni araştırılan ölüm vakalarında; delillerin açığa çıkması, olayların aydınlanması konusundaki başarılarda artış olacaktır. Otopsi teknikeri olmaya karar vererek bu bölümü seçenler; sadece mesleklerini icra etmekle kalmayıp başarılı işleriyle adaletin doğru karar vermesinde yardımcı ve önemli bir rolü de üstlenmiş olacaktır.

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Nedir?

Otopsi yardımcılığı bölümü, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan programlardan biridir. Otopsi işlemlerinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olacak nitelikli eleman açığı nedeniyle kurulmuştur. Otopsi Yardımcılığı Bölümü’nün öncelikli amacı; adli tıp kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde adli tıp uzmanı ile birlikte çalışacak nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Yeni açılan bölümlerden olup gelecek vadeden meslekler arasında görülmektedir. Az sayıda üniversitede bulunan ön lisans programıdır ve zorlu şartları nedeniyle adaylar tercih aşamasında kararsızlık yaşamaktadır. Programı başarıyla tamamlayanlar mezuniyet sonrasında adli tıp kurumlarında ve hastanelerin otopsi birimlerinde çalışmaya başlayabilirler. Bu birimlerde adli tıp uzmanı ile birlikte çalışacak, otopsi aşamalarında ceset ve dokular üzerinde yapılacak işlemlere yardımcı sağlık teknikeri olarak görev alacaklardır.

Otopsi yardımcılığı bölümünde; otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikerleri yetiştirilmesi asıl hedeftir. Bölümü bitiren nitelikli otopsi teknikerleri; adli tıp alanında teorik ve pratik bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olur. Adli tıp ve otopsi işlemlerinde karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, çözme ve postmortem (ölüm sonrası) örnek alma konularında uygun yöntem ile teknikleri seçip uygulayabilirler.

Otopsi esnasında gereken malzemeleri temin etme ve pratik olarak modern teçhizatlarla otopsi işlemini gerçekleştirebilecek niteliktedirler. Otopsi işlemini gerçekleştirmenin yanında otopsi sonucunda ölüm nedenini belirleme konusunda da yetkin seviyeye ulaşırlar. Bunların yanında otopsi yardımcılığını bölümünü başarıyla tamamlayan otopsi teknikerleri, bilgilere erişme ve bu amaca göre gerekli kaynak araştırması yapma, bilgi kaynaklarının kullanılma konusunda etkin olabilme yeteneğine sahip olur. Profesyonellik ve etik kuralların bilincine sahip olan otopsi yardımcıları adalete güven oluşturacak sonuçlara ulaşması bakımından adli tıp alanında özel ve önemli bir yere sahiptir.

Otopsi Yardımcılığı Mezunları Ne İş Yapar?

Otopsi Yardımcılığı bölümü mezunları otopsi teknikeri unvanı ile mezun olur. Otopsi teknikerleri; otopsi yapılması, adli tıp raporlarının yazılması, ölüm sonrası örneklerin alınıp gönderilmesi gibi konularda adli tıp uzmanlarına yardımcı olmakla yükümlüdür. Ayrıca adli tıp uzmanına keşif sırasında ve cenaze üzerinden kanıt toplama aşamalarında da yardımcı olurlar.

Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması, evrakların düzenlenip rapor halinde ilgili birim amirlerine sunulması, adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip etmek gibi işlerde otopsi yardımcılarının görevleri arasındadır. Otopsi teknikerliği mezunları DGS sınavında başarılı olmaları durumunda dört yıllık Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans mezunu olma ve bu alanlarda çalışma şansına da sahiptir.

Otopsi Yardımcılığı İş İmkânları Nelerdir?

Otopsi işlemlerinde adli tıp uzmanına yardım edecek nitelikli eleman eksikliği olduğu bilinmektedir. Bu programdan mezun olanlar, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak, adli tıp uzmanlarına yardımcı personel (otopsi teknikeri) olarak mezun olur. Aynı zamanda otopsi yardımcılığı bölümünün sınırlı sayıda üniversitede bulunması ve tercih edilme oranının daha az olması; diğer branşlara kıyasla iş bulmak için bekleyen mezun fazlalığının önüne geçmektedir.

Bu sayede otopsi teknikeri olarak iş arayan kişiler daha kısa sürede iş bulabilme şansına sahiptir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık teknikeri olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilmektedir. Bölüm mezunları adli tıp ana bilim dallarında, adli tıp enstitüleri, adliyeler gibi ilgili birimlerde otopsi yardımcısı olarak çalışma fırsatı bulabilir.

Mezunlar ayrıca adliyelerde ve Sağlık Bakanlığı'nda yardımcı eleman olarak da çalışabilir. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan, program mezunlarının kısa sürede iş bulması mümkündür. 

Otopsi Yardımcılığı Dersleri Nelerdir?

Otopsi ve adli tıp ile ilişkili derslerin hem teorik hem uygulamalı verilmesi ile öğrencilerin bu alanda yetkin kılınmaları, mezun olduklarında hemen çalışabilecek donanıma erişmeleri amaçlanmaktadır. Otopsi Yardımcılığı Bölümü başlıca dersleri aşağıda verilmiştir.

 • Adli Tıp

 • Anatomi

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

 • Fizyoloji

 • Genel Kimya

 • Histoloji

 • İngilizce

 • Olay Yeri İnceleme

 • Türk Dili

 • Üniversite ve Şehir Kültürü

 • Teorik Uygulama Laboratuvar 

 • Biyokimya

 • Patoloji

 • Temel Bilgi Teknolojileri

 • Temel İlk Yardım

 • Tıbbi Terminoloji

 • Otopsi I

 • Postmortem Örnek Alma

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik

 • Enfeksiyon Hastalıkları

 • Otopsi II

 • Sağlık Hukuku

 • Temel Psikoloji

 • Tıbbi Dokümantasyon

 • Hastane Otomasyonu

 • Tıbbi Etik

 • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

İlgili eğitim: Tıbbi Sekreterlik Kursu

Otopsi Yardımcılığı Taban Puan ve Sıralama

Otopsi yardımcılığı bölümünü seçecek kişilerin bu meslek için uygun kişiliğe sahip olup olmadığını belirlemesi oldukça önemlidir. Eğer bu alana ilginiz yoksa çalışma şartları sizi oldukça zorlayabilir. TYT puan türü ile öğrenci alımı yapan Otopsi Yardımcılığı Bölümü için fikir oluşturması bakımından ilgili üniversitelerin 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve sıralamalarına aşağıda yer verilmiştir.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Üsküdar ÜniversitesiOtopsi Yardımcılığı (Burslu)331,1918308699
Gelişim ÜniversitesiOtopsi Yardımcılığı (Burslu)304,53726449813
Doğuş ÜniversitesiOtopsi Yardımcılığı (Burslu)299,23773485081
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiOtopsi Yardımcılığı307,50951430033
Karabük ÜniversitesiOtopsi Yardımcılığı307,06842432968
Fırat ÜniversitesiOtopsi Yardımcılığı295,70823508570
Amacı, Adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek nitelikli personeller yetiştirmek, Otopsi teknikerleri; adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması gibi görevlerde aktif olur, Öğrenim, Öğrenci kabulü TYT puan türü sonuçlarına göre gerçekleştirilir, Öğrenciler mezuniyet sonrası adli tıp kurumlarında ve adliyelerde otopsi yardımcısı olarak çalışma fırsatı bulur, İstihdam, Kamu ve özel sektörde sağlık elemanı olarak istihdam, Mezunlarının kolaylıkla iş bulabilme imkanı bulunmaktadır, Dikey Geçiş, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçiş hakkı bulunmaktadır, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri gibi programlara geçiş imkanı ile kariyerlerini genişletebilirler, Çalışma Alanı, Öğrenciler otopsi teknikeri unvanı ile mezun olurlar ve otopsi yardımcısı olarak çalışır, Adli tıp ana bilim dallarında, adli tıp enstitülerinde çalışma fırsatı, Branşın Önemi, Nedeni araştırılan ölüm vakalarında delillerin açığa çıkması için önemlidir, Adaletin doğru karar vermesinde yardımcı ve önemli bir rolü vardır, Yerleşim, Üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan bir ön lisans programıdır, Adli tıp kurumları ve hastanelerin otopsi birimlerinde çalışma fırsatı, Gelecek Perspektifi, Az sayıda üniversitede bulunan ve gelecek vadeden bir meslek, Zorlu şartları nedeniyle tercih aşamasında kararsızlık yaşanabilir Ancak başarılı bir kariyer imkanı sunar, Yetenekler, Teorik ve pratik bilgiyi kullanma yeteneği, problem çözme ve postmortem örnek alma konusunda beceri, Adli tıp ve otopsi işlemlerinde karşılaşılabilecek problemleri tanımlayıp çözebilirler, Adli Tıp İçin Önemi, Bilgilere erişme ve bu amaca göre gerekli kaynak araştırması yapma yeteneği, Profesyonellik ve etik kuralların bilincinde olan otopsi yardımcıları adaletin sağlanmasında çok önemlidir
otopsi yardımcılığı bölümü otopsi yardımcılığı otopsi teknikeri adli tıp otopsi
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.