AnasayfaBlogPatoloji Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Patoloji Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

27 Haziran 2021
Patoloji Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Patoloji, laboratuvar kısmı olan bir klinik çalışma alanıdır. Tam olarak cerrahi meslekler içinde yer almaktadır. Herhangi bir patoloji raporu, hastayı ilk değerlendiren doktorun talep ettiği bir konsültasyon olarak dikkate alınmalıdır. İlgili konsültasyon veya patoloji raporunun hazırlanması için patoloji teknikerlerinin yoğun olarak çalıştığı laboratuvar süreci gereklidir. Patoloji teknikeri; ilgili doktorlar tarafından laboratuvara gönderimi yapılan doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemelerini gerçekleştiren sağlık çalışanı olarak tarif edebiliriz. Bu çalışmamızda patoloji teknikerlerine yer verdik.

Patoloji Teknikeri Nedir?

Patoloji bir tıp bilimi alanı olarak bilinmektedir. Hastanelerde çalışma fırsatı bulunan patoloji teknikerlerinin dokularda ve hücrelerde meydana gelen hastalıkların nedenlerini uzman hekim tarafından bulmaya çalışır. Patoloji, kelime anlamı olarak hastalık bilimi anlamına gelmektedir. Yapmış oldukları birtakım özel testlerle hastalıkların teşhisini gerçekleştirir. Hastalık türü olarak ağırlıklı kanser tanılarını koymak için patoloji testleri yapıldığını belirtebiliriz. Hastalığın ortaya çıkarılması için patoloji test çalışmaları oldukça önemlidir. Hem ölenlerin hem de hastaların örneklerini inceleme çalışmalarını gerçekleştirirler. Patoloji teknikeri; ilgili doktorlar tarafından laboratuvara gönderimi yapılan doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemelerini gerçekleştiren sağlık çalışanı olarak tarif edebiliriz.

Patoloji, laboratuvar kısmı olan bir klinik çalışma alanıdır. Tam olarak cerrahi meslekler içinde yer almaktadır. Herhangi bir patoloji raporu, hastayı ilk değerlendiren doktorun talep ettiği bir konsültasyon olarak dikkate alınmalıdır. İlgili konsültasyon veya patoloji raporunun hazırlanması için patoloji teknikerlerinin yoğun olarak çalıştığı laboratuvar süreci gereklidir. Fakat hastalıkların tanıları mikroskop başında, doktorlar tarafından yapılmaktadır. Patolojinin laboratuvar tarafının hazırlanması en az 24 saatlik bir zaman dilimine gerek duyulmaktadır. Bu süre zarfında, canlı dokuların bozulmaması için hatta uzun yıllar bile tekrar incelenmesine imkan sağlayacak bazı işlemler sonrasında, dokular parafin blok veya mum içine koyulmaktadır.

Patoloji Teknikeri Ne İş Yapar?

Patoloji teknikerinin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar tıbbi laboratuvar teknisyenlerinin de görevleri dahil edilmiştir. Bu görevle şöyle sıralanabilir;

 • Laboratuvarların ilgili numune kabul birimlerine numuneleri usulüne uygun bir şekilde kabul eder. Bu numunelerin analizi kapsamında ön hazırlığını gerçekleştirir.

 • Laboratuvara başvuruda bulunan kişilerden klinik örnekleri usulüne uygun bir şekilde alır.

 • Kan alma işlemini, kan alma ünitesinde yapar.

 • Acil olarak beklenen testleri ayırarak üzerinde çalışır ve korunması beklenenleri usulüne uygun bir şekilde ayırır ve bunları saklar.

 • Yapmış olduğu işlemler kapsamında ret edilmesi beklenen numuneleri reddederek yeni örnek talebinde bulunur. Konuyu laboratuvar uzmanı, örnek gönderiminde bulunan hemşire veya doktora bildirimde bulunur.

 • Laboratuvar yer alan araç ve gereçleri tam olarak kullanarak doktor tarafından talep edilen test, deney ve analizleri yapar. Elde etmiş olduğu bulgularını rapor haline getirerek sunar ve çıkan değerleri görevli laboratuvar uzmanına, hemşireye veya hekime bildirir.

 • Eksternal ve internal kalite kontrol çalışmalarını gerçekleştirir ve bunları kayıt altına alır. İşlem boyunca gözlemlerini kalite çalışmaları kapsamında ilgili formlara kaydeder.

 • Laboratuvar istatistik çalışmalarını, kit ve malzeme sayımı ile miad kontrollerini gerçekleştirir ve bunların tamamını kayıt altına alır.

 • Laboratuvar ortamında kullanmış olduğu araç ve gereçleri temizlik ve dezenfeksiyonunu yapar.

 • Görev yapmış olduğu patoloji laboratuvarına gelen sıvı, doku, yayma ve ince iğine aspirasyonu örneklerinin kabul ve kaydını, anatomik ve fizyolojik özelliklerine göre fiksasyonunu gerçekleştirir. Fiksasyon işleminde kullanılan solüsyonların gerek duyulan kimyasal hesaplamalarını, tartım ve ölçümlerini yapar.

 • Diş, kemik, tendon benzeri dokuların dekalsifikasyonlarını gerçekleştirir ve dekalsifikasyon ajanlarını kimyasal hesaplama, ölçüm ve tartımlarını yapar.

 • Alındığı üzere hemen gönderilen sıvı örneklerin hücresel değerlendirmelerini yapar, direkt yayma ya da stosantifüj sistemlerini yaparak, kararsız kalması halinde uzman doktora danışır.

 • Mikroskopik çalışmaya fili olarak katılır. Doku takip işlemini elle veya otomatik makineyle yapar. Doku takibi sonucunda elde ettiği parçaları blok haline getirmeye çalışır.

 • Talep edilen kalınlık ve özelliklerde kesit alma işlemini gerçekleştirir. Preparatın doktor tarafından uygun görülen ya da rutin yöntemler ile boyama çalışmasını yapar. İşlem boyunca kullanılan temel boya çözeltilerini hazırlayarak kontrollerini gerçekleştirir.

 • Sorumlu olan patoloji uzmanına preparatların istek formlarıyla beraber teslim eder. Blokları ve preparatları kayıt altına almak gibi görevleri bulunmaktadır.

Patoloji Teknikeri Maaşları

Patoloji teknikerlerinin maaş alımlarını kamu ve özel sağlık tesisleri olarak iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerindeki maaş alımları ev veya bakar olunması, çocuk sahibi olunması, nöbete kalınması, mesleki tecrübe gibi faktörler etkili olabilmektedir. Kamu hastanelerindeki maaş alımları en düşük 3.800 TL en yüksek ise 5.100 TL, ortalama ise 4.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin evli ve bir çocuk sahibi, mesleğinde 4 yıllık bir birikimi olan patoloji teknikerinin alabileceği maaş 4.600 TL’dir.

Özel hastanelerdeki maaş alımları daha farklı olabilmektedir. Mesleki tecrübe yılı, nöbete kalınması, evli ve çocuk sahibi olunması durumunda maaşlar en fazla 4.900 TL kadar çıkmaktadır. En düşük maaş alımları 3.600 TL ortalama ise 3.900 TL civarındadır. Örneğin kurumsal olan bir hastanede, bir ay içinde 2 defa nöbete kalan, 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve evli bir çocuk sahibi olan patoloji teknikerinin alabileceği maaş 4.700 TL’dir. Kamu sağlık tesislerinde özel sağlık tesislerine göre biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Durum böyle iken teknikerlerin büyük bir kısmı kamu kurumlarında çalışmak istediklerini belirtebiliriz. Maaşların tamamı 2021 yılı içindir.

Patoloji Teknikeri Nasıl Olunur?

Patoloji teknikeri olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bu bölümün tamamlanmasından sonra Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik (TYT) sınavına girilmelidir. Ağırlıklı puan türü olarak sayısal soru çözümleri gerçekleştirilmelidir. Bu sınavdan sonra sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan patoloji laboratuvar teknikleri bölümü ön lisans eğitimi tamamlanmalıdır. Bu eğitim toplamda 2 yıl devam etmektedir. İlk yılı ağırlıklı olarak teori dersleri olurken ikinci yılı ise pratik dersleri olmaktadır.

Ön lisans eğitimi sonrasında özel sağlık tesislerinde göreve başlanılabilir. Fakat kamu sağlık tesislerinde çalışabilmek için KPSS /Ön lisans sınavının ilgili puan türüne girilmeli ve başarılı olunmalıdır. 2020 yılı için en yüksek 96.958 iken en düşük ise 80.0489 civarı puanlarla atandıklarını hatırlatmamız gerekir. Puanların bu kadar yüksek olmasının en temel nedeni mezun sayısının fazla alım sayısının ise düşük olduğu gösterilebilir.

Patoloji Teknikerinin En Önemli Görevleri Nelerdir?

Mikroskopik çalışmaya fili olarak katılır. Doku takip işlemini elle veya otomatik makineyle yapar. Doku takibi sonucunda elde ettiği parçaları blok haline getirmeye çalışır. Talep edilen kalınlık ve özelliklerde kesit alma işlemini gerçekleştirir. Preparatın doktor tarafından uygun görülen ya da rutin yöntemler ile boyama çalışmasını yapar. İşlem boyunca kullanılan temel boya çözeltilerini hazırlayarak kontrollerini gerçekleştirir. Sorumlu olan patoloğa preparatların istek formlarıyla beraber teslim eder. Blokları ve preparatları kayıt altına almak gibi görevleri bulunmaktadır.

Patoloji Teknikerinin Kamu Hastanelerindeki Maaşları Nasıldır?

Kamu hastanelerindeki maaş alımları ev veya bakar olunması, çocuk sahibi olunması, nöbete kalınması, mesleki tecrübe gibi faktörler etkili olabilmektedir. Kamu hastanelerindeki maaş alımları en düşük 3.800 TL en yüksek ise 5.100 TL, ortalama ise 4.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin evli ve bir çocuk sahibi, mesleğinde 4 yıllık bir birikimi olan patoloji teknikerinin alabileceği maaş 4.600 TL’dir.

Patoloji Teknikeri Olmak İçin Hangi Puan Türünden Sınava Girilmelidir?

Patoloji teknikeri olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bu bölümün tamamlanmasından sonra Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik (TYT) sınavına girilmelidir. Ağırlıklı puan türü olarak sayısal soru çözümleri gerçekleştirilmelidir.

Patoloji Teknikeri Patoloji Teknikeri nedir Patoloji Teknikeri ne iş yapar Patoloji Teknikeri maaşları Patoloji Teknikeri nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.