AnasayfaBlogGayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

30 Haziran 2021
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Türkiye’de en büyük sektörlerden biri gayrimenkul sektörüdür. Doğal olarak, sektör temel bilimlerden mühendisliğe mimarlıktan iktisadi ve idari bilimlere kadar birçok eğitimli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Gayrimenkul projelerinin teknik kısmında mimar ve mühendisler faaliyette bulunurken finans, yönetim, geliştirme, değerleme kısmında ise gayrimenkul geliştirme uzmanları yer alıyor. Bu alanda yer alan meslek mensupları, sektörün geleceğinde önemli bir role sahiptir.

Ülkemizde bazı üniversitelerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü meslek profesyonellerinin yetişmesi için oldukça kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bölüm mezunları gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların yönetimi ve geliştirilmesi için emek veren kişiler olarak karşımıza çıkar.

Yazımızda Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı nedir? Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı ne iş yapar? Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı maaşları ne kadar? Gibi merak edilen sorulara yanıtlar hazırladık.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nedir?

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satış sürecine kadar geçen tüm işleyişi yönetmekle sorumlu olan kişidir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde önemli oranda nitelikli elemana gereksinim duyulan alanlardan biridir. Kişiler piyasaya hakim sektör gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmalıdır. 

Gayrimenkul geliştirme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranır. Ayrıca bu alanda kendini geliştimek isteyen kişiler bazı kurumlar tarafından açılan gayrimenkul geliştirme sertifika programına da katılabilirler. Sertifika programlarına katılım sağlayabilmek için ilgili bölümlerden ön lisans ya da lisans mezunu olmak gerekir. ilgili bölümlerden birini bitiren kişiler programa başvurabilir ve uygun görülmeleri halinde eğitimlerini tamamlar ve sertifika almaya hak kazanırlar.

Bu alanda başarılı bir çalışma sergilemek için aynı zamanda mesleki niteliklere de sahip olmak gerekir. İşe alımlar sırasında kişinin eğitimi, tecrübesi ve mesleki birikimleri ile birlikte sahip oldukları nitelklerde değerlendirilir. Sektöre hakim olmak oldukça önemlidir. Ayrıca kişilerin kendini gelişrtirmeye açık olması da beklenir.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul geliştirme uzmanları için oldukça geniş iş imkanından bahsetmek mümkündür. Özellikle son yıllarda sektörel anlamda yaşanan gelişmeler bu alanda faaliyet gösteren meslek mensuplarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Özellikle özel sektörde pek çok kurum meslek mensuplarını istihdam eder. Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma imkanı elde eden meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Gayrimenkul projeleri geliştirir.

 • Yeni projeler için ön fizibilite analizleri yürütür.

 • Tüm proje paydaşlarına proje durumu hakkında bilgilendirilme yapar.

 • Konut projeleri ve mevcut mülkler üzerinde varlık yönetimi çalışmaları yapar.

 • Mülk müzakereleri, satın alma ve satış işlemleri ile ilgili çeşitli belgeleri inceler ve hazırlar.

 • Tarihsel yapıları değerlendirir.

 • Kentsel dönüşüm projelerini koordine eder.

 • Finansal bilgileri güncelleyerek proje geliştirme sürecini hızlandırır.

 • Gayrimenkul piyasasını analiz etmekle sorumludur.

 • Bütçe ve proje zaman çizelgeleri düzenler.

 • Kredi derecelendirme çalışmaları üzerinde çalışır.

 • Farklı finansman alternatifleri araştırır ve inceler.

 • Emlak satışı için pazarlama stratejilerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur.

 • Planlama ve geliştirme ihtiyaçlarını ifade eden raporlar hazırlar ve ilgili kişilere sunar.

 • Arazi planlamacıları, mühendisler dahil olmak üzere diğer meslek profesyonelleriyle iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütür.

 • Tüm işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olmasından sorumludur.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Maaşları

Gayrimenkul geliştirme uzmanı olarak değerleme şirketlerinde başlangıç olarak asgari ücret alınır. Bunun yanı sıra, prim de veren kurumlar oldukça fazladır. Bankalarda uzman olarak çalışan kişiler ortalama 4.200-5.400 TL arasında bir maaş almaktadır. Gayrimenkul yönetim şirketlerinde gayrimenkul geliştirme uzmanları başlangıç olarak asgari ücret kazanır. Deneyim sahibi olundukça maaşları artış gösterir. Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alanların dosya başına ücretlerini hakim takdir etmektedir. Şahıs firması olarak değerleme hizmeti verilmesi halinde bağımsız bölüm başına 600 TL civarında bir kazanç elde edilebilir.

Görüldüğü gibi gayrimenkul geliştirme uzmanının maaşları değişiklik gösterir. Kişinin çalıştığı kurumun özellikleri maaşlarını belirler. Aynı zamanda tecrübesi ve sahip olduğu nitelikler kazancını etkileyen başka önemli unsurlar arasında yer alır. Gayrimenkul geliştirme uzmanı aşağıda belirttiğimiz kurumlarda istihdam edilir.

 • Bankalar

 • Değerleme şirketleri

 • Alışveriş Merkezleri

 • Bakanlıkları merkezi ve yerel birimleri

 • Mahkemelerde Bilirkişilik

 • Site yönetim şirketleri

 • Tesis yönetim şirketleri

 • Yatırım Danışmanlık şirketleri

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur?

Bu alanda kariyer planı olan kişiler öncelikle nasıl bir eğitim almaları gerektiğini araştırır. Aldıkları eğitim sonrasında nasıl bir kariyer yaşamı ile karşılaşacakları da araştırdıkları bir başka önemli konudur. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler bazı sektörlerinden çok fazla büyümesine neden oldu. Bunlardan biri de gayrimenkul sektörüdür. Sektörde yaşanan gelişmeler daha profesyonel bir bakış açısını da beraberinde getirdi. Dolayısı ile bu alanda faaliyet veren meslek mensuplarına olan ihtiyaç da arttı.

Gayrimenkul geliştirme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler iş başvurusu yapmak için hazırdır. Ancak iş yaşamlarında başarılı olmaları için eğitim tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda mesleki bazı niteliklere sahip olmak da gerekir. Bu nitelikler eğitim ve tecrübe gibi işverenler tarafında ilk sıralarda değerlendirilir. Gayrimenkul geliştirme uzmanlarının sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Yatırım analizi yapabilme konusuna hakim olmalıdır.

 • Gayrimenkul ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

 • Raporlama ve sunum yapabilmeli, yetkililere sunabilmelidir.

 • İnisiyatif alabilmeli gerekli durumlarda yöneticilik becerileri gösterebilmelidir.

 • İş ve zaman yönetimi konusunda üstün başarı göstermelidir.

 • Ekip çalışması içinde olabilmeli ve motivasyonunu yüksek tutabilmelidir.

 • Stresli iş ortamına uyum göstermeli, stres karşısında sakin bir tavır sergikleyebilmelidir.

 • Çok iyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemelidir.

 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Kimdir?

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satış sürecine kadar takip edilmesi gereken aşamaları yöneten kişidir. Uzman değeri belirlemek üzere Belediyelerde ilgili birimlerde ve tapu dairelerinde; mimari ve statik proje, vaziyet planı, kat planı gibi gerekli belgeleri inceler. Ardından gayrimenkulün bulunduğu yere gider ve konum, mimari projeye, imar ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak, değer tespiti yapar ve ilgili kişilere son durumu iletir.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gayrimenkul geliştirme uzmanı gayrimenkul projeleri geliştirir ve yeni projeler için ön fizibilite analizlerini yürütür. Tüm proje paydaşlarına proje durumu hakkında bilgilendirilme yapar ve konut projeleri ve mevcut mülkler üzerinde varlık yönetimi düzenlemeleri yapar. Tarihsel yapıları değerlendirir, kentsel dönüşüm projelerini koordine eder aynı zamanda finansal bilgileri güncelleyerek proje geliştirme sürecine hız kazandırır.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanının Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Gayrimenkul geliştirme uzmanı yatırım analizi yapabilme konusunda, gayrimenkul ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve tüm konulara hakim olmalıdır. Raporlama ve sunum yapabilmeli, yetkililere sunabilmeli, inisiyatif alabilmeli gerekli durumlarda yöneticilik becerileri gösterebilmelidir. İş ve zaman yönetimi konusunda başarı göstermeleri kendilerinden beklenen önemli nitelikler arasında sıralanabilir.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı nedir Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı ne iş yapar Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı maaşları Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı nasıl olunur
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.