AnasayfaBlogGayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

30 Haziran 2021
Bu görüntüde yemyeşil ağaçlar ve çimenlerle çevrili bir grup bina, ön planda siyah metinli mavi beyaz bir tabela ve ortada siyah metinli beyaz bir tabela görülmektedir. Binalardan birinin önünde uzun bir palmiye ağacı ve solda beyaz çerçeveli bir kapı görülüyor. Ayrıca beyaz zemin üzerinde siyah bir 'Y' harfi ve görüntünün sağ tarafında beyaz çerçeveli bir pencere var. Genel olarak huzurlu bir atmosfer sunan bu görüntü, ağaçlar ve bitkilerle birlikte bir grup binanın mükemmel bir örneğidir.
KonuDetaylarÖnemi
Gayrimenkul Geliştirme UzmanıBir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satış sürecine kadar geçen tüm işleyişi yönetir.Gayrimenkul sektöründe yaşanan detaylı ve profesyonel süreçlerin yönetimi ve başarılı bir sonuca ulaşma sürecinde kritik bir role sahiptir.
Eğitim GereksinimleriDört yıllık üniversite eğitimi gerektirir.Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir.Sektördeki profesyonel ve teknik işleyiş anlaşılmış olur, sektör gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi ve beceriler edinilmiş olur.
İş İmkanlarıGeniş iş imkanı sunar, yerel ve ulusal özel sektör firmalarında, kamu kuruluşlarında fırsatlar bulunmaktadır.Farklı sektörler ve iş olanakları ile kariyer geliştirme ve ilerleme imkanı sağlar.
Görev ve SorumluluklarProje geliştirme, mülk müzakereleri, finansal bilgilerin güncellenmesi, gayrimenkul piyasasının analizi gibi geniş bir yelpazede görevlere sahiptir.Projelerin başarıyla tamamlanması ve sektörün düzgün işleyişi için gereklidir.
Gerekli BecerilerSektöre hakim olmak, nitelikli ve profesyonel bir bakış açısına sahip olmak, kendini geliştirme ve yeniliklere açık olmak gereklidir.Bu beceriler sektörde başarılı olmak ve kariyer ilerlemesi için kritiktir.
SertifikasyonIlk eğitimin ardından kişiler bazı kurumlar tarafından açılan gayrimenkul geliştirme sertifika programına da katılabilir.Yeteneklerin doğrulanması ve sektördeki profesyonellik düzeyini artırır.
Mesleki İşbirlikleriArazi planlamacıları, mühendisler gibi sektör profesyonelleriyle işbirliği yaparlar.Çalışma süreçlerinin entegre ve etkin bir biçimde yürütülmesi için gereklidir.
Hukuksal UyumlulukTüm işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlar.Kurumsal riskleri en aza indirir ve hukuki ihlallere karşı koruma sağlar.
Pazarlama StratejileriEmlak satışı için pazarlama stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.Gayrimenkul işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve satışların arttırılmasında etkili olur.
Kentsel Dönüşüm ProjeleriKentsel dönüşüm projelerinin koordinasyonunu sağlar.Kentin modernleşmesi ve yenilenmesi sürecinde etkin rol oynarlar.

Türkiye’de en büyük sektörlerden biri gayrimenkul sektörüdür. Doğal olarak, sektör temel bilimlerden mühendisliğe mimarlıktan iktisadi ve idari bilimlere kadar birçok eğitimli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Gayrimenkul projelerinin teknik kısmında mimar ve mühendisler faaliyette bulunurken finans, yönetim, geliştirme, değerleme kısmında ise gayrimenkul geliştirme uzmanları yer alıyor. Bu alanda yer alan meslek mensupları, sektörün geleceğinde önemli bir role sahiptir.

Ülkemizde bazı üniversitelerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü meslek profesyonellerinin yetişmesi için oldukça kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bölüm mezunları gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların yönetimi ve geliştirilmesi için emek veren kişiler olarak karşımıza çıkar.

Yazımızda Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı nedir? Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı ne iş yapar? Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı maaşları ne kadar? Gibi merak edilen sorulara yanıtlar hazırladık.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nedir?

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satış sürecine kadar geçen tüm işleyişi yönetmekle sorumlu olan kişidir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde önemli oranda nitelikli elemana gereksinim duyulan alanlardan biridir. Kişiler piyasaya hakim sektör gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmalıdır. 

Gayrimenkul geliştirme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranır. Ayrıca bu alanda kendini geliştimek isteyen kişiler bazı kurumlar tarafından açılan gayrimenkul geliştirme sertifika programına da katılabilirler.

Sertifika programlarına katılım sağlayabilmek için ilgili bölümlerden ön lisans ya da lisans mezunu olmak gerekir. ilgili bölümlerden birini bitiren kişiler programa başvurabilir ve uygun görülmeleri halinde eğitimlerini tamamlar ve sertifika almaya hak kazanırlar.

Bu alanda başarılı bir çalışma sergilemek için aynı zamanda mesleki niteliklere de sahip olmak gerekir. İşe alımlar sırasında kişinin eğitimi, tecrübesi ve mesleki birikimleri ile birlikte sahip oldukları nitelklerde değerlendirilir. Sektöre hakim olmak oldukça önemlidir. Ayrıca kişilerin kendini gelişrtirmeye açık olması da beklenir.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul geliştirme uzmanları için oldukça geniş iş imkanından bahsetmek mümkündür. Özellikle son yıllarda sektörel anlamda yaşanan gelişmeler bu alanda faaliyet gösteren meslek mensuplarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Özellikle özel sektörde pek çok kurum meslek mensuplarını istihdam eder. Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma imkanı elde eden meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Gayrimenkul projeleri geliştirir.

 • Yeni projeler için ön fizibilite analizleri yürütür.

 • Tüm proje paydaşlarına proje durumu hakkında bilgilendirilme yapar.

 • Konut projeleri ve mevcut mülkler üzerinde varlık yönetimi çalışmaları yapar.

 • Mülk müzakereleri, satın alma ve satış işlemleri ile ilgili çeşitli belgeleri inceler ve hazırlar.

 • Tarihsel yapıları değerlendirir.

 • Kentsel dönüşüm projelerini koordine eder.

 • Finansal bilgileri güncelleyerek proje geliştirme sürecini hızlandırır.

 • Gayrimenkul piyasasını analiz etmekle sorumludur.

 • Bütçe ve proje zaman çizelgeleri düzenler.

 • Kredi derecelendirme çalışmaları üzerinde çalışır.

 • Farklı finansman alternatifleri araştırır ve inceler.

 • Emlak satışı için pazarlama stratejilerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur.

 • Planlama ve geliştirme ihtiyaçlarını ifade eden raporlar hazırlar ve ilgili kişilere sunar.

 • Arazi planlamacıları, mühendisler dahil olmak üzere diğer meslek profesyonelleriyle iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütür.

 • Tüm işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olmasından sorumludur.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur?

Bu alanda kariyer planı olan kişiler öncelikle nasıl bir eğitim almaları gerektiğini araştırır. Aldıkları eğitim sonrasında nasıl bir kariyer yaşamı ile karşılaşacakları da araştırdıkları bir başka önemli konudur. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler bazı sektörlerinden çok fazla büyümesine neden oldu. Bunlardan biri de gayrimenkul sektörüdür.

Sektörde yaşanan gelişmeler daha profesyonel bir bakış açısını da beraberinde getirdi. Dolayısı ile bu alanda faaliyet veren meslek mensuplarına olan ihtiyaç da arttı.

Gayrimenkul geliştirme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler iş başvurusu yapmak için hazırdır. Ancak iş yaşamlarında başarılı olmaları için eğitim tek başına yeterli değildir.

Aynı zamanda mesleki bazı niteliklere sahip olmak da gerekir. Bu nitelikler eğitim ve tecrübe gibi işverenler tarafında ilk sıralarda değerlendirilir. Gayrimenkul geliştirme uzmanlarının sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Yatırım analizi yapabilme konusuna hakim olmalıdır.

 • Gayrimenkul ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

 • Raporlama ve sunum yapabilmeli, yetkililere sunabilmelidir.

 • İnisiyatif alabilmeli gerekli durumlarda yöneticilik becerileri gösterebilmelidir.

 • İş ve zaman yönetimi konusunda üstün başarı göstermelidir.

 • Ekip çalışması içinde olabilmeli ve motivasyonunu yüksek tutabilmelidir.

 • Stresli iş ortamına uyum göstermeli, stres karşısında sakin bir tavır sergikleyebilmelidir.

 • Çok iyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemelidir.

 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi Ücretsiz

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satış sürecine kadar geçen tüm işleyişi yönetir, Gayrimenkul sektöründe yaşanan detaylı ve profesyonel süreçlerin yönetimi ve başarılı bir sonuca ulaşma sürecinde kritik bir role sahiptir, Eğitim Gereksinimleri, Dört yıllık üniversite eğitimi gerektirirGayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir, Sektördeki profesyonel ve teknik işleyiş anlaşılmış olur, sektör gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi ve beceriler edinilmiş olur, İş İmkanları, Geniş iş imkanı sunar, yerel ve ulusal özel sektör firmalarında, kamu kuruluşlarında fırsatlar bulunmaktadır, Farklı sektörler ve iş olanakları ile kariyer geliştirme ve ilerleme imkanı sağlar, Görev ve Sorumluluklar, Proje geliştirme, mülk müzakereleri, finansal bilgilerin güncellenmesi, gayrimenkul piyasasının analizi gibi geniş bir yelpazede görevlere sahiptir, Projelerin başarıyla tamamlanması ve sektörün düzgün işleyişi için gereklidir, Gerekli Beceriler, Sektöre hakim olmak, nitelikli ve profesyonel bir bakış açısına sahip olmak, kendini geliştirme ve yeniliklere açık olmak gereklidir, Bu beceriler sektörde başarılı olmak ve kariyer ilerlemesi için kritiktir, Sertifikasyon, Ilk eğitimin ardından kişiler bazı kurumlar tarafından açılan gayrimenkul geliştirme sertifika programına da katılabilir, Yeteneklerin doğrulanması ve sektördeki profesyonellik düzeyini artırır, Mesleki İşbirlikleri, Arazi planlamacıları, mühendisler gibi sektör profesyonelleriyle işbirliği yaparlar, Çalışma süreçlerinin entegre ve etkin bir biçimde yürütülmesi için gereklidir, Hukuksal Uyumluluk, Tüm işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlar, Kurumsal riskleri en aza indirir ve hukuki ihlallere karşı koruma sağlar, Pazarlama Stratejileri, Emlak satışı için pazarlama stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur, Gayrimenkul işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve satışların arttırılmasında etkili olur, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Kentsel dönüşüm projelerinin koordinasyonunu sağlar, Kentin modernleşmesi ve yenilenmesi sürecinde etkin rol oynarlar
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı nedir Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı ne iş yapar Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı maaşları Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.