AnasayfaBlogYerel Yönetimler Bölümü (MYO)
Bölümler

Yerel Yönetimler Bölümü (MYO)

25 Ekim 2020
Bu resim, geniş bir su kütlesinin yanında yer alan canlı bir şehir manzarasını gösteriyor. Yüksek bir açıdan çekilen resimde ön planda birkaç yüksek bina, arka planda ise birkaç küçük yapı yer alıyor. Su koyu mavi renkte ve yüzeyde sürüklenen bir tekne görülebiliyor. Gökyüzü açık mavidir ve uzakta sıradağlar görünmektedir. Sağ alt köşede siyah harflerle beyaz bir tabela görülüyor ve şehir manzarasına karşı bir grup ağaç göze çarpıyor. Manzara huzurlu ve pitoresk, ancak şehirden gelen bir yaşam ve hareketlilik hissi var.
KonuDetayİlgili Bilgi
Bölüm AdıYerel Yönetimler Bölümü (MYO)2 yıllık ön lisans programıdır ve meslek yüksekokullarında eğitim verir.
Eğitim Süresi2 YılDört yarıyıl şeklinde
Öğrenim TürüÖn LisansDGS ile Lisans seviyesine geçiş yapılabilir.
Geçiş Yapılabilen BölümlerKamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler vb.DGS ile geçiş yapılabilir.
İş İmkanlarıBelediyeler, İl ve İlçe Özel İdareleri, Belediye Birlikleri vb.KPSS ile memur olunabilir, sözleşmeli olarak çalışılabilecek pozisyonlar mevcuttur.
Bölümün AmaçlarıVerimli yönetimler için donanımlı çalışanlar yetiştirmekÖğrenciler yerel yönetimler konusunda bilgi ve donanım sahibi olur.
Mesleki UnvanMeslek ElemanıMezunlar tüzük, yönetmelik ve kanunlara hakim olur.
Staj İmkanıBelediyelerle işbirliği yapılırÖğrencilere iş hayatına dair deneyim kazandırmak hedeflenir.
Önemli DerslerHukuk, Sosyoloji, Ekonomi, Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları vb.Yerel Yönetimler ve ilgili konular hakkında geniş bilgi sağlar.
Tercih Edilme NedenleriNüfus artışı ve belediyelerin sayısının çoğalmasıGelişen ve büyüyen şehirler için donanımlı eleman ihtiyacı artmaktadır.

Yerel yönetimler denilince akla ilk gelen kurumlar belediyelerdir. Ülkemizde 81 ilin belediyesinin yanı sıra ilçe ve belde belediyeleri vardır. Belediyeyi yönetenler için beş yılda bir yerel seçimler yapılır. Belediye başkanları ve meclis üyeleri seçilir.

Anayasaya göre il özel idareleri ve ilçe özel idareleri de yerel yönetimler olarak kabul edilir. Özel idareler de sayıldığında ülkemizdeki yerel yönetim kurumlarının sayısı oldukça fazladır.

Yerel yönetimlerin farklı departmanlarında ve farklı pozisyonlarda çalışacak personel yetiştirmek için üniversitelerde bölümler bulunur. Yerel yönetimlerin hem lisans hem de ön lisans düzeyinde eğitimleri vardır. Bu yazının konusu ise 2 yıllık ön lisans programı olan yerel yönetimler. Yerel yönetimler bölümü nedir? Hangi dersler okutulur? İş imkanları nelerdir? Soruların cevaplarını merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edelim.

Yerel Yönetimler Bölümü (MYO) Nedir?

Yerel yönetimler programı, üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim veren 2 yıllık ön lisans bölümüdür. ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) TYT puan türüyle öğrenci kabul eder. 1980’li yıllarda bölüm “Mahalli İdareler Programı” adıyla kurulmuştur. Sonrasında ismi değişmiş ve “Yerel Yönetimler” olmuştur.

Yerel yönetimler programı bulunan üniversite sayısı oldukça fazladır. Bölümün amacı, yerel yönetimlerin daha verimli çalışabilmeleri için; belediyeler ve il özel idareleri gibi kurumlara donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerin, yerel yönetimler konusunda bilgi birikimine sahip, öğrendiği bilgileri iş hayatına taşıyabilecek donanımda yetişmeleri için eğitim verir. 

Programın eğitiminin içeriği de bu amacı destekler. Ekonomi, siyaset, hukuk, yerel yönetimler, kamu yönetimi, çevre sorunları ve kentleşme konularında eğitim verir. Yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşların farklı bölümlerinde görev alacak, donanımlı alt ve orta düzey yönetici adayları yetiştirmeyi hedefler. Dört yarı yıllık eğitim boyunca öğrenciler mesleğe hazırlanmaya çalışılır. Bu kapsamda belediyelerle işbirliği yapılarak staj yapma imkanı sağlanır. 

Bölümü tercih edecek öğrencilerin iletişim yönünün kuvvetli olması önemlidir. Çünkü yerel yönetimler halkla iç içedir, çalışanları da iç içe olmalıdır. Göç sebebiyle nüfus artışı fazla olan ilçelerde, beldelerde ve şehirlerde yerel yönetimler eğitimi almış donanımlı çalışanlar önem kazanır. 

Yerel Yönetimler ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek lisans bölümünde eğitimlerine devam edebilirler. Bölüm mezunu öğrencilerin dikey geçiş yapabileceği lisans bölümleri şunlardır: 

 • Kamu Yönetimi

 • Siyaset Bilimi

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 • Uluslararası İlişkiler

 • Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler İş İmkanları Nelerdir?

Ülkemizde nüfus artışı ve buna bağlı olarak belediyelin sayısının çoğalması yerel yönetimler programı mezunlarının iş olanaklarını da artırmalıdır. Ancak yerel yönetimler programı mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı’yla (KPSS) alımlarda özel kadro açılmamıştır. Mezunlar bütün meslek yüksekokulu mezunlarının girdiği ön lisans KPSS ile devlet memuru olabilirler. Her yıl sınava giren milyonlarca öğrenci ve açılan kadrolar dikkate alındığında; bu da çok küçük bir ihtimaldir.

Çalışma alanları belediyeler ve bağlı kuruluşları, il özel idareleri gibi kamu kurumları olmasına rağmen program mezunlarına özel kadro açılmaması da çelişkili bir durumdur. Ancak belediyelerde ya da farklı yerel yönetimler kurumlarında sözleşmeli olarak çalışabilirler. Özel sektörde çalışma alanlarından biridir. Yerel yönetimler mezunlarının çalışabileceği kurum ve birimler;

 • Belediyeler,

 • İl ve İlçe Özel İdareleri,

 • Belediyeye Bağlı Kuruluşlar,

 • Belediye Birlikleri,

 • Kamu kurumlarının personel işleri birimi, 

 • Kurumlarda yazı işleri birimi, 

 • Kurumların halkla ilişkiler bölümleri,

 • Kurumların insan kaynakları bölümleri

 • Kurumlarda araştırma geliştirme birimleri, 

 • Kurumların planlama birimleri,

 • Özel sektörde büro elemanı olarak çalışabilirler. 

Yerel Yönetimler Mezunları Ne İş Yapar?

Yerel Yönetimler programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Yerel Yönetimler Ön Lisans Diploması”nın yanı sıra “Meslek Elemanı” unvanının da sahibi olur. Mezunlar ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere oldukça hakimdirler. Çalıştıkları kurumlarda gönderilecek ve gelen dilekçeleri yönetmelikler, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde incelerler. Uygun dilekçeleri yöneticilerine iletirler.

Bir nevi yönetici yardımcılığı yaparlar. Alınan kararların uygulanması sürecinde görev yaparlar. Süreçle ilgili yazıların yazılması ve takibi bu alanda çalışan personelin işidir. Yöneticilerin aldığı kararları mali, yöresel teknik ayrımı yapmadan uygulanmasını sağlarlar.

Kendini yetiştiren mezunlar çalıştıkları kurumda yükselebilir, alt ve orta düzey yönetici olabilir. 

Yerel Yönetimler Dersleri Nelerdir?

Yerel Yönetimler programında hukuk, sosyoloji, ekonomi, yerel yönetimler, çevre sorunları, muhasebe, kentleşme, kamu maliyesi ve halkla ilişkiler gibi alanlardan ders içerikleri bulunur. Dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilir. Öğrencilerin bölümü başarıyla tamamlayabilmeleri için 120 kredi ders almaları gerekir. Mezuniyet için not ortalamaları 4’lü puan türünde en az 2,00 olmalıdır. 30 günlük zorunlu staj da mezuniyet şartları arasındadır. Programda okutulan zorunlu derslerden bazıları;

 • Genel Hukuk,

 • Genel İşletme,

 • İktisada Giriş, 

 • Yerel Yönetimler

 • Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Siyaset Bilimine Giriş

 • Anayasa Hukuku

 • Sosyoloji

 • Türkiye Ekonomisi

 • Kamu Maliyesi

 • Yerel Yönetimler Maliyesi

 • Kentleşme ve Çevre Sorunları

 • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve İletişim

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Kent Planlama ve İmar Uygulamaları

 • Küreselleşme ve Yerel Siyaset

 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika

 • Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları

 • Belediyelerde Stratejik Yönetim

 • Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları

 • Protokol Bilgisi

 • Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler

 • Yerel Yönetimlerde Resmi Yazışmalar ve Dosyalama

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Kamuda Kriz Yönetimi

 • Vergi Hukuku

Yerel Yönetimler programının seçmeli derslerinden bazıları;

 • Yerel Yönetimler Tarihi

 • Meslek Etiği

 • Belediye Hizmetleri

 • Türkiye’nin İdari Yapısı

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Bölümün bulunduğu diğer üniversitelerden bazıları:

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Kocaeli Üniversitesi

 • Selçuk Üniversitesi

 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi

 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi

 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 • Uşak Üniversitesi

 • Ordu Üniversitesi

Bölüm Adı, Yerel Yönetimler Bölümü (MYO), 2 yıllık ön lisans programıdır ve meslek yüksekokullarında eğitim verir, Eğitim Süresi, 2 Yıl, Dört yarıyıl şeklinde, Öğrenim Türü, Ön Lisans, DGS ile Lisans seviyesine geçiş yapılabilir, Geçiş Yapılabilen Bölümler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler vb, DGS ile geçiş yapılabilir, İş İmkanları, Belediyeler, İl ve İlçe Özel İdareleri, Belediye Birlikleri vb, KPSS ile memur olunabilir, sözleşmeli olarak çalışılabilecek pozisyonlar mevcuttur, Bölümün Amaçları, Verimli yönetimler için donanımlı çalışanlar yetiştirmek, Öğrenciler yerel yönetimler konusunda bilgi ve donanım sahibi olur, Mesleki Unvan, Meslek Elemanı, Mezunlar tüzük, yönetmelik ve kanunlara hakim olur, Staj İmkanı, Belediyelerle işbirliği yapılır, Öğrencilere iş hayatına dair deneyim kazandırmak hedeflenir, Önemli Dersler, Hukuk, Sosyoloji, Ekonomi, Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları vb, Yerel Yönetimler ve ilgili konular hakkında geniş bilgi sağlar, Tercih Edilme Nedenleri, Nüfus artışı ve belediyelerin sayısının çoğalması, Gelişen ve büyüyen şehirler için donanımlı eleman ihtiyacı artmaktadır
Yerel Yönetimler Bölümü (MYO) Yerel yönetimler yerel yönetimler bölümü nedir yerel yönetimler iş imkanları nelerdir belediyeler yerel yönetimler mezunları ne iş yapar
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, ön planda binalar ve metin, arka planda ise bir şehir manzarası ile bir su kütlesi üzerindeki bir köprüyü tasvir etmektedir. Ön planda bir merdivenin yakın çekimi ve bulanık bir pencere var. Görüntünün üst kısmına doğru, mor bir arka plan üzerinde beyaz bir harf ve siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir harf var. Sağ tarafta ise renkli bir şehir görüntüsü var. Köprü güçlü, sağlam bir yapıdır ve altından uzun bir su geçmektedir. Arka plandaki şehir, çeşitli şekillerde uzun ve kısa binalar ile parlak renklerin bir karışımıdır. Şehirde çok fazla hareketlilik var, arabalar ve insanlar etrafta dolaşıyor. Manzara nefes kesici ve hareketli bir şehrin mükemmel bir örneği.
Bölümler

Yerel Yönetimler Bölümü

23 Ekim 2020
Bir tekne, etrafı ağaçlar ve bitkilerle çevrili bir gölün üzerine yanaşmış. Teknenin yan tarafında bir logo ve iskelenin yan tarafında bir yazı var. Tekneye yakın duran kırmızı gömlekli bir kişi ve uzakta bir çadır var. Su durgun ve sakin, gökyüzünü ve etrafındaki ağaçları yansıtıyor. Rıhtım ahşaptan yapılmıştır ve kenarında bir korkuluk vardır. Tekne beyaz ve mavi, su ise koyu mavi-yeşil. Güneş parlıyor ve gökyüzü parlak bir mavi.
Bölümler

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

25 Aralık 2020