AnasayfaBlogYerel Yönetimler Bölümü (MYO)
Bölümler

Yerel Yönetimler Bölümü (MYO)

25 Ekim 2020
Yerel Yönetimler Bölümü (MYO)

Yerel yönetimler denilince akla ilk gelen kurumlar belediyelerdir. Ülkemizde 81 ilin belediyesinin yanı sıra ilçe ve belde belediyeleri vardır. Belediyeyi yönetenler için beş yılda bir yerel seçimler yapılır. Belediye başkanları ve meclis üyeleri seçilir.

Anayasaya göre il özel idareleri ve ilçe özel idareleri de yerel yönetimler olarak kabul edilir. Özel idareler de sayıldığında ülkemizdeki yerel yönetim kurumlarının sayısı oldukça fazladır.

Yerel yönetimlerin farklı departmanlarında ve farklı pozisyonlarda çalışacak personel yetiştirmek için üniversitelerde bölümler bulunur. Yerel yönetimlerin hem lisans hem de ön lisans düzeyinde eğitimleri vardır. Bu yazının konusu ise 2 yıllık ön lisans programı olan yerel yönetimler. Yerel yönetimler bölümü nedir? Hangi dersler okutulur? İş imkanları nelerdir? Soruların cevaplarını merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edelim.

Yerel Yönetimler Bölümü (MYO) Nedir?

Yerel yönetimler programı, üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim veren 2 yıllık ön lisans bölümüdür. ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) TYT puan türüyle öğrenci kabul eder. 1980’li yıllarda bölüm “Mahalli İdareler Programı” adıyla kurulmuştur. Sonrasında ismi değişmiş ve “Yerel Yönetimler” olmuştur.

Yerel yönetimler programı bulunan üniversite sayısı oldukça fazladır. Bölümün amacı, yerel yönetimlerin daha verimli çalışabilmeleri için; belediyeler ve il özel idareleri gibi kurumlara donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerin, yerel yönetimler konusunda bilgi birikimine sahip, öğrendiği bilgileri iş hayatına taşıyabilecek donanımda yetişmeleri için eğitim verir. 

Programın eğitiminin içeriği de bu amacı destekler. Ekonomi, siyaset, hukuk, yerel yönetimler, kamu yönetimi, çevre sorunları ve kentleşme konularında eğitim verir. Yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşların farklı bölümlerinde görev alacak, donanımlı alt ve orta düzey yönetici adayları yetiştirmeyi hedefler. Dört yarı yıllık eğitim boyunca öğrenciler mesleğe hazırlanmaya çalışılır. Bu kapsamda belediyelerle işbirliği yapılarak staj yapma imkanı sağlanır. 

Bölümü tercih edecek öğrencilerin iletişim yönünün kuvvetli olması önemlidir. Çünkü yerel yönetimler halkla iç içedir, çalışanları da iç içe olmalıdır. Göç sebebiyle nüfus artışı fazla olan ilçelerde, beldelerde ve şehirlerde yerel yönetimler eğitimi almış donanımlı çalışanlar önem kazanır. 

Yerel Yönetimler ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek lisans bölümünde eğitimlerine devam edebilirler. Bölüm mezunu öğrencilerin dikey geçiş yapabileceği lisans bölümleri şunlardır: 

Yerel Yönetimler İş İmkanları Nelerdir?

Ülkemizde nüfus artışı ve buna bağlı olarak belediyelin sayısının çoğalması yerel yönetimler programı mezunlarının iş olanaklarını da artırmalıdır. Ancak yerel yönetimler programı mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı’yla (KPSS) alımlarda özel kadro açılmamıştır. Mezunlar bütün meslek yüksekokulu mezunlarının girdiği ön lisans KPSS ile devlet memuru olabilirler. Her yıl sınava giren milyonlarca öğrenci ve açılan kadrolar dikkate alındığında; bu da çok küçük bir ihtimaldir.

Çalışma alanları belediyeler ve bağlı kuruluşları, il özel idareleri gibi kamu kurumları olmasına rağmen program mezunlarına özel kadro açılmaması da çelişkili bir durumdur. Ancak belediyelerde ya da farklı yerel yönetimler kurumlarında sözleşmeli olarak çalışabilirler. Özel sektörde çalışma alanlarından biridir. Yerel yönetimler mezunlarının çalışabileceği kurum ve birimler;

 • Belediyeler,

 • İl ve İlçe Özel İdareleri,

 • Belediyeye Bağlı Kuruluşlar,

 • Belediye Birlikleri,

 • Kamu kurumlarının personel işleri birimi, 

 • Kurumlarda yazı işleri birimi, 

 • Kurumların halkla ilişkiler bölümleri,

 • Kurumların insan kaynakları bölümleri

 • Kurumlarda araştırma geliştirme birimleri, 

 • Kurumların planlama birimleri,

 • Özel sektörde büro elemanı olarak çalışabilirler. 

Yerel Yönetimler Mezunları Ne İş Yapar?

Yerel Yönetimler programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Yerel Yönetimler Ön Lisans Diploması”nın yanı sıra “Meslek Elemanı” unvanının da sahibi olur. Mezunlar ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere oldukça hakimdirler. Çalıştıkları kurumlarda gönderilecek ve gelen dilekçeleri yönetmelikler, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde incelerler. Uygun dilekçeleri yöneticilerine iletirler.

Bir nevi yönetici yardımcılığı yaparlar. Alınan kararların uygulanması sürecinde görev yaparlar. Süreçle ilgili yazıların yazılması ve takibi bu alanda çalışan personelin işidir. Yöneticilerin aldığı kararları mali, yöresel teknik ayrımı yapmadan uygulanmasını sağlarlar.

Kendini yetiştiren mezunlar çalıştıkları kurumda yükselebilir, alt ve orta düzey yönetici olabilir. 

Yerel Yönetimler Dersleri Nelerdir?

Yerel Yönetimler programında hukuk, sosyoloji, ekonomi, yerel yönetimler, çevre sorunları, muhasebe, kentleşme, kamu maliyesi ve halkla ilişkiler gibi alanlardan ders içerikleri bulunur. Dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilir. Öğrencilerin bölümü başarıyla tamamlayabilmeleri için 120 kredi ders almaları gerekir. Mezuniyet için not ortalamaları 4’lü puan türünde en az 2,00 olmalıdır. 30 günlük zorunlu staj da mezuniyet şartları arasındadır. Programda okutulan zorunlu derslerden bazıları;

 • Genel Hukuk,

 • Genel İşletme,

 • İktisada Giriş, 

 • Yerel Yönetimler

 • Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Siyaset Bilimine Giriş

 • Anayasa Hukuku

 • Sosyoloji

 • Türkiye Ekonomisi

 • Kamu Maliyesi

 • Yerel Yönetimler Maliyesi

 • Kentleşme ve Çevre Sorunları

 • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve İletişim

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Kent Planlama ve İmar Uygulamaları

 • Küreselleşme ve Yerel Siyaset

 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika

 • Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları

 • Belediyelerde Stratejik Yönetim

 • Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları

 • Protokol Bilgisi

 • Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler

 • Yerel Yönetimlerde Resmi Yazışmalar ve Dosyalama

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Kamuda Kriz Yönetimi

 • Vergi Hukuku

Yerel Yönetimler programının seçmeli derslerinden bazıları;

 • Yerel Yönetimler Tarihi

 • Meslek Etiği

 • Belediye Hizmetleri

 • Türkiye’nin İdari Yapısı

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Yerel Yönetimler Taban Puanları ve Sıralama

Yerel Yönetimler programı üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesindedir. ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda TYT puan türüne göre öğrenci kabul eder. Bölümün "İkinci Öğretim" seçeneği de bulunur. Programın bulunduğu üniversite sayısı oldukça fazladır. YÖK'ün 2020 verilerine göre Yerel Yönetimler programının en yüksek puanlı beş üniversitesi ve sıralamaları şöyledir:

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaMARMARA ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler  261,44400 801.702DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler 239,40400 1.052.401 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler (İÖ)  227,01100 1.206.988ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  Yerel Yönetimler 222,53300 1.266.571BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler 220,61500 1.292.321

Bölümün bulunduğu diğer üniversitelerden bazıları:

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Kocaeli Üniversitesi

 • Selçuk Üniversitesi

 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi

 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi

 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 • Uşak Üniversitesi

 • Ordu Üniversitesi

Yerel Yönetimler Bölümü (MYO) Nedir?

Yerel yönetimler programı, üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim veren 2 yıllık ön lisans bölümüdür. Bölümün amacı, yerel yönetimlerin daha verimli çalışabilmeleri için; belediyeler ve il özel idareleri gibi kurumlara donanımlı elemanlar yetiştirmektir.

Yerel Yönetimler İş İmkanları Nelerdir?

Yerel yönetimler bölümü mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı’yla (KPSS) alımlarda özel kadro açılmamıştır. Mezunlar bütün meslek yüksekokulu mezunlarının girdiği ön lisans KPSS içe devlet memuru olabilirler. Belediyeler ve bağlı kuruluşları çalışabilecekleri kurumların başında gelir. 

Yerel Yönetimler Mezunları Ne İş Yapar?

Yerel yönetimler programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans diplomasının sahibi olur. Mezunlar ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere oldukça hakimdirler. Çalıştıkları kurumlarda gönderilecek ve gelen dilekçeleri yönetmelikler, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde incelerler. Kendini yetiştiren mezunlar çalıştıkları kurumda yükselebilir, alt ve orta düzey yönetici olabilir.

Yerel Yönetimler Bölümü (MYO) Yerel yönetimler yerel yönetimler bölümü nedir yerel yönetimler iş imkanları nelerdir belediyeler yerel yönetimler mezunları ne iş yapar
Neşe Polat
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Serhat CanSerhat Can
550209
Yetenek Yönetimi Eğitimi
4.6
(7)

Yetenek Yönetimi Eğitimi

7 Konu4 Saat
Selin TezelSelin Tezel
855209