AnasayfaBlogNefroloji Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Nefroloji Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

18 Haziran 2021
Bir kişi bir çift insan organı tutuyor, elleri dokuyu sıkıca kavrıyor. Organlar soluk pembe renkte ve parlak bir parlaklığa sahip. Organlardan birinin ortasında bir girinti vardır, diğer organ ise pürüzsüzdür. Üzerinde daireler olan sarı bir nesne ve yakınında üzerinde bir desen olan sarı bir nesne var. Arka planda bir logonun yakın çekimi, ön planda ise bir elin yakın çekimi görülüyor. Daha geride, beyaz bir saksının içinde yemyeşil yaprakları olan küçük bir bitki var. Son olarak, görüntünün uzak köşesinde bir musluğun yakın çekimi görülüyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek ilginç ve benzersiz bir sahne oluşturuyor.
Nefroloji Hemşiresi TanımıNefroloji Hemşiresinin GörevleriEk Bilgiler
Kronik Böbrek Yetmezliği veya Akut Böbrek Bozukluğu olan hastaların her türlü bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim almış uzman hemşirelerdir.Hastanın bakım ihtiyaçlarına yanıt vermek, tedavi sürecine yönelik eğitim vermek, hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesinde aktif rol oynamak ve psikiyatrik sorunlara yanıt verebilmektir.Tam olarak hasta bakımı verirken, hastaların yaşam kalitesini yükseltmedeki etkinliği oldukça yüksektir.
Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) böbrek nakli gibi spesifik alanlarda da eğitim almış olan üniversite mezunu sağlık çalışanlarıdır.Diyaliz hastalarının bakımını sağlamak, hasta ve ailesine danışmanlık hizmeti sağlamak ve ilgili hastanın psikiyatrik sorunlarına yönelik bakım vermek.Diyalize bağlı psikiyatrik sorunları da göz önünde bulundurarak bakım vermeleri gerekmektedir.
Hemodiyaliz konusunda bilgi ve deneyime sahip olan, hastaların diyaliz sürecini yönetmekle görevli sağlık profesyonelleridir.Hemşirelik uygulamalarını tam olarak yerine getirebilmesini sağlamak, hastaların bakım kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarına katılmak.Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ve hastane yönetimi tarafından belirlenmiş hedef, kural, politika ve ilgili düzenlemelerin tamamına uyarak ve uyulmasını sağlar.
Periton Diyalizi (PD) yapılması beklenen hastaların bakım ve tedavisinden sorumlu olan uzman hemşirelerdir.PD sürecini yönetmek, hastanın kateter implantasyonu gibi prosedürleri gerçekleştirmek ve hasta ve ailesine süreç hakkında bilgi sağlamak.Hasta bakımının devamını evde sağlamaya çalışır; Hasta bakımının sağlanması ve devam edilmesi adına diğer branş ekipleriyle, hasta ve ailesi ile gerek duyulan her türlü iletişimi sağlamaya çalışır.
Son dönem böbrek yetmezliği hastalarının bakımını üstlenen ve bu alanda özelleşmiş hemşirelerdir.Hastanın ve ailesinin eğitimi, Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) tedavi seçenekleri, ilaç ve diyet konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.Hastaların psikolojik desteğini sağlar, böylece hastaların yaşam kalitesini yükseltir.

Kronik böbrek yetersizliği, günümüzde tedavisi olan bir hastalık olmasına karşın nefroloji hemşireleri hastalığın meydana getirmiş olduğu komplikasyonları sonucunda hastanın hayatını kaybetmesiyle karşılaşabilmektedir. Tam olarak hasta bakımı veren nefroloji hemşireleri, hasta ve ailerine hayatlarının her aşamasında hizmet vermekle sorumludurlar. Bu sebeple hemodiyaliz hastalarıyla sık sık bir arada olan nefroloji hemşirelerinin, hastaların yaşam kalitesini yükseltmedeki etkinliği oldukça yüksektir. İlgili yazımızda Nefroloji Hemşireliğine yer verdik.

Nefroloji Hemşiresi Nedir?

Netroloji Hemşiresi, “Kronik Böbrek Yetmezliği” (KBY) veya “Akut Böbrek Bozukluğu” olan hastaların her türlü bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) böbrek nakli konularına hakim olan üniversitelerin lisans eğitimi düzeyinde eğitim almış olan sağlık çalışanları olarak tanımlanabilir. Netroloji hemşiresi, alan kapsamına giren kronik hasta bakımı için profesyonel hizmet verecek bilgi donanımına sahiptir.

Dünyada diyaliz alanıyla ilgili ilk çalışmalar 1852’dan önce yapılmıştır. Fakat 1950 yılına kadar pratik tedavi yöntemleri arasında görülmemiştir. Suni böbrek çalışmalarına ait ilk değerler ise 1912 yılında Abel, Rowtree, Turnel tarafından gerçekleştirilmiştir. 1942 yılına gelinince ise Kolff tarafından akut böbrek yetmezliği olan bir hastaya uygulanmıştır.

1960 yılına kadar genellikle kronik vaka durumlarında kullanılmayan suni böbrek, bu tarihten itibaren kapalı kanülün geliştirilmesi ile geri dönüşümü mümkün olmayan böbrek yetersizliği durumlarında da kullanılmaya tam olarak başlanmıştır. Bütün bunlardan sonra gerçek çözüm Brescia ve Cimino'nun getirdiği arteriyovenöz fistül teknolojisi ile sağlanmıştır.

2000 yılından itibaren bilim ve teknoloji alanında meydana gelen önemli gelişmeler hemodiyaliz merkezlerinin kurulmasını ve farklı sağlık profesyonellerinin bu alanda görev almasını sağlamıştır.

Kronik böbrek yetersizliği, günümüzde tedavisi olan bir hastalık olmasına karşın nefroloji hemşireleri hastalığın meydana getirmiş olduğu komplikasyonları sonucunda hastanın hayatını kaybetmesiyle karşılaşabilmektedir.

Tam olarak hasta bakımı veren nefroloji hemşireleri, hasta ve ailerine hayatlarının her aşamasında hizmet vermekle sorumludurlar. Bu sebeple hemodiyaliz hastalarıyla sık sık bir arada olan nefroloji hemşirelerinin, hastaların yaşam kalitesini yükseltmedeki etkinliği oldukça yüksektir.

Nefroloji hemşirelerinin diyaliz hastalarına bakımı sağlarken ilgili hastalarda zamanla oluşabilecek psikiyatrik sorunlarını göz önünde buldurarak bakım vermeleri kapsamında ölümcül herhangi bir hastaya nasıl yaklaşmaları gerektiği bilgi, beceri ve tutumlarını gösterecektir.Nefroloji Hemşiresi Ne İş Yapar?

Nefroloji Hemşiresinin diğer bir adı olan diyaliz hemşiresinin görevleri şöyledir;

 • Nefroloji hemşiresi, hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ve hastane yönetimi tarafından belirlenmiş hedef, kural, politika ve ilgili düzenlemelerin tamamına uyara ve uyulmasını sağlar.

 • Bütün çalışmalarını ve uygulamalarını etik kurallar ve hastane idaresinin göstermiş olduğu kalite programları çerçevesinde gerçekleştirir.

 • Hemşirelik uygulamalarını tam olarak yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzeme isteminde hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne ve başhekimliğine yazılı ve sözlü olarak istemlerde bulunur.

 • Sorumluluğu altında bulunan hastaların bakım kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarını hazırlar veya katılır.

 • Son dönem böbrek yetmezliğinde bulunan hastanın kendisine ve ailesine Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) tedavi seçenekleri, ilaç, diyet ve yaşama kalitesi benzeri konulara eğitim ve danışmanlık hizmetinde bulunarak, psikolojik destek sağlar.

 • Kronik Böbrek Yetmezliği tanısı koyulan ve renalreplasman tedavisine gerek duyan ve Periton Diyalizi (PD) yapılması beklenen, kronik böbrek yetmezliği olan kendi sorumluğu altından bulunan hastalara, hasta ve ailesinin katılımı dahil edilerek beraber hasta bakımını gerçekleştirir.

 • Uygulama olarak Periton Diyalizi yapılması beklenen hastaya, PD gerçekleştirmeye yönelik her açından değerlendirir.

 • Periton Diyalizi kateteri gerçekleştirmek üzere hastaya kateterimplantasyonu kapsamında gerekli hazırlıkları gerçekleştirerek, kateterimplantasyonun da aktif görevde bulunur.

 • Doktor istemine bağlı olarak kateter implantasyonu yapılan hastaya lavaj ve pansuman işlemlerini gerçekleştirir.

 • Sorumluluğu altında bulunan hastanın PD takip dosyasını oluşturarak ilgili kayıtları tutar.

 • İyi bir hasta eğitim planını gerçekleştirerek, eğitim sürecini tamamladıktan sonra, yapacağı ilk PD çalışmasını hastane ortamından yapar.

 • Hasta bakımının devamını evde sağlamaya çalışır; Hasta bakımının sağlanması ve devam edilmesi adına diğer branş ekipleriyle, hasta ve ailesi ile gerek duyulan her türlü iletişimi sağlamaya çalışır.

 • Meydan gelebilecek enfeksiyonların kontrolü ve komplikasyonların tanınması ve tedavisi için gerek duyulan her türlü bilgilendirmede bulunur.

Nefroloji Hemşiresi Nasıl Olunur?

Nefroloji Hemşiresi olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Lise eğitimi düze, Anadolu ve dengi olabilecek liselerden biri olabilir. İyi bir lise eğitimi elde edilmelidir. Lise eğitimi boyunca alınabilecek iyi bir puanın üniversite tercihinde çok olumlu katkıları olacaktır. Lise eğitimi sonrasında 2021 yılı için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmeleri ve buradan iyi bir puan almaları gerekir.

Bu sınavın hemen akabinde aynı yıl içinde düzenlenen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmeleri ve buradan da iyi bir puan almaları beklenmektedir. Lise ortalaması, TYT ve AYT sınavlarından alınabilecek iyi bir sonuç sonrasında üniversitelerin sağlık yüksekokulu ve sağlık bilimleri fakültesi bünyesinde yer alan hemşirelik bölümünü tercih etmeleri beklenmektedir.

Lisans eğitiminin toplamda 4 yıl boyunca devam edeceğini ve iyi bir insan anatomi bilgisine ve tıbbi sağlık bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Lisans eğitimi sonrasında kamu kurumlarında çalışmak isteyen kişilerin KPSS/lisans sınavı puan türüne girmeleri beklenmektedir. Özel kurumlarda çalışmak için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Fakat kurumsal kimliği olan özel kurumlar, bilimsel sınav yapabilmektedir.

Kronik Böbrek Yetmezliği veya Akut Böbrek Bozukluğu olan hastaların her türlü bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim almış uzman hemşirelerdir, Hastanın bakım ihtiyaçlarına yanıt vermek, tedavi sürecine yönelik eğitim vermek, hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesinde aktif rol oynamak ve psikiyatrik sorunlara yanıt verebilmektir, Tam olarak hasta bakımı verirken, hastaların yaşam kalitesini yükseltmedeki etkinliği oldukça yüksektir, Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) böbrek nakli gibi spesifik alanlarda da eğitim almış olan üniversite mezunu sağlık çalışanlarıdır, Diyaliz hastalarının bakımını sağlamak, hasta ve ailesine danışmanlık hizmeti sağlamak ve ilgili hastanın psikiyatrik sorunlarına yönelik bakım vermek, Diyalize bağlı psikiyatrik sorunları da göz önünde bulundurarak bakım vermeleri gerekmektedir, Hemodiyaliz konusunda bilgi ve deneyime sahip olan, hastaların diyaliz sürecini yönetmekle görevli sağlık profesyonelleridir, Hemşirelik uygulamalarını tam olarak yerine getirebilmesini sağlamak, hastaların bakım kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarına katılmak, Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ve hastane yönetimi tarafından belirlenmiş hedef, kural, politika ve ilgili düzenlemelerin tamamına uyarak ve uyulmasını sağlar, Periton Diyalizi (PD) yapılması beklenen hastaların bakım ve tedavisinden sorumlu olan uzman hemşirelerdir, PD sürecini yönetmek, hastanın kateter implantasyonu gibi prosedürleri gerçekleştirmek ve hasta ve ailesine süreç hakkında bilgi sağlamak, Hasta bakımının devamını evde sağlamaya çalışır; Hasta bakımının sağlanması ve devam edilmesi adına diğer branş ekipleriyle, hasta ve ailesi ile gerek duyulan her türlü iletişimi sağlamaya çalışır, Son dönem böbrek yetmezliği hastalarının bakımını üstlenen ve bu alanda özelleşmiş hemşirelerdir, Hastanın ve ailesinin eğitimi, Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) tedavi seçenekleri, ilaç ve diyet konusunda danışmanlık hizmeti sunmak, Hastaların psikolojik desteğini sağlar, böylece hastaların yaşam kalitesini yükseltir
Nefroloji Hemşiresi Nefroloji Hemşiresi nedir Nefroloji Hemşiresi ne iş yapar Nefroloji Hemşiresi maaşları Nefroloji Hemşiresi nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.