AnasayfaBlogTarım Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tarım Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

24 Haziran 2021
Tarladaki bir traktör bu görüntünün odak noktasıdır. Traktör kırmızı renkte ve açık çimenlik bir alanda yer alıyor. Arka planda mavi beyaz bir gökyüzü ve beyaz bir metin var. Ön planda, ortasında siyah bir merkez bulunan renkli dairesel bir nesne ile bir tabelanın yakın çekimi var. Arka planda yeşil ve kırmızı bir alan var ve en sağ köşede mavi zemin üzerinde beyaz bir harf görülüyor. Traktör uzaktan görülüyor, görüntünün tamamı iyi aydınlatılmış ve odaklanmış. Traktör parlak renklere sahiptir ve görüntünün ana konusudur, arka planda ise tarla ve gökyüzünün ayrıntıları görülmektedir.
Tarım Danışmanı TanımıGörevler ve SorumluluklarKarşılaşılan Sorunlar
Tarım danışmanı; ziraat odaları ve kooperatifler gibi tarım meslek birlikleri bünyesinde ya da freelance olarak çiftçiye ve tarımsal işletmeye danışmanlık veren kişidir.Çiftçileri ve tarımsal işletme sahiplerini bilgilendirmek, ürün kalitesini ve verimliliğini artırmak.Asgari ücret alınması, sigorta primlerinin tam olarak yatırılmaması.
Tarım danışmanı, tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi kapsamında çiftçilere ve tarım işletmelerine hizmet verir.Yeni tarım teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine yardımcı olmak.Devlet desteğinin büyük bölümünün kurumlara gitmesi, bürokratik işlemlerle uğraşmak.
Tarım danışmanı, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin verimli ve karlı bir şekilde üretim yapabilmeleri için danışmanlık hizmetleri verir.Çiftçinin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak, tarım üretiminde kaliteyi yükseltmek.Devletin verdiği destekten %18 KDV alınması, zirai mahsul gelir vergisi ödemek.
Tarım danışmanı, çiftçinin tarım işletmesini yönetmesi konusunda destek sağlar ve tarımsal bilgi ve yayımları organize eder.Çiftçilerin gelirlerini artırmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek.Çoğunlukla çiftçilerin evrak işleriyle uğraşmak, destek amacından sapmak.
Tarım danışmanı, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için gereken bilgi ve hizmetleri sağlar.Yeni tarım teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak, verimli tarım uygulamalarını teşvik etmek.Devletten alınan desteğin dörtte birinin vergi olarak ödenmesi.
Tarım danışmanı, tarım sektöründe eğitim almış bir profesyoneldir ve tarımsal işletmeye danışmanlık hizmeti verir.Çiftçiyi bilgilendirir, tarım üretiminde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlar.Asgari ücret veya daha az maaş almak.
Tarım danışmanı, tarım işletmelerinin ve çiftçilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek için danışmanlık hizmetleri sunar.Üreticinin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak, tarım üretiminde kaliteyi yükseltmek.Bürokratik işlemlerle uğraşmak, zirai mahsul gelir vergisi ödemek.
Tarım danışmanı, tarım işletmesinin verimliliğini ve karlılığını artırmak için çiftçiye danışmanlık hizmetleri sunar.Çiftçinin ürün kalitesini ve verimliliğini artırmak, yeni tarım teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak.Devlet desteğinin büyük bölümünün kurumlara gitmesi, asgari ücret veya daha az maaş almak.
Tarım danışmanı, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini sağlayan bir profesyoneldir.Bilgi ve hizmetleri sağlayarak çiftçinin verimliliğini ve gelirini artırmak.Çiftçilerin evrak işleriyle uğraşmak, destek amacından sapmak.
Tarım danışmanı, tarımsal işletmelerin ve çiftçilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek için hizmet sunar.Çiftçinin tarımsal bilgisini artırmak, verimlilik ve ürün kalitesini yükseltmek.Devletten alınan desteğin dörtte birinin vergi olarak ödenmesi, bürokratik işlemlerle uğraşmak.

Türkiye, en büyük tarım ülkelerinden biri. Tarımın üretim kapasitesi 70 milyar dolar, ihracattaki payı ise 21 milyar dolar. Tarım sektöründe 5,2 milyon kişi istihdam ediliyor. Sebze ve meyve başta olmak üzere tarım üretimi yapan ve ihraç eden Türkiye, pek çok üründe küresel tarım piyasasını etkileyebilecek durumda. Peki, bu potansiyel ne kadar kullanılıyor.

Küresel tarım ekonomisinden ülkemizin aldığı pay; yüzde 1,5- 2,7 aralığında. Bu veriler Türkiye’nin var olan potansiyelini kullanmadığının kanıtı bir nevi. Tarımın hem üretimde hem ihracatta hem de dünya piyasasındaki oranını artırmak için bazı teşvikler gerekiyor. Maliyetlerin ani artışının önüne geçilmesi, üretici-tüketici fiyatları arasındaki uçurumun azaltılması, markalaşma yoluna gidilmesi ve en önemlisi gençlerin teşvik edilmesi. Bu verileri paylaşmamın sebebi, tarımın ekonomideki payının artırılması için yapılanlardan birinin de yazının konusu olan tarım danışmanlığı.

Yazının devamında tarım danışmanını daha yakından tanımak için “Tarım danışmanı nedir? Ne iş yapar? Nasıl olunur?” soruları eşliğinde devam edelim. 

Tarım Danışmanı Nedir?

Tarımda verimliliğin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı bir proje başlatmıştı: Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi. “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” 8 Eylül 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikle ilgili uygulama tebliği de her yıl düzenli olarak yayınlanır. Yönetmelik tarım işletmelerinin, çiftçilerin danışmanlık hizmeti almasını sağlıyor. Ayrıca, veteriner hekim, ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, tarım alanında eğitim almış teknikerlerin istihdamı da desteklenmiş oluyor. 

Tarım danışmanı; ziraat odaları ve kooperatifler gibi tarım meslek birlikleri bünyesinde ya da freelance olarak çiftçiye ve tarımsal işletmeye danışmanlık veren kişidir. Amacı; çiftçilerin ve tarımsal işletme sahiplerinin bilgilendirilmesi ve yöntemleri konusunda ihtiyaçlarının zamanında karşılanması. Tarım üretiminde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, ürün kalitesini yükseltmek, çiftçilerin gelirlerini artırmak ve bütün bunların sonucunda da sürdürülebilir tarımı geliştirmek tarım danışmanının temel hedefidir. Tarımın ekonomideki yeri ve payı düşünüldüğünde üretimdeki kalite, verimlilik önemlidir. Kaliteyi ve verimliliği korumak konusunda da tarım danışmanlarının büyük sorumluluk düşmektedir. 

Tarım danışmanlığı projesi, uygulamaya döküldüğünde çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım bir yazısında tarım danışmanlığı hizmetinin aksayan yanlarına değinmiştir. Yıldırım’ın değindiği problemlerden bazıları şöyle:

 • Uygulamada karşılaşılan problemlerin başında tarım meslek birlikleri çatısı altında çalışan danışmanların asgari ücret alması, sigorta primlerinin tam olarak yatırılmaması ve devlet desteğinin büyük bölümünün kurumlara gitmesi. 

 • Danışmanların çoğu ana hedefi olan üretim ve verimliği artırmaya yönelik proje gelişmelerinden çok çiftçilerin evrak işleriyle uğraşıyor ve bürokratik işlemlerini takip ediyor. Böylece destek amacından sapmış oluyor.

 • Problemlerden biri de devletin verdiği destekten %18 KDV alınması. KDV’nin yanı sıra, danışmanların ödediği bir başka vergi daha var: Zirai mahsul gelir vergisi ve oranı %4. Zirai mahsul vergisi konusunda karışıklık devam ediyor. Özetlemek gerekirse, tarım danışmanı devletten aldığı desteğin dörtte birini vergi olarak devlete ödüyor. 

Tarım Danışmanı Ne İş Yapar?

Tarım danışmanlarının görev ve sorumlulukları da ilgili yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Danışmanın temel görevi çiftçilerin üretimini, ürün kalitesini ve verimliliğini artırmaktır. Bu görev kapsamında üreticiyi, çiftçiyi bilgilendirir. Gerekli bilgiyi vermenin ve ürün kalitesini artırmanın sonucunda da çiftinin gelirini artırır. 
Tarım danışmanının görevleri şöyle sıralanabilir:

 • Tarımsal işletme sahiplerine üretimin her aşamasında bilgi vermek ve gerekli becerileri kazandırmak, gerekli uygulamaları yapmak,

 • Sürdürülebilir tarım kapsamında; bitkisel ve hayvansal üretimi desteklemek, gerekli teknolojiler konusunda üreticilere bilgi vermek, 

 • Biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çiftçileri ve işletme sahiplerini bilgilendirmek, 

 • Tarım işletmelerinin rekabet düzeyini arttırmak, pazara yönelmeleri konusunda desteklemek ve gerekli bilgileri vermek, 

 • Tarım danışmanlığı konusunda işletmeleri bilgilendirmek, 

 • İşletmelerin planlamalarını ve ekonomik analizlerini yapmak, analizler sonucunda hedefleri belirlemek, 

 • Var olan problemlere yönelik çözümler üretmek, 

 • İşletmeninin verimliliğini artırmaya yönelik projeler geliştirmek, 

 • Tohum üretimi konusunda bilgilendirme ve danışmanlık yapmak, 

 • Tarlada çalışanları mesleki gelişim konusunda bilgilendirmek hem kişisel gelişim eğitimleri hem de girişimcilik eğitimleri düzenlemek,

 • Güvenilir gıda arzını desteklemek, bu kapsamda bilgilendirme yapmak, 

Tarım Danışmanı Maaşları

Tarım danışmanı, ziraat odaları ve kooperatifler gibi meslek birlikleri çatısı altında çalışabiliyor. Kooperatifler ve ziraat odaları gibi tarım birlikleri çatısı altında çalışan tarım danışmanlarının kazançları 2825 TL; asgari ücret düzeyinde ya da çok az üstünde.

Bir kurum çatısı altında çalışmak zorunlu değil, serbest hizmet veren, kendi işletmesini kuran tarım danışmanları da var. Tarım danışmanı sözleşme yaptığı işletme başına devletten 600 lira destek alıyor. Kaç işletme ve çiftçiyle çalışabileceği de yönetmelikle belirlenmiş durumda. Freelance çalışan tarım danışmanının geliri çalıştığı işletme sayısına göre değişiyor. 

Tarım danışmanının hizmet vereceği kuruluş sayısıyla ilgili bilgiyi de yine yönetmeliğin 18. maddesinde yer alan bilgilerden yola çıkarak paylaşalım. 

Kuruluşİşletme SayısıKontrol Sıklığı
60Yılda 52Seracılık
Bahçe Bitkileri60Yılda 24
Tarla (Sulu)60Yılda 15
Tarla (Kuru)60Yılda 12
Büyükbaş Hayvancılık (süt)50Yılda 40
Büyükbaş Hayvancılık (besi)80Yılda 24
Küçükbaş Hayvancılık80Yılda 24
Su Ürünleri15Yılda 24
Arıcılık50Yılda 18
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği60Yılda 24
Organik Tarım50Yılda 24
Karma İşletmeler60

Organik tarımla ilgili detaylı bilgiler konusunda ilgili yönetmeliğe bakmak gerekir. Ayrıca uzman tarım danışmanı işletme sayısının yüzde 10 fazlasına da hizmet verebilir. 

Tarım Danışmanı Nasıl Olunur?

Tarım danışmanı olabilmek için Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı’na girmek gerekir. Bu sınavı Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü düzenler. Sınava girmek için bazı bölümlerden mezun olmak gerekir. Ziraat Mühendisliği Bölümü, Bitkisel Üretim Bölümü ve Hayvansal Üretim Bölümü gibi lisans eğitimlerinin yanı sıra, Ziraat Meslek, Tarım ve Meslek Liselerinin de aynı bölümlerinden mezun olanlar ve ön lisans eğitimini tarım alanında tamamlayanlar da girebilir.

Sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar tarım danışmanı unvanının ve sertifikasının sahibi olur. Bir de uzman tarım danışmanı sertifikası var. Bu sertifika sınavına en az 3 yıl tarım danışmanı görevini yapmış olanlar girebilir. İlgili iş sözleşmeleri ve SGK prim ödemelerini gösteren belge ile başvurabilir. 

Tarım danışmanı ilgili sınava girip sertifika aldıktan sonra çalışmaya başlıyor ancak evrak işleri bitmiyor. Hizmet verdiği her işletme ve çiftçi için İl veya İlçe tarım müdürlüklerinden Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alması gerekiyor. Bu belgeyi işletme ve çiftçi de almak zorunda.

Hem tarım danışmanı hem uzman tarım danışmanı sınavı ile ilgili süreç bakanlığa bağlı müdürlükten takip edilebilir diyelim ve yazıyı soru cevaplarımızla özetleyelim: 

Tarım danışmanı; ziraat odaları ve kooperatifler gibi tarım meslek birlikleri bünyesinde ya da freelance olarak çiftçiye ve tarımsal işletmeye danışmanlık veren kişidir, Çiftçileri ve tarımsal işletme sahiplerini bilgilendirmek, ürün kalitesini ve verimliliğini artırmak, Asgari ücret alınması, sigorta primlerinin tam olarak yatırılmaması, Tarım danışmanı, tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi kapsamında çiftçilere ve tarım işletmelerine hizmet verir, Yeni tarım teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine yardımcı olmak, Devlet desteğinin büyük bölümünün kurumlara gitmesi, bürokratik işlemlerle uğraşmak, Tarım danışmanı, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin verimli ve karlı bir şekilde üretim yapabilmeleri için danışmanlık hizmetleri verir, Çiftçinin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak, tarım üretiminde kaliteyi yükseltmek, Devletin verdiği destekten %18 KDV alınması, zirai mahsul gelir vergisi ödemek, Tarım danışmanı, çiftçinin tarım işletmesini yönetmesi konusunda destek sağlar ve tarımsal bilgi ve yayımları organize eder, Çiftçilerin gelirlerini artırmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek, Çoğunlukla çiftçilerin evrak işleriyle uğraşmak, destek amacından sapmak, Tarım danışmanı, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için gereken bilgi ve hizmetleri sağlar, Yeni tarım teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak, verimli tarım uygulamalarını teşvik etmek, Devletten alınan desteğin dörtte birinin vergi olarak ödenmesi, Tarım danışmanı, tarım sektöründe eğitim almış bir profesyoneldir ve tarımsal işletmeye danışmanlık hizmeti verir, Çiftçiyi bilgilendirir, tarım üretiminde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlar, Asgari ücret veya daha az maaş almak, Tarım danışmanı, tarım işletmelerinin ve çiftçilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek için danışmanlık hizmetleri sunar, Üreticinin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak, tarım üretiminde kaliteyi yükseltmek, Bürokratik işlemlerle uğraşmak, zirai mahsul gelir vergisi ödemek, Tarım danışmanı, tarım işletmesinin verimliliğini ve karlılığını artırmak için çiftçiye danışmanlık hizmetleri sunar, Çiftçinin ürün kalitesini ve verimliliğini artırmak, yeni tarım teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak, Devlet desteğinin büyük bölümünün kurumlara gitmesi, asgari ücret veya daha az maaş almak, Tarım danışmanı, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini sağlayan bir profesyoneldir, Bilgi ve hizmetleri sağlayarak çiftçinin verimliliğini ve gelirini artırmak, Çiftçilerin evrak işleriyle uğraşmak, destek amacından sapmak, Tarım danışmanı, tarımsal işletmelerin ve çiftçilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek için hizmet sunar, Çiftçinin tarımsal bilgisini artırmak, verimlilik ve ürün kalitesini yükseltmek, Devletten alınan desteğin dörtte birinin vergi olarak ödenmesi, bürokratik işlemlerle uğraşmak
Tarım Danışmanı Tarım Danışmanı nedir Tarım Danışmanı ne iş yapar Tarım Danışmanı maaşları Tarım Danışmanı nasıl olunur
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Parlak sarı ve beyaz bir traktör güneşli bir günde ekin tarlasında ilerliyor. Ön planda aracın içinde oturan bir kişi görülüyor. Arka planda sarı ve kahverengi bir yüzeyin bulanık görüntüsü, renkli bir tablonun yakın çekimi ve sağ üst köşede bir tablonun yakın çekimi yer alıyor. Görüntünün alt kısmında sarı bir nesnenin yakın çekimi ve bir metnin yakın çekimi görülebiliyor. Gökyüzündeki sarı ve beyaz bulutlar bu pitoresk manzaraya katkıda bulunuyor.
Bölümler

Tarım Ekonomisi Bölümü

25 Mayıs 2020
Düzgün sıralar halinde dizilmiş yeşil bitkilerden oluşan bir tarla görülebilir. Bitkilerin boyutları farklıdır ve küçük yaprakları vardır. Arka planda mavi bir gökyüzü görülüyor ve kabarık beyaz bulutlar etrafa dağılmış. Ön planda, üzerinde siyah yazı olan yeşil bir bitkinin yakın çekimi var. Ayrıca, bir harfin yakın çekimi de görülebiliyor. Son olarak, yeşil yaprakların önünde siyah bir daire göze çarpıyor. Genel olarak bu sahne, arka planda beyaz bulutlu mavi bir gökyüzü ile sıra sıra yeşil bitkiler olarak tanımlanabilir.
Bölümler

Tarım Bölümü (MYO) Nedir?

29 Ocak 2021
Bu görüntü, birkaç farklı türde bitki örtüsüne sahip yeşil bir bitki tarlasını tasvir etmektedir. Ön planda, canlı yeşil yaprakları ve büyük bir gövdesi olan bir bitkinin yakın çekimi var. Arka plan, bazılarının yaprakları ve gövdeleri arasında farklı desenler bulunan diğer yeşil bitkilerle doludur. Arka planda ayrıca bulutlar ve dağlarla dolu mavi bir gökyüzü var. Ayrıca bir logonun yakın çekimi ve sağ alt köşede bulanık bir çiçek görüntüsü var. Bu görüntü, çarpıcı bir atmosfer yaratan çeşitli renk ve dokulara sahip güzel bir manzaradır.
Bölümler

Bahçe Tarımı Bölümü (MYO)

07 Ağustos 2020