AnasayfaBlogKurumsal Mutluluk Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
İşletme

Kurumsal Mutluluk Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

21 Mayıs 2019
Kurumsal Mutluluk Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

Günümüzün değişen rekabet şartları şirket faaliyetlerinin, kurumun sürdürülebilir kalkınma çabalarıyla paralel bir yapıda yürütülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 

Peki kurumsal sürdürülebilirlik nedir ve hayata geçirilmesinde işletmelerin rolü ne olmalıdır? Bu konuda kurumları hangi zorluklar beklemektedir?

İyi bir kurumsal vatandaş olmak ve kurumsal mutluluk ne ölçüde mümkündür?

Sokrates’ten bu yana mutluluğu arayan insanın tarih boyunca zorlu serüveni düşünülürse, bu arayışın sonucunun insanların yaptıkları işle ilgili olarak da değişkenlik gösterdiği söylenebilir.

Çalışanların memnuniyeti, kurumsal mutluluk kavramı açısından oldukça önemlidir. Satış odaklı şirketler için mutlu çalışanlar mutlu müşteriler demektir. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Bir ülkenin ekonomik yapı taşları içinde önemli bir yeri olan işletmelerin, sürdürülebilir kalkınma amacıyla sorumlu birer vatandaş gibi davranmaları bir zorunluluk. Bu noktada ortaya çıkan davranış türü kurumsal vatandaşlık olarak değerlendirilmekte ve günümüzde işletmeler de birer sorumlu vatandaş olarak kabul edilmekte.

Küresel işletmelerin tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirdikleri üretim süreçlerinde aynı kurumsal vatandaşlık davranış politikalarını sergilemesi, kurumsal vatandaş statüsünü kazanması açısından oldukça önemli. 

Küresel kurumsal vatandaşlık, işletme davranışlarına düzgün yerleştirilirse kurumsal sürdürülebilirlik ve mutluluk artar. Bilinçli bir toplumun oluşmasıyla birlikte kurumsal sürdürülebilirlik, hem ekonomik hem de küresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmakta.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Hangi Temel Unsurlardan Oluşur?

  • Kurumsal Bilgi Yönetimi ve güvenli veri transferi, 

  • Kurumsal Öğrenme, 

  • Kurumsal Mutluluk, 

  • Kurumsal Vatandaşlık, 

  • Kurumsal İtibar ve

  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal İtibar 

Kurumsal İtibar

Kurumsal itibar, işletme içerisinde ve dışarısında yer alan tüm paydaşların işletme hakkındaki değerlendirmelerinden oluşur. Bir diğer ifade ile, paydaşların işletme ile ilgili değer yargılarının toplamını ifade eder. İşletmeler için kurumsal itibar artışı rekabet güçlerinin artması anlamına gelir ki, bu da işletme paydaşlarının işletmeye olan bağlılıklarının artışıyla doğrudan ilişkilidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin etkin bir şekilde uygulanması sonucu tüm paydaşlar için vazgeçilmez bir yapının oluşması ve kurumun bu sayede daha üstün bir rekabet gücüne ulaşması mümkündür. 

Şirketler için bir zorunluluk haline gelen ve gelişen sosyal sorumluluk anlayışı sayesinde toplumların sürdürülebilir kalkınma gerekliliğine olan inançları daha da güçlendi. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Konusunda Karşılaşılan Zorluklar

İşletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik konusunda karşılaştıkları sıkıntıların temelde ekonomik ve yönetim kaynaklı olduğu gözlenmektedir. Ekonomik sorunlar, üretim faktörlerinin yetersizliği, verimsizliği ve yeterince etkin kullanılamamasından kaynaklanır. Yönetimsel sorunlar ise, temelde işletme içi iletişim problemlerinden ve yöneticilerin kabiliyetsizliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Toplumun işletmelerden beklentileri geçmişe kıyasla değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. İşletmeler için sürdürülebilirlik kavramı “Kurumsal Sürdürülebilirlik” şeklinde yeni bir boyut kazanmaktadır. Kalkınma sağlamaya çalışan şirketlerin genelde yaptıkları hata, sadece geleneksel uygulamalarla birtakım yeni tedbirler almaya çalışmalarıdır. 

Aslında bu süreçlerin ve ürünlerin yenilenmesine, iç/dış iletişim ağlarının revize edilmesine ve bilgi sistemlerinin modernize edilmesine büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Bunu başarmanın yolu ise, bilgi edinme ve bu bilginin doğru kullanımından geçmekte.

Artık modern işletmeler, sürdürülebilir karlılık için; ekonomik, ekolojik ve sosyal çerçevede pek çok sürdürülebilirlik kriterini stratejik planlarının bir parçası olarak görmeye başlamıştır. 

Bu yapısal değişimin tüm ülke ekonomisinde yer alan kurum ve kuruluşlara yansıtılması ancak kamu otoriteleri tarafından sürdürülebilirlik kavramının politik uygulamalarda regülasyona gidilmesi ile mümkün olabilir.

Kısaca, kurumsal sürdürülebilirlik bir kurum kültürü olarak, işletmenin karar vericilerinden uygulayıcılarına kadar tüm seviyelerine doğru entegre edilirse, kurumun sağlıklı yaşam süresinin uzatılması mümkün olacaktır. Artan işletmenin ömürlerinin toplamı ise, ülke ekonomisinde artan bir sürdürülebilirlik ve mutluluk olarak yer bulacaktır.

Online eğitimler kapsamında işletmelerin kurumsal eğitimler alması, sürdürülebilirlik konusuna büyük katkı sağlar. 

kurumsal mutluluk sürdürülebilirlik kurumsal kurum kültürü
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.