AnasayfaBlogKurumsal Mutluluk Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
İşletme

Kurumsal Mutluluk Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

21 Mayıs 2019
Bir arada duran ve mutlu bir şekilde gülümseyen bir grup insan. Grup çoğunlukla yetişkinlerden oluşuyor, aralarında çocuklar da var. Grubun ortasında açık mavi bir elbise giymiş ve parmağıyla yukarıyı işaret eden bir kadın var. Kadının sağında takım elbiseli bir adam başparmağıyla işaret ediyor ve gülümsüyor. Solunda pembe bir elbise giymiş ve selfie çeken başka bir kadın var. Takım elbiseli adamın sağında ise yine takım elbiseli ve mavi gömlekli bir başka adam başıyla onaylıyor. Ön planda bir grup erkek gülüyor ve kollarını uzatıyor. İçlerinden birinin kravat taktığı, görüntünün yakın plan çekiminde görülebiliyor. Arka plandaki insanlar bir arada duruyor, bazıları gülümsüyor ve diğerleri kameraya bakıyor.
KavramAçıklamaRolu
Kurumsal Sürdürülebilirlikİşletmelerin, sürekli kalkınma amacıyla sorumlu bir vatandaş gibi hareket etmeleri anlamına gelirKüresel işletmelerin tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirdikleri üretim süreçlerinde aynı kurumsal vatandaşlık davranış politikalarını sergilemesi
Kurumsal MutlulukÇalışanların memnuniyetinin sağlanması ve böylece daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasıdır.Mutlu çalışanlar daha mutlu müşteriler demektir, bu da işletmelerin satışlarını arttırır.
Kurumsal Vatandaşlıkİşletmelerin toplum içerisinde sorumlu ve etik bir davranış sergileyerek topluma katkıda bulunması anlamına gelir.Bu tür davranışlar işletmelerin kurumsal itibarını arttırır ve müşteri sadakatini sağlar.
Kurumsal İtibarİşletme içerisinde ve dışında yer alan tüm paydaşların işletme hakkındaki değerlendirmelerinin toplamıdır.İşletme paydaşlarının işletmeye olan bağlılıklarının artması ile rekabet gücü artar.
Kurumsal Sosyal Sorumlulukİşletmelerin toplum ve çevreye karşı sorumluluklarının farkında olmaları ve hareket etmeleri anlamına gelir.İşletmelerin toplum ve çevreyle daha uyumlu ve etik bir ilişki kurması ve böylece itibarının artması sağlar.
Kurumsal Bilgi Yönetimiİşletmelerin bilgi ve verilerini etkin bir şekilde yönetmeleri anlamına gelir.İşletmelerin daha bilinçli ve verimli kararlar almasını sağlar.
Kurumsal Öğrenmeİşletmenin yeni bilgileri öğrenme ve mevcut bilgilerini geliştirme yeteneği anlamına gelir.İşletmelerin gelişime açık olmasını ve sürekli yenilenmesini sağlar.
Kurumsal Sürdürülebilirlik Zorluklarıİşletmelerin sürekli kalkınma yolunda karşılaştığı ekonomik ve yönetim kaynaklı problemlerdir.Bu zorlukların aşılması işletmelerin sürdürülebilirliğini arttırır.
Kurumsal Eğitimlerİşletmelerin çeşitli konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla aldıkları eğitimlerdir.İşletmelerin daha nitelikli ve bilinçli çalışanlara sahip olmasını sağlar.
Online Eğitimlerİşletmelerin çeşitli konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek için internet üzerinden aldıkları eğitimlerdir.Bu eğitimler hem işletmelerin hem de çalışanların bilgi ve becerilerinin artmasına katkıda bulunur.

Günümüzün değişen rekabet şartları şirket faaliyetlerinin, kurumun sürdürülebilir kalkınma çabalarıyla paralel bir yapıda yürütülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 

Peki kurumsal sürdürülebilirlik nedir ve hayata geçirilmesinde işletmelerin rolü ne olmalıdır? Bu konuda kurumları hangi zorluklar beklemektedir?

İyi bir kurumsal vatandaş olmak ve kurumsal mutluluk ne ölçüde mümkündür?

Sokrates’ten bu yana mutluluğu arayan insanın tarih boyunca zorlu serüveni düşünülürse, bu arayışın sonucunun insanların yaptıkları işle ilgili olarak da değişkenlik gösterdiği söylenebilir.

Çalışanların memnuniyeti, kurumsal mutluluk kavramı açısından oldukça önemlidir. Satış odaklı şirketler için mutlu çalışanlar mutlu müşteriler demektir. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Bir ülkenin ekonomik yapı taşları içinde önemli bir yeri olan işletmelerin, sürdürülebilir kalkınma amacıyla sorumlu birer vatandaş gibi davranmaları bir zorunluluk. Bu noktada ortaya çıkan davranış türü kurumsal vatandaşlık olarak değerlendirilmekte ve günümüzde işletmeler de birer sorumlu vatandaş olarak kabul edilmekte.

Küresel işletmelerin tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirdikleri üretim süreçlerinde aynı kurumsal vatandaşlık davranış politikalarını sergilemesi, kurumsal vatandaş statüsünü kazanması açısından oldukça önemli. 

Küresel kurumsal vatandaşlık, işletme davranışlarına düzgün yerleştirilirse kurumsal sürdürülebilirlik ve mutluluk artar. Bilinçli bir toplumun oluşmasıyla birlikte kurumsal sürdürülebilirlik, hem ekonomik hem de küresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmakta.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Hangi Temel Unsurlardan Oluşur?

  • Kurumsal Bilgi Yönetimi ve güvenli veri transferi, 

  • Kurumsal Öğrenme, 

  • Kurumsal Mutluluk, 

  • Kurumsal Vatandaşlık, 

  • Kurumsal İtibar ve

  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal İtibar 

Kurumsal İtibar

Kurumsal itibar, işletme içerisinde ve dışarısında yer alan tüm paydaşların işletme hakkındaki değerlendirmelerinden oluşur. Bir diğer ifade ile, paydaşların işletme ile ilgili değer yargılarının toplamını ifade eder. İşletmeler için kurumsal itibar artışı rekabet güçlerinin artması anlamına gelir ki, bu da işletme paydaşlarının işletmeye olan bağlılıklarının artışıyla doğrudan ilişkilidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin etkin bir şekilde uygulanması sonucu tüm paydaşlar için vazgeçilmez bir yapının oluşması ve kurumun bu sayede daha üstün bir rekabet gücüne ulaşması mümkündür. 

Şirketler için bir zorunluluk haline gelen ve gelişen sosyal sorumluluk anlayışı sayesinde toplumların sürdürülebilir kalkınma gerekliliğine olan inançları daha da güçlendi. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Konusunda Karşılaşılan Zorluklar

İşletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik konusunda karşılaştıkları sıkıntıların temelde ekonomik ve yönetim kaynaklı olduğu gözlenmektedir. Ekonomik sorunlar, üretim faktörlerinin yetersizliği, verimsizliği ve yeterince etkin kullanılamamasından kaynaklanır. Yönetimsel sorunlar ise, temelde işletme içi iletişim problemlerinden ve yöneticilerin kabiliyetsizliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Toplumun işletmelerden beklentileri geçmişe kıyasla değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. İşletmeler için sürdürülebilirlik kavramı “Kurumsal Sürdürülebilirlik” şeklinde yeni bir boyut kazanmaktadır. Kalkınma sağlamaya çalışan şirketlerin genelde yaptıkları hata, sadece geleneksel uygulamalarla birtakım yeni tedbirler almaya çalışmalarıdır. 

Aslında bu süreçlerin ve ürünlerin yenilenmesine, iç/dış iletişim ağlarının revize edilmesine ve bilgi sistemlerinin modernize edilmesine büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Bunu başarmanın yolu ise, bilgi edinme ve bu bilginin doğru kullanımından geçmekte.

Artık modern işletmeler, sürdürülebilir karlılık için; ekonomik, ekolojik ve sosyal çerçevede pek çok sürdürülebilirlik kriterini stratejik planlarının bir parçası olarak görmeye başlamıştır. 

Bu yapısal değişimin tüm ülke ekonomisinde yer alan kurum ve kuruluşlara yansıtılması ancak kamu otoriteleri tarafından sürdürülebilirlik kavramının politik uygulamalarda regülasyona gidilmesi ile mümkün olabilir.

Kısaca, kurumsal sürdürülebilirlik bir kurum kültürü olarak, işletmenin karar vericilerinden uygulayıcılarına kadar tüm seviyelerine doğru entegre edilirse, kurumun sağlıklı yaşam süresinin uzatılması mümkün olacaktır. Artan işletmenin ömürlerinin toplamı ise, ülke ekonomisinde artan bir sürdürülebilirlik ve mutluluk olarak yer bulacaktır.

Online eğitimler kapsamında işletmelerin kurumsal eğitimler alması, sürdürülebilirlik konusuna büyük katkı sağlar. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik, İşletmelerin, sürekli kalkınma amacıyla sorumlu bir vatandaş gibi hareket etmeleri anlamına gelir, Küresel işletmelerin tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirdikleri üretim süreçlerinde aynı kurumsal vatandaşlık davranış politikalarını sergilemesi, Kurumsal Mutluluk, Çalışanların memnuniyetinin sağlanması ve böylece daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasıdır, Mutlu çalışanlar daha mutlu müşteriler demektir, bu da işletmelerin satışlarını arttırır, Kurumsal Vatandaşlık, İşletmelerin toplum içerisinde sorumlu ve etik bir davranış sergileyerek topluma katkıda bulunması anlamına gelir, Bu tür davranışlar işletmelerin kurumsal itibarını arttırır ve müşteri sadakatini sağlar, Kurumsal İtibar, İşletme içerisinde ve dışında yer alan tüm paydaşların işletme hakkındaki değerlendirmelerinin toplamıdır, İşletme paydaşlarının işletmeye olan bağlılıklarının artması ile rekabet gücü artar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmelerin toplum ve çevreye karşı sorumluluklarının farkında olmaları ve hareket etmeleri anlamına gelir, İşletmelerin toplum ve çevreyle daha uyumlu ve etik bir ilişki kurması ve böylece itibarının artması sağlar, Kurumsal Bilgi Yönetimi, İşletmelerin bilgi ve verilerini etkin bir şekilde yönetmeleri anlamına gelir, İşletmelerin daha bilinçli ve verimli kararlar almasını sağlar, Kurumsal Öğrenme, İşletmenin yeni bilgileri öğrenme ve mevcut bilgilerini geliştirme yeteneği anlamına gelir, İşletmelerin gelişime açık olmasını ve sürekli yenilenmesini sağlar, Kurumsal Sürdürülebilirlik Zorlukları, İşletmelerin sürekli kalkınma yolunda karşılaştığı ekonomik ve yönetim kaynaklı problemlerdir, Bu zorlukların aşılması işletmelerin sürdürülebilirliğini arttırır, Kurumsal Eğitimler, İşletmelerin çeşitli konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla aldıkları eğitimlerdir, İşletmelerin daha nitelikli ve bilinçli çalışanlara sahip olmasını sağlar, Online Eğitimler, İşletmelerin çeşitli konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek için internet üzerinden aldıkları eğitimlerdir, Bu eğitimler hem işletmelerin hem de çalışanların bilgi ve becerilerinin artmasına katkıda bulunur
kurumsal mutluluk sürdürülebilirlik kurumsal kurum kültürü
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.