AnasayfaBlogBilimsel Araştırma Soru Örnekleri
Bilim

Bilimsel Araştırma Soru Örnekleri

14 Ekim 2021
Gözlüklü bir kadın tuğla bir duvarın önünde oturmaktadır. Kahverengi bir gömlek giymiş, uzun saçları sırtından aşağı dökülüyor ve gözleri ileriye bakıyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve dikkati yoğun. Boynu yakın plandan görülebiliyor ve saçları alnını ortaya çıkaracak şekilde geriye çekilmiş. Arka planda bulanık bir kum saati görüntüsü var. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Yüz ifadesi bir tefekkür ve konsantrasyon ifadesi.
Araştırma AşamasıDetaylarÖrnek Sorular
Problemin veya Konunun BelirlenmesiGüncel bir konu ya da yarım kalmış bir çalışma devam ettirilir. Kaynak seçimi önemlidir.Hangi konuyu araştırmak istersiniz? Neden? Bu konunun seçilmesinin sebepleri nelerdir?
GözlemKonu belirlendikten sonra nicel ve nitel gözlem yöntemlerinden biri ile devam edilir.Nasıl bir gözlem yöntemi uygulanacaktır? Neden bu yöntem seçildi? Hangi veriler toplanacaktır?
Verilerin ToplanmasıGözlem sonucunda elde edilen veriler kategorize edilir.En çok hangi verilerin toplanmasını hedefliyorsunuz? Bu veriler hangi kategorilere ayrılabilir?
HipotezVeri kaynaklı incelemeler yapılır.Araştırmakla ilgili hipoteziniz nedir? Bu hipotez nasıl sınanacaktır?
Hipotezin SınanmasıDoğru araştırma yöntemleri ile örneklem elde edilir.Hangi yöntemlerle hipotez sınanacaktır?
DeneySonuçların gerçekliğini kanıtlamak amacıyla uygulanır.Hangi deney yöntemleri kullanılmıştır? Neden?
Analiz ve RaporlamaTüm sonuçlar karşılaştırılarak net bir sonuca ulaşılır. Akademik bir üslup ile sonuç, kaynak, yöntem, süreç ve ölçme araçları bildirilir.Sonuçlar nasıl analiz edilecektir? Nasıl raporlandırılacak? Yöntemler neden bu şekilde seçildi?
Bilimsel Araştırma ÖzellikleriKonu seçimi, özgünlük, yenilikçilik, araştırma etiği, nesnellik, eleştiriye açıklık ve sonuçların yayınlanması önemlidir.Araştırmanın hangi özellikleri tespit edildi? Neden bu özellikler önemlidir?
Açık Uçlu SorularAçık uçlu sorular, araştırmada öğrencinin düşüncelerini ve fikirlerini özgürce ifade etmesine olanak sağlar.Çocuk kitapları okumanın faydaları nelerdir? Aldığınız ürün ve hizmetleri hangi amaçlarla kullanacaksınız?
Kapalı Uçlu SorularKapalı uçlu soruların yanıtları genellikle daha belirgin ve somut olan soru türleri arasında yer alır.Bu ürünü kullanma şansınız oldu mu? Aşağıdaki meslekleri ilgi alanınıza göre sıralayınız.

Bilimsel gelişmelerin ilerlemesini sağlayan araştırma ve çalışmalar, olgular hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olur. Çeşitli gözlem ve araştırma süreçlerini kapsayan bilim, kanıta dayalı bir süreç öngörür. Uygulanan alandaki deneylerin sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Yaşam standartlarını yükselten teknolojik araç ve gereçler üzerinde gerçekleştirilen bilimsel tekniklerden oluşur. Fen ya da sosyal bilim fark etmeksizin hemen hemen her alanda yapılır. Kullanılan teknikler, doğa olayları ile sosyal olguları bir araya getirip nesnel ve değişebilir sonuçlar elde eder.

, kendi içinde de belirli aşamalardan geçer. Her bir adım sırası ile devam eder. Çalışma sonuçlandığı zaman bilimsel yazım teknikleri ile yayınlanır. Böylece, çalışmanın mantığı ve sonucu ilgili kişilere duyrulur. Kanıta dayalı bir alan olan bilimsel araştırma, dünya tarafından kabul edilen metotlar ile uygulanır. Tüm bilim dallarında kullanılan yöntemlerin metodolojisi değişmektedir. Bu içerik, size bilimsel araştırma yöntemleri ve kullanım alanlarından soru örneklerine kadar birçok detay verecek.

Bilimsel Araştırmaların Yapım Aşamaları

Bilimsel araştırma, kullanıldığı alana göre değişen metot, teknik ve basamaklar yardımı ile gerçekleştirilir. Elde edilen bilgiler ile sürdürülen araştırmalar, güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Ön hazırlık doğru bir şekilde yapıldığı zaman zoruluklar en aza iner. Bir öğrenme aktivitesi olan bilimsel araştırma, çalışmacıların kendisini geliştirmesine yardımcı olur. Araştırmacılar, sayısız bilgi ile birlikte veri seçimi, gruplandırma, analiz etme ve yorumlama alanlarında yetkin bir hale gelir.

Bilimsel araştırma basamakları;

 1. Problemin veya konunun belirlenmesi: Çalışma bu adım ile başlar. Güncel bir konu ya da yarım kalmış bir çalışma devam ettirilir. Konu belirlenirken; genel başvuru kaynaklarından, internetten, önceki çalışmalardan, kütüphanelerden ya da birincil ve ikincil kaynaklardan faydalanılabilir.

 2. Gözlem: Konu belirlendikten sonra nicel ve nitel gözlem yöntemlerinden biri ile devam edilir. Nicel yöntemin yoğunlukla kullanıldığı çalışmaların sonucu, nesnel olmaktadır.

 3. Verilerin Toplanması: Gözlem sonucunda elde edilen veriler kategorize edilir. Bu durum, gelecek aşamalarda büyük bir kolaylık sağlar.

 4. Hipotez: Bu aşamada veri kaynaklı incelemeler yapılır.

 5. Hipotezin Sınanması: Doğru araştırma yöntemleri ile örneklem elde edilir.

 6. Deney: Sonuçların gerçekliğini kanıtlamak amacıyla uygulanır.

 7. Analiz ve Raporlama: Tüm sonuçlar karşılaştırılarak net bir sonuca ulaşılır. Akademik bir üslup ile sonuç, kaynak, yöntem, süreç ve ölçme araçları bildirilir. Yayınlanması sağlanır.

Bilimsel araştırmalar, farklı amaçlara hizmet eder. Bu amaçlar arasında; olayların betimlenip aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması, olayları anlama ve açıklama, önceden tahmin ve kontrol yer alır. Bu yüzden, araştırmacının istek duyduğu ve ihtiyaç hissettiği konuları seçmesi, verimli bilgileri de beraberinde getirir.   

Sağlıklı Bir Bilimsel Araştırma Nasıl Olmalıdır?

Her alanda yapılan bilimsel araştırmaların düzgün sonuçlar vermesi için belirli niteliklere sahip olması gerekir. Genel özellikleri şöyle;

 • Öncelikle, belirlenen konunun araştırmacının dikkatini çekmesi gerekir.

 • Çalışma, ilgili alanda bulunmayan yeni bir bilgiye ulaşmayı hedefler. En önemli özellikleri arasında; yenilikçi ve özgün olması yer alır.

 • Değiştirilebilir ve yenilenebilir sonuçlar verir. Değişkenler ölçülüp analiz edilerek araştırma tekrar edilir.

 • Etik kurallar çerçevesinde, denek ve araştırmacılara zarar verilmeden yapılır.

 • Bilimsel ortak ölçütler ile nesnel sonuçlara varılması gerekir.

 • Tarafsız yapısı ile tüm eleştirilere açık olmalıdır. Eleştiri, çalışmanın gelişmesine yardımcı olur.

 • Verilerin belli bir sistem kapsamında yayınlanması zorunludur. Araştırmalar yorumlu bir şekilde yayınlanır.

 • Doğa olayları ile olgular arasındaki ilişkiler sistemini ortaya koyar.

 • Araştırmanın sınırları çok geniş ya da sınırlı olmamalıdır. Toparlanabilir veriler elde edilmelidir.

Bilimsel Araştırmalardan Soru Örnekleri

Bilimsel araştırma yöntemleri, beraberinde bazı soruları da getirir. Sorun ve çalışmanın diğer basamaklarına göre çeşitli sorular sorulur. Bu durum, araştırmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesine destek olur. Anket soruları, yapılanmış ve yapılanmamış olmak üzere 2 gruba ayrılır. Ayrıca, kapalı ve açık uçlu sorular ile de interaktif bir çalışma gerçekleştirilir.

Açık uçlu sorulara örnek;

 • Çocuk kitapları okumanın faydaları nelerdir?

 • Aldığınız ürün ve hizmetleri hangi amaçlarla kullanacaksınız?

 • Bu arabayı tercih etmenizin nedenleri nelerdir?

Kapalı uçlu sorular;

 • Lütfen yaş aralığınızı belirtiniz: 18-24, 30-40, 50-60

 • Bu ürünü kullanma şansınız oldu mu? Evet/Hayır

 • Aşağıdaki meslekleri ilgi alanınıza göre sıralayınız. Mimarlık, Doktor, Öğretmen, Avukat, Mühendis, Yazar

Koşullu sorular;

 • Hiç sigara kullandınız mı? Evet/Hayır. Evet ise, günde kaç tane içiyordunuz?

 • Çocuğunuz var mı? Evet/Hayır. Evet ise, kaç çocuğunuz var?

 • Kitap okur musunuz? Evet/Hayır. Evet ise, sayfa 5'e geçiniz.

Eğitimde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Bilimsel araştıma yöntemleri, her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli bir yere sahiptir. Gerekli olguların ortaya çıkarılmasına destek olur. Eğitim alanında kullanılan olgu ve yöntemler aşağıda yer alır:

 • Olay Araştırmaları,

 • Aksiyon Araştırmaları,

 • Etnografik Araştıma,

 • Gelişimci Araştırma,

 • Fenomografik Araştırma.

Ağırlıklı olarak, araştırma süreci bu 5 yöntem üzerinden ilerler. Neden-sonuç ilişkisi baz alınarak ilgili alanda net sonuçlara ulaşılır. Elde edilen bilgilerin eğitime katkısı olur. Böylece, eksik görülüp tamamlanarak araştırılan alan ile ilgili gelişme sağlanır.

Nitel Ve Nicel Araştırma Karşılaştırması

Araştırma türleri amaçlarına göre çeşitlilik gösterir. Sıklıkla kullanılan türler; nitel ve nicel veri toplama teknikleridir. Bu teknikler, kendi içinde geniş bir yelpazeye yayılır. Nicel araştırma; deney ve test yolu ile sonuca ulaşılıp ölçülebilirdir. Tekrarlanarak objektif sonuçlara ulaşılır. Ne kadar sık, yaygın ve miktar? gibi soruları cevaplar. Yöntemleri; anket, tanımlayıcı ve ilişkisel araştırmadır. Genelleştirilebilir sonuçlar, farklı gruplar ile çalışma imkanı, kuramların doğruluk derecesinin tespiti ile belli bir sistem içerisindeki ilişkilerin incelenmesi avantajları arasında bulunur. Ancak, bu yöntemin bazı kısıtları da vardır. Yeterli sayıda ve doğru örneklem alınması zordur. Ölçme araçları, çalışmanın içerisine araştırmacının önyargısını da dahil eder. Model dışındaki veriler ile ilgilenmemektedir.

Nitel araştırma; olayların doğal ortamında bulunması, araştırmacıyı doğru sonuca yaklaştırır. Toplum davranışlarını incelemek için kullanılır. Niçin, nasıl ve ne şekilde? sorularına yanıt verir. Yöntemleri arasında; bire bir görüşme, odak grupları, etnografik araştırma, metin analizi ve örnek olay araştırması yer alır. Özel durumun gerçekliğini yansıtması, sonuçlar sayesinde kolaylıkla kuram üretmesi, sonuçların uygulanabilirliğinin yüksek olması gibi avantajlar sunar. Sınırlılıkları ise deneklerin yaşadıkları olayları ifade ederken zorluk yaşaması ve verilerin analizinde önyargıların araştırma esnasında ortaya çıkmasının önüne geçilememesidir.

Problemin veya Konunun Belirlenmesi, Güncel bir konu ya da yarım kalmış bir çalışma devam ettirilir Kaynak seçimi önemlidir, Hangi konuyu araştırmak istersiniz? Neden? Bu konunun seçilmesinin sebepleri nelerdir?, Gözlem, Konu belirlendikten sonra nicel ve nitel gözlem yöntemlerinden biri ile devam edilir, Nasıl bir gözlem yöntemi uygulanacaktır? Neden bu yöntem seçildi? Hangi veriler toplanacaktır?, Verilerin Toplanması, Gözlem sonucunda elde edilen veriler kategorize edilir, En çok hangi verilerin toplanmasını hedefliyorsunuz? Bu veriler hangi kategorilere ayrılabilir?, Hipotez, Veri kaynaklı incelemeler yapılır, Araştırmakla ilgili hipoteziniz nedir? Bu hipotez nasıl sınanacaktır?, Hipotezin Sınanması, Doğru araştırma yöntemleri ile örneklem elde edilir, Hangi yöntemlerle hipotez sınanacaktır?, Deney, Sonuçların gerçekliğini kanıtlamak amacıyla uygulanır, Hangi deney yöntemleri kullanılmıştır? Neden?, Analiz ve Raporlama, Tüm sonuçlar karşılaştırılarak net bir sonuca ulaşılır Akademik bir üslup ile sonuç, kaynak, yöntem, süreç ve ölçme araçları bildirilir, Sonuçlar nasıl analiz edilecektir? Nasıl raporlandırılacak? Yöntemler neden bu şekilde seçildi?, Bilimsel Araştırma Özellikleri, Konu seçimi, özgünlük, yenilikçilik, araştırma etiği, nesnellik, eleştiriye açıklık ve sonuçların yayınlanması önemlidir, Araştırmanın hangi özellikleri tespit edildi? Neden bu özellikler önemlidir?, Açık Uçlu Sorular, Açık uçlu sorular, araştırmada öğrencinin düşüncelerini ve fikirlerini özgürce ifade etmesine olanak sağlar, Çocuk kitapları okumanın faydaları nelerdir? Aldığınız ürün ve hizmetleri hangi amaçlarla kullanacaksınız?, Kapalı Uçlu Sorular, Kapalı uçlu soruların yanıtları genellikle daha belirgin ve somut olan soru türleri arasında yer alır, Bu ürünü kullanma şansınız oldu mu? Aşağıdaki meslekleri ilgi alanınıza göre sıralayınız
bilimsel araştırma ve yazma teknikleri bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi bilimsel araştırma bilimsel araştırma soru örnekleri
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.