AnasayfaBlogKaliteli Yaşam İçin Doğru İletişim
Etkili İletişim

Kaliteli Yaşam İçin Doğru İletişim

02 Mayıs 2019
Kaliteli Yaşam İçin Doğru İletişim

İletişim nedir? İletişim her canlının varlığını devam ettirebilmesi ve daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan bir eylemdir. İletişim, toplumların, insanların ve tüm canlıların birbirleri ile etkileşime geçebilmesi için bir bağlantı kurma ve aktarım yapabilme yöntemidir. Bunu bağlantı kurmak, diyaloğa geçmek veya etkileşimde bulunmak olarak da açıklayabiliriz. 

İleten ve İletilen

Bu eylemin gerçekleştirilebilmesi için bir ileten ve iletilen olması gerekmektedir. İleten aktarmak istediği bilgiyi (duygu, düşünce, his gibi) birtakım araçlar yolu ile (ses, dil, görüntü, mesaj, yazı, sembol, jest ve mimik gibi) iletilene aktarır. Bunun yanında iletişimin birçok aracı ve şekli de vardır. 

İletişimin en önemli temel kuralı nedir? 

En önemli ilk kural dinlemek ve dinlediğini anlamak doğru aktarabilmekten geçmektedir. Eğer karşınızda ki canlıyı dinlemez ve anlamazsanız sonucunda sağlıklı ve doğru bir iletişim kurulamaz ve aktarılmak istenilen bilgi doğru aktarılamadığı için iletişim başarılı bir şekilde gerçekleştirilemez. 

Dinlemek ve Doğru Aktarmak

Kişi kendini doğru aktaramadığında birçok sorunla karşılaşabilir, ilişkileri bozulabilir hatta psikolojik problemler bile yaşayabilir iletişimin doğru kurulabilmesi bu sebeplerden dolayı çok önemlidir. İletişimde seçilen araç ve yöntemde çok önemlidir. Örneğin, bir insana başsağlığı dilemek için araç olarak yazılı mesaj yöntemini seçer ve kullanırsanız karşı tarafta bulunan insana duygu ve hislerinizin aktarımını gerçekleştiremeyeceğiniz için karşı tarafa aktarmak istediğiniz bilgi tam olarak geçmeyecektir. 

Bunun yerine ses, dil, mimik, beden dili kullanarak gerçekleştirdiğiniz bir iletişim yolu daha sağlıklı ve doğru bir aktarım olacaktır. İnsanlar arasında iletişim bilginin çeşitli araçlar yolu ile (telefon, mesaj, mail gibi) gerçekleştirilen ileti alışverişi olarak tanımlanmıştır. 

Geçmişten Gelen İletişim

İnsanlar varoluşlarından günümüze kadar iletişimin çeşitli yollarını aramışlar. Mağaralarda yaşadıkları dönemlerde duvarlara resim çizerek, dumanla işaretleşme gibi çeşitli yöntemler deneyerek iletişime geçmeye çalışmışlardır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile şekil değiştirip sanallaşıp bireyselleştirilse de iletişim toplumsal bir eylemdir. Çünkü hiçbir canlı tek başına iletişim gerçekleştiremez. İletişim için canlının karşısında bir başka canlı olması gerekmektedir ki diyalog kurabilsin ve aktarılmak istenilen veri aktarılabilsin.    

Teknoloji ile değişen iletişim şekli eski dönemlerde kullanılan yöntemlere göre yanlış anlaşılmaya daha açık hale gelmiştir. Kişi iletişimini sosyal medya aracılığı ile kurmaya kalkınca his ve duygu aktarımını doğru yapamadığından iletişimde yanlış aktarımlara sebep oluyor. Aslında iletişim varoluş amacımız. Dünyadaki tüm canlılarla bağlantıda olabilmenin ve algılayabilmelerinin tek yoludur. 

Sanal İlişkiler

İlişkiler sanallaştıkça iletişim daha da sanallaşacak. İlişkilerinizi yani aktarımlarınızı sanal olarak gerçekleştirirseniz insanlar daha yalnızlaşacak, asosyalleşecek ve kendi yaşam alanları içerisinde sınırlandırılacak. Teknoloji insanın iletişim becerilerine yenilerini eklemesine rağmen iletişim karmaşası yaşamalarını da sağlamıştır çünkü empati iletişimin temel anahtarlarından biridir. Mekanikleşme sonucu olarak da insanlar ilişki aktarımlarında duygusuzlaşmaya ve robotlaşmaya başlamakta.

İnsanlar empati, sempati, telepati gibi yeteneklerini unutup farkındalığına varamazlarsa iletişim şeklini değiştireceklerdir. İletişim duyguyla yapılınca daha doğru ve olumlu sonuçlar vermekte. Bu da insanların diğer canlıları anlayıp algılayabilmesini ve kendini doğru aktarabilmesinin anlaşılır olabilmesi demek. Empati, sempati ve telepati tüm canlıların doğasında var. Bunları anlayıp farkına varabilirsek tüm canlılar birbirleri ile iletişim halinde olur ve bu iletişimi doğru şekilde gerçekleşir. Aksi takdirde hiçbir zaman iletişim doğru olarak kurulamaz. 

Empati Yapmak

Bir canlı diğer bir canlının yaşam hakkına saygı göstermez ise bunun sebebi iletişim zayıflığıdır. Bu zayıflık canlının varoluşunu tamamlamasına da bir engel aslında. Empati bir canlının kendini diğer bir canlının yerine koyması yani iletişimin tanımı. Doğru yapıldığında yaşam döngüsü de mutluluk, barış ve huzur içinde sürer. Yanlış yapılırsa de iletişim canlılar birbirlerine zarar vererek yok oluşlarına sebep olur. 

Telepati nedir? 

Telepati hiçbir araca ihtiyaç duymaksızın her canlının birbirleri ile iletişim kurabilmeleri sağlayabilen başka bir yoldur ve bu da empati gibi bize varoluşumuzu doğru sürdürebilmemiz için verilmiş yeteneklerden birisidir. Bu şekilde her canlı sadece birbirlerini hissederek iletişim kurabilir ve bunu keşfettikçe dünya tüm canlılar için olması gerektiği şeklini alır. Sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmemiz için öncelikle etkili iletişim kurmayı öğrenmeli ve bunu yaparken dürüst, açık ve samimi olmalıyız.    

Yazar: Pınar Teymen

beden dili etkili iletişimempati ileten iletilen iletişim telepati
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.