AnasayfaBlogİstihdam ve İşsizlik İlişkisi
İşe Alım

İstihdam ve İşsizlik İlişkisi

29 Ocak 2020
Bir grup insan uzun bir direğe monte edilmiş sarı bir trafik lambasının etrafında toplanmıştır. Işık kırmızı, sarı ve yeşil sinyallerle aydınlatılıyor. Ön planda, yeşil ve mavi arka planı olan ve üzerinde rakamlar bulunan bir tabela var. İşaretin solunda beyaz zemin üzerine kırmızı bir yazı bulunmaktadır. Sağda ise üzerinde adres ve rakamlar olan başka bir işaret var. Görüntünün ortasında mavi bir nesnenin yakın çekimi ve beyaz arka planlı mavi bir elbise var. Resmin sağ kenarında mavi bir nesnenin yakın çekimi var. Arka planda iki sokak tabelası ile sarı bir sokak lambası var. Bu görüntü işlek bir sokak köşesinden bir sahne yakalıyor.
KonularAçıklamalarÇözüm Önerileri
İşsizliğin Ekonomik ve Sosyal Etkileriİşsizlik bireyleri ekonomik olarak zorlar, sosyal yönden çeşitli sorunlara yol açar.İstihdamı artırmaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi.
İşsizlik Süreciİş arama sürecinde bireylerin beklentileri ve istekleri körelir, psikolojik anlamda olumsuz etkilenirler.Mesleklere yönelik işbaşı programları ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.
İstihdamın Tanımı ve Önemiİstihdam, bireylerin çalışma hayatına katılıp üretim ve tüketim faaliyetlerine katkı sağlamaları anlamına gelir.İstihdam oranını artırmak için çeşitli eylem planları ve politikaların uygulanması gereklidir.
İstihdam EksikliğiAlanlarda mezun sayısının artması ve istihdamın yetersizliği yeni mezunları geçici işlerle çalışmaya zorlar.Bölüme dayalı zorunlu stajlar ve kadınları iş hayatına kazandıracak uygulamalar teşvik edilmelidir.
Türkiye'deki İşsizlikTürkiye'de ekonomik dalgalanmalar ve yetersiz istihdam nedeniyle işsizlik oranı her yıl artmaktadır.Üretimi ve tüketimi teşvik edecek uygulamalar, eğitim ve politika reformları yapılmalıdır.
İstihdamın Artırılmasıİstihdamın artırılması, ülkenin ekonomik, sosyal ve politik altyapısına bağlıdır.Sektörel iş birliği ve sermaye desteği, politika ve eylem planlarının hayata geçirilmesinde önemlidir.
İşsizlik Tanımıİşsizlik, istenilen iş bulunamaması durumunda, mevcut işinden ayrılan veya çıkarılan kişinin durumudur.Realist işsizlik tanımları ve metriclerin kullanılması.
Mezun Sayısının İstihdamı EtkilemesiMezun sayısının her yıl artması ve bu mezunların iş bulamaması işsizlik oranını artırmaktadır.Eğitim-Kariyer danışmanlığı hizmetleri ve etkili kariyer planlamaları.
İstihdam ve İşsizlik İlişkisiİstihdamın yetersiz olması doğrudan işsizliğe etki eder. İstihdam fırsatları yaratılmalı ve bu fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
İşsizlik & Psikolojik EtkileriUzun süren işsizlik, bireylerde değersizlik ve can sıkıcı sonuçlara neden olabilir.Psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

İşsizlik, sosyal ve ekonomik yönden çağımızın can yakan konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik bakımdan kişinin hayatını idame edecek gelirden mahrum bırakır ve diğer insanlara bağımlı yaşayacak bir durumu yaratır. Bu durum aynı zamanda sosyal yönlü bir sorun hâlini de alır. İşsizlik sürecinde iş bulamamaktan kaynaklı değersiz ve boşlukta hissetme durumuyla sabit bir gelirin olmamasından dolayı aileye ya da diğer insanlara bağımlı yaşamak, birçok soruna da sebep olmaktadır. Bugün psikolojik görülen birçok sorun sosyal kaynaklı problemlerden dolayı kişiyi zorlamaktadır. İşsizlikte bireylerin yaşadıkları sorunlar altındaki sosyal temelli konuların başında gelmektedir.

İşsizlik, bireylerin mevcut işlerinden istifa etmeleri ya da çıkarılmaları ve iş arama durumunda ortaya çıkan bir süreçtir. İşsizliğin bugün her ülkeye özgü nedenleri ve sonuçları vardır. İstihdamın yeterli düzeyde sağlanamaması, ekonomik krizler, mezun sayısının her yıl artması ve sosyal yönlü birçok sorun da işsizliğin nedenleri arasındadır. İstihdam açısından baktığımızda mezun olunan alanlardaki iş gücünün azalması ve alanlara yönelik yeni fırsatların oluşturulmaması işsiz sayısını da artırıyor.

İşsizlik süreci, bireylerin beklentileri ve isteklerini körelten zorlayıcı bir zaman dilimidir. Bu sürenin uzaması da doğal olarak kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Peki işsizliğin nedenlerinden biri olan istihdam eksikliği ve bunun çözümü nedir? Yazımızda işsizliğin ülkemizdeki yansımalarına bu can sıkıcı süreçte neler yapılabileceği hakkında fikirleri sunacağız.

İstihdam Nedir?

İstihdam, istenilen üretim ve tüketim faaliyetleri için bireylerin çalışma hayatına katılması ve katkı sunmasıdır. İşsizliğin bildiğimiz en büyük sorunlarından biri de istihdamın yeterli düzeyde sağlanamamasıdır. Toplum içinde bireylerin, hem üretime hem de tüketime katkı sağlamaları ve buradan elde edilen kazançlarla da ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak bir altyapının oluşması beklenir. İstihdam , çalışma hayatına katılan ve hizmet vererek katkı sunan bireyleri ifade eden bir kavramdır. İşsizliği etkilemesi ise çalışan alanlardaki istihdamın azalması ve istihdamı teşvik edecek fırsatlardan uzak olmasıdır.  Her  ne kadar ülkemizde İşkur'un katkılarıyla mesleklere yönelik işbaşı programları ve danışmanlık hizmetleri olsa da alanlardaki istihdam oranlarını artırmaya tek başına yeterli olmamaktadır.

İstihdamı artırmaya yönelik ekonomik ve sosyal yönlü politika ve eylem planlarının detaylı uygulanması gerekir. Genç nüfusun çalışmaması ve çalışacak alanda iş bulamaması, o ülke adına fayda ve kazançların da azalması anlamına gelir. İstihdamı artırıcı politikalardan biri de lise ve üniversite eğitimi sürecinde uzun dönemli staj programlarının teşvik edilmesidir. Ülkemizde bu uygulama, meslek ile teknik liselerde ve bazı üniversitelerde hayata geçmiş olsa da daha çok zorunluluk olarak görülüp iş hayatına katkı sunacak bir program içeriğinden uzaktır. Özellikle iş hayatına atılmaya en yakın dönemi içeren üniversite eğitiminde bölüme dayalı zorunlu stajlar, daha sonra o alanda istihdam edilebilecek bir koşul sunmalıdır.

İstihdam ile ilgili sıkıntılardan biri de alanlara yönelik mezun sayısının artması ve bunun da o alana yönelik istihdam genişliğini sağlayamamasıdır. Bu sorun bilhassa yeni mezunları etkilemekte ve eksik istihdam dediğimiz geçici işlerde çalışma yolunu açmaktadır. Yine kadınların da istihdam oranlarını yükseltecek teşviklerin ilgili bölüm ve meslek alanlarındaki sayısı artırılabilir. İstihdamın, ülkenin ekonomik, sosyal politika ve altyapısına bağlı olarak artırılması için sosyolog, ekonomistlerin ve kurumların iş birliğine ihtiyaç vardır. Tabii ki uygulamaları ve çalışmaları destekleyecek sermaye ve işverenlerin, desteğine göstermesi için de çalışmalar yürütülmelidir.

Türkiye'de İşsizlik

Ülkemizdeki en büyük sosyal ve ekonomik tabanlı sorunların başında işsizlik gelmektedir. Bu durumun sebeplerinden biri olan istihdam açığına yukarıda değinmiştik. Bununla birlikte işsizliğin nedenleri ve sonuçları da ülkemiz nezdinde bakıldığında yeni sorunlara neden olmaktadır. Bir ülkenin işsiz sayısı sadece ekonomik maliyeti olan bir durum değil, sosyal maliyeti de yüksek bir duruma sebebiyet verir. Uzun süren işsizlik sonucunda insanlar bunalım içeresinde faydasız biri olduğu düşüncesine kapılıyor ve can yakıcı sonuçlar görülebiliyor. Türkiye'de işsizlik, ekonomik dalgalanmalar ve istihdamın artırılamamasından  dolayı her yıl artmakta devam ediyor.TÜİK tarafından açıklanan son veriler de bu duruma işaret ediyor. Verilere göre, işsiz sayısı 608 bin artarak 4 milyon 396 bin rakamına ulaştı. İstihdam oranı ise 527 bin azalarak 28 milyon 343 bin kişi olarak belirlendi. Bu rakamlar, TÜİK tarafından hazırlanmakla birlikte işsizlik tanımını daraltarak servis edilmektedir. Türkiye'de aktif olarak bir kayıtlı olmadan iş arayanlar ve iş aramaktan vazgeçenleri de hesaba kattığımızda işsiz sayısı, açıklandığından daha fazla olabilmektedir. Çalışmasıyla hizmet ve üretim sektörüne yüksek fayda sunacak genç nüfus da işsizler arasındaki yüksek oranı oluşturuyor. Yeni mezun olarak iş hayatına katılmayı amaçlayan bireyler, çoğunlukla deneyim sorunuyla karşılaşıyor. Aynı zamanda kadın istihdamı da belirli alanlarla sınırlı kalmaktadır. Yine akademik hedefleri olan bireylerin, süreci zorlayan alımların düşüklüğü ve akademi alanındaki istihdamın da artırılmaması işsizliği körüklemektedir.

Bütün bu olumsuz durum ve sonuçlara karşı bazı önlemler ve uygulamalar da görülmektedir. Bunlardan biri de İşkur tarafından yürütülen işsizlik maaşı alma uygulamasıdır. Tabii bu teşvik için gerekli şartları da sağlamak lazım. Genel itibariyle ülkelerin bir sorunu olan ve gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkileyen işsizlikle mücadele için kurumların desteğine ve teşviklerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sırtımızdaki Yük: İşsizlik Süreci

İş hayatına katılacak koşulları ve isteği sağladıktan sonra umulan şey, düzenli gelir edinecek bir işin bulunmasıdır. Ne yazık ki gerekli şartlar ve istek bulunmasına rağmen iş arama ve bulma süreci uzamaktadır. İşsizlik süreci, olumsuz düşünceleri ve iş bulamaktan kaynaklı psiko-sosyal sorunları da yaratmaktadır. Maalesef bu sürecin uzaması kişinin çaresiz ve faydasız hissetmesine yol açsa da sürecin verimli geçirilmesi de iş ve sosyal hayatta fayda sağlayacak kazanımları yaratabilir.  Bundan dolayı işsizlik sürecinde iş arayama devam edip ilgili alanlardaki bilgi ve donanımlarınızı gözden geçirebilirsiniz. 

Alanınız ve mesleğinizle ilgili gelişmeleri takip edebilir ve çeşitli eğitimleri araştırabilirsiniz. Ücretsiz uzaktan eğitim seçenekleri araştırmanızda sertifika ve alan açısından faydanıza olacaktır. Online eğitim konusunda ilgili alanınız ve diğer alanlardaki eğitimler için Enstitü sayfası bu süreçte size yarar sağlayacaktır. Sosyal hayata da kapalı olmadan yakın çevrenizle zaman geçirerek aktivitelere katılabilirsiniz. Günümüzde birçok sosyal tabanlı gönüllü faaliyetleri ve çalışmaları olmaktadır. İşsizlik sürecinde de faydanızı sunabileceğiniz çalışmalara katılma düşüncesini değerlendirebilirsiniz. İşsizlik sürecini nasıl verimli geçireceğinizi en iyi sizin bileceğinizi de hesaba alarak zihninizi rahatlatacak fikirleri değerlendirin. Unutmayın ki sıkıntılı bir süreci daha da verimsiz geçirmek, sizin amaçlarınıza ve nihai hedefinize uygun olmayacaktır.

İşsizliğin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, İşsizlik bireyleri ekonomik olarak zorlar, sosyal yönden çeşitli sorunlara yol açar, İstihdamı artırmaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi, İşsizlik Süreci, İş arama sürecinde bireylerin beklentileri ve istekleri körelir, psikolojik anlamda olumsuz etkilenirler, Mesleklere yönelik işbaşı programları ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır, İstihdamın Tanımı ve Önemi, İstihdam, bireylerin çalışma hayatına katılıp üretim ve tüketim faaliyetlerine katkı sağlamaları anlamına gelir, İstihdam oranını artırmak için çeşitli eylem planları ve politikaların uygulanması gereklidir, İstihdam Eksikliği, Alanlarda mezun sayısının artması ve istihdamın yetersizliği yeni mezunları geçici işlerle çalışmaya zorlar, Bölüme dayalı zorunlu stajlar ve kadınları iş hayatına kazandıracak uygulamalar teşvik edilmelidir, Türkiye'deki İşsizlik, Türkiye'de ekonomik dalgalanmalar ve yetersiz istihdam nedeniyle işsizlik oranı her yıl artmaktadır, Üretimi ve tüketimi teşvik edecek uygulamalar, eğitim ve politika reformları yapılmalıdır, İstihdamın Artırılması, İstihdamın artırılması, ülkenin ekonomik, sosyal ve politik altyapısına bağlıdır, Sektörel iş birliği ve sermaye desteği, politika ve eylem planlarının hayata geçirilmesinde önemlidir, İşsizlik Tanımı, İşsizlik, istenilen iş bulunamaması durumunda, mevcut işinden ayrılan veya çıkarılan kişinin durumudur, Realist işsizlik tanımları ve metriclerin kullanılması, Mezun Sayısının İstihdamı Etkilemesi, Mezun sayısının her yıl artması ve bu mezunların iş bulamaması işsizlik oranını artırmaktadır, Eğitim-Kariyer danışmanlığı hizmetleri ve etkili kariyer planlamaları, İstihdam ve İşsizlik İlişkisi, İstihdamın yetersiz olması doğrudan işsizliğe etki eder , İstihdam fırsatları yaratılmalı ve bu fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır, İşsizlik & Psikolojik Etkileri, Uzun süren işsizlik, bireylerde değersizlik ve can sıkıcı sonuçlara neden olabilir, Psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır
İstihdam işsizlik işsizlik süreci işkur iş arama yeni mezun
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Şık gri bir takım elbise giyen ve kravat takan bir adam yerde rahat bir pozisyonda oturmaktadır. Başı hafifçe yana eğiktir ve sol elini alnına dayamıştır. Sağ eli ise kucağında durmaktadır. Ön planda bir elin yakın çekimi ve arka planda bir kravat görülüyor. Ayrıca arka planda beyaz bir tahta ve bir sandalyenin bulanık bir görüntüsü var. Resmin renkleri çoğunlukla grinin tonlarından oluşuyor ve resme sakin, dingin bir hava veriyor.
İş Hayatı

İçimizi Ürperten Kelime: İşsizlik

26 Haziran 2019
Bir adam, siyah beyaz gömlek giymiş ve elinde kırmızı bir gül tutan bir kadına gülümsüyor. Kadın adama bakarken yüzünde nazik bir ifade var. Adamın sakalı var ve halinden memnun görünüyor. Arka planda bulanık bir insan başı görüntüsü, siyah zemin üzerinde beyaz bir S harfi ve siyah beyaz bir logo var. Yan tarafta, bir adam masada oturuyor ve üzerinde beyaz bir metinle gülümsüyor. Son olarak, parmakları hafifçe açılmış bir elin yakın çekimi yer alıyor. Görüntü huzurlu ve duygu dolu.
İş Arama

İş Aramak Flört Etmeye Benzer

21 Ağustos 2022
Bir kişi elinde bir deste para tutuyor. Para banknotları üstten bakıldığında görülebiliyor ve birkaç banknot diğerlerinden ayrılıyor. Kişinin beyaz bir gömlek ve koyu renkli bir alt giydiği görülüyor. Arka planda, üzerinde mavi bir kare ve mavi bir harf bulunan beyaz bir yüzey görülüyor. Gökyüzü sağ üst köşede görülebiliyor ve ortasına beyaz bir daire yerleştirilmiş. Para destesi, parmakları banknotları sıkıca kavrayan kişinin elinde sıkıca tutulmaktadır. Görüntü, kişinin ellerinin, yüzünün ve logosunun yakın çekimidir.
İşten Ayrılma

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

21 Eylül 2021
Bu görüntü beyaz bir kutunun önünde duran iki kişiyi gösteriyor. Adam takım elbise giymiş, kravat takmış ve elinde bir yığın kağıt tutuyor. Kravatına yakından bakıldığında mavi ve beyaz çizgilerden oluşan bir desen görülüyor. Arkada, kutunun üst kısmını tutan bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü görülüyor. Kutunun daha ayrıntılı bir görüntüsü, ortasında beyaz bir arka plana sahip bulanık bir kare ortaya çıkarıyor. Bilgisayar ekranının önünde oturan kişinin beyaz bir ceket giydiği görülüyor.
İşten Ayrılma

İşsizlik Türleri ve Sebepleri

05 Eylül 2019
Bu görüntü Sosyal Güvenlik üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Bir kişi elinde bir tablet tutarken görülüyor ve cihazın yakın çekimi görülebiliyor. Ekranda, muhtemelen interaktif bir öğrenme modülü olan Sosyal Güvenlik kursuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kurs, Sosyal Güvenlik ile ilgili olarak yardım almaya uygunluk, yardım başvurusunda bulunma ve Sosyal Güvenlik tarihini anlama gibi önemli konuları kapsamaktadır. Kurs, kullanıcılarına Sosyal Güvenlik sistemi ve bu sistemden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu kursa katılarak sistemi daha iyi anlayabilir ve kendi yararlarına nasıl kullanabileceklerini öğrenebilirler. Bu online kurs, Sosyal Güvenlik hakkında bilgi edinmenin kolay bir yolunu sunarak kullanıcıların bu önemli kaynaktan en iyi şekilde yararlanmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri edinmelerine yardımcı olmaktadır.
5
(11)

Sosyal Güvenlik Eğitimi

7 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat