AnasayfaBlogİstihdam ve İşsizlik İlişkisi
İşe Alım

İstihdam ve İşsizlik İlişkisi

29 Ocak 2020
İstihdam ve İşsizlik İlişkisi

İşsizlik, sosyal ve ekonomik yönden çağımızın can yakan konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik bakımdan kişinin hayatını idame edecek gelirden mahrum bırakır ve diğer insanlara bağımlı yaşayacak bir durumu yaratır. Bu durum aynı zamanda sosyal yönlü bir sorun hâlini de alır. İşsizlik sürecinde iş bulamamaktan kaynaklı değersiz ve boşlukta hissetme durumuyla sabit bir gelirin olmamasından dolayı aileye ya da diğer insanlara bağımlı yaşamak, birçok soruna da sebep olmaktadır. Bugün psikolojik görülen birçok sorun sosyal kaynaklı problemlerden dolayı kişiyi zorlamaktadır. İşsizlikte bireylerin yaşadıkları sorunlar altındaki sosyal temelli konuların başında gelmektedir.

İşsizlik, bireylerin mevcut işlerinden istifa etmeleri ya da çıkarılmaları ve iş arama durumunda ortaya çıkan bir süreçtir. İşsizliğin bugün her ülkeye özgü nedenleri ve sonuçları vardır. İstihdamın yeterli düzeyde sağlanamaması, ekonomik krizler, mezun sayısının her yıl artması ve sosyal yönlü birçok sorun da işsizliğin nedenleri arasındadır. İstihdam açısından baktığımızda mezun olunan alanlardaki iş gücünün azalması ve alanlara yönelik yeni fırsatların oluşturulmaması işsiz sayısını da artırıyor.

İşsizlik süreci, bireylerin beklentileri ve isteklerini körelten zorlayıcı bir zaman dilimidir. Bu sürenin uzaması da doğal olarak kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Peki işsizliğin nedenlerinden biri olan istihdam eksikliği ve bunun çözümü nedir? Yazımızda işsizliğin ülkemizdeki yansımalarına bu can sıkıcı süreçte neler yapılabileceği hakkında fikirleri sunacağız.

İstihdam Nedir?

İstihdam, istenilen üretim ve tüketim faaliyetleri için bireylerin çalışma hayatına katılması ve katkı sunmasıdır. İşsizliğin bildiğimiz en büyük sorunlarından biri de istihdamın yeterli düzeyde sağlanamamasıdır. Toplum içinde bireylerin, hem üretime hem de tüketime katkı sağlamaları ve buradan elde edilen kazançlarla da ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak bir altyapının oluşması beklenir. İstihdam , çalışma hayatına katılan ve hizmet vererek katkı sunan bireyleri ifade eden bir kavramdır. İşsizliği etkilemesi ise çalışan alanlardaki istihdamın azalması ve istihdamı teşvik edecek fırsatlardan uzak olmasıdır.  Her  ne kadar ülkemizde İşkur'un katkılarıyla mesleklere yönelik işbaşı programları ve danışmanlık hizmetleri olsa da alanlardaki istihdam oranlarını artırmaya tek başına yeterli olmamaktadır.

İstihdamı artırmaya yönelik ekonomik ve sosyal yönlü politika ve eylem planlarının detaylı uygulanması gerekir. Genç nüfusun çalışmaması ve çalışacak alanda iş bulamaması, o ülke adına fayda ve kazançların da azalması anlamına gelir. İstihdamı artırıcı politikalardan biri de lise ve üniversite eğitimi sürecinde uzun dönemli staj programlarının teşvik edilmesidir. Ülkemizde bu uygulama, meslek ile teknik liselerde ve bazı üniversitelerde hayata geçmiş olsa da daha çok zorunluluk olarak görülüp iş hayatına katkı sunacak bir program içeriğinden uzaktır. Özellikle iş hayatına atılmaya en yakın dönemi içeren üniversite eğitiminde bölüme dayalı zorunlu stajlar, daha sonra o alanda istihdam edilebilecek bir koşul sunmalıdır.

İstihdam ile ilgili sıkıntılardan biri de alanlara yönelik mezun sayısının artması ve bunun da o alana yönelik istihdam genişliğini sağlayamamasıdır. Bu sorun bilhassa yeni mezunları etkilemekte ve eksik istihdam dediğimiz geçici işlerde çalışma yolunu açmaktadır. Yine kadınların da istihdam oranlarını yükseltecek teşviklerin ilgili bölüm ve meslek alanlarındaki sayısı artırılabilir. İstihdamın, ülkenin ekonomik, sosyal politika ve altyapısına bağlı olarak artırılması için sosyolog, ekonomistlerin ve kurumların iş birliğine ihtiyaç vardır. Tabii ki uygulamaları ve çalışmaları destekleyecek sermaye ve işverenlerin, desteğine göstermesi için de çalışmalar yürütülmelidir.

Türkiye'de İşsizlik

Ülkemizdeki en büyük sosyal ve ekonomik tabanlı sorunların başında işsizlik gelmektedir. Bu durumun sebeplerinden biri olan istihdam açığına yukarıda değinmiştik. Bununla birlikte işsizliğin nedenleri ve sonuçları da ülkemiz nezdinde bakıldığında yeni sorunlara neden olmaktadır. Bir ülkenin işsiz sayısı sadece ekonomik maliyeti olan bir durum değil, sosyal maliyeti de yüksek bir duruma sebebiyet verir. Uzun süren işsizlik sonucunda insanlar bunalım içeresinde faydasız biri olduğu düşüncesine kapılıyor ve can yakıcı sonuçlar görülebiliyor. Türkiye'de işsizlik, ekonomik dalgalanmalar ve istihdamın artırılamamasından  dolayı her yıl artmakta devam ediyor.

TÜİK tarafından açıklanan son veriler de bu duruma işaret ediyor. Verilere göre, işsiz sayısı 608 bin artarak 4 milyon 396 bin rakamına ulaştı. İstihdam oranı ise 527 bin azalarak 28 milyon 343 bin kişi olarak belirlendi. Bu rakamlar, TÜİK tarafından hazırlanmakla birlikte işsizlik tanımını daraltarak servis edilmektedir. Türkiye'de aktif olarak bir kayıtlı olmadan iş arayanlar ve iş aramaktan vazgeçenleri de hesaba kattığımızda işsiz sayısı, açıklandığından daha fazla olabilmektedir. Çalışmasıyla hizmet ve üretim sektörüne yüksek fayda sunacak genç nüfus da işsizler arasındaki yüksek oranı oluşturuyor. Yeni mezun olarak iş hayatına katılmayı amaçlayan bireyler, çoğunlukla deneyim sorunuyla karşılaşıyor. Aynı zamanda kadın istihdamı da belirli alanlarla sınırlı kalmaktadır. Yine akademik hedefleri olan bireylerin, süreci zorlayan alımların düşüklüğü ve akademi alanındaki istihdamın da artırılmaması işsizliği körüklemektedir.

Bütün bu olumsuz durum ve sonuçlara karşı bazı önlemler ve uygulamalar da görülmektedir. Bunlardan biri de İşkur tarafından yürütülen işsizlik maaşı alma uygulamasıdır. Tabii bu teşvik için gerekli şartları da sağlamak lazım. Genel itibariyle ülkelerin bir sorunu olan ve gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkileyen işsizlikle mücadele için kurumların desteğine ve teşviklerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sırtımızdaki Yük: İşsizlik Süreci

İş hayatına katılacak koşulları ve isteği sağladıktan sonra umulan şey, düzenli gelir edinecek bir işin bulunmasıdır. Ne yazık ki gerekli şartlar ve istek bulunmasına rağmen iş arama ve bulma süreci uzamaktadır. İşsizlik süreci, olumsuz düşünceleri ve iş bulamaktan kaynaklı psiko-sosyal sorunları da yaratmaktadır. Maalesef bu sürecin uzaması kişinin çaresiz ve faydasız hissetmesine yol açsa da sürecin verimli geçirilmesi de iş ve sosyal hayatta fayda sağlayacak kazanımları yaratabilir.  Bundan dolayı işsizlik sürecinde iş arayama devam edip ilgili alanlardaki bilgi ve donanımlarınızı gözden geçirebilirsiniz. 

Alanınız ve mesleğinizle ilgili gelişmeleri takip edebilir ve çeşitli eğitimleri araştırabilirsiniz. Ücretsiz uzaktan eğitim seçenekleri araştırmanızda sertifika ve alan açısından faydanıza olacaktır. Online eğitim konusunda ilgili alanınız ve diğer alanlardaki eğitimler için Enstitü sayfası bu süreçte size yarar sağlayacaktır. Sosyal hayata da kapalı olmadan yakın çevrenizle zaman geçirerek aktivitelere katılabilirsiniz. Günümüzde birçok sosyal tabanlı gönüllü faaliyetleri ve çalışmaları olmaktadır. İşsizlik sürecinde de faydanızı sunabileceğiniz çalışmalara katılma düşüncesini değerlendirebilirsiniz. İşsizlik sürecini nasıl verimli geçireceğinizi en iyi sizin bileceğinizi de hesaba alarak zihninizi rahatlatacak fikirleri değerlendirin. Unutmayın ki sıkıntılı bir süreci daha da verimsiz geçirmek, sizin amaçlarınıza ve nihai hedefinize uygun olmayacaktır.

İstihdam işsizlik işsizlik süreci işkur iş arama yeni mezun
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.