AnasayfaBlogİşsizlik Maaşı Alma Şartları
İşten Ayrılma

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

31 Aralık 2019
İşsizlik Maaşı Alma Şartları

Ekonomik ve sosyal bir sorun olan işsizlik, kişinin kendi isteğiyle yahut işten çıkarılmasıyla beraber iş arayışında olup iş bulamaması ile sonuçlanan bir süreci ifade eder. İşsizlik, ülkemizde ve dünyada en temel sosyolojik sorunlardan biridir. İş hayatının kendine has sorunlarından ayrı olarak çalışma hayatına henüz dahil olmamış ya da mevcut iş sorunlarından dolayı ayrılmış bireylerin yaşadığı sıkıntılı bir dönem, elbette ki toplumun başlıca çözmesi gereken sorunlardan biri olmuştur. İşsizliğin nedenlerine dair birçok sorunu sıralamak mümkün olmakla beraber işsizliğin artmasıyla oluşan sorunları da belirtmek gerekmektedir.

Ekonomik sıkıntılar, istihdam edilen alan, mezun sayısının fazlalığı, meslek alanlarının sınırlılığı ve işletme ile işveren etkisi de eklenince sayısı günümüzde oldukça artan işsiz insan grubunu da meydana getirmiştir. Durum böyle olunca işsizliği önlemek ve işsizlikle mücadele için bireylere bazı sınırlı hak ve imkanlar da sağlanmıştır.

Özellikle genç nüfusun hızla arttığı ülkemizde işsizlik, her ülkeye özgü sorunlarıyla beraber gençleri de fazlasıyla etkilemektedir. Genç nüfusun ülkeye katabileceği fayda ve istihdam için, işsizlikle mücadele ve bu süre içinde işsiz kişinin maddi ve manevi kayıp yaşamasını önlemek için kurumlar tarafından teşvik ve hak kapsamında birtakım olanaklar sağlanmıştır. Bu haklara sahip olabilmek için ise birtakım ön koşulların sağlanması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı İçin Şartlar

Sosyal devlet anlayışına göre, toplumu oluşturan bireylerin refah düzeyinin attırılması ,sorunlarına çözümler üretilmesi ve sorunların dillendirilmesi gereklidir. Bireylerin sosyal yönlü sorunları yalnızca bireyin değil, toplumun yarattığı ve sorumluluğunda olan durumlardır. İşsizlik sorunu da toplum ve birey nezdinde ortak problemlere işaret eder.

Her sorunun kökenlerinde bireysel ve sosyal yönlü aşamalar ve sonuçlar vardır. İşsizlik yalnızca birey kaynaklı olarak değil, toplum içinde yaşanan birtakım sıkıntılarının da kaynağı ve sorunudur. İşte bu sorunu toplum içinde ekonomik ve manevi yönde karmaşaya sürüklememek adına çözüm için işsizlik ödeneği-maaşı sağlanmaktadır.

TÜİK verilerine göre işsizlik 4 milyon 650 bin olarak açıklansa da işsiz olup iş aramayan kesim bu veriler içinde yer almamaktadır. Genç işsiz sayısının da artmasıyla beraber işsizlik maaşına talep ve ilgi de artmaktadır.  Bu talebi karşılamak için birtakım ön koşulları sağlamanız gereklidir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu işsizlik maaşı için gerekli koşulları açıklayan temel kanundur.

  • İşsizlik maaşına başvuruda bulunacak kişinin kendi isteği dışında işten ayrılması gereklidir. İstifa durumunda maaş talebinde bulunamazsınız. İşletmenin iflası durumunda ise çalışana yönelik sigorta kapsamında maaş talebinde bulunabiliyorsunuz. 

  • Hizmet akdinin (İşveren ile çalışan arasında yapılan bir sözleşme olup belli ya da belirsiz bir zaman zarfında çalışanın hizmet etmesiyle, işverenin de ücret ödemesini sağlama.) sona ermesinden önce 120 gün hizmet akdine bağlı olma. Bu madde ile ilgili yapılacak düzenlemeyle son 120 gün kesintisiz prim ödenmesi ve çalışılması şartı kaldırılabilecek.

  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 20 ay (600 gün) işsizlik sigortası primi ödemesi gerekmektedir. İşsizlik sigorta priminde işçi, % 1 oranında prim öder. Bu prim ödemelerinin hesabı Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası tarafından belirlenmiştir. İşçi, işveren ve devlet tarafından ödenen sigorta primleri İşsizlik Fonuna aktarılır ve verilecek maaş da bu fondan sağlanır. 

  • İşsizlik maaşı alabilmek için işveren tarafından sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde İşkur hizmet şubelerine şahsen ya da elektronik olarak İşkur adresi üzerinden başvuru yapılması gerekir. Başvurunuzun geçerli olması için İşkur'a kayıtlı olmanız lazım. 30 gün geçmesi durumunda ise başvuruda bulunamazsınız.  İşsizlik maaşını alan sigortalı işsizlere ayrıca danışmanlık ve mesleki eğitim seçenekleri de sağlanarak bu süreçte işe alımı gerçekleştirmeye yönelik hizmetler sunulur.

İşsizlik Sürecini Yönetmek

Hangi nedenlerle işsiz kalırsanız kalın bu süre zarfında yapacaklarınız hem işe alım konusunda hem de kişisel gelişim açısından size katkı sunacak bir dönemi de ifade eder. Bu süreçte işsizlik maaşı alan işsizler de dahil maddi ve manevi olarak yıpranma yaşanabilir. Günümüz şartlarında ekonomik olarak refah seviyesine ulaşabilmek uzun yıllar iş deneyimlerine sahip olmayı gerektiriyor. İşsizlik durumunda yaşanan yıpranma, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılayamamaktan dolayı yaşanmakta ve sürecin uzaması sorumluluk sahibi her bireyi belirsizliğe götürmektedir. Bu belirsizlik ve işsizlik sürecini yönetmek ve daha az olumsuz duygularla atlatmak da pek tabii mümkündür.

İşsizlik sürecini yönetebilmek her zaman kolay olmasa da size katkı sağlayacak bir dönemi de es geçmeniz faydanıza olmayacaktır. Bu süreçte mesleğinizle alakalı sınavlara hazırlanabilir ve alanınızla ilgili mesleki bilgileri edinebileceğiniz kaynakları inceleyebilirsiniz.  İşsizlik sürecinde kendinizden vazgeçmemeli ve kendinizi iyi hissedeceğiniz işlerle uğraşmalısınız. Sosyalleşme faaliyetlerinde maddi açıdan size zarara uğratmayacak yakın çevrenizle iletişim hâlinde olmanız yalnız hissetmemenize de yarayacaktır.  İşsizliği verimli bir süreç olarak değerlendirmek için alanınızla ilgili eğitimleri de alabileceğiniz olanaklara sahipsiniz.

Günümüzün teknolojik gelişmeleri bilgiyi kısa sürede edinebileceğiniz imkanları sağlamıştır. Bu bilgileri elde etmek için ise kendinizi hazır ve rahat hissetmeniz gerekiyor. Unutmayın ki iş hayatında kendinizle ve mesleğinizle ilgilenecek ve bilgi edinebileceğiniz vakit bolluğunu her zaman bulmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla böyle görmenizi engelleyecek bir durum ve hissiyat yaşatsa da işsizlik , bazı fırsatları da beraberinde getirebilir.

Zamanınızı iyi değerlendirecek ve size katkı sunarak mesleki gelişmenize olanak yaratan eğitim olanaklarını ve kurslarını araştırabilirsiniz. Maddi açıdan kâr sağlayarak doğru ve kaliteli bir eğitim sunan kursları da araştırabilir ve kendinizi geliştirebileceğiniz, size genel kültür ve hatta yeni iş olanakları yaratabilecek farklı alanlarla ilgili eğitimler de alabilirsiniz. Sertifika edinmenizi sağlayarak Cv'nizde yazabileceğiniz online eğitim seçenekleri için Enstitü sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Online eğitim seçenekleri, hem alanınızla ilgili bilgileri tazelemenize yararlı hem de yeni gelişmeleri ve fikirleri edinebileceğiniz içeriklere sahiptir. Ayrıca kişisel olarak ilgilendiğiniz ve bilgi edinmek istediğiniz farklı alanlarla ilgili eğitimleri de alabileceğiniz,  maddi açıdan da size kâr sağlayacak imkanları sunmaktadır. Bütün bu imkan ve olanaklar bir yana işsizlik sürecini verimli kılacak baş faktör, sizin kendinizi iyi ve hazır hissetmenizdir. Zor ve sancılı bir süreci yönetmek kolay gözükmese de kendinizden ve ideallerinizden vazgeçmek de yaşamanızı zorlaştırarak sizi bu hayatta faydasız biri gibi hissetmenize yol açacaktır. İşe alınma sürecinden önce işsizlik dönemini verimli kılacak ve sizi meşgul edecek faaliyetlerde bulunmanız rahat ve güçlü bir şekilde bu süreci de atlatmanıza en büyük faydayı sunacaktır.

işsizlik işsizlik maaşı işsizlik maaşı alma şartları
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İletişim Beceri İster
İletişim

İletişim Beceri İster

27 Nisan 2019
İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?
İşten Ayrılma

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

21 Eylül 2021
İşsizlik Sarmış Dört Bir Yanımı
İşten Çıkarılma

İşsizlik Sarmış Dört Bir Yanımı

05 Temmuz 2019
İçimizi Ürperten Kelime: İşsizlik
İş Hayatı

İçimizi Ürperten Kelime: İşsizlik

26 Haziran 2019