AnasayfaBlogİşsizlik Maaşı Alma Şartları
İşten Ayrılma

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

31 Aralık 2019
Bir kişi küçük altın paraları dikkatlice üst üste diziyor. Her bir madeni para dikkatlice yığının üzerine yerleştirilirken, kişi madeni paraların düzgün bir şekilde istiflendiğinden emin olmak için konsantre olmuş gibi görünüyor. Sikkelerin altın sikkeler olduğu ve bazılarının farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Kişi madeni paraları yerleştirmek için ellerini kullanıyor, parmakları her birini özenle alıp yığının üzerine yerleştiriyor. Bozuk para yığını ahşap bir masanın üzerinde duruyor, pencereden gelen ışık bozuk paraların yansımasını yakalıyor. Sahne son derece ayrıntılı, mükemmel bir bozuk para yığını oluştururken kişinin yüzü konsantrasyonla dolu.
İşsizlik Maaşı Alabilme KoşullarıNedir?Bu Şartı Kimler Sağlar?
İşten kendi isteği dışında çıkmış olmaKişinin istifa etmemesi, işletmenin iflası durumunda veya işten çıkarılması gereklidir.İşten çıkartılmış olan bireyler bu kapsama girer.
Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmaİşçinin işsizlik sigorta primine katkıda bulunmuş olması gerekir. Sürekli ve düzenli çalışanlar bu şartı sağlar.
Sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruİşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapılmalıdır.İşten çıkarıldıktan sonra hemen başvuruda bulunanlar bu duruma girer.
İşkur'a kayıtlı olmaBaşvuru için gereken şartlardan biri İşkur'a kayıt olmaktır. İşçiler ve iş arayanlar genel olarak bu şartı sağlar.
İşsizlik maaşı alınırken danışmanlık ve mesleki eğitim seçeneklerinin olmasıİşsizlik maaşı alan bireylerin işe alınmasını hızlandırmak adına sunulan hizmetlerdir.İşsizlik maaşı alanlar genelde bu hizmetlere talep gösterir.
Hizmet akdinin sona ermesinden önce 120 gün hizmet akdine bağlı olmaKişinin işsizlik maaşına hak kazanabilmesi için gereken bir ödeme adedi şartıdır.Sürekli ve düzenli çalışanlar genellikle bu şartı karşılar.
İşsizlik sürecinde mesleğini geliştirecek aktivitelere katılmaİşsizlik sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesidir.Kariyerine yönelik çalışmalar yapmayı planlayan işsizler bu duruma girer.
Ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamakİşsizlik durumunda yaşanan maddi manevi yıpranmayı önleme sürecidir.İşsizlik durumunda olan her birey bu duruma girer.
Sürekli prim ödemeİşsizlik maaşı alabilme için işçinin sürekli prim ödemesi gerekliliği.Sürekli ve düzenli prim ödeyen işçiler bu şartı sağlar.
Sosyal devlet anlayışıToplumun refah seviyesini artırmak ve sorunlarına çözüm üretmek.Devletler bu şartı sağlar ve bu anlayışa uygun yönetim gösterir.

Ekonomik ve sosyal bir sorun olan işsizlik, kişinin kendi isteğiyle yahut işten çıkarılmasıyla beraber iş arayışında olup iş bulamaması ile sonuçlanan bir süreci ifade eder. İşsizlik, ülkemizde ve dünyada en temel sosyolojik sorunlardan biridir. İş hayatının kendine has sorunlarından ayrı olarak çalışma hayatına henüz dahil olmamış ya da mevcut iş sorunlarından dolayı ayrılmış bireylerin yaşadığı sıkıntılı bir dönem, elbette ki toplumun başlıca çözmesi gereken sorunlardan biri olmuştur. İşsizliğin nedenlerine dair birçok sorunu sıralamak mümkün olmakla beraber işsizliğin artmasıyla oluşan sorunları da belirtmek gerekmektedir.

Ekonomik sıkıntılar, istihdam edilen alan, mezun sayısının fazlalığı, meslek alanlarının sınırlılığı ve işletme ile işveren etkisi de eklenince sayısı günümüzde oldukça artan işsiz insan grubunu da meydana getirmiştir. Durum böyle olunca işsizliği önlemek ve işsizlikle mücadele için bireylere bazı sınırlı hak ve imkanlar da sağlanmıştır.

Özellikle genç nüfusun hızla arttığı ülkemizde işsizlik, her ülkeye özgü sorunlarıyla beraber gençleri de fazlasıyla etkilemektedir. Genç nüfusun ülkeye katabileceği fayda ve istihdam için, işsizlikle mücadele ve bu süre içinde işsiz kişinin maddi ve manevi kayıp yaşamasını önlemek için kurumlar tarafından teşvik ve hak kapsamında birtakım olanaklar sağlanmıştır. Bu haklara sahip olabilmek için ise birtakım ön koşulların sağlanması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı İçin Şartlar

Sosyal devlet anlayışına göre, toplumu oluşturan bireylerin refah düzeyinin attırılması ,sorunlarına çözümler üretilmesi ve sorunların dillendirilmesi gereklidir. Bireylerin sosyal yönlü sorunları yalnızca bireyin değil, toplumun yarattığı ve sorumluluğunda olan durumlardır. İşsizlik sorunu da toplum ve birey nezdinde ortak problemlere işaret eder.

Her sorunun kökenlerinde bireysel ve sosyal yönlü aşamalar ve sonuçlar vardır. İşsizlik yalnızca birey kaynaklı olarak değil, toplum içinde yaşanan birtakım sıkıntılarının da kaynağı ve sorunudur. İşte bu sorunu toplum içinde ekonomik ve manevi yönde karmaşaya sürüklememek adına çözüm için işsizlik ödeneği-maaşı sağlanmaktadır.

TÜİK verilerine göre işsizlik 4 milyon 650 bin olarak açıklansa da işsiz olup iş aramayan kesim bu veriler içinde yer almamaktadır. Genç işsiz sayısının da artmasıyla beraber işsizlik maaşına talep ve ilgi de artmaktadır.  Bu talebi karşılamak için birtakım ön koşulları sağlamanız gereklidir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu işsizlik maaşı için gerekli koşulları açıklayan temel kanundur.

  • İşsizlik maaşına başvuruda bulunacak kişinin kendi isteği dışında işten ayrılması gereklidir. İstifa durumunda maaş talebinde bulunamazsınız. İşletmenin iflası durumunda ise çalışana yönelik sigorta kapsamında maaş talebinde bulunabiliyorsunuz. 

  • Hizmet akdinin (İşveren ile çalışan arasında yapılan bir sözleşme olup belli ya da belirsiz bir zaman zarfında çalışanın hizmet etmesiyle, işverenin de ücret ödemesini sağlama.) sona ermesinden önce 120 gün hizmet akdine bağlı olma. Bu madde ile ilgili yapılacak düzenlemeyle son 120 gün kesintisiz prim ödenmesi ve çalışılması şartı kaldırılabilecek.

  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 20 ay (600 gün) işsizlik sigortası primi ödemesi gerekmektedir. İşsizlik sigorta priminde işçi, % 1 oranında prim öder. Bu prim ödemelerinin hesabı Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası tarafından belirlenmiştir. İşçi, işveren ve devlet tarafından ödenen sigorta primleri İşsizlik Fonuna aktarılır ve verilecek maaş da bu fondan sağlanır. 

  • İşsizlik maaşı alabilmek için işveren tarafından sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde İşkur hizmet şubelerine şahsen ya da elektronik olarak İşkur adresi üzerinden başvuru yapılması gerekir. Başvurunuzun geçerli olması için İşkur'a kayıtlı olmanız lazım. 30 gün geçmesi durumunda ise başvuruda bulunamazsınız.  İşsizlik maaşını alan sigortalı işsizlere ayrıca danışmanlık ve mesleki eğitim seçenekleri de sağlanarak bu süreçte işe alımı gerçekleştirmeye yönelik hizmetler sunulur.

İşsizlik Sürecini Yönetmek

Hangi nedenlerle işsiz kalırsanız kalın bu süre zarfında yapacaklarınız hem işe alım konusunda hem de kişisel gelişim açısından size katkı sunacak bir dönemi de ifade eder. Bu süreçte işsizlik maaşı alan işsizler de dahil maddi ve manevi olarak yıpranma yaşanabilir. Günümüz şartlarında ekonomik olarak refah seviyesine ulaşabilmek uzun yıllar iş deneyimlerine sahip olmayı gerektiriyor. İşsizlik durumunda yaşanan yıpranma, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılayamamaktan dolayı yaşanmakta ve sürecin uzaması sorumluluk sahibi her bireyi belirsizliğe götürmektedir. Bu belirsizlik ve işsizlik sürecini yönetmek ve daha az olumsuz duygularla atlatmak da pek tabii mümkündür.

İşsizlik sürecini yönetebilmek her zaman kolay olmasa da size katkı sağlayacak bir dönemi de es geçmeniz faydanıza olmayacaktır. Bu süreçte mesleğinizle alakalı sınavlara hazırlanabilir ve alanınızla ilgili mesleki bilgileri edinebileceğiniz kaynakları inceleyebilirsiniz.  İşsizlik sürecinde kendinizden vazgeçmemeli ve kendinizi iyi hissedeceğiniz işlerle uğraşmalısınız. Sosyalleşme faaliyetlerinde maddi açıdan size zarara uğratmayacak yakın çevrenizle iletişim hâlinde olmanız yalnız hissetmemenize de yarayacaktır.  İşsizliği verimli bir süreç olarak değerlendirmek için alanınızla ilgili eğitimleri de alabileceğiniz olanaklara sahipsiniz.

Günümüzün teknolojik gelişmeleri bilgiyi kısa sürede edinebileceğiniz imkanları sağlamıştır. Bu bilgileri elde etmek için ise kendinizi hazır ve rahat hissetmeniz gerekiyor. Unutmayın ki iş hayatında kendinizle ve mesleğinizle ilgilenecek ve bilgi edinebileceğiniz vakit bolluğunu her zaman bulmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla böyle görmenizi engelleyecek bir durum ve hissiyat yaşatsa da işsizlik , bazı fırsatları da beraberinde getirebilir.

Zamanınızı iyi değerlendirecek ve size katkı sunarak mesleki gelişmenize olanak yaratan eğitim olanaklarını ve kurslarını araştırabilirsiniz. Maddi açıdan kâr sağlayarak doğru ve kaliteli bir eğitim sunan kursları da araştırabilir ve kendinizi geliştirebileceğiniz, size genel kültür ve hatta yeni iş olanakları yaratabilecek farklı alanlarla ilgili eğitimler de alabilirsiniz. Sertifika edinmenizi sağlayarak Cv'nizde yazabileceğiniz online eğitim seçenekleri için Enstitü sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Online eğitim seçenekleri, hem alanınızla ilgili bilgileri tazelemenize yararlı hem de yeni gelişmeleri ve fikirleri edinebileceğiniz içeriklere sahiptir. Ayrıca kişisel olarak ilgilendiğiniz ve bilgi edinmek istediğiniz farklı alanlarla ilgili eğitimleri de alabileceğiniz,  maddi açıdan da size kâr sağlayacak imkanları sunmaktadır. Bütün bu imkan ve olanaklar bir yana işsizlik sürecini verimli kılacak baş faktör, sizin kendinizi iyi ve hazır hissetmenizdir. Zor ve sancılı bir süreci yönetmek kolay gözükmese de kendinizden ve ideallerinizden vazgeçmek de yaşamanızı zorlaştırarak sizi bu hayatta faydasız biri gibi hissetmenize yol açacaktır. İşe alınma sürecinden önce işsizlik dönemini verimli kılacak ve sizi meşgul edecek faaliyetlerde bulunmanız rahat ve güçlü bir şekilde bu süreci de atlatmanıza en büyük faydayı sunacaktır.

İşten kendi isteği dışında çıkmış olma, Kişinin istifa etmemesi, işletmenin iflası durumunda veya işten çıkarılması gereklidir, İşten çıkartılmış olan bireyler bu kapsama girer, Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olma, İşçinin işsizlik sigorta primine katkıda bulunmuş olması gerekir,  Sürekli ve düzenli çalışanlar bu şartı sağlar, Sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru, İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapılmalıdır, İşten çıkarıldıktan sonra hemen başvuruda bulunanlar bu duruma girer , İşkur'a kayıtlı olma, Başvuru için gereken şartlardan biri İşkur'a kayıt olmaktır,  İşçiler ve iş arayanlar genel olarak bu şartı sağlar, İşsizlik maaşı alınırken danışmanlık ve mesleki eğitim seçeneklerinin olması, İşsizlik maaşı alan bireylerin işe alınmasını hızlandırmak adına sunulan hizmetlerdir, İşsizlik maaşı alanlar genelde bu hizmetlere talep gösterir, Hizmet akdinin sona ermesinden önce 120 gün hizmet akdine bağlı olma, Kişinin işsizlik maaşına hak kazanabilmesi için gereken bir ödeme adedi şartıdır, Sürekli ve düzenli çalışanlar genellikle bu şartı karşılar, İşsizlik sürecinde mesleğini geliştirecek aktivitelere katılma, İşsizlik sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesidir, Kariyerine yönelik çalışmalar yapmayı planlayan işsizler bu duruma girer , Ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamak, İşsizlik durumunda yaşanan maddi manevi yıpranmayı önleme sürecidir, İşsizlik durumunda olan her birey bu duruma girer , Sürekli prim ödeme, İşsizlik maaşı alabilme için işçinin sürekli prim ödemesi gerekliliği, Sürekli ve düzenli prim ödeyen işçiler bu şartı sağlar, Sosyal devlet anlayışı, Toplumun refah seviyesini artırmak ve sorunlarına çözüm üretmek, Devletler bu şartı sağlar ve bu anlayışa uygun yönetim gösterir
işsizlik işsizlik maaşı işsizlik maaşı alma şartları
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü beyaz bir kutunun önünde duran iki kişiyi gösteriyor. Adam takım elbise giymiş, kravat takmış ve elinde bir yığın kağıt tutuyor. Kravatına yakından bakıldığında mavi ve beyaz çizgilerden oluşan bir desen görülüyor. Arkada, kutunun üst kısmını tutan bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü görülüyor. Kutunun daha ayrıntılı bir görüntüsü, ortasında beyaz bir arka plana sahip bulanık bir kare ortaya çıkarıyor. Bilgisayar ekranının önünde oturan kişinin beyaz bir ceket giydiği görülüyor.
İşten Ayrılma

İşsizlik Türleri ve Sebepleri

05 Eylül 2019
Bir grup insan uzun bir direğe monte edilmiş sarı bir trafik lambasının etrafında toplanmıştır. Işık kırmızı, sarı ve yeşil sinyallerle aydınlatılıyor. Ön planda, yeşil ve mavi arka planı olan ve üzerinde rakamlar bulunan bir tabela var. İşaretin solunda beyaz zemin üzerine kırmızı bir yazı bulunmaktadır. Sağda ise üzerinde adres ve rakamlar olan başka bir işaret var. Görüntünün ortasında mavi bir nesnenin yakın çekimi ve beyaz arka planlı mavi bir elbise var. Resmin sağ kenarında mavi bir nesnenin yakın çekimi var. Arka planda iki sokak tabelası ile sarı bir sokak lambası var. Bu görüntü işlek bir sokak köşesinden bir sahne yakalıyor.
İşe Alım

İstihdam ve İşsizlik İlişkisi

29 Ocak 2020
Bir kişi küçük altın paraları dikkatlice üst üste diziyor. Her bir madeni para dikkatlice yığının üzerine yerleştirilirken, kişi madeni paraların düzgün bir şekilde istiflendiğinden emin olmak için konsantre olmuş gibi görünüyor. Sikkelerin altın sikkeler olduğu ve bazılarının farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Kişi madeni paraları yerleştirmek için ellerini kullanıyor, parmakları her birini özenle alıp yığının üzerine yerleştiriyor. Bozuk para yığını ahşap bir masanın üzerinde duruyor, pencereden gelen ışık bozuk paraların yansımasını yakalıyor. Sahne son derece ayrıntılı, mükemmel bir bozuk para yığını oluştururken kişinin yüzü konsantrasyonla dolu.
İşten Ayrılma

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

31 Aralık 2019
Bu görüntü Sosyal Güvenlik üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Bir kişi elinde bir tablet tutarken görülüyor ve cihazın yakın çekimi görülebiliyor. Ekranda, muhtemelen interaktif bir öğrenme modülü olan Sosyal Güvenlik kursuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kurs, Sosyal Güvenlik ile ilgili olarak yardım almaya uygunluk, yardım başvurusunda bulunma ve Sosyal Güvenlik tarihini anlama gibi önemli konuları kapsamaktadır. Kurs, kullanıcılarına Sosyal Güvenlik sistemi ve bu sistemden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu kursa katılarak sistemi daha iyi anlayabilir ve kendi yararlarına nasıl kullanabileceklerini öğrenebilirler. Bu online kurs, Sosyal Güvenlik hakkında bilgi edinmenin kolay bir yolunu sunarak kullanıcıların bu önemli kaynaktan en iyi şekilde yararlanmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri edinmelerine yardımcı olmaktadır.
5
(11)

Sosyal Güvenlik Eğitimi

7 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Bu görüntü stres yönetimi üzerine çevrimiçi bir kursa ait. Bir yığın siyah beyaz tabelanın önünde gülümseyen bir kadın. Kadın bir kolye takıyor ve görüntüde ağzının yakın çekimi yer alıyor. Ayrıca bazı beyaz metinlerin yakın çekimi de var. Arka plandaki işaretler bunun stresle başa çıkma konusunda bir online kurs olduğunu düşündürüyor. Kadının ifadesi ve tabelalardaki metin, bunun insanların stresi azaltmayı ve daha mutlu olmayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir kurs olduğunu ima ediyor. Bu kurs muhtemelen stresle sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılacağı ve yaşamda daha fazla denge yaratılacağı konusunda ipuçları ve stratejiler sağlayacaktır. İşaretler ayrıca kursun insanların strese karşı daha dirençli olmalarına ve daha olumlu bir bakış açısı oluşturmalarına yardımcı olacağını göstermektedir. Bu online kurs, insanların stresi nasıl azaltacaklarını ve genel sağlık durumlarını nasıl iyileştireceklerini öğrenmeleri için mükemmel bir yol gibi görünüyor.
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat