AnasayfaBlogİş Hayatında Kadının Var Olma Çabası
İş Hayatında Kadınlar

İş Hayatında Kadının Var Olma Çabası

28 Haziran 2019
Bu resimde bir fotoğraf için poz veren bir grup kadın görülüyor. Ortadaki kadın kollarını kavuşturmuş, sağındaki kadın ise elinde bir dosya tutuyor. Arkadaki kadın siyah bir takım elbise giyiyor ve öndeki kadın da bir takım elbise giyiyor. Arkadaki kadın da kolunu uzatıyor ve sağ alt köşede kırmızı bir sandalyenin yakın çekimi görülüyor. Kadın grubu yarım daire şeklinde duruyor ve her kadının kendine özgü bir ifadesi var. Görüntü, her bir kadının yüzündeki detayların ve duyguların görülmesini sağlayan yakın bir açıdan çekilmiştir. Görüntüdeki renkler sessiz ve nötr, kırmızı sandalye ise parlak bir kontrast noktası.
DönemlerKadının DurumuZorluklar
İlkel Kabile HayatıAileden sorumlu, soyu devam ettiren.Özgürlüklerin sınırlı olması.
Ataerkil Sistem DönemiEkonomi ve siyasette erkeklerden daha az katılım.Yetersiz eğitim, iş yerinde yaşanan sorunlar, anne olmak.
Modern ZamanlarEv ve aile ile birlikte iş hayatında da yer alması beklenir.Dengeli bir hayat sürdürme, çocuklar ve eş arasında denge kurma.
İş HayatıEşit haklara sahip olmayan ve cinsiyet ayrımına maruz kalan birey.İş hayatında eşitsizlik, cinsiyetçi yaklaşım, takdir edilmeme.
Toplum BeklentisiEv işleri, çocuk bakımı ve eşini mutlu etmekle sorumlu.Kişisel gelişim ve kariyer yapma fırsatı bulamama.
EğitimEğitim seviyesi yetersiz kalabilir.Kırsal kesimlerde eğitim fırsatlarından yoksun olma.
Siyasi KatılımErkeklerden daha düşük katılım oranı.Ayrımcılık, cinsiyetçi yaklaşımlar.
Evlenme ve Çocuk Sahibi OlmaToplum tarafından zorunlu kılınmış birey.Erken yaşta evlilik, istenmeyen hamilelikler.
Ekonomik BağımsızlıkEkonomik açıdan bağımsız olmak için çaba gösterir.Cinsiyet ayrımcılığı, düşük ücretler.
Gelişmiş Ülkelerde KadınGelişmiş ülkelerde daha fazla hak ve eşitliğe sahip.Yine de bazı alanlarda eşitsizlik.

İnsan soyunun evrimsel gelişim tarihine baktığımızda kabile hayatında anaerkil sistemin baskın olduğu görülür. İlkel kabile hayatında kadın aileden sorumlu ve soyu devam ettiren en güçlü kişi örneği ile karşımıza çıkar. Kabileler arası güç - iktidar savaşlarının başladığı dönemle birlikte de ataerkil sistemin daha baskın hâle geldiğini görebiliriz.

Ataerkil anlayışın yönetimde olduğu bu dönemde kadınların ekonomi veya siyaset gibi alanlarda erkeklere oranla daha az katılım sağladığını görmekteyiz. Bunun nedenleri arasında yetersiz eğitim, iş yerinde yaşanan sorunlar ve anne olmak gibi konuları sayabiliriz. Ne yazık ki iş hayatında kadın ve anne olmak zordur.

İş Hayatında Kadın Olmanın Zorluğu

İş hayatında kadın çalışanların yaşadığı sıkıntılar günümüzün büyük sorunlarından biri hâline gelmiştir. Bu durum yüz binlerce yıllık insanlık tarihi ile karşılaştırıldığında büyük bir ironi yaratmaktadır. Bugün toplumun bir kadından beklentisi yemek yapmak, evi temizlemek, mutlaka evlenmek, çocuk yapmak ve bakmak, kocasını mutlu etmek veya kocasının kazancı ile yetinebilmek.

Bu listeyi çok daha uzatılabilir. Aynı şekilde toplumun erkekten beklentisi de çalışıp para kazanmak, askerlik yapmak ve evlenmek. Bu anlayışla birlikte kadının iş hayatına girmesi daha da zorlaşmak. İş hayatında kadın olmanın ağırlığı fark edilmeli.
TÜİK verilerine baktığımızda ülke geneli erkek çalışan nüfus oranı %65,8 iken bu oran kadın çalışanlarda %29,3. Bununla beraber büyük şehirlerde yaşayan kadınların iş hayatına katılım oranı da küçük şehirlerde yaşayan kadınlara göre daha fazla.

İş Hayatında Kadın Erkek Cinsiyet Ayrımcılığı

İş hayatında kadınlar erkeklere göre katılım oranında daha az. Bu oranın daha düşük olmasının en önemli sebeplerinden birisi geleneksel düşünce yapısı. "Erkek çalışır, kadın evde kalır" zihniyeti ile hareket eden bireyler iş yerinde mobbing, taciz ve iş kollarına göre cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunları daha da arttırmaktadır. 

Örneğin, bir erkeğin okul servisi şoförlüğü yapması normal karşılanırken bir kadının bu işi yapması anormal karşılanmakta. Şoförlük mesleği erkeklere ait bir olgu gibi benimsenmiş. Burada mesleği icra etmek için erkek olma ön koşulu toplum bilinçaltına yerleşmiştir. Bir okulun servis şoförlüğü için kadın ve erkek bireylerin başvurusu değerlendirilirken güvenilir yada iyi şoför olma kabiliyetinden ziyade öncelik cinsiyete verilmektedir.

Ayrımcılığa Yaşanmış Bir Örnek

Daha farklı bir sektörde yaşadığım örnek üzerinde incelersek yine aynı algıyı görmek mümkün. Yeni mezun bir genç kadın olarak bilgisayar teknisyenliği pozisyonu için başvuruda bulunduğum firmanın insan kaynakları personeli ile yaptığım mülakat sadece 5 dakika sürdü. Önceden gönderdiğim özgeçmişimi inceleyerek beni görüşmeye çağıran insan kaynakları uzmanı karşısında genç bir kadın gördüğü için şaşkınlık taşıyan yüz ifadesini gizlemekte bir an zorluk yaşadı.

Kişisel bilgilerimi teyit ettikten sonra "Biz aslında erkek teknisyen arıyoruz ama değerlendirdikten sonra size dönüş yaparız" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bu iki farklı örnekte yaşanan sorunları ele aldığımızda ortak bir sonuç elde ediyoruz. İşin cinsiyete ait olması fikri.

İş Hayatında Kadın İstihdamı

Bugün bir çok firma öncülüğünde kadın istihdam projeleri yürütülmekte. Özellikle anne olup iş bulma konusunda sıkıntı çeken kadınlar için sosyal sorumluluk projeleri de var. Bunun en güzel örneği, Türkiye'nin önde gelen boya firmalarından birinin başlattığı "

Genelde bu tip projeler kapsamında çok iyi sonuçlar alınmakta. Fakat tek çözüm bu projeler değil. Asıl çözümlerden biri iş hayatında kadın çalışmasının normalleşmesi. Bunun için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında geleneksel bağnazlıktan kurtulduğumuz anda kadınlar iş hayatında var olmaya çalışma ve beraberinde getirdiği sorunlardan da kurtulmuş olacak.

İş Hayatındaki Kadınların Oranı Nedir?

TÜİK verilerine baktığımızda ülke geneli erkek çalışan nüfus oranı %65,8 iken bu oran kadın çalışanlarda %29,3. Bununla beraber büyük şehirlerde yaşayan kadınların iş hayatına katılım oranı da küçük şehirlerde yaşayan kadınlara göre daha fazla.

İş Hayatında Kadınların Az Olmasının Sebebi Nedir?

Bu oranın daha düşük olmasının en önemli sebeplerinden birisi geleneksel düşünce yapısı. "Erkek çalışır, kadın evde kalır" zihniyeti ile hareket eden bireyler iş yerinde mobbing, taciz ve iş kollarına göre cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunları daha da arttırmaktadır. 

İş Hayatında Kadın Olmak Neden Zordur?

Bugün toplumun bir kadından beklentisi yemek yapmak, evi temizlemek, mutlaka evlenmek, çocuk yapmak ve bakmak, kocasını mutlu etmek veya kocasının kazancı ile yetinebilmek. Bu anlayışla birlikte kadının iş hayatına girmesi daha da zorlaşmak.

Yazar: Derya Uşma

İlkel Kabile Hayatı, Aileden sorumlu, soyu devam ettiren, Özgürlüklerin sınırlı olması, Ataerkil Sistem Dönemi, Ekonomi ve siyasette erkeklerden daha az katılım, Yetersiz eğitim, iş yerinde yaşanan sorunlar, anne olmak, Modern Zamanlar, Ev ve aile ile birlikte iş hayatında da yer alması beklenir, Dengeli bir hayat sürdürme, çocuklar ve eş arasında denge kurma, İş Hayatı, Eşit haklara sahip olmayan ve cinsiyet ayrımına maruz kalan birey, İş hayatında eşitsizlik, cinsiyetçi yaklaşım, takdir edilmeme, Toplum Beklentisi, Ev işleri, çocuk bakımı ve eşini mutlu etmekle sorumlu, Kişisel gelişim ve kariyer yapma fırsatı bulamama, Eğitim, Eğitim seviyesi yetersiz kalabilir, Kırsal kesimlerde eğitim fırsatlarından yoksun olma, Siyasi Katılım, Erkeklerden daha düşük katılım oranı, Ayrımcılık, cinsiyetçi yaklaşımlar, Evlenme ve Çocuk Sahibi Olma, Toplum tarafından zorunlu kılınmış birey, Erken yaşta evlilik, istenmeyen hamilelikler, Ekonomik Bağımsızlık, Ekonomik açıdan bağımsız olmak için çaba gösterir, Cinsiyet ayrımcılığı, düşük ücretler, Gelişmiş Ülkelerde Kadın, Gelişmiş ülkelerde daha fazla hak ve eşitliğe sahip, Yine de bazı alanlarda eşitsizlik
İş Hayatında Kadının Var Olma Çabasıcinsiyet iş hayatında kadın kadınkadın erkek kadın istihdamı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, baret ve kask takmış, dikkatle bilgisayar ekranına bakan bir kadın mühendisi gösteriyor. Gri ve mavi bir ceket giymektedir ve bilgisayar ekranında detaylı bir tasarım görüntülenmektedir. Sağında bir adam bir plan üzerinde çalışıyor, solunda ise bir insanın kulağına benzeyen bir şey yakından görülüyor. Arka planda mavi ve gri plastik bir türbin görülüyor. Kadın profesyonel bir ortamda, yüzünde odaklanmış ve kararlı bir ifade var. Konsantrasyonu hissediliyor ve duruşu işine derinden bağlı olduğunu gösteriyor.
İş Hayatında Kadınlar

İş Hayatında Kadın Olmak

27 Mart 2019
Koruyucu gözlük ve eldiven takmış bir kadın bulanık bir kutunun önünde durmakta ve eldivenli ellerinde bir paspas tutmaktadır. Kırmızı ve mavi bir ceket giymektedir ve gözleri koruyucu gözlüklerinin ardından görülebilmektedir. Eldivenli eli paspası sıkıca kavrıyor ve eldiveninin yakın çekimi görülebiliyor. Arka plandaki kutu bulanık ve odak dışı görünüyor. Kadının yüzünde sanki her işin üstesinden gelmeye hazırmış gibi kararlı bir ifade var.
İş Hayatında Kadınlar

Kadının İş Yaşamındaki Rolü

29 Ekim 2018
Bir kişi cam bir merdivenden yukarı doğru yürüyor, gölgesi merdivenlere vuruyor. Ayakları görünüyor, her adım özenle atılmış. Merdivenler metalden yapılmıştır ve bir tarafında beyaz bir korkuluk vardır. Merdivenin tepesinde, çerçevede bulanık bir figürün yer aldığı bir pencere görülebiliyor. Korkuluklara yakından bakıldığında, yapımındaki karmaşık ayrıntılar ortaya çıkıyor. Arka planda, ekranının renkleri bulanıklaşmış bir bilgisayar ekranı görülebiliyor. Üst köşede beyaz bir ışık görülüyor, parlak ışınları karanlığın içinden parlıyor. Merdivenin dibinde, camın üzerinde gölgeleri yayılan küçük bir kedi figürü görülebiliyor.
İş Hayatında Kadınlar

İş Hayatındaki Kadınların Görünmez Engeli

10 Ekim 2019
Bu resim bir masanın etrafında oturan bir grup insanı gösteriyor. Ön planda her ikisi de gülümseyen iki kişi var. Biri ellerini birleştirmiş bir kadın, diğeri ise bir erkek. Arka planda, yakın planda yüzüyle gülümseyen başka bir kadın var. Masanın ortasında, yakın planda beyaz bir kupa var. Ayrıca köşede bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü var. Görüntüdeki tüm insanlar rahat giyinmiş ve rahat ve mutlu görünüyorlar. Atmosfer samimi ve davetkâr.
İş Hayatında Kadınlar

Kadının İş Hayatında Var Olması

07 Ocak 2019
Bir kadın kara tahtanın önünde duruyor. Kollarını kavuşturmuş ve yüzünde şaşırtıcı derecede sıcak bir gülümseme var. Uzun, siyah saçları arkaya toplanmış ve üzerinde rahat, açık renkli bir gömlek var. Kara tahtanın üzerinde beyaz bir metin ve farklı renklerde birkaç şekil ve diyagram yazılı. Kadın kendinden emin ve memnun görünüyor, önündeki tahtada yazılı olan bilgileri bir an için kavrıyor. Görüntü kara tahtanın yakın çekimidir ve metnin ve diyagramların karmaşık ayrıntılarını göstermektedir. Kadının varlığıyla çerçevelenen genel kompozisyon, çevreye benzersiz bir bakış açısı sağlıyor.
4.9
(33)

Mobbing Eğitimi

15 Konu5 Saat
Uzun dalgalı siyah saçlı genç bir kadın beyaz bir arka plan üzerinde duruyor. Üzerinde ince siyah beyaz çizgili bir gömlek ve mavi bir kot pantolon var. Ellerini kalçalarına koymuş, kendinden emin ve kararlı bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor. Gözlerinin kenarları kırışan sıcak bir gülümsemesi var. Saçları geriye doğru toplanmış ve birkaç tutam yüzünü çerçeveliyor. Duruşu rahat ama kendinden emin, güçlü ve bağımsız bir varlık sergiliyor.Dr. Burcu Yiğit
910411
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
1040411
Dokunmatik ekrana dokunan bir parmağın yakın çekimi, parmak ekrana hassas bir şekilde dokunuyor. Kişinin eli görülebiliyor ve hafifçe bronzlaşmış. Ekran mavi beyaz bir tasarımla aydınlatılmış, üzerinde bir logo, bir dolar işareti, bir kilit ve bir anahtar deliği ve bir kurdeleyle sarılmış bir kağıt var. Arka plan farklı renk ve şekillere sahip bir grafiktir ve genel görüntü teknoloji tabanlı bir tasarıma sahiptir. Ekranda bir metin de görülebilmektedir. Görüntü çok ayrıntılıdır ve dokunmatik ekranla etkileşime giren bir kişinin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1112411