AnasayfaBlogToplumsal Cinsiyet Rolleri
Nedir?

Toplumsal Cinsiyet Rolleri

08 Haziran 2021
Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun cinsiyeti algılayış şekline göre oluşturduğu ve bireyler için belirli özellikler atfettikleri rollerdir. Cinsiyete ilişkin tutum ve davranışlar, rollerin oluşumlarını belirler. Bu roller kişilere cinsiyetlerinden ya da cinsel yönelimlerinden dolayı belli başlı sorumluluklar yükler. Bahsedilen sorumluluklara örnek vermek gerekirse kadın çocuk doğurmalı, ailesine bakmalı, şefkatli ve sevecen olup eşini desteklemelidir. Erkekse, çalışıp para kazanmalı, evin geçinimini sağlamalı, güçlü olmalı ve ağlamamalıdır. Çünkü ağlamak kadın için duygusallık, şefkat göstergesiyken, erkek için güçsüzlük olarak yorumlanır.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nelerdir?

Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun belirli bir cinsiyetten nasıl giyinmesi gerektiğine, konuştuklarının topluma göre uygunluğuna, hangi meslek gruplarının kendi cinsiyeti için doğru olduğuna değinen beklentileridir. Kısacası cinsiyet rolleri, hayat hakkında birçok konuda fikir belirtir ve bu fikirleri uygulama koşulu sunar. Her topluluğun, etnik grubun ve kültürün cinsiyet rollerinden beklentilerinde benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da gözlemlenir. Bu roller zamanla değişebilir veya sonraki jenerasyonlara aktarılarak devamlılığı sağlanabilir. Toplumsal yapı bu değişimde etkilidir.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bireyi Nasıl Etkiler?

Geleneksel cinsiyet rolleri kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğe ayna tutar. Bu eşitsizlikler erkeğin hegomonya kurmasına sebep olur. Kurulan hegamonya erkeği üstün kılar ve kadına uygulanan şiddeti meşrulaştırır. Erkek cinsellikle kadın üzerinde hakimiyet kurar ve onu güç gösterisine tabi tutar. Bu güç gösterisi; cinsel istismar, tecavüz, cinsel cinayet, seks işçiliğine zorlama olarak her gün haberlerde gördüklerimizden başkası değildir. Çoğu zamansa güç gösterisi evde, işte, okulda veya sokakta karşımıza çıkar. Bu anlayış; erkeğin üstün görüldüğü, kadınlar üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu desteklediği ataerkil toplumlarda görülür.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Ataerkillik

Ataerkillik, erkeği ve onun otoritesini baz alan bir toplumsal örgütlenme şeklidir. Bu düzende erkek üstündür, soyu onlar belirler. Kadınsa aşağılanan, baskılanan ve itaatkar olandır. Bahsedilen cinsiyet tanımlamaları toplumu dengesiz bir biçimde kutuplaştırır ve erkeğin kadına sahip olduğu düşüncesini beraberinde getirir. Çünkü üstünlük kavramı çoktan ortaya çıkmış ve kadını erkekten ayırmıştır. Oysa hiçbir kadın bir erkeğin sahibi olmadığı gibi hiçbir erkek de bir kadının sahibi olamaz.

Bir eşyaymış gibi sahiplenilen kadın çocuk doğurur, evi kurar, erkeğinden(!) daha düşük bir maaşla çalışır. O cefakar olandır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi paylaşılamaz. Toplumun belirlediği en ufak beklentiyi karşılamadığı takdirde psikolojik veya fiziksel şiddete, tacize, tecavüze uğrar. Erkeğin kadına olan üstünlüğü bu sistemle çoktan meşrulaştırıldığı için kadın sesini duyurmakta, çığlık atmakta zorlanır. Sistemin içinde hapsolmuştur.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Önyargı Kalıpları Nasıl Değişir?

Bireyin kendine dayatılanları tespit etmesi, nelerin önyargı kalıpları olduğunu araştırması gerekir. Bu kalıpyargılara karşı koyup “ben böyle olmayacağım” deme dirayetini göstermesi ve bu konuda harekete geçmesi aslında birçok kalıp önyargıyı yıkacak, yeni tutum ve davranışlar geliştirmesine yardımcı olacaktır. Birey olarak bahsedilen yalnızca kadın değildir. Nasıl kadın için beklentiler ataerkil düzenin yansımasıysa erkek için nitelendirilen evi geçindirmeli, güçlü olmalı, ağlamamalı gibi bakış açıları da erkek üzerinde baskıya sebep olur ve bu düzeni besler. Bu harekette erkek ve kadın yan yana yürümeli, sorumluluklar adil bir şekilde paylaşılmalı, herhangi bir duygu, tutum ya da davranış bir cinsiyete atfedilmemelidir.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedir?

Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun cinsiyeti algılayış şekline göre oluşturduğu ve bireyler için belirli özellikler atfettikleri rollerdir. Cinsiyete ilişkin tutum ve davranışlar, rollerin oluşumlarını belirler.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nelerdir?

Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun belirli bir cinsiyetten nasıl giyinmesi gerektiğine, konuştuklarının topluma göre uygunluğuna, hangi meslek gruplarının kendi cinsiyeti için doğru olduğuna değinen beklentileridir.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bireyi Nasıl Etkiler?

Geleneksel cinsiyet rolleri kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğe ayna tutar. Bu eşitsizlikler erkeğin hegomonya kurmasına sebep olur.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nelerdir Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nedir Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bireyi Nasıl Etkiler Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Ataerkillik
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
NLP eğitimi ve sertifikası
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
405205
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
510380
Duygusal Zeka Eğitimi
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat