AnasayfaBlogİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölümler

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

18 Kasım 2020
Her biri farklı renkte giysiler giyen bir grup insan bir odada toplanmıştır. Ön plandaki kişi kırmızı bir gömlek giyerken, arka plandaki kişi mavi ve mor bir gömlek giymektedir. Sağ tarafta, kırmızı takım elbiseli bir adam başka bir adamın yanında duruyor. Resmin ortasında bir bilgisayar ekranı, bir bilgisayarın ekran görüntüsünü gösteriyor. Sol üst köşede, bir gömleğin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Görüntünün arka planı siyah beyaz bir desendir. Görüntüdeki tüm insanlar ayağa kalkarak güçlü ve birleşik bir grup oluşturuyor.
Bölüm AdıAçıklamaİş Olanakları
İnsan ve Toplum Bilimleriİnsana dair her türlü bilimi inceleyen bir bünyedir. İngilizce dersler ile felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerin bilgileri bir arada öğretilir.Eğitim, iletişim, sanat, teknoloji alanlarında çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı.
Felsefeİnsan ve toplum bilimleri bölümünde incelenen bir disiplindir. Hayatın temel sorularına yanıt arayışını kapsar.Akademik pozisyonlar, yazarlık, danışmanlık hizmetleri.
Psikolojiİnsan davranışlarını ve zihni süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.Psikolog, terapist, akademik pozisyonlar, danışmanlık hizmetleri.
SosyolojiToplumsal olayları ve toplumun yapısını inceleyen bir bilim dalıdır.Akademik pozisyonlar, araştırmacı, danışmanlık hizmetleri.
SiyasetPolitik süreçleri, teorileri ve sistemleri inceleyen bir bilim dalıdır.Politik danışman, diplomat, akademik pozisyonlar.
EkonomiPara, mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımını inceleyen bir disiplindir.Ekonomist, mali danışman, bankacılık sektörü, kamu hizmetleri.
EdebiyatDil, kültür ve edebi eserlerin incelenmesi üzerine çeşitli disiplinler içerir.Yazarlık, editörlük, yayıncılık, öğretmenlik.
Sanat TarihiDünya sanatının tarihini ve estetik değerlerini inceleyen bir disiplindir.Müze ve galeri çalışanı, akademik pozisyonlar, sanat danışmanı.
TeknolojiBilgisayar ve bilgi teknolojileri, mühendislik ve teknik konular üzerine odaklanır.Yazılım mühendisi, sistem analisti, teknoloji danışmanı.
İşletmeBir işletmenin finansal, stratejik ve operasyonel yönlerini inceleyen bir disiplindir.İşletme yöneticisi, finans analisti, pazarlama uzmanı.

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümü, insanı ve insana dair her konuyu inceleyen bilimleri kapsar. Bölüm; felsefe, psikoloji, sosyoloji, siyaset, ekonomi, edebiyat, sanat tarihi ve teknoloji gibi alanların hepsiyle ilgilidir. Günümüzde yeni açılan akademik programlara baktığımızda, birçok alanı kapsayan bir eğitim anlayışı başladığını görürüz. Son yıllara kadar, geleneksel tarzda bölümler revaçtayken, şimdi birden fazla alanın birden eğitimini veren bölümler açıldı. Bunu tetikleyen sebep olarak da, kariyer hayatındaki rekabet ve iş hayatında yaşanan değişiklikler gösterilebilir.

Her geçen yıl üniversite mezunlarının sayısı artmakta. Ancak mezunların iş bulma sorunu halen daha devam ediyor. İş bulamayan mezunların sayısının azalması, mezun olunan bölümle de ilgilidir. Her çağın moda meslekleri olduğu gibi, her neslin de bir kariyer anlayışı vardır. Yetişen yeni neslin özelliklerine ve iş yaşamının ihtiyaçlarına göre açılan akademik programlar, şimdilerde artışta.

Çağımızın gençleri artık geleneksel meslekleri tercih etmiyor. Mesai kavramı bile onlara göre değil. Yeni nesil mesleklere ve yeni bölümlere de ihtiyaç bu nedenle artıyor. Geleneksel tarzdaki mesleklerin iş konusunda iyi bir yaşam imkânı tanımaması, gençlerin farklı bölümlere yöneltiyor. Çünkü artık kariyer dünyasındaki değerlendirme kriterleri değişti.

İşverenler de geleneksel tarzda mezunlara sıcak bakmıyor. Farklı eğitimler alan, çağın yeniliklerine uyum sağlayan mezunlar daha çok tercih ediliyor. Yaratıcılığı yüksek ve kendine özgü yetenekleri olan kişiler, kariyer dünyasında öne geçmeye başladı. Tam da bu noktada devreye, çok alanlı akademik programlar giriyor. Ülkemizde henüz yeni yeni açılmaya başlayan ve az sayıda olan bu bölümler, yakın zamanda artacaktır. Türkiye çapında, insan ve toplum bilimleri alanında açılmış olan akademik disiplin şimdilik bir tanedir. İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü adı altında eğitim veren bu bölümü biraz tanıyalım…

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Nedir? 

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümü, insana dair bütün bilim alanlarının birlikte incelendiği bir lisans programıdır. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim vermekte olan bölüm, Eşit ağırlık puan türüyle tercih edilebiliyor. Programın eğitim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Bölüm, 2020 itibarıyla ülkemizde sadece Işık Üniversitesi’nde bulunuyor. İstanbul’daki bu üniversite, bölüme üç farklı seçenekle öğrenci kabul ediyor. Bu seçenekler; ücretli, %75 indirimli ve %50 indirimli olan seçeneklerdir.

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümü bünyesinde, aynı adı taşıyan program bulunuyor. İnsan ve Toplum Bilimler programı, disiplinlerarası bir bölümdür. İnsanla bağlantılı olan her disipline ait dersler bu programda verilmekte. Bölümün öncelikli amacı; öğrencilere birçok alanda verilen eğitimle, onların kariyer olanaklarını arttırmaktır. İnsana dair olan her bilim dalında alınan derslerle, mezuniyetten sonra birçok sektörde iş bulmaları amaçlanıyor. Çağımızın ihtiyacı olan çok yönlü uzmanlık ve farklı bakış açılarına sahip olmak, bu bölümle mümkündür.

Normalde çift ana dal uygulamasında gördüğümüz çok yönlü uzmanlık, bu bölümle bir çatı altında toplanmıştır. Üniversitenin imkânlarına göre çift ana dal ve yan dal gibi uygulamalar da öğrenciler için yararlı olacaktır. Bu bölüm öğrencileri, Psikoloji Bölümü ile çift ana dal yapabiliyorlar. Öğrencilerin yan dal yapabilecekleri bölümlerden bazıları ise; psikoloji, işletme, ekonomi, siyaset bilimi gibi programlardır. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümü mezunları; eğitim, iletişim, sanat, teknoloji gibi alanlarda çalışabilmekteler. Araştırmacı, akademisyen, yönetici, iletişim uzmanı gibi unvanlarla iş imkânları bulabiliyorlar.

Mezunların çalışabilecekleri bazı işyerleri şunlardır: 

 • Üniversiteler (kamu ve özel)

 • Kalkınma Bakanlığı 

 • TÜBİTAK

 • Türkiye İstatistik Kurumu 

 • Teknoloji şirketleri

 • Sanat kurumları

 • İnsan hakları merkezleri

 • Medya ve televizyon kanalları

 • basın ve yayıncılık firmaları

Bu kurum ve kuruluşlar arasından; kamu sektörüne ait olanlarda çalışabilmek için KPSS puanı gerekiyor. Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmek içinse ALES puanı ve yüksek lisans mezuniyeti şartı bulunuyor. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümü mezunlarının yapabilecekleri meslekler; eğitimcilik, akademisyenlik, yöneticilik ve ilgili alanlarda uzmanlıktır. 

Mezunların çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işler şunlardır:

 • Eğitim ve öğretim işlerini, çağa uygun ve yeni neslin özelliklerine uygun bir şekilde yaparlar.

 • İnsan hakları kuruluşlarında, alanla ilgili araştırma ve çalışmaları yürütürler.

 • İnovasyon ve pazarlama gibi alanlarda yeni fikirler üretirler ve bunu sunarlar.

 • Sanat kurumlarındaki işleri, yaratıcılıkları ve farklı bakış açılarıyla değerlendirirler. 

 • Hukuk ve siyaset kuruluşlarında, eleştirel bir bakışla araştırmalar ve çalışmalar yaparlar.

 • Sinema, televizyon ve diğer medya kuruluşlarında danışmanlık işleri yaparlar.

 • Gazete, internet haberciliği ve dergi gibi kuruluşlarda yazarlık ve danışmanlık yaparlar. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümü ders plânında, öğrenciler kendi ilgilerine ve yeteneklerine uygun dersler seçebilmekteler. Bu konuda öğrencilerin seçme şansını arttıracak olan, geniş kapsamlı bir seçmeli ders havuzu bulunuyor. Ders plânlarında; kültürel antropolojiden sanat tarihine, iletişim teknolojilerinden uygarlık tarihine, iletişimden felsefeye uzanan alanlarda dersler bulunmakta.   

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde verilen derslerden bazıları şunlardır: 

 • Uygarlık Tarihi  (History of Civilization)

 • Felsefeye Giriş (Introduction to Philosophy)

 • Edebiyat Tarihi (History of Literature)

 • Bilim, Teknoloji ve Toplum (Science, Technology and Society)

 • Bilim ve Teknoloji Tarihi (History of Science and Technology)

 • Etik ve Toplum (Ethics and Society)

 • Modern Bilimin Doğuşu (The Rise of Modern Science)

 • İletişim, Teknoloji ve Toplum (Communication, Technology and Society)

 • Sanat Tarihi (History of Art)

 • Sanat Felsefesi (Philosophy of Art)

 • Bilim Felsefesi (Philosophy of Science)

 • İnsanın Gelişimi ve Kültür (Human Development and Culture)

 • Çağdaşlığın Oluşumu (Formations of Modernity)

 • Sosyolojiye Giriş (Introduction to Sociology)

 • Kültürel Antropolojiye Giriş (Introduction to Cultural Anthropology)

 • Rönesans ve Modern Sanat Yorumları (Interpreting Renaissance and Modern Art)

 • Küreselleşme ve Kültürel Kimlik (Globalization and Cultural Identity)

 • Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi (Sociology of Science and Technology)

 • Çevre, Teknoloji ve Toplum (Environment, Technology and Society)

 • Kültürel Çalışmalar (Cultural Studies)

 • Metin Analizi ve Tartışma (Textual Analysis and Argumentatiton)

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

İnsan ve Toplum Bilimleri bölümü bir üniversitemizde bulunduğundan, 2020 yılındaki taban puanları sadece Işık Üniversitesi’ne aittir. Bu üniversitenin burslu, %75 indirimli ve %50 indirimli seçenekleri bulunuyor. Ancak açılan bu seçeneklerden sadece birinin kontenjanı dolmuştur. Bu nedenle de tek bir taban puan oluşmuştur.

 • Bölümün 2020 yılındaki en yüksek taban puanı, üniversitenin İngilizce ve burslu seçeneğine ait olan 294,95546 puandır. Kontenjanı 3 olan bu seçeneğin başarı sıralaması ise 255815 olarak kayıtlara geçmiştir. 

 • Bölümün ikinci sıradaki taban puanı ise, aynı üniversitenin %50 indirimli bölümüne aittir. Kontenjanı 5 olan bu seçeneğin taban puanı    240,99039 ve başarı sıralaması 604117’dir.

 • Bölümün en düşük taban puanı da, %75 indirimli seçeneğe ait olan 219,04054 puandır. Kontenjanı 18 olan seçeneğin başarı sıralaması ise 771023 olarak kayıtlara geçmiştir. 

İnsan ve Toplum Bilimleri, İnsana dair her türlü bilimi inceleyen bir bünyedir İngilizce dersler ile felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerin bilgileri bir arada öğretilir, Eğitim, iletişim, sanat, teknoloji alanlarında çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı, Felsefe, İnsan ve toplum bilimleri bölümünde incelenen bir disiplindir Hayatın temel sorularına yanıt arayışını kapsar, Akademik pozisyonlar, yazarlık, danışmanlık hizmetleri, Psikoloji, İnsan davranışlarını ve zihni süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır, Psikolog, terapist, akademik pozisyonlar, danışmanlık hizmetleri, Sosyoloji, Toplumsal olayları ve toplumun yapısını inceleyen bir bilim dalıdır, Akademik pozisyonlar, araştırmacı, danışmanlık hizmetleri, Siyaset, Politik süreçleri, teorileri ve sistemleri inceleyen bir bilim dalıdır, Politik danışman, diplomat, akademik pozisyonlar, Ekonomi, Para, mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımını inceleyen bir disiplindir, Ekonomist, mali danışman, bankacılık sektörü, kamu hizmetleri, Edebiyat, Dil, kültür ve edebi eserlerin incelenmesi üzerine çeşitli disiplinler içerir, Yazarlık, editörlük, yayıncılık, öğretmenlik, Sanat Tarihi, Dünya sanatının tarihini ve estetik değerlerini inceleyen bir disiplindir, Müze ve galeri çalışanı, akademik pozisyonlar, sanat danışmanı, Teknoloji, Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, mühendislik ve teknik konular üzerine odaklanır, Yazılım mühendisi, sistem analisti, teknoloji danışmanı, İşletme, Bir işletmenin finansal, stratejik ve operasyonel yönlerini inceleyen bir disiplindir, İşletme yöneticisi, finans analisti, pazarlama uzmanı
insan toplum insan ve toplum insan ve toplum bilimleri insan ve toplum bilimleri bölümü insan ve toplum bilimleri programı
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İnsanların resmini tutan bir elin yakın çekimi. Ön plandaki adam gri bir takım elbise giymiş ve gözlük takmış, kollarını kavuşturmuş. Solunda gözlüklü bir kadın resmi çenesine doğru tutmaktadır. Onların arkasında ise kravatlı ve gözlüklü bir başka adam kollarını kavuşturmuş. Resmin alt yarısında, arka planda koyu renkli bir kumaş görülüyor. Odak el ve resim üzerindedir, insanların detayları hafifçe bulanıktır. El, kararlılık duygusuyla resmi sıkıca kavrıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

30 Mayıs 2019
Mavi ve beyaz bir duvara karşı çarpıcı bir siluet içinde bir kadın duruyor. Beyaz bir takım elbise giymiş, başı profilden yana dönük. Saçları düzgünce arkaya toplanmış, gözleri gölgede. Arkasındaki duvar, ortasında tek bir mavi kare bulunan mavi ve beyaz bir kare deseniyle süslenmiştir. Daha sağda siyah ve mavi bir logo var. Kadın kendinden emin ve dengeli görünüyor, duruşu güç ve kontrol hissi veriyor. Görüntü detay ve doku dolu, büyüleyici bir sahne yaratıyor.
İş Hayatında Kadınlar

İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

10 Ağustos 2018
Görüntünün merkezinde bir erkek ve kadın birlikte duruyor, her ikisi de parlak bir gülümsemeyle ışıldıyor. Adam koyu renkli bir takım elbise giyerken, kadın parlak sarı bir elbise giyiyor. Sağlarında, üzerinde sarı bir çubuk bulunan beyaz bir yüzey var. Ekranın sol alt köşesinde, üzerinde küçük siyah bir nokta bulunan kırmızı bir yüzey vardır. Çiftin sağında, üzerinde sarı ve beyaz çizgili bir nesne bulunan bir çit vardır. Arkalarında sıra sıra sarı ciltler vardır. Çift, parlak mavi bir gökyüzünün ve birkaç yeşil ağacın önünde duruyor.
Bilim

Bilim İnsanı Ne Demek?

13 Eylül 2021