AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

09 Aralık 2019
İnsan kaynakları yönetimi bireyin çalıştığı işletme için en önemli sermaye olduğunu vurgulayan bir anlayış benimsemektedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir?İnsan Kaynakları Yönetimi Ne İş Yapar?İnsan Kaynakları Yöneticisi Hangi Özellikleri Taşımalıdır?
İşletmenin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacı ile çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırmayı hedefler. Çalışanlar için uygun pozisyonların belirlenmesini, eğitimlerinin sağlanmasını ve motivasyonlarının artırılmasını içerir.Çalışanların bilgilerini kontrol eder, işletme politikaları doğrultusunda iş gücünü iyileştirir, çalışanların performans değerlendirmesini yapar, çalışanların ihtiyaçlarını belirler ve bu doğrultuda hareket eder.Stratejik planlama ve düşünebilme kabiliyetine, kendine güvene, değişim ve dönüşüme inançla, gerektiğinde ekip çalışmasına ve ruhuna, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
İşe alım ve işten çıkarmadan sorumludur. Personelin eğitimini, organizasyon şemasındaki yerini, yönetilme ve örgütlenme politikalarını belirler.Çalışanların özgeçmişlerini inceler, işe alınma sürecinde uygunluklarını değerlendirir, işe alınmayan kişileri bilgilendirir, raporlamarı düzenler.İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve etkinlik düzenleyebilme yeteneğine sahip olmalı, kendi yeteneklerine güvenmeli, değişiklik ve dönüşüm süreçlerine inanmalı, işletmenin stratejik planlamasını yapabilmeli.

Günümüz dünyasında hem kamu hem de özel sektörde insan kaynakları yönetimi büyük önem kazanmıştır. Önceden personel yönetimi bölümüne önem veriliyorken günümüzde insan kaynakları yönetimi bunun yerini almıştır. Personel yönetimi bölümü; çalıştığı şirkette işe alım, işten çıkartma, arşiv tutma gibi işlerle ilgilenen bir bölümdür. İnsan kaynakları yönetimi ise bireyin çalıştığı işletme için en önemli sermaye olduğunu vurgulayan bir anlayış benimsemektedir.

Bununla birlikte daha fazla uzmanlık gerektiren birçok misyonu da taşımaktadır. 1980 yılından itibaren yükselen bir ivme göstermiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreği bu alan için yükselme devri olarak tanımlanmaktadır. Bu yükselişle beraber akademik çevre ve uygulamacıların çalışmalarında da önem kazanmaya başlamıştır.

Son zamanlarda popülerlik kazanmış bir bölümdür. Aynı zamanda öğrencilerin çok talep ettiği bölümlerin başında gelmektedir. Bu alanda lisans eğitimi veren devlet ve vakıf üniversiteleri bulunmaktadır. Enstitü  online ve ücretsiz olarak düzenlediği insan kaynakları yönetimi derslerine katılarak bu alana başlangıç yapabilirsiniz.

Günümüzde vazgeçilmezliği anlaşılmış bir bölümdür. Ürün ve hizmeti ortaya çıkaran insana yatırımların yapılması insan kaynakları alanına verilen önemi gösterir. Bu bölümün derslerini insan kaynakları yönetimi bölümü dışında İİBF öğrencileri de ilgi göstermektedir. Gelin insan kaynakları yönetimi bölümü iş olanakları neler detaylı bakalım.

İlgili eğitim: İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir?

İşletmenin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak gayesi ile işletmede çalışan insanın verimliliğini ve motivasyonunu artırmayı sağlar. Bununla paralel insanı işletmenin, şirketin veya örgütün en önemli değeri olarak kabul eden bir disiplindir. İnsan kaynakları, bir işletmenin veya kuruluşun çalışanlarının uygun nitelikteki pozisyonlarda görev almasını sağlayan bir disiplindir. Aynı zamanda çalışanların motivasyonun da artırılması için gerekenlerin yapılmasını sağlayan bir disiplindir.

İşletmede veya örgütte insan kaynağı gerekliliğin sağlanmasından sorumludur. Buna işe alım ve işten çıkarmada da dahildir. İnsan kaynağının, eğitiminden, gerekli olduğunda eksikliklerinden, organizasyon şemasında yeri ve görevlerinden, yönetilmesi ve örgütlenmesi politikalarının belirlenmesi görevini üstlenen bir disiplin olarak tanımlayabiliriz. Genellikle bu alan için sadece işe alım ve işten çıkarma görevlerini yapıyor denilse de bu yanlıştır. İnsan kaynakları daha profesyonel ve uzmanlık gerektiren işleri yapar.

İlgili eğitim: İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları genel olarak şirketler ve çalışanlar arasında köprü görevi görmektedir. İşletme için gerekli kadronun oluşmasını, bu kadro için eğitimlerin düzenlenmesini, verimliliğin yükseltilerek şirket lehine çevrilmesini sağlar. Yaptıkları bazı işler şunlardır:

 • Çalıştığı işletmede kaç kişinin çalıştığını, kimin hangi pozisyonda görev aldığı, çalışanların niteliği hakkında bilgi sahibi olmak ve raporlamak.

 • Çalıştığı işletmeye başvuruda bulunanların özgeçmişlerini inceler. Pozisyon için uygun olup olmadığını bildirir.

 • Başvuru yapan adayların bilgilerini kontrol eder.

 • Başvurusu reddedilen kişileri bilgilendirmektir.

 • Raporlamaları düzenler.

 • İşletme politikaları doğrultusunda iş gücünü iyileştirir.

 • İşletme yönetimi ve çalışanlar arasında çıkabilecek sorunlar karşısında arabuluculuk yapar. İşletme ve çalışanlar arasında köprü görevi görmek.

 • Çalışanların performans değerlendirmesini yapar.

 • Çalışma alanlarında gerekli iyileştirmelerin yapar.

 • Mobbing vb. olayları önlemek için etkinlik ve eğitimler düzenler.

 • Çalışanların ihtiyaçlarını belirleyerek onlardan daha fazla verim alınmasını sağlar.

 • İşletmede çalışanların yıllık izin, hastalık, görevde yükselme, emeklilik vb. işlerini hallederler.

 • İşletmenin disiplin ve cezai prosedürlerini yasal doğrultuda yapılıp yapılmadığını denetler.

 • İşe alma, işten çıkarma aşamalarını denetler.

İnsan Kaynakları Yöneticisi Hangi Özellikleri Taşımalıdır?

 • Stratejik planlama ve düşünebilme özelliği taşımalıdır.

 • Yüksek verim ve motivasyonlu çalışana sahip olabilmek için gerekli olan eğitim ve etkinlik düzenleyebilmeli, planlayabilmeli.

 • Kendine güvenen.

 • Özgüveni yüksek.

 • Değişim ve dönüşüme inanan.

 • Mesleğindeki gelişmeleri takip edebilmeli.

 • Ekip çalışmasına ve ruhuna inanmalı.

İnsan Kaynakları Bölümü ve İş Olanakları Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetimi iş imkanları dahilinde kamu ve özel sektör alanlarında kendine iş olanakları bulabilmektedir. Sanayinin gelişmesiyle birlikte yetişmiş insan gücü faktörü önem kazanmıştır. Bununla paralel insan gücü kaynağını nasıl daha verimli ve etkili bir hale getirebiliriz soruları başlamıştır. Her geçen gün sendikalar ve örgütler bu sorunun cevabının genişletilmesi için uğraşmaktadırlar.

İnsan kaynakları disiplini yaptığı araştırmalar sonucunda çalışanların daha etkili ve verimli olabilmesi için onların eğitimli ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Çalışanların çalıştıkları işletmeyi benimsemeleri, çalışılan ortamda bir birliktelik ruhu yaratılması ve çalışanın eğitimsel olarak niteliklerinin yükseltilmesi işletmelerin karlarını ve piyasadaki rekabet gücüne olumu etkiler bırakmaktadır. Bu yüzden bu alanda kariyer yapmak isteyen herkesi geniş bir iş alanı karşılamaktadır.

Özel işletmeler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları departmanında iş olanakları bulabilirler. Özel şirketlerde insan kaynakları müdürü, insan kaynakları uzmanı ve sorumlusu olarak iş olanakları vardır. İnsan kaynakları yönetimi bölümü mezunu kişiler eğitim ve kariyer planlaması, çalışan ilişkileri performans yönetimi gibi insan kaynakları uygulama alanında kendini geliştirirlerse, bu alanda araştırmacı, eğitmen ve danışman olarak iş olanağı bulabilirler. Bu bölümü bitiren öğrenciler yüksek lisans ve doktora yaparak akademik anlamda çalışmalara katılıp kendilerini geliştirebilirler. Bu sayede öğretim görevlisi olarak akademik dünyada çalışma olanağı elde ederler. Genel olarak iş olanakları;

 • Devlet Planlama Teşkilatı

 • Devlet İstatistik Enstitüsü

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 • Sivil Toplum Kuruluşları

 • İşletmelerin İnsan Kaynakları Bölümünde

 • Kurumsal Firmalarda

 • İnsan Kaynakları Alanında Danışmanlık Veren Şirketlerde

 • İşe Alım Departmanları

 • İstihdam Büroları

 • Bordrolama ve Özlük İşleri Alanında

İnsan Kaynakları Bölümü Öğrencilerine Tavsiyeler

 • Öncelikle insan kaynakları bölümünü TM-1 puanı ile seçilir. Bu alan genellikle sözel ağırlık bir programdan oluşmaktadır. Bu yüzden ezberine güvenen kişilerin tercih etmesi gerekmektedir.

 • İİBF de yer alan diğer bölümlere göre daha farklı bir yapısı bulunmaktadır. İnsanlarla iletişiminiz kuvvetli, sorumluluk sahibi, bölümdeki gelişimleri ve değişimleri takip edebilen kişiler bu alanı seçmelidir.

 • İnsan kaynakları alanından mezun olan öğrenciler kariyer planlarını öğrenci iken belirlemelidir. Öğrenci iken staj yapacağı yerini ilerde kariyer yapmak istediği yola göre seçmelidir. Bireylerle sosyal iletişim ağını kuvvetli tutmalıdır. Referans bağlantılarını güçlendirmeli ve kullanmalıdır.

 • Sürekli kendinizi geliştirecek faaliyetler içinde bulunun.

 • Kişisel gelişim hayatınıza önem verin. Enstitü'nün içinde yer online eğitimler tam size göre. Kariyeriniz, kişisel gelişiminiz ve ilgi alanlarınız doğrultusunda seçeceğiniz eğitim sayesinde bir adım önde olabilirsiniz. Aynı zamanda iş bulma süreciniz daha kolay hale gelmiş olur.

Enstitü İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu

Enstitü'de verilen eğitim sayesinde insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak için gerekli bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda bu alanın alt bilim dallarında da bilgi sahibi olacaksınız. Bu eğitim size personel eğitiminden insan kaynakları yönetimine geçişi ile ilgili soruları cevaplamanızı da sağlayacaktır. Bu alanda kariyer yapmak için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmek isteyen herkes bu eğitimden faydalanmalıdır.

Bu eğitimi alan öğrenciler kariyerleri için gerekli donanımları öğrenirler. Bu sertifika programını başarı ile bitiren öğrenciler, kendilerini geliştirecek çalışmalarda bulunarak iş olanaklarından yararlanabilirler. Sertifika programında eğitim yeterli sayı sağlanırsa online olarak gerçekleştirilir. Eğer yeterli sayıya ulaşılmazsa kayıt video üzerinden eğitim yapılır. Eğitim süresi 1 haftadır.

İşletmenin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacı ile çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırmayı hedefler Çalışanlar için uygun pozisyonların belirlenmesini, eğitimlerinin sağlanmasını ve motivasyonlarının artırılmasını içerir, Çalışanların bilgilerini kontrol eder, işletme politikaları doğrultusunda iş gücünü iyileştirir, çalışanların performans değerlendirmesini yapar, çalışanların ihtiyaçlarını belirler ve bu doğrultuda hareket eder, Stratejik planlama ve düşünebilme kabiliyetine, kendine güvene, değişim ve dönüşüme inançla, gerektiğinde ekip çalışmasına ve ruhuna, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip olmalıdır, İşe alım ve işten çıkarmadan sorumludur Personelin eğitimini, organizasyon şemasındaki yerini, yönetilme ve örgütlenme politikalarını belirler, Çalışanların özgeçmişlerini inceler, işe alınma sürecinde uygunluklarını değerlendirir, işe alınmayan kişileri bilgilendirir, raporlamarı düzenler, İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve etkinlik düzenleyebilme yeteneğine sahip olmalı, kendi yeteneklerine güvenmeli, değişiklik ve dönüşüm süreçlerine inanmalı, işletmenin stratejik planlamasını yapabilmeli
insan kaynakları insan kaynakları yönetimi insan kaynakları yönetimi bölümü iş olanakları
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.