AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Okuyan, Bir İşletmede Hangi İşleri Yapar?
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Okuyan, Bir İşletmede Hangi İşleri Yapar?

27 Eylül 2021
Gri takım elbiseli bir kadın, karşısındaki sandalyede oturan bir adamla birlikte bir masada oturmaktadır. Kadın ellerini kucağında kavuşturmuş, dikkatle adama bakmaktadır. Bulundukları odada doğal ışığın içeri süzülmesini sağlayan büyük pencereler vardır. Aralarındaki masanın üzerinde saksı içinde bir bitki de var. Kadının kısa kahverengi saçları vardır ve adama gülümsemektedir. Adamın üzerinde beyaz bir gömlek ve siyah takım elbise ceketi vardır. Kadının ceketinin yakın plan çekimi de görüntüde görülebiliyor. Bir sohbete dalmış gibi görünüyorlar.
Meslek PozisyonuGörevlerGenel Açıklama
İnsan Kaynakları Uzmanıİşe alma sürecindeki özgeçmiş değerlendirme ve mülâkat görüşmeleri yapmak, İşe alınan çalışanların özlük dosyalarını ilgili sistemlerde kayıt altına almakİK biriminde çalışan ve işe alma süreçlerinden sorumlu. İnsan kaynaklarındaki her türlü süreci yönetebilir.
Performans Değerlendirme UzmanıPersonel için performans değerlendirme çalışmaları yapmakPersonelin iş performansını değerlendirir ve kuruma geri dönüş yapar. Personelin gelişimi için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunur.
Eğitim UzmanıÇalışanların ihtiyaç duyduğu veya istediği eğitimleri plânlamak ve yürütmekPersonelin eğitim ihtiyaçlarını belirler ve eğitimleri organize eder.
Motivasyon UzmanıMotivasyon yükseltme konusunda yapılan çalışmaları yürütmekÇalışanların motivasyonlarını artırmak için çalışmalar yapar ve sürekli yüksek bir çalışma performansının sürdürülmesine yardımcı olur.
İK Sistem UzmanıİK biriminde kullanılan sistemlerle ilgili eğitim almak veya eğitim vermekİnsan kaynakları bilişim sistemlerini yönetir ve geliştirir.
Sunum UzmanıKurum yönetimine ve çalışanlara yönelik sunumlar hazırlamak ve sunmakİK konusundaki bilgileri veya projeleri sunabilmek için sunumlar hazırlar.
İnsan Kaynakları YöneticisiKurumun gidişatı için personel motivasyon yükseltme çalışmalarını yapmak, Kurumun gelişmesi ve büyümesi için insan faktörünü baz olarak alınmasını sağlamakİnsan kaynakları departmanının genel yönetimini ve tüm aktivitelerini denetler, personel politikalarını oluşturur ve uygular.
İş Analistiİşyerindeki çalışmaları ve süreçleri maksimum verim alacak şekilde yürütmekİş süreçlerini analiz eder ve verimliliği artırmak için stratejiler geliştirir.
Çalışan İlişkileri UzmanıÇalışanların tecrübeleri ve önerileri değerlendirilerek kurumsal dönüşüme katkı sağlamakÇalışanların memnuniyetini ve sadakatini sağlamak için politikalar ve programlar oluşturur.
Kurumsal Dönüşüm UzmanıDeğişen çağın getirdiklerine kurumsal anlamda uyum çalışmaları yapmakKurumun değişim ve dönüşüm süreçlerinde stratejik planlama ve uygulama yapar.

Yeni nesil meslek gruplarından biri de insan kaynakları alanında yer alan mesleklerdir. İnsan kaynakları uzmanlığı, insan kaynakları yöneticiliği ve İK işe alım uzmanlığı gibi meslekler, eski dönemlerde olmayan mesleklerdendir. Toplum genelinde merak edilen bir konu da "İnsan kaynakları okuyan, bir işletmede hangi işleri yapar?" sorusudur. Yazımızda bu soruya cevap ararken, insan kaynakları alanındaki meslekleri ve bu mesleklerin görevlerini de inceleme şansı bulacağız. 

İnsan kaynakları, eski nesil kurumlarda bulunan ve birçok kurumda halen varlığını sürdüren ‘personel birimi’ ile benzer işler yapar. Ancak insan kaynakları birimi, personel biriminin daha profesyonel ve daha çağdaş hali olan yeni nesil bir departmandır. Yeni nesil personel yönetiminin insanın entelektüel kaynaklarını değerlendirerek yapılması, dünya genelinde önem verilen bir durumdur. Ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşları da bu insan kaynağının farkına vararak, kurum kültürünü o yönde değiştirmeye başlamıştır. 

İnsan kaynakları alanında görev yapan meslek mensupları da, personel biriminde çalışanlardan daha farklı ve daha modern eğitimler alırlar. Bu nedenle, bir İK çalışanı ile bir personel birimi çalışanı asla olamaz ve aynı işleri yapamaz. Elbette ki yaptıkları ortak işler vardır, ancak bu işlere ek olarak birçok yeni nesil görevleri de vardır. 

Bu yazıda, "İnsan Kaynakları Nedir?", "İnsan Kaynakları Mezunları Ne İş Yapar?", "İnsan Kaynakları Alanındaki Meslekler Hangileridir?" ve "İnsan Kaynakları Alanındaki Eğitimler Nelerdir?" gibi konuları inceleyeceğiz.

İnsan Kaynakları okuyanların bir işletmede hangi işleri yaptığına birlikte göz atalım.

Bir işletmede insan kaynakları nedir?

İnsan kaynakları biriminin ne olduğuna bakmadan önce, ‘insan kaynakları’ kavramının kelime anlamına bakmak doğru olur. Çünkü bu kavramın ne anlama geldiğini anladığımızda, bu birimin de aslında ne olduğunu az çok anlarız. 

İnsan kaynakları; insanı bir kaynak olarak kabul eden, kurum kültürü kapsamında insanı baz alan bir iş anlayışıdır. Çalışanlar arasındaki ilişkiyi önemseyen ve yenilikçi bir yönetim sistemine sahip olan bir anlayıştır. 

Küreselleşme ile birlikte oluşan rekabet ortamında, kurum ve kuruluşların verimli işler yapabilmek için insan kaynağına ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle insan kaynakları, gün geçtikçe, global dünyanın olmazsa olmaz bir kariyer departmanı haline gelmekte. 

Kurumlar için insan; artık sadece görevlerini yapan bir çalışan olmaktan çıkıp, potansiyelini kullandığı bir kaynak olarak algılanıyor. Bu anlayış, günümüz kurumlarında da kabul ediliyor ve personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçilmeye başlanıyor. 

Personel yönetimi sorumluluğundaki ‘personel birimi’, yerini ‘insan kaynakları birimi’ne bıraktıkça; çalışana karşı anlayış da değişmeye başlamakta. Çalışanlar artık sadece ‘memur’ gibi rutin işler yapan kişiler olarak değil, geliştirilebilir bir değer olarak kabul edilmekte. Eskiden sadece rutin işler yapan çalışanlar, şimdi artık sorunları analiz etme ve çözüm üretme konusunda danışılan kişilerdir.

İlgili yazı: İnsan Kaynakları Nedir? Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Mezunları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları alanından mezun olanların yaptığı işlerden önce, insan kaynakları biriminin genel sorumluluklarına değinmemiz yerinde olur. 

İnsan kaynakları mezunları; bir kurumdaki İK biriminde çalışan ve yöneticilikten uzmanlığa kadar farklı görevlerle çalışabilen kişilerdir. Aldıkları eğitimlere ve sertifika alanlarına göre, kurumun İK birimlerinde görevlendirilirler. 

İnsan kaynakları biriminin genel sorumluluklarından bazıları şunlardır:

 • İşyerindeki çalışmaları ve süreçleri maksimum verim alacak şekilde yürütmek,

 • Kurum çalışanlarının potansiyellerine göre eğitim faaliyetlerini yürütmek,

 • Kurum çalışmalarını ve personel performansını değerlendirmek,

 • Çalışanların tecrübeleri ve önerileri değerlendirilerek kurumsal dönüşüme katkı sağlamak,

 • İnsanın entelektüel kaynağını, kurum için verimli hale getirme çalışmaları yapmak,

 • Kurumun gidişatı için personel motivasyon yükseltme çalışmalarını yapmak,

 • Kurumun gelişmesi ve büyümesi için insan faktörünü baz olarak alınmasını sağlamak,

 • Değişen çağın getirdiklerine kurumsal anlamda uyum çalışmaları yapmak,

 • İnsanı temel alan anlayışı, kurumun misyon ve vizyonu olarak kabul ederek çalışmak.

İnsan kaynakları mezunlarının yaptıkları işler genel olarak şu şekildedir:

 • İşe alma sürecindeki özgeçmiş değerlendirme ve mülâkat görüşmeleri yapmak,

 • İşe alınan çalışanların özlük dosyalarını ilgili sistemlerde kayıt altına almak, 

 • Personel için performans değerlendirme çalışmaları yapmak,

 • Çalışanların ihtiyaç duyduğu veya istediği eğitimleri plânlamak ve yürütmek,

 • Motivasyon yükseltme konusunda yapılan çalışmaları yürütmek,

 • İK biriminde kullanılan sistemlerle ilgili eğitim almak veya eğitim vermek,

 • Kurum yönetimine ve çalışanlara yönelik sunumlar hazırlamak ve sunmak.  

İnsan Kaynakları Alanındaki Meslekler Hangileridir? 

İnsan Kaynakları alanında, gün geçtikçe daha farklı meslek türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. İnsan kaynakları konusunda üniversite veya diğer eğitim kurumlarından eğitim alan kişiler, farklı görevlerde İK birimlerinde çalışabiliyor. 
İK birimlerinde var olan meslekleri ve iş tanımlarını kısaca şöyle tanıyabiliriz:

 • İnsan Kaynakları yöneticisi: Bu alanda yetkinlik eğitimleri olan, çoğunlukla İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmuş, tecrübeli ve uzman kişilerdir. Kurum çalışanlarının yönetimini sistemli bir şekilde yaparak en fazla verimi almak için çalışan yöneticilerdir. Ayrıca İK yöneticilerinin genellikle bu alanda yüksek lisans veya doktora gibi akademik eğitim adımlarını tamamladıklarını görüyoruz. Daha fazla bilgi: İnsan Kaynakları Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

 • İnsan Kaynakları uzmanı: İK biriminin orta seviyedeki unvanlarından birisidir. İK Yönetimi bölümü gibi meslek alanından mezun ve İK biriminde işe başlayanların aldığı meslek unvanıdır. Bu unvana ek olarak yetki ve sorumluluklar verildiğinde İK yöneticisi olabilirler. Daha fazla bilgi: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Ne Yapılmalı?

 • İK İşe Alım uzmanı: Bu alanda ilgili eğitimleri almış olan ve İK biriminde İK uzmanı ve İK elemanı arasında yer alan meslek unvanıdır. İK işe alım uzmanları, işe alım konusunda uzmanlaşmış ve diğer İK uzmanları gibi genel uzmanlıkları olmayan kişilerdir. Daha fazla bilgi: İşe Alım Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

 • İnsan Kaynakları elemanı / İnsan Kaynakları görevlisi: İK birimine ilk başlayan ve İK Yönetimi bölümü mezunu olmayan kişilerin aldıkları meslek unvanıdır. İK elemanı, Üniversitelerin İK Yönetimi dışındaki bölümlerinden mezun veya bu alanda uzmanlık sertifikaları olmayan kişilerdir.

İnsan Kaynakları Alanındaki Eğitimler Nelerdir?

İnsan kaynakları alanındaki eğitimler, farklı eğitim platformlarında ve farklı uzmanlık alanlarında olabiliyor. Bu nedenle, İK alanında verilen eğitimleri söyle açıklayabiliriz:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (örgün): Üniversitelerimizin çoğunda açılmış olan bölüm, İK alanında verilen en donanımlı lisans programıdır. Bu bölümden mezun olan biri, İK biriminde yetkin görevlerde çalışabilirler. İK uzmanı olarak başladıkları mesleklerinde, aldıkları eğitim ve yetkilerle kısa sürede yükselebilir ve İK yöneticisi olabilirler. 

 • İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji Bölümleri (örgün): Üniversitelerdeki bu lisans programlarından mezun olanlar da İK birimlerinde çalışabilir. İK Yönetimi bölümü mezunları kadar olmasa da, birimde önemli unvanlarda görevler üstlenebilirler.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı: Başta İstanbul İşletme Enstitüsü olmak üzere, diğer online eğitim platformlarında da bulunan sertifika programıdır. Bu eğitimler sonrasında alınan sertifikayla; İK birimlerinde, İK danışmanlık şirketlerinde ve özel istihdam ofislerinde iş bulmak mümkündür. İlgili eğitim: İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (online):  İstanbul İşletme Enstitüsü çatısı altında verilen İK eğitimlerinden bir diğeridir. İK birimlerinin yöneticilerine ve İK uzmanlarına yönelik bir teknik eğitimdir. Bu eğitim sonrasında verilen sertifikayla, İK birimlerinde yönetici yardımcılığı veya yöneticilik gibi unvanlarla çalışılabilir. İlgili eğitim: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Uzaktan Eğitim Programı: Enstitü bünyesinde yer alan İK eğitim programlarından birisidir. Eğitim sonunda alınan sertifika ile, kurumların İK birimlerinde İşe alım uzmanı olarak çalışma imkânı elde edilebilir.

İnsan Kaynakları Uzmanı, İşe alma sürecindeki özgeçmiş değerlendirme ve mülâkat görüşmeleri yapmak, İşe alınan çalışanların özlük dosyalarını ilgili sistemlerde kayıt altına almak, İK biriminde çalışan ve işe alma süreçlerinden sorumlu İnsan kaynaklarındaki her türlü süreci yönetebilir, Performans Değerlendirme Uzmanı, Personel için performans değerlendirme çalışmaları yapmak, Personelin iş performansını değerlendirir ve kuruma geri dönüş yapar Personelin gelişimi için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunur, Eğitim Uzmanı, Çalışanların ihtiyaç duyduğu veya istediği eğitimleri plânlamak ve yürütmek, Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirler ve eğitimleri organize eder, Motivasyon Uzmanı, Motivasyon yükseltme konusunda yapılan çalışmaları yürütmek, Çalışanların motivasyonlarını artırmak için çalışmalar yapar ve sürekli yüksek bir çalışma performansının sürdürülmesine yardımcı olur, İK Sistem Uzmanı, İK biriminde kullanılan sistemlerle ilgili eğitim almak veya eğitim vermek, İnsan kaynakları bilişim sistemlerini yönetir ve geliştirir, Sunum Uzmanı, Kurum yönetimine ve çalışanlara yönelik sunumlar hazırlamak ve sunmak, İK konusundaki bilgileri veya projeleri sunabilmek için sunumlar hazırlar, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Kurumun gidişatı için personel motivasyon yükseltme çalışmalarını yapmak, Kurumun gelişmesi ve büyümesi için insan faktörünü baz olarak alınmasını sağlamak, İnsan kaynakları departmanının genel yönetimini ve tüm aktivitelerini denetler, personel politikalarını oluşturur ve uygular, İş Analisti, İşyerindeki çalışmaları ve süreçleri maksimum verim alacak şekilde yürütmek, İş süreçlerini analiz eder ve verimliliği artırmak için stratejiler geliştirir, Çalışan İlişkileri Uzmanı, Çalışanların tecrübeleri ve önerileri değerlendirilerek kurumsal dönüşüme katkı sağlamak, Çalışanların memnuniyetini ve sadakatini sağlamak için politikalar ve programlar oluşturur, Kurumsal Dönüşüm Uzmanı, Değişen çağın getirdiklerine kurumsal anlamda uyum çalışmaları yapmak, Kurumun değişim ve dönüşüm süreçlerinde stratejik planlama ve uygulama yapar
insan kaynakları yönetimi eğitimiinsan kaynaklarıinsan kaynakları uzmanı insan kaynakları yönetimi yeni nesil ik birimi
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.