AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Okuyan, Bir İşletmede Hangi İşleri Yapar?
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Okuyan, Bir İşletmede Hangi İşleri Yapar?

27 Eylül 2021
İnsan Kaynakları Okuyan, Bir İşletmede Hangi İşleri Yapar?

Yeni nesil meslek gruplarından biri de insan kaynakları alanında yer alan mesleklerdir. İnsan kaynakları uzmanlığı, insan kaynakları yöneticiliği ve İK işe alım uzmanlığı gibi meslekler, eski dönemlerde olmayan mesleklerdendir. Toplum genelinde merak edilen bir konu da "İnsan kaynakları okuyan, bir işletmede hangi işleri yapar?" sorusudur. Yazımızda bu soruya cevap ararken, insan kaynakları alanındaki meslekleri ve bu mesleklerin görevlerini de inceleme şansı bulacağız. 

İnsan kaynakları, eski nesil kurumlarda bulunan ve birçok kurumda halen varlığını sürdüren ‘personel birimi’ ile benzer işler yapar. Ancak insan kaynakları birimi, personel biriminin daha profesyonel ve daha çağdaş hali olan yeni nesil bir departmandır. Yeni nesil personel yönetiminin insanın entelektüel kaynaklarını değerlendirerek yapılması, dünya genelinde önem verilen bir durumdur. Ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşları da bu insan kaynağının farkına vararak, kurum kültürünü o yönde değiştirmeye başlamıştır. 

İnsan kaynakları alanında görev yapan meslek mensupları da, personel biriminde çalışanlardan daha farklı ve daha modern eğitimler alırlar. Bu nedenle, bir İK çalışanı ile bir personel birimi çalışanı asla olamaz ve aynı işleri yapamaz. Elbette ki yaptıkları ortak işler vardır, ancak bu işlere ek olarak birçok yeni nesil görevleri de vardır. 

Bu yazıda, "İnsan Kaynakları Nedir?", "İnsan Kaynakları Mezunları Ne İş Yapar?", "İnsan Kaynakları Alanındaki Meslekler Hangileridir?" ve "İnsan Kaynakları Alanındaki Eğitimler Nelerdir?" gibi konuları inceleyeceğiz.

İnsan Kaynakları okuyanların bir işletmede hangi işleri yaptığına birlikte göz atalım.

Bir işletmede insan kaynakları nedir?

İnsan kaynakları biriminin ne olduğuna bakmadan önce, ‘insan kaynakları’ kavramının kelime anlamına bakmak doğru olur. Çünkü bu kavramın ne anlama geldiğini anladığımızda, bu birimin de aslında ne olduğunu az çok anlarız. 

İnsan kaynakları; insanı bir kaynak olarak kabul eden, kurum kültürü kapsamında insanı baz alan bir iş anlayışıdır. Çalışanlar arasındaki ilişkiyi önemseyen ve yenilikçi bir yönetim sistemine sahip olan bir anlayıştır. 

Küreselleşme ile birlikte oluşan rekabet ortamında, kurum ve kuruluşların verimli işler yapabilmek için insan kaynağına ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle insan kaynakları, gün geçtikçe, global dünyanın olmazsa olmaz bir kariyer departmanı haline gelmekte. 

Kurumlar için insan; artık sadece görevlerini yapan bir çalışan olmaktan çıkıp, potansiyelini kullandığı bir kaynak olarak algılanıyor. Bu anlayış, günümüz kurumlarında da kabul ediliyor ve personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçilmeye başlanıyor. 

Personel yönetimi sorumluluğundaki ‘personel birimi’, yerini ‘insan kaynakları birimi’ne bıraktıkça; çalışana karşı anlayış da değişmeye başlamakta. Çalışanlar artık sadece ‘memur’ gibi rutin işler yapan kişiler olarak değil, geliştirilebilir bir değer olarak kabul edilmekte. Eskiden sadece rutin işler yapan çalışanlar, şimdi artık sorunları analiz etme ve çözüm üretme konusunda danışılan kişilerdir.

İlgili yazı: İnsan Kaynakları Nedir? Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Mezunları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları alanından mezun olanların yaptığı işlerden önce, insan kaynakları biriminin genel sorumluluklarına değinmemiz yerinde olur. 

İnsan kaynakları mezunları; bir kurumdaki İK biriminde çalışan ve yöneticilikten uzmanlığa kadar farklı görevlerle çalışabilen kişilerdir. Aldıkları eğitimlere ve sertifika alanlarına göre, kurumun İK birimlerinde görevlendirilirler. 

İnsan kaynakları biriminin genel sorumluluklarından bazıları şunlardır:

 • İşyerindeki çalışmaları ve süreçleri maksimum verim alacak şekilde yürütmek,

 • Kurum çalışanlarının potansiyellerine göre eğitim faaliyetlerini yürütmek,

 • Kurum çalışmalarını ve personel performansını değerlendirmek,

 • Çalışanların tecrübeleri ve önerileri değerlendirilerek kurumsal dönüşüme katkı sağlamak,

 • İnsanın entelektüel kaynağını, kurum için verimli hale getirme çalışmaları yapmak,

 • Kurumun gidişatı için personel motivasyon yükseltme çalışmalarını yapmak,

 • Kurumun gelişmesi ve büyümesi için insan faktörünü baz olarak alınmasını sağlamak,

 • Değişen çağın getirdiklerine kurumsal anlamda uyum çalışmaları yapmak,

 • İnsanı temel alan anlayışı, kurumun misyon ve vizyonu olarak kabul ederek çalışmak.

İnsan kaynakları mezunlarının yaptıkları işler genel olarak şu şekildedir:

 • İşe alma sürecindeki özgeçmiş değerlendirme ve mülâkat görüşmeleri yapmak,

 • İşe alınan çalışanların özlük dosyalarını ilgili sistemlerde kayıt altına almak, 

 • Personel için performans değerlendirme çalışmaları yapmak,

 • Çalışanların ihtiyaç duyduğu veya istediği eğitimleri plânlamak ve yürütmek,

 • Motivasyon yükseltme konusunda yapılan çalışmaları yürütmek,

 • İK biriminde kullanılan sistemlerle ilgili eğitim almak veya eğitim vermek,

 • Kurum yönetimine ve çalışanlara yönelik sunumlar hazırlamak ve sunmak.  

İnsan Kaynakları Alanındaki Meslekler Hangileridir? 

İnsan Kaynakları alanında, gün geçtikçe daha farklı meslek türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. İnsan kaynakları konusunda üniversite veya diğer eğitim kurumlarından eğitim alan kişiler, farklı görevlerde İK birimlerinde çalışabiliyor. 
İK birimlerinde var olan meslekleri ve iş tanımlarını kısaca şöyle tanıyabiliriz:

 • İnsan Kaynakları yöneticisi: Bu alanda yetkinlik eğitimleri olan, çoğunlukla İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmuş, tecrübeli ve uzman kişilerdir. Kurum çalışanlarının yönetimini sistemli bir şekilde yaparak en fazla verimi almak için çalışan yöneticilerdir. Ayrıca İK yöneticilerinin genellikle bu alanda yüksek lisans veya doktora gibi akademik eğitim adımlarını tamamladıklarını görüyoruz. Daha fazla bilgi: İnsan Kaynakları Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

 • İnsan Kaynakları uzmanı: İK biriminin orta seviyedeki unvanlarından birisidir. İK Yönetimi bölümü gibi meslek alanından mezun ve İK biriminde işe başlayanların aldığı meslek unvanıdır. Bu unvana ek olarak yetki ve sorumluluklar verildiğinde İK yöneticisi olabilirler. Daha fazla bilgi: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Ne Yapılmalı?

 • İK İşe Alım uzmanı: Bu alanda ilgili eğitimleri almış olan ve İK biriminde İK uzmanı ve İK elemanı arasında yer alan meslek unvanıdır. İK işe alım uzmanları, işe alım konusunda uzmanlaşmış ve diğer İK uzmanları gibi genel uzmanlıkları olmayan kişilerdir. Daha fazla bilgi: İşe Alım Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

 • İnsan Kaynakları elemanı / İnsan Kaynakları görevlisi: İK birimine ilk başlayan ve İK Yönetimi bölümü mezunu olmayan kişilerin aldıkları meslek unvanıdır. İK elemanı, Üniversitelerin İK Yönetimi dışındaki bölümlerinden mezun veya bu alanda uzmanlık sertifikaları olmayan kişilerdir.

İnsan Kaynakları Alanındaki Eğitimler Nelerdir?

İnsan kaynakları alanındaki eğitimler, farklı eğitim platformlarında ve farklı uzmanlık alanlarında olabiliyor. Bu nedenle, İK alanında verilen eğitimleri söyle açıklayabiliriz:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (örgün): Üniversitelerimizin çoğunda açılmış olan bölüm, İK alanında verilen en donanımlı lisans programıdır. Bu bölümden mezun olan biri, İK biriminde yetkin görevlerde çalışabilirler. İK uzmanı olarak başladıkları mesleklerinde, aldıkları eğitim ve yetkilerle kısa sürede yükselebilir ve İK yöneticisi olabilirler. 

 • İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji Bölümleri (örgün): Üniversitelerdeki bu lisans programlarından mezun olanlar da İK birimlerinde çalışabilir. İK Yönetimi bölümü mezunları kadar olmasa da, birimde önemli unvanlarda görevler üstlenebilirler.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı: Başta İstanbul İşletme Enstitüsü olmak üzere, diğer online eğitim platformlarında da bulunan sertifika programıdır. Bu eğitimler sonrasında alınan sertifikayla; İK birimlerinde, İK danışmanlık şirketlerinde ve özel istihdam ofislerinde iş bulmak mümkündür. İlgili eğitim: İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (online):  İstanbul İşletme Enstitüsü çatısı altında verilen İK eğitimlerinden bir diğeridir. İK birimlerinin yöneticilerine ve İK uzmanlarına yönelik bir teknik eğitimdir. Bu eğitim sonrasında verilen sertifikayla, İK birimlerinde yönetici yardımcılığı veya yöneticilik gibi unvanlarla çalışılabilir. İlgili eğitim: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Uzaktan Eğitim Programı: Enstitü bünyesinde yer alan İK eğitim programlarından birisidir. Eğitim sonunda alınan sertifika ile, kurumların İK birimlerinde İşe alım uzmanı olarak çalışma imkânı elde edilebilir.

insan kaynakları yönetimi eğitimiinsan kaynaklarıinsan kaynakları uzmanı insan kaynakları yönetimi yeni nesil ik birimi
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İnsan Kaynakları Nedir? Görevleri Nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Nedir? Görevleri Nelerdir?

01 Şubat 2018
İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

06 Mayıs 2019
İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Ne İş Yapıyor?

06 Aralık 2019
İnsan Kaynakları Nasıl Geliştirilir?
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Nasıl Geliştirilir?

24 Mart 2021
İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Her Şey
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Her Şey

26 Kasım 2019
Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıldır?
İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıldır?

22 Mart 2021
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
İnsan Kaynakları

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

11 Aralık 2019
İnsan Kaynakları Uzmanı Görevleri-2021
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Uzmanı Görevleri-2021

13 Eylül 2021
Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları

23 Mart 2019
İKY - İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
İnsan Kaynakları

İKY - İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

09 Ağustos 2021
İş Hayatında İnsan Kaynaklarının Rolü
İnsan Kaynakları

İş Hayatında İnsan Kaynaklarının Rolü

25 Şubat 2020
İnsan Kaynakları Temel İlkeleri
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Temel İlkeleri

23 Mart 2021
İnsan Kaynakları Sorumlusunun Görevleri
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Sorumlusunun Görevleri

14 Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Fonksiyonları
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

24 Ağustos 2021
İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri

21 Haziran 2020
İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme
İnsan Kaynakları Yönetimi

İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme

10 Ocak 2019
İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları - 2021
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları - 2021

13 Eylül 2021
İnsan kaynakları görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? İşe alım, oryantasyon eğitimi, çalışan motivasyonu ve mesleki gelişimi, işten ayrılma süreçleri ik sorumluluğundadır.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Görev Yetki ve Sorumlulukları

16 Ağustos 2021
İnsan Kaynakları Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

13 Aralık 2019
Dijital Çağda İnsan Kaynakları Stratejisi
İnsan Kaynakları

Dijital Çağda İnsan Kaynakları Stratejisi

06 Kasım 2019
İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?

29 Mayıs 2020
İnsan Kaynakları Hakkında Pek Bilinmeyenler
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Hakkında Pek Bilinmeyenler

14 Eylül 2021
Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

03 Mart 2015
CEO ve İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları

CEO ve İnsan Kaynakları Yönetimi

19 Mayıs 2016
Bir İnsan Kaynakları Yolculuğu
İnsan Kaynakları

Bir İnsan Kaynakları Yolculuğu

01 Temmuz 2019