AnasayfaBlogBakım Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bakım Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

21 Mayıs 2021
Bu fotoğrafta takım elbiseli bir adam çeşitli simgelerle dolu bir ekrana dokunurken görülüyor. Ekranın sol tarafında bir İngiliz anahtarı logosu ve yanında adamın elinde parlak bir ışık var. Sağ tarafta, ortasında beyaz bir yelpaze olan mavi bir daire, üzerinde kilit olan mavi bir daire ve içinde beyaz çizgiler olan mavi bir daire var. Son olarak, ekranın ortasında beyaz bir çiçek bulunan mavi bir daire var. Adamın ekrandaki bu simgeler ve sembollerle etkileşim halinde olduğu görülüyor. Muhtemelen bir arayüzde geziniyor, belirli bir simge veya sembol arıyor.
GörevlerBakım Müdürüne Sağlanan OlanaklarBakım Müdürü Maaşları
Günlük operasyonların yürütülmesini sağlamaTeknisyenlerin gereken tüm araçları sağlanırEğitim ve tecrübeye bağlı olarak değişir
Bakım faaliyetlerini ölçmeBelirli bütçe çerçevesinde hareket etmeKurumun ve sektörün özelliklerine göre değişir
Bakım ve onarım işlerini koordinasyonuBütçe kontrol ve denetimiYeni başlamış bir bakım müdürü ortalama 1 asgari ücret oranında
Düzenli bakım prosedürlerini geliştirmekGelecekteki iş ihtiyaçları için personeli eğitmeMaaşlar sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip etme becerisine bağlı olabilir
Yüklenici ve servis sağlayıcılarla ilişki yönetimiGerekli araç ve ekipmanların envanterini izlemeHidrolik ve elektrik sistemlerini kontrol etme yeteneğine bağlı olabilir
Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uyulmasını sağlamaİdari görevleri yerine getirebilme, örneğin, bütçe belirlenmesi ve işe almaİdari işlevleri yerine getirme becerisine bağlı olabilir
Bakım faaliyetleri için bütçeyi kontrol etmeBütçenin kontrol ve denetiminden sorumlu olmaBütçe yönetme becerisi maaş seviyelerini etkileyebilir
Tesisin tam verimliliği için çalışma ilkelerinden ödün vermemekİşçilerin yürütmekte olduğu ve gelecek projeleri tamamlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesiBakım ekibinin etkililiği maaş seviyelerini etkileyebilir
İşveren mülklerinin korunmasını sağlamaAcil çağrılara yanıt verme yeteneğiAni oluşan sorunları giderme yeteneğine bağlı olabilir
Bakım faaliyetlerini raporlar ve ilgili birimlere iletirPersoneli ve araçları en etkili biçimde kullanma becerisiRaporlama yeteneğine ve işbirliği yapma becerisine bağlı olabilir

Bir tesis yöneticisi gibi bakım müdürü de operasyonel faaliyetleri ve stratejik sorumlulukları dengeleme rolünü üstlenmelidir. Başka bir ifade ile günlük operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Kurumun bir bütün olarak davranması ve stratejik hedefleri doğrultusunda eylemler gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

Bakım müdürü olmayı; bakım işlerinde görev alan teknisyenlerin, işlerini verimli bir şekilde sürdürebilmesi için gereken tüm araçları sağlamaya çalışmak olarak açıklayabiliriz. Bakım müdürünün bir diğer önemli rolü ise kendisine sağlanan bütçe çerçevesinde her aksiyonun sonuçlarını ölçmek ve yönetim kademesiyle iletişimde kalmaktır.

Yazımızda bakım müdürü nedir? Bakım müdürü ne iş yapar? Bakım müdürü olmak için hangi şartlar aranır? Sorularına yanıtlar bulabileceğiniz kapsamlı bir araştırma yaptık.

Bakım Müdürü Nedir?

Bakım Müdürü, şirketin sahip olduğu araç ve gereçlerin rutin bakımı ve onarımına yönelik teknik elemanların çalışmalarını koordine etmek ve denetlemekle görevlendirilen kişilerdir. Tüm bu işleri yürütürken bir yandan da kendileri için ayrılan bütçenin de kontrol ve denetiminden sorumludurlar. Bakım Müdürü olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti aranmaz.

Kurumlar faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak adaylarda farklı eğitim kriterlerine dikkat eder. 4 yıllık lisans mezunu müdürler çoğunlukta olmakla birlikte 2 yıllık ön lisans mezunu olan ve kendini bulunduğu alanda geliştiren mezunlarla da karşılaşmak mümkündür.

Bu alanda yapılan çalışmalar geçmiş yıllara göre daha fazla ilgi görse de hala tam olarak hak ettiği ilgiyi görmemektedir. Birçok bakım müdürü bakım faaliyetlerinin önemini yöneticilerine açıklamaya çalışır. Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalara göre yönetim kademesinde yer alan üst düzey yöneticiler bakım faaliyetlerine hala maliyet gözüyle baktığı tespit edilmiştir.

Bu yaklaşım büyük bir sorunu da beraberinde getirmeye devam ediyor. Çünkü çalışma ilkelerinden ödün vermeyen, yüksek çalışma sürelerine sahip varlıkları kontrol etmeye devam eden, kurumun marka imajını koruma amacına katkıda bulunan bakım ekibini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum tesis verimliliğini ciddi derecede etkileyebilir.

Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Doğru bir planlama ve stratejik planlar doğrultusunda ürütülen bakım müdürü çalışmalarının şirkete değer kattığı gelecek günlerde daha iyi anlaşılacaktır.

Bakım Müdürü Ne İş Yapar?

Bakım Müdürünün temel görev ve sorumlukları; kurulum, onarım ve bakım işlemlerini denetlemektir. Meslek profesyonellerinin diğer önemli görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Arızaları azaltmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

 • Düzenli bakım prosedürlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

 • İş yükünü tahsis eder ve bakım personelini düzenli olarak denetler.

 • Onarım yapılacak alanları belirler ve sorunları gidermeleri için işçileri yönlendirir.

 • Bakım ihtiyaçlarına yönelik acil çağrılara yanıt verir.

 • Bina ve arazi ve işyeri gibi işveren mülklerinin korunmasını sağlar

 • İşlevselliği sağlamak üzer binaların elektrik ve hidrolik sistemlerini kontrol eder.

 • Gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamak için bakım çalışanlarını eğitim verir.

 • Çalışanların yürütmekte olduğu ve gelecek projeleri tamamlamak için ihtiyaç duyulan kaynaklara sahip olduğundan emin olmalıdır.

 • Ekipman envanterini izler ve gerektiğinde temin eder.

 • Giderleri inceler ve bakım faaliyetleri için bütçeyi kontrol eder.

 • Yüklenici ve servis sağlayıcılarla gerekli ilişkileri yönetir.

 • Günlük bakım faaliyetlerini raporlar ve ilgili birimlere iletir.

 • Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uyulduğundan emin olur.

 • Kurum yönetimi tarafından kendisine belirlene bütçelendirme, işe alma gibi idari görevleri yerine getirir.

Bakım Müdürü Maaşları

Yaşanacak arızalara karşı tedbir almak, periyodik bakım prosedürlerini yerine getirmek, bakım personelini kontrol etmek gibi önemli görevler üstlenen bakım müdürü kurumlarda işleyişin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur.

Sorunları ve onarım yapılacak alanları belirler, görevlileri bilgilendirir, acil çağrılara yanıt verir, binaların hidrolik ve elektrik sistemlerini kontrol eder. Tüm bu işleri yürütürken işe alma ile ilgili idari işleri de yerine getirir. Aynı zamanda sağlık ve güvenlik politikalarına uyulmasını sağlar. Bakım faaliyetleri ile ilgili bütçe belirlemelerini yapmak ta başlıca sorumlulukları arasındadır.

Bu bağlamda oldukça fazla ihtiyaç duyulan meslek mensupları için geniş bir iş imkanından bahsetmek mümkündür. Gıda, sanayi, endüstri gibi üretim yapılan her alanda ve ekipman sahibi olan pek çok işletmede bakım müdürü ihtiyacı bulunur. Bakım müdürü maaşlarını; kurumun sahip olduğu özellikler, kişinin eğitimi ve tecrübesi belirler. Meslek mensuplarının sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi çok önemlidir. Bakım müdürü maaşlarını inceleyelim.

 • İşe yeni başlamış bir bakım müdürü ortalama 1 asgari ücret oranında maaş kazanır.

 • Zamanla tecrübe sahibi olmuş bir bakım müdürü ortalama 2 asgari ücret gelir elde eder.

 • Uzun yıllar tecrübe sahibi olmuş bir bakım müdürü en yüksek 2,3 asgari ücret maaş kazandığı görülmektedir.

Bakım Müdürü Nasıl Olunur?

Bakım müdürü olma şartları incelendiğinde resmi bir eğitim olmadığı görülmektedir. Bakım müdürü, hizmet vereceği sektör ve alana göre gerekli eğitim ve donanıma sahip olmalıdır. İşverenler, bakım müdürü olarak işe almayı düşündükleri personellerde belirli kriterler aramaktadır.

Bunların içinde özellikle idari sorumluluk alabilmek, marangozluk ve el sanatlarına becerili olmak, raporlama ve bütçeleme süreçlerini yönetmek ve liderlik vasfına sahip olmak gibi önemli özelliklerdir. Bakım müdürü olmak için resmi bir eğitim bulunmasa da çeşitli sertifika programları bulunmaktadır. Eğitim yeri ve süresi, çalışacağı alana göre değişiklik göstermektedir.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Kişilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra bu alanda kariyer planı yapabilmek için mesleki niteliklerini geliştirmeleri gerekir. Sahip oldukları bu özellikler kurumlardaki konumlarında belirleyici olur. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • Hem idari hem de mekanik sorumlulukları etkin ve verimli olacak şekilde yerine getirebilme becerisi göstermelidir.

 • Sıhhi tesisat ve elektrik sistemlerinin yanında marangozluk ve diğer el sanatları konusunda yetkin bilgiye sahip olmaları beklenir.

 • Raporlama ve bütçeleme gibi süreçleri profesyonelce yürütebilmelidir.

 • Organizasyonel beceriler sergilemelidir.

 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilecek liderlik vasfına sahip olmaları beklenir.

 • Uzun süre ayakta çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermeleri beklenir.

 • Değişken mesai saatleri içerisine uyum içinde çalışabilmelidir.

 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğünün kalmamış olması istenir.

Günlük operasyonların yürütülmesini sağlama, Teknisyenlerin gereken tüm araçları sağlanır, Eğitim ve tecrübeye bağlı olarak değişir, Bakım faaliyetlerini ölçme, Belirli bütçe çerçevesinde hareket etme, Kurumun ve sektörün özelliklerine göre değişir, Bakım ve onarım işlerini koordinasyonu, Bütçe kontrol ve denetimi, Yeni başlamış bir bakım müdürü ortalama 1 asgari ücret oranında, Düzenli bakım prosedürlerini geliştirmek, Gelecekteki iş ihtiyaçları için personeli eğitme, Maaşlar sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip etme becerisine bağlı olabilir, Yüklenici ve servis sağlayıcılarla ilişki yönetimi, Gerekli araç ve ekipmanların envanterini izleme, Hidrolik ve elektrik sistemlerini kontrol etme yeteneğine bağlı olabilir, Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uyulmasını sağlama, İdari görevleri yerine getirebilme, örneğin, bütçe belirlenmesi ve işe alma, İdari işlevleri yerine getirme becerisine bağlı olabilir, Bakım faaliyetleri için bütçeyi kontrol etme, Bütçenin kontrol ve denetiminden sorumlu olma, Bütçe yönetme becerisi maaş seviyelerini etkileyebilir, Tesisin tam verimliliği için çalışma ilkelerinden ödün vermemek, İşçilerin yürütmekte olduğu ve gelecek projeleri tamamlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesi, Bakım ekibinin etkililiği maaş seviyelerini etkileyebilir, İşveren mülklerinin korunmasını sağlama, Acil çağrılara yanıt verme yeteneği, Ani oluşan sorunları giderme yeteneğine bağlı olabilir, Bakım faaliyetlerini raporlar ve ilgili birimlere iletir, Personeli ve araçları en etkili biçimde kullanma becerisi, Raporlama yeteneğine ve işbirliği yapma becerisine bağlı olabilir
bakım müdürü bakım ve onarım bütçeleme eğitim sertifika bakım müdürü nedir bakım müdürü ne iş yapar bakım müdürü maaşları bakım müdürü nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.