AnasayfaBlogHalk Oyunları Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Halk Oyunları Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

27 Temmuz 2021
Çeşitli renkli ayakkabılar giyen bir grup insan yakın mesafede duruyor. Odak noktası kahverengi ve bej renkli bir çift mokasen ayakkabı. Ayakkabıyı ayağa bağlayan bağcıklar ayrıntılarda görülebiliyor. Daha uzakta, canlı pembe ve sarı desenli bir başka çift ayakkabı görülebiliyor. Sağda, siyah süslemeli bir çift beyaz ayakkabı ve daha geride bir çift siyah ayakkabı görülebiliyor. Görüntüde ayakta duran insanlar maviler ve yeşillerden pembe ve sarıya kadar çeşitli renkler giyiyor. Arka planda siyah gömlek giyen bir kişi görülüyor.
Halk Oyunları Öğretmeni Nedir?Halk Oyunları Öğretmeni Ne İş Yapar?Halk Oyunları Öğretmeninin Önemi
Öğrencilere halk oyunlarını öğretir ve yeteneklerini geliştirirler.Halk oyunlarının figürlerini ve ritimlerini öğretir, hayatının her aşamasında kişinin becerilerini geliştirir.Kültür aktarımını sağlar ve toplumsal uyum becerilerini geliştirir.
Yörelerin oyunlarını sahnelemeye çalışan bir öğretmendir.Belirli bir süre boyunca halk oyunlarını, ritim, müzik eşliğinde öğretirKültürel mirasın korunması ve geniş kitlelere tanıtılması görevini üstlenir.
Öğrencilere halk oyunlarının tekniklerini öğretir ve yeteneklerini geliştirirler.Öğrencinin yeteneğine uygun bir şekilde hareket etmesini sağlar ve ritimdeki doğrulukları kontrol eder.Dil, din, millet ayrımı gözetmeksizin bireylerin sosyalizasyonuna katkıda bulunur.
Halk oyunlarına ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri yetiştiren bir öğretmen.Öğrencilerini halk oyunlarına teşvik ederek bu alanda başarılı olmalarını sağlar.Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunur ve kendini doğru bir şekilde ifade etme yetisini geliştirir.
Öğrencileri yöresel oyunları öğreten ve bu alanın korunması için çabalayan bir öğretmen.Yöresel oyunların genç nesillere aktarılmasını sağlar, bu alanda düzenlenen yarışmalara öğrencilerini hazırlar.Halk oyunlarının keşfedilmesi ve gelecek nesillere aktarılması sağlar.
Toplumun kültür ve sanat değerlerini gençlere aktaran bir eğitimcidir.Toplumun kültür ve sanatını öğrencilere aktarırken, sosyalizasyon sürecince de öncü rol oynar.Toplumun kültür mirasını gençlere aşılamak ve büyüklere hatırlatmak için çalışır.
Geleneksel oyunlar ve danslar konusunda uzmanlaşmış bir öğretmendir.Öğrencilerine yöresel oyunları ve figürleri öğretir.Yöresel oyunları ve figürleri öğrencilere aktararak, yerel kültürlerin tanıtılmasında ve korunmasında önemli bir rol oynar.
Coğrafi yönelere özgü dansları ve oyunları öğreten bir eğitimcidir.Bölgeye özgü halk oyunlarını, dans figürlerini, müziği ve ritimleri öğrencilere öğretir.Yerel kültürlerin korunması ve gençlere aktarılmasını sağlar.
Yöresel dans ve oyunları öğreten kişidir.Öğrencilere halk oyunları figürlerini öğretirken, sosyal becerilerini ve kültürel bilincini geliştirir.Öğrencilere, halk oyunları vasıtasıyla toplumun geleneklerini ve kültürünü anlama ve takdir etme yetisi kazandırır.
Halk kültüründeki oyunları ve dansları öğreten bir eğitmen.Yöresel halk oyunlarının öğretimini gerçekleştiren, öğrencileri bu alanda bilinçlendiren kişidir.Halk oyunları, geleneklerin ve kültürün devam ettirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, halk oyunları öğretmeni bu alanda bilgi ve tecrübeyi aktaran çok önemli bir göreve sahiptir.

Halk oyunları içerisinde birçok değeri barındıran önemli bir sanat dalıdır. İçerisinde giyim, müzik, hareket, makyaj, düzen, ritim, uyum, sosyalizasyon, kültür aktarımı vb. birçok öğeyi taşımaktadır. Halk oyunları, millet, din, dil, mezhep vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumdan her yaştan insanın katıldığı sanat dalıdır. Milli kültür içerisinde en yaygın sanat dalları arasında görülür. Ülkemizde anaokulundan başlayıp üniversite mezuniyetine kadar en yaygın yapılan sanatsal faaliyetlerden biri olarak görülür.

Halk oyunları, binlerce yıllık tarihe sahip olan Türk geleneği içerisinde oldukça önemli bir değere sahiptir. Bölgesel olarak farklılıkları gösteren halk kültüründe sahneleme eserlerinin en önemlisi olarak kabul edilir. Halk oyunları, toplumdaki bireylerin yeteneklerini arttırmada ya da ortaya çıkarmada önemli bir faktör olarak görülür. Burada devreye halk oyunları öğretmeni girmektedir. Bireylerin bu alanda var olan yeteneklerini arttırmak veya yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışan öğretmenlik branşıdır.

Halk oyunları öğretmeni, öğrencilerinin hareket, ritim, müzik ve estetik becerilerini ortaya çıkarmak için çalışan kişidir. Ülkemizde özellikle hemen hemen tüm özel okullarda halk oyunları öğretmeni bulunmaktadır. Çünkü öğrencilerin cinsiyet farkı gözetmeden sosyalizasyona katılmasını sağlamanın yanında onların fiziksel ve ruhsal yönden iyileşmesini desteklemektedir. Ülkemizde anaokulundan üniversiteye kadar eğitim hayatının her kademesinde yer almaktadır. Üniversitelerde Türk Halk Oyunları bölümü de yer almaktadır. Konservatuar dışında üniversitedeki öğrenciler seçmeli ders olarak seçebilmektedir.

Bu branş ülkemizin yurt dışında sürekli temsil edildiği ve bol ödülle döndüğü bir branştır. Öğrencilere birçok yönden kazanım sağlayan ve kültürel devamlılığı sağlamada öncülük eden aynı zamanda yurt dışında ülkemizi temsil etmemizde öncü olan halk oyunları öğretmenliğini yakından tanımaya ne dersiniz? Hazırsanız bu mesleği detaylı olarak tanımaya başlıyoruz!

Halk Oyunları Öğretmeni Nedir?

Halk oyunları öğretmeni, halk oyunlarını oynamak isteyen öğrencilere bireysel ya da grup halinde eğitim veren kişidir. Halk oyunlarının figürlerini öğrencilerine öğreten kişidir. Uygulamalı olarak öğrencilerine figürleri göstererek onların halk oyunlarını öğrenmesini sağlayan kişidir. Öğrencilerinin ritim ve müzik becerilerini geliştirmek için çalışan kişidir. Halk oyunları öğretmeni, öğrencilerinin belli bir düzen içinde hareket etmesini sağlayarak onların belli bir senkronizasyonu yakalamalarını sağlamaktadır.

Öğrencilerinin öğrenmek istediği yörenin oyunlarını ritim ve müzik eşliğinde öğreterek sahnelemesini sağlayan kişidir. Yöreye ait oyunun kural ve tekniklerinin öğretilmesi için çalışmalarını yürütür. Halk oyunları hakkında öğrencilerine karakteristik bilgiler vererek onların bilgi sahibi olması için çalışır. Halk oyunları öğretmeni, öğrencilerinin yeteneklerini arttırmak ya da yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamak için çalışan kişidir. Öğrencilerin, belirli bir yöreye ait oyunun ritim doğrultusunda hareket yeteneklerini sergilemelerini sağlayan kişidir.

Öğrencilere halk oyunlarının korunması için gerekli bilgileri aktaran kişidir. Halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve geniş kitleler tarafından tanınması için çalışan kişidir. Halk oyunları alanında düzenlenen yarışmalara katılmak isteyen öğrencileri yetiştirmek için çalışmalar düzenler. Bu yarışmalara ilgi duyan öğrencileri teşvik eder. Halk oyunlarının toplum tarafından tanınması, kendi kültürüne sahip çıkan gençlerin yetişmesi ve kendini doğru bir şekilde ifade edebilen nesillerin oluşması için çalışan kişidir.

Eğitimin temel işlevlerinden biri olan sosyalizasyonun devam etmesini sağlamaktadır. Hiçbir cinsiyet, dil, din, millet ayrımı gözetmeksizin bireylerin tanışıp kaynaşmasını ve birbirlerinin kültürlerinin tanınmasını sağlamak için çalışan kişidir. Öğrencilerini halk oyunlarına teşvik ederek bu alan dışında da başarılarının artmasını sağlamaktadır. Bu konu başlığı altında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de halk oyunları öğretmeni görevi hakkında bilgi sahibi olalım.

Halk Oyunları Öğretmeni Ne İş Yapar?

 • Halk oyunları öğretmeni görevi en genel anlamıyla öğrencilerine yöresel oyunları öğretmektir.

 • Halk oyunları öğretmeni görevi arasında halk oyunlarının kendine has yapılarının korunarak geliştirilmesini sağlamak yer alır.

 • Yöresel oyunların genç nesillere aktarılmasını sağlamak halk oyunları öğretmeni görevi arasında yer alır.

 • Ders vereceği okulda öğrencilerin seviyesini belirlemek üzere çalışmalar yapmak halk oyunları öğretmeni görevi arasında yer alır.

 • Öğretmen, belirlediği seviyelere göre gruplar oluşturur. Gruplara uygun şekilde eğitim vermeye başlar.

 • Öğrencilerin ritim, müzik, hareket ve estetik becerilerinin gelişmesi ve uyumlu olması için çalışmak halk oyunları öğretmeni görevi arasındadır.

 • Ulusal ya da uluslararası festivallere öğrencilerini hazırlamak halk oyunları öğretmeni görevi arasında yer alır.

 • Okulda vereceği eğitimle ilgili ders programı hazırlar ve yönetir.

 • Öğrencilerinin kişisel yeteneklerini ortaya çıkarmak halk oyunları öğretmeni görevi arasında yer alır.

 • Halk oyunlarının tarihi, yöresel farklılıklar ve müzikler üzerine araştırmalar yaparak bu araştırmaları öğrencileri ile paylaşır.

 • Öğrencilerinin ders anında sağlık ve özel durumlarıyla ilgilenmek halk oyunları öğretmeni görevi arasında yer alır.

 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olur.

Bu konu başlığı hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de halk oyunları öğretmeni maaşları hakkında bilgi sahibi olalım.

Halk Oyunları Öğretmeni Maaşları

Halk oyunları öğretmeni maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Halk oyunları öğretmeni maaşları, öğretmenin çalıştığı okula göre değişkenlik gösterebilir. Özel okul, devlet okulu, halk eğitim merkezi, özel dans eğitim yerleri vb. yerlere göre maaş değişir. Halk oyunları öğretmeni maaşları, öğretmenin eğitim durumu, deneyim yılı, verdiği ders saati vb. birçok faktöre değişiklik gösterir.

Genel anlamda yaptığım araştırmalar neticesinde halk oyunları öğretmeni maaşları en az asgari ücrettir. En yüksek halk oyunları öğretmeni maaşları 4.500 TL’dir. Ortalama halk oyunları öğretmeni maaşları ise 3.500 TL olarak belirtilmiştir. Halk oyunları öğretmeni maaşları içerisinde en yüksek maaşı genel anlamda usta öğreticiler almaktadır. Maaşlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de nasıl bu branşın öğretmeni olunabileceğini öğrenelim.

Halk Oyunları Öğretmeni Nasıl Olunur?

Konu hakkında bu kadar bilgi aldıktan sonra hepinizin halk oyunları öğretmeni nasıl olunur sorusunu sorduğunuzu duyar gibi oldum. Bu konu başlığı ile elimden geldiği kadar sizin bu sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Bu branşta öğretmenlik yapmak isteyen kişiler için ilk şart Türk Halk Oyunları Bölümünü bitirmektir. Bu bölüm konservatuarda yer almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin bu bölüm ile konservatuara girmesi için özel yetenek sınavını kazanması gerekir. Bu yetenek sınavları genelde iki aşamadan oluşmaktadır. Yetenek sınavı, hareket ve müzik algılama, bireysel sunum ve toplu sunum alanlarından oluşan bir sınavdır. Öğrencilerin bu bölümü okuyabilmeleri için yetenek sınavının yanında fiziksel yeterliliklerine de bakılmaktadır. Öğrencilerin fiziksel uygunlukları da bölüme girmek için değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Halk oyunları öğretmeni olmak isteyen kişiler Müzik Öğretmeni ya da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü bölümünden mezun olarak da bu alanda çalışabilirler. Çoğu özel okul bunların yanında ön lisans konservatuar bölümlerinden mezun olan kişileri de öğretmen olarak çalıştırmaktadır. Yukarıda belirtilenlerin yanında başka bir seçenek daha bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezi ya da Türkiye Halk Oyunları Federasyonunda verilen Yöre Oyunları Öğreticisi eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler de bu alanda öğretmenlik yapabilir. Eğitim alanında yapılması gerekenlerin yanında bu mesleği yapmak için bazı kişisel becerileri de ihtiyaç vardır. Bunlar;

 • Öğretmenliği sevmek,

 • Üretebilmek,

 • İletişim becerileri yüksek,

 • Takım çalışmasına yatkın olmak,

 • Düzen ve senkronizasyon konularında titiz olmak,

 • Yöresel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Araştırma yapma isteği olması gerekir.

Öğrencilere halk oyunlarını öğretir ve yeteneklerini geliştirirler, Halk oyunlarının figürlerini ve ritimlerini öğretir, hayatının her aşamasında kişinin becerilerini geliştirir, Kültür aktarımını sağlar ve toplumsal uyum becerilerini geliştirir, Yörelerin oyunlarını sahnelemeye çalışan bir öğretmendir, Belirli bir süre boyunca halk oyunlarını, ritim, müzik eşliğinde öğretir, Kültürel mirasın korunması ve geniş kitlelere tanıtılması görevini üstlenir, Öğrencilere halk oyunlarının tekniklerini öğretir ve yeteneklerini geliştirirler, Öğrencinin yeteneğine uygun bir şekilde hareket etmesini sağlar ve ritimdeki doğrulukları kontrol eder, Dil, din, millet ayrımı gözetmeksizin bireylerin sosyalizasyonuna katkıda bulunur, Halk oyunlarına ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri yetiştiren bir öğretmen, Öğrencilerini halk oyunlarına teşvik ederek bu alanda başarılı olmalarını sağlar, Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunur ve kendini doğru bir şekilde ifade etme yetisini geliştirir, Öğrencileri yöresel oyunları öğreten ve bu alanın korunması için çabalayan bir öğretmen, Yöresel oyunların genç nesillere aktarılmasını sağlar, bu alanda düzenlenen yarışmalara öğrencilerini hazırlar, Halk oyunlarının keşfedilmesi ve gelecek nesillere aktarılması sağlar, Toplumun kültür ve sanat değerlerini gençlere aktaran bir eğitimcidir, Toplumun kültür ve sanatını öğrencilere aktarırken, sosyalizasyon sürecince de öncü rol oynar, Toplumun kültür mirasını gençlere aşılamak ve büyüklere hatırlatmak için çalışır, Geleneksel oyunlar ve danslar konusunda uzmanlaşmış bir öğretmendir, Öğrencilerine yöresel oyunları ve figürleri öğretir, Yöresel oyunları ve figürleri öğrencilere aktararak, yerel kültürlerin tanıtılmasında ve korunmasında önemli bir rol oynar, Coğrafi yönelere özgü dansları ve oyunları öğreten bir eğitimcidir, Bölgeye özgü halk oyunlarını, dans figürlerini, müziği ve ritimleri öğrencilere öğretir, Yerel kültürlerin korunması ve gençlere aktarılmasını sağlar, Yöresel dans ve oyunları öğreten kişidir, Öğrencilere halk oyunları figürlerini öğretirken, sosyal becerilerini ve kültürel bilincini geliştirir, Öğrencilere, halk oyunları vasıtasıyla toplumun geleneklerini ve kültürünü anlama ve takdir etme yetisi kazandırır, Halk kültüründeki oyunları ve dansları öğreten bir eğitmen, Yöresel halk oyunlarının öğretimini gerçekleştiren, öğrencileri bu alanda bilinçlendiren kişidir, Halk oyunları, geleneklerin ve kültürün devam ettirilmesi açısından büyük öneme sahiptir Bu nedenle, halk oyunları öğretmeni bu alanda bilgi ve tecrübeyi aktaran çok önemli bir göreve sahiptir
Halk Oyunları Öğretmeni Halk Oyunları Öğretmeni nedir Halk Oyunları Öğretmeni ne iş yapar Halk Oyunları Öğretmeni maaşları Halk Oyunları Öğretmeni nasıl olunur
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.