Published on: 02 Kasım 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

Hayatın her alanında özel yaşamdan tutun da iş hayatına kadar etkili iletişimin ne kadar gerekli olduğu konusunda tüm iletişim uzmanları hemfikir. Ancak etkili iletişimin nasıl sağlanacağı konusunda bazı farklı yöntemler mevcut. Bu yöntemlerden bir tanesi de vakit sıkıntısı yaşayanlar için oldukça önemli olan online iletişim eğitim programı. Yöntem her ne olursa olsun bir gerçek var ki, o da etkili iletişimin sırrı özgüven olduğu gerçeği. Peki, nedir özgüveni artttıran hususlar. Bu konulara açıklık getirelim.

İletişim alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, özgüveni olan insanlar daha fazla ve etkili iletişim kurma şansı yakalıyor. Aslında bu durumun nedeni oldukça psikolojik… Ancak, tedavi edilemez üstesinden gelinemeyecek bir durum da değil. Etkili iletişimi engelleyen en önemli husus kişinin topluma kendine anlatamamasıdır. Bu duruma kişinin utangaçlığı ya da ruh hali neden olabileceği gibi daha sık görülmekle birlikte toplumun kendisi de neden olabilmektedir. Gerek iş hayatında gerekse de özel hayatta bu durumun üstesinden gelebilmek için eğitim almak şarttır. Bu duruma çare arayanlardansanız sizlere İstanbul İşletme Ensititüsü’nün uzaktan eğitim programlarından İletişim Teknolojileri ve Toplum kursunu şiddetle tavsiye ediyorum.

  • etkili iletişim ,
  • iletişim teknolojileri ve toplum ,
  • online iletişim eğitim programı ,
  • özgüveni artttıran hususlar ,
  • uzaktan eğitim
Blog Yazarı