AnasayfaBlogBütçe Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bütçe Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

13 Haziran 2021
Bütçe Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Bütçe uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar haricinde genel yönetim kapsamında yer alan Kamu İdarelerinin mali hizmetler birimindeki faaliyetleri yürüten kişiye verilen addır. Bütçe uzmanı, işletmenin genel çalışma prensiplerine göre araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanan kişidir. Aynı zamanda işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olacak şekilde hareket eder.

Stratejik planların hazırlanmasını ve performans programını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür. Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olacak şekilde hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler. Bütçe uzmanının saydıklarımız dışında oldukça geniş bir çalışma alanı vardır. Hemen hemen bütün büyük işletmeler bütçe uzmanı ile çalışır.

Yazımızda bütçe uzmanı nedir? Bütçe uzmanı ne iş yapar? Bütçe uzmanı maaşları nelerdir? Gibi sorulara yanıtlar hazırladık.

Bütçe Uzmanı Nedir?

Bütçe uzmanı, departman bütçelerini gözden geçirmek üzere maliyet ve fayda analizleri yapan, kuruluş ya da bireysel iş kolları için uzun ve kısa vadeli bütçeler geliştirmekle sorumlu olan kişidir. Özellikle büyük işletmeler bünyesinde çalışan bütçe uzmanları kurumun gelecek planları için önemli hazırlıklar yapan kişilerden biridir.

Bütçe uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Bu bölümler; İşletme, İktisat, Maliye ve ilgili bölümlerinden herhangi biri olabilir. Eğitimlerini devam ettirirken aynı zamanda mesleki niteliklerini de geliştirmeleri gerekir. Mesleki niteliklerini geliştirmiş olan adaylar işverenler tarafından ilk sırlarda değerlendirilir. Sahip olduğunuz nitelikler sayesinde hem daha hızlı iş bulabilirsiniz hem de iş yaşamında bu nitelikler maaşınızı da yansır.

Bütçe Uzmanı Ne İş Yapar?

Bütçe uzmanı olmak isteyen kişiler sayısal derslere ilgisi olan kişilerdir. Bu alanda yapılan çalışmalarda titizlikle ve özenle, sıkılmadan çalışabilecek kişilerdir. Kamu kurumları ve özel sektörde oldukça geniş iş imkanına sahiptirler. Kamu alanında ve özel sektörde hizmet verebilen bütçe uzmanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Mevcut bütçeyi hem departman bazında hem de organizasyonel düzeyde analiz etmelidir.

 • Kuruma; maliyet analizi, mali tahsis ve bütçe hazırlığı ile ilgili destek vermelidir.

 • Bütçe ihtiyaçlarını etkileyen eğilimleri tespit etmek için işletme giderlerini gözden geçirmelidir.

 • Nakit akışı tahminleri geliştirmeli ve yetkililere düzenli olarak bilgi vermelidir.

 • Yönetim birimlerine, yeni bir pazara girme ya da daha fazla personel işe alımı yapma gibi kararlar konusunda tavsiyede bulunmalıdır.

 • Maliyet ve fayda analizleri yapmalıdır.

 • Kuruluş bütçesinin yasal düzenlemelere uyduğundan emin olmalıdır.

 • Finansal talepleri gözden geçirmeli ve alternatif finansman yöntemleri araştırmalıdır.

 • Gelecekteki bütçe ihtiyaçlarına yönelik tahminlerde bulunmalıdır.

 • Periyodik bütçe raporları oluşturmalı ve yöneticilere sunmalıdır.

 • Kurumsal harcamaların bütçe dahilinde olduğundan emin olacak çalışmalar yapmalıdır.

Bütçe Uzmanı Maaşları

Bütçe uzmanı ilgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek gibi önemli sorumluluklara sahiptir. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmekten de sorumludur. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporu çalışmalarını yürütür. İdarenin mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler. İdarenin yatırım programı hazırlanmasını koordine etmek bütçe uzmanın sorumluluğu altındadır.

Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında faaliyette bulunmak, mali konularda amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak gibi oldukça çeşitli iş tanımları vardır. Durum böyle olunca iş tanımlarına göre kazandıkları maaşlarda değişiklik gösterir. Çalıştıkları kurumun büyüklüğü alacakları sorumlulukları ve maaşları belirler. Dolayısı ile her bütçe uzmanı için farklı bir ücretlendirmeden bahsedilebilir. Ayrıca kişinin eğitimi, sahip olduğu nitelikler, tecrübesi de maaşına doğru orantılı olarak yansır. Bütçe uzmanı ne kadar kazanır, inceleyelim.

 • Yeni işe başlayan bir bütçe uzmanı en düşük 5.700 TL ile işe başlar.

 • Bir düre tecrübe edinmiş bir bütçe uzmanı ise ortalama 7.500 TL maaş elde eder.

 • Tecrübeli bir bütçe uzmanı ise en fazla 10.000 TL maaş kazanmaktadır.

Bütçe Uzmanı Nasıl Olunur?

Bütçe uzmanı olarak kariyer planı yapan kişiler sayısal alana göre tercih yapacak adaylardır. Sayısal derslere ilgili olmaları ve uzun süre masa başında çalışmalarını yürüteceklerini unutmamaları gerekir. Bütçe uzmanı çalıştığı kurumda oluşturulacak stratejik kararlarda bütçe bilgisi ile önemli roller üstlenir. Kendisinden beklenen işleri belirlenen zamanda teslim etmesi oldukça önemlidir. İşverenler kişilerin zaman yönetimi konusundaki becerilerine oldukça fazla dikkat eder. Bütçe uzmanı olmak isteyen kişiler hangi eğitimleri alması gerektiğini araştırır.

Bütçe uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren iktisadi İdari Bilimler fakültesinde yer alan İşletme, İktisat, Maliye ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olması gerekir. Bütçe uzmanının; nakit akışı, yatırım ve borç yönetimini belirleyecek planlama ve analiz yapma kabiliyetine sahip olması mesleğinin olmazsa olmazıdır. Meslek profesyonellerinin mesleki niteliklere sahip olması beklenir. Bu nitelikler başarılarında ve işe alım süreçlerinde önemli etkenlerdendir. Bütçe uzmanın sahip olması gereken nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • Bir bütçe uzmanı finansal okuryazarlık bilgisine sahip olmalıdır.

 • Veri tabanı sistemleri ve finansal analiz programları dahil olmak üzere belirli yazılımları kullanabilme becerisi göstermelidir.

 • Bütçelendirme ile ilgili tüm yasal düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmalıdır.

 • Etkili çalışma ilişkileri geliştirebilmeli ve gerektiğinde liderlik yapmalıdır.

 • Stratejik planlama, kaynak tahsisi, ve insan ve kaynakları yapılanması ile ilgili iş ve yönetim ilkeleri bilgisine sahip olmalıdır.

 • Verimli bir bütçe oluşturabilmek için detay ve odaklanarak çalışabilmelidir.

 • Matematiksel zihne sahip olmalı ve eleştirel düşünebilme yeteneği göstermeli, analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Güçlü bir sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemelidir.

Bütçe Uzmanı Kimdir?

Bütçe uzmanı, departman bütçelerini incelemek üzere maliyet ve fayda analizleri yapan, kuruluş ya da bireysel iş kolları için uzun ve kısa vadeli bütçe geliştirme faaliyetlerini yürüten kişidir. Büyük işletmeler bünyesinde çalışan bütçe uzmanları kurumun gelecek planlarında söz sahibi olan kişilerdir. Bütçe uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren işletme, maliye gibi lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranır.

Bütçe Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bütçe uzmanı maliyet ve fayda analizleri yapan kişilerdir. Kuruluş bütçesinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığından emin olması gerekir aynı zamanda finansal talepleri gözden geçirmeli ve alternatif finansman yöntemleri hakkında araştırma yapmalıdır. Gelecekteki bütçe ihtiyaçlarına yönelik tahminlerde bulunmalı, periyodik bütçe raporları oluşturmalı ve yöneticilere düzenli olarak sunmalıdır.

Bütçe Uzmanının Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bütçe uzmanı finansal okuryazarlık bilgisine sahip olmalı, veri tabanı sistemleri ve finansal analiz programları dahil olmak üzere belirli yazılımları kullanabilmelidir. Bütçe ile alakalı tüm yasal düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olması gereken kişidir. Etkili çalışma ilişkileri geliştirebilmeli ve gerektiğinde liderlik vasfı taşımalıdır aynı zamanda stratejik planlama, kaynak tahsisi, ve insan ve kaynakları yapılanması ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

Bütçe Uzmanı Bütçe Uzmanı nedir Bütçe Uzmanı ne iş yapar Bütçe Uzmanı maaşları Bütçe Uzmanı nasıl olunur bütçe
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.