AnasayfaBlogAsfalt Plent Operatörü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Asfalt Plent Operatörü Nedir? Ne İş Yapar?

25 Mayıs 2021
Asfalt Plent Operatörü

Asfalt plent operatörü, asfalt kaplama malzemesinin karışımını yapmak, asfalt serme ekipmanın hazırlanmasını sağlamak ve tüm sürecin yönetilmesinden sorumlu olan kişilere verilen addır. Asfalt plent operatörü, asfalt plenti ile karışımları hazırlama, kapak ayarlarını yapma, hazırlanan karışımı ısıtma ve ortaya çıkan ürünü plenti çıkış ağzından nakliye araçlarına boşaltma gibi önemli görevleri üstlenir.

Operatör, işletmenin genel çalışma prensipleri çerçevesinde; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanmalıdır.Çevre koruma düzenlemelerine dikkat etmelidir. Meslek çalışanları kendilerinden beklenen işi belirlenen zamanda teslim etmekten sorumludur. Tüm bunları yerine getirirken şirket prosedürüne uygun olacak şekilde faaliyet göstermelidir.

Yazımızda asfalt plent operatörü Nedir? Asfalt plent operatörü ne iş yapar? Asfalt plent operatörü olma şartları nelerdir? Sizler için araştırdık.

Asfalt Plent Operatörü Nedir?

Asfalt plent operatörü, asfalt kaplama malzemesinin karışımını yapan, asfalt serme ekipmanın hazırlanmasını sağlayan ve yönetilmesinden sorumlu olan kişilerdir. Şirket politikaları çerçevesinde kendisinden beklenen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirebilmelidir. Asfalt plent operatörü olmak isteyen kişilerin, işin gerektirdiği nitelikleri taşıması gerekir. Aynı zamanda iş makinesi operatörlük belgesine sahip olmaları şartı da aranmaktadır. Asfalt plent operatörlerinin, iş makinesini kullanabilmesi için G sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir. En az ilkokul mezunu olması herhangi bir fiziksel engelinin de bulunmaması gerekir. İşverenlerin asfalt plent operatörlerinde aradıkları bazı mesleki nitelikler bulunmaktadır. Bunlar nelerdir, inceleyelim.

 • Yüksek sıcaklık altında ve uzun saatler boyunca çalışabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmaları beklenir.

 • Asfalt kesme, serme makinesi gibi teknik ekipmanları kullanabilmelidir.

 • Değişken mesai saatleri içerisinde çalışmaya uyum sağlamalıdır.

 • Seyahat engeli olmayıp, farklı şehir sınırlarında çalışabilmelidir.

 • Ekip çalışması içinde uyumla çalışmalıdır.

 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğünün bulunmaması gerekir.

Asfalt Plent Operatörü Ne İş Yapar?

Asfalt plent operatörleri, plent karışımını hazırlamak için gerekli oran ayarlamalarını yapmakla görevli kişilerdir. Karışımı ısıtmak amacıyla brülörleri yakar. Doğru oranda hazırlanan karışımı nakliye aracına boşaltır. Malzemenin bozulmasını önlemek üzere gerekli önlemleri alır. Tüm bu görevleri yerine getirirken çevre düzenini olumsuz etkileyebilecek her detaya karşı özenli olmalıdır. Asfalt plent operatörünün görev ve sorumluluklarını aşağıda detaylı olarak sıraladık.

 • İş planı çerçevesinde, karışımların hangi oranda yapılması gerektiğini ve bitümlü malzemenin ne miktarda verileceğini tespit eder.

 • Malzemenin bozulmasını önlemek üzere gerekli teknik önlemleri alır.

 • İhtiyaç duyulan karışımı hazırlamak üzere sıcak ve soğuk silo kapak ayarlarını yapar.

 • Kullanılan malzeme türü, niteliği ve kalitesindeki değişimleri gözlemler ve karışım ayarlarını değiştirir.

 • Asfalt plentini taşıyıcı iş makinesine boşaltır.

 • Çalışmaya başlamadan önce yakıt teminini sağlar.

 • Kullanılan ekipmanın rutin temizlik ve bakımını sağlar.

 • Atık miktarını en aza indirmek için çalışmalar yapar.

 • Kullandığı malzemenin cinsine dikkat eder ve değişiklik durumunda dizaynda ortaya çıkan değişimleri yetkililere bildirir.

 • Onarım gereken durumları ilgili birimlere iletmekle sorumludur.

 • Şirket güvenlik politikası çerçevesine uygun çalışmalar gerçekleştirmelidir.

 • Güvenlik tehditlerini tespit etmeli ve raporlamalıdır.

 • Kullanılmakta olan makine araç gereç ve ekipmanın basit bakımlarını ve temizliğini yapmakla sorumludur.

 • Tekniğini uygun şekilde oluşturduğu malzemeyi, plenti çıkış ağzından nakliye aracına boşaltmakla sorumludur.

 • Çalışma tamamlandıktan sonra karıştırıcı silonun, mamul malzeme silosunun, sıcak silonun ve tamburda kullanılan malzemelerin boşaltılmasını sağlar.

 • Şirket güvenlik politakası gerekliliklerine göre çalışmaklar yürütür.

Asfalt Plent Operatörü Maaşları

Asfalt plent operatörü olmak isteyen kişiler, mesleğin gerektirdiği nitelikleri taşımalı ve iş makinesi operatörlük belgesine sahip olmaları gerekir. Asfalt plent operatörlerinin, iş makinesini kullanabilmesi için öncelikle G sınıfı sürücü belgesi sahibi olması şartı vardır. Kurumlar işe alım sürecinde kişinin sahip olması gereken mesleki niteliklere göre değerlendirme yapar. Asfalt plent operatörünün maaşları da belli kriterlere göre değişiklik gösterebilir. Bunlardan ilki kişinin mesleki nitelikleri ve tecrübesidir. Bir diğer önemli kriter ise çalıştığı kurumun özellikleridir. Kurum tarafından bazı eğitimlere destekte verilebilir. Zamanla tecrübe sahibi olan operatörlerin maaş gelirleri de yükselir. Bu doğrultuda kişinin hem gelir olarak hem mesleki olarak kazanımları da artar. Asfalt plent operatörü ne kadar kazanır, inceleyelim.

 • İş yeni başlayan bir Asfalt plent operatörü en az 4.800 TL maaş elde eder.

 • Bir süre tecrübe sahibi olmuş bir Asfalt plent operatörü ise ortalama 6.500 TL gelir elde eder.

 • Uzun yıllar tecrübe sahibi olmuş bir Asfalt plent operatörü ise en fazla 8.000 TL kazandığı görülmektedir.

Asfalt Plent Operatörü Nasıl Olunur?

Asfalt plent operatörlüğü ile ilgilenen kişiler, hangi yeterliliklere sahip olması gerektiğini merak eder. Yaptıkları iş oldukça dikkat gerektiren ayrıca fiziki olarak ta yeterlilik gerektiren bir çalışma şeklidir. Asfalt kaplama malzemesinin karışımını asfalt plent operatörleri yapar. Asfalt serme ekipmanın hazırlanması ve yönetilmesi de tamamen Asfalt Plent Operatörünün sorumluluğunda. Asfalt plenti ile karışım hazırlama ve kapak ayarı yapma mesleki görevlerinin başında gelir. Ayrıca hazırlanan karışımı ısıtma ve elde edilen ürünü plenti çıkış ağzından nakliye araçlarına boşaltma işlemleri de önemli sorumlulukları arasındadır. Mesleğin gerektirdiği önemli yeterliliklere vardır. İşverenler öncelikle bu niteliklere sahip olup olmadıklarına bakar. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim. Asfalt Plent Operatörü olmak isteyen herkes aşağıda saydığımız şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak.

 • En az ilköğretim mezunu olmak.

 • Operatör olmaya müsaade etmeyecek herhangi bir akli rahatsızlığı ya da fiziki kusurunun bulunmaması gerekir.

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen bu suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olmak; “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması.”

 • G sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekir.

asfalt plent operatörü nedir asfalt plent operatörü ne iş yapar asfalt plent operatörü maaşları asfalt plent operatörü nasıl olunur
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.