AnasayfaBlogHasta Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hasta Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

12 Haziran 2021
Bej rengi bir kanepede oturan bir adam, beyaz önlüklü bir kadın kucağındaki panoya bir şeyler yazarken rahatlamış görünüyor. Adamın bir kolu koltuğun kol dayanağına yaslanmış, diğer kolu ise yanındadır. Kadın, elinde küçük bir nesne tutarak elindeki panoya odaklanmış durumda. Arkalarında, arka planında diğer mobilyaların bulanık bir şekilde yer aldığı sarı bir yüzey görülüyor. Sağ alt köşede, bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor.
Hasta Danışmanının GörevleriHasta Danışmanı Hakkında BilgilerHasta Danışmanı Maaş Alımları
Hastaları karşılar, kayıt işlemlerini yaparHastaların ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını en kısa ve en doğru şekilde karşılarÖzel sektörde ortalama 3.000 TL, en düşük 2900 TL
Randevu tarihleriyle ilgili bilgilendirme yaparHasta-doktor-hastane çerçevesinde koordinasyonu sağlarDevlet hastanelerinde maaş alımları genelde 3.000 TL'nin altında
Hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti verirHasta danışmanları hastane bünyesinde multidisipliner ekiple çalışırÖzel sektördeki maaş alımları en yüksek 4200 TL
Sorulan soruları cevaplandırır ve bilgilendirme yaparHasta danışmanı, hemşirelik hizmetlerinden sonra en kalabalık toplulukMaaşlarının değişken olmasını tecrübe ve iş yükü belirler
Yatan hastaların çiçeklerini odalarına yönlendirirHasta danışmanı, hastalar arasındaki formal ilişkileri yürütürMaaşlar genellikle tecrübe ve iş yüküne bağlı olarak değişir
Yatan hastaların yatışlarını ve günlük kontrolünü yaparHasta haklarına saygı ile sorumludurlarDevlet hastanelerinde genellikle özel hastanelerden daha az ücret alırlar
Hasta ve hasta yakınlarını hastaneye yönlendirirHasta danışmanları genellikle sağlık personeli tarafından yönlendirilen hastaları karşılarMaaş alımları genellikle iş yükü ve tecrübeye bağlı olarak değişir
Hastanın nerede yattığının bilgisini verir ve yakınlarını yönlendirirHasta danışmanları hastane bünyesinde pek çok multidisipliner ekiple çalışırÖzel sektördeki maaş alımları ortalama 3.000 TL ile 4.200 TL arasındadır
Hasta ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırır ve bilgi aktarımında bulunurHasta danışmanları, hasta ve yakınlarına bilgi ve rehberlik hizmeti verirlerÖzel hastanelerde tecrübeye ve iş yüküne bağlı olarak maaş alımları değişebilir
Kurumun hizmet içi ve kişisel eğitimlere katılır ve kendisini sürekli geliştirirHasta danışmanları, hasta-doktor-hastane çerçevesinde önemli bir koordinasyon görevini yerine getirirDevlet hastanelerinde maaş alımları genellikle daha düşük olup tecrübeye bağlı olarak değişir

Hasta danışmanı denildiğinde akıllara ilk gelen hastaların karşılanmasından randevu verilmesine, kayıt işlemlerinden yatış işlemlerine kadar hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye çalışan kişiler olarak tarif edilmektedir. Hastalar başta olmak üzere ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının en kısa ve en doğru şekilde karşılanmasını, yürütülmesini ve hasta-doktor-hastane çerçevesinde koordinasyonu sağlamaya çalışan ve rehberlik etme bilgisine doğrudan sahip olan nitelikli kişilerden meydana gelmesi gerekir. İlgili yazımızda hasta danışmanına yer verdik.

Hasta Danışmanı Nedir?

2021 yüzyılda teknoloji alanında meydan gelen değişimler ve çalışanların bilgi dönemiyle meydana gelen değişikliklere uyum göstermesi, tekrara bilgi çağıyla beraber hasta ve yakınlarının bilgi düzeylerinin yükseltilmesi, kalite ve memnuniyet anlayışlarının değişmesi, sağlık giderlerinin sürekli yükselmesi ve beraberinde etkili kaynak kullanımlarının gerekli hale getirmesiyle hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında nitelikli çalışanlara duyulan ihtiyacı yükseltmektedir.

Sağlık kurumları cihazlardan ve gelişen teknolojilerden çok daha fazla yararlansa da yoğun emek teknoloji kullanarak hedeflerine ulaşmaktadır. İlgili emek yoğun çalışmada, hasta danışmanı, hasta ve yakınlarına sağlık hizmeti verilirken çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtebiliriz. Bu nedenle Türkiye’de öneminin giderek artığını söyleyebiliriz.

Hasta danışmanı denildiğinde akıllara ilk gelen hastaların karşılanmasından randevu verilmesine, kayıt işlemlerinden yatış işlemlerine kadar hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye çalışan kişiler olarak tarif edilmektedir. Hastalar başta olmak üzere ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının en kısa ve en doğru şekilde karşılanmasını, yürütülmesini ve hasta-doktor-hastane çerçevesinde koordinasyonu sağlamaya çalışan ve rehberlik etme bilgisine doğrudan sahip olan nitelikli kişilerden meydana gelmesi gerekir.

Hasta danışmanı herhangi bir hastanede hemşirelik hizmetlerinden hemen sonra sayıca en fazla kalabalık olan ikinci topluluktur. Hasta danışmanları farklı görevleri olan ve farklı sorumlulukları bulunan kişilerden oluşur. Mesleki görevleri gereği hastane bünyesinde pek çok multidisipliner ekiple uyumlu çalışma içinde bulunmaları beklenmektedir. Hekim-hasta ve kurum-hasta arasındaki ilişkinleri formal bir çerçevede yürütür.

Hasta Danışmanı Ne İş Yapar?

Görev tanımı olarak kamu ve özel hastanelerinde, devamlı ve yüksek kalite standartlarında hizmetin verilmesinin desteklenmesi maksadıyla, poliklinik hizmetlerinden yararlanmak üzere kendisine gelen veya yönlendirilen hastalara danışmanlık hizmeti vermek, hastaları bilgilendirmek, poliklinik hastalarına randevuları konusunda yardımcı olmak gibi birçok görev bulunmaktadır. Diğer görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Hastaneye gelen hastaları güler yüzle karşılar ve kurumun kalite politikaları kapsamında çalışır. Görevli olduğu birimle ilgili prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasına sağlar ve yardımcı olur.

 • Hastaneye gerek gelen gerekse telefonda bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin sormuş olduğu sorularını cevaplandırır ve bilgilendirir.

 • Hasta ve hasta yakınlarını karşılayarak gerek duyulan konularda bilgilendirmede bulunarak ilgili poliklinik odasına yönlendirir.

 • Kendisine diğer sağlık personeli tarafından yönlendirilen hastaları karşılar, formlarını inceleyerek talep etmiş oldukları hizmete ve randevularına yönelik gerek duyulan bilgileri verir.

 • Randevu tarihleriyle ilgili hastaları bilgilendirir ve gerek duyulduğu taktirde randevu zamanlarına kadar hastaların rahat edebilecekleri şekilde beklemelerini sağlar.

 • Sorumluluğu kapsamında bulunan danışma bankosunun düzen ve temizliğini kontrol eder.

 • Yatan hastalar adına gelen çiçeklerin odalarına yönlendirir.

 • Hasta yakınlarının ziyaretlerinde hastanın nerde hangi bölümde yattığının bilgisini vererek yönlendirir.

 • Yatışı daha önce yapılan hastaların yatışlarını saat, günlük kontrolünü yapar.

 • Servis birimlerince yatan çıkan ve yer değişikliği olan hastaların kayıtlarını alır ve en güncel halini çalışma masasında tutar.

 • Hasta ve hasta yakınlarının kendisine yazılı veya sözlü olarak sormuş oldukları soruları cevaplandırır ve gerekli bilgileri aktarır.

 • Kurum kapsamında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ve diğer hizmet dışı kişisel eğitimlere katılır ve sürekli kendisini geliştirir.

 • Sorumluluğu kapsamında yer alan kırtasiye malzemelerin, bilgisayar ve diğer araç-gereçlerin bakımını ve güvenliğini sağlar.

 • Kurum nezdinde yapılan çalışmalarla ilgili bütün bilgilerin gizliliğini, kıymetli belgelerin güvenliğini ve hasta mahremiyetini sağlar.

 • Hasta haklarına saygı göstermekle sorumludur.

Hasta Danışmanı Maaşları

Maaş alımları devlet ve özel hastane olarak iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Özel hastanedeki maaş alımları kamu hastanelerine göre biraz daha fazladır. Özel sektördeki maaş alımları ortalama 3.000 TL, en yüksek 4200 TL, en düşük ise 2900 TL’dir. Maaşların değişken olmasının sebebi ise görev yapılan hastanenin kurumsal kimliği, mesleki deneyim, nöbete kalınması gibi sebepleri gösterebiliriz. Örneğin 3 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olan ve kurumsal kimliği 15 yıla dayanan bir hastanede, ayda 2 defa da nöbete kalan bir hasta danışmanı aylık 3800 TL kadar maaş alabilmektedir.

Özel sektörde çalışabilmek için mesleğin gerektirmiş olduğu bir yaş sınırlamasının olduğudur. Örneğin bu meslekler için 20-43 yaş aralığı en ideal yaş olduğunu belirtebiliriz. Kamu hastanelerinde maaşlar özel hastanelere göre biraz daha düşüktür. Yeni işe başlayan kişiler askeri ücretle işe başlamaktadırlar. Daha sonra alınan maaş, görev yapılan pozisyon, nöbete kalınması ve eli çocuk sahibi olmasına bağlı olarak 3900 TL kadar çıkmaktadır. Ortalama kamu hastanelerindeki maaş alımları 3.000 TL seviyelerindedir. Örneğin kamunda çalışan bir hasta danışmanı, ayda 2 defa nöbete kalması, evli ve bir çocuk sahibi olması, 3 yıllık bir deneyime sahip olması durumunda alabileceği maaş 3600 TL civarındadır.

Hasta Danışmanı Nasıl Olunur?

Hasta danışmanı olabilmek için iyi bir Türkçe konuşma bilgisine ve yeterliliğine sahip olmak gerekir. Bununla beraber lise mezunu olması tercihen istenilen bir durumdur. Fakat lise mezunu olmadan da bu hizmeti yerine getiren kişilerin olduğunu söyleyebiliriz. Kimi özel kurumsal hastaneler ön lisans eğitimi olmalarını da bekleyebilir. Bu nedenle temelde lise mezunu olması yeterli bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Fakat sadece bunla yetinmemek gerekiyor. Kurum içi veya kurum dışı bazı eğitimlerden faydalanmak gerekir. Bu eğitimler diksiyon, sağlık kurumları işletmeciliği ve işleyişi, hasta hakları vemüşteri ilişkilerine benzer eğitimlerin olması fayda sağlayacaktır. 

Alınan eğitimlerin tamamı belgelendirilmesi oldukça önemlidir. Evet bilgi önemlidir fakat öğrendiğini belgelemek de bir diğer önemli faktördür. Kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS/lise sınavına girmek gerekir. Fakat kimi durumlarda taşeron firmaların aracılığıyla kamu hastanelerinde de çalışılabilmektedir. Özel hastanelerde çalışabilmek için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Fakat özel olarak alınmış olunan eğitimlerde belge ve sertifikaların gösterilmesi gereklidir. Her özel hastanenin iş alımında farklı kriterler uygulamaktadır. Fakat temelde herhangi bir sınavın olmadığını belirtebiliriz.

Hastaları karşılar, kayıt işlemlerini yapar, Hastaların ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını en kısa ve en doğru şekilde karşılar, Özel sektörde ortalama 3000 TL, en düşük 2900 TL, Randevu tarihleriyle ilgili bilgilendirme yapar, Hasta-doktor-hastane çerçevesinde koordinasyonu sağlar, Devlet hastanelerinde maaş alımları genelde 3000 TL'nin altında, Hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti verir, Hasta danışmanları hastane bünyesinde multidisipliner ekiple çalışır, Özel sektördeki maaş alımları en yüksek 4200 TL, Sorulan soruları cevaplandırır ve bilgilendirme yapar, Hasta danışmanı, hemşirelik hizmetlerinden sonra en kalabalık topluluk, Maaşlarının değişken olmasını tecrübe ve iş yükü belirler, Yatan hastaların çiçeklerini odalarına yönlendirir, Hasta danışmanı, hastalar arasındaki formal ilişkileri yürütür, Maaşlar genellikle tecrübe ve iş yüküne bağlı olarak değişir, Yatan hastaların yatışlarını ve günlük kontrolünü yapar, Hasta haklarına saygı ile sorumludurlar, Devlet hastanelerinde genellikle özel hastanelerden daha az ücret alırlar, Hasta ve hasta yakınlarını hastaneye yönlendirir, Hasta danışmanları genellikle sağlık personeli tarafından yönlendirilen hastaları karşılar, Maaş alımları genellikle iş yükü ve tecrübeye bağlı olarak değişir, Hastanın nerede yattığının bilgisini verir ve yakınlarını yönlendirir, Hasta danışmanları hastane bünyesinde pek çok multidisipliner ekiple çalışır, Özel sektördeki maaş alımları ortalama 3000 TL ile 4200 TL arasındadır, Hasta ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırır ve bilgi aktarımında bulunur, Hasta danışmanları, hasta ve yakınlarına bilgi ve rehberlik hizmeti verirler, Özel hastanelerde tecrübeye ve iş yüküne bağlı olarak maaş alımları değişebilir, Kurumun hizmet içi ve kişisel eğitimlere katılır ve kendisini sürekli geliştirir, Hasta danışmanları, hasta-doktor-hastane çerçevesinde önemli bir koordinasyon görevini yerine getirir, Devlet hastanelerinde maaş alımları genellikle daha düşük olup tecrübeye bağlı olarak değişir
Hasta Danışmanı Hasta Danışmanı nedir Hasta Danışmanı ne iş yapar Hasta Danışmanı maaşları Hasta Danışmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.