AnasayfaBlogAstronomi ve Astrofizik Bölümü
Bölümler

Astronomi ve Astrofizik Bölümü

26 Ocak 2020
Astronomi ve Astrofizik Bölümü

Fizik ve kimya yasalarını gezegenlerin, galaksilerin, yıldızların ve evrende bulunan tüm diğer nesnelerin doğumunu, yaşamını ve ölümünü açıklamada kullanılan bilim dalına Astrofizik denir. Bir gök bilimi olan Astronomi ise, gök cisimlerinin kökenleriyle gelişimlerini ve kimyasal özelliklerini açıklar. İnsanoğlu tarihin ilk zamanlarından beri evreni tanımaya, anlamaya meraklı olduğundan Astronomi en eski bilim dallarından biridir.

Astronomi ve Astrofizik ise, gezegenden uzayın en uzak noktalarına kadar gözlenip, evrenin verilerinin toplayarak, aralarında ilişkiler kuran ve yorumlayan birer bilim dalıdır. Gözleme, astrolojinin temelidir. Laboratuar fiziğinin astronomik olaylara uygulanması da astrofiziğin temelidir. Astrofizik bazen, astronomiden önce davranarak gözlenmemiş olayları önceden tahmin edebilir. Kısacası; gözlemler yolu ile yoruma giden astronomi, fiziğe dayalı modeller sayesinde gözlemlere giden astrofiziktir.

Astrofizik ve Astronomi Bölümü Nedir?

Gök cisimlerin konumlarını, fiziksel ve kimyasal yapıları ile bunların oluşum ve evrimlerinde oluşan süreçlerini ve hareketlerini inceleyen uzmanları yetiştiren lisans bölümüne Astronomi ve Astrofizik Bölümü denir. Bölüm mezunlarına ise Astronom denmektedir. 4 yıllık eğitim süresi olan bölüme, sayısal (SAY) puan türü ile TYT ve AYT sınavlarından başarılı olunduğunda girilmeye hak kazanılır.Diğer lisans bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümde de baraj puanı 180’dir. Atatürk Üniversitesi’nde eğitim verilen Astrofizik ve Astronom bölümünün taban puanı 217,75677’dir.

Astronomi ve Astrofizik Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

 • Bitirme Projesi

 • Gözlemsel Astronomi

 • Atmosfer Fiziği

 • İngilizce

 • Nükleer Fizik

 • Temel Fizik

 • Yüksek Enerji Astrofiziği

 • Yıldız Astrofiziği

 • Popüler Astronomi

 • Matematik

 • Kuantum Fiziği

Astronomi ve Astrofizik Bölümüne Girmek İsteyen Kişilerde Bulunması Gereken Özellikler

 • Dikkatli ve sabırlı olmak,

 • Planlı çalışmak,

 • Yenilikleri devamlı takip etmek,

 • Gelişmiş sayısal yeteneğine sahip olmak,

 • Gözleri sağlam olmak,

 • Ekip çalışmasını sevmek,

 • Ayrıntıları fark etmek,

 • Meraklı olmak,

 • Üç boyutlu düşünmek,

 • Fen ve matematiğe ilgi duymak,

 • Kendini geliştirmek ve iyi bir genel kültür bilgisine sahip olmak.

Astronomi ve Astrofizik Mezunlarının Görevleri Nelerdir?

 • Kamera, spektrometre, radyometre, fotometre, mikrometre gibi optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen özel araçlar sayesinde, gezegenlerin, güneşin, yıldız sistemlerinin, uyduların, galaksilerin boyutlarını, şekillerini, yapılarını, parlaklıklarını, kültürlerini ve hareketlerini gözetleyerek göreceli durumu hesaplamak,

 • Dünyaya göre, ay ve güneşin gezegenler ile durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplamak,

 • Gök cisimlerinin hareketlerini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, yıldızların yapısını ve gelişmesini, yıldız sistemlerini teorik olarak incelemek,

 • Dürbünlü fotoğraf makinesi ile güneş ve yıldızlardaki değişikliklerin fotoğrafını çekerek, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptamak.Ayrıca astrografi yardımı ile güneşte oluşan lekeleri disk üzerine işaretleyerek, lekelerin enlem ve boylamlarını ölçmek ve lekeleri gruplandırmak.

 • Çalışmaları sonucunda elde ettiği verileri ya da sonuçları bilgisayara yükleyerek, belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine göndermek,

 • Fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini bilimsel araştırmalarda kullanmak için incelemek,

 • Yaptığı astronomik gözlemler sonucunda, kuramsal çalışmalar yardımı ile elde edilen bilgileri analiz etmek ve kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetlemek.

Astronomi ve Astrofizik Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

 • Bölüm mezunları akademik kariyer yapmak isterlerse, araştırma görevlisi olarak fakültelerde görev alabilirler.

 • Astronom olurlar ve gözlemevlerinde çalışabilirler.

 • Matematik, fizik ve bilgisayar konularından oluşan alanlarda kamu ya da özel sektörde çalışabilirler.

 • Liselerde ve dershanelerde, matematik, fizik veya astronomi öğretmenliği yapabilirler.

 • Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlem istasyonlarında ve rasathanelerde görev alabilirler.

 Astronomi ve Astrofizik Bölüm Mezunlarının Maaşları Nedir?

Bölüm mezunları akademisyen olarak devam etmek isterlerse, kariyerlerinin ilk zamanlarında ortalama 4500-5500 TL maaş ile çalışabilirler.Ama kariyer durumu yükseldikçe maaşları da artmaktadır. Astronomi ve Astrofizik bölümü mezunları için ülkemizde iş bulmak bazen sıkıntılı olmaktadır. Eğer mezunlar yurt dışında çalışmak isterlerse, Astronom maaşları 5000-15000 dolar arasında olmaktadır.

Günümüzde Astronomi ve Astrofizik

Evren, birbirinden çok farklı iki biçimde incelenir.İlk incelemede amaç, gök cisimlerinin hareketlerini belirlemektir. İkincisinde ise, niteliklerini ve evrimlerini tanımaktır. Temel astronomide amaç, gök cisimlerinin konumunu, duyarlı bir biçimde ölçmektir. Bu çalışma gözlem ayıtlarına dayanmaktadır. Çok uzun süre temel astronomi ile astronomi, eş durumda görülmüştür. Yalnız temel astronomi, gözlemciye ya da yeryüzüne, gök cisimlerinin konumu ile ilgili, gerekli bilgi vermede yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple de, konumdan ve yerin hareketinden etkilenmeyen bir karşılaştırma sistemi bulmak gerekmektedir.

Çok uzak gök cisimlerinin hareketsiz oldukları düşünülse de, bir “hareketsizlikler küresi” tanımlanarak yerden yapılan gözlemler bu küreyle karşılaştırılmaktadır. Artık gök mekaniği, yani iki farklı konum haritası arasında bir gök cisminin hareket yasalarını kavramak kalır. Ayrıca, gök cisimlerinin hareketlerini izleyen gözlemci de hareket halindedir.

Newton, gökcisimlerinin yörüngeleri üstüne büyük bir yasa bulmuştur. Bu yasada; “Herhangi iki cisim, kütleleriyle doğru, uzaklıklarının karesiyle ters orantılı olarak birbirini çeker” denmektedir. Üç cisim söz konusu olduğunda ise, hareket denklemleri aşırı ölçüde karmaşıklaşmaktadır, çözümsüz de kalabilir. Güneş ve Ay tutulmaları, incelenen olaylardan birkaçı arasındaki gelgitler, kendi çevresinde dönmelerine göre gökcisimlerinin biçimi sayılabilir. Ayrıca bağıllık kuramı, gök mekaniğine yeni boyutlar getirmektedir.

Astronominin yeni bir dalı olan astrofiziğe, gök cisimlerinin yapısını, iç bileşimlerini veya sıcaklıklarını, gaz halindeki atmosferlerini, etkinliklerini incelemek için başvurulur. Bir yıldızın evrimini daha iyi anlamayı sağladığından, günümüzde astrofizik çok önemlidir. Uzayda dağılmış yıldızlararası maddenin “bulutsu” adı verilen yıldızlar halinde yoğunlaşması ile ilgili, kimyasal ve fiziksel süreçleri konusunda bilgi veren astrofiziktir.

Astronomi ve Astrofizik İle İlgili Ünlü bilim İnsanları

Galileo, astronomi veya astrofizik üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapan bilim insanı, astronom, astrofizikçi ya da gök bilimcidir.

Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir.

Isaac Newton, bilinen en eski astrofizikçidir.

Astronomide Astroloji

Astrolojinin gelişmesinde, bilimsel temeli olmasa da astroloji önemli rol oynamaktadır. Astrologların, yıldızlar ve gezegenlerin uzayda nasıl hareket ettiklerine dair yaptığı çizimler ve notlar, astronomi ile ilişkilendirilmiştir. Ama astrologlar, gelecek ile ilgili olayları tahmin etme durumunda gökyüzündeki bilgilerini kullanınca da, 18. Yy. ‘da astronomiden ayrılmışlardır.

Astronomi ve Astrofizik Bölüm Mezunlarının Kullandığı Aletler Nelerdir?

 •  Aynalı ve mercekli teleskoplar,

 • Mikrometreler,

 • Spektroskoplar,

 • Radyometre ve radyo teleskoplar,

 • Bolometreler,

 • Radyasyon kaydedici cihazlar,

 • Astograflar,

 • Kameralar,

 • Dürbünlü fotoğraf makineleri.

astronomi astrofizik
Figen Atasaral
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
500209
NLP eğitimi ve sertifikası
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
755259