AnasayfaBlogLansman Ne Demek? Çeşitleri Nelerdir?
Ne Demek?

Lansman Ne Demek? Çeşitleri Nelerdir?

14 Mayıs 2021
Bir kişi ayakta durmakta ve elinde parlak kırmızı kalp şeklinde bir nesne ile bir megafon tutmaktadır. Kalp şeklindeki nesne yukarı bakmakta ve megafon kişiye doğru dönüktür. Kişinin eli uzanmıştır ve megafon ağzına yakındır. Kişi siyah bir gömlek giymektedir ve yüzü kısmen görünmektedir. Arka plan bulanıktır ve görüntünün odağı kişi ve eşyalarıdır. Megafon çoğunlukla beyaz, bazı siyah detaylar ve birkaç kırmızı vurgu var. Kalp şeklindeki nesne çoğunlukla kırmızıdır ve birkaç siyah detayı vardır. Kişinin yüzü duygu ve kararlılıkla dolu.
Lansman ÇeşitleriTanımlarıÖzellikleri
Ürün veya hizmet lansmanıBir ürün veya hizmetin pazara ilk defa tanıtılmasıdır.Yeni bir ürün veya hizmetin kapsamlı bir şekilde tanıtılmasını sağlar. Potansiyel müşterilerle ilk kez bir araya gelebilir.
Kurumsal lansmanBir kuruluşun kendini tanıtma ya da yeniden pozisyonlama çalışmasıdır.Kuruluş hakkında geniş bilgilendirme sağlar ve yeni bir strateji veya hedefi duyurabilir.
PrelansmanLansman öncesi pazarlama, ürün veya hizmetin resmi tanıtımından önce gerçekleşir.Marka bilinirliği ve heyecan oluşturur. Farklı pazarlama kanalları ve taktikleri test eder.
RelansmanBir ürün veya hizmetin yeni bir ambalaj, isim veya içerik ile pazara tekrar sunulmasını ifade eder.Mevcut ürün veya hizmetin yeni bir bakış açısıyla sunulmasını, yenilenmesini ve atılım yapmasını sağlar.
Fikir lansmanıYeni bir fikrin, düşüncenin veya ilhamın geniş bir topluluğa duyurulmasıdır.Yaratıcı yoğunlaşmayı ve yenilikçi düşünceyi teşvik eder.
Dijital lansmanÜrün veya hizmetin online platformlar, sosyal medya ve diğer dijital kanallar üzerinden sunumudur.Hedef kitlenin neredeyse sınırsız olduğu bir lansman örneğidir.
Yenileme lansmanıMevcut ürün veya hizmetin güncelleme veya iyileştirmenin duyurusudur.Mevcut ürün veya hizmetin daha fazla ilgi çekip, kullanıcı deneyimini arttırmasını hedefler.
İlgilence lansmanıBelli bir kitleyi belirli bir yer ve zamanda bir araya getirme hedefli bir lansman şeklidir.Ürün veya hizmeti deneme, tecrübe etme ve etkileşime girme imkanı sağlar.
Stratejik lansmanBelirli bir pazar veya demografik bölgeye odaklanarak yapılan lansmandır.Küresel ölçekte bile hedef odaklı pazarlama stratejilerini uygulama imkanı sağlar.
Bireysel lansmanBireysel ürün veya hizmetlerin tanıtımı için gerçekleştirilir.Belirli bir demografik veya belli bir tüketici grubuna hitap eder.

Fransızcadan dilimize geçmiş olan lansman kelimesi, orijinalinde “Lancement” şeklinde yazılır. Kelimenin sözlükteki karşılığı “sunmak, servis etmek” gibi anlamlar içerir. Güncel tanımlamasına karşılık gelen amaç, yeni çıkan veya yenilenen bir ürünün ya da bir kuruluşun, hatta bir fikrin tanıtımını yapmaktır. 

Lansman Nedir?

Lansman, bir şirketin veya üreticinin pazara yeni süreceği ürün ya da hizmetin tanıtımını yaptığı, kurumsal bir pazarlama etkinliğidir. Hem reklam hem de halkla ilişkiler disiplinlerinin projeksiyonunda gerçekleşebilir. Bu tarz organizasyonlar kapsamında, ürün ya da hizmet, potansiyel müşterisiyle çoğunlukla ilk kez bir araya gelir. Lansmanlar genellikle etkinliğe ve içeriğe özel seçilen bir mekânda, belirlenmiş bir saatte ve mekânın fiziksel özelliklerine göre önceden davet edilmiş, hedef kitle tanımına uygun bir katılımcı profili ile gerçekleşir.

Firmalar bu tanıtımlarla ilk kez girecekleri veya yerlerini güçlendirmeyi hedefledikleri piyasada bilinirliklerini tazelerler. Yapılan çalışmaların etkili olması ve medyada yer alması sayesinde ürün daha çok müşteriye ulaşır ve piyasada sağlam bir yer edinmiş olur. Ürün veya hizmet bu şekilde tanıtıldığında, diğer tanıtım ve reklam unsurları beraberinde pazarlama alanında çok daha başarılı olabilir. Tüketiciler piyasadaki yeni ürünlere önyargı ile bakarlar. Bu tanıtım çalışmaları önyargıların önüne geçer ve ürünün özelliklerine dair yarattığı “haber değeri” sayesinde daha başarılı bir şekilde geniş kitleler tarafından daha doğru bir şekilde tanıtılmasını olanak verir.

Lansmanın başarılı olabilmesi, güçlü ve etkin bir tanıtım ile doğru orantılıdır. Dolayısı ile etkinliğin tanıtımının konvansiyonel ve sosyal mecralarla birlikte dijital kanallarla başarılı bir şekilde yapılması ve etkinliğin hedef kitle içerisinde daha fazla kişiye ulaştırılması önemli bir adımdır. Ürün veya hizmetin tanıtımı için hazırlanan içerik, mutlaka çarpıcı ve özgün olmalıdır.

Lansmanda Olması Gerekenler

Bir lansman içerisinde onu renklendirecek ve etkiyi artıracak çok şey yapılabilir ama mutlaka olması gerekenleri sıralamak gerekirse:

 • Davet öncesi hedef kitle tanımlamasının çok iyi yapılması ve “doğru katılımcı profili”nin oluşturulması.

 • Davetin yapılacağı tarihin iyi belirlenmesi ve önemli başka bir etkinlik veya kutlama ile çakışmaması. Örneklemek gerekirse, spor basınının davet edileceği bir lansmanın, bir başka önemli spor organizasyonu ile aynı zaman diliminde olması katılımı düşürecektir.

 • Bahsi geçen davetli profilinin adresleri (e-posta ve/veya posta) ile ilgili doğru bir bilgi bankası oluşturulması ve daveti aldıklarının teyit edilebilmesi.

 • Etkinlik içerik planının ve zamanlamasının ayrıntılı bir biçimde hazırlanması ve tüm üstleniciler ve çözüm ortakları ile paylaşılması.

 • Lansman esnası için hedef kitle, ürün veya hizmetin konumu, marka pozisyonlanması ile bağlantılı etki artırıcı ve ilgi çekici içerikler, fikirler bulunması.

 • Etkinliğin merkezindeki yeni ürünün veya hizmetin katılımcılar tarafından deneyimlenebilmesi, yaşatılabilmesi.

 • lansmanın öncesi, esnası ve sonrası yansımaları ile ilgili 360 derece iletişim planı hazırlanması (sosyal medya / dijital medya / konvansiyonel medya / v.b. için)

 • Verilecek mesajların net olabilmesi için çok uzun olmayan ve görsel anlamda güçlü bir sunum ile desteklenmesi.

 • Lansman sonunda, bir önceki paragrafta bahsi geçen sunumdan hazırlanan bir özet kapsamında, katılımcılara ve özellikle medya mensuplarına görsel ve yazılı bir içerik verilmesi.

 • Etkinliğin ve çevresine kurgulanan iletişim çalışmalarının etkisinin raporlanması.

Diğer Lansman Çeşitleri Nelerdir?

Bir sürü tanımlamanın yer aldığı bu literatürde, kısaca en öne çıkanlara bir göz atalım.

Prelansman

Lansman öncesi pazarlama, ürün veya hizmetinizin resmi lansmanından önce gerçekleşir ve bunun amacı markanız için farkındalık ve heyecan yaratmaktır. Ayrıca, neyin işe yaradığını bilmeniz için farklı mesajları, pazarlama kanallarını ve taktikleri test etmenin en iyi zamanıdır.

Ön lansmanlar birkaç haftadan birkaç aya kadar herhangi bir yerde olabilir, ancak ön lansmanın sonunda;

 • Sizden satın almak isteyen heyecanlı bir kitle,

 • Sosyal medya takipçileri ve e-posta aboneleri,

 • Hedef kitleniz ve işletmeniz için işe yarayan pazarlama türlerinin net bir şekilde anlaşılması,

 • Satmaya hazır olmadan önce kitlenize ulaşmak ve sadakat oluşturmak için bu çalışmayı yaparak satışa hazır olduğunuzda hızla başlayabilirsiniz.

Relansman

Günümüzde relansman terimi de sıkça kullanılmaktadır. Kelimenin başındaki ““re”“, tekrar ve yeni anlamına gelir. Bir ürünün yeni ambalajı, ismi veya içeriği ile pazara tekrar sunulmasına relansman adı verilir. İçinde bulunduğumuz şartlar, çağımızın getirdiği yeni alışkanlık ve ihtiyaçlar, hızlanan dünya, zamansızlık, uzak mesafelerden katılım gerekliliği ve özellikle pandemi, organizasyonların dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmesi gerekliliğini beraberinde getirdi.

Bu süreç içerisinde kongre, fuar ve lansman gibi yüksek katılım ile gerçekleşen tüm etkinlikler online fuar, online lansmanlar biçiminde dijital kanallar aracılığı ile çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir. Online lansman, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşen bir organizasyon biçimidir. Bir şirketin pazara yeni süreceği ürün ya da hizmet, hedef kitleye “sanal” bir ortamda, dijital ögeler ile biçimlendirilerek, online toplantı platformları veya özel web sitelerine gömülmüş canlı veya banttan aktarım unsurları ile sunularak gerçekleştirilir.

Online olarak gerçekleşen lansmanlar, mekân ve katılımcı duvarlarını aşarak daha fazla izleyiciye hitap eder. İnternetin günümüzdeki yaygınlığı online gerçekleşen bu lansmanları bir adım daha ileriye taşımaktadır. Gelişen teknolojiler hem içerik hem de platformlar anlamında bu yeni etkinlik disiplinini geleceğin iş dünyasına bir vazgeçilmez unsur olarak adreslemektedir. Pandemi sonrası normalleşen iletişim dünyasında da mutlaka yer alacak ve özellikle uzun mesafelerden katılımı mümkün kılabilmeleri anlamında zaman zaman tercih edilen çözüm olmaya da devam edeceklerdir.

Postlansman

Yapılan lansman sonrası oluşan durumun ve etkinin ışığında, bu noktada lansman programının “olmazsa olmaz”larından biri olarak dile getirdiğimiz “raporlama” çok önemlidir, hedef kitle ile iletişimin devamı anlamındaki çeşitli etkileşim fikir ve projeleridir. Lansmanda verilen mesajların perçinlenmesi, oluşan bilgi ve adres bankası ile çeşitli platformlarda ilişkinin ve bilgilendirmenin devamı niteliğindedir. Böylelikle lansman, “tek atımlık” bir silah olmaktan öteye geçer.
Özetlemek gerekirse, dünyanın değişen şartları, teknoloji, ihtiyaç ve talepler ne yönde evrilirse, lansmanlar, pazarlama iletişiminin ayrılmaz bir parçası olarak diğer tanıtım enstrümanları arasında yerini korumaya devam edecek ve yaratıcı fikir ve uygulamalara beşiklik edecektir.

Ürün veya hizmet lansmanı, Bir ürün veya hizmetin pazara ilk defa tanıtılmasıdır, Yeni bir ürün veya hizmetin kapsamlı bir şekilde tanıtılmasını sağlar Potansiyel müşterilerle ilk kez bir araya gelebilir, Kurumsal lansman, Bir kuruluşun kendini tanıtma ya da yeniden pozisyonlama çalışmasıdır, Kuruluş hakkında geniş bilgilendirme sağlar ve yeni bir strateji veya hedefi duyurabilir, Prelansman, Lansman öncesi pazarlama, ürün veya hizmetin resmi tanıtımından önce gerçekleşir, Marka bilinirliği ve heyecan oluşturur Farklı pazarlama kanalları ve taktikleri test eder, Relansman, Bir ürün veya hizmetin yeni bir ambalaj, isim veya içerik ile pazara tekrar sunulmasını ifade eder, Mevcut ürün veya hizmetin yeni bir bakış açısıyla sunulmasını, yenilenmesini ve atılım yapmasını sağlar, Fikir lansmanı, Yeni bir fikrin, düşüncenin veya ilhamın geniş bir topluluğa duyurulmasıdır, Yaratıcı yoğunlaşmayı ve yenilikçi düşünceyi teşvik eder, Dijital lansman, Ürün veya hizmetin online platformlar, sosyal medya ve diğer dijital kanallar üzerinden sunumudur, Hedef kitlenin neredeyse sınırsız olduğu bir lansman örneğidir, Yenileme lansmanı, Mevcut ürün veya hizmetin güncelleme veya iyileştirmenin duyurusudur, Mevcut ürün veya hizmetin daha fazla ilgi çekip, kullanıcı deneyimini arttırmasını hedefler, İlgilence lansmanı, Belli bir kitleyi belirli bir yer ve zamanda bir araya getirme hedefli bir lansman şeklidir, Ürün veya hizmeti deneme, tecrübe etme ve etkileşime girme imkanı sağlar, Stratejik lansman, Belirli bir pazar veya demografik bölgeye odaklanarak yapılan lansmandır, Küresel ölçekte bile hedef odaklı pazarlama stratejilerini uygulama imkanı sağlar, Bireysel lansman, Bireysel ürün veya hizmetlerin tanıtımı için gerçekleştirilir, Belirli bir demografik veya belli bir tüketici grubuna hitap eder
Lansman Ne Demek Lansman nedir Lansman Lansman çeşitleri Lansmanın özellikleri
Bu fotoğrafta canlı bir gülümsemeye sahip genç bir kadın görülüyor. Kendinden emin ve dostça bir ifade ile doğrudan kameraya bakıyor gibi görünüyor. Omuz hizasında kahverengi saçları kulaklarının arkasına toplanmış. Beyaz bir gömlek ve koyu renk kot pantolonuyla güzel bir uyum sağlayan kahverengi bir deri ceket giyiyor. Cilt tonu sıcak, açık kahverengidir ve yüz hatları güzel bir şekilde simetriktir. Gözleri derin, koyu kahverengi ve dişleri mükemmel derecede beyaz ve düz. Mutlu ve rahat görünüyor, neşesi resimden yayılıyor.
Gökben Biler
Blog Yazarı

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gazi Üniversitesi “Endüstri Mühendisliği” bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ikinci üniversite programını ise “Marka İletişimi” bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına kamu sektöründe devam etmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir. İletişim, motivasyon, iş hayatı, kişisel gelişim, hobiler, tasarım, endüstri, kalite yönetimi, reklamcılık alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz ceketli ve gözlüklü bir kadın çerçevenin ortasında duruyor. Açık kahverengi saçları var ve gözleri görünmüyor. Çerçevesinde sarı renk olan bir gözlük takıyor. Önü fermuarlı beyaz bir ceket giyiyor. Ceketin birkaç cebi var ve yakası göze çarpıyor. Solunda beyaz metinli yeşil bir tabela var. Sağında, üzerinde pembe ve sarı bir boynuz bulunan bir dizüstü bilgisayar var. Daha sağda, içinde bitki olan bir saksı var. Ayrıca, sağ üst köşede bir takvim var. Son olarak, sağ alt köşede bir kişinin gözlerinin yakın çekimi görülebilir.
Satış - Pazarlama

Pazarlama Taktikleri Nelerdir?

26 Ekim 2021
Görüntüde bir erkek ve bir kadın gülümsüyor. Adam kulaklık takmış ve bir bilgisayar ekranının önünde oturuyor. Kadın ise elini kulağına götürmüş ve doğrudan kameraya bakıyor. Görüntü çoğunlukla net, ancak bir kişinin yüzünün bulanık bir bölümü ve bir bitkinin bulanık görüntüsü var. Adam kameraya parlak bir şekilde gülümserken, kadın daha ince bir şekilde gülümsüyor. Görüntü bir erkeğin yüzünün yakın çekimidir ve erkek ve kadın aynı karede birlikte gülümsemektedir. Bu görüntü, birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insanın mükemmel bir temsilidir.
Satış - Pazarlama

Pazarlama İletişimi Nedir?

21 Ekim 2020
Bu görüntü, bir masa üzerindeki birkaç mikrofonun yakın çekimini göstermektedir. Ön planda, bir kişinin önündeki tek bir mikrofona odaklanılmıştır. Mikrofon bir stand üzerinde, siyah bir ızgaraya ve gümüş bir gövdeye sahip. Sağ tarafta, masanın üzerine yerleştirilmiş gibi görünen sarı bir top var. Arka planda, standlar üzerinde siyah ızgaralı ve gümüş gövdeli dört mikrofon var. Mikrofonlar görüntünün solundan sağına doğru uzanan bir çizgi halinde yerleştirilmiş. Genel görüntü net ve berrak, renkler canlı ve belirgin.
Nasıl Yapılır?

Basın Bülteni Nasıl Hazırlanılır?

26 Şubat 2021