AnasayfaBlogAgronomist Nedir? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Agronomist Nedir? Maaşı Ne Kadar?

13 Eylül 2021
Hasır şapka takmış bir kadın elinde yeni pişmiş ekmek sepeti tutuyor. Arka planda ağaçların olduğu uzun otlarla kaplı bir tarlada duruyor. Güneş ışığı kadının yüzünde parlıyor ve güzel, altın rengi bir ton yaratıyor. Sepet ekmekle dolu, somunların bazıları hâlâ demet halinde. Kadın gülümsüyor ve yüzünde huzurlu bir ifadeyle halinden memnun görünüyor. Saçları düzgün, düşük bir topuz şeklinde geriye toplanmış ve elbisesi basit ve sade. Tarla yemyeşil ve gökyüzü parlak bir mavidir. Kadının sıcak, davetkâr bir duruşu var ve etrafı dingin bir atmosferle çevrili.
Agronomistin TanımıAgronomistin GörevleriAgronomistin Uzmanlık Alanları
Çeşitli kullanım alanlarına sahip bitkilerin yetiştirilmesi bilimiTarım alanında çalışma, çiftçilere ve mahsul araştırmacılarına aracı olmaEkin yetiştirme bilimi, genetik mühendislik, sürdürülebilir kalkınma
Gıda, yakıt ve arazi ıslahı için kullanılan mahsullerin sağlığı ile ilgilenen kişiYeni bilimsel gelişmeler hakkında çiftçilere öneriler sunma, bitki sağlığını gözlemlemeGıda üretimi ve arazi ıslahı
Bitkilerin nasıl yetiştirilebileceğini, değiştirilebileceğini ve topluma fayda sağlamak için nasıl kullanılabileceğini inceleyen kişiTarımsal üretim için yeni teknikler yaratma, deneyler yapmaToplumlara fayda sağlama stratejileri
Çeşitli farklı ortamlarda çalışabilen kişiTarlalarda, çiftliklerde veya seralarda bitki yaşamı gözlemleme, tarım laboratuvarlarında deneyler yapmaFarklı ortamlarda tarım ve bitki yetiştiriciliği
Sayısız bitki yetiştirme ve genetik değiştirme yöntemini inceleyen kişiTarım biliminde araştırma yapma, ürün verimliliğı, genetik mühendislik ve koruma uygulamaları içeren konularla ilgilenmeBitki genetiği ve verim artırma
Moleküler biyoloji ve genetik üzerinde geniş bilgiye sahip kişiGelecek neslin nasıl iyileştirileceğini bulma ve toplanan mahsul verilerini incelemeMoleküler biyoloji ve genetik
Bitkileri yabani otlardan, zararlılardan koruma yöntemleri geliştiren kişiBir ürünle ilgili sorunların eleştirel olarak çözümünü bulmaEntegrasyon ve koruma uygulamaları
Bilimsel dergileri, referans kitapları karşılaştırarak ve meslektaşlarıyla konuları değerlendirerek araştırma yapan kişiAraştırmalarını yazma ve çiftçilere sunmaAkademik araştırma ve bilim iletişimi
Çiftçilerle seyahat ederek, buluşarak, mahsul verimliliğini artırmak için onlarla çalışan kişiÇiftçilerle işbirliği yapıp sorunları inceleme, çözüm bulmaTarım danışmanlığı ve problem çözme
Sürdürülebilir Kalkınma Agronomistleri, büyük teknoloji çiftliklerinden gelişmekte olan ülkelerdeki daha küçük bireysel çiftliklere kapı açan bir pozisyondurProjelerin yönetiminden sorumlu olmaSürdürülebilir kalkınma ve tarımsal proje yönetimi

Agronomi, besin, yakıt ve kumaşlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanlarında bitkilerin yetiştirilmesi bilimi olarak tanımlanmaktadır. Bir Agronomist, tarım alanında çalışmakta ve çiftçiler ile mahsul araştırmacıları arasında aracı görevi yapmaktadır. Agronomistlerin geniş bir çalışma alanı bulunur. Ancak mesleki tanımına en uygun olarak “Mahsul Doktoru” olarak adlandırılmaktadır. Gıda üretimi, yakıt ve arazi ıslahı için kullanılan mahsullerin sağlığı ile ilgilenmektedirler. Agronomistler yapılan araştırmaları gözden geçirerek ve bu bilgiyi çiftçilere çözümler önermeye yardımcı olmak için kullanarak yapmaktadırlar. Büyütme operasyonuna yardımcı olmak için yeni bilimsel gelişmeler hakkında çiftçiye önerilerde bulunmaktadırlar. Bir Agronomist veya Mahsul Doktoru bitkileri ve bu bitkilerin nasıl yetiştirilebileceğini, değiştirilebileceğini ve topluma fayda sağlamak için nasıl kullanılabileceğini incelemektedir. Tarımsal üretim için yeni teknikler yaratan deneyler yapmak için bilimi kullanmaktadırlar.

Agronomist Nedir?

Agronomistler, bitkilerin yetiştirilebileceği, genetik olarak değiştirilebileceği ve avantajımıza kullanılabileceği sayısız yolu incelemektedirler. Ziraat Mühendisleri olarak da adlandırılan bu kişiler bir dizi farklı alanda uzmanlaşabilmektedirler. Ancak çoğu, özellikle gıda mağazaları için üretilen bitkilerin kalitesini ve miktarını artırmaya odaklanmaktadır. Tipik olarak bir Ziraat Mühendisi ya da Agronomist, iş günlerini dayanıklılıklarını, uzun ömürlerini ve mahsul verimini artırmak için bitkiler üzerinde deneyler yaparak geçirirler.

Agronomistlerin amacı mümkün olduğunca gür, hastalıksız mahsullerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Agronomistler, işlerinin tam doğasına bağlı olarak çeşitli farklı ortamlarda çalışabilmektedirler. Tarlalarda, çiftliklerde veya seralarda bitki yaşamını gözlemleyebilir, tarım laboratuvarlarında deneyler yapabilirler. Bazen işleri gereği farklı mekanlarda da çalışmaktadırlar. Agronomi, çiftçiliğin icadından bu yana insanlar için var olmuştur ve oldukça önemli bir meslektir. Özellikle son yıllarda nüfus hızla arttığından dolayı Agronomi mesleği oldukça önemli bir hale gelmiştir.

Agronomist Ne İş Yapar?

Agronomistler, mahsullerin kalitesini ve üretimini artırmak için en iyi yöntemleri geliştirmek için deneyler yaparlar. Agronomistler, deneylerine dayanarak, mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday gibi mümkün olan en iyi mahsulleri yetiştirmelerine yardımcı olmak için çiftçilerle birlikte çalışmaktadırlar. Kimya bölümü, biyoloji, ekonomi, yer bilimi, ekoloji  gibi konulara hakimdirler. Ayrıca moleküler biyoloji ve genetik konularında geniş bir bilgiye sahiptirler. Bir Agronomist, gelecek neslin nasıl iyileştirileceğini bulmak ve toplanan mahsul verilerini incelemek için laboratuvarda oldukça fazla zaman harcamaktadır. Ekinlerin ekimi ve hasatı ile ilgili sorunları eleştirel olarak düşünmek, çözmek zorundadırlar. Ayrıca bitkileri yabani otlardan, zararlılardan ve sert iklimlerden korumak için yöntemler geliştirirler.

Bir ürünle ilgili bir sorun varsa, Agronomist, bir hastalık belirtisi, böcek sorunu, yabani ot sorunu veya hatta toprakla ilgili bir sorun olup olmadığına dair işaretler arayarak ürünü incelemek için zaman harcamaktadır. Agronomist öncelikle bilimsel dergileri, referans kitaplarını, araştırmaları karşılaştırarak araştırma yapmakta ve ayrıca bir sorunun nedenini belirlemek, bir çözüm bulmak için meslektaşlarıyla konuları değerlendirmektedir. Araştırmalarını yazdıktan sonra, Agronomist bulguları hakkında etkili sunumlar ve konuşmalar yaparak bu bilgileri kendi hasatları için kullanabilecek çiftçilere fikirlerini sunmaktadır. Bir Agronomist ayrıca, çiftçilerle seyahat ederek, buluşarak, mahsul verimliliğini artırmak için onlarla çalışarak ve çiftçinin karşılaşabileceği sorunları inceleyerek çok zaman harcamaktadır. Agronomistlerin uzmanlık alanlarını kapsayan çeşitli rolleri bulunmaktadır. Bunlar;

Araştırma

Tarım biliminde araştırma, ürün verimliliği, Genetik Mühendisliği ve koruma uygulamalarını içermektedir. Araştırma Agronomistleri genellikle laboratuvarlarda çalışırlar, ancak aynı zamanda saha çalışması da yapmaktadırlar. Hemen hemen tüm araştırma Agronomistleri, Agronomi veya ilgili bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptir.

Mahsul Üretimi ve Yönetimi

Bu tür Ziraat Mühendisleri çoğunlukla tarla bitkileri ile çalışmaktadırlar. Mahsul ekimini ve hasatı yönetmektedirler. Daha verimli tarım uygulamalarını uygulamaktadırlar. Bu uzmanlık alanlarının arasında ayrıca golf sahaları ve spor sahaları gibi rekreasyon alanlarının yönetimi de bulunmaktadır. Bu iş genellikle dışarıda çalışmak için çok zaman gerektirmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Agronomistleri

Bu alandaki Sürdürülebilir Kalkınma Agronomistleri, büyük yüksek teknoloji çiftliklerinden gelişmekte olan ülkelerdeki daha küçük bireysel çiftliklere kadar her türlü tarımsal projeyle çalışmaktadırlar. Büyüklüğü ne olursa olsun, bu tür bir Ziraat Mühendisi, çiftçilerin gelecek için ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalmasını sağlayan uygulamaları geliştirmelerine, uygulamalarına yardımcı olmakla ilgilenmektedir.

Toprak ve Su Koruma Ziraat Mühendisleri 

Bu alanla ilgilenen Toprak ve Su Koruma Ziraat Mühendisleri genellikle bilim adamları ve mühendislerdir. Su kalitesini iyileştirmek, akışı yönetmek ve erozyonu kontrol etmek için uygulamalar uygulayabilirler. İşe bağlı olarak, Koruma Agronomistleri dışarıda, bir ofiste veya her ikisinde de çalışabilmektedir.

Agronomist Maaşları

Agronomistler, işlerinin tam doğasına bağlı olarak farklı ortamlarda çalışabilmektedirler. Tarlada, çiftliklerde veya seralarda bitki yaşamını gözlemleyebilir ya da tarım laboratuvarlarında deneyler yapabilmektedirler. Saha çalışmaları en çok ilkbahar ve yaz aylarında belirgindir, kış ayları ise genellikle çok daha fazla laboratuvar teknikeri ile çalışması ve iş geliştirme içermektedir. Agronomistler mahsulleri incelemek, bakımını yapmak ve araştırmak konusunda iyi eğitimli bilim adamlarıdır. Hastalıklarla nasıl mücadele edileceğini, büyümeyi, nasıl besleyeceklerini ve kaliteyi nasıl iyileştireceklerini belirlemek için mahsulleri eleştirel bir şekilde incelerler. Ayrıca çiftçiler ve tarım araştırmacıları için oldukça kapsamlı uzman kişilerdir. 2021'in son verilerine göre Agronomist maaşı ortalama olarak 3.430 TL olarak belirlenmiştir. Bir Agronomistin en yüksek maaşı 4.300 TL, en düşük maaşı ise 2.890 TL olarak belirlenmiştir. Bu maaş ücretleri çalıştığınız firmaya ve alana göre değişiklikler göstermektedir.

Agronomist Nasıl Olunur?

Agronomist ya da Ziraat Mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olmanız gerekmektedir. Ayrıca bu mesleği destekleyen Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ya da Hayvansal Üretim Bölümünü de tercih edebilirsiniz. Ziraat mühendislerinin sorunları çözmek için eleştirel düşünmelerini gerektiren çeşitli görevleri vardır. Her şeyden önce, Agronomistler mahsul verimini artırmak için deneyler yapar ve çalışmalar planlar. İklimden bağımsız olarak bitkileri ekmenin, hasat etmenin ve yetiştirmenin en iyi yollarını ayırt etmek için bir çiftliğin mahsul üretimini incelerler. Agronomistlerin ekinleri hastalıksız tutmak için yabani otları ve zararlıları kontrol etmek için yöntemler geliştirmeleri de önemlidir. Üniversite aldığı eğitim ve derslerin birikimlerini mesleklerinde icra eden bu meslek dalı ziraat bilimi ile ilgili her türlü bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. Özellikle matematik ve fen ağırlıklı derslerin eğitimini alan öğrenciler üniversitede bölüm derslerinin içinde botanik, zooloji, tarım tarihi, deontoloji, mikrobiyoloji ve toprak bilimi ve bitki besleme bölümü gibi gereken tüm eğitimleri almaktadırlar.

Çeşitli kullanım alanlarına sahip bitkilerin yetiştirilmesi bilimi, Tarım alanında çalışma, çiftçilere ve mahsul araştırmacılarına aracı olma, Ekin yetiştirme bilimi, genetik mühendislik, sürdürülebilir kalkınma, Gıda, yakıt ve arazi ıslahı için kullanılan mahsullerin sağlığı ile ilgilenen kişi, Yeni bilimsel gelişmeler hakkında çiftçilere öneriler sunma, bitki sağlığını gözlemleme, Gıda üretimi ve arazi ıslahı, Bitkilerin nasıl yetiştirilebileceğini, değiştirilebileceğini ve topluma fayda sağlamak için nasıl kullanılabileceğini inceleyen kişi, Tarımsal üretim için yeni teknikler yaratma, deneyler yapma, Toplumlara fayda sağlama stratejileri, Çeşitli farklı ortamlarda çalışabilen kişi, Tarlalarda, çiftliklerde veya seralarda bitki yaşamı gözlemleme, tarım laboratuvarlarında deneyler yapma, Farklı ortamlarda tarım ve bitki yetiştiriciliği, Sayısız bitki yetiştirme ve genetik değiştirme yöntemini inceleyen kişi, Tarım biliminde araştırma yapma, ürün verimliliğı, genetik mühendislik ve koruma uygulamaları içeren konularla ilgilenme, Bitki genetiği ve verim artırma, Moleküler biyoloji ve genetik üzerinde geniş bilgiye sahip kişi, Gelecek neslin nasıl iyileştirileceğini bulma ve toplanan mahsul verilerini inceleme, Moleküler biyoloji ve genetik, Bitkileri yabani otlardan, zararlılardan koruma yöntemleri geliştiren kişi, Bir ürünle ilgili sorunların eleştirel olarak çözümünü bulma, Entegrasyon ve koruma uygulamaları, Bilimsel dergileri, referans kitapları karşılaştırarak ve meslektaşlarıyla konuları değerlendirerek araştırma yapan kişi, Araştırmalarını yazma ve çiftçilere sunma, Akademik araştırma ve bilim iletişimi, Çiftçilerle seyahat ederek, buluşarak, mahsul verimliliğini artırmak için onlarla çalışan kişi, Çiftçilerle işbirliği yapıp sorunları inceleme, çözüm bulma, Tarım danışmanlığı ve problem çözme, Sürdürülebilir Kalkınma Agronomistleri, büyük teknoloji çiftliklerinden gelişmekte olan ülkelerdeki daha küçük bireysel çiftliklere kapı açan bir pozisyondur, Projelerin yönetiminden sorumlu olma, Sürdürülebilir kalkınma ve tarımsal proje yönetimi
agronomist bitki bilimi mahsul doktoru ziraat mühendisi agronomist nedir agronomist ne iş yapar nasıl agronomist olunur ziraat mühendisliği
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görselde kameraya gülümseyen ve elinde pembe bir işaret tutan bir kadın görülüyor. Muhtemelen başarılı bir yaşam koçu olmanın önemli bir parçası olan yaşam koçluğu sertifikasyon kursuna katılıyor. Gülümsemesi yeni girişimi için duyduğu coşku ve heyecanı ifade ediyor. Boynunun yakın çekimi güven duygusunu ve başarma kararlılığını ortaya koyuyor. Ağzının yakın çekimi kararlılık ve odaklanma hissi verirken, saçlarının bulanık görüntüsü rahat bir atmosfere işaret ediyor. Burnunun yakın çekimi, başarılı bir yaşam koçu için kilit bir özellik olan detaylara verdiği önemi gösteriyor. Sonuç olarak, bu görüntü bir yaşam koçu olmak için gereken tutku ve özveriyi göstermektedir. Doğru eğitimle, bu kadının sertifikalı bir yaşam koçu olma yolculuğunda başarılı olacağından emin olabilirsiniz.
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
24001340
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790