AnasayfaOnline Eğitimlerİş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri İSG kanunu kapsamında yapılmaktadır. Bugün katılın ve sertifika alın.

İş sağlığı ve güvenliği adı üzerinde işin ve işçinin güvenliği, işçinin fiziksek ve psikolojik sağlığının korunmasıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından İSG, işle ilgili yaralanma, hastalık ve sakatlık, ölümle sonuçlanan hastalıkların önlenmesi ile ilgilenen çok disiplinli bir uygulama alanı olarak tanımlıyor. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak çalışanı koruyan eş anlamlı her disiplin, İSG kapsamında girmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Bir çalışanın mesleki ruh sağlığını etkileyen faktörlerden bahsetmek gerekirse, bunların en başında stres gelir. Stresten uzak bir çalışma ortamı, çalışanların daha üretken olmalarını sağlar ve kaza riskini önemli oranda azaltır.

İş sağlığı ve güvenliği sistemi, işyerinde güvenli uygulamalar tasarlanarak işle ilgili yaralanma veya hastalıkların önüne geçmeye çalışır.

İşverenleri ve çalışanları belirli alet ve makine kullanımları, ekipmanlar, kimyasalların muhafaza edilmesi gibi konularda ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması konusunda bilgilendirme sağlar. Kişisel koruyucu ekipmanların temin edilmesiyle, işlerin güvenli bir şekilde nasıl yapılacağına dair açıklamalar getirir ve bunlara uyulması konusunda teşvik eder.

İş sağlığı ve güvenliği çalışanın ruh sağlığı ile ilgili de yakından ilgilenir. Çünkü zihin sağlığının sebep olduğu bazı etkenler vardır. Bir iş zayıf ruh sağlığı gibi bir nedenle işten çıkabilir, başka bir sebeple veya moral bozukluğunun sebep olduğu üretkenliğin düşmesiyle bunalıma girebilir. Bunun tam tersi iyi bir zihin sağlığı koşullarının yaratılması durumunda ise dayanıklılık ve yaratıcılık artacak ve olumlu bir etkene dönüşecektir. Verimliliğin artması aynı zamanda işletmeler açısından da önemlidir. Çünkü sağlık planlamaları ve hatalardan sebep olan harcamaların azalmasını sağlar. 

İşverenler çalışanlarının gelişimi ve denetimi açısından uygun eğitimleri almasını sağlamalıdır. İşverenler belirli bir görev veya projeyi tamamladıktan sonra çalışanlarına yeteri kadar izni vermesi gerekmektedir. Bu çalışmanın etkili olmasını ve çalışanın zihin yorgunluğunu giderecektir. Aksi durumda ise çalışan daha çok bunalıma girecek ve işinde verimli olamayacaktır. Çalışanları aşırı çalıştırmaktansa, başka projelerde değerlendirme yoluna da gidilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kimler Tarafından Sağlanır?

Birçok ülkede, İSG sorumluluğu hükümet ile ticaret ve sanayi ile uğraşan işverenler arasında bölünmüştür. Ülkemizde de İSG uzmanı olmak isteyenler bakanlık sınavlarına tabii tutulmaktadır.

Mevcut yasalarla korunarak her türlü etkeni de göz önünde bulundurulur. Teknolojik tehlikeler hala bir tartışma konusudur ancak bunları da kapsayan yasal standartlar bulunmaktadır. Yeni mevzuatlar çıkartılır ve aradaki açıklar kapatılmaya çalışılır. 

Belirli bir tehlike durumunda uygulanacak kurallar için asgari standartlar oluşturulur. Sendikalar, endüstri grupları, işveren örgütleri ve İSG profesyonelleri gibi ilgili taraflar arasında uzlaşı sağlamak konusunda hükümet büyük bir rol üstlenir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Ne İşe Yarar?

Çalışanların İSG sistemi hakkında bilgilendirilmesi önemli bir konudur. Çünkü bu sistem onları korumaktadır. Ve onların İSG ile ilgili açık ve net bilgilere ihtiyacı vardır. 

Mesela bir çalışan belirli bir görevi yerine getirirken, güvenliği nasıl sağlayacağı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeli proje ve planların kimler tarafından değerlendirildiği, kaza olması durumunda kimin ne yapacağı, bir şey olması durumunda acil durum ekipmanlarının nerede tutulduğu ile ilgil genel bir yönerge bulunur ve çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi şarttır.

Ugun eğitim ve denetlemelerle bir projenin tamamlanması için iyi bir zaman yönetimi politikası uygulamalıdır. Yöneticiler ve işçiler arasında açık bir iletişim kurulmalıdır. Üretkenliği etkileyen fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması sağlanması üzerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri alınmalıdır. Aynı zamanda bir çalışanın iş yerinde uğramış olduğu fiziksel veya ruhsal bir rahatsızlık tüm yaşamını etkilemektedir.

Bir kurum olarak çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimini zorunlu tutan işyerleri bu eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını isterler. Bu yönde işyerine başarılı bir şekilde tamamladığınıza dair bir belge sunabilirsiniz. Bunun haricinde ise bireysel olarak bu eğitimi tamamlayabilirsiniz. Bir işe girerken size artı bir avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda bireysel faydası da bulunur, bir çalışan olarak güvenliğinizi nasıl sağlayacağınız hakkında bilgi sahibi olursunuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, etkili risk değerlendirme planları acılığı ile güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayan optimum koşullarla ilgili bilgilendirme sağlar. Bu eğitimler, çalışanların sağlık sorunlarını belirleme ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çeşitli bilgilendirmelerin alınmasını sağlar. Yaralanmaların önlenmesi, zihinsel sağlığı kötü etkileyebilecek durumların önüne geçilmesini sağlar. 

Bu eğitimler yalnızca işçiler için değil, işverenler için de önemli ve faydalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile işverenler de yönetmelik ve kanunlara uygun hareket etmek konusunda görevlerini yerine getirirler. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sadece tarafları korumakla kalmaz, aynı zamanda iş tatmininin de oluşmasını sağlar.

Enstitü’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili birçok sertifikalı programa katılabilirsiniz.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Temel Bilgilendirme)

  • Risk Tabanlı Düşünme Teknikleri

  • Mobbing Eğitimi

  • Tükenmişlik Sendromu Eğimi

  • Temel İş Kanunu ve İş Hukuku Eğitimi

Devamını göster

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İle İlgili Sık Sorulanlar